8_JĘZYK POLSKI

24.05.21 Temat: Między poezją a malarstwem. Analizujemy obrazy i związane z nimi utwory poetyckie. Obejrzyj obrazy ze str. 306. Wybierz jeden i zapisz pytanie, które chciałbyś/łabyś zadać na jego temat lub swoją refleksję z nim związaną. Przeczytaj wiersze ze str.307. Zastanów się, jakie są wrażenia podmiotu lirycznego i jakie refleksje Więcej…

7BC_JĘZYK POLSKI

19.05.21 Temat: Czy przesłanie wiersza Edwarda Stachury jest aktualne do dziś? Przeczytaj wiersz ze str.346. Zapisz notatkę. Przepisz do zeszytu drugą zwrotkę. ten fragment zawiera przenośnię. Ziemia jest tu ukazana jako dom, skoro niebo jest jej dachem. W tym wierszu mamy do czynienia z liryką zwrotu do adresata. Podmiot liryczny Więcej…