4a_WDŻWR

Słupno, 11.02.2021 r. Temat: Wychowanie do życia w rodzinie – plany i oczekiwania. Nazwa zajęć, na które będziecie uczęszczać może jest dla niektórych trochę trudna, niezrozumiała. Spróbujemy ją „rozszyfrować”. W skład tej nazwy wchodzą trzy terminy (wyrazy). Warto się zastanowić nad ich znaczeniem. WYCHOWANIE ŻYCIE RODZINA szkoła oddychanie mama, tata Więcej…

7B_WDŻWR

Słupno, 24.02.2021 r. Temat: Wychowanie do życia w rodzinie – pytania i odpowiedzi. WYCHOWANIE to szczególnego rodzaju uczenie się: – uczenie się postaw, rozwijanie wrażliwości to odkrywanie własnych możliwości, talentów, mocnych stron i budowanie na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, Więcej…

8B_WDŻWR

Słupno, 24.02.2021 r. Temat: Uczymy się panować nad emocjami. W okresie dojrzewania bardzo często wystawieni jesteście na takie próby, kiedy musicie sami podjąć decyzję. Jak wtedy się zachowujecie? Czy umiecie zapanować nad swoimi emocjami pozytywnymi lub przykrymi? Emocje kierują człowieka do konkretnego działania: jeśli np. pod wpływem złości i gniewu Więcej…

6bc_WDŻWR

Słupno, 11.02.2021 r. Temat: Wychowanie do życia w rodzinie – tematyka zajęć. Nazwa zajęć, na które będziecie uczęszczać może jest dla niektórych trochę trudna, niezrozumiała. Spróbujemy ją „rozszyfrować”. W skład tej nazwy wchodzą trzy terminy (wyrazy). Warto się zastanowić nad ich znaczeniem. WYCHOWANIE ŻYCIE RODZINA szkoła oddychanie mama, tata rodzina Więcej…

8_GEOGRAFIA

Słupno, 30.10.2020 r. Temat: Bliski Wschód – kultura i gospodarka. (lekcja on-line) Bliski Wschód to region leżący na pograniczu trzech kontynentów Azji, Afryki i Europy. Zdecydowana większość mieszkańców Bliskiego Wschodu (prawie 95%) to wyznawcy islamu czyli muzułmanie. W większości państw Bliskiego Wschodu islam jest religią państwową, tzn. wspierana przez państwo. Więcej…

8A_WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Temat: Uczymy się panować nad emocjami. W okresie dojrzewania bardzo często wystawieni jesteście na takie próby, kiedy musicie sami podjąć decyzję. Jak wtedy się zachowujecie? Czy umiecie zapanować nad swoimi emocjami pozytywnymi lub przykrymi? Emocje kierują człowieka do konkretnego działania: jeśli np. pod wpływem złości i gniewu będziemy działać, bez Więcej…

8A_ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Słupno, 16.11.2020 r. (lekcja on-line) Temat: Emocje – jak nad nimi panować ? Słupno,23.11.2020 r. (lekcja on-line) Temat: Proponowane zmiany MEN w egzaminie ósmoklasisty – omówienie. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego: zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do Więcej…

7AC_WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Słupno, 28.10.2020 r. kl. 7 a 29.10.2020 r. kl. 7 c Temat: Dojrzewanie – poszukiwanie kryteriów dojrzałości. W przyrodzie każda roślina musi mieć glebę oraz deszcz i słońce. Wówczas dojrzewa i rozwija się. Podobnie jest z człowiekiem – rodzi się w konkretnej rodzinie, która jest jak ziemia, każdy ma swoją Więcej…

7_GEOGRAFIA

wtorek, 27.10.2020 r. Temat: Czynniki kształtujące klimat Polski. (lekcja on-line) Główne czynniki kształtujące klimat w Polsce: – szerokość geograficzna – położenie pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Azją – wpływ ciepłych prądów morskich – układ rzeźby terenu 6 pasów – położenie nad Morzem Bałtyckim – przemieszczanie się mas powietrza Proszę zapisać notatkę Więcej…

6_WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Słupno, 28.10.2020 r. Temat: Sztuka rozmowy – poznać siebie i rozumieć innych. Rozmowa pomiędzy rówieśnikami to czasami nie lada wyzwanie. Najpierw muszę poznać siebie (swoje emocje, uczucia, dokonywać samooceny i samokontroli). Wiedzieć, że należy być tolerancyjnym wobec pomysłów koleżanek i kolegów z klasy. Umieć dawać i otrzymywać pozytywne informacje o Więcej…