7_RELIGIA

II półrocze 2021 Tematy prac domowych z religiiw drugim półroczu 2021 r. (Maryja) – wykonaj prezentację multimedialną (3 strony) lub rysunek (1 strona), w którym przedstawisz najsłynniejsze miejsca w Polsce lub na świecie, gdzie ludzie modlą się do Maryi (ćw.) – wykonaj ćwiczenie nr 2 ze strony 64 z zeszytu Więcej…

6_religia

II półrocze 2021 Tematy prac domowych z religiiw drugim półroczu 2021 r. (miłość) – wykonaj prezentację multimedialną (3 strony) lub rysunek (1 strona), w którym przedstawisz czym się charakteryzuje prawdziwa i szlachetna miłość (ćw.) – wykonaj ćwiczenie nr 2 ze strony 43 z zeszytu ćwiczeń i prześlij zdjęcie (Droga) – Więcej…