23-03-2021
Temat:
Edytor tekstowy.

Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach.

16-03-2021
Temat:
Edytor tekstowy.

Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach.

2,9-03-2021
Temat:
Lekcje on-line na Teams-ach.

16-02-2021
Temat:
Zamieszczanie obrazów na stronie internetowej.

Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach.

9-02-2021
Temat:
Struktura strony internetowej w języku HTML

Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach.

2-02-2021
Temat:
Wprowadzenie do języka HTML.

Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach.

26-01-2021
Temat:
Funkcja jeżeli w Exelu.

Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach.

19-01-2021
Temat:
Excel – zastosowanie funkcji logicznych.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Materiały zadaniowe udostępniłem w aplikacji Teams w zakładce „zadania”.

15-12-2020
Temat:
Excel -obliczenia praktyczne.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach.
 3. Przedstawienie ocen proponowanych na koniec Isemestru roku szkolnego 2020/2021.

8-12-2020
Temat:
Funkcja „jeżeli” w arkuszu kalkulacyjnym.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Podczas lekcji rozwiązujemy zadania udostępnione przez nauczyciela na klasowych Teamsach.

1-12-2020
Temat:
Przedstawianie danych w arkuszu kalkulayjnym.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Pracujemy z plikami udostępnionymi na Ms Teams.
 3. Opracuje raport zawierający opis z pliku „artykuł 1 i artykuł nr 2”. W artykule zamieść dane z tabeli, wykonaj niezbędne wykresy i dołącz je doo tabeli.

24-11-2020
Temat:
Obliczenia procentowe w Ms Excel.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Praca z plikiem udostępnionym w Ms Teams:

17-11-2020
Temat:
Projektowanie w Sratch.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Podczas lekcji wykonamy poniższe projekty w programie Scratch.
 3. Projekt nr 1

4. Projekt nr 2

5. Projekt nr 3

10-11-2020
Temat:
Koniunkcja na przykładzie okna logowania.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Prawo koniunkcji:

2. Przykład 1

Prawo rachunku zdań: koniunkcja wersja 1

3. Przykład 2

Prawo rachunku zdań: koniunkcja wersja 2

03-11-2020
Temat:
Algorytm obliczający pole figur płaskich.

 1. Podczas lekcji on – line utworzymy program obliczający pole trójkąta. Przypomnimy;
  – tworzenie zmiennych
  – zapisywanie zmiennych w pamięci podręcznej komputera
  – wstawianie skryptów wykonujących obliczenia arytmetyczne
ćwiczenie wprowadzające

2. Wykonaj samodzielnie skrypt obliczający pole trapezu. Zdefiniuj zmienne: podstawa dolna, podstawa górna, wysokość trapezu. Zastosuj wzór na pole trapezu.

3. Do ćwiczeń wykorzystaj program znajdujący w poniższym linku
https://scratch.mit.edu/

Kategorie: 8A8B