17.05.2021r.

Temat: Rządy parlamentarne.

1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów

2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej

a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory

b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję

c. mała konstytucja stanowiła, że Polska będzie republiką parlamentarną

– władzę ustawodawczą miał sprawować sejm

– Józef Piłsudski nadal pełnił funkcję Naczelnika Państwa, ale jego władza została ograniczona (obowiązek kontrasygnaty)

3. Ustrój polityczny Polski pod rządami konstytucji marcowej z 1921 r.

a. 17 III 1921 r. sejm uchwalił nową ustawę zasadniczą – tzw. konstytucję marcową

 władza ustawodawcza spoczywała w rękach dwuizbowego parlamentu,

4. Najważniejsze partie polityczne w pierwszych latach II Rzeczpospolitej

a. Narodowa Demokracja (endecja)

b. ruch ludowy

c. ruch robotniczy

ruch robotniczy

– Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – Ignacy Daszyński

– Komunistyczna Partia Polski (KPP)

d. Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji – Wojciech Korfanty

5. Pierwsze wybory prezydenckie

a. 9 XII 1922 r. na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Gabriel Narutowicz

b. 16 XII 1922 r. został zamordowany podczas wizyty w Zachęcie (Narodowa Galeria Sztuki)

c. po śmierci Gabriela Narutowicza na stanowisko prezydenta został wybrany Stanisław Wojciechowski

6.  Sukcesy i porażki w latach 1919–1926

a. duże rozdrobnienie sejmu powodowało, że rządy były niestabilne i upadały po krótkim okresie funkcjonowania

b. ważne reformy przeprowadził rząd Władysława Grabskiego

– reformę walutową – wprowadził złotego

11.05.2021r.

Temat: Kształtowanie się granicy II Rzeczypospolitej. cz.2

Kształtowanie się granicy na zachodzie:

1. 27.12.1918r. do 16. 02.1919r. – powstanie wielkopolskie

2. lipiec 1920 – plebiscyt na Warmii i Mazurach – przegrany przez Polaków.

3. Górny Śląsk:

 • Wybuchły trzy powstania: 1919r. 1920, 1921r., ostatecznie Polsce przyznano około 1/3 terytorium

4.Koncepcje granicy wschodniej:

 • federacyjna – Józef Piłsudski, Polska miała połączyć się w ramach federacji z państwami Białoruskim, Ukraińskim , Łotewskim i Litewskim
 • Inkorporacyjna – miała powstać Polska jednolita pod względem narodowym z terenów, gdzie większość zamieszkują Polacy, przymusowa polonizacja obcokrajowców ( Roman Dmowski)

          5. Konflikt polsko – ukraiński:

 • dotyczył Galicji Wschodniej, gdzie na wsi mieszkali głównie Ukraińcy, ale w miastach Polacy
 • walki o Lwów w 1918r., gdzie wsławiły się  “ Orlęta Lwowskie”
 • Piłsudski realizując koncepcję federacyjną chciał powstania Ukrainy, dlatego pomógł Semenowi Petlurze zdobyć Kijów w 1920r. 

          6. Wojna z bolszewikami:

 • w 1920r. po pokonaniu Białych bolszewicy przechodzą do kontrofensywy, z półn. uderza Armia Tuchaczewskiego, a od południa Armia Siemiona Budionnnego
 • Bolszewicy odbijają Kijów, Wilno, Lwów i podchodzą az pod Warszawę
 • Rząd Polski próbuje uzyskać wsparcie w Spa państw Zachodu, które podejmują mediacje i proponuja granicę na linii Curzona
 • bitwa warszawska – przełomowa bitwa w dziejach Europy w dniach 13 – 15.08.1920r., dowództwo J. Piłsudski, W. Sikorski, T. Rozwadowski,
 • odrzucenie bolszewików,
 • bitwa niemeńska we wrześniu 1920r. zwycięstwo Polaków
 • 1921r. pokój ryski – granica między Polska a Rosją  na linii od Dźwiny do Zbrucza i Dniestru

4. Spór polsko – litewski o Wileńszczyznę – zakończony w 1923r.

zad. dom. 

 1. W jaki sposób Polska przyłączyła Wilno do Polski?
 2. Skąd nazwa bitwy warszawskiej “ Cud nad Wisłą” ( podr. str. 228 – 229

10.05.2021r.

Temat: Kształtowanie się granicy Polski. Lekcja na Teams.

04.05.2021r.

