12.05.2021r – 8a dziewczęta, 13.05.2021r. – 8a chłopcy, 14.05.2021r.8b

Thema: Zu wenig Taschengeld.

 1. Wysłuchaj nagrania do zad. 1 w podręczniku na str. 126. Uzupełnij ustnie zdania.
 2. Wykonaj pisemnie zad. 2
 3. zapisz nowe słówka i zwroty: das Taschengeld, der Job, die Arbeit, arbeiten, jobben, Geld bekommen von, Geld verdienen
 4. Wykonaj pisemnie zad. 5 ze str. 126 oraz ćw. 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń na str. 94.

10.05.2021r – 8a dziewczęta, 11.05.2021r. – 8a chłopcy, 11.05.2021r.8b

Thema: Wenn das Kind krank ist, geht es zum Arzt.

 1. Uzupełnij ustnie zdania w zadaniu 1 w podręczniku za str. 125. W zeszycie ułóż pytania i odpowiedzi do wszystkich zdań w tym zadaniu wg wzoru: Wo arbeitet der Lehrer? – Der Lehrer arbeitet an der Schule.
 2. Zapoznaj się z tekstami w zad. 2. Odpowiedz ustnie na pytania do tekstów. W zeszycie zapisz tłumaczenie podkreślonych zdań.
 3. Wykonaj zad. 3 zgodnie z poleceniem.
 4. Wykonaj ćw. 1 i 3 z zeszytu ćwiczeń na str. 93.

07.05.2021r – 8b

Temat: Ćwiczenia gramatyczne – utrwalenie wiadomości Imperfekt.

Wykonaj ćwiczenia zgodnie z poleceniem. Zdania zapisz pod tematem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie A8-1024x653.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie B8-1024x566.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie C8-1024x591.jpg

05.05.2021r. – 8a dziewczęta, 06.05.2021r. – 8a chłopcy – temat zrealizowany na lekcji na Teams

Proszę zapisać temat: Szyk końcowy w zdaniu oznajmującym.

Zapisz znaczenie spójnika „wenn”; na podstawie załącznika w pliku na zespole wykonaj notatkę z przykładowymi zdaniami złożonymi w szyku końcowym.

04.05.2021r. – 8a chłopcy, 04.05.2021r.8b

Proszę zapisać temat: Wo arbeiten sie?

Wykonaj zad. 1 i 2 z podręcznika str. 125 oraz ćw. 1 z zeszytu ćwiczeń str. 93.

W zeszycie proszę zapisać męskie i żeńskie zawody(na podst. zad. 1 w podręczniku) :

Der Koch – die ……- kucharz – kucharka

der Arzt – die …. – lekarz – lekarka

Der Polizist – Polizistin – ….

28.04.2021r – 8a dziewczęta, 29.04.2021r. – 16 8a chłopcy

Temat: Ćwiczenia gramatyczne – utrwalenie wiadomości Imperfekt.

Wykonaj ćwiczenia zgodnie z poleceniem. Zdania zapisz pod tematem.

dav

26.04.2021r – 8a dziewczęta, 27.04.2021r. – 16 8a chłopcy, 27.04.2021r.8b

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: str. 91 – ćw. 1, 2, 3, str. 99 – ćw. 8 i 9

21.04.2021r – 8a dziewczęta, 22.04.2021r. – 16 8a chłopcy, 23.04.2021r.8b

Proszę zapisać temat: Imperfekt czasowników mocnych i nieregularnych.

Podręcznik, str. 158-159 (tabela)

 1. Formy czasowników nieregularnych.
 2. Odmiana czasowników :

ich war /du warst / er, sie, es war / wir waren / ihr wart /sie Sie waren

Odpowiedz na pytania: 1. Wo waren gestern Tina und Martin? (im Theater), 2. Wohin fuhr Herr Langer? (nach Dortmund), 3. Was brachte die Oma? (frische obst aus dem Garten), 4. Mit wem gingst du ins Kino? (mit Jonas), 5. Wann starb Frau Sauer? (am dritten Februar)

19.04.2021r – 8a dziewczęta, 20.04.2021r. – 16 chłopcy, 20.04.2021r.8b

Proszę zapisać temat: Wir reservierten die Tickets im Internet.

Proszę zapoznać się z krótkimi tekstami w podręczniku w zad. 1 na str. 120 i przyporządkować ustnie właściwe zdania. Następnie, również ustnie, proszę wykonać zad. 2.

Pisemnie w zeszycie proszę o wykonanie zadania 4 ze str. 121.

)raz ćw. 6 i 7 z zeszytu ćwiczeń ze str. 99

14.04.2021r – 8a dziewczęta, 15.04.2021r. – 16 chłopcy, 16.04.2021r.8b

Proszę zapisać temat: Imperfekt – czas przeszły prosty.

