19. 05. 2021

Temat: Stężenie procentowe roztworu – zadania tekstowe.

*

Witam Was Dzieci!

*

Lekcja na platformie.

Powtarzamy, i dodajemy nowe treści. Obejrzyjcie filmik

*

Podręcznik, strona 191

Zad. 2

 • Cp = 2%
 • masa roztworu = 80 g
 • masa substancji = ?
 • podstawiamy do wzoru: ms = Cp * mr / 100%
 • ms = 2 * 80 / 100%
 • ms = 1,6 g

Zad. 5

 • mr = 0,5 kg = 500 g
 • Cp = 4 %
 • ms = ?
 • obliczamy
 • ms = 4 * 500 / 100 %
 • ms = 20 g
 • dosypujemy 20 g soli
 • zmieniła się masa substancji oraz masa roztworu, do starego roztworu dosypaliśmy więcej substancji
 • nowa ms = 20 g + 20 g = 40 g
 • nowa mr = 500 g + 20 g = 520 g
 • obliczamy nowe Cp
 • Cp = ms * 100% / mr
 • Cp = 40 * 100% / 520
 • Cp = 7,7 %

*

Praca domowa

 • zad. 6 / 191
 • zad. 5 / 194

*

Pozdrawiam 🙂

*

17. 05. 2021

Temat: Stężenie procentowe roztworu.

*

Po lekcji na teamsach.

 • powtórzyliśmy rozpuszczalność, wykorzystanie krzywych rozpuszczalności do obliczania rozpuszczalności różnych substancji w określonej temperaturze
 • stężenie procentowe – wzory, zależności, zadania
 • zad. 1, 3 / 191
 • przeanalizujcie przykłady z podręcznika strony 185 – 189

*

Pozdrawiam 🙂

*

12. 05. 2021

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie – zadania.

*

Witam Was Dzieci!

Dzisiaj lekcja na platformie.

Do obliczeń będą nam potrzebne krzywe rozpuszczalności – podręcznik strona 178 – 179

Przypominam – rozpuszczalność to maksymalna liczba gramów danej substancji rozpuszczona w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze i danym ciśnieniu, aby otrzymać roztwór nasycony.

*

Filmik z poprzedniej lekcji, wykresy były omówione.

Zad. 1 / 183

odczytujemy rozpuszczalność, szukamy azotanu (V) potasu

szukacie , przez jaką wartość , ilości substancji , przebiega krzywa odpowiedniego związku

 • 15 stopni, to 30 g w 100 g wody
 • 60 stopni, to 110 g w 100 g wody

Zad. 2 / 183

odczytujemy rozpuszczalność z krzywej rozpuszczalności

 • temp. 70 stopni, azotan (V) sodu rozpuszczalność 136 g w 100 g wody
 • możemy ułożyć proporcję
 • w 100 g wody mamy 136 g azotanu ; to w 200 g mamy x
 • a więc x = 272 g

Zad. 3 / 183

jodek potasu, odczytujemy rozpuszczalność z krzywej rozpuszczalność

 • w 10 stopniach = 135 g
 • w 30 stopniach = 152 g
 • ile gramów trzeba dodatkowo rozpuścić?
 • odejmujemy
 • 152 g – 135 g = 17 g

Przeanalizujcie przykłady z podręcznika, strony 181 – 182

*

Praca domowa, w zeszycie :

 • zad. 2, 3, 4 / 194
 • zad. 4 / 183

*

To wszystko, pozdrawiam 🙂

*

10. 05. 2021

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: ” Woda i roztwory wodne”.

