13 maja 2021r.

Temat : I pomoc – użądlenia, ukąszenia , ugryzienia.

Żmija zygzakowata (Vipera berus) - jedyny jadowity wąż w Polsce
żmija zygzakowata
Szerszeń azjatycki w Polsce. Zabójcze owady atakują już w Europie ...
szerszeń
Końska mucha, bąk, giez: co to za owad, gdzie można go spotkać i ...
Giez
Kiedy kleszcz się wpije, zakaża dopiero przy drugim ssaniu ...
kleszcz
Kolczak zbrojny - objawy ukąszenia - Zdrowie
kolczak zbrojny

Okres wiosny i zbliżających się wakacji to czas, w którym jestesmy narażeni na różne niebezpieczne dla zdrowia i życia sytuacje: alergie wywoływane przez pyłki i smog, ugryzienia i użądlenia przez owady oraz ( w niektórych rejonach) węże lub żmije. Istnieje również niebezpieczeństwo pogryzienia przez psy, zwierzęta dzikie ( np. lisy) , podrapania przez koty. Wyjazdy do egzotycznych krajów mogą narazić nas na spotkania z innymi jadowitymi i groźnymi zwierzętami .

W naszym środowisku jesteśmy narażeni na użądlenia pszczół, os, szerszeni, komarów oraz różnych muchówek,mrówek , pająków i kleszczy; najbardziej niebezpieczne jest użądlenie przez owady, które w swoim jadzie mają neurotoksyny oraz kwas mrówkowy – pszczoły, osy, szerszenie- u osób uczulonych na ich jad może wywołać ono wstrząs anafilaktyczny i w konsekwencji zgon; w przypadku kleszczy powikłaniem może być borelioza.

inne groźne „zwierzątka” w Polsce – link do filmu:

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/niebezpieczne-owady-w-polsce-ich-ugryzienia-moga-zabic/8slygt7#slajd-3

dzisiaj NIC nie odsyłacie – obejrzyjcie filmy – ta wiedza może uratować życie.

na następnej lekcji – zatrucia pokarmowe , rośliny trujące w domu , ogrodzie i lesie a następnie na ………………………. czerwca poproszę o przygotowanie prezentacji nt. różnych zagrożeń związanych z wypoczynkiem i zagrożeniami ze strony fauny i flory – macie więc 3 tygodnie na zbieranie materiałów i zastanowienie się , jakie niebezpieczeństwa mogą nam grozić podczas wakacji – szczegóły prezentacji określę za tydzień. Będzie to ostatnia praca na ocenę z edb 🙂 , chyba że ktoś z Was ma ich za mało 🙂

Lekcja z dn. 06 maja 2021r.

Temat : Inne przypadki zagrożenia życia.

zapiszcie notatkę :

 1. Zakrztuszenie to ……………………………………………………………………………..; postępowanie ratownicze polega na ………………………………………………………… .
 2. Zadławienie to ……………………………………………………………………………….. ,postępowanie ratownicze polega na ………………………………………………………… .
 3. Epilepsja to ……………………………………………………………………………………postępowanie ratownicze polega na ………………………………………………………… .,.
 4. Na czym polega tzw. >>rękoczyn Heimlicha? <<…………………..
 5. Zawał serca to …………………………….
 6. Udar mózgu to …………………………..

Dodatkowe informacje – podręcznik, str. 109-113.

Lekcja z dn.29.04.2021r.

Temat: Tamowanie krwotoków.

Krwotok – definicja

Krwotoki i ich rodzaje | ISS Education - Blog

Krwotok to sytuacja, w której dochodzi do wydostania się na zewnątrz obfitej ilości krwi na skutek przerwania ciągłości ściany naczynia (żyły lub naczynia). Krwotok bywa bardzo niebezpieczny, ponieważ doprowadzić do wstrząsu hipowolemicznego zagrażającego życiu. Do krwotoku dochodzi zarówno w przebiegu jakieś choroby jak i urazu (nie należy mylić krwotoku z krwawieniem, czyli powolną utratą krwi). Różnego rodzaju krwotoki i rany przytrafiają się każdemu w codziennych sytuacjach, zarówno w domu jak i w pracy i na ulicy. Bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy jak pomóc osobie z krwotokiem, jak tamować i opatrywać rany.

Do wstrząsu hipowolemicznego dochodzi, gdy chory utraci z naczynia krwionośnego 20% krwi. Zatem wstrząs ten spowodowany jest zmniejszoną objętością krwi w naczyniach krwionośnych. Najczęściej objawia się on: przyspieszonym biciem serca, zimną i wilgotną skórą, zaburzeniami świadomości oraz przyspieszonym oddechem.

Rodzaje krwotoków

Blog z edukacji dla bezpieczeństawa: Tamowanie krwotoków

Ze względu na przestrzeń, do której wylewa się krew, wyróżniamy:

1. krwotoki zewnętrzne, gdy krew wylewa się bezpośrednio na zewnątrz organizmu,

2. krwotoki wewnętrzne, gdy krew wylewa się do wewnątrz organizmu (np. do jam ciała, przewodu pokarmowego, itp.). Przykłady krwotoku wewnętrznego:

 1. krwotok do żołądka – występuje najczęściej w chorobach wrzodowych żołądka i dwunastnicy oraz w żylakach przełyku,
 2. krwotok do jamy czaszki – związany może być z udarem mózgu lub obecnością krwiaka: podpajęczynówkowego, nadtwardówkowego lub podtwardówkowego,
 3. krwotok do jamy otrzewnej – pojawia się zazwyczaj jako konsekwencja uszkodzenia narządów miąższowych,
 4. krwotok z płuc do oskrzeli – wystepuje u pacjentów z nowotworem płuc oraz w przebiegu gruźlicy,
 5. krwotok śródtkankowy – może wystąpić na skutek uderzenia;

3. krwotoki mieszane, gdy jego źródło zlokalizowane jest wewnątrz organizmu, a z kolei krew wypływa na zewnątrz. Przykładem jest krwotok z nosa.

Ze względu na rodzaj uszkodzonego naczynia, wyróżniamy krwotok:

1. krwotok żylny – krew wypływa z rany jednostajnie, a jej barwa ma zazwyczaj kolor ciemnowiśniowy (duża zawartość dwutlenku węgla). Wypływająca krew ma stałą i wolną prędokość oraz łatwo go opanować, dzięki niskiemu ciśnieniu w żyłach i niewielkiej masywności krwotoku. W przypadku krwotoku żylnego ryzyko wstrząsu hipowolemicznego jest mniejsze niż w pozostałych sytuacjach;

2. krwotok tętniczy – krew wypływa zgodnie z rytmem skurczów serca, a jego barwa ma tym razem kolor jasnoczerwony. Krew wydostaje się na zewnątrz pod dużym ciśnieniem i jest trudna do opanowania. Istnieje duże ryzko wstrząsu hipowolemicznego i w konsekwencji śmierci pacjenta;

3. krwotok włośniczkowy – krew wypływa z naczyń włosowatych, których zadaniem jest łączenie tętnic oraz żył. Wypływ krwi nie jest zbyt silny, raczej dochodzi do „sączenia się” krwi z rany. Do tego rodzaju krwotoku dochodzi, gdy uszkodzimy sobie skórę. Kolor krwi jest między ciemnowiśniowym a jasnoczerwonym. Co ważne – krwotok ten sam ustępuje i jest najmniej groźny ze wszystkich.

