Słupno, 29.10.2020 r.

Temat: Przekazywanie życia – mój początek.

Każde życie ludzkie jest ważne.

W każdym człowieku jest cząstka mamy i taty. Każdy z nas – i wy, i ja otrzymaliśmy istnienie przez miłość rodziców. Kiedy to cząstka ciała mamy (komórka jajowa) i cząstka ciała taty (plemnik) połączyły się ze sobą, był to najważniejszy moment, dający początek nowemu życiu: poczęcie. Każdy z was jest inny, jedyny i niepowtarzalny. Ktoś może zapytać, dlaczego? Ponieważ ma innych rodziców, to właśnie od nich otrzymał: 23 chromosomy od mamy i 23 chromosomy od taty, po równo.

Jest to niesamowite i niezwykłe, ale każdy z nas – i wy, i ja na samym początku był taki malutki jak kropka w zeszycie lub ziarenko piasku, które rozwija się w łonie mamy przez czas 9-ciu miesięcy. Tuż po narodzinach, przyjściu dziecka na świat, dziecko płacze, to takie swoiste powitanie rodziców: „Mamo, tato, oto jestem. Witam Was.”

Porozmawiajcie z rodzicami, jak wspominają dzień, kiedy wy przyszliście na świat.

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 05.11.2020 r.

Temat: U progu dojrzewania.

W przyrodzie każda roślina musi mieć glebę oraz deszcz i słońce. Wówczas dojrzewa i rozwija się. Podobnie jest z człowiekiem – rodzi się w konkretnej rodzinie, która jest jak ziemia, każdy ma swoją jedyną rodzinę, nie ma drugiej takiej samej.

Każdy z Was, aby dorósł potrzebuje opieki i miłości, a żeby rozkwitł potrzebuje czasu, aż stanie się dojrzałym człowiekiem.

Człowiek niedojrzały to taka osoba, która wymaga jeszcze troski i opieki, jak nierozwinięty kwiat, który jeszcze samodzielnie nie potrafi żyć. Należy się nim opiekować i pomagać w rozwoju. Ważne jest również wspieranie w podejmowaniu właściwych decyzji.

NIEDOJRZAŁOŚĆ TO: niepełna samodzielność, pochopne podejmowanie decyzji, życie w świecie fantazji, często brak odpowiedzialności za to co się mówi lub robi, czasem drwiny wobec osób płci przeciwnej i jej problemów.

DOJRZAŁOŚĆ TO: samodzielność, odpowiedzialność za to co się robi i mówi, umiejętność współczucia, przepraszania, wybaczania, przyznania się do winy, porozumiewania się, umiejętność słuchania drugiego człowieka, poznanie znaczenia przyjaźni i miłości.Każdy człowiek w pewnym okresie swojego życia zaczyna się zmieniać, wchodzi w okres dojrzewania, a staje się to na ogół między 11 a 16 rokiem życia. Należy tu zaznaczyć, że każdy dojrzewa własnym rytmem , a zmiany jakie zachodzą w młodym człowieku, przebiegają na trzech płaszczyznach: dojrzałość biologiczna, dojrzałość psychiczna, dojrzałość społeczna – ale o tym na następnych zajęciach.

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 12.11.2020 r.

Temat: Blaski i cienie koleżeństwa.

Dzisiejsze zajęcia mają na celu uświadomienie sobie, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu różnorodne grupy, do których należymy. Pośród naszych kolegów i koleżanek uczymy się sztuki życia. Czasem ich dobra rada, życzliwy uśmiech, czy nawet sama obecność stanowią dla nas cenną pomoc. Czasem jednak w ich obecności jakby trudniej podejmować nam własne decyzje.

Czasami nasi koledzy próbują stosować wobec nas pewne naciski (presję), abyśmy się do nich dostosowali. W każdej sytuacji musimy pamiętać, że mamy prawo, a nawet obowiązek, zawsze postępować zgodnie z własnym rozeznaniem dobra i zła, choć niejednokrotnie jest to bardzo trudne. Z naszą obecnością w grupie rówieśniczej, związane są zarówno pewne korzyści, jak i zagrożenia.

ZAPAMIĘTAJ!

Każdy, z kim spędzasz czas, ma na ciebie wpływ.

Gdy propozycje kolegów nie są zgodne z twoimi przekonaniami, masz prawo, a nawet obowiązek odmówić.

Jeśli twoi koledzy kierują się zasadami podobnymi do twoich, łatwiej pokonać presję środowiska.

Pozdrawiam.

Słupno, 12.11.2020 r.

Temat: Komunikacja w rodzinie.

Co to znaczy komunikacja ? porozumiewanie się między sobą członków rodziny (mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek), tj. rozmowa. Szkołą życiową są różnice zdań między dziećmi a rodzicami, między rodzeństwem. Istnieje wiele czynników ułatwiających i utrudniających kontakt w ogóle, w tym także z rodzicami. Nie należy zapomnieć, że osoby i ich zachowanie oddziałują na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Drobne nieodpowiednie zachowanie może wpływać na powstawanie konfliktów.

Zachowania pożądane:

– przychylna postawa rozmawiających,

– wysłuchanie drugiej strony,

– logiczne argumenty,

– spokojny głos,

– słuchanie.

Zachowania niepożądane:

– podniesiony głos,

– przekrzykiwanie drugie strony,

– przerywanie wypowiedzi,

– obrażanie się,

– tupanie.

Życzę szczerych i miłych rozmów w rodzinie !

Pozdrawiam.

Słupno, 19.11.2020 r.

Temat: Rodzi się dziecko.

