1a_edukacja_wczesnoszkolna

shorts.flipgrid.com/watch/14101637463539843 17.11.2020 Zajęcia 18.11.2020 (online) Język angielski: -Podręcznik strona: 20,21,22,23 -Zeszyt ćwiczeń strona:22 -Praca samodzielna: zeszyt kwiczeń strona 23 Edukacja wczesnoszkolna: -Zeszyt ćwiczeń zintegrowanych strona 13 – 14 – Elementarz Odkrywców niebieski część druga strona:18,19,20 -Ćwiczenia matematyczne strona:58 Filmy: https://www.youtube.com/watch?v=bWyTMShAaGY 19.11.2020 20.11.2020 Język angielski – zeszyt ćwiczeń strona 24 i Więcej…

7c_historia

17.05.202 Temat: Rządy parlamentarne. 1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów 2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję c. mała konstytucja stanowiła, że Polska będzie republiką parlamentarną – władzę ustawodawczą miał sprawować sejm – Józef Piłsudski nadal pełnił funkcję Naczelnika Państwa, ale jego władza została Więcej…

7b_historia

17.05.2021r. Temat: Rządy parlamentarne. 1. Trudności w integracji ziem wszystkich trzech zaborów 2. Kształtowanie się ustroju politycznego odrodzonej Rzeczypospolitej a. 26 I 1919 r. odbyły się wybory b. 20 II 1919 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. małą konstytucję c. mała konstytucja stanowiła, że Polska będzie republiką parlamentarną – władzę ustawodawczą miał sprawować sejm – Józef Piłsudski nadal pełnił funkcję Naczelnika Państwa, ale jego władza została Więcej…

6c_historia

24.05.2021r. Temat: Upadek Napoleona. https://drive.google.com/file/d/154xN3X2hXfYK0ArbV2bdONnE4VzonmYs/view?usp=sharing Sprawdź co potrafisz! https://learningapps.org/watch?v=pdpzphhdn18 https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX18zj%252F%252Byv13LT9CefguyW%252Fd%252FxBYR1OraaLhvxP30pnSpOS8w2oXMr90A?gameType=solo 20.05.2021r. Temat: Epoka Napoleona Bonaparte. notatka: 1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799) a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu: – kryzysu gospodarczego – wysokich podatków b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii – w czasie wojen włoskich wielką sławę Więcej…

6b_historia

20.05. 2021r. Temat: Epoka Napoleona Bonaparte. notatka: 1. Sytuacja Francji za rządów dyrektoriatu (1795–1799) a. we Francji panowało niezadowolenie z rządów dyrektoriatu z powodu: – kryzysu gospodarczego – wysokich podatków b. Francja toczyła wojny z koalicją Austrii, Prus, Rosji i Wielkiej Brytanii – w czasie wojen włoskich wielką sławę zdobył Napoleon Bonaparte 2. Zamach stanu Napoleona Bonapartego a. w 1799 r. Więcej…