Kierunek studiów: Chemia. Warto? - Studia - artykuły - Artykuły dla studentów i absolwentów - studiowanie - dział studia - Student NEWS

Witam chemików z klas 8-ych.

Jak mówiłam na Teamsach, będą tu zamieszczane najważniejsze, czasem dodatkowe materiały, których nie zdążymy omówić na MT.

12 maja 2021r.

Temat : Właściwości i zastosowanie estrów .

 1. przypominamy sobie , jakie związki chemiczne nazywamy estrami? ( lekcja poniżej)
 2. dlaczego estry są tak ważną grupą związków organicznych?
Ogólny schemat powstawania estrów; R i R1 to grupy alkilowe ( np – CH3,- C2H5 )
Estry kwasów karboksylowych - ppt pobierz
Tristearynian gliceryny ( tłuszcz)

3.Estry produkuje się jako zamienniki drogich zapachów naturalnych – do produkcji perfum i aromatyzowania serków, jogurtów, napojów ,itp. oraz jako rozpuszczalniki .

Ćwiczenie :

a.wybierz 5 nazw zapachów – spróbuj ułożyć wzory tych estrów; b.ułóż reakcję otrzymywania butanianu etylu oraz reakcję jego spalania całkowitego.

Praca domowa – w zeszycie , sprawdzenie zadań w szkole :

ćwiczenia: 72,73str 103 ; 74, 75 str 104; dla chętnych ćw. 76 str 104 z przesłanego wcześniej zeszytu ćwiczeń.

Estry kwasów karboksylowych - ppt pobierz

Lekcja z dn. 5 maja 2021r.

T: Reakcje kwasów organicznych z alkoholami. Reakcja estryfikacji.

NOTATKA :

 • Reakcja estryfikacji polega na dzialaniu kwasem organicznym na alkohole ; ważną rolę ( jako katalizator pochłaniający powstającą w reakcji wodę), pełni stężony kwas siarkowy , który ma własności higroskopijne.
 • schemat reakcji: kwas karboksylowy+ alkohol = ester +woda

schemat ogólny powstawania estrów – R oznacza grupę alkilową , kolor czerwony – część od kwasu , zielony – atomy pochodzące od alkoholu

przykłady reakcji estryfikacji- tu czerwonym kolorem zaznaczono atomy , z których powstaje cząsteczka wody.
nazwy estrów tworzy się od nazwy kwasów i alkoholi; nazwa mrówczan propylu to nazwa zwyczajowa ; nazwa systematyczna to metanian propylu
ogólna budowa estru : R1- grupa alkilowa od kwasu karboksylowego ; R 2 – grupa alkilowa od alkoholu.
grupa [-COO-] to grupa funkcyjna estrów.

UZUPEŁNIJ :

 • Estrem , który ma bardzo dużo zastosowań jest octan etylu. Służy on m.in. do: 1.………………………………………… 2. ………………………….3. ………………………………………………………………………………………………
 • Reakcja otrzymywania octanu etylu : ………………………………………………………………………………………………………
 • Nazwa systematyczna octanu etylu to ………………… ……………… .
 • przeczytaj strony w podręczniku: 177 i następne

Lekcja z dn. 28.04.2021r.

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

Kwasy karboksylowe informacje
Wyższe kwasy karboksylowe i mydła - ppt video online pobierz
Wyższe kwasy karboksylowe i mydła - ppt video online pobierz

Właściwości chemiczne - Kwasy tłuszczowe - Chemia - Sciaga.pl
Poznajemy kwasy karboksylowe - powtórka, streszczenie z Chemia Nowej Ery
Chemia – klasa 8 Data: 20.04.2020 (poniedziałek) Temat lekcji: Wyższe kwasy karboksylowe ( kwasy tłuszczowe). Cel główny

zeszyt ćwiczeń – pobierz

Lekcja z dn. 21 kwietnia 2021r.

Temat. Właściwości kwasów organicznych.

Na MTeams omówimy i zapiszemy reakcje :
 1. dysocjacji

HCOOH = HCOO + H+

WODÓR KWASOWY TO WODÓR W GRUPIE FUNKCYJNEJ KWASÓW

kwas mrówkowy = anion kwasu mrówkowego + kation wodorowy

kwas metanowy = anion mrówczan ( metanian) + kation wodorowy

Kwasy karboskylowe - część IV - YouTube

2.reakcje powstawania soli ; nazwy soli organicznych

a. reakcja kwasu mrówkowego ( metanowego) z metalem:

2 HCOOH + 2 Na → 2 HCOONa + H2

sól HCOONa nazywamy mrówczanem sodu ( metanian sodu)

b. kwasu mrówkowego z tlenkiem sodu:

2 HCOOH + Na2O → 2 HCOONa + H2O

c.. kwasu mrówkowego z wodorotlenkiem sodu:

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O.

Przykład wzoru strukturalnego mrówczanu w przypadku soli metalu dwuwartościowego – MRÓWCZAN WAPNIA

ANION RESZTY KWASOWEJ kwasów jednokarboksylowych jest zawsze I wartościowy.

Mrówczan wapnia – Wikipedia, wolna encyklopedia

Przykłady zastosowań soli kwasu mrówkowego

 • w przemyśle chemicznym do produkcji podsiarczynu sodowego, kwasu szczawiowego i kwasu mrówkowego
 • w przemyśle paszowym jako dodatek do pasz dla bydła
 • w przemyśle perfumeryjnym przy produkcji środków zapachowych
 • w przemyśle skórzanym jako sól maskująca w chromowej metodzie garbowania skór
 • w przemyśle włókienniczym jako składnik kompozycji stabilizacyjnych i jako czynnik redukcyjny przy drukowaniu i farbowaniu tkanin
 • w przemyśle papierniczym do impregnacji papieru
 • mrówczan sodu w niektórych przypadkach jest stosowany jako środek konserwujący w żywności jako E237
 • w branży budowlanej – wpływa na proces twardnienia betonu, znacznie go przyspieszając.
 • w paszach – jest jednym z dodatkowych składników podczas produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych.
 • nawóz do jabłek i gruszek – zapobiega plamistości podskórnej, zbrunatnieniu skórki oraz zbrunatnieniu miąższu owoców.

3. reakcje spalania

a. spalanie kwasu mrówkowego

 np. spalanie całkowite:

2HCOOH + O2 –> 2CO2 + 2H2O

Zapytanie ofertowe - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

przy bilansowaniu równań spalania kwasów karboksylowych należy pamiętać o uwzględnieniu tlenu zawartego w grupie karboksylowej.

b. uzupełnij ( 3 rodzaje spalania kwasu octowego)

Utrwal wiadomości :

Koniec lekcji

Lekcja z dn.14 kwietnia 2021r.

Temat : Szereg homologiczny kwasów jednokarboksylowych .

1.Kwasy karboksylowe – to grupa organicznych związków chemicznych zawierająca jednowartosciwą grupę karboksylową [ – COOH].

2.Kwasy karboksylowe są pochodnymi węglowodorów, w których atom wodoru zostaje zastąpiony grupą funkcyjną: karboksylową — COOH.

1.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny, zaznacz grupę funkcyjną i podaj nazwę a) propanol b) kwas - Brainly.pl
wzór strukturalny kwasu etanowego(octowego)

3.Nazwy systematyczne kwasów tworzymy od nazwy węglowodoru, który posiada tyle samo atomów węgla co kwas, dodając końcówkę -owy, np.:

Co to kwas mrowkowy i jaki ma wzor? - Brainly.pl
1 atom węgla – kwas metanowy( nazwa zwyczajowa : kwas mrówkowy)

4.Wzory i nazwy :

kwas metanowy HCOOH

kwas etanowy CH3COOH

kwas propanowy C2H5COOH

.

.kwas dekanowy C9H19COOH

Wszystkie kwasy zawierające 1 grupę karboksylową tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym: R-COOH ; gdzie R to grupa alkilowa lub wodór ( tylko w kwasie metanowym) : – H , -CH3, -C2H5,…..,CnH2n+1

Kwas metanowy HCOOH nazywany jest zwyczajowo kwasem mrówkowym ; występuje np………………….