Rodzaje ran powodujące krwotok

Rany tworzą się, gdy dojdzie do uszkodzenia tkanek organizmu oraz przerwania ciągłości skóry. Dzielimy je na:

 1. rany kłute – mogą je powodować ostre narzędzia; zazwyczaj mają małą średnicę, lecz są głębokie i o równych brzegach; krwawienie jest niewielkie chociaż może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych,
 2. rany cięte – charakteryzują się dość obfitym krwawieniem; można je zadać ostrym narzędziem,
 3. rany szarpane – mają poszarpane brzegi i obficie krwawią; wynikają zrozciągnięcia tkanek ponad ich wytrzymałość,
 4. rany miażdżone – mają postrzępione brzegi i pojawiają się zazwyczaj po upadku lub uderzeniu; mimo niewielkiego krwawienia bardzo bolą, a tkanki zlokalizowane w okolicy rany są stłuczone i zmiażdżone.

Jakie objawy towarzyszą krwotokowi?

Krwotok zatamowany w odpowiednim momencie nie zagraża życiu pacjenta. Objawy wstrząsu hipowolemicznego występują, gdy pacjent utraci około 20% objętości krwi krążącej. Objawy współtowarzyszące krwotokowi obejmują:

 1. występowanie mroczków przed oczami,
 2. bladość skóry,
 3. zimne poty,
 4. szum w uszach,
 5. niskie ciśnienie krwi,
 6. przyspieszone tętno,
 7. ogólny niepokój,
 8. osłabienie,
 9. utratę przytomności.

Pamiętaj! W przypadku krwotoku najważniejsza jest zawsze pierwsza pomoc!

Krwotok – pierwsza pomoc

Jak zatamować krwotok? | 4 dioptrie

We wszystkich krwotokach pierwsza pomoc ma na celu szybkie zatamowanie krwawienia, znaczna bowiem utrata krwi może spowodować spadek ciśnienia krwi w naczyniach, upośledzenie przepływu krwi w tkankach i tym samym ich utlenienia, doprowadzając w końcu do wstrząsu krwotocznego i zgonu. Zatem, jeśli zauważysz u kogoś objawy krwotoku wezwij jak najszybciej pogotowie ratunkowe. Jeśli krwawi kończyna – postaraj się jak najszybciej unieruchomić i położyć chorego w pozycji przeciwwstrząsowej, czyli na wznak z nogami uniesionymi 30 cm ponad podłoże. Następnie zorganizuj ciepły koc i okryj nim chorego. W żadnym wypadku nie podawaj pacjentowi niczego doustnie! Dokładnie obserwuj chorego, regularnie sprawdzej jego oddech, a jeśli zauważysz, że doszło do zatrzymania krążenia – wykonaj resuscytację.

Uwaga! Zawsze należy ocenić podstawowe parametry życiowe chorego, czyli przytomność, krążenie oraz oddychanie. Brak oddechu to bezwzględne wskazanie do udrożnienia dróg oddechowych.

Zanim zaczniemy tamować krwotok, należy dokładnie zdezynfekować ranę i założyć jałowy opatrunek. Należy pamiętać, że na ranę nie wolno przykładać środków, takich jak wata czy lignina, gdyż mogą się one przykleić do rany i utrudnić jej gojenie. Następnie zranionego pacjenta należy przewieźć do lekarza. Również drobne skaleczenia powinny być zdezynfekowane. Niestety bardzo często to ignorujemy, tymczasem może dojść do ropnienia rany. Do opatrywania ran należy zawsze używać z rękawiczek.

Jeśli w ranie znajduje się ciało obce, np. pręt, należy zatamować krwawienie w obrębie rany, a następnie unieruchomić kończynę. Przeciwwskazane jest wyciąganie na własną rękę ciała obcego z rany! To zadanie dla lekarza.

Co robić, gdy wystąpi krwotok wewnętrzny?

Krwotok wewnętrzny występuje najczęściej na skutek różnych wypadków komunikacyjnych lub upadku z wysokości. Niestety, nie jesteśmy w stanie zatomować krwotoku wewnętrznego, możemy jedynie złagodzić jego skutki dzięki odpowiedniemu ułożeniu chorego oraz kontrolowaniu jego czynności życiowych, do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Objawy ułatwiające rozpoznanie krwotoku wewnętrznego:

 1. chory wymiotuje krwią lub oddaje smoliste stolce (krwawienie z dwunastnicy lub wrzodów żołądka),
 2. chory oddaje mocz z domieszką krwi (krwawienie z układu moczowego),
 3. chory oddaje stolec podbarwiony krwią (możliwe krwawienie z końcowego odcinka przewodu pokarmowego),
 4. pacjent wykrztusza plwocinę podbarwioną krwią (krwawienie z płuc),
 5. obwód brzucha chorego uległ powiększeniu lub zasinieniu pod którymś łukiem żebrowym (krwawienie z narządów jamy brzusznej).

źródło: https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/najczestsze-objawy-chorobowe,krwotok,artykul,1577333.html

Lekcja z dnia 22.04.2021r.

TEMAT: RESUSCYTACJA krążeniowo oddechowa.

Defibrylatory AED - ICD.pl - Wyposażenie stanowisk pracy | ICD.pl

Praca domowa : ćw.4 str. 91 i >> Sprawdź czy potrafisz<< p. 3 i 4 str.91

Lekcja z dnia 15 kwietnia 2021r.

Temat: Środy z profilaktyką – program NFZ.

Rodzaje cukrzycy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cukrzycę dzieli się na cztery typy:

 1. cukrzycę typu 1 (cukrzyca pierwotna, cukrzyca wieku młodzieńczego, cukrzyca insulinozależna),
 2. cukrzycę typu 2 (cukrzyca wieku dojrzałego, cukrzyca insulinoniezależna, cukrzyca nabyta),
 3. cukrzycę ciążową,
 4. inne specyficzne typy cukrzycy.

Zgodnie z tym , o czym mówiliśmy na lekcji ( profilaktyka cukrzycy ) , wstawiam linki do stron o zdrowym odżywianiu , programach dietetycznych i propozycjach aktywności fizycznej.

https://diety.nfz.gov.pl/local/diet/login.php

https://akademia.nfz.gov.pl/mzdrowie/cwiczenia

Po obejrzeniu filmu : wymień 5 produktów zawierających tzw. >> ukryty cukier<<. ( nie odsyłacie )

Lekcja z dn. 8 kwietnia 2021r.

Światowy Dzień Zdrowia 2021 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie - Portal Gov.pl

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia przypadał w środę , 7 kwietnia.

Jest on obchodzony w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1950r.

Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. W tym roku święto ma szczególny charakter – pracownicy służby zdrowia we wszystkich krajach walczą z pandemią koronawirusa, która stała się najważniejszą kwestią w obszarze zdrowia publicznego.

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nierówności zdrowotne prowadzą do niepotrzebnego cierpienia, chorób, niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Pogłębiają one również istniejącą niekorzystną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i szkodzą naszym społeczeństwom i gospodarkom.

Dlatego też Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do większych inwestycji w podstawową opiekę zdrowotną, aby zapewnić wszystkim zdrowie. Nikt nie jest bezpieczny dopóki wszyscy nie będą bezpieczni!

W Polsce obchodom Światowego Dnia Zdrowia towarzyszą obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia.

7 kwietnia: Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Min. Niedzielski: “Chylę czoła przed Państwa pracą!” - Puls Medycyny - pulsmedycyny.pl

Pytanie do dyskusji: Jakie są największe problemy zdrowotne mieszkańców różnych części świata?

Zaburzenia Odżywiania

Praca domowa: Wykonaj prezentację nt. Otyłość, bulimia, anoreksja – choroby odżywiania; na czym polegają i jak ich uniknąć?

Lekcja z dnia 25 marca 2021r.

Stres - objawy, wpływ na ludzki organizm i leczenie

Temat : Powtórzenie wiadomości z zakresu profilatyki prozdrowotnej.

Dziś troszkę o stresie , zwłaszcza w kontekście egzaminu 🙂

Stres to reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia, najczęściej o charakterze nieprzyjemnym.

Stres może działać mobilizująco lub deprymująco.

