Last Minute Exam Revision

Moi Drodzy,

27 maja zbliża się wielkimi krokami. Jeśli chcielibyście w ostatniej chwili usystematyzować swoje wiadomości z języka angielskiego, ale do końca nie wiecie, jak to zrobić na chwilę przed egzaminem, ten wpis jest właśnie dla Was 🙂

 • Gramatyka:
  • lista czasowników nieregularnych – zeszyt ćwiczeń, str. 199
  • Filmik:
 • Słownictwo:
  • Słownictwo na początku każdego unitu
  • Bank Funkcji – zeszyt ćwiczeń, str. 150-155
  • Czasowniki złożone – zeszyt ćwiczeń, str. 141
 • Pisanie:
  • Bank Pisania – zeszyt ćwiczeń, str.162-168

Odpowiedzi do ćwiczeń ze słownictwa (1-7, 8-13):

14th May (boys & girls)

Topic: Vocabulary revision: units 8-13. Powtórzenie słownictwa – rozdziały 8-13.

Proszę wykonać ćwiczenia leksykalne z unitów 8-13 (str. 176-181 w ćwiczeniach) do 19.05. Proszę o zdjęcia wypełnionych zadań od wszystkich uczniów.

12th May (girls)

11th May (boys)

Topic: Test of unit 11 & 12. Sprawdzian z rozdziału 11 i 12.

11th May (girls)

Topic: Arts and artists. Reading and listening comprehension. Sztuka i artyści. Ćwiczenia doskonalące czytanie i słuchanie.

 1. Otwieramy podręcznik na str. 115 i wykonujemy polecenie 2.

Answers: 1-who, 2-whose, 3-who/that, 4-where, 5-that/which, 6.-that.

2. Przechodzimy do zad. 3 ze str. 116.

Answers: 1. America/the USA, 2. created, 3. everyday things, 4.brilliant, 5. 1962

3. wykonujemy zad5 na str. 116:

Track 3.13

Answers: 1-historian, 2-painter, 3-masterpiece, 4-1944, 5-exhausted.

Praca domowa:

 • zad. 4, str. 115:
Track 3.11

Answers:

7th May (boys and girls)

Topic: Vocabulary revision: units 1-7. Powtórzenie słownictwa – rozdziały 1-7.

Proszę wykonać ćwiczenia leksykalne z unitów 1-7 (str. 169-175 w ćwiczeniach) do 12.05. Proszę o zdjęcia wypełnionych zadań od wszystkich uczniów.

6th May (girls)

10th May (boys)

Topic: Relative clauses and infinitive clauses of purpose. Zdania przydawkowe i zdania okolicznikowe celu.

 1. Otwieramy podręczniki na str. 114 i zapoznajemy się z objaśnieniami gramatycznymi.

2. Wykonujemy polecenie 9 i 10 z tej samej strony.

Answers: 1-which, 2-who, 3-where, 4-who.

Answers:

3. Zapoznajemy się z ramką gramatyczną:

4. Wykonujemy zadanie. 11.

Answers: Listen and check.

Track 3.10

4th May (boys & girls)

Topic: Culture – vocabulary exercises. Kultura – ćwiczenia leksykalne.

 1. Otwieramy podręcznik na str. 112 i zapoznajemy się ze słowniczkiem do rozdziału „Kultura”.
 2. Wykonujemy polecenie 1 ze strony obok.

3. Przechodzimy do polecenia 3 z tej samej strony.

Track 3.9

4. Waszym kolejnym zadaniem jest polecenie 5.

5. Wykonujemy zad. 6 oraz 7.

29th April (boys & girls)

Topic: Robots at people’s service. Roboty na usługach ludzi.

Proszę samodzielnie zrealizować ten temat zgodnie z instrukcjami.

 1. Otwieramy podręcznik na str. 110 i czytamy tekst „Robots at people’s service”. Tekstu można też wysłuchać:
Track 3.8

2. Po prawej stronie na dole znajduje się słowniczek. Zapiszcie zawarte w nim słówka w zeszycie.

3. Wykonajcie zad. 3 i 4 ze str. 111.

4. Proszę wykonać zad. 7 z tej samej strony.

Answers:

 • 3: A1, B3, C2, D -, E4.
 • 4. 1. lose their jobs, 2. the boring work, 3. care of, 4. be safe, 5. to serve/help.
 • 7. to push a button – nacisnąć przycisk, facial recognition – rozpoznawanie twarzy, hand panel – panel ręczny, to make sb laugh – rozśmieszać, to protect the door – pilnowac drzwi.

27th April (boys)

29th April (girls)

Topic: Revision 12, part 2. Powtórzenie materiału z rozdziału 12, cz. 2.

 1. Otwieramy podręcznik na str. 109 (Revision 12.7.). Wykonujemy polecenie 1.

Answers: 1. complaint, 2. manager, 3. greengrocer’s, 4. refund, 5. advertising, 6. exchange.

