j. polski
j. angielski
matematyka
przyroda
informatyka
historia
plastyka
technika
muzyka
religia
wychowanie fizyczne