 1. formy czasowników regularnych w czasie Imperfekt.
 2. Odmiana czasowników reg. w czasie Imperfekt.

kaufen — kaufte (1 i 3 os. l. poj.)

ich kaufte – du kauftest – er/sie/es kaufte

wir kauften – ihr kauftet – sie/Sie kauften

Wykonaj ćw. w zeszycie ćwiczeń: str. 90 — ćw. 1, 2 i 4

Proszę o odesłanie ćw. 1 i 3 ze str. 94 w podręczniku. (zad. na Mobidzienniku)

07.04.2021r – 8a dziewczęta, 08.04.2021r. – 8a chłopcy, 09.04.2021r.8b

Na podstawie grafiki zapytaj przechodnia:

 1. gdzie w mieście znajduje się dworzec, szpital, park Mozarta;
 2. ułóż dialog: jesteś przed kinem, turysta pyta cię o drogę do szkoły, opisz ją.
 3. ułóż dialog: jesteś w sklepie, turysta pyta cię o drogę do muzeum, opisz ją.

29.03.2021r – 8a dziewczęta, 30.03.2021r. – 8a chłopcy, 30.03.2021r.8b

Thema: Utrwalenie słownictwa – ćwiczenia leksykalne.

Zapoznaj się z treścią filmu. Na podstawie filmu poniżej zapisz w zeszycie następujące zwroty wraz z tłumaczeniem: światła, na światłach, kierunek, rondo, Kennen Sie sich hier aus?, vorbei kommen, ankommen, suchen, sich verlaufen. Słuchaj – powtarzaj – utrwalaj.

24.03.2021r – 8a dziewczęta, 25.03.2021r. – 8a chłopcy, 26.03.2021r. – 8b

Temat zrealizowany za pomocą usługi microsoft Teams

Thema:Wie komme ich zum Zoo? – ćwiczenia komunikacyjne.

Wysłuchaj nagrań do zadań 1 i 2 w podręczniku str. 90. Postępuj zgodnie z poleceniem.

W zeszycie zapisz nowe zwroty: kierunki z zad. 1, pytanie o drogę, zwroty grzecznościowe.

22.03.2021r – 8a dziewczęta, 23.03.2021r. – 8a chłopcy, 8b

Thema: Ich gehe durch den Park. – przyimki z biernikiem.

Na podstawie ćw. 1 i 2 w podręczniku na str. 88 wypisz 6 przyimków wymagających dopełnienia w bierniku wraz ze znaczeniem. Wykonaj zad. 1 i 2 ustnie.

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 1 i 2 ze str. 61.

17.03.2021r – 8a dziewczęta, 18.03.2021r. – 8a chłopcy, 19.03.2021r. – 8b

Powodzenia na egzaminach próbnych – Viel Erfolg!

W ramach zajęć proszę utrwalić słówka „obiekty w mieście ” z pomocą ćwiczenia:

16.03.2021r – 8a chłopcy, 8b, 15.03.2021r – 8a dziewczęta,

Thema: In Berlin.

Obejrzyj film pod linkiem i wykonaj polecenia:

 1. Znajdź w słowniku znaczenia słówek: Velo, Velo-Taxis, der Fahrausweis, die Ampel, das Fahrscheinautomat, die Einzelfahrt
 2. Wymień wszystkie środki transportu, o których mogłes/ -łaś usłyszeć w filmie. Pamiętaj o rodzajniku określonym.
 3. Czym charakteryzują się środki transportu w Berlinie.

12.03.2021r – 8b, 10.03.2021r – 8a dziewczęta, 11.03.2021r – 8a chłopcy

Temat: Utrwalenie wiadomości – środki transportu i obiekty w mieście.

Wykonaj 4 ćwiczenia zgodnie z poleceniem. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Ćwiczenia spróbuj wykonać bez pomocy podręcznika, ćwiczeń oraz słowników.

08.03.2021r – 8a dziewczęta, 09.03.2021r – 8a chłopcy, 09.03.2021 – 8b

Temat: przyimki z Dativem – ćwiczenia gramatyczne.

Wykonaj ćwiczenie 7 ze str. 67 w zeszycie ćwiczeń oraz ćwiczenie poniżej:

03.03.2021r – 8a dziewczęta, 04.03.2021r – 8a chłopcy, 05.03.2021 – 8b

Temat: Przyimki z Dativem.

Podręcznik, str. 86 – pisemnie zad. 1 i 2, ustnie zad. 3 i 4.

Zeszyt ćwiczeń, str. 60 – wszystkie ćwiczenia.

01.03.2021r – 8a dziewczęta, 02.03.2021r – 8a chłopcy, 8b

Proszę zapisać temat: Die Verkehrsmittel – środki transportu.

Pod tematem wypisz słówka wraz z rodzajnikiem z zad. 1 w podręczniku – str. 85; ustnie wykonaj zad.2. W zeszycie ćw., str. 59 wykonaj zad. 1, 2 oraz 4 i str. 66 – zad. 1 i 2, dodatkowo możesz wykonać ćw. 1 str. 68

24.02.2021r – 8a dziewczęta, 25.02.2021r – 8a chłopcy, 26.02.2021 – 8b

Proszę zapisać temat: In der Stadt – w mieście.

Wykonaj zad. z podręcznika od 1 do 4 oraz zad. z zeszytu ćw. , str. 58 od 1 do 4. Naucz się nowych słówek.