Przedłużający się bądź wyjątkowo silny stres ma fatalne skutki dla zdrowia człowieka i funkcjonowania jego organizmu.

Pytanie dla Was – czy stres może być motywujący??

Stres: jak go pokonać? Przyczyny, objawy i skutki stresu ...
Czym jest przewlekły stres – skutki uboczne fizyczne i psychiczne ...
PPT - JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM W SZKOLE? PowerPoint ...

Lekcja z dn. 11 marca 2021r.

Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Proces nawiązywania kontaktu nauczyciela z uczniem - ppt pobierz
Proces nawiązywania kontaktu nauczyciela z uczniem - ppt pobierz

Co sądzicie o powyższych wypowiedziach ????/

Tyle teoria , w dzisiejszych czasach , z powodu pandemii, ta komunikacja bezpośrednia została zaburzona. Jednak już od narodzin człowiek potrzebuje kontaktu – dziecko nawiązuje relację najpierw niewerbalną ( mimika , gesty, dźwięki) , którą mama bezbłędnie odczytuje; w starszym wieku dochodzi komunikacja werbalna czyli słowna .

Porozumiewanie się , wymiana informacji jest sztuką , którą można ” wytrenować „

Przygotujcie się do wypowiedzi nt. relacji międzyludzkich.

🙂

Lekcja z dn. 4 marca 2021r.

Temat : Choroby cywilizacyjne.

 • obejrzyjcie powyższe prezentacje , wykonane przez Waszych kolegów,
 • Zanotujcie w zeszycie temat , datę i uzupełnijcie wpis:

Do chorób tzw. cywilizacyjnych czyli …………………….., zaliczamy: ( tu należy wymienić)……..

Dzisiaj NIC nie odsyłacie – po prostu trzeba mieć notatkę w zeszycie 🙂

Wzór referatu -Przykładowy referat ( ucznia z poprzedniego roku ):praca na 11 marca

„Akcją profilaktyczną, na którą warto zwrócić uwagę, jest „Trzymaj Formę” – program edukacyjny o zasięgu krajowym, dotyczący zdrowego żywienia i aktywności fizycznej realizowany od 2006 roku w szkołach podstawowych, a wcześniej także gimnazjalnych. Jak można przeczytać na stronie trzymajforme.pl „Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną”.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Myślę, że w dzisiejszych czasach każdy młody człowiek powinien wiedzieć, że to, czym się żywi na co dzień, jest bardzo ważne i od tego zależy nasze zdrowie i dobre samopoczucie. A jak jeszcze dodamy do tego aktywność fizyczną, wtedy możemy osiągnąć o wiele więcej niż gdybyśmy odżywiali się źle, a jedyną naszą aktywnością fizyczną byłaby lekcja wychowania fizycznego.

Na stronie internetowej akcji są dostępne dla młodzieży zakładki, a w nich wiadomości np.:  jak obliczyć swój wskaźnik BMI lub przeliczyć swoją dzienną aktywność na ilość spożywanych kilokalorii.  Dla ekologów jest dział „Jak nie marnować żywności. Jest też wiele porad dla rodziców i nauczycieli.

Odżywianie się według zbilansowanej diety zarówno pod kątem odżywczym, jak i energetycznym  jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Pomaga nam czuć się lepiej i faktycznie zapobiega niektórym poważnym chorobom. Dobrą wiadomością jest to, że można jeść zdrowo i nadal cieszyć się swoim ulubionym jedzeniem.

Zdrowy styl życia łączy zbilansowane odżywianie z aktywnym trybem życia. Tylko 30% ludzi dorosłych jest na tyle aktywnych, by cieszyć się swoim zdrowiem. U większości z ludzi wprowadzenie kilku niewielkich zmian może spowodować ogromną różnicę!

Program „Trzymaj Formę!” jest oparty na  najnowszych badaniach nad zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Przy tworzeniu programu powołano grupę ekspertów z dziedziny odżywiania i aktywności fizycznej. Eksperci z Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Żywności i Żywienia opracowali założenia do pilotażowego programu „Trzymaj Formę!” w którym wzięło udział ponad 560 gimnazjalistów. Co czyni ten program bardziej wiarygodnym. Przeznaczony jest on zarówno dla osób indywidualnych, rodzin i szkół.

W ramach akcji organizowanych jest co roku wiele konkursów. Najważniejszy z nich to Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj formę! W poszczególnych edycjach udział wzięło wiele szkół z wszystkich województw w całej Polsce. W tym roku odbyłaby się XIV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”!, lecz została odwołana decyzją organizatorów, tj. Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, ze względu na zawieszenie prowadzenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z ogłoszoną na terenie kraju epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Logo Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę”

W ramach akcji najmłodsi uczniowie przygotowują swoje talerze zdrowia, uczą się jak przygotowywać proste i smaczne posiłki.

Takie programy jak ten są bardzo ważne także dlatego, że statystyki pokazują, że liczba otyłych ludzi w Polsce stale rośnie. Rośnie także liczba dzieci z nadwagą i otyłością, co powoduje tworzenie się różnych chorób, brak wiary w siebie.

Akcje takie jak ta powodują, że szkoła staje się dla nas bardziej przyjazna, nauczyciele razem z uczniami mogą robić coś więcej, niże tylko realizować program z danego przedmiotu, a jednocześnie zarówno dorośli, jak i dzieci uświadamiają sobie, jak ważne jest zdrowe odżywianie i ruch. To nie są tylko slogany, ale styl życia.”

Lekcja nr 14 , 25 lutego 2021r.

Temat: Zasady zdrowego stylu życia.

Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia. by Mateusz ...

Co robić by nie chorować i być zawsze zdrowym? – to jedno z najważniejszych pytań, które jeszcze nie doczekało się pełnej odpowiedzi. Współczesna nauka potrafi jednak wskazać te czynniki, które decydują o zdrowiu człowieka. Zdrowy styl życia ma decydujący wpływ (ponad 50%) na ochronę zdrowia człowieka, co oznacza, że w największym stopniu o naszym zdrowiu decydujemy sami. Na zdrowy styl życia składa się wiele zachowań, nawyków i postaw służących ochronie lub poprawie stanu zdrowia.

A. ZDROWY STYL ŻYCIA Zasady zdrowego stylu życia: B. ZDROWIE DLA ...
Prezentacja multimedialna „ZDROWY STYL ŻYCIA” - ppt video online ...

Tematyka zdrowego stylu życia pojawia się treściach wielu zajęć w szkole – biologii, zajęciach z wychowawcą , wychowaniu fizycznym i chemii(!) ; różne instytucje i organizacje prowadzą programy profilaktyczne i kampanie informacyjne, które mają za zadanie wykształcić model postępowań prozdrowotnych od najmłodszych lat.

Przykładowo: Fluoryzacja w szkole 🙂 Dzień sportu szkolnego , Owoce i warzywa do każdego posiłku, bilanse zdrowia ………..

Kampanie edukacyjne w walce o zdrowie - raport badawczy z okazji ...
Zbadaj sobie serce, a dziecku kręgosłup. Akcje prozdrowotne w ...
CenterMed
Akcja prozdrowotna "Katowice - Miasto Zdrowia" | Uniwersytet ...

Praca domowa: wybierz i opisz jedną akcję profilaktyczną prowadzoną w Polsce w ostatnich latach; praca ma mieć formę referatu , zilustrowanego zdjęciami, hasłami ( ale nie prezentacji!) ; objętość tekstu nie powinna przekroczyć 2 stron pisanych czcionką „12”- czas na odesłanie przez Mteams – do 11 marca 2021r.

praca powinna zawierać : tytuł kampanii, organizatora, określenie grupy odbiorców, liczby odbiorców, założenia i cele, formy realizacji i rezultaty akcji. Są to równocześnie kryteria oceny pracy. ( waga oceny 2).