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej. Lekcja na Teams.

notatka:

. Odzyskanie niepodległości

1. Tworzenie się lokalnych ośrodków władzy

a. Rada Regencyjna (Warszawa)

b. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (Cieszyn)

c. Polska Komisja Likwidacyjna (Kraków)

d. Naczelna Rada Ludowa (Poznań)

2. Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – 7 XI 1918 r.

a. lewicowy skład rządu

b. premierem Ignacy Daszyński  (PPSD)

3. Józef Piłsudski

a. powrót z więzienia w  Magdeburgu – 10 XI 1918 r.

b. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy wojskowej – 11 XI 1918 r.

c. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy cywilnej – 14 XI 1918 r.

d. objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Tymczasowego Naczelnika Państwa

4. Działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (m.in. Roman Dmowski , Ignacy Paderewski)

5. Utworzenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego

a. lewicowy charakter rządu

b. reformy

– ośmiogodzinny dzień pracy

– płaca minimalna

– system ubezpieczeń społecznych

– prawa wyborcze dla kobiet

26.04.2021r.

Temat:Omówienie sprawdzianu na Teams.

20.04.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości.

19.04.2021r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Przypominam , że na następnej lekcji piszemy sprawdzian wiadomości. Proszę mieć kamerkę, gdyby był z tym problem proszę o informację wcześniej , najlepiej od rodzica  – to umówię się na zaliczenie w inny sposób.

Osoby , które nie mogą być na sprawdzianie z jakiś przyczyn – też proszę o informację najlepiej od rodzica. Wiem, że niektórzy mają konkursy.

Jako utrwalenie wiadomości wykonujecie kahoota – link jest aktywny do godz. 19.00 i wykonanie jego jest potwierdzeniem Waszej obecności na lekcji. Gdyby ktoś miał problem z linkiem to proszę o informację do 19.00 na mobidziennik.

Proszę również wykonać temat w ćwiczeniach – dotyczący utrwalenia wiadomości z tego działu VI.

https://kahoot.it/challenge/07095883?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1618810339535

13.04.2021r.

Temat: Świat w okresie międzywojennym – powtórzenie wiadomości.

Zagadnienia na sprawdzian:

Sprawdzian obejmuje wiadomości z działu VI str. 165 – 197.

Zwróć między innymi uwagę na :

1. Jakie były skutki I wojny światowej – gospodarcze, polityczne i ludnościowe.

2. Czy charakteryzowały się rządy Mussoliniego we Włoszech – jak dochodzi do władzy, marsz czerwonych koszul 1922r., co to były fascio, na czym polegał faszyzm?

3. Dojście NSDAP do władzy w Niemczech – nazizm, 1933r., gestapo, noc kryształowa, noc długich noży, ustawy norymberskie

4. Pojęcia np. demilitaryzacja, remilitaryzacja, New Deal, układ w Locarno, łagry, kułacy, kolektywizacja, industrializacja, NKWD, anschluss,

5. ZSRS – 1922r., cechy rzadów Stalina ( NEP, sowchozy, kołchozy, Gułag)

6. Ważne układy np. Ribbentrop  – Mołotow, w Rapallo, pakt trzech, układ monachijski

12.04.2021r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Na Teams w zadaniach jest karta pracy. Proszę ja wykonać do godz.19.00.

Jest potwierdzeniem obecności na lekcji.

30.03.2021r.

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej – lekcja na Teams.

notatka:

I. Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939)

Obalenie monarchii i ustanowienie republiki – 1931 r.

II. Odbudowa potęgi militarnej Niemiec.

1.Wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów – 1933 r.

2. Wdrożenie programu zbrojeń

– wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej – III 1935 r.

– rozbudowa Wehrmachtu

3. Remilitaryzacja Nadrenii – III 1936 r.

4. Zawarcie Paktu Antykominternowskiego z Japonią i Włochami – 1936 r.

III. Ekspansja terytorialna III Rzeszy.

 Anschluss Austrii – 12 III 1938 r.

3. Układ monachijski

konferencja w Monachium – 29-30 IX 1938 r.

– uczestnicy: Neville Chamberlain , Édouard Daladier , Benito Mussolini i Adolf Hitler

– decyzje dotyczące Czechosłowacji bez udziału jej przedstawiciela

d. układ monachijski – 30 IX 1938 r.

– włączenie Sudetów do Niemiec

29.03.2021r.

Temat: Wojna domowa w Hiszpanii. https://drive.google.com/file/d/1cAElT625R5H8SRyqA40izlRVFJlNN8Q4/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=1sVjePTQWIs

Swoją pracę odeślij do godz. 19.00 – będzie potwierdzeniem udziału w lekcji.

23.03.2021r.

