Słupno, 16.11.2020 r. (lekcja on-line)

Temat: Emocje – jak nad nimi panować ?

Słupno,23.11.2020 r. (lekcja on-line)

Temat: Proponowane zmiany MEN w egzaminie ósmoklasisty – omówienie.

  1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
  • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
  1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
  • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
  1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),

zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),

ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

Pozdrawiam.

Słupno, 30.11.2020 r.

Temat: Jak radzić sobie z trudnościami w nauce w dobie COVD – 19? (lekcja on-line)

Słupno, 21.12.2020 r.

Temat: Wirtualna Wigilia Klasowa.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2021 składam Wam moi Drodzy Uczniowie najserdeczniejsze życzenia, spokoju, zdrowia i wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń dla Was i Waszej Rodziny

„Już nie jesteśmy sami,

już narodziło się Dziecię,

które na drogach ludzkości

znaki miłości rozświeci.

Pójdziemy pełni odwagi,

pójdziemy z pieśnią i wiarą

i Panu przed żłóbkiem

złóżmy serc naszych

wdzięczności dary.”

Henryk Szydlik

Pozdrawiam

Wasza Wychowawczyni

Jolanta Czubak

Kategorie: 8A