2. Przechodzimy do polecenia 2.

Answers: 1. Have you ever heard, 2. who want to, 3. are given, 4. clothes for others, 5. each other, 6. second-hand shops, 7.Will it become.

3. Wykonujemy polecenie 3.

Answers: 1b, 2b, 3a, 4b, 5b.

4. Proszę wykonać ćw, 4.

Answers: 1e, 2a, 3c, 4b, 5d, 6f.

5. Przechodzimy do polecenia 5.

Answers: 1. you do me, 2. buy it because, 3. discount, 4. is, 5. the changing room.

Answers: 2. them, 3.him, 4.them, 5. her, 6. him, 7. her.

26th April (boys)

27th April (girls)

Topic: Revision 12, part 1. Powtórzenie materiału z rozdziału 12, cz. 1.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 108 i zapoznać się z informacjami na temat pisania pracy „E-mail: prośba o pomoc”. Wykonujemy z tej strony polecenie 1 i 2.

2. Przechodzimy do pracy pisemnej z unitu 13 („Blog – wyrażanie opinii”, str. 118). Należy wykonać polecenie 1, 2 i 3.

Praca domowa:

 • do 07.05 (piątek po majówce) proszę o wykonanie zad. 4 ze str. 108 i zad. 4 ze str. 118;
 • na najbliższych zajęciach będę pytała ze słówek z unitu 12,
 • proszę wykonać do 28.04 zadania z teamsów (Vocabulary revision – unit 6, 7 & 8).

23rd April (boys & girls)

Topic: Buying and selling. Speaking and writing practice. Kupowanie i sprzedawanie. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

 1. Otwieramy podręcznik na str. 107. Proszę zapoznać się ze zwrotami z tabelki i zapisać je w zeszycie.

2. W zeszycie uzupełniamy tekst z polecenia 1 na tej samej stronie.

Answers: 1-grocer’s, 2-do, 3-another, 4-one.

20th April (boys)

22nd April (girls)

 Topic: Let’s go shopping. Reading and listening comprehension. Idziemy na zakupy. Ćwiczenia doskonalące czytanie i słuchanie.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 105 i wykonać zad. 2.

Answers: 1-4, 2-2, 3-1, 4-6, 5-5, 6-3.

2. Przechodzimy do polecenia 4 z tej samej strony.

Answers: 1-c, 2-a, 3-c, 4-b

3. Przechodzimy do strony 106. Wykonujemy polecenie 3.

Track 3.5

Answers: 1-b, 2-e, 3-a, 4c

4. Popatrzcie na zad. 5. Zapiszcie w zeszycie właściwe odpowiedzi.

Track 3.6

Answers: 1-good, bad, 2-good, high, 3-bad, high, 4. good, good.

5. Wykonajcie teraz polecenie 6.

Answers: 1-c, 2-e, 3-b, 4-d

19th April (boys)

20th April (girls)

Topic: Pronouns – one/ones, other, another. Zaimki one/ones, other, another.

1.Proszę zapoznać się z ramką gramatyczną ze str. 104 w podręczniku.

2.Wykonujemy zad. 8 i 9 z tej samej strony. (Odpowiedzi poniżej).

Answers:

 • Ex. 8: 1. one, one, 2.ones, ones, 3.one.
 • Ex. 9: 1. the other, 2. another, 3.other, 4. the other.

3. Proszę wykonać polecenie 10. (Odpowiedzi poniżej).

Answers:

 • Ex. 10: 1. get the red one, 2. buy the other ones, 3. the other one, 4. we found another one.

4. Proszę wykonać zad.11 z tej samej strony i wysłuchać nagrania w celu sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi.

Track 3.3

16th April (boys & girls))

Topic: Shopping – vocabulary practice. Zakupy – ćwiczenia leksykalne.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 102 i przejrzeć słowniczek.
 2. Przechodzimy do zad. 1 na str. 103.

3.Wykonujemy zad. 2 z tej samej strony. (Podaję odpowiedzi poniżej).

Answers: 1.greengrocer’s, 2.shopping centre, 3. second-hand shop, 4.stationer’s, 5. butchers, 6. newsagent’s.

3. Zapoznajcie się z ramką Polish vs English:

4. Wykonujemy zad. 4 z tej samej strony. (Odpowiedzi poniżej).

Track 3.1

Answers: 1P, 2P, 3F

5. Wykonujemy polecenie 5 na podstawie tego samego nagrania. (Poniżej odpowiedzi).

Answers: 1. changing room, 2. too tight, 3. larger size, 4. latest fashion.

6. Przechodzimy do zad. 6. (Odpowiedzi poniżej).

Track 3.2

Answers: 1. return, 2. work, 3. receipt, 4. eschange, 5. back, 6. manager.