22.02.2021r – 8a dziewczęta, 23.02.2021r – 8a chłopcy, 8b

Wykonaj zadania na Teamsach – Zadania. Praca podlega ocenie.

17.02.2021r – 8a dziewczęta, 18.02.2021r – 8a chłopcy, 19.02.2021 – 8b

Wykonaj poniższe zadanie. Naucz się form czasownika w czasie Perfekt od nr. 44 do końca listy.

Zadanie: a. Zdania zapisz w zeszycie, b. każde zdanie przekształć na czas teraźniejzy, c. przetłumacz zadnia w obu czasach na j. polski.

15.02.2021r – 8a dziewczęta, 16.02.2021r – 8a chłopcy, 16.02.2021 – 8b

Temat: Karneval in Koln. (z umlautem)

1. Zapoznaj się z filmem poniżej.

2. Wykonaj zadania 1, 2 oraz 4 z podręcznika ze str. 75. (nagranie: www.docwiczenia.pl, wpisz kod z podręcznika)

3. Wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 z ćwiczeń str. 49.

12.02.2021r – 8b dziewczęta i chłopcy

Wykonaj zadania od 4 do 8 – podręcznik str. 71.

09.02.2021r – 8a chłopcy, 8b dziewczęta i chłopcy

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1 i 2 ze strony 46.

08.02.2021r – 8a dziewczęta

Temat: Czasowniki posiłkowe – ćwizcenia gramatyczne.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 3 i 4 z podręcznika ze strony 71.

05.02.2021r – 8b

Odpowiedz na pytanie Sandry z maila w tekście w ćw. 1/str. 70. Wymień w podpunktach 6 czynności a następnie ułóż krótki tekst. Uwzględnij określenia czasu lub miejsca w wypowiedzi.

04.02.2021r – 8a chłopcy

Odpowiedz na pytanie Sandry z maila w tekście w ćw. 1/str. 70. Wymień w podpunktach 6 czynności a następnie ułóż krótki tekst. Uwzględnij określenia czasu lub miejsca w wypowiedzi.

03.02.2021r – 8a dziewczęta

Odpowiedz na pytanie Sandry z maila w tekście w ćw. 1/str. 70. Wymień w podpunktach 6 czynności a następnie ułóż krótki tekst. Uwzględnij określenia czasu lub miejsca w wypowiedzi.

02.02.2021r – 8a chłopcy i 8b

Wykonaj zadania z podręcznika i z. ćwiczeń: podręcznik, str. 69 ćw. 1 i 2 ustnie, 3,4, pisemnie w zeszycie oraz z. ćwiczeń: cała strona 45 i ćw. 7 str. 51.

01.02.2021r – 8a dziewczęta

Wykonaj zadania z podręcznika i z. ćwiczeń: podręcznik, str. 69 ćw. 1 i 2 ustnie, 3,4, pisemnie w zeszycie oraz z. ćwiczeń: cała strona 45 i ćw. 7 str. 51.

29.01.2021r. 8b chłopcy i dziewczęta

Perfekt czasowników mocnych.

 1. Naucz się wymienionych form czasowników w czasie Perfekt
 2. Czasownik posiłkowy sein towarzyszy czasownikom wyrażającym ruch ze zmianą miejsca lub zmianę stanu skupienia. – naucz się odmiany.
 3. wyjątek stanowi czasownik bleiben, który tworzy Perfekt z sein, choć nie wyraża ruchu.

28.01.2021r. 8a chłopcy

Perfekt czasowników mocnych.

 1. Naucz się wymienionych form czasowników w czasie Perfekt
 2. Czasownik posiłkowy sein towarzyszy czasownikom wyrażającym ruch ze zmianą miejsca lub zmianę stanu skupienia. – naucz się odmiany.
 3. wyjątek stanowi czasownik bleiben, który tworzy Perfekt z sein, choć nie wyraża ruchu.

27.01.2021r. 8a dziewczęta

Perfekt czasowników mocnych.

 1. Naucz się wymienionych form czasowników w czasie Perfekt
 2. Czasownik posiłkowy sein towarzyszy czasownikom wyrażającym ruch ze zmianą miejsca lub zmianę stanu skupienia. – naucz się odmiany.
 3. wyjątek stanowi czasownik bleiben, który tworzy Perfekt z sein, choć nie wyraża ruchu.

26.01.2021r. 8a chłopcy, 8b chłopcy i dziewczęta

Temat: Perfekt – ćwiczenia gramatyczne.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie:

Aufgabe 1: Ułóż zdania z rozsypanki i przetłumacz je na j. polski.