Lekcja nr 13, 18 .02.2021r.

Temat : Zdrowie jako wartość.

„Ślachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz. ” ( Jan Kochanowski, Na zdrowie, Fraszki)

Oczywiście pamiętacie powyższy fragment z języka polskiego?

POJĘCIE ZDROWIA I CHOROBY - ppt pobierz

Notatka:

Czym jest zdrowie?

Zdrowie jest najcenniejszym skarbem człowieka. Nie ma jednej definicji zdrowia, każdy rozumie to pojęcie po swojemu. Według WHO ( World Health Organization) zdrowie jest stanem dobrego samopoczucia zarówno fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Zdrowie to również zdolność do pełnienia ról społecznych, adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami.

Kultura a zdrowie. Zdrowie jako kategoria społeczna - PDF Free ...

We współczesnej filozofii zdrowia podkreśla się, że zdrowie jest:
wartością – dzięki której każdy może realizować swoje aspiracje, zmieniać środowisko i radzić sobie z nim, zasobem – gwarantującym rozwój społeczeństwa, środkiem – do codziennego życia umożliwiającym lepszą jego jakość.

Dla wytrwałych 🙂 – przepisy regulujące prawo w zakresie zdrowia :

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2018/03/promocja-zdrowie-w-konteks%CC%81cie-przepiso%CC%81w-prawa.pdf

Lekcja nr 12 z dn.9(8a) i 10 lutego(8b).

Temat :Dzień bezpiecznego internetu ” Działajmy razem”

Dzień Bezpiecznego Internetu powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 r. Obecnie świętowany jest na całym świecie. W Polsce organizatorem wydarzenia od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet(PCPSI)

Znalezione obrazy dla zapytania: dzień bezpiecznego internetu 2021 hasło

„Działajmy razem!” – pod takim hasłem świętowany jest po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu. Tym razem obchody odbywają się głównie zdalnie i koncentrują się na wyzwaniach czasów pandemii.

Po dyskusji na ostatniej lekcji na Mteams , wypełniamy i odsyłamy tabelkę pt. Netykieta zdalnego nauczania – praca zadana na Mteams, czas – do 17 lutego r.

Lekcja nr 11,

02.02.2021r.(8a) i 03.02.2021r. (8b)

Temat: Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach.


Krótkotrwała utrata przytomności na skutek niedokrwienia (niedotlenienia) mózgu to omdlenie, które w większości przypadków nie wymaga interwencji służb ratowniczych. Jednak przedłużający się stan nieprzytomności zagraża życiu i wymaga natychmiastowej reakcji oraz wezwania specjalistycznej pomocy.

Kolorowe zdjęcie przedstawia leżącą na ulicy na wznak młodą dziewczynę w czerwonej letniej sukience. Dziewczyna ma zamknięte oczy, jest nieprzytomna. Pochyla się nad nią mężczyzna: dwoma palcami prawej ręki przytrzymuje brodę dziewczyny, odchylając jej głowę lekko do tyłu. Lewą ręką podtrzymuje górną część głowy dziewczyny. Mężczyzna ma głowę przechyloną w lewą stronę, trzyma ją blisko twarzy dziewczyny, słucha, czy dziewczyna oddycha.
Źródło: Photographee.eu (https://pl.fotolia.com), własność prywatna.

Już wiesz

 • z jakiej ochrony prawnej korzysta osoba udzielająca pierwszej pomocy;
 • jakie środki podnoszą bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej;
 • co to jest aseptyka i jak postępować z materiałem skażonym krwią i innymi wydzielinami.

Nauczysz się

 • oceniać stan przytomności poszkodowanego;
 • udrożniać drogi oddechowe;
 • odróżniać oddech prawidłowy od nieprawidłowego;
 • układać poszkodowanego w pozycji bocznej;
 • obracać poszkodowanego z brzucha na plecy.

1. Ocena stanu przytomności

Utrata przytomności to brak świadomości i zdolności reagowania na wszystkie bodźce zewnętrzne, takie jak: zimno, gorąco, ból, hałas itp. Z tego powodu osoba nieprzytomna staje się właściwie bezbronna. Wyłączona świadomość powoduje, że najmniejsze zagrożenia, z którymi osoby przytomne potrafią poradzić sobie same, u osoby nieprzytomnej mogą doprowadzić nawet do śmierci. Podstawowym zagrożeniem wynikającym z takiego stanu jest uduszenie spowodowane zatkaniem górnych dróg oddechowych własnym językiem. Inne zagrożenia to m.in.:

 • zachłyśnięcie śliną lub wymiocinami,
 • zatkanie dróg oddechowych ciałem obcym znajdującym się w chwili utraty przytomności w jamie ustnej poszkodowanego,
 • wychłodzenie lub przegrzanie,
 • urazy mechaniczne spowodowane przebywaniem w miejscach niebezpiecznych.

Polecenie 1

Zastanów się, jakie niebezpieczeństwa zagrażają osobie nieprzytomnej przedstawionej na poniższym zdjęciu?

Kolorowe zdjęcie przedstawia kobietę leżącą na chodniku. Kobieta leży na boku, równolegle do krawężnika chodnika. Sylwetka usytuowana jest po prawej stronie zdjęcia. Poszkodowana ma skierowane plecy w kierunku jezdni, twarz w stronę trawnika. Głowa kobiety ułożona na wyprostowanej ręce. Druga ręka ułożona wzdłuż ciała. Dłoń na biodrach. Noga lekko zgięta do tyłu. Druga noga – wyprostowana, ułożona równolegle do dolnej kończyny. Kobieta ubrana jest w granatowy T-shirt, dżinsy, skórzaną brązową kurtkę i białe buty sportowe.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przyczyny utraty przytomności mogą być różne, np. udar, zatrzymanie funkcji życiowych, uraz głowy, zadławienie, padaczka i wiele innych. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przed oceną stanu przytomności poszkodowanego musi ocenić najpierw, czy miejsce jest bezpieczne i czy może podejść do poszkodowanego, nie narażając własnego życia (szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa miejsca zdarzenia można znaleźć tutaj). Następnie może dokonać wstępnej oceny stanu przytomności.
Jeśli poszkodowany się porusza, krzyczy, płacze, wzywa pomocy, kieruje wzrok w naszą stronę, można z pewnością stwierdzić, że jest przytomny i oddycha. Jeśli może rozmawiać i logicznie odpowiada na pytania, osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna przeprowadzić krótki wywiad, uzyskując najważniejsze informacje, które potem można przekazać zespołowi karetki pogotowia ratunkowego lub innym służbom ratowniczym. Jeśli poszkodowany może swobodnie oddychać, ratownik stara się go nie przemieszczać i opatrywać urazy w pozycji zastanej. Pozwala to uniknąć pogłębiania ewentualnego urazu kręgosłupa u poszkodowanego.

Wywiad SAMPLE

S – symptomy: Co się dzieje? Co boli?
A – alergie: Czy jesteś na coś uczulony? (Na jakieś leki?)
M – medykamenty: Czy przyjmujesz jakieś leki?
P – przebyte choroby: Czy chorujesz na coś?
L – lunch: Kiedy ostatnio jadłeś?
E – ewentualnie, co się stało: Czy pamiętasz wydarzenia przed wypadkiem?

Najlepiej wszystkie informacje zapisywać, ponieważ są szczególnie ważne, zwłaszcza gdy poszkodowany straci przytomność przed przybyciem służb ratunkowych.

