Temat: Pole równoległoboku i rombu (04.05 – 07.05)

Temat: Czworokąty (19.04 – 23.04)

Temat: Trapezy. Miara katów w czworokątach. (12.04 – 16.04)

Temat: Równoległobok i romb (07.04 – 09.04)

Temat: Kwadrat i prostokąt

Temat: Konstruowanie trójkąta o danych bokach (22.03 – 26.03)

Praca domowa

Temat: Wielokąty. Trójkąty (15.03 – 19.03)

Temat: Kąty, mierzenie kątów, kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, kąty odpowiadające i naprzemianległe. (08.03 – 12.03)

Temat: Proste równoległe i prostopadłe (01.03 – 05.03)

Temat: Działania na liczbach całkowitych (22.02 -26.02)

Temat: Sprawdzian wiadomości (08.02 – 12.02)

Temat: Liczby ujemne (08.02 – 12.02)

Do domu: zadanie 10,11,12 str. 206

Temat: Liczby ujemne (08.02 – 12.02)

Do domu: zadanie 1 i 2 str. 208, ćwiczenie str. 104

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem (08.02 – 12.02)

lekcja online (zad z podręcznika str. 179)

Temat: Procenty i ułamki (01.02 – 05.02)

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez ułamki dziesiętne (01.02 – 05.02)

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (01.02 – 05.02)

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez ułamki dziesiętne (25.01-29.01)

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez ułamki dziesiętne (25.01-29.01)

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (25.01-29.01)

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…(18.01- 22.01)

Temat: Różne sposoby zapisywania jednostek masy i długości(14.12 – 18.12)

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych (07.12 – 11.12)

Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych (30.11 – 04.12)

Do domu: Zad 1/ 144 (podręcznik), zad 7,8/69

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem (30.11 – 04.12)

Film z lekcji

Temat: Dzielenie ułamków zwykłych (23.11 – 27.11)

Film z lekcji

Temat: Dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne (23.11 – 27.11)

Praca domowa

Zadania 61, 63, 64, 66, 67/ 252 (podręcznik)

3/45 (zeszyt ćwiczeń)

Temat: Mnożenie ułamków zwykłych – liczby mieszane (23.11 – 27.11)

Praca domowa:

2a i 4a str. 95 (podręcznik)

6 , 7 str. 44 (zeszyt ćwiczeń)

Temat: Mnożenie ułamków zwykłych (23.11 – 27.11)

Do domu:

str. 43 (ćwiczenie)

zad 7/92 (podręcznik)

Temat: Obliczanie ułamka danej liczby (16.11 – 20.11)

Do domu: zeszyt ćwiczeń str. 41

Temat: Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne (16.11 – 20.11)

Na lekcji pracowaliśmy tylko z ćwiczeniem, wspólnie wykonaliśmy

zad 1,2,3,4 str. 39

zad 6a,b,c oraz zad 8i,j,k,l str. 40

Do domu zostało: zad 5 str. 39 oraz zad 6d,e,f oraz zad 8b,c,d,e,f,g,h str. 40.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (16.11 – 20.11)

Utrwalamy dodawanie i odejmowanie ułamków korzystając z aplikacji: Toggle my whiteboard

Do domu: zad 11/38 (zeszyt ćwiczeń)

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (09.11 – 13.11)

Do domu: podręcznik zad 6 str. 86, zeszyt ćwiczeń str. 38

zeszyt online

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach (09.11 -13.11)

Film z lekcji

Do domu: Zeszyt ćwiczeń str. 36

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (09.11 – 13.11)

Film z lekcji

Do domu: Podręcznik zad 3 i 4 str. 83 (patrz. „zeszyt online”)

TEMAT: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach (09.11 – 13.11)

Film

Do domu

Zadanie 1-7 na stronie 34 w zeszycie ćwiczeń + zeszyt online

Temat: Porównywanie ułamków zwykłych cd. (03.11 – 06.11.2020r)

Lekcja online na Teamsach

Do domu: zeszyt ćwiczeń 10, 11 str. 33

Podręcznik zad 53, 52 str. 251

Temat: Porównywanie ułamków zwykłych (03.11 – 06.11.2020r)

Lekcja online na Teamsach

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych (03.11 – 06.11.2020r)

Lekcja online na Teamsach

Zadania do wykonania i utrwalenia wiadomości

Temat: Powtórzenie widomości przed sprawdzianem – spotkanie na TEAMSACH

Temat: Rozszerzanie ułamków zwykłych (29.10.2020r) – spotkanie na Teamsach

Temat: Skracanie ułamków zwykłych (28.10.2020r) – spotkanie na Teamsach

Temat: Ułamek jako iloraz (28.10.2020r) – spotkanie na Teamsach

Temat: Liczby mieszane i ułamki dziesiętne (27.10.2020r.) – spotkanie na TEAMSACH

Kategorie: 5