Kwas etanowy CH3COOH to zwyczajowo kwas octowy.

Ponieważ ( jak pamiętamy ?? 🙂 ,kwasy mają zawsze w swojej cząsteczce wodór, który podczas reakcji dysocjacji odszczepia się w postaci kationu wodorowego ( protonu);to kwasy organiczne muszą również taką własność mieć ; Pytanie : który wodór w kwasie organicznym jest kwasowy ???

Czytaj więcej na https://opracowania.pl/opracowania/chemia/kwasy-karboksylowe,oid,2140#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=other

Lekcja z dn. 7 kwietnia 2021r.

Temat :Porównanie właściwości alkoholi – ćwiczenia.

Na MTeams wystawiłam kartę pracy jako zadanie domowe na 13 kwietnia; podobne zadania przerobimy dzisiaj na lekcji.

Proszę powtórzyć : definicja pochodnych, definicja alkoholi mono- i polihydroksylowych, definicja grupy funkcyjnej; rodzaje reakcji spalania oraz wzór na stężenie procentowe (kl. 7) a także podstawowe wzory i nazwy alkoholi.

Stężenie procentowe - Chemia - Opracowania.pl

Rodzinne Święta Wielkanocne - Wielkanoc 2021 - Hotel Kozioł Mazury

Lekcja z dn.29 i 31 marca 2021r.

Temat : Przykłady alkoholi wielowodorotlenowych. Glikol i glicerol.

Zgodnie z definicją, pochodne powstają wtedy, gdy w węglowodorze podstawimy grupę funkcyjną zamiast jednego( lub więcej niż jednego) wodoru.

Np. w przypadku grupy funkcyjnej alkoholi [ – OH] , możemy ją podstawić w 2 lub 3 miejscach – powstaną wtedy alkohole wielowodorotlenowe ( polihydroksylowe).

1.Przykładem takiego alkoholu jest alkohol dwuwodorotlenowy ( dihydroksylowy) -etanodiol

( 1,2- etanodiol), nazywany popularnie glikolem:

Glikol etylenowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
C2H4(OH)2 – pochodna etanu

2.lub alkohol trójwodorotlenowy ( trihydroksylowy),

1,2,3- propanotriol, nazywany glicerolem lub gliceryną :

Gliceryna – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie gliceryny
C3H5(OH)3 – pochodna propanu

Właściwości i zastosowanie : na Mteams

Lekcja z dn.25 marca 2021r.

Temat: Szereg homologiczny alkoholi jednowodorotlenowych .

1. Alkohole jednowodorotlenowe ( monohydroksylowe) to pochodne węglowodorów, w których jeden atom wodoru zastąpiono grupą funkcyjną alkoholi – tzw. grupą hydroksylową ( wodorotlenową) – OH(I-wartościową)

2. Przykłady :

Alkohol metylowy
METANOL , inaczej alkohol metylowy
Etanol – Wikipedia, wolna encyklopedia
ETANOL – alkohol etylowy

Wzór ogólny

CnH2n+1OH lub R-OH; gdzie R to tzw. grupa alkilowa np: – CH3;

-C2H5

3. Właściwości alkoholi:

4. Reakcje spalania alkoholi:

CH3OH + 3/2O2 = CO2 + 2H2O

Nazwa Znalezione obrazy dla zapytania piktogramy chemiczneMETANOLPodobny obrazPodobny obraz Podobny obrazETANOLPodobny obraz 
Inne nazwy   
Wzór sumaryczny   
Wzór strukturalny  C2H5 OH 
 Właściwości fizyczne  1.gęstość= 
2. T.wrz.= 
3. rozpuszczalność w H2
1.gęstość =
 2. T.wrz.= 3. rozpuszczalność w H2
 Właściwości chemiczne  1.smak 
2. zapach 
3. palność 
1.smak 
2. zapach 
3. palność  
Otrzymywanie   1.
 2. 
1. 
2. 
Zastosowanie  1. 
2. 
1. 
2. 

Ćwiczenie

Zapisz reakcje spalania całkowitego: a) alkoholu butylowego; b)C7H15OH 

5. Zdrowotne i społeczne skutki choroby alkoholowej:

Lekcja z 18.03( egzamin próbny)

Lekcja z dn. 8 i 11 marca ( wg. dziennika)

10 marca rozwiązujemy karty pracy online ale już dziś wystawiam parę informacji z nowego tematu , jeżeli do 18 marca przepiszecie notatkę, to będzie sie lepiej pracowało na teamsach 🙂

TEMAT : Pochodne węglowodorów .

Co to są pochodne ? – jak nazwa wskazuje, są to związki organiczne pochodzące od węglowodorów; mówiliśmy juz o nich przy okazji reakcji chlorowania i bromowania węglowodorów – np. pochodną węglowodoru nasyconego ( metanu) jest chlorek metylu ( monochlorometan) CH3Cl – jego ” szkielet ” węglowy jest taki sam jak w metanie.

Plakat Chlorometan, zwany także chlorek metylu, czynnik chłodniczy 40, na wymiar • tło, odizolowany, biały • REDRO.pl

Taki związek nie jest ” czystym węglowodorem” – zawiera atom innego pierwiastka- chloru.

NOTATKA

1.Pochodne węglowodorów to takie związki organiczne , w których zamiast jednego ( 2 lub więcej) wodoru w łańcuchu podstawiono atom lub grupę atomów innych pierwiastków.

2.Grupa takich atomów nazywa się GRUPĄ FUNKCYJNĄ i wpływa ona na charakter chemiczny tak otrzymanych pochodnych , które tworzą szeregi homologiczne.

! W klasie 8 omawiać będziemy szeregi pochodnych : alkohole, kwasy karboksylowe , estry, aminy , aminokwasy – tematy te będą bardzo powiązane z biologią !!

Przykładowy wzór jednej z pochodnych etanu : grupą funkcyjną jest grupa [ – OH ] , nazywana w chemii organicznej grupą HYDROKSYLOWĄ

Alkohole - część I - YouTube

Reszta informacji na Mteams 18 marca 🙂

Lekcja z dn. 1 marca i 3 marca 2021r.

Temat: Podsumowanie wiadomosci o węglowodorach.

Na lekcji online omówimy i przerobimy przykłady :

 1. Porównanie własności alkanów, alkenów i alkinów.
 2. pisanie wzorów sumarycznych , strukturalnych, grupowych.
 3. Reakcje spalania.
 4. Obliczanie składu procentowego .
 5. Reakcje z wodą bromową, nazywanie produktów reakcji
 6. Przykłady zastosowań metanu, etenu i etynu.

Jest to równocześnie zakres materiału na kartkówkę 10 marca dla obu klas .

Lekcja z dn. 24 i 25 lutego 2021r.

Temat: Szereg homologiczny węglowodorów nienasyconych z jednym potrójnym wiązaniem.

1.Alkiny to szereg homologiczny węglowodorów, które posiadają w łańcuchu jedno wiązanie potrójne ( ) ;są też węglowodorami nienasyconymi , ponieważ obecność wiązania potrójnego powoduje ich dużą aktywność chemiczną ( łatwo reagują np. z chlorowcami( chlor, brom, fluor) i chlorowcowodorami ( HCl, HBr, HF).

2.Wzory i nazwy alkinów tworzymy od szeregu alkanów,ZMIENIAJĄC KOŃCÓWKĘ -AN na -YN(-IN), przy tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, np.:

ALKAN – ALKEN – ALKIN

ETAN C2H6 – ETEN C2 H4ETYN C2H2

Do najważniejszych alkinów zaliczamy etyn ( kiedyś nazywany acetylenem)

Węglowodory o wielokrotnych wiązaniach między atomami węgla - Epodreczniki.pl
Modele węglowodorów nienasyconych - Epodreczniki.pl

Praca domowa – bez odsyłania ; wybrane osoby odczytają lub pokażą prace do kamerki, tak jak dzisiaj.

