Słupno, 24.02.2021 r.

Temat: Wychowanie do życia w rodzinie – pytania i odpowiedzi.

WYCHOWANIE to szczególnego rodzaju uczenie się:

– uczenie się postaw, rozwijanie wrażliwości to odkrywanie własnych możliwości, talentów, mocnych stron i budowanie na nich własnej tożsamości i siły.

Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami, negatywnymi emocjami.

Wychowanie jest więc budowaniem CZŁOWIECZEŃSTWA.

Piękno ludzi jest największym pięknem Ziemi. (Johann Heinrich Pestalozzi)

Pozdrawiam.

Słupno, 03.03.2021 r.

Temat: Dojrzałość, to znaczy …

W przyrodzie każda roślina musi mieć glebę oraz deszcz i słońce. Wówczas dojrzewa i rozwija się

Podobnie jest z człowiekiem – rodzi się w konkretnej rodzinie, która jest jak ziemia, każdy ma swoją jedyną rodzinę, nie ma drugiej takiej samej. Każdy z Was, aby dorósł potrzebuje opieki i miłości, a żeby rozkwitł potrzebuje czasu, aż stanie się dojrzałym człowiekiem.

Człowiek niedojrzały to taka osoba, która wymaga jeszcze troski i opieki, jak nierozwinięty kwiat, który jeszcze samodzielnie nie potrafi żyć. Należy się nim opiekować i pomagać w rozwoju. Ważne jest również wspieranie w podejmowaniu właściwych decyzji.

NIEDOJRZAŁOŚĆ TO: niepełna samodzielność, pochopne podejmowanie decyzji, życie w świecie fantazji, często brak odpowiedzialności za to co się mówi lub robi, czasem drwiny wobec osób płci przeciwnej i jej problemów.

DOJRZAŁOŚĆ TO: samodzielność, odpowiedzialność za to co się robi i mówi, umiejętność współczucia, przepraszania, wybaczania, przyznania się do winy, porozumiewania się, umiejętność słuchania drugiego człowieka, poznanie znaczenia przyjaźni i miłości.

Każdy człowiek w pewnym okresie swojego życia zaczyna się zmieniać, wchodzi w okres dojrzewania, a staje się to na ogół między 11 a 16 rokiem życia. Należy tu zaznaczyć, że każdy dojrzewa własnym rytmem , a zmiany jakie zachodzą w młodym człowieku, przebiegają na trzech płaszczyznach: dojrzałość biologiczna, dojrzałość psychiczna, dojrzałość społeczna – ale o tym na następnych zajęciach.

Pozdrawiam.

Słupno, 10.03.2021r.

Temat: Komunikacja w rodzinie.

Co to znaczy komunikacja ? porozumiewanie się między sobą członków rodziny (mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek), tj. rozmowa. Szkołą życiową są różnice zdań między dziećmi a rodzicami, między rodzeństwem. Istnieje wiele czynników ułatwiających i utrudniających kontakt w ogóle, w tym także z rodzicami. Nie należy zapomnieć, że osoby i ich zachowanie oddziałują na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Drobne nieodpowiednie zachowanie może wpływać na powstawanie konfliktów.

Zachowania pożądane:

– przychylna postawa rozmawiających,

– wysłuchanie drugiej strony,

– logiczne argumenty,

– spokojny głos,

– słuchanie.

Zachowania niepożądane:

– podniesiony głos,

– przekrzykiwanie drugiej strony,

– przerywanie wypowiedzi,

– obrażanie się,

tupanie.

Życzę szczerych i miłych rozmów w rodzinie !

Pozdrawiam.

Słupno, 17.03.2021 r.

Temat: Blaski i cienie koleżeństwa.

Dzisiejsze zajęcia mają na celu uświadomienie sobie, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu różnorodne grupy, do których należymy. Pośród naszych kolegów i koleżanek uczymy się sztuki życia. Czasem ich dobra rada, życzliwy uśmiech, czy nawet sama obecność stanowią dla nas cenną pomoc. Czasem jednak w ich obecności jakby trudniej podejmować nam własne decyzje.