Temat: Kultura w dwudziestoleciu międzywojennym – lekcja na Taems.

notatka:

1. W wielu krajach wprowadzono obowiązek szkolny od 7 do 14 lat

2. Rozwój mediów: gazet, kina, radia, telewizji

3. Wzrost zainteresowania kinem: słynni aktorzy to Charlie Chaplin, Rudolf Valentino, Greta Garbo

4. Nowe trendy w architekturze: modernizm, socrealizm, surrealizm

5. Zmiany w modzie np. spódnice za kolano, kobiety uzyskały prawa wyborcze

22.03.2021r.

Temat: Poznajemy Charliego Chaplina.

Na nastepnej lekcji historii bedziemy mówić m.in. o rozwoju kina. Chcę abyście zobaczyli fragmenty filmów z najsłynniejszym aktorem tamtych czasów. O czym są, czy Was śmieszą?

https://www.youtube.com/watch?v=_OKs2MWaBcAhttps://www.youtube.com/watch?v=Y-7ntsRgi7Mhttps://www.youtube.com/watch?v=H19jByxrqlw

16.03.2021r.

Temat: ZSRS – imperium komunistyczne. Lekcja na Teams.

notatka:

1. 30 XII 1922 r. utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)

a. republiki założycielskie :

– Rosyjska Federacyjna Republika Radziecka (RFSRR) – w skrócie Rosja

– Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka (USRR) – w skrócie Ukraina

– Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR) – w skrócie Białoruś

– Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka (ZFSRR)

2. Rządy Józefa Stalina

a. Włodzimierza Lenina, który zmarł w 1924 r., u władzy zastąpił Józef Stalin

b. Józef Stalin został sekretarzem generalnym Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – WKP(b

3. Gospodarka ZSRS

c. Stalin przeprowadził kolektywizację rolnictwa, w wyniku które:

– zlikwidowano indywidualne gospodarstwa rolne

– utworzono sowchozy – państwowe gospodarstwa rolne

– utworzono kołchozy – spółdzielnie rolnicze, skupiające dawnych indywidualnych rolników

d. Stalin wprowadził gospodarkę planową, w której

4. Zbrodnie komunistyczne

a. władze komunistyczne bezwzględnie zwalczały:

– przeciwników i rywali politycznych

– przedstawicieli tzw. klas posiadających, którzy byli właścicielami np. majątków ziemskich, fabryk, banków)

– rolników indywidualnych (tzw. kułaków)

b. aparat przemocy w ZSRS

– głównym narzędziem terroru był Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD)

– sieć łagrów, które podlegały Gułagowi (Główny Zarząd Obozów)

5. Stosunki ZSRS z Niemcami w okresie międzywojennym

a. w 1922 r. w Rapallo ZSRS i Niemcy zawarły traktat o współpracy

b. po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera stosunki niemiecko-sowieckie uległy pogorszeniu

c. 23 VIII 1939 r. ZSRS i III Rzesza zawarły tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow

15.03.2021r.

Temat: Sylwetka Józefa Stalina.

Dziś zapraszam Was do obejrzenia filmy edukacyjnego „ Mistrzowie zła”. Będzie on dotyczył Józefa Stalina. Film wprowadzi Was w zagadnienia komunizmu w ZSRS.

Obejrzyjcie pierwsze 12 minut filmu i na jego podstawie odpowiedzcie na pytanie:

Jakie zbrodnie na społeczeństwie, współtowarzyszach przypisywane są Józefowi Stalinowi?

https://www.youtube.com/watch?v=LOyB3Es8yzI

09.03.2021r.

Temat: Faszyzm we Włoszech dokończenie . Lekcja na Teams.

08.03.2021r.

Temat: Narodziny faszyzmu. Lekcja na teams.

notatka

1. Sytuacja we Włoszech po I wojnie światowej:

 • Niby byli w obozie zwycięzców, ale nie mieli żadnych korzyści,
 • Powracający z fronu kombatanci wojenni stawali się często bezrobotni
 • Narastało niezadowolenie, które wykorzystał Benito Mussolini i jego Faszystowska Partia
 • Fascio – związki kombatanckie

2. Faszyści dochodzą do władzy w wyniku przewrotu w 1922r.  „ marsz na Rzym”

3. Mussolini wprowadził:

 • Kult wodza,
 • Walkę z opozycją za pomocą terroru
 • Przejął prasę,
 • Miał pod sobą tzw. „ czarne koszule”

Nazizm w Niemczech

1. Sytuacja w Niemczech po I wojnie światowej:

 • Niemcy są niezadowoleni z traktatu wersalskiego
 • Kryzys gospodarczy spowodował narodziny narodowego socjalizmu NSDAP( narodowosocjalistyczna niemiecka partia , na czele Adolf Hitler) która próbowała w 1923r. przejąć władzę w nieudanym puczu w Monachium
 • Hitler trafia do więzienia, gdzie pisze „ Mein Kampf”

2. Przejęcie władzy  przez nazistów:

 • W 1933r w wyborach NSDAP dostaje większość i Hitler zostaje kanclerzem.

