Data:07.05.21r. kl.8

Temat: Zależności pokarmowe w ekosystemie.

1.Zależności pokarmowe- są to takie zależności między gatunkami, gdzie jeden gatunek jest pokarmem dla drugiego gatunku.

Zależności pokarmowe możemy przedstawić za pomocą łańcucha pokarmowego inaczej troficznego.

W każdym łańcuchu troficznym wyróżniamy 3 poziomy organizmów:

1 poziom to producenci– są to organizmy samożywne, które produkują materię organiczną (pokarm) dla pozostałych poziomów troficznych.

Producentami są rośliny, niektóre bakterie i protisty.

2 poziom to konsumenci- są to organizmy cudzożywne, które dzielimy na:

 • konsumentów I rzędu- to roślinożercy: krowa, koń, owca, sarna, żubr, łoś.
 • Konsumentów II rzędu-to mięsożercy( drapieżniki): lwy, tygrysy, wilki, ptaki drapieżne,
 • konsumentów III rzędu-są to wszystkożercy: człowiek, dzik, świnia, niedźwiedź, szczur,

3 poziom to destruenci- to bakterie i grzyby, pierścienice i niektóre stawonogi, które rozkładają martwą materię organiczną na związki proste.

Przykładowe łańcuchy pokarmowe:

a) mniszek lekarski- konik polny-jaszczurka-bocian

b )trawa- krowa człowiek

c) liście ziemniaka- stonka ziemniaczana- bażant- myszołów

W ekosystemie organizmy połączone są ze sobą sieciami pokarmowymi.

2.Równowaga ekosystemu i jej zakłócenia.

Prawidłowo działający ekosystem znajduje się w stanie równowagi dynamicznej dzięki procesom naturalnej regulacji gatunków.

Zakłócenie tej równowagi może nastąpić wtedy gdy:

 • z ekosystemu zniknie jeden z gatunków
 • do ekosystemu zostanie wprowadzony obcy gatunek

Praca domowa na ocenę.

Ułóż po 2 łańcuchy pokarmowe:

 • w lesie
 • na polu
 • na łące
 • w jeziorze lub rzece
 • w morzu lub oceanie

Pamiętaj, aby w łańcuchach były organizmy żyjące w tych ekosystemach i aby zwierzęta i rośliny nie powtarzały się.

Masz na to czas 7 dni, do czwartku(13.05.21r) włącznie. Powodzenia.

Data:23.04.21r. kl.8.

Karta pracy z ekologii na ocenę.

Czas zrobienia karty do czwartku 06.05.21r.włącznie.

1.Wyjaśnij pojęcia:

ekologia-

nisza ekologiczna-

zakres tolerancji ekologicznej-

populacja-

biocenoza-

biotop-

zależności pokarmowe-

2.Wymień czynniki wpływające na liczebność i zagęszczenie populacji.

a.

b.

c.

3.Opisz strukturę przestrzenną populacji, z przykładami roślin i zwierząt.

a.

b.

c.

4.Scharakreryzuj populację rozwijającą się, ustabilizowaną i wymierającą.

a.rozwijająca się –

b. ustabilizowana-

c.wymierająca-

5.Wymień po przecinku po 4 przykłady, z przykładami organizmów:

a. przystosowania organizmów do drapieżnictwa-

b. sposoby polowania-

c. przystosowania organizmów do roślinożerności-

d .przystosowania organizmów do pasożytnictwa-

e. jak nie dać się zjeść u zwierząt-

f. jak nie dać się zjeść u roślin-

6. Opisz po 2 przykłady:

a.symbiozy-

b. protokooperacji-

c. komensalizmu-

Data:23.04.21r. kl.8.

Temat:Cym jest ekosystem?

1. Składniki ekosystemu:

Biocenoza- składniki ożywioneBiotop- składniki nieożywione
RoślinyPowietrze
ZwierzętaWoda
LudzieGleba
GrzybySkały
ProtistyŚwiatło
BakterieTemperatura

2.Rodzaje ekosystemów:

 • naturalne– powstały bez udziału człowieka np.morza,jeziora,lasy tropikalne
 • sztuczne– stworzone przez człowieka np. sady, pola uprawne, sztuczne zbiorniki wodne

3.Przemiany ekosystemów.