Zadania : 1,2,3,- strona 125 ( podręcznik) oraz 1,2,3,4,5*, 7* , strona 130 ( podręcznik); * – dla chętnych ; ponadto : Wyjaśnić, na czym polega proces pirolizy ( i pirolizy metanu- str. 130)

LEKCJA Z DN. 17 LUTEGO 2021r.

DODATEK do lekcji – nazewnictwo związków powstałych w reakcjach węglowodorów :

Nazwy nadajemy od tzw. grup alkilowych (jednowartościowych) , czyli ” kawałków” węglowodorów nasyconych, z których odłączono 1 wodór:

CH4 metan – CH3 metyl ( grupa metylowa)

C2H6 – etan – C2H5 – etyl ( grupa etylowa)

Znalezione obrazy dla zapytania: grupy alkilowe wzory
Znalezione obrazy dla zapytania: grupy alkilowe wzory

Alkan CnH2n+2 – Alkil ( grupa alkilowa) CnH2n+1

informacje są w podręczniku na str. 138 ( tabela)

Temat: Reakcje alkenów .

zapis reakcji i tłumaczenie – MTeams

 1. Reakcje spalania
Znalezione obrazy dla zapytania: spalanie etenu
 1. Reakcje addycji
Znalezione obrazy dla zapytania: reakcje addycji etenu
 1. Reakcje z chlorowcowodorami
 1. Reakcja charakterystyczna alkenów – wykrywanie wiązania podwójnego.
Znalezione obrazy dla zapytania: reakcje addycji etenu

Praca domowa ( na następną lekcję 24.02):

 1. Zapisz wszystkie rodzaje reakcji spalania butenu.
 2. Za pomocą wzorów sumarycznych i strukturalnych zapisz reakcję propenu z wodą bromową ; podaj nazwę produktu.
 3. Dla chętnych:
Znalezione obrazy dla zapytania: reakcje addycji etenu
 1. Dla ciekawych 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=y52AO8DlNNk
Koniec lekcji 🙂

Lekcja z dn. 4 i 9 lutego 2021( 8a i 8b)

Temat: Szereg homologiczny alkenów.

Na pierwszej lekcji o węglowodorach mówiliśmy o szczególnych właściwościach węgla organicznego – jest on zawsze IV-wartościowy a jego atomy mogą łączyć się między sobą wiązaniami pojedynczymi( alkany) a także wiązaniami podwójnymi i potrójnymi.

Notatka:

Definicja:

1.Alkeny to szereg homologiczny węglowodorów, które posiadają w łańcuchu jedno wiązanie podwójne ( =) ;nazywamy je węglowodorami nienasyconymi , ponieważ obecność wiązania podwójnego powoduje ich aktywność chemiczną ( łatwo reagują np. z chlorowcami( chlor, brom, fluor) i chlorowcowodorami ( HCl, HBr, HF).

2.Wzory i nazwy alkenów tworzymy od szeregu alkanów,ZMIENIAJĄC KOŃCÓWKĘ –AN na –EN, przy tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, np.:

ALKAN – ALKEN

ETAN C2H6 – ETEN C2 H4

PROPAN C3H8 – PROPEN C3 H6

3. WZORY SUMARYCZNE WYNIKAJĄ ze wzorów strukturalnych i obecności wiązania podwójnego:

Znalezione obrazy dla zapytania: eten
wzór strukturalny ETENU C2H4
Znalezione obrazy dla zapytania: propen wzór strukturalny
PROPEN C3H6
4. Łatwo zauważyć ,że wzór ogólny alkenów to CnH2n

5. Najważniejszym alkenem jest ETEN ( etylen)

Znalezione obrazy dla zapytania: eten zastosowanie

– o nim będzie następna lekcja na MTeams.

Koniec 🙂

Lekcja z dn. 25.01.2021r. (8b)i 27.01.2021r.(8a).

Ostatniej doby w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarła jedna osoba, a osiem wymagało pomocy lekarskiej – poinformowała w środę rano Państwowa Straż Pożarna. W związku z czadem strażacy interweniowali niemal 30 razy.

Z danych przekazanych przez PSP wynika, że od 1 października, czyli od początku obecnego sezonu grzewczego, strażacy wyjeżdżali do 1787 zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. W wyniku zatrucia czadem 775 osób wymagało hospitalizacji, a 33 osoby zmarły, z czego 10 ofiar śmiertelnych zanotowano w tym roku.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.

W związku z zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię pn. Czujka na straży twojego bezpieczeństwa, w której propagowane są bezpieczne zachowania oraz wiedza o zagrożeniach związanych z czadem. Strażacy zachęcają również do instalowania czujek tlenku węgla ostrzegających o pojawieniu się tego gazu.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne właściwości toksyczne.

metan/etan | School notes, Science notes, Study notes

Temat: Właściwości fizyczne i chemiczne alkanów.

 1. Wzory i nazwy do zapamiętania:
Zadania z Chemii: Alkany

2. Właściwości fizyczne węglowodorów nasyconych( alkanów ) zależą od liczby atomów węgla w cząsteczce:

a. Alkany zawierające w cząsteczce od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce to gazy.

Węglowodory nasycone zawierające od 5 do 16 atomów węgla w cząsteczce to ciecze,

a mające 17 i więcej atomów węgla w cząsteczce – substancje stałe.

b) Ze wzrostem długości łańcucha węglowego (wzrost masy cząsteczkowej związków) rośnie gęstość oraz temperatura wrzenia alkanów:

c) alkany są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie (rozpuszczalnik polarny – hydrofilowy), bardzo dobrze rozpuszczają się natomiast w rozpuszczalnikach niepolarnych (hydrofobowych), np. w benzynie. A zatem węglowodory nasycone są substancjami hydrofobowymi (nie lubiącymi wody). Zasadę wzajemnego rozpuszczania się substancji można sformułować: „podobne rozpuszcza się w podobnym”.

3. Jako węglowodory nasycone , alkany są bardzo mało aktywne chemicznie; ulegają np. reakcjom spalania i chlorowania( pod wpływem katalizatora).

4. Metan

Budowa cząsteczki metanu.
Model cząsteczki metanu CH4

uzupełnij po obejrzeniu filmu:

właściwości fizyczne metanu: ………………………………..

właściwości chemiczne metanu: …………………………………………

występowanie i otrzymywanie metanu : ……………………………..

zastosowanie metanu : ……………….

Reakcje spalania metanu : ( tłumaczenie na Teamsach )

KONIEC

materiały dodatkowe: https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-alkanow/D1BRJwaVK

Czytaj więcej na https://opracowania.pl/opracowania/chemia/weglowodory-nasycone-alkany,oid,2190,wlasciwosci-fizyczne#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=other

Lekcja z dnia 20.01.2021r. i 21.01.2021r. ( 8 a i 8 b)

Temat : Szereg homologiczny alkanów.

Notatka:

1.Szereg homologiczny to zbiór węglowodorów, ustawionych wg wzrastającej liczby atomów węgla w cząsteczce, o podobnej budowie i podobnych właściwościach chemicznych i których własności fizyczne zależą od liczby atomów węgla.

2.Alkany to szereg węglowodorów nasyconych (tzn. takich, w których wszystkie wiązania między atomami węgla są pojedyncze( nasycone); alkany to inaczej szereg metanu( węglowodory podobne do metanu) , w przemyśle nazywane są parafinami.

3. Do szeregu metanu zaliczamy kolejno :

metan CH4

etan C2H6

…..

alkan CnH2n+2

dodatkowy materiał – str. 104-105 , podręcznik

Każdy następny wzór piszemy na podstawie ich wzoru ogólnego CnH2n+2

4. Wzory ogólne , strukturalne, grupowe, skrócone – przykłady jak podczas lekcji na Mteams,

np. :

CH3-( CH2)8-CH3 – wzór grupowy skrócony dekanu czyli C10H22

5. Ćwiczenie 1

Oblicz zawartość procentową węgla w metanie .