Jeśli poszkodowany nie porusza się i nie otwiera oczu mimo odgłosów dochodzących z otoczenia, osoba udzielająca pierwszej pomocy musi szybko dokonać szczegółowej oceny stanu przytomności. Należy klęknąć przy poszkodowanym w taki sposób, aby cały czas mieć możliwość obserwowania jego twarzy. Dwa bodźce, które pozwalają ocenić stan przytomności, to głos i dotyk. Delikatnie łapiemy poszkodowanego za ramiona i potrząsamy nimi (jak na ilustracji 1.), równocześnie wydajemy krótkie polecenia i zadajemy pytania: Czy mnie słyszysz? Co się stało? Otwórz oczy. Podnieś rękę. Daj znak, że mnie słyszysz.Instrukcja: Ocena stanu przytomności poszkodowanego

Krok I

Uklęknij przy poszkodowanym w taki sposób, aby móc obserwować jego twarz.

Krok II

Złap poszkodowanego za ramię i delikatnie nim potrząśnij.

Krok III

Zadaj poszkodowanemu krótkie pytania: Czy mnie słyszysz? Co się stało?Krok IV

Wydaj poszkodowanemu jasne i proste polecenia: Otwórz oczy! Podnieś rękę!

Kolorowa ilustracja przedstawia nieprzytomnego mężczyznę leżącego na podłodze. Głowa po lewej stronie ilustracji. Kołnierz koszuli rozpięty. Głowa odchylona do tyłu. Obok mężczyzny klęczy kobieta. Pochylona kobieta ma wsparte dłonie na ramionach mężczyzny.
Aby ocenić stan przytomności, używa się bodźców głosowych i dotykowych

Jakakolwiek reakcja poszkodowanego na nasze działania (zmiana mimiki twarzy, grymas, otwarcie oczu, ruch ciała itp.) świadczy o tym, że odbiera on bodźce zewnętrzne. Może się zdarzyć, że z powodu odniesionych obrażeń lub z innych przyczyn taka osoba nie będzie w stanie logicznie odpowiedzieć na zadane pytanie lub wydane polecenie. Należy pamiętać, że każda próba reakcji (nawet nie do końca udana) świadczy o tym, że poszkodowany reaguje. Jeśli ocenimy, że poszkodowany jest przytomny, oznacza to, że oddycha, jednak już na tym etapie trzeba ocenić wstępnie wydolność oddechu, czyli zaobserwować i usłyszeć, czy oddech jest spokojny, czy słychać chrapanie, charczenie, czy przy oddychaniu pojawia się grymas bólu na twarzy.

Zapamiętaj!

Nigdy nie oceniaj stanu poszkodowanego:

 • klepiąc go po twarzy,
 • polewając zimną wodą,
 • klaskając nad uchem,
 • używając bodźca bólowego (np. szczypania).

Z różnych powodów może on odzyskać przytomność lub reagować na bodźce zewnętrzne, a wymienione czynności mogą spowodować u niego odruchową reakcję obronną.

2. Udrożnienie dróg oddechowych

Głównym zagrożeniem u osoby nieprzytomnej jest mechaniczna niedrożność dróg oddechowych spowodowana zapadaniem się języka na tylną ścianę gardła, co ilustruje grafika obok. Dzieje się tak dlatego, że taka osoba wiotczeje i język (który jest mięśniem) również traci swoją sprężystość i opadając, zamyka górne drogi oddechowe. Podstawowym zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest zapewnienie drożność dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej.

Aby udrożnić drogi oddechowe, należy ułożyć palce jednej dłoni na żuchwie a palce drugiej dłoni na czole, następnie powoli odchylić głowę maksymalnie do tyłu. Jeśli podczas odchylania głowy natkniemy się na opór, nie wolno pokonywać go na siłę – może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia kręgosłupa. Należy również pamiętać, aby palce układać na częściach kostnych żuchwy; ułożenie ich za nisko spowoduje przy odchylaniu głowy do tyłu dociskanie tkanek miękkich i podduszenie poszkodowanego.

Ilustracja przedstawia poszkodowane nieprzytomnie starsze dziecko leżące na plecach. Koszula rozpięta. Zbliżenie na głowę dziecka. Prawa strona twarzy widoczna dla obserwatora. Na prawym boku twarzy błękitny schemat układu jamy nosowej i ustnej. Usta dziecka zamknięte. Język opada na tylną ścianę jamy gardłowej. Opis: miejsce przerwania drożności.
Wiotki język opada na tylną ścianę gardła, zamykając górne drogi oddechowe

Instrukcja: Udrożnienie dróg oddechowych

Krok I

Uklęknij obok ramienia poszkodowanego.

Krok II

Ułóż palce jednej dłoni na żuchwie.

Ilustracja przedstawia nieprzytomnego mężczyznę leżącego na plecach. Koszula rozpięta. głowa po prawej stronie ilustracji. Prawa strona twarzy widoczna dla obserwatora. Na prawym boku twarzy błękitny schemat układu jamy nosowej i ustnej. Usta zamknięte. Język opada na tylną ścianę gardła. Jama gardłowa jest niedrożna. Sanitariusz przytrzymuje żuchwę poszkodowanego palcem wskazującym.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Krok III

Drugą dłoń połóż na czole poszkodowanego.

Ilustracja przedstawia nieprzytomnego mężczyznę leżącego na plecach. Koszula rozpięta. Głowa po lewej stronie ilustracji. Prawa strona twarzy widoczna dla obserwatora. Na prawym boku twarzy błękitny schemat układu jamy nosowej i ustnej. Usta zamknięte. Język leżącego mężczyzny opada na tylną część gardła. Jama gardłowa jest niedrożna. Sanitariusz przytrzymuje głowę poszkodowanego, kładąc dłoń na czole mężczyzny. Palcem wskazującym drugiej ręki przytrzymuje żuchwę.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Krok IV

Odchyl głowę do tyłu. Uwaga: jeśli napotkasz opór, nie pokonuj go na siłę.

Ilustracja przedstawia poszkodowanego nieprzytomnego mężczyznę leżącego na plecach. Koszula rozpięta. Głowa po lewej stronie ilustracji. Prawa strona twarzy widoczna dla obserwatora. Na prawym boku twarzy błękitny schemat układu jamy nosowej i ustnej. Usta zamknięte. Niebieska strzałka wskazuje drożne drogi oddechowe w jamie nosowej oraz gardłowej. Sanitariusz przytrzymuje głowę poszkodowanego, kładąc dłoń na czole mężczyzny. Palcem wskazującym drugiej ręki przytrzymuje żuchwę.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Zapamiętaj!

Nieudrożnienie dróg oddechowych przez ratownika i śmierć poszkodowanego z tego powodu to tzw. śmierć do uniknięcia.

3. Ocena oddechu

Kolejnym etapem udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej – po udrożnieniu dróg oddechowych – jest ocena oddechu. Przytrzymując odchyloną głowę poszkodowanego (udrożnione drogi oddechowe), należy ocenić oddech metodą widać‑słychać‑czuć.

Widać – widzę ruchy klatki piersiowej i przepony.
Słychać – słyszę własnym uchem wydychane przez poszkodowanego powietrze.
Czuć – czuję na własnym policzku oddech poszkodowanego.Instrukcja: Ocena oddechu poszkodowanegoKrok

Trzymając jedną dłoń na czole poszkodowanego, a drugą przytrzymując żuchwę, pochyl się i zbliż ucho oraz policzek do ust poszkodowanego (nie dotykając ich). Wskazówka: jeśli masz długie włosy, zadbaj o to, by nie przeszkadzały w ocenie oddechu, np. zepnij je z tyłu.

Krok I

Nasłuchuj oddechu poszkodowanego.

Krok II

Staraj się poczuć jego oddech na własnym policzku.

Krok III

Obserwuj ruchy klatki piersiowej i przepony.