*

05. 05. 2021

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

 • definicja rozpuszczalności
 • rozpuszczalność substancji – stałych i gazów – w zależności od wzrostu temperatury
 • obejrzyjcie filmik

*

powtórzenie przed sprawdzianem – omówiliśmy zakres na test na lekcji

 • definicje
 • rodzaje roztworów, mieszaniny
 • właściwości cząsteczki wody
 • woda jako rozpuszczalnik
 • trzy stany skupienia wody
 • ….
 • ….
 • powtórz – strony 160 – 177, 180
 • test – 20 pytań, 20 minut

*

Powtarzajcie, proszę o samodzielną pracę. Pozdrawiam 🙂

*

28. 04. 2021

Temat: Rodzaje roztworów.

*

Witam Was Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

*

Jak zawsze – zapoznajcie się z lekcją, filmikami, pamiętajcie o notatkach.

 • roztwór – to mieszanina jednorodna co najmniej dwóch składników – substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika
 • roztwór nienasycony – to taki, w którym przy danej temperaturze i w danej objętości rozpuszczalnika można rozpuścić jeszcze pewna ilość substancji
 • roztwór nasycony – w danej temperaturze i danej objętości rozpuszczalnika nie można rozpuścić już więcej danej substancji; substancja opada na dno naczynia
 • krystalizacja – wydzielanie substancji rozpuszczonej z roztworu; np wskutek oziębiania roztworu
 • obejrzyjcie filmik
 • podział mieszanin ze względu na ilość substancji rozpuszczonej:
 • roztwór nasycony
 • roztwór nienasycony: roztwór rozcieńczony i roztwór stężony [ samodzielnie – opisz ]
 • podział mieszanin ze względu na wielkość cząstek:
 • roztwór właściwy, koloid, zawiesina

*

Na dzisiaj to wszystko, zapoznajcie się dokładnie z przedstawionymi wiadomościami.

Pozdrawiam 🙂

*

26. 04. 2021

Temat: Woda jako rozpuszczalnik.

*

Witam Was Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • sprawdzenie notatki z poprzedniej lekcji
 • powtarzamy i rozszerzamy nasze wiadomości
 • filmik
 • oglądajcie dalej
 • woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym – te oraz inne właściwości już na pewno opisaliście w notatce
 • oglądamy – powtarzamy
 • Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla większości ciał stałych oraz dobrze miesza się z wieloma innymi cieczami. W cząsteczce wody występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane. To, że woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wynika to z budowy polarnej jej cząsteczek, które są tzw. dipolami:
 • w wodzie dobrze rozpuszczają się związki o budowie jonowej czyli takie, których cząsteczki zawierają kationy i aniony. Rozpuszczanie polega na takim ustawieniu się cząsteczek, ze dodatni biegun cząsteczki wody styka się z jonem ujemnym cząsteczki substancji rozpuszczonej, natomiast biegun ujemny cząsteczki wody z jonem dodatnim cząsteczki rozpuszczonej
 • co to jest rozpuszczanie ? [ definicja, opis – samodzielnie ]
 • od czego zależy szybkość rozpuszczania substancji: [ omawialiśmy na lekcji – samodzielnie ]

*

Pamiętajcie o notatce w zeszycie – konkretnej, szczegółowej.

To wszystko do tej lekcji, pozdrawiam 🙂

*

21. 04. 2021

Temat: Woda – właściwości i rola w przyrodzie.

*

Witam Was!

*

Lekcja na platformie, proszę o notatkę.

Zaczniemy od filmiku

*

Lekcja łatwa, znana Wam z życia codziennego, to również wiadomości poznane na innych przedmiotach.[ podręcznik strony 160 – 164 ]

Do czego potrzebna jest woda?

 • procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym
 • procesy chemiczne – obecność wody niezbędna
 • schładzanie – procesy związane z przemysłem
 • obecność wody w organizmach żywych – funkcjonowanie organizmów żywych

Główne źródła zanieczyszczeń wody

 • zanieczyszczenia komunalne

Właściwości wody

 • woda zwiększa swoją objętość podczas zamarzania [ opisz ….]
 • anomalia – gęstość wody w temperaturze 4 stopni C [ opisz … ]
 • różna temperatura wrzenia – jaki wpływ ma ciśnienie [ wyjaśnij … ]

Jak możemy oszczędzać wodę – gospodarka racjonalna

W poniedziałek porozmawiamy na teamsach. Pozdrawiam 🙂

*

19. 04. 2021

Temat: Sprawdzian: ” Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.”

