Drodzy Uczniowie! Witam Was w 2021 roku !

Czarne złoto – oglądamy film edukacyjny… 12./ 13.05.2021

Osmoklasiści.

Dziś obejrzycie film edukacyjny pt. „Czarne złoto”. Porusza on problemy różnic między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, wady globalizacji…

Oglądajcie, wyciągajcie wnioski…

Bieda – jako jeden z największych problemów współczesnego świata. 04/05. 05.2021

Drodzy Ósmoklasiści!

Na dzisiejszej lekcji pozostajemy w tematyce ubóstwa jako jednego z największych problemów współczesnego świata.

Obejrzyjcie film – „Czad – serce Afryki”… Pomyślcie, wyciągnijcie wnioski..

Do zobaczenia we czwartek !

Problemy współczesnego świata – bieda. 27.29.04.2021

Pomoc źle ulokowana - nieskuteczna | Kto daje i zabiera... - Polityka.pl

Dziś kolejne ważne zagadnienia i sprawy… Ubóstwo, bieda – jako najistotniejsze problemy współczesności...

Zapoznajcie się prezentacją i informacjami z podręcznika, zróbcie notatki.

Na lekcji czwartkowej omówimy problem ubóstwa i jego przyczyny.

Co wiemy na temat Unii Europejskiej? Praca indywidualna. 22.04.2021

Na dzisiejszej lekcji – M. teams – zapoznamy się z kolejnym filmem mówiącym o integracji europejskiej. Na jego podstawie rozwiążecie kartę pracy – wysyłacie ją przez mobidziennik – wiadomości do g. 20.00 ( jeszcze w dniu dzisiejszym.

Widzimy się na M. teams! ; )

Światowy Dzień Ziemi - Aktualności - Nadleśnictwo Łopuchówko - Lasy Państwowe
pamiętajcie 😉

Historia integracji europejskiej. 20/21. 04.2021

Drodzy Uczniowie?! Dziś przypomnicie sobie wiadomości dotyczące powstania UE – ugruntujecie dotychczasową wiedzę. Obejrzyjcie filmik 🙂 Na jutrzejszych zajęciach wykorzystamy wiadomości i zakończymy tematykę Unii Europejskiej. Miłego dnia 😉

Polska w Unii Europejskiej. 15.04.2021

Lekcję zrealizowaliśmy na M. teams.

Zadanie dla Was:

Proszę obejrzeć jeszcze jeden film i na jego podstawie zredagować zadanie: ( odczytamy je na najbliższej lekcji M. teams)

Wymień korzystne zmiany, jakie zaszły W Polsce w czasie piętnastoletniej przynależności do Unii Europejskiej. Podaj 6 konkretnych przykładów takich – pozytywnych – zmian.

Jak doszło do powstania Unii Europejskiej? 13/14.04.2021

Drodzy Uczniowie!

Unia Europejska – Forum Ekonomiczne

Dziś poznacie początki integracji europejskiej, zapoznamy się z etapami tworzenia Unii Europejskiej. Z prezentacji, którą dla was przygotowałam dowiecie się także, kom byli „ojcowie” UE, jak wygląda struktura tej organizacji, jakie funkcje spełnia.

Proszę zapoznać się z prezentacją i wiadomościami zawartymi w podręczniku – s. 174 – 177,; zróbcie notatki 🙂

NATO – ważna organizacja międzynarodowa. 07/08. 04.2021

Dziś poznacie kolejną organizację międzynarodową – NATO.

Proszę zapoznać się z prezentacją, zrobić notatki… 😉

Czym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych? 23/24.03.2021

ONZ jednogłośnie za powszechną dostępnością szczepionki na koronawirusa - Wiadomości

Rozpoczynamy nowy dział poświęcony sprawom międzynarodowym… Na początek ONZ..

Lekcję znajdziecie w poniższej prezentacji.

Od konstytucji do opinii publicznej – utrwalamy wiadomości. 16/17.03.2021

Ósmoklasiści,

w ramach utrwalenia wiadomości i przygotowania się do sprawdzianu ( 25 marca) , zamieszczam „przypominajki” dotyczące budżetu państwa ( kompetencje władzy wykonawczej) i mediów… Obejrzyjcie, przemyślcie…

Powtórzenie wiadomości z działu – Ustrój RP. 10./11. 03.2021

Temat zrealizowany na M. teams.

Poniżej zamieszczam zagadnienia do sprawdzianu i zadanie domowe.

Przypominam, iż sprawdzian piszemy na M. tams we czwartek 25 marca 2021 roku.