Ilustracja przedstawia poszkodowanego mężczyznę leżącego na podłodze. Głowa po lewej stronie ilustracji. Koszula rozpięta. Prawa strona twarzy widoczna dla obserwatora. Głowa mocno odchylona do tyłu. Usta poszkodowanego zamknięte. Obok mężczyzny, klęczy kobieta. Lewą dłonią przytrzymuje głowę mężczyzny trzymając jego czoło. Palcem wskazującym prawej dłoni, kobieta przytrzymuje żuchwę. Głowa kobiety skierowana w stronę klatki piersiowej poszkodowanego. Czarna przerywana linia wskazuje punkt skierowania wzroku kobiety na przeponę leżącego mężczyzny.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Aby można było prawidłowo dokonać oceny oddechu, poszkodowany musi mieć odsłoniętą klatkę piersiową. Tylko w taki sposób można dokładnie zaobserwować jej ruchy. Ocena oddechu wymaga skupienia, dość łatwo można jej dokonać w zamkniętych pomieszczeniach, kiedy z otoczenia nie dochodzą żadne hałasy. Jednak na ulicy, kiedy wieje wiatr, jeżdżą samochody, pada deszcz, jest ciemno, osoba udzielająca pierwszej pomocy musi być bardzo skoncentrowana.
Wiesz już, jak ocenić oddech. Teraz nauczysz się interpretować wyniki.
Dorosły człowiek w stanie spoczynku wykonuje zwykle 12–16 oddechów na minutę (niektóre źródła podają, że górna granica oddechu prawidłowego może dochodzić do 20 oddechów na minutę). Ocena oddechu u osoby nieprzytomnej trwa 10 sekund, więc aby uznać, że poszkodowany nieprzytomny oddycha prawidłowo, trzeba w czasie 10‑sekundowej oceny zaobserwować co najmniej 2 oddechy. Brak oddechu u poszkodowanego lub stwierdzony 1 oddech w ciągu 10 sekund wiąże się z koniecznością rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo‑oddechowej (jak ją wykonać, dowiesz się na kolejnych lekcjach). Teraz skupimy się na osobie nieprzytomnej z oddechem prawidłowym, której pozostawienie na plecach bez drożnych dróg oddechowych doprowadzi do śmierci przez uduszenie.

Wskazówka

Bardzo często osoba, która ocenia oddech, w myślach liczy do 10. Niestety, zwykle jest to czas znacznie krótszy niż 10 sekund. Aby uniknąć takich pomyłek, można poprosić drugą osobę, by odmierzyła 10 sekund lub sami w myślach możemy odliczać: sto‑dwadzieścia‑jedensto‑dwadzieścia‑dwa… Wymówienie takiej liczby trwa około sekundy, co pozwoli ustalić prawidłowy czas na ocenę oddechu.

4.Pozycja boczna

Poszkodowany nieprzytomny z oddechem prawidłowym musi mieć utrzymywaną drożność dróg oddechowych. Najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej, którą określa się również jako pozycję kątów prostychboczną ustaloną czy też pozycję bezpieczną. Nie ma znaczenia, na którym boku kładziemy poszkodowanego, istotne jest, aby w razie długiego oczekiwania na służby ratunkowe obracać poszkodowanego na drugi bok co 30 minut.

Uwaga!

Wyjątkiem są kobiety w widocznej ciąży, które zawsze układamy na boku lewym. Wynika to z budowy układu krwionośnego.Instrukcja: Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej

Krok I

Uklęknij przy poszkodowanym, wyprostuj jego nogi, ręce ułóż wzdłuż tułowia.

Krok II

Rękę znajdującą się bliżej ciebie ułóż tak, aby zachowany był kąt prosty pomiędzy tułowiem a ramieniem oraz pomiędzy ramieniem a przedramieniem (kąt prosty w łokciu). Dłoń poszkodowanego powinna być skierowana w górę.

Ilustracja przedstawia sposób układania poszkodowanego w pozycji leżącej. Mężczyzna, poszkodowany, leży na plecach. Głowa w kierunku obserwatora ilustracji. Na prawo od poszkodowanego kobieta. Prawą ręka poszkodowanego kobieta zgina w łokciu, dłoń układa w górę. Kąt prosty pomiędzy przedramieniem i ramieniem. Druga ręka wzdłuż tułowia. Nogi proste, równolegle do siebie.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Krok III

Dalsze ramię przełóż w poprzek klatki piersiowej, a grzbiet dłoni podłóż pod policzek poszkodowanego.

Poszkodowany mężczyzna leży na plecach. Prawa ręka nadal zgięta w łokciu pod kątem prostym. Dłoń skierowana w górę. Kobieta po prawej przekłada lewą rękę mężczyzny w poprzek klatki piersiowej. Lewa dłoń jest umieszczona pod prawym policzkiem mężczyzny. Ręka zgięta w łokciu.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Krok IV

Dalszą nogę poszkodowanego złap pod kolanem i pociągnij do góry, nie odrywając stopy od podłoża.

Poszkodowany mężczyzna leży nadal na plecach. Prawa ręka zgięta w łokciu pod kątem prostym. Dłoń skierowana do góry. Lewa ręka ułożona w poprzek klatki piersiowej. Lewa dłoń umieszczona pod prawym policzkiem poszkodowanego. Kobieta podciąga lewą nogę poszkodowanego w górę tak aby nastąpiło zgięcie w kolanie. Stopa lewej nogi nadal na podłożu. Prawa noga wyprostowana na podłożu.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Krok V

Gdy osiągniesz kąt prosty w kolanie, jedną ręką chwyć dalsze ramię poszkodowanego, drugą ręką jego dalsze udo i pociągnij do siebie tak, aby poszkodowany przewrócił się na bok.Krok

Upewnij się, że pozycja poszkodowanego jest stabilna, i odegnij głowę lekko do tyłu, udrożniając w ten sposób drogi oddechowe.

Poszkodowany mężczyzna leży na prawym boku, twarzą zwrócony w stronę obserwatora ilustracji. Głowa po lewej stronie ilustracji, nogi po prawej. Ręka mężczyzny na podłożu nadal zgięta w łokciu pod kątem prostym. Dłoń skierowana do góry. Druga ręka, zgięta w łokciu, przełożona przez klatkę piersiową w poprzek. Przedramię znajduje się pod policzkiem i szyją, bezpośrednio na podłożu. Noga położona bezpośrednio na podłożu prosta w kolanie. Druga noga, zgięta w kolanie pod kątem prostym, wysunięta do przodu, kolano na podłożu. Zgięta noga zabezpiecza poszkodowanego w pozycji stabilnej.
Źródło: Andrzej Bogusz, licencja: CC BY 3.0.

Cechy pozycji bocznej – bezpiecznej:

 • jest stabilna,
 • zapewnia drożność dróg oddechowych,
 • chroni przed zachłyśnięciem.

Ułożenie nieprzytomnego poszkodowanego na boku jest bardzo ważne. Nieprzytomny człowiek ma zniesione odruchy (w tym także połykania), jednak funkcje wydzielnicze są zachowane. Pozycja boczna chroni zatem np. przed zachłyśnięciem jego własną śliną. Zawsze przed obróceniem poszkodowanego na bok należy zdjąć mu okulary (jeśli posiada), zaś co minutę trzeba kontrolować jego stan, łącznie z oceną oddechu trwającą 10 sekund. Pierwsza ocena oddechu powinna być wykonana zaraz po ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej (najlepiej przyłożyć grzbiet naszej dłoni do ust poszkodowanego i w ten sposób dokonać oceny). Jeśli stwierdzimy, że oddech jest nieprawidłowy, przetaczamy poszkodowanego na plecy i rozpoczynamy RKO.