Proces stopniowych zmian ekosystemu, prowadzący do powstania ekosystemu o większej liczbie gatunków nazywamy sukcesją. Wyróżniamy 2 rodzaje sukcesji:

a).sukcesja pierwotna-rozwija się tysiące lat i polega na rozwijaniu się biocenozy od początku, w miejscu, w którym nie było żadnych organizmów.

b). sukcesja wtórna-jeśli biocenoza rozwija się na terenie zmienionym przez człowieka np. na nieuprawianych polach.

4.Warstwowy układ ekosystemu lasu

Warstwy w lesieRoślinyZwierzęta
Gleba i ściółka leśnaOpadłe z drzew liście i igły,małe gałązki
5szt.
Runo leśne (do 50 cm)10szt.

5szt.
Podszycie lasu (do 2,5 m)5szt.
10szt.

Korony drzew4szt. drzewa liściaste:

4szt. drzewa iglaste:

5szt.
Data:16.04.21r. kl. 8.

Temat: Nieantagonistyczne zależności w przyrodzie.

Obejrzyjcie film, a następnie przepiszcie notatkę do zeszytu.

1.Zależności nieantagonistyczne to inaczej zależności korzystne, przynajmniej dla jednej ze stron.

Wyróżniamy 3 rodzaje tych zależności:

a) mutualizm- inaczej symbioza to zależność niezbędna lub konieczna do przeżycia dla obu stron.np.

 • Porosty -to zależność pomiędzy grzybem, a glonem
 • rośliny nasienne i grzyby to mikoryza,
 • mrówki grzybiarki i grzyby
 • rośliny motylkowe i bakterie brodawkowe

b) protokooperacja- to zależność korzystna ale niekonieczna do przeżycia dla obu stron np.

 • zależność między ukwiałem i rakiem pustelnikiem
 • kolibry i rośliny
 • mszyce i mrówki
 • ptaki bąkojady i bawoły

c)komensalizm- to zależność, z której korzyści czerpie tylko jedna ze stron, nie wyrządzając szkody drugiemu organizmowi i nie przynosząc mu pożytku np.

 • lwy i hieny lub sępy
 • rekiny i małe rybki podnawki

Proszę nauczyć się tego tematu str.111-115.

Data:09.04.21r. kl.8

Temat: Pasożytnictwo.

1.Pasożytnictwo to zależność antagonistyczna, w której jeden organizm jest pasożytem i żyje kosztem drugiego organizmu, swojego żywiciela.

a).pasożyty zewnętrzne-pchły, wszy, kleszcze, pijawki.

b).pasożyty wewnętrzne-tasiemce, glista ludzka, owsiki, włosień kręty, przywry.

2.Przystosowania do pasożytniczego trybu życia:

 • Narządy czepne u pasożytów zewnętrznych np. tasiemiec uzbrojony ma haczyki i przyssawki,
 • uproszczona budowa ciała np. pchły nie mają skrzydeł, ponieważ przemieszczają się razem z żywicielami; pasożyty wewnętrzne np. tasiemce pozbawione są narządów zmysłów,
 • duża ilość potomstwa np. u tasiemca kilkadziesiąt tysięcy jaj
 • różne sposoby pobierania pokarmu np. komar ma aparat gębowy kująco- ssący; tasiemce wchłaniają pokarm całą powierzchnią ciała, nie mają przewodu pokarmowego,
 • wytwarzanie substancji chemicznych np. pasożyty zewnętrzne wydzielają substancje znieczulające, a pasożyty wewnętrzne mają ciało pokryte oskórkiem lub substancjami chroniącymi przed strawieniem przez żywiciela.

3.Znaczenie pasożytów:

a)osłabiają organizm żywiciela,

b)zatruwają organizm żywiciela produktami przemiany materii,

c)przenoszą wiele chorób np. kleszcze przenoszą boreliozę i wirusowe zapalenie mózgu,

d)pasożyty roślin powodują straty w rolnictwie np. rdza źdźbłowa atakuje pszenicę.

Data:26.03.21r. kl.8

Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność.