Czwarta władza – media. 09/10.03.2021

Kilka słów wprowadzenia…

Media – bez względu na to czy tradycyjne, czy nowoczesne – nazywane są czwartą władzą… Dlaczego? Ponieważ ich siła jest porównywalna do tej, jaką ma władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Ten, kto ma możliwość tworzenia i przekazywania informacji na masową skalę, może też wpływać na rzeczywistość społeczną i polityczną.

Ważną rolą mediów jest kontrolowanie pozostałych władz, „patrzenie na ręce polityków”. Kto jednak powinien patrzeć na ręce dziennikarzy i kontrolować ich pracę?

Współcześnie dużą karierę robi pojęcie fake news (z ang. fałszywa wiadomość), czyli celowo rozprowadzana fałszywa informacja, mająca na celu dezinformację. Wielokrotnie takie informacje, bardzo szybko rozpowszechniane przez media elektroniczne, wpływały na przebieg wyborów, decyzje podejmowane przez polityków czy nawet wybuch wojny. Dlatego bardzo ważne jest, by potrafić odróżniać informacje prawdziwe od prób oszustwa.

Spójrzcie na tę wymowna grafikę…

Czwarta władza do poprawki « Prawym Sierpowym

Otwórzcie kartę pracy i wykonajcie dalsze zadania!

O organizacjach obywatelskich. 03/04.03.2021

Dzisiejsza lekcja zrealizowana została na M. teams. Proszę zrobić notatkę uwzględniającą: definicję organizacji pozarządowych i ich rodzaje – stowarzyszenia i fundacje – role, które pełnią; zagadnienia związane z wolontariatem i związkami zawodowymi.

Nie przesyłacie notatki; )

Władza sądownicza – trybunały. 02/03. 03. 2021

Dziś kontynuacja zagadnień dot. władzy sądowniczej… Wrócimy do sądów, omówimy trybunały.

Skorzystacie z prezentacji, pamiętajcie o wiadomościach z podręcznika…

Możecie posłuchać / obejrzeć też lekcję TVP zamieszczoną pod linkiem https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,wos-lekcja-4-22042020,47623961

Władza sądownicza – sądy. 25./26/ 02.2021

Dziś na m. teams piszecie kartkówkę.

Następnie samodzielnie redagujecie notatkę – dotyczącą tylko sądów z podręcznika – s.146 – 149 i wysyłacie do środy 04 marca 2021

Notatka musi zawierać informacje:

 1. Organy władzy sądowniczej,
 2. Hierarchię polskich sądów,
 3. Zasady: niezawisłości, nieusuwalności.

Władza wykonawcza – prezydent i rząd. 23/24. 02.2021

Uczniowie, dzisiejsze zajęcia będą poświęcone władzy wykonawczej, której jednym z organów jest PREZYDENT, drugim – RZĄD

Skopiujcie poniższe linki – tu wyświetli się prezentacja wydawnictwa Nowa Era, dotycząca premierów ( ( prezesów rady ministrów) RP po 1989 roku.

Kolejna dotyczy prezydentów po 1989.

file:///C:/Users/User/Downloads/premierzy-polski-po-1989-r.pdf

Poniżej – w prezentacji – znajdziecie najważniejsze wiadomości i zadania do wykonania jako praca domowa.

Pamiętajcie, iż we czwartek na M. teams piszemy kartkówkę.

Jak powstaje ustawa? 16/17.02.2021

Dziś poznacie kolejne kroki tworzenia prawa w Polsce, a zatem dowiecie się jak wygląda proces ustawodawczy. Zapoznajcie się z poniższą prezentacją Kliknijcie na link, następnie podgląd pliku), zróbcie notatkę w zeszycie. Na czwartkowych zajęciach M. teams omówimy dwie ostatnie lekcje.

Poznajemy polski parlament. 10/11.02.2021.

Drodzy Ósmoklasiści! Czwartkowa lekcja na m. teams będzie dotyczyła polskiego parlamentu. Odbędziemy wirtualną wycieczkę po sejmie i senacie. ( to na 19 lutego).

W poniższym filmiku znajdziecie utrwalenie wiedzy dot. wyborów parlamentarnych.

Poniżej zamieszczam prezentację do lekcji…

Do zobaczenia !

Polska państwem demokratycznym. 09/10.02.2021

Drodzy Uczniowie! Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona niezwykle ważnym zagadnieniom… Zaczniemy mówić o tym wszystkim, co stanowi podstawę ustroju demokratycznego. Dowiecie się, czym jest zasada konstytucjonalizmu, czym konstytucja i jaka jest rola , poznacie zasady ustroju RP… Przypomnicie też sobie wiadomości o trójpodziale władzy.

Waszym zadaniem będzie samodzielne przygotowanie notatki w oparciu o zamieszczone filmiki edukacyjne, prezentację i wiadomości z podręcznika – s.128 – 131. Na czwartkowej lekcji teams wszystko to omówimy.

