Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – świetlica

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie  Ogólne ONZ w 1992 roku. Kliknijcie w link poniżej i dowiedzcie się więcej: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fc3fdee1171ea0d2d8836f4%2Fpresentation-miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych%3Ffbclid%3DIwAR3qjG6tG-ft3eqsJTggAxoOraBt4a_ds7FVNK3ZGcU3nirUp9Wua0vVlpc&h=AT3jl1YX05YpRlKEGDKaCRimcyggLyjsrWUgkUSeQsz50hfos7QU4zynntISvPcmPk4hMAyoZeDnDDQ4yK-BlfYOY85ITEm5DBSUaZaxmfIhGgEQNo0WQVWMP4SARO8JeHAq-Q Opracowały O. Żurawka – Siuta i A. Szostek

2b_edukacja_wczesnoszkolna

29.04.2021 Witajcie kochani! Waszym pierwszym zadaniem na dziś będzie dokończenie zaczętego przez nas wczoraj zadania 4 w książce piszę na str. 62. Następnie przejdźmy do matematyki. Zróbcie zadanie 1 i 3 ze str. 49 w ćwiczeniach matematycznych. W zeszycie zróbcie zadanie 1 ze str. 49 oraz 2 i 3 ze Więcej…