Dla rodziców pierwszy krzyk, który dziecko wydaje podczas porodu brzmi jak najpiękniejsza muzyka, świadczy bowiem o tym, że dziecko żyje. Już po kilku minutach od narodzin dziecko zaczyna z zaciekawieniem obserwować swoje otoczenie. Co też go czeka na tym świecie?

Przez dziewięć miesięcy dziecko żyło w łonie matki jak w raju. Cały czas przebywało w ciepłym, przytulnym otoczeniu. W chwili porodu wszystko raptownie się zmienia: świat jest jasny, głośny i zimny. Przyjmuje się, że w czasie porodu naturalnego, bez komplikacji, w ciałach matki i dziecka wydzielane są hormony, które sprawiają, że oboje są przytomni i chłonni wrażeń. Dlatego dziś nowo narodzone dzieci kładzie się nago na brzuchu matki, gdzie mogą usłyszeć znany im dobrze odgłos bicia matczynego serca i poczuć jej zapach. Dzięki temu już w pierwszych minutach życia między matką i dzieckiem tworzy się szczególna więź.

Wiele osób przypatrując się nowonarodzonemu dziecku, ma ochotę po prostu wziąć to bezbronne stworzenie w ramiona i przytulić.

Odszukajcie w swoich albumach rodzinnych zdjęć z okresu pierwszych dni waszego życia, popatrzcie jak wtedy wyglądaliście. A może ktoś nam pokaże na następnej lekcji on-line.

Pozdrawiam.

Słupno, 26.11.2020 r.

Temat: Porozmawiajmy o dobrej atmosferze w rodzinie.

Współodpowiedzialnym za dobrą atmosferę w rodzinie jest każdy członek rodziny.

Czynniki mające wpływ na dobrą atmosferę w rodzinie:

– poczucie bezpieczeństwa,

– okazywanie uczuć, czułość,

– cierpliwość,

– porządek w mieszkaniu,

– radość,

– sytość,

– wspólne spędzanie czasu (wspólne spożywanie posiłków, wspólne wakacje, spacery),

– przebaczanie,

– zaufanie,

– dobre warunki materialne.

Co utrudnia szczęśliwe życie rodzinne?

– brak jednego z rodziców (niekonieczne śmierć czy odejście, ale również długa praca poza domem),

– stan zdrowia poszczególnych członków rodziny,

– ilość obowiązków, możliwość sprostania im,

– rodzaj pracy, zmianowość,

– sposób spędzania czasu, izolowanie się,

– sposób rozwiązywania konfliktów, brak kompromisów, ustępstw.

Aby być szczęśliwym w rodzinie nie wystarczy tylko zaspokojenie potrzeb materialnych i biologicznych. Dla normalnego rozwoju człowieka konieczna jest atmosfera bezpieczeństwa, czułości, cierpliwości, radości, akceptacji, miłości, zrozumienia i zaufania.

Pozdrawiam.

Słupno, 03.12.2020 r.

Temat: Umiejętność świętowania w rodzinie.

Pełniej przeżywamy święto lub wydarzenie, które ono upamiętnia, jeśli jest dla nas ważne i kiedy się do niego przygotujemy.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jak chcecie się do nich przygotować?

Sposoby świętowania przejęliśmy od rodziców, dziadków, pradziadków. Wszyscy lubimy święta. Mają w sobie niepowtarzalny nastrój i kojarzą nam się z miłymi przeżyciami.

Pozdrawiam.

Słupno, 10.12.2020 r.

Temat: Tradycje świąteczne w naszej kulturze.

„Wielka wartość tradycji polega na tym, że daje rodzinie poczucie tożsamości i przynależności do siebie.

Nie jesteśmy tylko członkami zabieganej grupy ludzi, ale stanowimy żyjącą i oddychającą rodzinę, która jest świadoma swojej niepowtarzalności”.

James Dobson

Pozdrawiam.

Słupno, 17.12.2020 r.

Temat: Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie.

„GWIAZDKA MOICH MARZEŃ”

W jaki sposób chcielibyście przeżyć zbliżające się Święta Bożego Narodzenia?

Dlaczego spotkanie w gronie rodzinnym w tym dniu jest tak ważne?

Co ze zwyczajów świątecznych chcielibyście przekazać swoim bliskim w przyszłości?

Pozdrawiam.

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Słupno, 21.01.2021 r.

Temat: Człowiek istota płciowa – dojrzewanie.

Dojrzewanie – stan wyjątkowy !!!

Dojrzewanie jest okresem w życiu, kiedy dziecko wchodzi w dorosłość: chłopiec staje się mężczyzną, a dziewczynka przeistacza się w kobietę. Dojrzewanie nazywamy też pokwitaniem.

W okresie dojrzewania dojrzewa nie tylko ciało, lecz także psychika. Zmieniają się poglądy i zainteresowania. Młodemu człowiekowi coraz więcej wolno, ale jednocześnie zaczyna czuć się za siebie odpowiedzialny. Dlatego o dojrzewaniu mówimy jako o procesie trwającym wiele lat. To nie jest tak, że pewnego dnia rozbrzmiewa dzwonek obwieszczający moment nadejścia dorosłości, ani tak, że nagle mówisz sobie: „Hop! Od dzisiaj jestem dorosły!” Dojrzewanie u każdego przebiega inaczej i w różnym tempie. Ale na końcu tego procesu zawsze znajduje się dorosły człowiek.

Stawanie się dorosłym może być bardzo ciekawym i pięknym, ale czasami również bardzo trudnym okresem w życiu.

Pozdrawiam.

Słupno, 28.01.2021r.

Temat: Podsumowanie pracy na zajęciach Wdżwr w I semestrze.

Dziękuję za zajęcia, do spotkania za rok, w V klasie.

Pozdrawiam.

Kategorie: 4B