 1. die Hausaufgaben, Martin, haben, nicht, machen – Martin hat die Hausaufgaben nicht gemacht. – Martin nie odrobił pracy domwej.( należy odmienić cz. posiłkowy i utworzyć formę Partizip Perfekt od czasownika)
 2. Volleyball spielen, haben, am Nachmittag, die Freunde, .
 3. gestern, meine GroBeltern, ich, besuchen, haben, .
 4. Johann, ausführen, am Abend, haben, den Hund,.
 5. haben, telefonieren, Tina, mit der Tante, .’ Aufgabe 2: Wykonaj ćw. 4 str. 50 oraz 6 str. 53 z zeszytu ćwiczeń. Aufgabe 3: Odpowiedz na pytanie: Was hast du gestern gemacht?, wykorzystaj czynności z nawiasu, odp. zapisz w zeszycie. (einen Salat machen, die Oma besuchen, Deutsch lernen, mit Freunden chatten, Im Zimmer aufräumen). Sprawdź zadanie na Teamsach!!!!

25.01.2021r. 8a dziewczęta

Temat: Perfekt – ćwiczenia gramatyczne.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie:

Aufgabe 1: Ułóż zdania z rozsypanki i przetłumacz je na j. polski.

 1. die Hausaufgaben, Martin, haben, nicht, machen – Martin hat die Hausaufgaben nicht gemacht. – Martin nie odrobił pracy domwej.( należy odmienić cz. posiłkowy i utworzyć formę Partizip Perfekt od czasownika)
 2. Volleyball spielen, haben, am Nachmittag, die Freunde, .
 3. gestern, meine GroBeltern, ich, besuchen, haben, .
 4. Johann, ausführen, am Abend, haben, den Hund,.
 5. haben, telefonieren, Tina, mit der Tante, .’ Aufgabe 2: Wykonaj ćw. 4 str. 50 oraz 6 str. 53 z zeszytu ćwiczeń. Aufgabe 3: Odpowiedz na pytanie: Was hast du gestern gemacht?, wykorzystaj czynności z nawiasu, odp. zapisz w zeszycie. (einen Salat machen, die Oma besuchen, Deutsch lernen, mit Freunden chatten, Im Zimmer aufräumen). Sprawdź zadanie na Teamsach!!!!

22.01.2021r. 8b dziewczęta i chłopcy (lekcja na Microsoft Teams)

Temat: Czas Perfekt czasowników słabych.

Partizip Perfekt czasowników słabych tworzymy wg zasad:

a. ge…t

b. ge…et

c. …ge…t

d. …t

Podaj przykłady czasowników do powyższych grup na podstawie podręcznika, str. 68, zad: od 1 do 5.

21.01.2021r. 8a chłopcy (lekcja na Microsoft Teams)

Temat: Czas Perfekt czasowników słabych.

Partizip Perfekt czasowników słabych tworzymy wg zasad:

a. ge…t

b. ge…et

c. …ge…t

d. …t

Podaj przykłady czasowników do powyższych grup na podstawie podręcznika, str. 68, zad: od 1 do 5.

20.01.2021r. 8a dziewczęta (lekcja na Microsoft Teams)

Temat: Czas Perfekt czasowników słabych.

Partizip Perfekt czasowników słabych tworzymy wg zasad:

a. ge…t

b. ge…et

c. …ge…t

d. …t

Podaj przykłady czasowników do powyższych grup na podstawie podręcznika, str. 68, zad: od 1 do 5.

19.01.2021r. – praca zdalna 8a chłopcy, 8b dziewczęta i chłopcy

w zeszytach proszę zapisać: Temat: Perfekt – czas przeszły złożony.

Perfekt = haben/sein + Partizip Perfekt (PP)

Ich habe heute Deutsch gelernt. (Uczyłam się dziś niemieckiego.)

Martin ist nach Berlin gefahren. ( Martin pojechał do Berlina.)

 1. Czas przeszły Perfekt tworzą: a. Czasowniki posiłkowe: osobowe formy czasowników haben lub sein. Zapisz w zeszycie odmianę czasowników haben i sein oraz, b. Partizip Perfekt (PP)– trzecia forma czasownika.
 2. PP od czasowników słabych tworzy się od bezokolicznika:

machen – gemacht

spielen –  gespielt

kaufen gekauft – odejmujemy końcówkę –en, a dodajemy na początku: ge- i na końcu –t

Aufgabe1: utwórz PP od czasowników: malen, hőren, lachen, danken, duschen, suchen. 

malen – ……

Aufgabe 2: Uzupełnij w zdaniach formę osobową cz. Posiłkowego „haben”

 1. Wir ………. zu Mittag Pizza gemacht.
 2. ………… du im Sportunterricht Volleyball gespielt?
 3. Erik ………. Gestern Gurkensuppe gekocht.

Aufgabe 3: Wykonaj w ćwiczeniach zad 1, 3 i 4 ze strony 44.

18.01.2021r. – praca zdalna 8a dziewczęta

w zeszytach proszę zapisać: Temat: Perfekt – czas przeszły złożony.

Perfekt = haben/sein + Partizip Perfekt (PP)

Ich habe heute Deutsch gelernt. (Uczyłam się dziś niemieckiego.)

Martin ist nach Berlin gefahren. ( Martin pojechał do Berlina.)