*

14. 04. 2021

Temat: Podsumowanie wiadomości o łączeniu się atomów i reakcjach chemicznych.

*

Witam ponownie!

*

Po lekcji na teamsach.

Powtórzenie przed sprawdzianem. Dwie części – pamiętajcie.

W pliku w zespołach na teamsach jest whiteboard 37.

Pozdrawiam 🙂

*

12. 04. 2021

Temat: Obliczenia stechiometryczne.

*

Witam Was Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • sprawdziliśmy , omówiliśmy karty pracy – równania reakcji chemicznych i prawo zachowania masy
 • zadania – obliczenia stechiometryczne – wykorzystanie mas atomowych i cząsteczkowych do obliczenia masy substratu lub produktu
 • dodatkowa chemia – środa

*

Powtórzenie przed sprawdzianem

 • rodzaje wiązań chemicznych
 • wiązania występujące w różnych związkach
 • oktet elektronowy – definicja, co oznacza dla pierwiastka
 • definicje: wiązanie, kation, anion, wspólna para elektronowa itp
 • wartościowość
 • typy reakcji chemicznych
 • odczytywanie wzorów chemicznych
 • zapisywanie wzorów cząsteczek , wzory chemiczne
 • równania reakcji chemicznych – odczytywanie, współczynniki
 • obliczanie zawartości procentowej pierwiastka w związku – zadania
 • obliczanie stosunku masowego – zadania
 • prawo zachowania masy – zadania
 • prawo stałości składu – zadania
 • obliczenia stechiometryczne – wykorzystanie masy cząsteczkowej – dzisiejsza lekcja

*

Powtarzajcie , notatki, whiteboard, podręcznik

Powodzenia , powtarzamy na reamsach 🙂

*

07. 04. 2021

Temat: Prawo zachowania masy.

*

Witam Was Dzieci!

*

Lekcja na platformie. Uważam, że dacie sobie z nią radę. To właściwie trochę łatwej matematyki. 🙂

*

Prawo zachowania masy dotyczy reagujących substancji.

Masa substratów użytych do reakcji chemicznej jest zawsze równa masie produktów otrzymanych w wyniku tej reakcji.

*

Obejrzyjcie filmik

*

Temat w podręczniku na stronach 148 – 150

*

Rozwiążemy zadanie z podręcznika

Zadanie 1 / 150

 • układamy równanie do zadania, zawsze od tego zaczynamy zadania
 • Mg + O2 => MgO
 • współczynniki reakcji, liczba atomów poszczególnych pierwiastków przed i po reakcji jest taka sama
 • 2 Mg + O2 => 2 MgO
 • x 48 g 120 g
 • aby obliczyć masę magnezu oczywiście odejmujemy od masy produktu masę substratu
 • 120 g – 48 g = 72 g
 • Odp. Spaleniu w tlenie uległo 72 g magnezu.

*

Karta pracy z rozwiązanymi zadaniami oraz zadaniami do obliczenia, taka sama podpięta na mobidzienniku.

*

Prawo zachowania masy

Masa substratów użytych do reakcji jest równa masie produktów otrzymanych w wyniku reakcji.

Rozwiązując zadanie – musisz ułożyć równanie reakcji i zbilansować je         ( dobrać współczynniki reakcji ).

Zadanie 1.

Przeprowadzono reakcję rozkładu 6,51 g tlenku rtęci (II), w wyniku której powstało 6,03 g rtęci. Oblicz masę tlenu, który powstał w wyniku reakcji?

            AgO  =>    Ag   +   O2

           6,51 g         6,03 g     x

6,51 = 6,03 + x

x = 6,51 – 6,03

x = 0,48 g

Zadanie 2.