Homework: p. 118 (Activity Book)

15th April (girls)

13th April (boys)

Topic: Revision 11. Powtórzenie materiału z rozdziału 11.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 101 i wykonać polecenie 1. (Poniżej znajdują się odpowiedzi).

Answers: 1A, 2B, 3A, 4A, BA

2. Teraz wykonujemy polecenie 2. (Odpowiedzi poniżej).

Answers: A2, B5, C3, D4, E1.

3. Teraz wykonujemy zadanie 4. (Odpowiedzi znajdują się poniżej).

Answers: 1F, 2E, 3D, 4A, 5B, 6C.

12th April (boys )

13th April (girls)

Topic: Dream jobs – speaking and writing practice. Wymarzony zawód – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

 1. Otwórzcie podręcznik na str. 99. Zapoznajcie się z tabelką.

2. Wykonajcie polecenie 3 z tej samej strony.

Track 2.39

3. Wysłuchajcie nagrania i wykonajcie zad. 4. (Odpowiedzi poniżej).

Track 2.40

Answers: A-, B2, C4, D1, E3

4. Poniższy temat, dotyczący bloga z opisem planów na przyszłość, znajduje się on na str. 100 w podręczniku. Wykonajcie zad. 1, 2 i 3 (odpowiedzi do zad. 1 i 3 poniżej).

Answers:

-Ex. 1, p. 100:

-Ex. 3, p. 100:

9th April (boys and girls)

Topic: Listening practice.

Włączcie poniższe nagranie i wykonajcie na jego podstawie polecenie 3 i 4 poniżej. Odpowiedzi znajdują się pod zadaniami.

Track 02

Answers:

8th April (girls)

30th March (boys)

Topic: People at work. Reading and listening comprehension. Praca i ludzie. Ćwiczenia doskonalące słuchanie i czytanie.

 1. Bardzo proszę wykonać polecenie 1 i 2 ze str. 98 w podręczniku. Poniżej podaję odpowiedzi.

2. Wysłuchaj nagrania i wykonaj zadanie 3.

Track 2.36

3. Wysłuchaj nagrania i wykonaj zad. 5 i 6.

Track 2.37

30th March (girls)

29th March (boys)

Topic: Indirect questions and reported speech. Pytania pośrednie i mowa zależna.

Moi Drodzy, na egzaminie nie będzie pytań pośrednich* i mowy zależnej (ich znajomość nie będzie sprawdzana). Nie będziemy kłaść nacisku na te struktury. Niemniej jednak, chciałabym, żebyście się z nimi zaznajomili. Omówienia gramatyczne dotyczące tych zagadnień znajdują się w podręczniku, jak również w ćwiczeniach (str. 111 oraz 113).

*Jeśli ktoś użyłby na egzaminie w pracy pisemnej pytania pośredniego, z pewnością podniósłby ją na wyższy poziom. Często sami chcecie użyć tej struktury, nie znając zasad jej tworzenia, co powoduje nieświadome popełnianie i powielanie błędów. Dlatego sugeruję bliższe przyjrzenie się pytaniom pośrednim.

Postarajcie się wykonać polecenie 9 ze str. 96 w podręczniku. Poniżej podaję odpowiedzi.

***

Spróbujcie wykonać polecenie 10 ze str. 96. Bardzo pomocna będzie tu tabelka z ćwiczeń (str. 113).

26th March (boys and girls)

 Topic: Omówienie wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Moi Drodzy, poniżej znajdują się nagrania oraz arkusz z próbnego egzaminu z j. angielskiego:

25th March (boys)

24th March (girls)

Topic: Jobs and work places – vocabulary practice. Zawody i miejsca pracy – ćwiczenia leksykalne.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 94 i zapoznać się ze slowniczkiem z Unitu 11 – Praca.
 2. Przechodzimy na str. 95 i wykonujemy polecenie 1. Poniżej znajduje się jego treść i odpowiedzi.

3. Wykonujemy polecenie 2. Poniżej zamieszczam je z odpowiedziami.

4. Słuchamy nagrania i wykonujemy na jego podstawie polecenie 4 i 5. (Odpowiedzi poniżej).

Track 2.33

5. Proszę zapoznać się z treścią ramki:

6. Uzupełniamy polecenie 6.

23rd March (boys and girls)

Topic: Test of Unit 9 & 10.

19th March (girls & boys)

Topic: Egzamin próbny z języka angielskiego.

18th March (girls)

Topic: Egzamin próbny z matematyki.

16th March (girls)

22nd March (boys)

Topic: Unusual sports. Niezwykłe sporty.

Poniżej zamieszczam odpowiedzi do wykonanych dziś zadań: 1-4, str. 83 oraz 1-2, str. 91.

15th March (boys & girls)

Topic: Cardinal and ordinal numbers. Liczebniki główne i porządkowe.