 1. Czas przeszły Perfekt tworzą: a. Czasowniki posiłkowe: osobowe formy czasowników haben lub sein. Zapisz w zeszycie odmianę czasowników haben i sein oraz, b. Partizip Perfekt (PP)– trzecia forma czasownika.
 2. PP od czasowników słabych tworzy się od bezokolicznika:

machen – gemacht

spielen –  gespielt

kaufen gekauft – odejmujemy końcówkę –en, a dodajemy na początku: ge- i na końcu –t

Aufgabe1: utwórz PP od czasowników: malen, hőren, lachen, danken, duschen, suchen. 

malen – ……

Aufgabe 2: Uzupełnij w zdaniach formę osobową cz. Posiłkowego „haben”

 1. Wir ………. zu Mittag Pizza gemacht.
 2. ………… du im Sportunterricht Volleyball gespielt?
 3. Erik ………. Gestern Gurkensuppe gekocht.

Aufgabe 3: Wykonaj w ćwiczeniach zad 1, 3 I 4 ze strony 44.

21.12.2020r. – 8a dziewczęta i 22.12.2020r. – 8a chłopcy i 8b

Thema: Es weihnachtet.

17.12.2020r. – 8b chłopcy

Temat: Ocena pracy semestralnej. (temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams)

Utrwalenie woiadomości – edukacyjne gry językowe – Kahoot

16.12.2020r. – praca zdalna, 8a dziewczęta

Temat: Ocena pracy semestralnej.

https://wordwall.net/pl/resource/674182

15.12.2020r. – praca zdalna, 8a chłopcy, 8b dziewczęta i chłopcy

W zeszycie proszę zapisać temat: Ćwiczenia leksykalne – utrwalenie słownictwa.

Poniżej znajdziecie dwa ćwiczenia do dzisiejszych zajęć. Proszę o wykonanie zadań.

Proszę w zeszycie zanotować nazwy świąt z obu ćwiczeń, które nie wystąpiły w podręczniku, wraz ze znaczeniem i odesłać zdjęcie wykonanej pracy przez Mobidziennik. Termin wykonanej pracy: 16.12.2020, godz. 19.00

https://wordwall.net/pl/resource/674182

11.12.2020r. – praca zdalna, 8b dziewczęta i chłopcy

Temat: Feiertage und Feste. – święta i dni świąteczne. (temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams)

Wykonaj zadania: 1 i 2 ustnie, 3 i 4 pisemnie w zeszycie – podr str. 66.

Wykonaj ćw. 1 do 4 w zeszycie ćwiczeń, str. 42.

10.12.2020r. – praca zdalna, 8a chłopcy

Temat: Feiertage und Feste. – święta i dni świąteczne. (temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams)

Wykonaj zadania: 1 i 2 ustnie, 3 i 4 pisemnie w zeszycie – podr str. 66.

Wykonaj ćw. 1 do 4 w zeszycie ćwiczeń, str. 42.

09.12.2020r. – praca zdalna, 8a dziewczęta

Temat: Feiertage und Feste. – święta i dni świąteczne. (temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams)

Wykonaj zadania: 1 i 2 ustnie, 3 i 4 pisemnie w zeszycie – podr str. 66.

Wykonaj ćw. 1 do 4 w zeszycie ćwiczeń, str. 42.

08.12.2020r. – praca zdalna, 8a chłopcy, 8b dziewczęta i chłopcy

W zeszytach proszę wpisać temat: Mein Lieblingsfest – moje ulubione święto.

Zad.1 – zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 67, wykonaj ćw. 2 i 3, z ćw. 4 przepisz do zeszytu 4 zwroty i przetłumacz na j. polski. Wykonaj ćw. 5 w zeszycie.

Zad.2 – wykonaj ćw. od 1 do 4 z zeszytu ćwiczeń, str. 43.

Zad. 3 – w zakładce „prace” pojawi się zadanie – odeślij zdjęcie.

07.12.2020r. – praca zdalna, 8a dziewczęta

W zeszytach proszę wpisać temat: Mein Lieblingsfest – moje ulubione święto.

Zad.1 – zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 67, wykonaj ćw. 2 i 3, z ćw. 4 przepisz do zeszytu 4 zwroty i przetłumacz na j. polski. Wykonaj ćw. 5 w zeszycie.

Zad.2 – wykonaj ćw. od 1 do 4 z zeszytu ćwiczeń, str. 43.

Zad. 3 – w zakładce „prace” pojawi się zadanie – odeślij zdjęcie.

04.12.2020r. – praca zdalna, 8b dziewczęta i chłopcy

Temat: Dopełniacz rzeczowników.

Zapisz pod tematem odmianę rodzajników w dopełniaczu, Odpowiedz na pytanie: Wessen Auto ist das?, w odpowiedzi uwzględnij wszystkie rodzaje i formę l. mn., wykonaj ćwiczenia 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń ze strony 31.

03.12.2020r. – praca zdalna, 8a chłopcy

Temat: Dopełniacz rzeczowników.

Zapisz pod tematem odmianę rodzajników w dopełniaczu, Odpowiedz na pytanie: Wessen Auto ist das?, w odpowiedzi uwzględnij wszystkie rodzaje i formę l. mn., wykonaj ćwiczenia 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń ze strony 31.