Podczas prażenia wapienia otrzymano 112 g wapna palonego i 88 g tlenku węgla (IV). Ile gramów wapienia poddano prażeniu?

    CaCO3   =>    CaO   +   CO2

        x                112 g        88 g

x = 112 + 88

x = 200 g

Zadanie 3.

W wyniku spalenia 4 g wodoru w chlorze otrzymano 146 g chlorowodoru. Ile gramów chloru użyto do reakcji?

Zadanie 4.

Ile gramów chloru przereagowało z 2,3 g sodu, jeżeli w wyniku reakcji otrzymano 5,85 g chlorku sodu?

Zadanie 5.

Ile gramów siarczku glinu powstanie w wyniku reakcji 5,4 g glinu z 9,6 g siarki?

Zadanie 6.

Wodór o pewnej masie przereagował z tlenem o masie 8 razy większej. Oblicz masę wodoru i masę tlenu, jeżeli w wyniku reakcji powstało 36 g wody ?

       2  H2    +     O2   =>    2  H2O

           x              8x                36 g

        x +  8x = 36

       9x = 36  / : 9

         x = 4 g

   wodór = 4 g,   

   tlen = 8 razy 4 g = 32 g

Zadanie 7.

W wyniku reakcji magnezu z tlenem powstało 120 g tlenku magnezu. Oblicz masę wodoru i masę tlenu biorących udział w reakcji, jeżeli masa tlenu stanowiła 2/3 masy magnezu.

*

Zróbcie zadania, omówimy je na teamsach.

Pozdrawiam 🙂

*

31. 03. 2021

Temat: Równania reakcji chemicznych – ćwiczenia.

*

Witam Was Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

W dalszym ciągu ćwiczymy pisanie równań reakcji chemicznych.

Prosze – przeanalizujcie moje wyjaśnianie.

Wykonajcie kartę pracy – jest podpięta również w mobidzienniku.

Wysyłam dwoma sposobami

*

*

Równania reakcji chemicznych

Zadanie 1 / 147

a)

chlor + chrom  =>  chlorek chromu (III)

ustalamy wzór cząsteczki na podstawie wartościowości

                        III  I

Cl2 + Cr  =>   CrCl3

pamiętamy, że liczba atomów danego pierwiastka przed i po reakcji musi być taka sama; zwiększamy liczbę cząsteczek chlorku i odpowiednio cząsteczek chloru i atomów chromu

3 Cl+ 2 Cr => 2 CrCl3

trzy cząsteczki chloru reagują z dwoma atomami chromu w wyniku czego powstają dwie cząsteczki chlorku chromu (III)

b)

żelazo  +  tlen => tlenek żelaza (II)

                      II II

Fe  +  O=>  Fe O

Ustalamy współczynniki czyli bilansujemy reakcję

2 Fe  +  O2  =>  2  FeO

dwa atomy  żelaza reagują z jedną cząsteczką tlenu tworząc dwie cząsteczki tlenku żelaza (II)

c)

siarka  +  sód  => siarczek sodu

                        I   II

S  +  Na  =>   Na2 S

współczynniki

S  +  2 Na  =>  Na2S

jeden atom siarki reaguje z dwoma atomami sodu tworząc jedna cząsteczkę siarczku sodu

d)

woda  => tlen  +  wodór

 I   II

H2O  =>   O2  +  H2

Bilansujemy

2 H2O  =>  O2  +  2 H2

dwie cząsteczki wody rozkładają się tworząc jedna cząsteczkę tlenu i dwie cząsteczki wodoru

*

Równania reakcji chemicznych

Zadanie 1.

Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych

 •  Cu   +     O2    =>     Cu2O
 •   Al +      O2   =>       Al2O3
 •   Cu  +    C    =>    Cu   +    CO2
 •    K  +     Cl2   =>     KCl
 •   Cu  +    NO2  =>   Cu2O   +   NO
 •   Na  +    Cl2    =>   NaCl
 •   N2O3   +    H2O   =>    HNO2
 •   SO2    +   O2    =>       SO3
 •    Fe  +     Cl2    =>      FeCl3
 •    Pb   +     O2   =>          PbO

Zadanie 2.

Dobierz współczynniki stechiometryczne, podaj interpretację słowną

 • NO  +  O2    =>     NO2
 • N2   +      O2   =>        N2O
 • K  +     Br2    =>      KBr
 • Cr  +     HCl   =>      CrCl3   +       H2
 • NH3    +    O2  =>     N2  +     H2

Zadanie 3.

Uzupełnij równania reakcji, dobierz współczynniki

 • ………. +    S  =>    Li2S
 • K +   …….. =>    K2O
 • Ag2O  =>  Ag  +   ……..
 • Na  +   ……… =>     NaH
 • Mg  +  ………  =>     MgO
 • PbO  +   H2  =>  ……..  +  H2O
 • Fe2O3  +  CO  =>  ………  +  CO2
 • ……..  +  CuCl =>   Cu  +  CrCl3
 •  …….. +  ……… =>   Fe2O3
 • P4  +   ………  =>  P4O10

Zadanie 4.

Ułóż i uzgodnij równania reakcji chemicznych

 • wodór z tlenem, produktem jest woda
 • glinu z siarką, produktem jest siarczek glinu
 • sodu z tlenem, produktem jest tlenek sodu
 • wapnia z wodorem, produktem jest wodorek wapnia CaH2
 • węgla z wodorem, produktem jest metan CH4
 • wodoru z chlorem, produktem jest chlorowodór HCl

*

Pozdrawiam 🙂

*

29. 03. 2021

Temat: Równania reakcji chemicznych.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj ćwiczenia – pisanie równań reakcji chemicznych – tym razem zapisywaliśmy reakcje za pomocą symboli i wzorów, już nie słownie.

 • przeczytaj – zapoznaj się – z pisaniem reakcji , podręcznik strony 142 – 146
 • notatki z teamsów, z whieboarda, pamiętajcie o notatkach
 • zadanie 2 / 147
 • uzupełniając współczynniki reakcji – duże liczby przed symbolami pierwiastków i wzorami związków chemicznych – zawsze pamiętamy, że liczba atomów danego pierwiastka przed i po reakcji musi być taka sama
 • zadanie 5 / 158 – to praca do sprawdzenia na 12 kwietnia
 • 31 marca – lekcja na platformie i karta pracy
 • 7 kwietnia – lekcja na platformie i karta pracy
 • w ramach utrwalenia – obejrzyj filmik

*

Utrwalaj, pisz reakcje. Pozdrawiam 🙂

*

24. 03. 2021

Temat: Zadania – ustalanie wzoru rzeczywistego, stosunki procentowe i masowe.

*

Witam Was!

*

Lekcja na platformie, a tak właściwie karta pracy wysłana przez mobidziennik.

Teraz inny sposób zadanie 3 / 141

 • S = 50%
 • a więc O = 50%
 • SxOy
 • x/y = 50/50 = 1 /1
 • m at S = 32 u , m at O = 16 u
 • x / y razy 32 / 16 = 1 /
 • mnożymy przez odwrotność czyli 16/32
 • zostaje
 • x / y = 16/32
 • skracamy przez 16
 • x / y = 1 / 2
 • indeks x = 1 , y = 2
 • wzór tlenku siarki
 • SO2

Proszę o wykonanie zadań z karty pracy, do poniedziałku na teamsach, pozdrawiam 🙂

KARTA PRACY

Prawo stałości składu związku chemicznego                                 24. 03. 2021

Zadanie 1.