% C (CH4) = mc/ mCH4 . 100% = 12u/16u . 100% = 75 %

lub z proporcji:

PPT - DANE INFORMACYJNE PowerPoint Presentation, free download - ID:5252797

Praca domowa: Oblicz zawartość % węgla w butanie. ( nic nie odsyłamy , praca domowa w zeszycie)

Poniżej filmiki utrwalające wiedzę z lekcji na MTeams.

CHEMIA ORGANICZNA - wprowadzenie - ppt video online pobierz

CHEMIA ORGANICZNA

lekcja z dn. 17.12 2020r (8a i 8b)

Temat: Źródła węglowodorów; organiczne związki węgla.

Notatka :

1. Węglowodory, to organiczne połączenie węgla i wodoru, takie w których węgiel jest zawsze IV- wartościowy i może wytwarzać między swoimi atomami wiązania pojedyncze, podwójne i potrójne, tworząc długie łańcuchy proste, łańcuchy rozgałęzione, pierścienie oraz pierścienie z łańcuchami bocznymi:

PRZYKŁADY NAZW I WZORÓW:

Węglowodory nasycone - alkany - Szereg homologiczny alkanów - Chemia - Opracowania.pl
najprostszy węglowodór – metan
Butane - Wikipedia
węglowodór butan C4H10– łańcuch prosty , 4 węgle , wszystkie wiązania pojedyncze
Aliphatic compound - Wikipedia
węglowodór C4 H8 ; wszystkie wiązania pojedyncze , łańcuch zamknięty ( pierścień)
masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 56u. podaj jego wzory sumaryczny i struttularny oraz nazwe - Brainly.pl
buten-1 , węglowodór C4H8 – łańcuch prosty, jedno wiązanie podwójne
Formuła toluen: co jest toluen, i jak je zdobyć?
metylobenzenC6H5CH3 – węglowodór pierścieniowy z łańcuchem bocznym, 3 wiązania podwójne

( tylko przeczytaj – nie przepisuj ! Z tych kilku prostych przykładów wynika ciekawostka ! -Szacuje się, że liczba opisanych dotąd związków organicznych przekroczyła już 10 milionów i rocznie zwiększa się o ok. 200 tysięcy. Ta mnogość związków organicznych wynika ze zdolności atomów węgla do tworzenia wiązań zarówno między własnymi atomami, jak i z atomami większości innych pierwiastków chemicznych; prowadzi to do powstawania cząsteczek o dowolnie dużej liczbie atomów, powiązanych ze sobą w łańcuchy i/lub pierścienie, różniące się między sobą (w przypadku takiego samego składu ilościowego i jakościowego) dodatkowo kolejnością wiązań oraz geometrycznym i/lub przestrzennym ułożeniem atomów w cząsteczce (tzw. zjawisko izomerii).

2. Naturalnymi źródłami węglowodorów są: gaz ziemny, ropa naftowa i węgle kopalne.

obejrzyj filmy i napisz krótko :

Pochodzenie : węgla kamiennego –

ropy naftowej –

gazu ziemnego-

3.Zastosowanie produktów przerobu węgla i ropy.

obejrzyj i wypisz 10 zastosowań :

Destylacja węgla kamiennego i ropy naftowej - Epodreczniki.pl

koniec 🙂

Lekcja nr 11 z dn. 14(8b) i 16(8a) grudnia.

Dziś tylko jedno ćwiczenie – jako przygotowanie do pracy w czwartek, 17 grudnia;wszystkim którzy odeślą to ćwiczenie mogę je sprawdzić przed pracą na zaliczenie

1.Wszystkimi możliwymi sposobami otrzymaj chlorek sodu.

.Podpowiedź : zapisz schematy słowne i dopasuj reakcję ,jeżeli tą metodą nie można otrzymać soli, zapisz „ nie zachodzi”

Lekcja nr 10 z dn. 09.12.2020r.

Temat: Zaprawa wapienna i zaprawa gipsowa.

1. Pochodzenie skał wapiennych.

Skały to zespoły minerałów, czyli pierwiastków i związków chemicznych występujących w przyrodzie.Skały wapienne powstawać mogą w wyniku nagromadzenia się węglanowych szczątków zwierząt( np. powstają w wyniku nagromadzenia się dużych ilości węglanowych szkieletów gąbek, koralowców , skorup i muszli otwornic, małżów, ślimaków, ramienionogów lub głowonogów), niekiedy również roślin, na dnie zbiorników morskich i śródlądowych oraz w wyniku wytrącenia węglanu wapnia z roztworów wodnych.

JuraPolska - jurajskie skamieniałości, amonity, belemnity z keloweju i oksfordu
skamieniała muszla amonitu

Głównym składnikiem skał wapiennych jest kalcyt, czyli CaCO3 (węglan (IV) wapnia).

Skały wapienne:

– wapień

– kreda

– marmur

Jura Krakowsko-Częstochowska - najciekawsze miejsca. - DzieciakiNaPokład
Krajobraz Jury Krakowsko_ Czestochowskiej – skały wapienne

I etap produkcji to znalezienie i identyfikacja surowca do produkcji zaprawy, którym jest węglan wapnia:

1 cząsteczka węglanu wapnia reaguje z 2 cząsteczkami kwasu solnego.

W wyniku reakcji powstaje 1 cząsteczka chlorku wapnia oraz 1 cząsteczka kwasu węglowego, który jest nietrwały i rozkłada się na 1 cząsteczkę wody i 1 cząsteczkę dwutlenku węgla.

Wydzielający się dwutlenek węgla powoduje pienienie.

Jest to reakcja charakterystyczna, pozwalająca odróżnić skały wapienne od innych skał.

II etap to

Gaszenie wapna i twardnienie zaprawy murarskiej.
prażenie węglanu w temp. ok. 1000 0 C

Jedna cząsteczka węglanu wapnia rozkłada się na jedną cząsteczkę tlenku wapnia i jedną cząsteczkę dwutlenku węgla.

CaO – wapno palone (nazwa potocznie przyjęta)

III etap :

Wapno palone bardzo energicznie reaguje z wodą, przy czym wydziela się duża ilość ciepła. Jest to reakcja egzoenergetyczna.

Gaszenie wapna i twardnienie zaprawy murarskiej.

Jedna cząsteczka tlenku wapnia reaguje z jedną cząsteczką wody i powstaje wodorotlenek wapnia.

Proces ten nazywa się gaszeniem wapna, a wodorotlenek wapnia nazywamy wapnem gaszonym.

Ca(OH)2 – wapno gaszone

Świeża zaprawa zawiera piasek, wodę i wapno gaszone.

IV Etap

Twardnienie zaprawy murarskiej zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla zawartego w powietrzu.

Schemat procesu :

Rozpoczynam cykl wpisów (krótkich... - Budynki z konopi | Facebook

Źródło:  https://opracowania.pl/opracowania/chemia/skaly-wapienne,oid,2113

Zaprawa gipsowa –

Hydraty (sole uwodnione) - ppt video online pobierz

to omówimy jutro na Teamsach

Pojęcia konieczne : skała, skała wapienna , złoże, eutrofizacja, wapno palone, wapno gaszone, twardnienie zaprawy, gips, gips palony, sole uwodnione (hydraty)

Lekcja nr 9 z dnia 7 grudnia ( 8b) i 9 grudnia ( 8a)

9.12 Mteams

Temat: Zastosowanie wybranych soli.