3. Polityka nazistów:

 • „ noc długich noży”
 • Noc kryształowa
 • Indoktrynacja „ Kłamsto powtarzane sto razy staje się prawdą”
 • 1934 – powstanie III Rzeszy
 • Antysemityzm, rasizm
 • Obozy koncentracyjne dla opozycji

02.03.2021r.

Temat: Świat po I wojnie światowej – ćwiczenia.

Pracujemy w ćwiczeniach. Wykonujemy kahoota.

https://kahoot.it/challenge/03330203?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1614666503217

01.03.2021r.

Temat : Świat po I wojnie światowej. Lekcja na teams.

notatka:

I. Ład wersalski

1. Zakończenie I wojny światowej

a. po zakończeniu I wojny światowej w Paryżu odbyła się konferencja pokojowa, która trwała od stycznia 1919 do stycznia 1920 r.
b. na konferencji czołową rolę odgrywała tzw. Wielka Czwórka, czyli przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch 

2. Traktat pokojowy z Niemcami został zawarty 28 czerwca 1919 r. w Wersalu – stąd jego nazwa – traktat wersalski

a. najważniejsze zmiany terytorialne

– Francja otrzymała od Niemiec Alzację i Lotaryngię
– Polsce przyznano Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie
– Gdańsk i Kłajpeda przekształcono w wolne miasta

b. ograniczenia dotyczące sił zbrojnych Niemiec

– demilitaryzacja Nadrenii
– armia niemiecka została zmniejszona do 100 tys. żołnierzy zawodowych
– traktat zakazywał Niemcom posiadania lotnictwa wojskowego, wojsk pancernych oraz ograniczał liczbę okrętów wojennych

c. Niemcy zostały uznane za winne wybuchu wojny i zobowiązane do zapłacenia odszkodowań wojennych zwycięzcom

3. Nowe państwa zostały zobowiązane do podpisania tzw. małego traktatu wersalskiego, który jednostronnie zobowiązywał je do przestrzegania praw mniejszości narodowych

4. Zawarte z Austrią i Węgrami odrębne traktaty pokojowe również pozbawiały je części terytorium oraz zobowiązywały do redukcji sił zbrojnych i wypłaty odszkodowań

5. Turcja po I wojnie światowej

a. Turcja nie zaakceptowała narzuconych jej warunków pokojowych i wznowiła działania wojenne
b. w Turcji doszło do obalenia władzy sułtana i ustanowienia republiki – twórcą Mustafa Kemal, który przyjął imię Atatürk
c. zawarty w 1923 r. przez Turcję pokój również pozbawiał ją części terytorium oraz zobowiązywał ją do zapłaty odszkodowań i redukcji armii

6. Liga Narodów 

23.02.2021r.

Temat: Sprawdzenie wiedzy cz.2 – pytanie na teams.

22.02.2021r.

Temat: Sprawdzenie wiedzy – pytanie na Teams.

16. 02.2021r.

Kontynuujemy wczorajszy temat. Lekcja na Temas.

Notatka do zeszytu:

W przededniu I wojny światowej na ziemiach polskich istniały dwie orientacje: proaustriacka ( J. Piłsudski) i prorosyjska ( R. Dmowski).

1. Polacy u boku państw centralnych:

I Kompania Kadrowa – próba wzniecenia powstania w Królestwie Polskim, wymarsz z Krakowa do Kielc 6.08.1914r.

Legiony Polskie – liczyły ok. 20 tys., składały się z 3 Brygad (walki pod Rokitną, Opatowcem)

1917r. – kryzys przysięgowy – zakończył się aresztowaniem Piłsudskiego i Sosnkowskiego

2. Polacy u boku ententy:

Legion Puławskiego, a potem II Korpus Polski złożony z II Brygady Legionów Józefa Hallera. Po Traktacie w Brześciu, Haller wycofuje się do Francji, gdzie tworzy Błękitną Armię.

3. Sprawa polska na arenie międzynarodowej:

a) Odezwa cara Mikołaja II 1914r.

b) Akt 5 Listopada 1916r. ( dwóch cesarzy)

c) orędzie prezydenta USA Woodrowa Willsona pkt. 18 o Polsce

4. Polacy na konferencji paryskiej:

Reprezentacja: Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Władysław Grabski

Zad. Dom.

Wypisz postanowienia w sprawie Polski konferencji wersalskiej.

15.02.2021.

Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej. Lekcja na Teams.

09.02.2021r.

