7c_historia

17.05.202 Temat: Rządy parlamentarne. 1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów 2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję c. mała konstytucja stanowiła, że Polska będzie republiką parlamentarną – władzę ustawodawczą miał sprawować sejm – Józef Piłsudski nadal pełnił funkcję Naczelnika Państwa, ale jego władza została Więcej…

7b_historia

17.05.2021r. Temat: Rządy parlamentarne. 1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów 2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję c. mała konstytucja stanowiła, że Polska będzie republiką parlamentarną – władzę ustawodawczą miał sprawować sejm – Józef Piłsudski nadal pełnił funkcję Naczelnika Państwa, ale jego władza została Więcej…

6c_historia

24.05.2021r. Temat: Upadek Napoleona. https://drive.google.com/file/d/154xN3X2hXfYK0ArbV2bdONnE4VzonmYs/view?usp=sharing Sprawdź co potrafisz! https://learningapps.org/watch?v=pdpzphhdn18 https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX18zj%252F%252Byv13LT9CefguyW%252Fd%252FxBYR1OraaLhvxP30pnSpOS8w2oXMr90A?gameType=solo 20.05.2021r. Temat: Epoka Napoleona Bonaparte. notatka: 1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799) a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu: – kryzysu gospodarczego – wysokich podatków b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii – w czasie wojen włoskich wielką sławę Więcej…

6b_historia

20.05. 2021r. Temat: Epoka Napoleona Bonaparte. notatka: 1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799) a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu: – kryzysu gospodarczego – wysokich podatków b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii – w czasie wojen włoskich wielką sławę zdobył Napoleon Bonaparte 2. Zamach stanu Napoleona Bonapartego a. w 1799 r. Więcej…

8_HISTORIA

24.05.2021r. Temat: Jak pomarańczowa alternatywa walczyła z komunizmem? Przed egzaminem lekcja z pewnym humorem o realiach życia w PRL. https://drive.google.com/file/d/1Ltk4RtvUWZTHaQ9gplXQXVTliejUaOz8/view?usp=sharing 12.05.2021r. Temat: Stan wojenny w Polsce. Notatka:  Stan wojenny w Polsce 1. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce a. skupienie  władzy przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego –  od roku 1968 był ministrem obrony narodowej – Więcej…

7_HISTORIA

18.05.2021r. Temat: Rządy parlamentarne w Polsce. notatka: 1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów w ramach odrodzonej Rzeczypospolitej związane były z tym, że przez ponad sto lat funkcjonowały one w odmiennych warunkach ustrojowych, prawnych, gospodarczych i cywilizacyjnych. 2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego – Więcej…

6_HISTORIA

24.05.2021r. Temat: Upadek Napoleona. https://drive.google.com/file/d/154xN3X2hXfYK0ArbV2bdONnE4VzonmYs/view?usp=sharing Sprawdź co potrafisz. https://quizizz.com/join/quiz/5e7b5836b6c113001bd1c410/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06 https://learningapps.org/watch?v=pdpzphhdn18 20.05.2021r. Temat: Epoka Napoleona Bonaparte. notatka: 1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799) a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu: – kryzysu gospodarczego – wysokich podatków b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii – w czasie wojen włoskich wielką sławę Więcej…

5_HISTORIA

18.05.2021r. Temat: Zjednoczenie Polski. notatka: 1. Przyczyny dążeń do zjednoczenia Polski: a. niewielkie księstwa nie mogły sprostać zagrożeniom zewnętrznym b. ksiażęta dzielnicowi nie mogli zapewnić spokoju wewnętrznego c. ideę zjednoczenia wspierał Kościół – m.in. arcybiskup Jakub Świnka 2. Pierwsze próby przywrócenia jedności: a. w pierwszej połowie XIII w. część dzielnic połączył Henryk Więcej…

4_HISTORIA

11.05.2021r. kl. IV a – ma sprawdzian kl. IVb – Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdynii. https://docs.google.com/presentation/d/1WNNO-NIR1JqzpH6YsKLn5fIgfvuNsgLYZvY4bpGEDpU/edit?usp=sharing 04.05.2021r. Temat: Józef Piłsudski i odzyskanie niepodległości. Lekcja na Teams. notatka: W 1914r. wybuchła I wojna światowa. Nasi zaborcy Niemy – dawne Prusy, Rosja i Austro – Węgry walczyły we wrogich obozach. Polacy Więcej…