Temat zrealizowany przez Microsoft Teams.

02.12.2020r. – praca zdalna, 8a dziewczęta

Temat: Dopełniacz rzeczowników.

Zapisz pod tematem odmianę rodzajników w dopełniaczu, Odpowiedz na pytanie: Wessen Auto ist das?, w odpowiedzi uwzględnij wszystkie rodzaje i formę l. mn., wykonaj ćwiczenia 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń ze strony 31.

01.12.2020 – praca zdalna, 8a chłopcy, 8b dziewczęta i chłopcy

Temat: Ćwiczenia w czytaniu.

zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 59, wykonaj zadania 1- ustnie, 2 i 3 – pisemnie w zeszycie

30.11.2020 – praca zdalna, 8a dziewczęta

Temat: Ćwiczenia w czytaniu.

zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 59, wykonaj zadania 1- ustnie, 2 i 3 – pisemnie w zeszycie

27.11.2020 – praca zdalna, 8b dziewczeta i chłopcy – lekcja zrealizowana na Teamsach

Temat: Deutsche Erfindungen.

Wykonaj ćw. 1 i 3 z podręcznika, str. 57 oraz ćw. od 1 do 4 z zeszytu ćwiczeń, str. 33.

26.11.2020 – praca zdalna, 8a chłopcy – lekcja zrealizowana na Teamsach

Temat: Deutsche Erfindungen.

Wykonaj ćw. 1 i 3 z podręcznika, str. 57 oraz ćw. od 1 do 4 z zeszytu ćwiczeń, str. 33.

25.11.2020 – praca zdalna, 8a dziewczęta – lekcja zrealizowana na Teamsach

Temat: Deutsche Erfindungen.

Wykonaj ćw. 1 i 3 z podręcznika, str. 57 oraz ćw. od 1 do 4 z zeszytu ćwiczeń, str. 33.

24.11.2020r. praca zdalna 8a chłopcy, 8b dziewczęta i chłopcy

W zeszycie proszę zapisać temat: Wo wohnen die Stars?

Pracuj z podręcznikiem – str. 56 zad 1, 2 i 3, wyjaśnij słówka z zad. 1 (rodzaje domów), zad 1 i 3 pisemnie w zeszycie, zad 2. ustnie.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 1, 2, 3 i 4 str. 32.

23.11.2020r. praca zdalna 8a dziewczęta

W zeszycie proszę zapisać temat: Wo wohnen die Stars?

Pracuj z podręcznikiem – str. 56 zad 1, 2 i 3, wyjaśnij słówka z zad. 1 (rodzaje domów), zad 1 i 3 pisemnie w zeszycie, zad 2. ustnie.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 1, 2, 3 i 4 str. 32.

20.11.2020r. praca zdalna 8b dziewczęta i chłopcy

Temat zrealizowano za pomocą narzędzia Microsoft Teams

Wykonaj ćwiczenia 7 i 8 na str. 37 w zeszycie ćwiczeń.

19.11.2020r. praca zdalna 8a chłopcy

Temat zrealizowano za pomocą narzędzia Microsoft Teams

W zeszycie proszę zapisać temat: Przyimki z biernikiem i celownikiem – ćwiczenia gramatyczne.

Pod tematem wykonaj zadanie:

Zad. 1 Który z przyimków nie pasuje do zdania? 

 1. Das Heft liegt ……………. dem Schrank?     in             auf              über 
 1. Wir stellen das Regal ……….. das Fenster.   auf          an               vor 
 1. Die Lampe hängt …… dem Tisch.     neben      über        auf 
 1. Die Kinder sitzen ……. der Bank.       auf          hinter         über 
 1. Andreas sitzt ………. Tina.    hinter      zwischen        vor 

18.11.2020r. – praca zdalna 8a dziewczęta

Temat: Wohin legen wir die Sachen? (temat zrealizowany za pomocą usługi Teams)

Zaimek pytający wohin? – dokąd – wymaga użycia biernika. np.: Wohin gehst du? – Ich gehe in den Park.

Czasowniki stellen – stawiać, haengen – wieszać, legen – kłaść, sich setzen – siadać sugerują wykonywanie czynności, ruchu i zawsze łaczymy je z biernikiem, np. Wohin legst du das Buch? -Ich lege das Buch auf den Tisch.

Wykonaj z podręcznika ćw. 4, zdania 1, 3, 5, 7 str. 52, zeszyt ćwiczeń, ćw. 1, 2, 3, 4 str. 30.

17.11.2020r. – praca zdalna, j. niemiecki klasa 8a chłopcy, 8b chłopcy i dziewczęta

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: str. 35, zad. 5, 6, 7, 8, str. 37 zad 5 i 6

Klasa 8b – anulowałam zadanie na Teamsach, prześlę je w inny sposób, ale niezmiennie będzie w „Pracach” na Teamsach.

16.11.2020r. – praca zdalna 8a dziewczęta

Wykonaj zadanie z Office 365 Forms i odeślij wykonane zadanie. Pracę należy zwrócić w dniu 16.11.2020r. do godz. 18.00.