5. Obracanie poszkodowanego z brzucha na plecy

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której zastajemy poszkodowanego leżącego na brzuchu i musimy przystąpić do oceny oddechu. Jeśli z powodu ułożenia jego ciała nie można dokonać tego w sposób pewny i skuteczny, trzeba go obrócić na plecy. Osoba udzielająca pierwszej pomocy musi pamiętać, aby podczas obracania poszkodowanego nie przetoczyć go przez twarz i nie spowodować tym samym dodatkowych obrażeń (trzeba pamiętać także o zdjęciu okularów). Zaprezentowana technika pozwala obrócić na plecy osobę znacznie większą i cięższą od nas samych.Instrukcja: Obracanie poszkodowanego z brzucha na plecy

Krok I

Uklęknij przy poszkodowanym, wyprostuj jego nogi, ręce ułóż wzdłuż tułowia.

Krok II

Dalszą rękę poszkodowanego umieść pod jego biodrem.

Poszkodowana osoba leży na brzuchu. Ręce ułożone wzdłuż tułowia. Nogi proste, równolegle do siebie. Twarz zwrócona do podłoża. Osoba leży zwrócona głową w lewą stronę zdjęcia. Obok poszkodowanej osoby, w głębi zdjęcia, klęczy kobieta układająca poszkodowaną osobę w pozycji bezpiecznej. Kobieta przytrzymuje dłoń i biodro osoby leżącej. Dłoń wkłada pod biodro.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Krok III

Jedną ręką podnieś bliższą nogę i drugą rękę włóż pomiędzy nogi, łapiąc dalsze udo poszkodowanego.

Osoba poszkodowana leży nadal na brzuchu. Dłoń ręki pod biodrem. Kobieta pomagająca osobie poszkodowanej, unosi nogę leżącej. Unoszona noga to noga bliżej kobiety. Druga ręka kobiety przełożona jest poniżej uniesionej nogi osoby leżącej – tak, aby dłoń kobiety była umieszczona poniżej biodra osoby poszkodowanej.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Krok IV

Drugą rękę poszkodowanego zegnij i umieść na jego plecach, swoją rękę wsuń pod łokieć poszkodowanego, złap za jego dłoń i spleć palce.

Osoba poszkodowana leży na brzuchu. Noga osoby leżącej, bliższa do kobiety pomagającej w ułożeniu poszkodowanej, jest uniesiona. Ręka kobiety ułożona poniżej uniesionej nogi. Dłoń przytrzymuje udo drugiej nogi leżącej na podłożu. Druga ręka kobiety na plecach osoby leżącej. Palce drugiej ręki splecione z palcami dłoni bliżej kobiety układającej leżącą osobę w pozycji bezpiecznej. Palce dłoni splecione, ręka poszkodowanej osoby zgięta w łokciu i ułożona na plecach. Druga ręka osoby leżącej umieszczona nadal na podłożu. Dłoń wsunięta pod biodro.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Krok V

Pewnym ruchem obróć poszkodowanego na plecy.

Osoba poszkodowana leży na boku (tyłem do obserwatora zdjęcia). Nogi osoby poszkodowanej wyprostowane, ułożone równolegle. Dłoń kobiety pomagającej osobie poszkodowanej przytrzymuje dolne udo osoby leżącej. Druga dłoń spleciona palcami z dłonią górnej ręki osoby leżącej. Ręka zgięta w łokciu, włożona za plecy osoby poszkodowanej. Dłonie splecione palcami znajdują się na plecach osoby leżącej. Dolna ręka osoby leżącej ułożona pod biodrem.
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Podsumowanie

 • Ocena oddechu metodą widać‑słychać‑czuć trwa 10 sekund.
 • Oddech prawidłowy to minimum dwa oddechy na 10 sekund. W razie oddechu nieprawidłowego konieczne jest rozpoczęcie RKO.
 • Po stwierdzeniu oddechu prawidłowego u osoby nieprzytomnej należy ją ułożyć w pozycji bocznej. Jeśli poszkodowany ma okulary, trzeba pamiętać, by je zdjąć.
 • Kobiety w ciąży zawsze układamy na lewym boku.
 • Z poszkodowaną osobą przytomną należy (jeśli jest taka możliwość) przeprowadzić wywiad SAMPLE.
 • Krótkotrwałą utratę przytomności, trwającą od kilku do kilkudziesięciu sekund, nazywamy omdleniem. Najczęstszą jego przyczyną jest chwilowe niedotlenie mózgu i stan ten w większości przypadków nie wymaga wzywania służb ratunkowych, ale trzeba otoczyć taką osobę opieką, bacznie ją obserwować i nie zostawiać samej. Pierwsza pomoc polega na dostarczeniu poszkodowanemu jak najwięcej tlenu (zaleca się otworzyć okno, wyprowadzić z dusznego pomieszczenia itp.).
 • Przedłużająca się utrata przytomności – brak świadomości – jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu. Osoba nieprzytomna traci kontakt ze światem zewnętrznym, przestaje reagować na bodźce głosowe, dotyk, ból, co powoduje, że staje się całkowicie bezbronna.
 • Największym zagrożeniem dla osoby nieprzytomnej jest uduszenie się przez opadający na tylną ścianę gardła język oraz zadławienie własną śliną lub wymiocinami.
 • Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po stwierdzeniu, że osoba jest nieprzytomna, jest zbadanie oddechu. W przypadku gdy jest on zachowany, należy ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej.
 • Ułożenie osoby nieprzytomnej na boku jest dla niej najbezpieczniejsze, ponieważ w pozycji tej poszkodowany nie zadławi się własną śliną/wymiocinami, pozycja jest stabilna, a język nie zatyka górnych dróg oddechowych.
 • Wzywając pomoc, pamiętaj o numerach alarmowych.

Praca domowaPolecenie 2.1

W domu spróbuj przećwiczyć pozycję boczną bezpieczną. Jeżeli masz taką możliwość, spróbuj ułożyć dwie osoby: cięższą i lżejszą od ciebie, sprawdzając, jak dużo siły trzeba użyć w obu przypadkach.

Słowniczek

Definicja: osoba nieprzytomna

osoba niereagująca na bodźce zewnętrzne

Definicja: pozycja boczna bezpieczna

ułożenie poszkodowanego na boku, stabilizujące jego ciało oraz umożliwiające zachowanie drożności dróg oddechowych i chroniące przed zachłyśnięciem

Definicja: utrata przytomności

utrata świadomości i kontaktu ze światem zewnętrznym, spowodowana np.

 • urazem głowy,
 • niedotlenieniem,
 • zatruciem,
 • udarem mózgu,
 • działaniem prądu elektrycznego,
 • ogólnym wyczerpaniem organizmu.

https://epodreczniki.pl/a/przytomny—nieprzytomny/D13Tq0MZG

Lekcja nr 10, 28.01.2020r.

Temat : Udzielanie pomocy osobie nieprzytomnej.

Lekcja nr 9, 21.01.2021r.

Temat: I pomoc przedmedyczna ; postępowanie w miejscu zdarzenia.

Tablice - pierwsza pomoc (226) - Edutop
 • W Polsce ratowanie życia i zdrowia ludzkiego odbywa się na 3 poziomach: pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc i medyczne czynności ratunkowe.
 • Podstawowe znaczenie dla przeżycia osób poszkodowanych ma pierwsza pomoc, w ramach której alarmujemy służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Służby te po przybyciu na miejsce zdarzenia udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podejmują medyczne czynności ratunkowe.
 • Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielają ratownicy pełniący służbę w policji, straży pożarnej, lub osoby pracujące w takich organizacjach, jak WOPR, GOPR, TOPR itp.
 • Medyczne czynności ratunkowe są podejmowane przez zespoły ratownictwa medycznego (w tym specjalistyczne i podstawowe) oraz zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego, w których pracują lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni.
 • Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas, a jej nieudzielenie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
 • W pierwszej pomocy najważniejszy jest czas określany jako złota godzina i platynowe minuty.
 • Europejska Rada Resuscytacji podsumowując czynności niezbędne do przeprowadzenia skutecznej resuscytacji, opracowała łańcuch przeżycia składający się z czterech ogniw.
 • Wzywając pomoc, pamiętaj o numerach alarmowych.

