8_FIZYKA

Temat: Światło i jego własności. Cień i półcień. Temat: Fale elektromagnetyczne (26.04 – 30.04) Temat: Fala dźwiękowa (19.04 – 26.04) Temat: Fale mechaniczne (12.04 – 16.04) Temat: Przemiany energii w ruchu drgającym (05.04 – 09.04) Temat: Ruch drgający (15.03 – 19.03) Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem (08.03 – 12.03) Temat: Więcej…

7_FIZYKA

Temat: Warunki pływania (10.05- 14.05) Temat: Siła wyporu (04.05 – 07.05) Temat: Ciśnienie atmosferyczne (26.04 – 30.04) Temat: Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala (19.04 – 23.04) Temat: Ciśnienie (12.04 – 16.04) Temat: Gęstość substancji (05.04 – 09.04) Temat: Zmiany stanów skupienia. Powtórzenie przed sprawdzianem. (22.03 – 26.03) Temat: Przekazywanie ciepła (15.03 Więcej…

6B_MATEMATYKA

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem (04.05 – 07.05) Temat: Rodzaje kątów (26.04 – 30.04) Temat: Koła i okręgi. Trójkąty (12.04 – 16.04) Temat: Proste i odcinki (05.04 – 09.04) Temat: Równania (15.03 – 19.03) https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych (01.03 – 05.03) Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych. (08.02 – Więcej…

5_MATEMATYKA

Temat: Pole równoległoboku i rombu (04.05 – 07.05) Temat: Czworokąty (19.04 – 23.04) Temat: Trapezy. Miara katów w czworokątach. (12.04 – 16.04) Temat: Równoległobok i romb (07.04 – 09.04) Temat: Kwadrat i prostokąt Temat: Konstruowanie trójkąta o danych bokach (22.03 – 26.03) Praca domowa Temat: Wielokąty. Trójkąty (15.03 – 19.03) Więcej…