Moi Drodzy, potrzebne Wam informacje, dotyczące liczebników głównych i porządkowych, zamieszczone są w zeszycie ćwiczeń na str. 99.

Po zapoznaniu się z tymi informacjami, proszę wykonać polecenie 1 z tej samej strony:

Należy teraz zapisać te liczby słowami:

Sprawdźcie poprawność udzielonych odpowiedzi z nagraniem:

Track 25

Uwaga! Poniżej znajdują się wszystkie prawidłowe odpowiedzi:

12th March (girls)

16th March (boys)

Topic: Revision 10, part 2. Powtórzenie materiału z rozdziału 10, cz. 2.

Zagadnienia do sprawdzianu z unitów 9-10:

 • słownictwo – Nauka i technika (str. 76) oraz Sport (str. 84);
 • strona bierna (str. 78) oraz czas Past Perfect (str. 86);
 • Prośby/ Podziękowania/ Oferta pomocy (str. 81) oraz Propozycje/ Odpowiedzi – (str. 89).

Poniższy materiał będziemy wykonywali razem.

12th March (boys)

11th March (girls)

Topic: Revision 10. Powtórzenie materiału z rozdziału 10.

Poniższy materiał będziemy wykonywali razem.

8th March (boys and girls)

Topic: Wyrażanie przyszłości (czasy Future Simple, Present Continuous, be going to).

Zeszyt ćwiczeń, str. 53; podręcznik, str. 42 (objaśnienia gramatyczne).

5th March (girls)

9th March (boys)

Topic: Team and individual sports. Reading and listening comprehension. Sporty drużynowe i indywidualne. Ćwiczenia doskonalące czytanie i słuchanie.

Proszę otworzyć podręcznik na str. 87. Wykonujemy zad. 2, 3 i 4. Odpowiedzi znajdują się pod tekstem.

Odpowiedzi:

5th March (boys)

4th March (girls)

Topic: Talking about past events – Past Perfect. Relacjonowanie przeszłości – czas Past Perfect.

Otwórzcie podręczniki na str. 86. Znajduje się tam omówienie czasu Past Perfect. Znajomość tego czasu nie będzie wymagana od Was na egzaminie, ale trzeba się z nim zapoznać.

2nd March (boys and girls )

Topic: Sport – vocabulary exercises. Sport – ćwiczenia leksykalne.

p. 85
p. 85
Track 2.25
p. 85
Track 2.26

1st March (boys and girls)

Topic: Past Continuous – powtórzenie wiadomości.

Moi Drodzy, w zeszycie ćwiczeń w na str. 59 (Unit 6) znajduje się omówienie czasu Past Continuous. Jest to bardzo ważny czas przeszły, który często występuje w zestawieniu z czasem Past Simple. Za tydzień na konsultacjach przewiduję dotyczącą go kartkówkę.

Proszę zapoznać się z poniższą kartką pracy, wykonać ją i sprawdzić swoje odpowiedzi z kluczem.

25 February (girls)

23rd February (boys)

Topic: Revision 9. Powtórzenie materiału z rozdziału 9.

 • Wykonujemy zad. 4 ze str. 80 (podręcznik). Odpowiedzi:
 • Przechodzimy do zad. 5 z tej samej strony. Odpowiedzi:
 • Proszę wykonać zad. 2 ze str. 81. Poniżej znajdują się właściwe odpowiedzi:

22nd February (boys and girls)

Topic: Passive voice/ Past Simple & Present Perfect – revision. Powtórzenie wiadomości o stronie biernej, czasach Past Simple i Present Perfect.

Moi Drodzy, przypominam, że ćwiczenia zawierają omówienie gramatyczne następujących zagadnień:

 • strona bierna – str. 91,
 • czas Past Simple – str. 31,
 • czas Present Perfect – str. 33.

* Lista czasowników nieregularnych znajduje się na str. 199

 1. Proszę wykonać zadania dotyczące strony biernej z poniższej karty pracy. Na końcu pliku są odpowiedzi.

2. Waszym zadaniem jest wykonanie zadań dotyczących strony biernej w różnych czasach z karty pracy:

Odpowiedzi:

3. Teraz przechodzimy do ćwiczeń dotyczących czasu Past Simple i Present Perfect:

Odpowiedzi:

Na kolejnych konsultacjach w poniedziałek odbędzie się kartkówka z czasu Past Simple/Present Perfect i czasowników nieregularnych (str. 199). Jeśli kogoś nie będzie, zaliczy to w innym ustalonym terminie.

23rd February (girls)

19th February (boys)

Topic: Asking for and offering help. Speaking and writing practice. Proszenie o pomoc i oferowanie pomocy. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Proszę zapisać w zeszycie:

Track 2.22
Track 2.23

16th February (boys)

18th February (girls)

Topic: Test of unit 7 & 8.