1.Drapieżnictwo = drapieżnik( mięsożerca) + ofiara( pokarm)

2.Znaczenie drapieżników:

a) polują na osobniki stare, chore, słabe i młode

b)dokonują selekcji, w wyniku której, pozostają osobniki zdrowe, silne, potrafiące się bronić i ukrywać.

3. Przystosowania organizmów do drapieżnictwa.

 • Smukłe ciało, długi ogon, obszerna klatka piersiowa i duże płuca, dobrze rozwinięte narządy zmysłów, szerokie nozdrza, umięśnione tylne kończyny, ostre kły.

4.Sposoby polowania.

 • Upodabnianie się do podłoża np. pająk kwietnik
 • tworzenie pułapek np. pająki tworzą sieć
 • paraliżowanie ofiary np. meduzy
 • wabienie przynętą np. niektóre żółwie
 • skradanie się np. lwy
 • atak z ukrycia np. murena

5.Jak nie dać się zjeść, czyli sposoby ochrony przed drapieżnika

 • kamuflaż np. patyczaki
 • upodabnianie się do groźnych gatunków np. niektóre motyle do os
 • napompowywanie ciała powietrzem np. najeżka
 • udawanie martwego np. zaskrońce
 • substancje toksyczne w ciele np. u drzewołaza lazurowego
 • posiadanie twardego pancerza np. u pancernika

6.Rośliny drapieżne – rosiczka, dzbanecznik.

7.Roślinożerność = roślinożerca (żubr, krowa,owca) + roślina (pokarm)

8.Znaczenie roślinożerców.

 • Osłabienie roślin i narażenie ich na choroby
 • zapobieganie zarastaniu łąk,
 • ptaki i niektóre ssaki przyczyniają się do rozsiewania nasion.

9.Jak rośliny bronią się przed zjedzeniem?

 • Kaktusy mają kolce
 • pokrzywy mają olejki parzące,
 • litopsy upodabniają się do kamieni,
 • niektóre rośliny wytwarzają trujące substancje np. lulek czarny,

10.Przystosowania organizmów do roślinożerności.

 • U przeżuwaczy tj. krowa, żubr występują: żołądek składa się z 4 komór, w 1 komorze znajdują się bakterie i protisty odpowiedzialne za trawienie celulozy, długie jelita, zęby o szerokich powierzchniach do rozcierania pokarmu, dobrze rozwinięty zmysł smaku i węchu itp.
 • u motyli-aparat gębowy ssący w postaci rurki,
 • u ptaków odpowiednie dzioby w zależności od rodzaju pokarmu,
 • u świstaków i bobrów siekacze rosną przez całe życie i muszą być ścierane
 • u ślimaka tarka z ząbkami zamiast języka
 • u termitów w przewodzie pokarmowym są protisty rozkładające celulozę.

Data:19.03.21r.

Temat: Rodzaje konkurencji.

1.Zależności między organizmami w przyrodzie:

a. antagonistyczne czyli ujemne: konkurencja, roślinożerność, drapieżnictwo, pasożytnictwo.

b. nieantagonistyczne czyli dodatnie: mutualizm, protokooperacja, komensalizm.

2.O konkurencji mówimy wtedy, gdy organizmy rywalizują ze sobą o te same ograniczone zasoby środowiska. Wyróżniamy:

 • konkurencję wewnątrzgatunkową – gdy współzawodniczą osobniki tego samego gatunku
 • konkurencję międzygatunkową– gdy współzawodniczą osobniki innych gatunków

Rośliny konkurują najczęściej o:

 • dostęp do światła,
 • dostęp do wody i soli mineralnych,
 • zwierzęta zapylające kwiaty lub rozsiewające nasiona.

Zwierzęta konkurują o:

 • pokarm,
 • dostęp do wody,
 • partnera do rozrodu,
 • terytorium lub miejsce schronienia.

3.Skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej:

a. podział przestrzeni na terytoria

b. ustalenie się hierarchii w stadzie

c. prowadzi do śmierci słabszych osobników.

4.Skutki konkurencji międzygatunkowej:

a. wypieranie jednego gatunku przez drugi,

b. zmiana niszy ekologicznej

Data:12.03.21r. kl.8.