Temat: Rewolucje w Rosji – lekcja na teams.

notatka

1. Przyczyny rewolucji w Rosji:

 • Przegrana na froncie,
 • Spadek autorytetu cara Mikołaja II
 • Niezadowolenie społeczne z powodu Rasputina na dworze carskim
 • Kryzys gospodarczy – brak żywności

2.Rewolucja lutowa:

 • Wybuch w Piotrogrodzie – bunt kobiet do których przyłączyli się robotnicy i żołnierze 23 luty 1917r.
 • Abdykacja cara Mikołaja II
 • Dwuwładza w Rosji: Rząd tymczasowy i rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich

3. Bolszewicy – przywódca Włodzimierz Lenin, który ogłasza tezy kwietniowe ( teza o pokoju i o ziemi)

4. Rewolucja październikowa – 24/25 października 1917r.Bolszewicy siłą przejmują władzę.

5. Wybuch wojny domowej  – Armia Czerwona z Armią Białych

6. 1922 powstanie ZSRS

08.02.2021r.

Temat: Kahoot utrwalający wiadomości.

Wykonaj kahoot dziś do godz. 19.00. Jest potwierdzeniem Twojego udziału w lekcji. Przygotuj się do odpowiedzi na następnej lekcji.

https://kahoot.it/challenge/02769446?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1612766362667

02.02.2021r.

Temat: Koniec I wojny światowej – lekcja na teams.

notatka

1. Walki na froncie wschodnim:

 • Rosjanie rozpoczęli ofensywę, aby pomóc Francji
 • Sierpień 1914 bitwa pod Tannenbergiem – przegrana Rosji
 • 1915r. pod Gorlicami siły niemiecko – austriackie pokonały Rosjan.
 • Państwa centralne opanowały Królestwo polskie, Litwę, Białoruś Wołyń
 • Wojna na wschodzie jest wojną manewrową – przemieszczanie się wojsk

2. Walki na Bałkanach i we Włoszech

 • Turcja i Bułgaria do państwa centralnych
 • Bitwa o płw. Gallipoli
 • Włochy  do ententy od 1915r.

3. Koniec wojny

 • USA przystąpiły do wojny po stronie ententy w 1917r.
 • W Rosji wybuchła rewolucja przeciwko carowi w 1917r.
 • Na froncie wschodnim wygrywają państwa centralne a na zachodnim pomoc USA spowodowała przegrana Niemiec. Na Bałkanach pokonana Turcja i Bułgaria
 • 1918 r kapitulacja Austro – Węgier , abdykacja cesarza Wilhelma II
 • 11 listopada 1918r. rozejm w Compiegne –

01.02.2021r.

Temat: Omówienie sprawdzianu.

https://drive.google.com/file/d/1hny-I2M92XzKxGUpWWmhtRHKMCA6uXLL/view?usp=sharing

26.01.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości na Teams.

25.01.2021 r.

Temat: Przebieg I wojny światowej.

Na podstawie filmiku i podręcznika str.141 – 142 odpowiedz w zeszycie na pytania:

1. Bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny światowej to

2. Wojna pozycyjna polegała na

3. Największe przełomowe bitwy na froncie zachodnim: 4. Jaka była rola bitwy pod Verden? Kto ją wygrał i dlaczego?https://www.youtube.com/watch?v=pvwOpWpCJQo&t=255s

19.01.2020r.

Lekcja na teams Temat: Świat w drodze ku wojnie.

notatka:

1. Nowy podział świata – w XX wieku do ogromnego znaczenia doszły Niemcy, USA, Japonia.

2. Przyczyny wybuchu I wojny światowej:

a) pośrednie:

 • Wyścig zbrojeń zwłaszcza między Niemcami a Wielką Brytanią, nowa broń ( karabiny maszynowe, łodzie podwodne)
 • Rywalizacja o kolonie,
 • Francja chciał odzyskać Alzację i Lotaryngię,
 • Wojna rosyjsko – japońska ukazała słabość Rosji w 1905r.
 • „Kocioł bałkański” – rywalizacja o wpływy na Bałkanach  pomiędzy Austro – Węgrami i Rosją, doszło do 2 wojen
 • Powstanie dwóch bloków wojskowych:

Trójprzymierze – Niemcy, Włochy i Austro – Węgry 1882

Trójporozumienie ( ententa) – Francja, Rosja i Wielka Brytania 1907

18.01.2020r.

Temat: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów – powtórzenie.

https://drive.google.com/file/d/16KC7pKobcjguhso2x4AFBXPRVVO8xxKA/view?usp=sharing

21.12. 2020r.