Ustal wzór sumaryczny i nazwę związku chemicznego, w którym cynk i chlor są połączone w stosunku 13:14

( inny sposób niż podczas teamsów )

Zn x Cl y

nie znamy liczby atomów, musimy ustalić wzór

Masa at. cynku 65 u

Masa at. chloru 35 u

x/y = 13/14

x/y razy 65/35 = 13/14

mnożymy przez 35/65, aby pozbyć się liczb przy x/y

otrzymamy

x/y = 13/14 razy 35/65

skracamy , jak ułamki zwykłe, 13 i 65 przez 13, 14 i 35 przez 7, i jeszcze 5

otrzymaliśmy

x/y = ½

czyli 1 atom cynku i 2 atomy chloru

wzór ZnCl2    chlorek cynku ( II )

Zadanie 2.

Stosunek masowy żelaza do tlenu w pewnym związku wynosi 7:2. Podaj wzór sumaryczny i nazwę związku.

Zadanie 3.

Oblicz skład procentowy ( procent masowy ) pierwiastków w związkach chemicznych

 • tlenek magnezu
 • tlenek fosforu ( V )

Zadanie 4.

Ustal wzór związku chemicznego zawierającego 83% potasu i 17% tlenu.

m at. potasu = 39 u

m at. tlenu = 16 u

83 /17   skracamy przez 17, w przybliżeniu to

5 / 1 – stosunek wagowy

x/y = 5 /1

x / y razy 39 / 16 = 5 / 1

mnożymy przez odwrotność, podobnie jak w równaniach

x / y = 5 / 1 razy 16 / 39

otrzymujemy

x / y = 80 / 39

w przybliżeniu

2 / 1

x = 2 atomy potasu,  y = 1 atom tlenu

K2O

Zadanie 5.

W pewnym tlenku siarki zawartość procentowa tlenu wynosi 60%. Oblicz stosunek wagowy pierwiastków w tym tlenku oraz podaj wzór sumaryczny ( rzeczywisty).

Zadanie 6.

Ustal wzór rzeczywisty tlenku azotu tlenku azotu o masie cząsteczkowej 108 u, zawierającego 25,9 % azotu.

Wiemy, że m at. azotu = 14 u , m at. tlenu = 16 u

Proporcja, obliczamy udział masowy, masę,  azotu

100%    –  108 u

25,9 %  –   x

Obliczamy

x = 28 u

28 u : 14 u = 2 atomy

tlen

108 u – 28 u = 80 u

80 u : 16 u = 5 atomów

Wzór związku  N2O5

Zadanie 7.

Ustal wzór rzeczywisty tlenku chloru o masie cząsteczkowej 119 u, wiedząc, że zawiera on 59,66% chloru.

Zadanie 8.

Oblicz stosunek masowy pierwiastków w :

 • tlenku miedzi ( I )
 • tlenku miedzi ( II )

*

22. 03. 2021

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego – zadania utrwalające.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Powtórzyliśmy, utrwaliliśmy i poznaliście nowe typy zadań.

Podręcznik – zad. 1 – 4 / 141

Whiteboard – w pliku każdego zespołu..

Ćwiczcie, to bardzo ważne zadania.

Karta pracy będzie wysłana na mobidziennik.

W środę – lekcja na platformie.

Pozdrawiam 🙂

*

17. 03. 2021

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

*

Witam Was!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Prawo stałości składu związku chemicznego – ściśle związane z proporcją.

Substancje reagują zawsze w tych samych stosunkach lub stosunek mas substratów jest zawsze stały.

*

Robiliśmy podobne zadania z matematyki, tutaj ścisła korelacja międzyprzedmiotowa.

przykłady:

W każdym związku chemicznym stosunek mas pierwiastków jest stały i jest charakterystyczny dla danego związku.