źródło : https://epodreczniki.pl

1. Występowanie soli w przyrodzie

Ilustracja składająca się z dwóch podpisanych zdjęć. Zdjęcie po lewej stronie przedstawia krajobraz górski z górami wysokimi w tle, średnimi, porośniętymi drzewami w planie średnim i z jeziorem odbijającym góry i błękitne niebo na planie pierwszym. Podpis głosi: Sole rozpuszczalne w wodzie takie jak chlorki, czy siarczany sześć występują we wszystkich rodzajach wód naturalnych. Na zdjęciu po prawej stronie nieregularny szczyt skalistej góry na tle pogodnego nieba. Podpis: Trudno rozpuszczalne sole tworzą minerały, z których część wchodzi w skład skał.
Ilustracja składa się z czterech podpisanych zdjęć przedstawiających różne minerały ułożonych w dwóch rzędach. Na lewym górnym zdjęciu formacja złożona z przezroczystych i białawych kryształów o kształtach prostopadłościennych. Na prawym górnym zdjęciu kryształy o barwach żółtych oraz pomarańczowych usypane w stos i sfotografowane z góry. Odłamki mają nieregularne kształty i przypominają zabarwiony i pokruszony lód. Podpis pod zdjęciami: Halit jest minerałem, którego głównym składnikiem jest chlorek sodu. Powstał on podczas krystalizacji wód morskich lub słonych jezior. Zawarte w nim domieszki nadają mu różną barwę. Na lewym dolnym zdjęciu niebieskie kryształy o kształtach sześcianów tworzą formację wraz z drobnymi białymi kryształami o nieregularnych kształtach wypełniających szczeliny pomiędzy kryształami niebieskimi. Na prawym dolnym zdjęciu przekrój przez minerał, w obrębie którego barwne warstwy krystaliczne układają się w efektowny wzór. Widoczne kolory to żółty, fioletowy, zielony, granatowy i różowy. Podpis pod zdjęciami: Fluoryt jest minerałem, którego głównym składnikiem jest fluorek wapnia, a barwę nadają mu inne składniki.
Większość soli niemetali z 17. grupy układu okresowego, takich jak: chlorki bromki, jodki, jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, dlatego część z nich występuje w wodach morskich. W wyniku przeobrażeń zachodzących w przyrodzie niektóre z nich występują także w postaci ciał stałych

Węglany są liczną grupą minerałów. Anion węglanowy może tworzyć w nich połączenia z kationami metali, takich jak magnez, żelazo, wapń, cynk, mangan, ołów, miedź. Często towarzyszą złożom lub same stanowią źródło ważnych metali

Pierwsza ilustracja w galerii. Składa się z dwóch zdjęć sąsiadujących ze sobą. Na zdjęciu po lewej stronie przezroczysty kryształ o prawie idealnie prostopadłościennym kształcie. Na zdjęciu po prawej fragment krajobrazu z wysokimi jasnymi skałami wapiennymi górującymi nad doliną.
Druga ilustracja w galerii. Składa się z trzech sąsiadujących ze sobą zdjęć. Na zdjęciu po lewej stronie minerał składający się z większych białych i mniejszych żółtawych kryształów o kształtach prostopadłościennych i sześciennych na czarnym tle. Na zdjęciu środkowym zbliżenie jasnej skały z widocznymi pęknięciami i żółtymi żyłkami przecinającymi jaśniejsze i większe powierzchnie. Zdjęcie z prawej strony przedstawia skalisty, na pozór martwy krajobraz górski na tle pogodnego nieba. Skały są jasnoszare oraz beżowe i wyglądają trochę tak, jakby były przysypane śniegiem. W dolinie, pomiędzy dwiema górami znajduje się jezioro.
Trzecia ilustracja w galerii. Składa się z trzech sąsiadujących ze sobą zdjęć, przedstawiających malachit, zielony minerał używany w jubilerstwie i architekturze. Pierwsze zdjęcie po lewej stronie przedstawia kawałek malachitu o gładkiej, nieregularnej powierzchni z dominującymi fragmentami kulistymi, oraz drugą, płaską stronę tego samego kawałka, stanowiącą jego przekrój. Widoczne jaśniejsze i ciemniejsze zielone warstwy tworzące skomplikowany wzór koncentrujący się wokół trzech ośrodków. Środkowe zdjęcie przedstawia przekrój przez większy kawałek minerału, gdzie jaśniejsze i ciemniejsze obszary tworzą wzór przywodzący na myśl rośliny. Na trzecim zdjęciu, po prawej stronie naszyjnik z większych i mniejszych malachitowych kulek.
Ilustracja przedstawia cztery zdjęcia minerałów wraz z komentarzami tekstowymi ułożone w taki sposób, że w każdej z dwóch połówek planszy lewa strona połówki zajęta jest przez dwie małe fotografie, a prawa strona zawiera tekst. W górnej połówce pierwszy minerał ma kolor brunatno czerwony, a jego forma to podłużny plik o kształcie kawałka cegły. Drugi minerał jest biały z zielonymi akcentami i wyglądem przypomina nieregularną, nieco zabrudzoną kulę śniegu. Napis towarzyszący tym zdjęciom brzmi: Anhydryt jest pozbawionym wody minerałem, który zawiera siarczan sześć wapnia. Tworzy on także skałę o tej samej nazwie. W dolnej połówce planszy pierwsze zdjęcie przedstawia mlecznobiały kryształ z żółtymi domieszkami. Jego powierzchnia jest nieregularna. Na drugim zdjęciu minerał ma postać płaskich, zaokrąglonych na brzegach cienkich blaszek o brązowym kolorze zebranych w nieregularne skupisko. Napis towarzyszący tym zdjęciom brzmi: Gips składa się z siarczanu sześć wapnia, którego kryształy zawierają cząsteczki wody. Na obszarach pustynnych, gdzie jest sucho i gorąco, tworzy z piaskiem skupiska przypominające wyglądem płatki róży. Nazywany jest wtedy różą pustyni.

Ciekawostka

Kamienie nerkowe
Niektóre sole mogą wytrącać się w drogach moczowych organizmu ludzkiego. Złogi te potocznie nazywa się kamieniami nerkowymi. Tworzą je głównie fosforany(V), szczawiany (pochodne kwasu szczawiowego) i moczany (pochodne kwasu moczowego). Podczas leczenia stosuje się odpowiednią dietę i leki rozpuszczające kamienie. Podejmuje się też próbę rozbijania ich za pomocą ultradźwięków.

Ilustracja składająca się z trzech rysunków przedstawiających schematycznie bezinwazyjną metodę usuwania kamieni nerkowych z dróg moczowych. Na pierwszym rysunku z lewej przedstawiony jest schematyczny przekrój przez nerkę człowieka z zaznaczonymi kamieniami nerkowymi odkładającymi się w obszarze kielicha i miedniczki nerkowej, czyli miejsc w których nerka łączy się z moczowodem. Na drugim rysunku na kamienie oddziałuje fala uderzeniowa złożona z ultradźwięków. Jest to jedna z nieinwazyjnych metod rozbijania kamieni nerkowych na mniejsze kawałki, łatwiejsze do wydalenia. Ostatni, trzeci rysunek przedstawia przekrój przez nerkę z fragmentami kamieni przechodzącymi do moczowodu.