Temat: Cechy populacji.

1.Populacja to grupa osobników tego samego gatunku, żyjących na określonym obszarze w tym samym czasie.

2.Cechy populacji:

 • liczebność-liczba osobników jednego gatunku występujących na określonym obszarze, w tym samym czasie.
 • zagęszczenie-to liczba osobników przypadająca na określoną jednostkę powierzchni lub objętości; policz zagęszczenie żubrów w puszczy Białowieskiej, jeżeli ich liczba wynosi 600 osobników i zajmują obszar 150 km kwadratowych.
 • śmiertelność-to liczba osobników danej populacji, które umarły w określonym czasie. Śmierć osobników może nastąpić z różnych powodów np. brak pokarmu, choroby, ze starości, atak drapieżnika, wędrówki, klęska ekologiczna ( powóź, pożar, trzęsienie ziemi)
 • rozrodczość-to liczba potomstwa wydanego na świat w określonym czasie. Zależy ona od: ilości pokarmu, warunków środowiska, drapieżników.
 • migracje– wędrówki osobników inaczej przemieszczanie się osobników z populacji( emigracja) i do populacji (imigracja). Migracje związane są z wędrówkami sezonowymi, w poszukiwaniu pokarmu lub partnera do rozrodu.
 • struktura przestrzenna populacji-jest to sposób rozmieszczenia populacji na zajmowanym terenie. Wyróżniamy 3 rodzaje struktury przestrzennej:

a.rozmieszczenie losowe ( przypadkowe)- charakterystyczne dla zwierząt żyjacych pojedyńczo np. lisy, motyle, a u roślin dla tych, których nasiona rozsiewane są przez wiatr np. mniszek lekarski,

b.rozmieszczenie równomierne– w przyrodzie rzadko występuje np. u roślin na pustyniach, u zwierząt, które są drapieżnikami pilnującymi swojego terytorium.

c. rozmieszczenie skupiskowe – występuje u zwierząt żyjących w stadach np. wilki, żubry, słonie, antylopy, czy ławice ryb, owady żyjące w społecznościach np. pszczoły mrówki; u roślin rosnących w kępach np. pokrzywy, konwalie,

 • struktura płciowa– jest to stosunek liczby osobników żeńskich i męskich w populacji; u większości gatunków jest tyle samo samic, ile samców.
 • struktura wiekowa– jest to stosunek liczby osobników w poszczególnych grupach wiekowych. W życiu każdego organizmu wyróżniamy 3 okresy rozwojowe:

a.okres młodzieńczy– trwa od narodzin do osiągnięcia dojrzałości płciowej.

b. okres rozrodczy– trwa od momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej do jej zakończenia.

c. okres starości-trwa od momentu utraty zdolności rozmnażania do śmierci.

Ze strukturą wiekową powiązane są piramidy wieku:

 1. Populację rozwijającą się charakteryzuje znaczna ilość osobników młodocianych. Liczebność takiej populacji będzie rosła.
 2. W populacji ustabilizowanej liczba osobników w poszczególnych okresach rozwojowych jest zbliżona. Liczebność utrzymuje się na stałym poziomie.
 3. Populacja wymierająca charakteryzuje się znaczną przewagą organizmów dojrzałych i starych. Liczebność takiej populacji maleje, może ona wyginąć.

Data:05.03.21r. kl.8.

Temat: Organizm a środowisko.

1.Czym jest ekologia?

Nazwa pochodzi z języka greckiego: „oikos” oznacza dom a „logia” nauka.

Ekologia zajmuje się opisywaniem zależności między organizmami a środowiskiem oraz badaniem wzajemnego wpływu różnych organizmów.

2.Podstawowe pojęcia ekologiczne:

a. nisza ekologiczna- są to wymagania każdego organizmu tj.