Temat: Kultura polska na ziemiach pod zaborami.

https://drive.google.com/file/d/1adBMnztC5qiux6OZb0uWb4856BpWJIxZ/view?usp=sharing

notatka do lekcji

1. Pozytywizm w literaturze

a. cechy charakterystyczne twórczości literackiej

– popularyzacja pracy organicznej – przekonanie, że cały naród funkcjonuje jak organizm

– popularyzacja hasła pracy u podstaw – dbałość o wykształcenie najuboższych warstw społecznych

– działania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa polskiego

b. czołowi twórcy

– Bolesław Prus

– Eliza Orzeszkowa

– Henryk Sienkiewicz – ku pokrzepieniu serc
2. Młoda Polska

a. odrzucenie haseł pozytywistycznych – neoromantyzm (powrót do romantyzmu)

b. cechy charakterystyczne sztuki Młodej Polski

– idea modernizmu

– hasło sztuki dla sztuki

c. czołowi twórcy

– Stanisław Wyspiański – WeseleNoc listopadowaWarszawianka

– Władysław Reymont – ChłopiZiemia obiecana
3. Malarstwo i muzyka drugiej połowy XIX wieku

– twórczość Jana Matejki

– twórczość Stanisława Moniuszki – twórcy polskiej opery narodowej (Straszny dwórHalka)

15.12.2020r.

temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Lekcja na Teams. Kahoot

14.12.2020r.

Temat: Działalność polityczna na ziemiach polskich.

https://www.youtube.com/watch?v=vdBB9NA6iJE

notatka

1. Cechy partii politycznych

a. partia polityczna to dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierzająca do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej

b. każda partia polityczna posiada:

–  statut, czyli dokument, który zawierał zbiór zasad jej działania

– program polityczny – wykaz celów oraz sposobów ich osiągania

2. Narodowa Demokracja

a powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (SND) – 1897 r.

–  powstało z przekształcenia Ligi Narodowej

– przywódcą Ligi Narodowej był Roman Dmowski (Myśli nowoczesnego Polaka)

b. program narodowej demokracji (endecji)

– kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego

– hasło solidaryzmu narodowego – wzajemne wspieranie się wszystkich warstw społeczeństwa polskiego

– kierowanie się tzw. egoizmem narodowym

– dążenie do odzyskania niepodległości, ale bez ryzyka powstania ogólnonarodowego

3. Ruch ludowy

a. ruch ludowy najszybciej rozwijał się w Galicji

b. ruch ludowy reprezentował interesy chłopów i innych mieszkańców wsi

e. w  1895 r. zostało utworzone Stronnictwo Ludowe

f. w 1903 r. Stronnictwo Ludowe zostało przekształcone w Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

– Polskie Stronnictwo Ludowe dążyło do podziału ziemi dworskiej między chłopów

– wysunięcie haseł niepodległościowych

g. w 1913 r. Polskie Stronnictwo Ludowe uległo podziałowi:

– prawicowe Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL-„Piast”) – Wincenty Witos

4. nurt socjalistyczny ruchu robotniczego

a. utworzenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) – 1893 r.

– głównym przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej był Józef Piłsudski 

– znaczną rolę odgrywał również Bolesław Limanowski i Stanisław Wojciechowski

b. program Polskiej Partii Socjalistycznej

– walka o poprawę warunków życia i pracy robotników oraz sprawiedliwość społeczną

– walka o odzyskanie niepodległości przez Polskę

c. w Galicji powstała Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD)

– założycielem i przywódcą Ignacy Daszyński 

5. Nurt komunistyczny polskiego ruchu robotniczego

a. powstanie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego (SDKP) – 1893 r.

b. program polityczny nawiązywał do idei marksistowskich

– hasło walki klasowej

– rezygnacja z walki o niepodległość – uznanie jej za szkodliwą dla międzynarodowego ruchu robotniczego

– przekonanie, że zwycięstwo międzynarodowej rewolucji zlikwiduje wszelkie formy niewoli i problem granic między narodami

c. główni działacze

– Julian Marchlewski

08.12.2020r.

Temat: Zmiany społeczno – gospodarcze na ziemiach polskich – lekcja na teams.

notatka

https://drive.google.com/file/d/1Q_p2wGn69y_5ghm7vBohtUe_Z1K5qUTz/view?usp=sharing

07.12.2020r.

Temat: Po powstaniu styczniowym – dokończenie.

Zwróć uwagę zwłaszcza na sytuację Polaków pod zaborem pruskim i stosunek Polaków do zaborców.

01.12.2020r. Lekcja na Teams.

Temat: Polacy po powstaniu styczniowym.

notatka do lekcji.