Czasami nasi koledzy próbują stosować wobec nas pewne naciski (presję), abyśmy się do nich dostosowali. W każdej sytuacji musimy pamiętać, że mamy prawo, a nawet obowiązek, zawsze postępować zgodnie z własnym rozeznaniem dobra i zła, choć niejednokrotnie jest to bardzo trudne. Z naszą obecnością w grupie rówieśniczej, związane są zarówno pewne korzyści, jak i zagrożenia.

ZAPAMIĘTAJ!

Każdy, z kim spędzasz czas, ma na ciebie wpływ.

Gdy propozycje kolegów nie są zgodne z twoimi przekonaniami, masz prawo, a nawet obowiązek odmówić.

Jeśli twoi koledzy kierują się zasadami podobnymi do twoich, łatwiej pokonać presję środowiska.

Pozdrawiam.

Słupno, 31.03.2021 r.

Temat: Tradycje świąteczne w naszej kulturze.

„Wielka wartość tradycji polega na tym, że daje rodzinie poczucie tożsamości i przynależności do siebie.

Nie jesteśmy tylko członkami zabieganej grupy ludzi, ale stanowimy żyjącą i oddychającą rodzinę, która jest świadoma swojej niepowtarzalności”.

James Dobson

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzę spokoju i zdrowia.

Pozdrawiam.

Słupno, 07.04.2021 r. / 14.04.2021 r.

Temat: Pierwsze uczucia.

Zanim zakochasz się pierwszy raz, trudno ci jest sobie wyobrazić, że na sam widok jakiejś osoby serce zaczyna bić mocniej niż na wiadomość o klasówce. Stan zakochania się jest mieszanką różnych uczuć: poczuciu szczęścia często towarzyszy zwątpienie w samego siebie, zmieszanie i obawa przed ośmieszeniem. Istnieje wiele możliwości odczuwania do kogoś pociągu i drżenia serca. I nie da się powiedzieć, czy to tylko zadurzenie, czy najzupełniej poważna miłość. Nie ma żadnych kryteriów, według których można byłoby odróżnić zadurzenie od miłości. Wszystkie te pojęcia oznaczają tylko tyle, że jest jakaś osoba, do której czujesz coś szczególnego i z którą pragniesz być bardzo blisko. Większość ludzi zakochuje się w swoim życiu więcej niż raz. Szczególnie w okresie dojrzewania, gdy człowiek zmienia się równie szybko co jego zainteresowania, w ciągu krótkiego czasu można zakochać się kilka razy. Nikt jednak nie może oceniać, czy to zakochanie jest ważniejsze albo poważniejsze niż inne. Do tej pory naukowcom nie udało się do końca wyjaśnić, dlaczego między dwojgiem ludzi zaczyna iskrzyć.

GRAMY FAIR !

Oczywiście nie jest łatwo powiedzieć komuś, że się go nie kocha, albo już nie kocha, szczególnie jeśli dobrze znamy tę drugą osobę, a może nawet bardzo lubimy ją. Nieodwzajemnione uczucia każdemu sprawiają ból. Może ten ktoś musiał zebrać całą swoją odwagę, by do ciebie podejść – a tu takie rozczarowanie. Nie utrudniamy dodatkowo jeszcze życia drugiemu człowiekowi, na przykład naśmiewając się razem z koleżankami z jego miłosnych listów, sms czy wręcz czytając je na głos. Jeśli się w kimś nie zakochasz, nikt nie może mieć ci tego za złe. Udawanie, że coś do drugiej osoby czujesz, tylko po to by nie sprawić jej przykrości byłoby bardzo nieuczciwe ale również nie należy publicznie wyśmiewać tej miłości. Należy po prostu powiedzieć, co czujesz albo nie czujesz. Nie trzeba przy tym wchodzić w szczegóły.