2. Zastosowanie węglanów

Ilustracja przedstawia w sposób ogólny cztery najczęściej wykorzystywane węglany. W centralnej części infografiki znajduje się odwrócony o czterdzieści pięć stopni czarny kwadrat z białym napisem Węglany. Otaczają go cztery fotografie, przy których znajdują się prostokąty z tekstem: nazwą oraz krótkim opisem zastosowania. Licząc od lewego górnego rogu planszy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara są to: zdjęcie proszku do prania i plastikowej łopatki służącej do jego dozowania i napis Na2CO3 jest składnikiem proszków do prania jako substancja zmiękczająca wodę. Zdjęcie wspinacza podczas pokonywania trasy skałkowej i napis: Węglan magnezu MgCO3 jest wykorzystywany w medycynie jako jeden z suplementów diety uzupełniających poziom magnezu w organizmie, składnik leków zobojętniających kwas solny w soku żołądkowym. Wchodzi także w skład tak zwanej magnezji białej używanej przez wspinaczy do pochłaniania potu i zwiększenia tarcia podczas wspinania się na skałę. Zdjęcie ściany lub podłogi wyłożonej jasnymi gładkimi kafelkami i napis: Węglan wapnia, CaCO3 ma zastosowanie w budownictwie, przemyśle spożywczym, medycynie. Zdjęcie torebki proszku do pieczenia i napis: Wodorowęglan sodu NaHCO3 jest głównym składnikiem sody oczyszczonej. Znajduje się także w proszku do pieczenia. Używa się go również do produkcji proszków do prania, w których stanowi środek zmiękczający wodę. W przemyśle spożywczym jest wykorzystywany jako substancja regulująca pH produktów spożywczych. Wraz z kwasem cytrynowym odpowiada za pienienie się tabletek musujących.
Ilustracja przedstawia cztery najczęstsze obszary występowania i zastosowania węglanu wapnia. W centralnej części infografiki znajduje się odwrócony o czterdzieści pięć stopni czarny kwadrat z białym napisem Węglan wapnia CaCO3. Otaczają go cztery fotografie, przy których znajdują się prostokąty z tekstem: nazwą oraz krótkim opisem zastosowania. Licząc od lewego górnego rogu planszy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara są to: zdjęcie zaprawy murarskiej w wiadrze i wetkniętej w zaprawę kielni. Napis głosi: Jest surowcem do wyrobu materiałów budowlanych. Otrzymuje się z niego tak zwane wapno palone, z którego potem uzyskuje się zaprawy do tworzenia tynków, wiązania cegieł i kamieni oraz spoiw do cementu i betonu. Zdjęcie białych pastylek i napis: Składnik suplementów diety uzupełniających poziom wapnia w organizmie. Wraz z węglanem magnezu stosowany jest w preparatach zobojętniających kwas solny w żołądkach. Zdjęcie białego posągu i napis: Główny składnik marmuru wykorzystywanego jako cenny materiał budowlany, rzeźbiarski oraz architektoniczny. Zdjęcie przewróconego kwadratowego słoika z wysypującym się z niego białym proszkiem i napis: W przemyśle spożywczym używany jest jako dodatek do żywności nadający produktom białą barwę. Jest też jednym ze składników niektórych pudrów do twarzy. Jako biały barwnik jest dodawany do farb.

3. Zastosowanie azotanów(V)

Ilustracja przedstawia w sposób ogólny najczęściej wykorzystywane azotany. W centralnej części infografiki znajduje się odwrócony o czterdzieści pięć stopni czarny kwadrat z białym napisem Azotany. Otaczają go cztery fotografie, przy których znajdują się prostokąty z tekstem: nazwą oraz krótkim opisem zastosowania. Licząc od lewego górnego rogu planszy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara są to: zdjęcie pojazdu rolniczego opryskującego pola i napis KNO3, NaNO3, NH4NO3 są wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych jako źródło azotu, niezbędnego do prawidłowego rozwoju roślin. Zdjęcie bocznego lusterka samochodowego i napis: AgNO3 jest substancją czynną w lekach wspomagających gojenie się uszkodzeń skóry i leczenie niektórych wirusowych zmian skórnych. Ponadto wykorzystuje się go do produkcji luster. Zdjęcie sztucznych ogni i napis: KNO3 i NaNO3 są stosowane do produkcji materiałów wybuchowych. Zdjęcie surowego mięsa na desce do krojenia i napis: Moczenie mięsa w roztworze KNO3 jest sposobe na tzw. utrwalanie mięsa. Zapobiega psuciu i pozwala utrzymać jego naturalną barwę. Proces ten nazywa się peklowaniem.

4. Zastosowanie siarczanów(VI)

Ilustracja przedstawia w sposób ogólny trzy najczęściej wykorzystywane siarczany sześć. Z lewej strony centralnej części infografiki znajduje się odwrócony o czterdzieści pięć stopni czarny kwadrat z białym napisem Siarczany sześć. Po jego prawej stronie znajdują się trzy umieszczone jeden nad drugim prostokątne pola, w których znajdują się fotografie oraz obszary tekstowe zawierające nazwy, wzory oraz krótkie opisy zastosowania. Licząc od góry, są to: zdjęcie posążka przedstawiającego czytające dziecko i napis Uwodniony siarczan sześć wapnia o wzorze dwa CaSO4 razy H2O, czyli gips palony jest stosowany do tworzenia zaprawy gipsowej, wykorzystywanej między innymi do przygotowywania opatrunków usztywniających złamane kości oraz do produkcji ceramiki. Zdjęcie białego proszku i napis: MgSO4 jest głównym składnikiem soli gorzkiej stosowanej w medycynie jako środek przeczyszczający. Zdjęcie deski pokrytej zielonkawą substancją i napis: CuSO4 używany jest jako środek grzybobójczy do impregnacji drewna.

5. Zastosowanie fosforanów(V)

Ilustracja przedstawia w sposób ogólny najczęściej wykorzystywane fosforany. Z lewej strony centralnej części infografiki znajduje się odwrócony o czterdzieści pięć stopni czarny kwadrat z białym napisem Fosforany pięć. Po jego prawej stronie znajdują się dwa umieszczone jeden nad drugim prostokątne pola tekstowe zawierające nazwy, wzory oraz krótkie opisy zastosowania. Teksty te, licząc od góry, to: NaPO4 jest wykorzystywany do produkcji środków zmiękczających wodę. Jest także składnikiem nawozów sztucznych. Cu PO4 dwa razy wzięte i inne fosforany pięć są surowcami do produkcji nawozów sztucznych. Stanowią źródło fosforu niezbędnego do wzrostu korzeni i pędów.

6. Zastosowanie chlorków

Ilustracja przedstawia w sposób ogólny cztery najczęstsze zastosowania chlorków. W centralnej części infografiki znajduje się odwrócony o czterdzieści pięć stopni czarny kwadrat z białym napisem Chlorki. Otaczają go cztery fotografie, przy których znajdują się prostokąty z tekstem: nazwą oraz krótkim opisem zastosowania. Licząc od lewego górnego rogu planszy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara są to: Zdjęcie maszyny rolniczej podczas oprysku i napis KCl jest składnikiem nawozów sztucznych. Obecność potasu przyspiesza wzrost roślin. Zdjęcie solniczki z zawartością i napis: NaCl jest głównym składnikiem soli kamiennej. Sól ta przede wszystkim jest używana do celów spożywczych. Posypuje się nią także ulice zimą. Obecność dowolnej soli opóźnia tworzenie się lodu i powoduje, że woda krzepnie w temperaturze niższej niż czysta woda. Ze względu na cenę i trwałość używa się do tego celu chlorku sodu. Zdjęcie niebieskich kryształków i napis: NaCl, KCl, MgCl2 to substancje będące składnikami soli do kąpieli. Zdjęcie plastikowego pojemnika z płynem do kroplówek i napis: Sól fizjologiczna to wodny roztwór soli o stężeniu od 85 do 90 setnych procenta. Używa się go między innymi do przemywania ran i błon śluzowych oraz do wlewów dożylnych w celu uzupełnienia elektrolitów lub podania leku.

Ciekawostka

Naturalne wody zawierają rozpuszczone w nich sole pochodzące ze skał, które spotykają po drodze. Niektóre z nich mają dużo rozpuszczonych soli (w ilości co najmniej 1 g w 1 dmIndeks górny 33), które w odpowiednich proporcjach wywierają korzystne działanie na organizm ludzki. Te wody nazwano mineralnymi. Jonami najczęściej występującymi w wodach mineralnych są: Mg2+, Ca2+, Na+, K+,Cl, SO42− , CO32− .

7. Wpływ soli na środowisko

Niektóre sole w wyniku działalności człowieka zostają wprowadzone do środowiska, wywołując zachwianie istniejącej równowagi. Na przykład substancje wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych i środków czystości dostają się do wód, powodując ich degradację. Chlorek sodu, którym w czasie zimy posypuje się drogi, oddziałuje negatywnie na rośliny i gleby znajdujące się w pobliżu szos.

Zdjęcie przedstawia pole zboża. Cały kadr wypełniony złocistymi kłosami, nie widać nieba. W centralnej części pola traktor z szerokim ramieniem do opryskiwania zamontowanym w tylnej części opryskuje zboże.
Sole takie, jak azotany(V) amonu i potasu, fosforan(V) wapnia, są wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych, które zwiększają plony. Wraz z opadami deszczu część z nich spływa z wodami powierzchniowymi i podziemnymi do zbiorników wodnych i wód płynących
Zdjęcie przedstawia rurę wylotową kanalizacji. Z rury wypływa niewielki strumień wody. Dolna część rury wyraźnie obrośnięta glonami.