 • warunki środowiska np. temperatura, wilgotność,
 • dostępność zasobów środowiska np. pokarm, miejsce do życia,
 • powiązania organizmów z innymi organizmami np. ilość drapieżników

b. siedlisko-jest to przestrzeń, w której występuje dany organizm.na tym obszarze organizm znajduje pokarm, schronienie, rozmnaża się i rozwija.np siedliskiem bociana białego są tereny wiejskie, a bociana czarnego obszary w pobliżu rzek i jezior.

c. tolerancja ekologiczna -jest to zdolność przystosowywania się organizmu do zmian zachodzących w środowisku.

d. zakres tolerancji ekologicznej -zakres zmienności danego czynnika, od minimum do maksymum, w którym organizm może przetrwać np. temperatura.

e. eurybionty– to organizmy o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej np. sosna, szczur wędrowny

f. stenobionty-to organizmy o wąskim zakresie tolerancji np. rzekotka czerwonooka, koralowce,

g. organizmy wskaźnikowe -są to organizmy o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej wobec badanego wskaźnika, które mówią nam o stanie środowiska. np. larwy jętek występują tylko w czystych wodach; podobnie pstrągi, raki, małże.

h. skala porostowa – służy do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w badanej okolicy.

Data:19.02.21r. Kl 8.

Temat:Podsumowanie wiadomości z ewolucjonizmu – karta pracy na ocenę.

Termin zrobienia pracy do następnej lekcji biologii, czyli do 26.02.21r.

1.Wyjaśnij pojęcia i podaj po 1 przykładzie.

a. narządy homologiczne-

b. narządy analogiczne-

c.konwergencja-

d.izolacja geograficzna-

2.Opisz podane pojęcia i podaj po 3 przykłady:

a. skamieniałości-

b.ogniwa pośrednie-

c.relikty-

d.narządy szczątkowe-

e.endemity-

3.Podaj 3 różnice między doborem naturalnym i sztucznym.

a.

b.

c.

4.Przedstaw 5 głównych założeń teorii ewolucji Karola Darwina.

a.

b.

c.

d.

e.

5.Podaj po 4 podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych człekokształtnych:

podobieństwa:

1.

2.

3.

4.

różnice:

1.

2.

3.

4.

6.Przypisz formom człowiekowatym cechy, które pojawiły się u nich po raz pierwszy w rozwoju ewolucyjnym.

Australopitek-

Człowiek zręczny-

Człowiek wyprostowany-

Neandertalczyk-

Człowiek rozumny-

Data:12.02.21r. kl.8.

Temat:Pochodzenie człowieka.

1.Systematyka człowieka.

Królestwo: zwierzęta

Typ: strunowce

Podtyp: kręgowce

Gromada: ssaki

Rząd: naczelne

Nadrodzina: małpy człekokształtne

Rodzina:człowiekowate

Rodzaj:człowiek (Homo)

Gatunek: człowiek rozumny (Homo sapiens)

2.W czym jesteśmy podobni do małp człekokształtnych?

 • obuoczne widzenie, postrzeganie świata w 3 wymiarach
 • rozróżnianie barw
 • długie kończyny z obrotowymi stawami
 • chwytne dłonie z przeciwstawnym kciukiem
 • rozbudowane mięśnie mimiczne
 • zredukowany ogon
 • długi okres dzieciństwa

3.Różnice w budowie człowieka i małp człekokształtnych:

 • dwunożność i wyprostowana postawa ciała
 • duży mózg, i zmiana budowy czaszki
 • zredukowane owłosienie ciała
 • wysoko rozwinięte zdolności manualne
 • rozwój mowy
 • wysoko rozwinięta inteligencja
 • tworzenie dóbr kultury tj.muzyka, poezja

4.Na przebieg ewolucji człowieka miały wpływ zmiany klimatyczne,lasy tropikalne zmieniły się w sawannę i przodkowie człowieka musieli przystosować się do tych zmian, to doprowadziłodo powstania nowych gatunków.