Znalezione obrazy dla zapytania: online test

19th February (girls)

15th February (boys)

Topic: Inventions that changed the world. Reading and listening comprehension. Wynalazki, które zmieniły świat. Ćwiczenia doskonalące słuchanie i czytanie.

Proszę wykonać zad. 2, 3 i 4 ze str, 79 w podręczniku. Poniżej zamieszczam odpowiedzi.

Zagadnienia do sprawdzianu z unitu 7-8:

 • słownictwo z unitu 7 – str. 58 (podręcznik),
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – określenia liczby i ilości – str. 60 (podręcznik) oraz str. 71 (ćwiczenia),
 • tryb rozkazujący – str. 73 (ćwiczenia)
 • w restauracji – str. 63 (podręcznik),
 • słownictwo z unitu 8 – str. 66 (podręcznik),
 • zdania warunkowe – str.68 (podręcznik) oraz str.81 (ćwiczenia),
 • samopoczucie: pytania/odpowiedzi – str. 71 (podręcznik).

16th February (girls)

12th February (boys)

Topic: Passive voice. Strona bierna.

TWORZENIE STRONY BIERNEJ

BE + imiesłów bierny*

* imiesłów bierny to 3. forma czasownika np. washed (czasownik regularny) lub written (czasownik nieregularny)

Zeszyt ćwiczeń, str. 91

11th February (girls & boys)

Topic: Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego.

9th February (boys)

12th February (girls)

Topic: Science and technology – vocabulary practice. Nauka i technika – ćwiczenia leksykalne.

 1. Otwórzcie podręcznik na str. 76. Rozpoczynamy nowy unit – Nauka i technika. Zapoznajcie się ze słowniczkiem.
 2. Wykonajcie w zeszycie ćw. 1 ze str. 77.
 3. Popatrzcie na ćw. 2 ze str. 77. Wysłuchajcie rozmowy pomiędzy Emmą a Joshem. W zeszycie dopasujcie do każdej osoby 1-4 właściwe wyrażenie A-E. Jedno z nich zostało podane dodatkowo.
Track 2.19

4. Wykonajcie ćw. 5 ze str. 77.

5. Zaznaczcie w ćw. 6 z tej samej strony poprawne formy.

Poniżej znajdują się odpowiedzi do wszystkich poleceń z dzisiejszej lekcji:

Praca domowa: zad. 1-3 ze str. 90 w zeszycie ćwiczeń.

8th February (boys)

9th February (girls)

Topic: Strange allergies. Dziwne alergie.

Ex 1, p. 71

E-mail: udzielanie rad

Praca domowa (ex. 4, p. 72):

 1. Napisz e-maila:

2. Przeczytaj artykuł ze str. 74 w podręczniku. Po lekturze wykonaj polecenie 2 i 3 ze str. 75 w podręczniku.

Track 2.18

5th February (boys)

5th February (girls)

Topic: Revision 8. Powtórzenie materiału z rozdziału 8.

26th January (boys)

Topic: Describing symtoms, giving advice. Speaking and writing practice. Opisywanie objawów, udzielanie rad. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Nagrania do pracy domowej:

Ex. 11, p. 68 – track 2.13
Ex. 4, p. 70 – track 2.15
Ex. 5, p. 70 – track 2.16

22nd January (boys)

22nd January (girls)

Topic: Conditional sentences. Zdania warunkowe.

19th January (boys)

21st January (girls)

Topic: Health – vocabulary exercises. Zdrowie – ćwiczenia leksykalne.

 1. Proszę zapoznać się ze słowniczkiem na str. 66 w podręczniki i wykonać ćw. 1 i 3 ze str. 67.

2. Teraz należy wykonać ćw. 4 słuchając pięciu wypowiedzi.

Ex. 4, p. 67

3. Przechodzimy do ćw. 6. Należy tu od podanych słów stworzyć odpowiednie przymiotniki.

4. W poleceniu 7 zaznaczamy właściwe słowa w dialogu i sprawdzamy poprawność swoich odpowiedzi z nagraniem.

Ex. 7, p.67

Praca domowa: cała str. 78 w zeszycie ćwiczeń.

———————————————————————————————————

Powtórka: Czas Present Simple i Present Continuous

str. 9- zeszyt ćwiczeń
str. 10 – zeszyt ćwiczeń
str. 12 – zeszyt ćwiczeń

18th January (boys)

19th January (girls)

Topic: Let’s start again! – new arrangements. Zacznijmy ponownie! – nowe ustalenia.

Moi Drodzy!

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ – zamieszczono informatory o egzaminie ósmoklasisty. Pod koniec grudnia pojawiły się tam również aneksy w których wyszczególniono zmodyfikowane wymagania egzaminacyjne, jakie Was dotyczą.

