8_BIOLOGIA

Data:07.05.21r. kl.8 Temat: Zależności pokarmowe w ekosystemie. 1.Zależności pokarmowe- są to takie zależności między gatunkami, gdzie jeden gatunek jest pokarmem dla drugiego gatunku. Zależności pokarmowe możemy przedstawić za pomocą łańcucha pokarmowego inaczej troficznego. W każdym łańcuchu troficznym wyróżniamy 3 poziomy organizmów: 1 poziom to producenci– są to organizmy samożywne, które Więcej…

7_BIOLOGIA

Data:17.05.21r. kl.7. Temat:Higiena oka i ucha. 1.Oczy funkcjonują prawidłowo tylko we właściwym oświetleniu. Zarówno jasne światło np. promienie słoneczne może uszkodzić wzrok, dlatego należy nosić okulaty z filtrem UV, jak i czytanie książki w ciemnym pokoju też może pogorszyć nasze widzenie. Wady wzroku. Krótkowzroczność-polega na dobrym widzeniu tylko przedmiotów z Więcej…

6_BIOLOGIA

Data:18.05.21r. kl.6. Temat:Znaczenie ptaków i ich ochrona. Obejrzyjcie jeszcze jeden film o ptakach w naszym najbliższym otoczeniu. https://www.youtube.com/watch?v=HOssDlFb_GY Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się ze znaczeniem ptaków w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz ze sposobami ochroby ptaków w Polsce. Znaczenie ptaków w przyrodzie Znaczenie ptaków dla człowieka. 1.Stanowią pożywienie licznych zwierząt Więcej…

5_BIOLOGIA

Data:14.05.21r. kl.5. Temat:Paprotniki. 1.Środowisko życia paprotników. Większość paprotników żyje na lądzie w miejscach zacienionych i wilgotnych tj: lasy, łąki nad brzegami jezior i rzek. Do paprotników zaliczamy: paprocie skrzypy widłaki 2.Budowa paproci. korzenie,kłącze – podziemna łodyga,młode liście,dojrzałe liście, zarodnie z zarodnikami. 3.Budowa skrzypów. 4.Budowa widłaków. 5.Jak rozmnażają się paprocie? a).Latem Więcej…