 • Australopitek (Australopithecus) żył głównie na otwartych przestrzeniach sawanny, w razie niebezpieczeństwa wspinał się na drzewa, ale większość czasu chodził wyprostowany na dwóch nogach, przeważała dieta roślinna
 • Człowiek zdolny/zręczny-(Homo habilis) miał większy mózg, wytwarzał proste narzędzia kamienne, żył w jaskiniach, był wszystkożerny
 • Człowiek wyprostowany- (Homo erectus) skolonizował Afrykę i Eurazję wytwarzał bardziej skomplikowane narzędzia(dzidy) posługiwał się ogniem, przemieszczał się na duże odległości , budował szałasy, był wszystkożerny
 • Neandertalczyk- duża pojemność mózgu, potrafił mówić, tworzył różnorodne narzędzia, zaobserwowano zachowania społeczne tj. grzebanie zmarłych, malowidła na skałach mówiące o ich życiu, wyginął z niewiadomych przyczyn
 • Człowiek rozumny( Homo sapiens)-tworzył kulturę i sztukę, jego rozwój trwa do dziś

Data:05.02.21r. kl.8

Temat: Mechanizmy ewolucji.

1.Kim był Karol Darwin?

Był brytyjskim przyrodnikiem i geologiem,żył w latach(1809 -1882r)Studiował medycynę na uniwersytecie w Edynburgu,a następnie zafascynowały go nauki przyrodnicze, które studiował na uniwersytecie w Cambridge. W czasie 5 letniej podróży na statku HMS Beagle odwiedził wyspy Galapagos, gdzie przeprowadził najważniejsze obserwacje i zebrał materiały do badań nad teorią ewolucji.

Darwin w książce pt:”O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”1859r. zawarł podstawowe tezy swojej teorii ewolucji.

2.Główne założenia teorii ewolucji Karola Darwina, uzupełnione współczesną wiedzą:

 • osobniki tego samego gatunku różnią się miedzy sobą pewnymi cechami, wynikającymi z przystosowania się do środowiska, tą cechę nazywamy zmiennością genetyczną gatunku.Obecnie wiemy, że zależy ona od genów, mutacji i rekombinacji.
 • przystosowanie się do środowiska sprawia, że przeżywają osobniki najlepiej przystosowane, co Darwin nazwał doborem naturalnym,
 • Darwin zauważył, że większość zwierząt wydaje na świat więcej potomstwa niż jest to konieczne np. ryby składaję miliony jaj, z których rodzi się tylko część narybku. Organizmy konkurują o ograniczone zasoby środowiska, co Darwi nazwał walką o byt,
 • Dobór naturalny sprawia, że przeżywają gatunki najlepiej przystosowane do środowiska przyrodniczego,
 • Cechy przodków są dziedziczone i przekazywane z pokolenia na pokolenie,
 • Izolacja geograficzna jest przyczyną powstawania nowych gatunków np. zięby Darwina na wyspach Galapagos.

3.Porównanie doboru sztucznego i naturalnego.

Dobór naturalnyDobór sztuczny
1. O selekcji osobników decydują warunki srodowiska1.O selekcji osobników decyduje człowiek
2. To proces przypadkowy2. To proces celowy
3.Przeżywają osobniki najlepiej przystosowane do środowiska3.Do rozrodu są dopuszczane osobniki o cechach pożądanych przez człowieka
4.Prowadzi do powstawania nowych gatunków4.Prowadzi do powstawania nowych ras i odmian np.wszyskie rasy psów pochodzą od wilka

4.Endemity to gatunki, które żyją na ograniczonym obszarze np.na wyspach Galapagos

 • Żółw słoniowy
 • Legwan morski
 • Pingwin równikowy
 • Zięby Darwina
 • Dziobak i kolczatka w Australii

Data:29.01.21r. kl.8.

Temat: Pośrednie dowody ewolucji.

1.Struktury (narządy ) homologiczne– mają wspólne pochodzenie i podobną budowę wewnętrzną ale służą do wykonywania innych funkcji.

Narządy te świadczą o pokrewieństwie organizmów. Przykładem tych narządów są kończyny przednie wszystkich kręgowców: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.

2.Struktury( narządy) analogiczne-nie mają wspólnego pochodzenia i nie świadczą o pokrewieństwie ale służą do wykonywania tych samych funkcji np. skrzydła owadów i skrzydła ptaków lub nietoperzy.

3.Konwergencja- jest to zjawisko upodabniania się organizmów, które nie są ze sobą spokrewnione ale żyją w tym samym środowisku.np. opływowy kształt ciała pingwina, foki, delfina i ryb.

4.Jedność budowy i funkcjonowania- należy do pośrednich dowodów ewolucji.

Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek, które składają się z tych samych związków chemicznych( białek, węglowodanów, tłuszczy i kwasów nukleinowych).

Komórki tworzą tkanki, a te budują narządy, następnie układy narządów i cały organizm- nazywamy to jednością planu budowy.

5.Jedność funkcjonowania-polega na tym, że wszystkie organizmy wykazują te same czynności życiowe tj:odżywianie, oddychanie, rozmnażanie, wydalanie, wzrost i rozwój, reakcja na bodźce.

6.Rozmieszczenie organizmów

O wspólnym pochodzeniu organizmów świadczy fakt, że blisko spokrewnione gatunki zazwyczaj zamieszkują sąsiednie rejony, a daleko spokrewnione występują daleko np. na różnych kontynentach.

Data:22.01.21r. kl.8.

Temat:Ewolucja i jej dowody bezpośrednie.

1.Ewolucja jest to proces stopniowych zmian organizmów, sposobu życia, upodobań pokarmowych i cech gatunkowych, które prowadzą do powstawania nowych gatunków.Proces ewolucji trwa miliony lat i jest spowodowany zmianami środowiska przyrodniczego.Proces ten potwierdzają bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji.

2.Bezpośrednie dowody ewolucji:

a. Skamieniałości– są to szczątki lub ślady ogranizmów zachowane w osadach skorupy ziemskiej np.

 • skamieniałe muszle amonitów należących do głowonogów, sprzed wielu milionów lat,
 • kości, zęby, fragmenty czaszki dynozaurów żyjących w erze mezozoicznej,
 • w pokładach wędla kamiennego zachowały się fragmenty paprotników drzewiastych, z których powstał węgiel kamienny,
 • zmumifikowane ciała całych organizmów znalezione w lodach Syberii np. ciało mamuta, lub w pokładach ropy naftowej czy solanki,
 • owady uwięzione w żywicy, przetrwały miliony lat w bursztynie
 • ślady zwierząt odciśnięte w skałach np. w góracg Świętokrzyskich
 • w skamieniałym gnieździe dinozaura można znaleźć jaja lub szczątki embrionów

b.Ogniwa pośrednie- są to organizmy łączące w sobie cechy dwóch grup systematycznych np.

 • Tiktaalik jest ogniwem pośrednim między rybami i płazami
 • Ichtiostega jest ogniwem łączącym ryby i płazy
 • Sejmuria jest ogniwem łączącym płazy i gady
 • Archeopteryks lub praptak jest ogniwem łączącym gady i ptaki

c.Relikty, czyli żywe skamieniałości są to pojedyńcze gatunki, które przetrwały do dziś w niezmienionej formie, chociaż ich bliscy krewni dawno wyginęli.np.

 • Dziobak i kolczatka- stekowce, żyjące w Australii, mają cechy gadów(jajorodność) i ssaków ( karmienie młodych mlekiem matki)
 • Latimeria-ryba trzonopłetwa,które wymarły miliony lat temu, złowiona w 20 wieku, występuje w Oceanie Indyjskim,
 • Łodzik to jedyny żyjący współcześnie głowonóg z muszlą zewnętrzną

d.Narządy szczątkowe- są to narządy obecnie bezużyteczne, które występowały u odległych przodków i pełniły potrzebne funkcje np.

 • zęby mądrości u człowieka
 • mięśnie poruszające małżowiną uszną,
 • wyrostek robaczkowy,
 • kość ogonowa

Data 27.11.20r. kl.8 Karta pracy na ocenę

Imię, nazwisko, klasa……………………………………………………………………………………..

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z genetyki.

1.Wyjaśnij pojęcia:(0-15p)

gen-

genotyp-

fenotyp-

kariotyp-

allele-

gen dominujący-

gen recesywny-

homozygota dominująca-

homozygota recesywna-

heterozygota-

kom. diploidalna-

kom. haploidalna-

mutacja-

replikacja-

zasada komplementarności-

2.Podaj 3 różnice między mitozą i mejozą(0-3p)

3.Podaj 3 przykłady cech niedziedzicznych(0-1p)

…………………………………………………………………………………………………………………..