Poniżej zamieściłam plik z aneksem dotyczącym egzaminu z języka angielskiego:

Znajdziecie w nim 13 bloków tematycznych. Czerwoną gwiazdką z numerem unitu oznaczyłam każdy omówiony już przez nas dział.

Oto struktury gramatyczne, jakie będą wymagane na egzaminie. Znajduje się tu łącznie 50 ponumerowanych wymogów. Szarym kółkiem oznaczony jest każdy punk, jaki został przez nas do tej pory przerobiony lub nabyty podczas nauki w tym roku.

Aneks zawiera również informacje dotyczące obowiązujących Was form pisemnych i ich tematyki. Mieliśmy już okazję je ćwiczyć i w dalszym ciągu będziemy to robić.

Poza przerabianiem bieżącego materiału będziemy przez cały czas powtarzali zrealizowane do tej pory treści. W każdym tygodniu powtórzymy jeden dział ze słownictwa, korzystając z aplikacji Quizlet, a na każdej lekcji powrócimy do jednego z przerobionych punktów gramatycznych. Z materiału powtórzeniowego będę robiła kartkówki lub pytała.

Przyłączcie się do mojej klasy „Klasa użytkownika JustynaJakubowska” w Quizlet: https://quizlet.com/join/6sfWMetZN

W tym tygodniu (18-22.01) Waszym zadaniem jest ćwiczenie na stronie Quizlet słownictwa z Unitu 1 – Człowiek (str. 4 w podręczniku).

Możecie też dodatkowo włączyć sobie przesłane przeze mnie na teams pliki ze słówkami z unitu 1 podczas wykonywania różnych czynności domowych lub przed snem 🙂

Praca domowa: pocztówka z ferii zimowych (zadania na dzienniku); zad. 1-3 ze str. 73 w zeszycie ćwiczeń.

Merry Christmas Wishes, Greeting Card, Messages For 2020

22nd December (boys)

22nd December (girls)

Topic: Christmas time – lekcja kulturowa.

Zachęcam do obejrzenia filmiku na temat powstania tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.

17th December (girls)

21st December (boys)

Topic: Revision 7. Powtórzenie materiału z rozdziału 7.

 1. Zapoznajemy się ze słownictwem w tabelce:

2. Wykonujemy zad. 1 ze str. 63.

3. Przechodzimy do zad. 2.

4. Czas na zad. 3. O jakie produkty pyta kelner?

5. Przechodzimy do zad. 4 z tej samej strony.

6. Wykonujemy zad. 5.

Ex. 5, p. 63 – track 2.10

15th December (boys)

15th December (girls)

Topic: Talking and writing about food. Rozmawianie i pisanie o jedzeniu.

11th December (girls)

14th December (boys)

Topic: Eating habits. Reading and listening comprehension. Zwyczaje żywieniowe. Ćwiczenia doskonalące czytanie i słuchanie.

Zapoznajcie się z zadaniami zamieszczonymi w podręczniku na str. 61 i 62. Będziemy wykonywać je wspólnie na kolejnej lekcji, jednak pójdzie nam znaczenie sprawniej, jak wcześniej je przejrzycie 😉

Healthy eating habits - how to eat well on the go - The Forge Clinic
 1. Otwieramy podręcznik na str. 60 i wykonujemy zad. 10. Sprawdzamy je ze słuchaniem.
Ex. 10, p. 60 -track 2.4

2. Wykonujemy zad. 4 ze str. 61.

Ex. 4, p.61 – track 2.5

Poniżej zamieszczam nagrania potrzebne do wykonania pracy domowej:

Ex. 5, p. 61 – track 2.6
Ex. 4, p. 62 – track 2.7
Ex. 5 and 6, p. 62 – track 2.8

11 December (boys)

10th December (girls)

Topic: Countable and uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Wykonujemy zad. 9 ze str. 60 w podręczniku.

Odpowiedzi: 1-much, 2-a little, 3-many, 4-any, 5-no, 6-a, 7-little, 8-a few, 9-any, 10-a lot.

8th December (girls)

8th December (boys)

Topic: Test of unit 5 & 6.

Writing Clipart Computer Lab Sign - Clip Art Bay

4th December (girls)

7th December (boys)

Topic: Food and eating habits – vocabulary practice. Żywienie – ćwiczenia leksykalne.

3rd December (girls)

4th December (boys)

Topic: Distant journeys. Odległe podróże.

Workbook, ex. 1 p. 66, track 16
Workbook, ex. 2 p. 66, track 17
Workbook, ex. 3 p. 66, track 18

1st December (boys)

1st December (girls)

Topic: Revision 6. Powtórzenie materiału z rozdziału 6.

30th November (boys)

27th November (girls)

Topic: Asking for and giving information. Pytanie o informację i udzielanie informacji.

26th November (girls)

27th November (boys) 

Topic: Trips and journeys – reading and listening comprehension. Wycieczki i podróże – ćwiczenia doskonalące czytanie i słuchanie.