Sytuacja w Królestwie

– okrutne represje wobec powstańców i ich rodzin: kary śmierci, zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków

– prześladowania Kościoła katolickiego – likwidacja klasztorów, podporządkowanie polskich biskupów Kolegium Duchownemu w Petersburgu

– 1864 decyzja o likwidacji autonomii Królestwa – nowa nazwa Kraj Przywiślański; sprawy polskie podporządkowane rosyjskim; obsadzenie urzędów przez Rosjan

– noc apuchtinowska – określenie rządów kuratora Warszawskiego Okręgu Szkolnego Aleksandra Apuchtina, który m. in. zwolnił z pracy wielu polskich nauczycieli, uczniów zmuszał do donosicielstwa oraz posłuszeństwa wobec władz carskich

– przekształcenie Szkoły Głównej w Warszawie

 rusyfikacja – narzucanie języka, kultury, wpływów rosyjskich innym narodom lub grupom etnicznym, będące przejawem polityki ich wynaradawiania

Zabór pruski

– Kulturkampf (walka o kulturę) – walka polityczna prowadzona w latach 1871–1878 przez rząd pruski Bismarcka oraz liberalną burżuazję z Kościołem katolickim w celu poddania go w Niemczech kontroli państwa i znacznego ograniczenia wpływów, np. w zakresie szkolnictwa; na terenie ziem polskich zaboru pruskiego wiązała się z germanizacją.

– rugi pruskie – wydalanie z ziem zaboru pruskiego Polaków przybyłych z innych zaborów; rozpoczęły się w 1885 roku

– działalność Komisji Kolonizacyjnej – przekazywanie wykupionej od Polaków ziemi niemieckim chłopom-kolonistom – Komisja wspierana przez Hakatę (nacjonalistyczne stowarzyszenie niemieckie)

– zaostrzenie polityki niemieckiej wobec Polaków – 1904 zakaz zabudowy gruntów bez specjalnych zezwoleń; obchodzenie zakazów niemieckich: historia wozu Michała Drzymały

– 1908 r. – ustawa kagańcowa – zakaz używania języka polskiego na spotkaniach publicznych

– 1901 – protest dzieci we Wrześni przeciwko germanizacji w szkole

Autonomia Galicji

– od 1867 Galicja otrzymała szeroką autonomię

– cesarza reprezentował namiestnik (trzykrotnie był nim hrabia Agenor Romuald Gołuchowski); siedziba władz – Lwów

– Sejm Krajowy galicyjski powoływał Wydział Krajowy, który zajmował się wykonywaniem uchwał sejmu i administracją

– w urzędach, sądach i oświacie obowiązywał język polski

– od 1895 roku funkcję premiera rządu wiedeńskiego sprawował Polak, Kazimierz Badeni

Polacy wobec polityki zaborców

– część Polaków przyjęła postawę trójlojalistyczną wobec zaborcy

– warszawski pozytywizm – głoszenie pracy organicznej

Gospodarka na ziemiach polskich

– najszybszy rozwój Królestwa Polskiego: przemysł w okręgu warszawskim (produkcja maszynowa i metalowa), łódzkim (włókiennictwo) oraz częstochowsko-sosnowieckim (hutnictwo, kopalnie węgla kamiennego)

– Wielkopolska – rozwój rolnictwa i przemysłu przetwórczego; produkcja maszyn rolniczych – zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

– zacofanie Galicji (Królestwo Galicji i Lodomerii – „Golicja i Głodomeria”)

30.11.2020r.

Temat: Powstanie Styczniowe.

https://drive.google.com/file/d/17xL31bZO5GeGKk4tAnqNVaJIGikbA1Ya/view?usp=sharing

1. Przyczyny wybuchu powstania:

 • Działalność spiskowa Białych ( Andrzej Zamoyski) i Czerwonych ( Jarosław Dabrowski)
 • Wzrost nastrojów patriotycznych wśród Polaków, którzy organizowali manifestacje patriotyczne,
 • Przegrana Rosji w wojnie krymskiej,
 • Ogłoszenie branki, czyli pobór do wojska rosyjskiego przez Aleksandra Wielkopolskiego

2. Wybuch powstania 22.01.1863r.

 • Pierwszy dyktator Ludwik Mierosławski potem Marian Langiewicz i Romuald Traugutt
 • Walki maja charakter partyzancki,
 • Mniejsza liczebność powstańców i ich słabe uzbrojenie
 • 02.03.1864r. car uwłaszcza chłopów
 • Aresztowanie Traugutta i stracenie go w Cytadeli warszawskiej

3.Skutki powstania: zniesienie autonomii Królestwa Polskiego i zsyłki na Sybir

Zad. Dom.  – ćw. Str 44,45

17.11.2020r.

Temat: Sprawdzenie wiadomości – odpowiedź na teams.