Poniżej zamieszczam wytyczne do notatki i filmiki.

Owocnej pracy : )

O innych ustrojach politycznych – totalitaryzmie i autorytaryzmie.03/04.02.2021.

Lekcja zrealizowana na m. teams… Zróbcie notatkę z lekcji i filmiku.

W latach 1945–1989 Polacy poddali narzuconej z zewnątrz władzy komunistycznej. Obywatele zostali pozbawieni wpływu na decyzje władz, a ich wolność została ograniczona. Przeciwnicy systemu byli represjonowani. Władze tłumiły wszelkie formy społecznego oporu, aktywności i niezależności.

Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” rozpoczęło długą drogę do demokratycznego, niezależnego państwa.

Stan wojenny

Chcąc zahamować rosnącą aktywność i niezależność społeczeństwa polskiego, 13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, np. wprowadzono godzinę policyjną, zawieszono działalność związków zawodowych. Przywódcy „Solidarności „ zostali internowani.

Krzyż upamiętniający 9 górników poległych podczas pacyfikacji KWK Wujek w 1981

Na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” doszło do protestu. Strajkujący górnicy domagali się między innymi uwolnienia wszystkich aresztowanych działaczy NSZZ „Solidarność”. Strajk został brutalnie stłumiony. Zginęło wówczas 9 górników, a 24 zostało rannych.

Adolf Hitler był przywódcą III Rzeszy Niemieckiej – państwa o ustroju totalitarnym, które odwoływało się do idei skrajnego nacjonalizmu (szowinizmu).

Józef Stalin był przywódcą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – państwa o ustroju totalitarnym.

Współcześnie istniejącym państwem o systemie totalitarnym jest Korea Północna

Państwo – co powinniśmy wiedzieć o jego cechach i funkcjach? 02. / 03.02.2021.

Państwo

Tym tematem otwieramy nowy dział „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”. Na początek o..państwie.

Zapoznajcie się z prezentacją, zróbcie notatkę i pracę domową. Do zobaczenia we czwartek !

Podsumowanie wiadomości z działu – Społeczność lokalna i regionalna. 28.01.2021.

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych - ppt video online pobierz

Dzisiejsze spotkanie na M. teams poświęcimy utrwaleniu wiadomości; temat zapiszcie w zeszycie. Podsumowaniem naszej lekcji będzie karta pracy, którą każdy z Was uzupełni i odeśle do mnie przez mobidziennik jeszcze w dniu dzisiejszym ( czwartek, 28 stycznia do g.18.00).

Obywatele a organy samorządu. 26/27.01.2021

Uczniowie to ostatnia lekcja dotycząca samorządu…

Mieszkańcy - e-Urząd - Korzystaj załatwiając sprawy elektronicznie - Urząd Gminy Grodzisko Dolne

Dziś o ważnych urzędach i e-urzędzie. To istotne zagadnienia, dzięki którym nam, „zwykłym obywatelom” będzie łatwiej odnaleźć się w urzędach…

poniżej najważniejsze informacje w prezentacji…

Powiat i województwo – zadania i finanse.19/20.20201

Kontynuujemy zagadnienia związane z samorządem terytorialnym – dziś rzecz o powiecie i województwie. Zapoznajcie się – jak zawsze – z prezentacją.. We czwartek – mam nadzieję – zobaczyć Wasze prezentacje o Gminie Słupno.

Do zobaczenia!

W Gminie Słupno… 22.12.2020

Kochani, dziś kontynuujemy tematykę samorządową…Ale tym razem głos należy do Was .. Proszę, aby chętne osoby przygotowały ( na ocenę) prezentację multimedialną, zatytułowaną „W Gminie Słupno”… Zbierzcie w niej najważniejsze informacje o historii, ważnych miejscach, władzach, działaniach prowadzonych w gminie Słupno. Prezentację przyślijcie na mobidziennik do 20 stycznia 2021 roku.

Tymczasem…

Życzę Wam zdrowia, satysfakcji i radości – zwłaszcza w 20201 roku

Samorząd gminny. 15/16/.12.2020

To kolejna lekcja związana z samorządem terytorialnym. Dziś garść informacji – o GMINIE…

Zapoznajcie się z prezentacją zróbcie notattki, wykonajcie zadanie.

Owocnej pracy 🙂

Sprawdzamy się – „Wspólnota narodowa”. 10.12.2020

Dziś piszecie test sprawdzający wiadomości. Spotkamy się na M. teams o g.10.55. Do zobaczenia

Czym jest samorząd terytorialny ? 08 (09).12.2020

Drodzy Uczniowie! Rozpoczynamy pracę z nowym działem- „Społeczność lokalna i regionalna”... Na kolejnych lekcjach będziemy mówić i uczyć się o tym, co najważniejsze dla Naszej Małej Ojczyzny w ramach samorządu terytorialnego…Pierwsza lekcja jak zawsze – w prezentacji – poniżej. Owocnej pracy !