Wody spływające z nawożonych pól oraz ścieki przenoszą do zbiorników wodnych substancje, które zawierają azot i fosfor, czyli pierwiastki chemiczne pobudzające rozwój roślin wodnych. Wzrost składników odżywczych w jeziorach wywołuje znaczny rozwój glonów (tzw. kwitnienie wody), które sprawiają, że woda staje się mętna, ma niedobry smak i nieprzyjemny zapach. Glony ograniczają także dostęp światła do głębszych warstw jeziora, powodując zanikanie fotosyntezy u roślin (przez co nie następuje produkcja tlenu) i ich obumieranie.

Po pewnym czasie także glony obumierają i opadają na dno zbiornika. Tam następuje rozkład materii pod wpływem bakterii, a w procesie tym zużywany jest tlen. W krótkim czasie pojawia się deficyt tlenu i rozpoczynają się procesy gnilne. Nowe warunki nie sprzyjają rozwojowi zwierząt wodnych dotychczas żyjących w jeziorze i ich liczebność gwałtownie spada. Warstwa materii organicznej zalegającej na dnie zbiornika staje się coraz większa, powodując podnoszenie się poziomu dna, a jezioro stopniowo zanika.

Zdjęcie przedstawia rzekę płynącą przez las. Gałęzie drzew zniżają się do powierzchni wody. Cała powierzchnia rzeki pokryta grubą warstwą zielonego kożucha.
Ilustracja składa się z dwóch zdjęć. Z lewej strony powierzchnia morza sfotografowana z powietrza ujawnia duże zielone obszary zdradzające objawy masowego przyrostu sinic. O dużej wysokości z jakiej wykonano zdjęcie świadczy obecność w kadrze chmur rzucających cienie na powierzchnię morza. Na fotografii po prawej duży biały prom pasażerki przy wyjściu z portu.
Do Morza Bałtyckiego wpływają rzeki, które niosą ze sobą zanieczyszczenia stanowiące substancje odżywcze dla glonów; także statki i promy spuszczające ścieki bezpośrednio do wody mają udział w nasilaniu się tzw. kwitnienia wody

Ciekawostka

Eutrofizacja
Zjawisko polegające na zwiększeniu żyzności wód w zbiorniku wodnym i jego skutki nazywane są eutrofizacją. Proces ten jest naturalny i zachodzi bardzo powoli od początku istnienia jeziora. Jednak nienaturalny wzrost składników odżywczych w jeziorze znacznie nasila to zjawisko i powoduje degradację akwenu.

Podsumowanie

 • Sole występują w przyrodzie w formie rozpuszczonej w wodach naturalnych lub tworzą minerały.
 • Azotany(V) i fosforany(V) są wykorzystywane m.in. do produkcji nawozów sztucznych.
 • Węglan wapnia jest np. surowcem do produkcji materiałów budowlanych.
 • Chlorek sodu jest używany m.in. do celów spożywczych, w przemyśle farmaceutycznym oraz do posypywania zaśnieżonych ulic zimą.

Praca domowa: jakie zastosowanie ma azotan(V) srebra?

Lekcja nr 8 z dnia 3 grudnia – Mteams ( 8a i 8b)

Temat pozostałe reakcje otrzymywania soli.

Dziś dwie ostatnie metody otrzymywania soli:

VIII. Reakcja typu :

Tlenek metalu + tlenek niemetalu = sól

przykład 1: Na2O + SO3 = Na2SO4

SO3 czyli tlenek siarki (VI) jest bezwodnikiem kwasu siarkowego (VI) i w środowisku wodnym reakcji wprowadzi do soli anion reszty kwasowej SO42-.

przykład 2 :

CaO + N2O5 = 2 Ca NO3 ( tlenek azotu (V) jest bezwodnikiem kwasu azotowego (V) i wprowadza do soli anion NO3 )

tą metodą można otrzymać tylko sole kwasów tlenowych.

IX . Reakcja typu

metal + niemetal = sól

przykład: 2Na + Cl2 = 2 NaCl reakcja syntezy bezpośredniej ; można tak otrzymywać tylko sole kwasów beztlenowych ( siarczki, chlorki, jodki, bromki, fluorki).

Wszystkie metody otrzymywania soli wraz z przykładami ( powtórzenie ) są w podręczniku, str. 95.

Wkrótce powtórzenie i kartkówka., zajrzyjcie na : https://pistacja.tv/wideolekcje/chemia/szkola-podstawowa-vii-viii/sole/plchm008-sole

Lekcja nr 7, 30.11.2020r(8b) i 2.12.2020r.(8 a)

Temat : Pozostałe reakcje otrzymywania soli – reakcje strąceniowe.

Film udostępniony również na TEAMSACH – polecam

Reakcje strąceniowe, to reakcje wymiany; przeprowadzenie ich ma sens wtedy, gdy z roztworu po reakcji wytrąca się w postaci osadu sól nierozpuszczalna w wodzie, możemy ją wtedy oddzielić przez sączenie .

Metody strąceniowe służą do otrzymywania soli oraz wodorotlenków, których nie uda się otrzymać poprzednimi metodami.

Schematy słowne tych reakcji:

V. sól I + wodorotlenek I= sól II + wodorotlenek II

przykład :

VI. sól 1 + kwas I = sól II + kwas II

przykład

VII . sól I + sól II = sól III + sól IV

przykład

Przykłady omówimy na Teamsach – proszę mieć już przepisaną notatkę z miejscem na przykłady oraz przygotowaną tablicę rozpuszczalności soli.

Reakcje strąceniowe można zapisać następująco :

Reakcje w roztworach wodnych - Reakcje strąceniowe - Chemia - Opracowania.pl

Otrzymywanie osadu trudno rozpuszczalnego wodorotlenku glinu :

Aby w reakcji wytrącił się osad wodorotlenku glinu, musimy wziąć do reakcji roztwór dobrze rozpuszczalnego związku zawierającego kation glinu (np. AlCl3 korzystamy w tym celu z tablicy rozpuszczalności) oraz roztwór dobrze rozpuszczalnego wodorotlenku, np. NaOH.

Zapis cząsteczkowy równania. Zapis jonowy równania. Zapis jonowy skrócony. Trudno rozpuszczalny związek, którym w tej reakcji jest wodorotlenek glinu, zaznacza się w równaniu reakcji strzałką skierowana w dół. Związki dobrze rozpuszczalne w roztworze wodnym występują w postaci jonów, w przeciwieństwie do trudno rozpuszczalnego Al(OH)3, a zatem... Jony, które powtarzają się po obu stronach równania pomijamy i otrzymujemy... Jak wynika z tego równania, reakcja zachodzi tylko pomiędzy jonami tworzącymi osad, więc nie ma znaczenia, jakie rozpuszczalne związki dostarczyły je do roztworu.

Czytaj więcej na https://opracowania.pl/opracowania/chemia/reakcje-w-roztworach-wodnych,oid,2188,reakcje-straceniowe#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=other

Podręcznik – strona 80 -82.

Praca domowa – czas odesłania przez TEAMSY do piątku, 4 grudnia , godz. 22.00

 1. dla wszystkich : zapisz reakcje cząsteczkowe zachodzące między: a. wodorotlenkiem potasu a chlorkiem cynku, b. azotanem (V)  magnezu   a kwasem fosforowym (V) , c. azotanem (V) srebra (I) a chlorkiem glinu; zaznacz wytrącający się produkt.
 2. dla chętnych  grupa A z linku :    https://www.dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8,chemia,chemia-nowej-ery?path=klasa-8,sole

Pozdrawiam 🙂

Przypominam wszystkim o kartkówce – sole ( wzory i nazwy, definicje, dysocjacja soli , 3 metody otrzymywania soli) – wpisane w mobidziennik.

Lekcja nr 6 z dnia 23.11.2020r(8b)i25.11.2020r.(8a)

Temat:Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali.