4.Podaj 3 przykłady cech dziedzicznych(0-1p)

……………………………………………………………………………………………………………………

5.O czym mówi I prawo G. Mendla i jak jest nazywane inaczej (0-2p)

Jest nazywane………………………………………………………………………………………..

Mówi o ……………………………………………………………………………………………..

6. Wymień 5 czynników mutagennych(0-5p)

7.Wymień 4 choroby genetyczne autosomalne, recesywne(0-2p)

…………………………………………………………………………………………………………….

8.Co jest przyczyną częstego występowania Zespołu Downa i na czym on polega?(0-3p)

9. Czego dotyczą mutacje genowe?(0-2p)

10.Czego dotyczą mutacje chromosomowe?(0-2p)

Data:13.11.2020r. Klasa 8.

Temat: Rodzaje, przyczyny i skutki mutacji genetycznych.

1.Podstawowe pojęcia:

a.Geny – to odcinki DNA, które zawierają informacje o budowie danego białka potrzebnego w komórce.

b.Błędy, czyli zmiany w DNA mogą pojawiać się nieoczekiwanie, losowo, w dowolnym miejscu nici DNA.

c.Mutacja jest to nagła, trwała zmiana w materiale genetycznym, czyli DNA.

2.Rodzaje mutacji:

a. mutacje genowe czyli punktowe- dotyczą zmian w kolejności nukleotydów.

b. mutacje chromosomowe-dotyczą zmian w budowie i ilości chromosomów. Zmiany te dotyczą kariotypu.

3.Przyczynami mutacji są różne czynniki mutagenne, do których należą:

 • konserwanty i barwniki w żywności
 • związki chemiczne zawarte w dymie papierosowym, spalinach samochodowych,zanieczyszczeniach przemysłowych lub przypalonym tłuszczu
 • wszystkie rodzaje promieniowania np.UV lub promienie rentgenowskie X
 • toksyny wytwarzane przez niektóre grzyby pleśniowe
 • niektóre wirusy itp.

4.Skutki mutacji:

a. Powstawanie nowotworów

b. Choroby dziedziczne przekazywane z pokolenia na pokolenie tj:

 • anemia sierpowata- choroba recesywna, autosomalna, charakterystyczny objaw to sierpowaty kształt krwinek czerwonych, niedotlenienie organizmu;
 • mukowiscydoza– choroba recesywna , autosomalna, charakterystyczny objaw to gęsty śluz zatykający drogi oddechowe i trawienne, trudności z oddychaniem;
 • fenyloketonuria- choroba recesywna , autosomalna, brak enzymu odpowiedzialnego za przemianę jednego aminokwasu, co powoduje upośledzenie umysłowe u dzieci;
 • albinizm – choroba recesywna, autosomalna, brak brązowego barwnika melaniny w skórze, skóra biała, wrażliwa na poparzenia słoneczne;
 • pląsawica Huntingtona– choroba dominująca, autosomalna, wiąże się z obumieraniem komórek nerwowych w mózgu, występuje po 30 roku życia, objawy to niekontrolowane ruchy ciała.

Data:20.11.20r. kl.8

Temat: Mutacje chromosomowe.

1.Zespół Downa– polega na obecności 1 dodatkowego chromosomu w 23 parze autosomów, co daje razem 47 chromosomów, zamiast 46.

Nazywa się to trisomią 23 pary chromosomów.

Osoby z tym zespołem mają charakterystyczny wygląd, wady serca, problemy z układem trawiennym i wydalniczym, oraz wady wzroku lub słuchu, są opóźnione fizycznie i umysłowo, żyją do ok.50 lat.

Bezpośrednią przyczyną występowania tej choroby jest późny wiek matki rodzącej dziecko.

2.Badania prenatalne- są to badania stanu zdrowia rozwijającego się zarodka lub płodu.Dzięki tym badaniom możemy wykrywać na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego choroby genetyczne.

Do badań tych zaliczamy:

 • amniopunkcję- polega na pobraniu płynu owodniowego, którym jest DNA płodu,
 • biochemiczne badanie krwi matki
 • USG-pozwala na obserwację płodu i określenie płci,
Kategorie: 8A8B