Przypominam, iż we czwartek piszecie na M. teams test sprawdzający

Sprawdzamy – praca z tekstem. 03.12.2020

Drodzy Uczniowie! Dziś na lekcji M. teams sprawdzimy się – odpowiedź ustna. Pozostali uczniowie rozwiązują test s. 119

Utrwalenie wiadomości z działu Wspólnota narodowa” 01/02.12. 2020

Drodzy Uczniowie! Naszym zadaniem jest dokonać posumowania wiadomości z działu. Oto zagadnienia, które należy znać, rozumieć, potrafić omówić i odnieść się do nich ( zapiszcie lub wydrukujcie i wklejcie pod tematem lekcji):

 1. Naród, ojczyzn,a, ojczyzna lokalna;
 2. Polskie symbole narodowe – najważniejsze (podstawowe) informacje;
 3. Patriotyzm, polskie dziedzictwo narodowe – 3, 4 przykłady;
 4. Sposoby uzyskania obywatelstwa RP;
 5. Pojecie mniejszości, mniejszości narodowe i mniejszości etniczne w Polsce; prawa mniejszości;
 6. Migracja, imigrant, uchodźca;
 7. Polonia i państwa, w których żyje największa liczba Polaków;
 8. Tolerancja, nietolerancja, a także: ksenofobia, nacjonalizm, szowinizm, rasizm, antysemityzm.

Przypominam, że we czwartek na lekcji M. teams pytam z 3 ostatnich lekcji, do zobaczenia!

Tolerancja i przejawy ksenofobii. 26.11.2020

Krótko o tym ,jak ważna jest tolerancja.. | YoungFace.TV | szkoła dziennikarstwa | praktyczna edukacja medialna

Drodzy Uczniowie! To już ostatni, ale jakże ważny temat naszego działu „Wspólnota narodowa”…Będziemy rozmawiać dziś o tolerancji, ale także jej braku, o nacjonalizmie, rasizmie, ksenofobii… Oto lekcja w prezentacji:

A teraz obejrzyjcie film

Na podsumowanie …

Mniejszości narodowe i etniczne. Migracja i migranci. 24 ( 25) .11.2020

Uczniowie!

To kolejny temat …. Wszystkie wiadomości znajdziecie – jak zawsze – w prezentacji. Koniecznie zróbcie notatkę.

Obywatelstwo i narodowość. Patriotyzm i postawa patriotyczna. 18 / 19.11.2020

Uczniowie! To nasz kolejny temat.. Omówimy go na M. Teams… Dołączam też – jak zawsze – prezentację, to z niej skorzystacie robiąc notatki. Do zobaczenia !

Naród i ojczyzna. (12) / 18.11.2020r.

Uczniowie! Tym tematem otwieramy nowy dział „Wspólnota narodowa” – l. omówiona na m. teams, dostępna jest także jest w poniższej prezentacji. Proszę o powtórne zapoznanie się z nią, zredagowanie notatki pod tematem lekcji. Do zobaczenia we czwartek o g. 11.00

Utrwalenie wiadomości z działu „Prawo i prawa człowieka” 10.11.2020 r.

Drodzy Uczniowie! Dotarliśmy do podsumowania wiadomości z działu „Prawo i prawa człowieka”. Proszę, abyście zapoznali się – obejrzeli – film edukacyjny dotyczący działań jednej z największych organizacji pozarządowych – Amnesty International.

Z pełną charakterystyką organizacji możecie zapoznać się na stronie https://amnesty.org.pl/

Proszę, by każdy z Was – na ocenę – przygotował – zredagował dłuższą wypowiedź („referat” ) o organizacji wg schematu ( min. 200 słów):

 1. Nazwa organizacji;
 2. Geneza i czas powstania;
 3. Cele i metody działania;
 4. Najważniejsze misje, akcje działania.

Na zredagowanie pracy i przesłanie jej do mnie przez mobidziennik macie czas do 21 listopada 2020 r..

Służby ochrony prawa. 03.11.2020 r.

Uczniowie! to ostatni temat z działu „Prawo i prawa człowieka”. Zapoznajcie się z wiadomościami – wszystko jest w prezentacji. „Na teamsach” widzimy się we czwartek o g. 11.00

Bezpieczeństwo nieletnich – utrwalenie wiadomości. 27.10.2020

Drodzy Uczniowie,

zapoznajcie się z lekcją – prezentacją,zróbcie notatki pod tematem lekcji

Kategorie: 8B