 1. Otwieramy podręcznik na str. 51 i wykonujemy zad. 4. Poniżej znajduje się odpowiedni plik dźwiękowy. Są tu nagrane cztery teksty, których dotyczy polecenie.
1.36

2. Przekręcamy kartkę na str. 52. Znajduje się tu ćw. 4. Należy posłuchać czterech osób i dopasować środek transportu do każdej wypowiedzi 1-4. Proszę zapisać odpowiedzi w zeszycie. Poniżej znajduje się plik dźwiękowy.

1.38

3. Przechodzimy do zadania 5. Należy wysłuchać pięciu wypowiedzi na temat podróżowania. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasujcie do każdej wypowiedzi 1-5 odpowiadające jej zdanie A-E. Zapiszcie odpowiedź w zeszycie. Poniżej zamieszczam nagranie.

1.39

4. Ostatnie zadanie na dziś to polecenie 6 ze str. 52. Wysłuchajcie ponownie nagrania, które znajduje się powyżej (1.39) i wybierzcie właściwe odpowiedzi w punktach 1-5. Rozwiązania proszę zapisać w zeszycie.

24th November (boys)

24th November (girls)

Topic: Saxon genitive ‚s. Past Continuous. Dopełniacz ‚s. Czas Past Continuous.

 1. Proszę przeczytać informacje z ramki Grammar Sprint – DOPEŁNIACZ ‚s (podręcznik str. 50).
 2. Wykonujemy zad. 9 ze str. 50.

3. Czytamy informacje z ramki Grammar Sprint – PAST CONTINUOUS.

4.Wykonujemy zad. 10 z podręcznika (str. 50).

23rd November (boys)

20th November (girls)

Topic: Travelling and tourism – vocabulary exercises. Podróżowanie i turystyka – ćwiczenia słownikowe.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 48. Znajdują się tam nowe słówka do działu 6 – Podróżowanie i turystyka. Zapoznajcie się z nimi.
 2. Wykonajcie zad. 1, 2, 3, 5 i 6 ze str. 49. Poniżej zamieszczam odpowiedzi, jednak proszę, żeby najpierw wykonać prace samodzielnie! 😉 (Nie podaję odpowiedzi do polecenia 1, ponieważ są zbyt oczywiste).

Praca domowa: Proszę wykonać zad. 7 ze str. 49 z podręcznika (słuchanie jest poniżej) oraz stronę 58 z zeszytu ćwiczeń.

Track 1.35

19th November (boys)

19th November (girls)

Topic: Revision 5. Powtórzenie materiału z rozdziału 5.

Otwieramy podręcznik na str. 47. Wykonujemy polecenie 1, 2 i 3. Poniżej znajdują się odpowiedzi do zadań:

Praca domowa: Proszę w zeszycie wykonać zad. 4 i 5 ze str. 47 (podręcznik).

19th November (girls)

20th November (boys)

Topic: Revision 5. Powtórzenie materiału z rozdziału 5.

Proszę w zeszycie wykonać zad. 4 i 5 ze str. 47 (podręcznik).

17th November (boys)

17th November (girls)

Topic: Asking for permission, expressing obligation and prohibition. Prośba o pozwolenie. Wyrażanie nakazów i zakazów.

 1. Otwieramy podręcznik na str. 44. Wykonujemy zad. 2.

2. Wykonujemy zad 4 ze str. 44.

Track 1.32

3. Przechodzimy na str. 45. Bardzo proszę zapoznać się z wyrażeniami dotyczącymi pytania o pozwolenie, odpowiedzi, nakazów i zakazów.

4. Patrzymy na zad. 1 ze str. 45. Rozwiązujemy je.

Praca domowa: Proszę wykonać zad. 2 i 3 ze str. 45 w podręczniku. Plik dźwiękowy do zad. 3 znajduje się poniżej.

Track 1.34

12th November (girls)

16th November (boys)

Topic: Environmental problems. Reading and listening comprehension. Środowisko naturalne – zagrożenia. Ćwiczenia doskonalące czytanie i słuchanie.

 1. Przeczytajcie ponowne ramkę z objaśnieniami gramatycznymi, dotyczącą wyrażania przyszłości (going to/ will) ze str. 42 w podręczniku.
 2. Wykonajcie zadanie 11 ze str 42. Odpowiedzi możecie sprawdzić z nagraniem.

3. Wykonujemy zad. 1 i 2 ze str. 43

Proszę wykonać zad. 1-4 str. 52 (zeszyt ćwiczeń), 5 ze str. 43 (podręcznik). Potrzebne nagranie znajduje się poniżej.

10th November (boys)

10th November (girls)

Topic: Test of unit 3 & 4.