Słowniczek

Definicja: dyspozytor

przeszkolona osoba mająca niezbędną wiedzę i doświadczenie w ratownictwie, odbierająca zgłoszenia w centrum powiadamiania ratunkowego

Definicja: kwalifikowana pierwsza pomoc

czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywane przez ratownikaDefinicja: łańcuch przeżycia

działania, na które składają się:

 • szybkie rozpoznanie zagrożenia życia oraz wezwanie pogotowia ratunkowego;
 • natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo‑oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia;
 • wczesna defibrylacja elektryczna (w razie konieczności);
 • wczesne wdrożenie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych, opieka i leczenie poresuscytacyjne

Definicja: medyczne czynności ratunkowe

świadczenia zdrowotne podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych

Definicja: pierwsza pomoc

czynności podejmowane w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywane przez osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia (świadków zdarzenia)

Definicja: platynowe minuty

pierwsze kilka minut po nagłym zatrzymaniu krążenia, w ciągu których podjęcie działań ratowniczych znacznie podnosi szanse poszkodowanego na przeżycie

Definicja: stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednimi następstwami mogą być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała albo utrata życia; wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia

Definicja: złota godzina

czas od wystąpienia zdarzenia do przetransportowania poszkodowanego do szpitala i udzielenia mu specjalistycznej pomocy (niestety, nie zawsze wynosi 60 minut lub mniej)

https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-zasady-postepowania-ratownika-na-miejscu-wypadku/Ds4kwSU3E

Lekcja nr 8, 17.12.2020r.

Temat: Podstawy I pomocy przedmedycznej.

lekcja nr 7 , 10.12. 2020r.

Temat : Próbna ewakuacja – powtórzenie procedur.

Niestety – tu mieliśmy przećwiczyć ” na żywo”- może uda się po powrocie do szkoły.

Lekcja nr 6 , 03. 12 .2020 r. – dla obu klas na MTeams

Temat : Podsumowanie wiadomości o rodzajach zagrożeń – ćwiczenia.

Podstawą powtórzenia jest poprawne wypełnienie i odesłanie karty pracy , którą prześlę w piątek 04 grudnia na mobidziennik w zakładce „zadania” ; należy ją odesłać do 18 grudnia br.

20 grudnia wystawiam przewidywane oceny semestralne a więc macie 2 tygodnie na uzupełnienie zaległości.

Pozdrawiam

Lekcja nr 5 ( 26.11.2020)

Temat : zagrożenia terrorystyczne.

Poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym w europejskich państwach według

Praca domowa ; ćwiczenie 1 str. 64.

i >> sprawdź czy potrafisz << nr 1 str 64 ; odsyłamy do środy, 2 grudnia br.- ta sama praca domowa zadana na Teamsach , odsyłamy przez teamsy 🙂

Lekcja nr 4 (19.11.2020r. MTeams)

Na następną lekcję – praca domowa na ocenę – proszę do 25 listopada przesłać przez Teamsy pracę : ” prezentacja nt. największych katastrof komunikacyjnych w ruchu lądowym na świecie” – maxymalnie 12 plansz

Klasa 8 a – wg planu lekcja we wtorki, 6 h lekcyjna

klasa 8 b – wg planu lekcja w środy, 3 h lekcyjna

Temat:Wypadki i katastrofy komunikacyjne.Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych.

PPT - WYPADKI I KATASTROFY PowerPoint Presentation, free download - ID:3168669

Notatka :

Wypadki i katastrofy dotyczą ruchu lądowego( drogowego i kolejowego), morskiego i powietrznego.

Przyczyny: warunki pogodowe( mgła, huragan, ekstremalne warunki pogodowe) oraz błędy ludzkie ( zmęczenie, brawura, niesprawność pojazdu, brak serwisowania, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieuwaga-np.z powodu rozmawiania przez telefon, brak umiejętności).

Dodatkowym zagrożeniem jest uwolnienie do środowiska przewożonych niebezpiecznych substancji chemicznych – np. cystern przewożących kwasy,amoniak, benzynę , sprężone gazy lub wyciek paliwa z uszkodzonego pojazdu.

Praca domowa : na podstawie załączonych filmów oraz wiadomości z podręcznika (str. 54- 59)uzupełnij notatkę :

Wypadek to ……………………………………………

Kolizja to ………………………………………….

Katastrofa to …………………………………..

Jeśli jesteśmy świadkiem lub uczestnikiem katastrofy , podczas uwolnienia substancji niebezpiecznych do otoczenia, należy : ……………………………………………..

Tablice informujące, że pojazd przewozi substancje niebezpieczne umieszczone są ………………………………………………. i przedstawiają …………………………………………….. .

WYPADKI I KATASTROFY. - ppt video online pobierz

Koniec lekcji 4 – nic nie odsyłacie, notatkę trzeba mieć w zeszycie.

Temat 3 :Ekstremalne warunki pogodowe.

https://www.antyradio.pl/News/Piec-dni-grozy-68-lat-temu-mordercza-mgla-zabila-12-tys-osob-44881?fbclid=IwAR2BjZNKIOcLFZiQCMdCRuORpFXfPKZbcA4QG0x5D-ZyMwcVfNAZo1levLE

lekcja na Teamsach 12.11.020r.

Klasa 8 a – wg planu lekcja we wtorki, 6 h lekcyjna
klasa 8 b – wg planu lekcja w środy, 3 h lekcyjna

Notatka:

>>Do ekstremalnych ( wyjątkowych, niespotykanych często, skrajnych, wykraczających poza średnią )warunków pogodowych zaliczamy: mrozy i śnieżyce, upały, ulewy, wichury i burze.

Aligatory zamarzły z pyskami nad wodą. To ich plan na przeżycie zimy stulecia - o2 - Serce Internetu
Przykład anomalii pogodowej – zamarznięty aligator ( Floryda- ciepły stan USA)

Zjawiska ekstremalne wynikają m.in. z położenia geograficznego oraz działalności człowieka, który wpływa na klimat; w ostatnim dwudziestoleciu obserwujemy to również w Polsce- są to tornada, trąby powietrzne, gradobicia – na skalę wcześniej nie spotykaną.<<

Obejrzyj filmy i ………………….

wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 str.53 i polecenie 2 ( sprawdź , czy potrafisz ) ze strony 53 (podręcznik).

Koniec lekcji 3 , Pozdrawiam 🙂

8a 04.11.2020r.; 8b 05.11.2020r.

Temat 2 : Zagrożenia powodziowe.

Obejrzyj:

zapisz i uzupełnij notatkę :

I.Najczęstsze przyczyny powodzi to :

 1. ……

2.

3.

4.

5.

II.Ochrona przeciwpowodziowa polega na:

 1. …………
 2. …….
 3. ………
 4. ………..

Zapoznaj się z tematem w podręczniku- str 43-47 i odpowiedz na pytanie( sprawdź, czy potrafisz ) 4 str. 47.

na razie nic nie odsyłacie 🙂

koniec lekcji 2, cdn. na teamsach ( czwartki) – będziemy rozmawiać nt. największych powodzi w Polsce – kto chce bdb ocenę może się przygotować – np. wg schematu: kiedy, gdzie, jakie ofiary, jakie straty, jakie skutki dla ludzi, gospodarki i środowiska.

8a – 27.10.2020r. 8b- 28.10.2020r.

Temat 1: Zagrożenia pożarowe

Notatka w zeszycie:

 1. Pożar to …………………………………………………………….
 2. Najczęstsze przyczyny pożarów to: …………… ( wymień 10- podręcznik, str. 36-42)
 3. obejrzyj filmik:

4. Wykonaj ćwiczenie 3 str. 42

Koniec lekcji 🙂

Kategorie: 8A8B