Rodzenie się prawdziwej miłości jest procesem, który wymaga czasu.

Zakochanie to tylko jeden krok na tej drodze, ale jakże piękny !

Pozdrawiam.

Słupno, 21.04.2021 r. / 29.04.04.2021 r.

Temat: Uczymy się panować nad emocjami.

W okresie dojrzewania bardzo często wystawieni jesteście na takie próby, kiedy musicie sami podjąć decyzję. Jak wtedy się zachowujecie? Czy umiecie zapanować nad swoimi emocjami pozytywnymi lub przykrymi? Emocje kierują człowieka do konkretnego działania: jeśli np. pod wpływem złości i gniewu będziemy działać, bez zastanowienia się, nie myśląc o konsekwencjach, możemy łatwo wyrządzić komuś krzywdę. Z takimi sytuacjami spotykacie się często, np. w szkole, na przerwie, na podwórku, na imprezie, spotkaniu towarzyskim itp.

Czy jest jakiś sposób, aby do takich sytuacji nie dochodziło?

Trzeba nad sobą pracować, należy umieć powstrzymywać się, poczekać aż przejdzie gniew.

ZDOLNOŚĆ POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZED DZIAŁANIEM POD WPŁYWEM IMPULSU, POMAGA STAWAĆ SIĘ ODPOWIEDZIALNYM CZŁOWIEKIEM !

W czym może pomóc respektowanie powyższej zasady?

– nie przezywam koleżanki, kolegi w złości, używając wulgarnych słów,

– nie uderzę kolegi itp.,

– nie oceniam źle osób, nie ranię ich słowem,

– ta zasada pomaga lepiej wyrażać swoje myśli,

– pomaga lepiej radzić sobie z przeciwnościami,

– daje wiarę we własne siły,

– pozwala odkrywać samego siebie, swój charakter i innych ludzi,

– pomaga w planowaniu działania i określeniu jego konsekwencji.

POWODZENIA W PANOWANIU NAD EMOCJAMI !!!

Słupno, 05.05.2021 r. / 12.05.2021 r.

Temat: Dobra atmosfera w rodzinie- co to znaczy?

Współodpowiedzialnym za dobrą atmosferę w rodzinie jest każdy członek rodziny.

Czynniki mające wpływ na dobrą atmosferę w rodzinie:– poczucie bezpieczeństwa,- okazywanie uczuć, czułość,- cierpliwość,- porządek w mieszkaniu,- radość,- sytość,- wspólne spędzanie czasu (wspólne spożywanie posiłków, wspólne świętowanie, wakacje, spacery),- przebaczanie,- zaufanie,- dobre warunki materialne.

Co utrudnia szczęśliwe życie rodzinne?– brak jednego z rodziców (niekonieczne śmierć czy odejście, ale również długa praca poza domem),- stan zdrowia poszczególnych członków rodziny,- ilość obowiązków, możliwość sprostania im,- rodzaj pracy, zmianowość,- sposób spędzania czasu, izolowanie się, – sposób rozwiązywania konfliktów, brak kompromisów, ustępstw.

Aby być szczęśliwym w rodzinie nie wystarczy tylko zaspokojenie potrzeb materialnych i biologicznych. Dla normalnego rozwoju człowieka konieczna jest atmosfera bezpieczeństwa, czułości, cierpliwości, radości, akceptacji, miłości, zrozumienia i zaufania.

Pozdrawiam.

Słupno, 13.05.2021 r.

Temat: Uzależnienia behawioralne.

Uzależnienia behawioralne tzw. czynnościowe.

Zestaw zachowań i czynności, których notoryczne, ciągłe powtarzanie może przerodzić się w uzależnienie behawioralne. Do najczęstrzych uzależnień od wykonywanych czynności zaliczają się uzależnienia od:

– internetu

– hazardu

– gier komputerowych

– jedzenia

– pracy

– zakupów

– telefonu komórkowego

– telewizji.

Pozdrawiam.

Kategorie: 7B