5th November (girls)

9th November (boys)

Topic: Modal verbs: can, must, have to. Expressing future: going to and will. Czasowniki modalne: can, must, have to wyrażanie przyszłości: going to i will.

Proszę wykonać: 1, 2 i 3 ze str. 50 (zeszyt ćwiczeń); zad. 10, str. 42 (podręcznik).

3rd November (girls)

6th November (boys)

Topic: Nature – vocabulary exercises. Świat przyrody – ćwiczenia słownikowe.

Proszę wykonać zad. 1 ze str .41 (podręcznik).

30th October (girls)

3rd November (boys)

Topic: Schools in Great Britain. Szkoły w Wielkiej Brytanii.

 1. Otwieramy podręcznik na str. 38. Czytamy tekst i staramy się uzupełnić go brakującymi zdaniami (zad. 2, str. 39).

odpowiedzi: 1- c, 2-e, 3-a, 4-d

2. Wykonujemy zad. 3 ze str. 39

odpowiedzi: 1 – they finish 3 or 4, 2- if you want to continue/ go on with your education, 3- uniforms, 4-checks the class register, 5- longer than, 6-artistic and sports clubs, 7 – punishment

29th October (girls)

30th October (boys)

Topic: Revision 4. Powtórzenie materiału z rozdziału 4.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 35. Zapoznajcie się z ramką „Reakcje emocjonalne” i „Rozmowa telefoniczna”.

2. Teraz na podstawie tych dwóch ramek, wykonujemy zad. 1 i 2 ze str. 35.

odpowiedzi: 1/35 – 1. get/down, 2. about/worry, 3. take, 4. cheer.

2/35 – 1. keep, 2. helpful, 3. wonderful.

3. Patrzymy na zad. 3. Słuchamy wypowiedzi i dopasowujemy je do zdań.

odpowiedzi: 1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-E.

4. Wykonujemy zad. 4 ze str. 35.

odpowiedzi: 1-c, 2-b, 3-b, 4-b

4. Przechodzimy na str. 37 – zad. 1.

odpowiedzi: 1. the dictionary from, 2. IT compulsory, 3. an exam is really, 4. prepared for the biology, 5. more creative than, 6. falling behind with.

5. Wykonujemy zad. 4.

odpowiedzi: 1-b, 2-a, 3-e, 4-c, 5 -f, 6-d.

Poniżej możecie pobrać zbiorczy dokument z zagadnieniami na sprawdzian:

Praca domowa: zad. 2 i 3 ze str. 37 w podręczniku.

27th October (boys)

29th October (girls)

Topic: Expressing emotions – wyrażanie emocji.

 1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 33. Z tej strony należy wykonać zad. 2 (pisemnie w zeszycie). odpowiedzi:

odpowiedzi: 1-at, 2- attention, 3 – heart, 4-up.

2.Następnie należy przeczytać tekst „Easy ways to learn English”.

3. Proszę teraz wykonać zad. 4. ze str. 33.

odpowiedzi: 1-vocabulary, 2-music, 3-them out loud, 4-interesting, 5-modern technology and apps.

4. Teraz proszę otworzyć podręcznik na str. 34 i wykonać zad. 2.

odpowiedzi: 1- get to know, 2-fall behind, 3-prefer, 4-get lost, 5 show you round, 6-miss, 7-make friends, 8-find the way.

Praca domowa: zad. 1, 2 i 3 ze str. 44 w zeszycie ćwiczeń.

odpowiedzi: ćw. 1: A-6, B-1, C-2, D-5, E-3; ćw. 2: 1-D, 2-B, 3-C, 4-B; ćw. 3: 1-gra w scrabble, 2-online/internetowej, 3-trzy zdania, 4-wyjechać za granicę/podróżować.

26th October (boys)

27th October (girls)

Topic: Articles. Przedimki.

Bardzo proszę, żeby każdy zapoznał się z informacjami dotyczącymi przedimków (a/an/the), jakie zebrane są na str. 39 zeszytu ćwiczeń. Następnie proszę wykonać ćwiczenia 1-6 ze str. 40. Powtórka tego zganienia bardzo się Wam przyda.

odpowiedzi: ćw. 1: 2-a, 3-the, 4- _, a, the, 5-the, the, 6-_, _, _, 7-a, -, the; ćw. 2: 2-the, 3- _, 4-the, 5-the, 6-the, 7-a; ćw. 3: 1-_, 2-the, a, 3-a, 4-_, the, 5-_, 6-the, 7-_, the; ćw. 4: 2-_,_, 3-_, the, _, _, 4-_, 5-the, 6-the, the, the, _, _, 7-the, _, the; ćw. 5: 2-a, 3-_, 4-_, 5-_, 6-_, 7-the, 8-_, 9-a, 10-the, 11-The, 12-the, 13-the, 14-a; ćw. 6: 2-the, _, 3-the.

Kategorie: 8A