Zadanie znajdziesz na Teamsach w zespole lub w pracach.

Do zeszytów proszę wpisać temat: Ćwiczenia leksykalne – In meinem Zimmer.

13.11.2020r. – praca zdalna 8b dziewczęta i chłopcy

Temat: Wohin legen wir die Sachen? (temat zrealizowany za pomocą usługi Teams)

Zaimek pytający wohin? – dokąd – wymaga użycia biernika. np.: Wohin gehst du? – Ich gehe in den Park.

Czasowniki stellen – stawiać, haengen – wieszać, legen – kłaść, sich setzen – siadać sugerują wykonywanie czynności, ruchu i zawsze łaczymy je z biernikiem, np. Wohin legst du das Buch? -Ich lege das Buch auf den Tisch.

Wykonaj z podręcznika ćw. 4, zdania 1, 3, 5, 7 str. 52, zeszyt ćwiczeń, ćw 1, 2, 3, 4 str. 30.

12.11.2020r. – praca zdalna 8a chłopcy

Temat: Wohin legen wir die Sachen? (temat zrealizowany za pomocą usługi Teams)

Zaimek pytający wohin? – dokąd – wymaga użycia biernika. np.: Wohin gehst du? – Ich gehe in den Park.

Czasowniki stellen – stawiać, haengen – wieszać, legen – kłaść, sich setzen – siadać sugerują wykonywanie czynności, ruchu i zawsze łaczymy je z biernikiem, np. Wohin legst du das Buch? -Ich lege das Buch auf den Tisch.

Wykonaj z podręcznika ćw. 4, zdania 1, 3, 5, 7 str. 52, zeszyt ćwiczeń, ćw 1, 2, 3, 4 str. 30.

10.11.2020r. praca zdalna – klasa 8a chłopcy, 8b dziewczęta i chłopcy

Wykonaj zadanie z Office 365 Forms i odeślij wykonane zadanie. Pracę należy zwrócić w dniu 10.11.2020r. do godz. 18.00.

Zadanie znajdziesz na Teamsach w zespole lub w pracach.

Do zeszytów proszę wpisać temat: Ćwiczenia leksykalne – In meinem Zimmer.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fI4ZwmMh7UKuiPxFN1cRktPEhjHU2F1IssMlpyF23xtUQzFDN1dPWlpLT043V0hNQVpVT0ZONzlMSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fI4ZwmMh7UKuiPxFN1cRktPEhjHU2F1IssMlpyF23xtUNktENFdGMVVTRU1XU0w3RlVBU05YM1VWSC4u

09.11.2020r – praca zdalna – klasa 8a dziewczęta

W zeszytach proszę zapisać temat: Mein Zimmer – mój pokój.

 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str. 51 w zad. 1. (Słówka do tekstu: lebt – żyje, mieszka; eigenes – własny; das Poster – plakat; der Pokal – puchar, gewonnen – wygrał; denn – ponieważ, das Handy – tel. kom)
 2. W zeszycie wykonaj zadania do tekstu, tj. zad 2, 3i 4.
 3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania od 1 do 3 ze str. 29.

06.11.2020r – praca zdalna – klasa 8b dziewczęta i chłopcy

W zeszytach proszę zapisać temat: Mein Zimmer – mój pokój.

Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia od 1 do 4 z podręcznika ze strony 51. Temat zostanie zrealizowany podczas lekcji na Teamsach w dniu dzisiejszym.

05.11.2020r. – praca zdalna, j. niemiecki kl. 8a chłopcy

W zeszytach proszę zapisać: Praca zdalna – 05.11.2020r.Temat: Wo sind die Möbel? – przyimki z celownikiem.

Podczas wykonywania zadań z lekcji poznasz przyimki, za pomocą których będziesz mógł określić położenie różnych przedmiotów, rzeczy.

 1. Z podręcznika ze strony 50 z zadania 1 przepisz przyimki ze znaczeniem w j. polskim. (pomogą ci w tym informacje z podręcznika ze strony 62 – przyimki), i dalej zapisz w zeszycie:

„Po tych przyimkach należy zastosować trzeci przypadek  (Dativ), gdy określamy położenie i odpowiadamy na pytanie wo?, np.:

Wo liegt das Buch? – Das Buch liegt auf dem Tisch. (r. męski w celowniku),

albo Das Buch liegt auf der Kommode. (r. żeński w celowniku),

albo Das Buch liegt auf dem Regal. (r. nijaki w celowniku)”

 • Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia 3, 4 i 5 z podr. Str. 50 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – str. 28, zad. Od 1 do 4.

04.11.2020r. – praca zdalna, j. niemiecki kl. 8a dziewczęta

W zeszytach proszę zapisać: Praca zdalna – 04.11.2020r.Temat: Wo sind die Möbel? – przyimki z celownikiem.

Podczas wykonywania zadań z lekcji poznasz przyimki, za pomocą których będziesz mógł określić położenie różnych przedmiotów, rzeczy.