IV metoda otrzymywania soli,to reakcja wg schematu słownego:

Wodorotlenek + tlenek niemetalu = sól + woda

Przykład 1 :

2 NaOH + SO3 = Na2SO4 + H2O – w tej reakcji tlenek niemetalu ( tlenek kwasowy , bezwodnik kwasowy )pełni rolę kwasu i wprowadza do soli anion kwasu ,którego jest bezwodnikiem- pamiętamy,że reakcje zachodzą w roztworach wodnych:

SO3 + H2O = H2SO4

Co trzeba umieć ( powtórzyć) aby zapisywać te reakcje ??? – przede wszystkim wzory kwasów i ich bezwodników ( tlenków niemetali, z których powstają w wyniku reakcji z wodą).

Przykład 2:

2 KOH + N2O5 = 2KNO3 + H2O– napiszemy tą reakcję , jeśli pamiętamy, że N2v O5II w środowisku reakcji wytworzy kwas azotowy(V) i wprowadzi do soli anion NO3 .

Metodą tą można otrzymać tylko sole kwasów tlenowych.

Podręcznik , strona 79.- to teoria, prace domową zadam na TEAMSACH.

Koniec lekcji nr 6

Pozdrawiam 🙂

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Chemia-Nowej-Ery-klasa_8-semestr_1-Proces-dysocjacji-jonowej-soli/

Lekcja nr 5 z dnia 16.11 (8b) i 18.11.(8a)

Temat: Reakcje tlenków metali z kwasami jako III metoda otrzymywania soli.

Dziś do wyćwiczenia III metoda otrzymywania soli, której schemat słowny wygląda następująco:

III. tlenek metalu + kwas = sól + woda

CuO + 2HCl= CuCl2 + H2O

przykład: Na2O + 2HCl = 2NaCl+ H2O ; można to wytłumaczyć, że tlenek metalu pełni rolę wodorotlenku ( tak jak w reakcji zobojętniania, reakcja przebiega w środowisku wodnym, więc tlenek reaguje z wodą dając wodorotlenek który natychmiast reaguje z kwasem ).

Sole są zbudowane z metalu i reszty kwasowej i o tym musimy pamiętać układając reakcje wg tego schematu:

3CaO + 2 H3PO4 =Ca3(PO4 )2+3 H20

Ca3(PO4 )2 – to fosforan(V) wapnia ;możemy go otrzymać III sposobami:

:

I. wodorotlenek + kwas = ………………+ …………………

. ……………….. + ……………….. = ………………….+ ………………….

II. metal + kwas = ……………….. + …………………

…………………. + ………………. = ……………………. + ………………

III. tlenek metalu + kwas = ………………. + ………………….

………………… + …………………… = ……………. + ………………….

Reszta przykładów na teamsach

polecam link : https://epodreczniki.pl/a/reakcja-tlenkow-z-kwasami-i-zasadami/D1ESwTrrp

www.pi-stacja.pl

Koniec lekcji nr 5 .

Lekcja nr 4 z dnia 09.11.2020r.(8b)i 12.11.2020(8a)

Temat: Reakcje kwasów z metalami.

I.Reakcje kwasów z metalami to druga metoda otrzymywania soli ;aby je poprawnie zapisywać , musimy mieć opanowane z poprzednich lekcji : wzory i nazwy soli, budowa soli , wyróżnianie części pochodzących od wodorotlenków i kwasów.
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej ID grupy: 96/92_MP_G2 Opiekun: Marzena Gregorczuk. - ppt video online pobierz

II.Sole mogą powstawać w reakcjach bezpośredniego działania kwasów na niektóre metale:

inne przykłady:

2Na + 2HCl = NaCl + H2 – aktywny sód wypiera wodór z cząsteczki kwasu;

schemat słowny tej reakcji:

metal+ kwas = sól + wodór

Czy wszystkie metale reagują w ten sposób? – Nie, ale przewidzieć to możemy posługując się tzw. szeregiem aktywności metali ( podręcznik, str. 75), lub poniżej:

Otrzymywanie soli w reakcji kwasów z metalami - Epodreczniki.pl
Przykładowo: Ca +2 HCl = CaCl2 + H2 – reakcja zachodzi,wapń jest w szeregu „przed „wodorem, ale reakcja Hg + H2SO4 – nie zachodzi, rtęć jest mało aktywna chemicznie i nie zastąpi wodoru w kwasach.

Wyjątkowo przebiega reakcja miedzi (Cu) z kwasem azotowym (V)

Miedź reaguje z kwasem azotowym (V) mimo , iż w szeregu aktywności leży za wodorem. HNO3 to kwas utleniający ( zawiera tlen w cząsteczce).

praca domowa w zeszycie – dla wszystkich :

Do samodzielnego opracowania : 1.czy glin reaguje z kwasami? 2.co to jest pasywacja? 3. co to jest >>woda królewska<<? – NIE ODSYŁAMY

Przed lekcją na Teamsach czwartek , 12 listopada 2020r. poćwicz: zad. 1 str 76 ( podręcznik)

Reszta na Teamsach czwartek , 12 listopada 2020r.

koniec lekcji nr 4

praca domowa z dnia 5.11.2020 – zadanie 3 str.68- podręcznik

Lekcja nr 3 z 04.11. (8a) i 05.11.( 8b) w planie ( teamsy -środy)

Temat : Pisanie równań reakcji zobojętniania i dysocjacji soli .

Chemia nieorganiczna Sole Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom. - ppt video online pobierz

Przypomnienie : Reakcja zobojętniania to reakcja wodorotlenku( zasady) z kwasem, w jej wyniku powstaje sól i woda.

Reakcja dysocjacji polega na rozpadzie cząsteczki elektrolitu pod wpływem wody ; sole dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.

SOLE to związki chemiczne o wzorze ogólnym: MR - ppt pobierz
TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI WODOROTLENKÓW I SOLI PLANSZA TYPU MAPA ŚCIENNA W (PLA1
skorzystaj z tabeli rozpuszczalności – Praca domowa – zad. 1. str.68 (podręcznik)

Reszta na teamsach 🙂

sprawdź quiz ;

https://www.mauthor.com/present/4731121513398272

lekcja nr 2 29.10.2020r 8a i 8b

Temat : Wzory i nazwy soli, cd.

Nazwy systematyczne soli tworzymy od nazw anionów reszt kwasowych i nazwy kationu, np.: Ca (NO3 )2 , 2 stojąca za nawiasem podwaja ilość reszt kwasowych , nazwa : azotan(v) wapnia.

https://www.youtube.com/results?search_query=wzory+i+nazwy+soli

Powyżej link do filmu oglądanego na lekcji

w ramach ćwiczeń proszę powtórzyć układanie wzorów i nazw soli :ćwiczenia z podręcznika : 1 i 2 , str. 63 podręcznik

Chemia , 28.10.2020

Lekcja 1.

( dzisiejsza notatka tylko dla klasy 8 b, bo 8 a już ją ma).

 1. Doświadczenie : badamy reakcję między wodorotlenkiem sodu i kwasem solnym( chlorowodorowym); reakcja jest kontrolowana fenoloftaleiną:

Wnioski:

 1. Zaszła reakcja między kwasem i wodorotlenkiem
 2. w roztworze nie ma już wodorotlenku, ponieważ zanikła barwa różowo-malinowa fenoloftaleiny
 3. w roztworze nie ma już kwasu – papierek uniwersalny nie zmienia barwy
 4. roztwór ma odczyn obojętny, pH=7
 5. w wyniku reakcji nastąpiło zobojętnienie roztworu
 6. w wyniku reakcji powstała sól i woda

schemat reakcji:

wodorotlenek + kwas = sól + woda

NaOH + HCl = NaCl + H2O

NaCl to chlorek sodu ( sól kuchenna, sól kamienna)

Produkty reakcji między wodorotlenkami a kwasami nazywamy ogólnie SOLAMI a reakcję nazywamy reakcja zobojętniania( inaczej neutralizacji)

Definicja : Sole to związki chemiczne zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej .

koniec lekcji. 🙂

Kategorie: 8A8B