16.11.2020r.

Temat: Podsumowanie działu 3.

Praca z kartą pracy – proszę wypełnioną odesłać do jutra do godz.8.00.

Karta wysłana w zadaniach na mobidzennik.

Karta utrwalająca wiadomości z działu 3.

1. Na podstawie ilustracji, wiedzy własnej  wybierz właściwe dokończenie zdania:

Przedstawiony karykatura odnosi się do posiadłości Wielkiej Brytanii w :

A. Afryce                            B w Azji                              C w Ameryce Północnej      D w Ameryce Południowej

Autor karykatury skrytykował

A – wojny kolonialne                     B ekonomiczny wyzysk kolonii                         C handel ludźmi

D – Rozwój cywilizacyjny kolonii

2. Co było częstym powodem wojen kolonialnych?

3. Praca z tekstem źródłowym

Niemcy nie oczekują od Prus liberalizmu lecz siły . Bawaria, Wirtenbergia, Badenia mogą tolerować liberalizm i dlatego nikt nie przeznacza im roli Prus. Prusy powinny zebrać i zachować swoje siły, Az do chwili, którą już niejednokrotnie zmarnowały. Granice Prus po traktacie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu. Wielkich zagadnień chwili nie rozstrzyga się za pomocą mów czy postanowień większości lecz krwią i żelazem.

Autorem powyższego tekstu był………………………………….Głównym celem jego polityki było…………..

………………………………Wydarzenia z lat 1848 – 1849 , do których nawiązywał przeszły do historii pod nazwą………………. …………………………….Cytowany polityk uważał, że największe szanse na realizację przyjętego celu dają …………………….. ……………………….Stosowane przez niego metody działań sprawiły , że dano mu przydomek…………………………………

4. Do wydarzenia podaj rok:

 • Encyklika Rerum Novarum –
 • Rzym stolicą Włoch –
 • Utworzenie II Rzeszy Niemieckiej –
 • Zakończenie wojny secesyjnej –
 • I Międzynarodówka –

5. Do odkrycia dopisz odkrywcę :

Silnik spalinowy –

Samolot –

Pierwszy film –

Szczepionka przeciwko gruźlicy –

Promienie X –

6. Jaki naukowiec został przedstawiony na ilustracji . Dlaczego w taki sposób?

7. Wypisz trzy skutki wojny secesyjnej.

8. Jak odkrycia naukowe II połowy XIX wieku wpłynęły na Zycie ludzi? Uzupełnij tabelkę.

ZjawiskoSkutki dla ludności z przełomu XIX i XX wieku
Powstanie kina   
Upowszechnienie higieny 
Pierwsze igrzyska nowożytne 
Darwin to wyśmiany geniusz - Nauka - Wiadomości z kraju i ze świata - Dziennik.pl - Wydarzenia i Fakty - Dziennik.pl
Darwin to wyśmiany geniusz - Nauka - Wiadomości z kraju i ze świata - Dziennik.pl - Wydarzenia i Fakty - Dziennik.pl

9. Podaj jaki to styl i autor dzieła:

Vincent van Gogh - Martwa natura: wazon z piętnastoma słonecznikami | Donum Artis
Barcelona: Sagrada Familia i park Güell z odbiorem z hotelu - Barcelona, Hiszpania | GetYourGuide

10.11.2020r. Lekcja na teams

Temat: Rozwój kultury w II poł XIX wieku.

notatka

Notatka:

W II poł. XIX wieku rozwinęła się kultura.

1. Literatura:

a) realizm – przedstawiał elementy życia codziennego

b) naturalizm – skupiał się na biedocie i brzydocie życia

c) pozytywizm – wiedza w życiu człowieka jest najistotniejsza

Przykładowi twórcy: Emil Zola, Juliusz Verne

2. Malarstwo:

Również realizm ale tez impresjonizm ( wrażenia wzrokowe, słynni twórcy to Claude Monet, Eduard Manet)

3. Muzyka.

Początkowo był romantyzm ( Chopin, Liszt, Paganini), a potem impresjonizm – Claude Debussy.

4. Architektura.

Historyzm – naśladownictwo wcześniejszych stylów np. neogotyk, neoromański

Secesja – bogate zdobienia o motywach roślinnych i zwierzęcych

4. Kultura masowa.

Narodziny kina za sprawą braci Lumiere w 1895r.

5. Wznowienie igrzysk sportowych w 1896. W Atenach.

09.11.2020r.

Temat: Postęp techniczny na przełomie XIX i XX wieku.

https://drive.google.com/file/d/19QFsXQk9dCER72QxKcTYabATeGHGdzmG/view?usp=sharing

Kategorie: 7B