 1. Z podręcznika ze strony 50 z zadania 1 przepisz przyimki ze znaczeniem w j. polskim. (pomogą ci w tym informacje z podręcznika ze strony 62 – przyimki), i dalej zapisz w zeszycie:

„Po tych przyimkach należy zastosować trzeci przypadek  (Dativ), gdy określamy położenie i odpowiadamy na pytanie wo?, np.:

Wo liegt das Buch? – Das Buch liegt auf dem Tisch. (r. męski w celowniku),

albo Das Buch liegt auf der Kommode. (r. żeński w celowniku),

albo Das Buch liegt auf dem Regal. (r. nijaki w celowniku)”

 • Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia 3, 4 i 5 z podr. Str. 50 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – str. 28, zad. Od 1 do 4.

Ważne: poprawa ostatniego sprawdzianu nastąpi w ciągu pierwszego tygodnia po powrocie do nauki stacjonarnej.

03.11.2020r. – grupy: 8a chłopcy, 8b dziewczęta i chłopcy

W zeszytach proszę zapisać: Praca zdalna – 03.11.2020r.Temat: Wo sind die Möbel? – przyimki z celownikiem.

Podczas wykonywania zadań z lekcji poznasz przyimki, za pomocą których będziesz mógł określić położenie różnych przedmiotów, rzeczy.

 1. Z podręcznika ze strony 50 z zadania 1 przepisz przyimki ze znaczeniem w j. polskim. (pomogą ci w tym informacje z podręcznika ze strony 62 – przyimki), i dalej zapisz w zeszycie:

„Po tych przyimkach należy zastosować trzeci przypadek  (Dativ), gdy określamy położenie i odpowiadamy na pytanie wo?, np.:

Wo liegt das Buch? – Das Buch liegt auf dem Tisch. (r. męski w celowniku),

albo Das Buch liegt auf der Kommode. (r. żeński w celowniku),

albo Das Buch liegt auf dem Regal. (r. nijaki w celowniku)”

 • Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia 3, 4 i 5 z podr. Str. 50 oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – str. 28, zad. Od 1 do 4. Ćwiczenia należy wykonać do lekcji na Teamsach.

30.10.2020r. 8b dziewczęta: Temat: Was steht in der Garage?

zad.1. – wykonaj zgodnie z poleceniem ćwiczenie 1 str. 49 w podręczniku, kod dostępu do nagrania: www.docwiczenia.pl KOD:D855P1, oraz zadanie 3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 ze str. 27.

30.10.2020r. 8b chłopcy – praca zdalna, Temat: Was steht in der Garage?

zad.1. – wykonaj zgodnie z poleceniem ćwiczenie 1 str. 49 w podręczniku, kod dostępu do nagrania: www.docwiczenia.pl KOD:D855P1, oraz zadanie 3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 ze str. 27.

28.10.2020r. 8a dziewczęta

Thema: Zaimek pytający „wo?”.

Zaimek wo? – gdzie wymaga połączenia z Dativem (celownikiem),

np/ Wo essen wir zu Mittag? – gdzie zjemy obiad?

odp.: In dem Esszimmer. – w jadalni.

lub: In der Kuche. – w kuchni. (umlaut nad u!)

Wytłumaczenie: jadalnia jest rodzaju nijakiego – das Esszimmer, a zgodnie z odmianą rodzajnika określonego r. nijaki zamieniamy w celowniku na dem, więc musimy poprawnie odpowiedzieć na pytanie: in dem Esszimmer.

Z kolei die Kuche (z umlautem) jest rodzaju żeńskiego, więc w celowniku zamieniamy na : in der Kuche (!)

Analogicznie w rodzaju męskim np. w ogrodzie – in dem Garten

Uwaga: dla rodzaju męskiego i nijakiego możemy użyć skrótu: in dem = im

Zadania:

Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 z podręcznika str. 48 oraz ćwiczenie 4 str. 26 w zeszycie ćwiczeń. Wykonaj również zadanie z Teamsów.

27.10.2020r.

Thema: Zaimek pytający „wo?”.

Zaimek wo? – gdzie wymaga połączenia z Dativem (celownikiem),

np/ Wo essen wir zu Mittag? – gdzie zjemy obiad?

odp.: In dem Esszimmer. – w jadalni.

lub: In der Kuche. – w kuchni. (umlaut nad u!)

Wytłumaczenie: jadalnia jest rodzaju nijakiego – das Esszimmer, a zgodnie z odmiana rodzajnika określonego r. nijaki zamieniamy w celowniku na dem, więc musimy poprawnie odpowiedzieć na pytanie: in dem Esszimmer.

Z kolei die Kuche (z umlautem) jest rodzaju żeńskiego, więc w celowniku zamieniamy na : in der Kuche (!)

Analogicznie w rodzaju męskim np. w ogrodzie – in dem Garten

Uwaga: dla rodzaju męskiego i nijakiego możemy użyć skrótu: in dem = im

Zadania:

Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 z podręcznika str. 48 oraz ćwiczenie 4 str. 26 w zeszycie ćwiczeń.

Kategorie: 8A8B