Obliczamy stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym

 • Al2O3
 • masy cząsteczkowe Al = 27 u , O = 16 u
 • Al : 0
 • 2 razy 27 u : 3 razy 16 u
 • 54 u : 48 u
 • dzielimy przez 6
 • 9 : 8
 • zawsze do stosunku czyli ułamka, nieskracalnego
 • obliczyliśmy stosunek masowy glinu do tlenu w tlenku glinu

*

Obliczamy skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym

Wykorzystamy związek Al2O3

 • masa cząsteczkowa : 2 razy 27 u + 3 razy 16 u = 54 u + 48 u = 102 u
 • obliczamy % Al w związku
 • możemy ułożyć proporcję
 • 102 u – 100 %

54 u – x %

 • x razy 102 u = 54 u razy 100 %
 • x = 53 %
 • % O :” 100 % – 53 % = 47 %

*

Obejrzyjcie filmik

 • przeanalizujcie przykłady z podręcznika ze stron 138 – 139
 • wykonajcie w zeszycie zadania 1, 2 / 141 , z podręcznika

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was , do poniedziałku na teamsach

*

15. 03. 2021

Temat: Wzory i nazewnictwo – ćwiczenia utrwalające.

*

Witam Was!

Dzisiaj lekcja zdalna.

Na mobidziennik wysłałam Wam częściowo uzupełnioną kartę pracy. Sprawdźcie – prosze, pozostałe ćwiczenia omówimy.

Pozdrawiam Was, 🙂

*

10. 03. 2021

Temat: Ćwiczenia utrwalające – nazewnictwo, wzory sumaryczne i strukturalne, wartościowość.

*

Witam was!

*

Lekcja na platformie, ostatnia godzina powtórzenia lub utrwalenia.

Ćwiczcie zadanai ze strony 136.

Prześlę również dodatkowe materiały do ćwiczeń.

*

Dzieci, karta pracy wysłana przez mobidziennik, oczywiście do zrobienia

Na chwilę obecną to wszystko.

Pozdrawiam was serdecznie 🙂

*

08. 03. 2021

Temat: Wartościowość a wzory chemiczne – ćwiczenia.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Powtarzaliśmy i utrwalaliśmy pisanie wzorów sumarycznych, wzorów strukturalnych, wykorzystanie wartościowości przy ustalaniu wzorów, nazewnictwo związków itp.

Zadania ze strony 136 z podręcznika.

Na dzisiaj to wszystko, dużo do ćwiczenia, pozdrawiam

*

03. 03. 2021

Temat: Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego.

*

Witam Was!

Dzisiaj lekcja na platformie.

Proszę jak zawsze o notatkę!

Podsumowanie – i wnioski:

 • wiązanie atomowe ( kowalencyjne ) niespolaryzowane – wspólna para elektronowa,
 • wiązanie atomowe spolaryzowane – przesunięcie , w dalszym ciągu wspólnej, pary elektronowej w kierunku atomu o wyższej elektroujemności
 • wiązanie jonowe – oderwanie elektronu od atomu o niższej elektroujemności, powstają jony – kationy ( z oderwanym elektronem ) i aniony ( z pobranym elektronem ),
 • mówimy, że to na ogół przeniesienie elektronu z metalu na niemetal
 • związki jonowe – mają wiązania jonowe
 • związki kowalencyjne – wiązania kowalencyjne
 • budowa : jonowe – wiązania mocne, tworzą sieć krystaliczną
 • stan skupienia: jonowe – tylko stały, kowalencyjne – stały, ciekły i gazowy
 • temperatura topnienia i wrzenia: jonowe – wysoka, dużo energii do stopienia, kowalencyjna – znacznie niższe temperatury
 • rozpuszczalność w wodzie: jonowe – dobrze, kowalencyjne – słabo, kowalencyjne spolaryzowane – dość dobrze
 • przewodzenie prądu i elektryczności: jonowe rozpuszczone w wodzie lub stopione – przewodzą, nierozpuszczone – nie przewodzą; kowalencyjne – większość nie przewodzi, są wyjątki
 • jeszcze obejrzyjcie filmik

*

Praca domowa: zad. 1, 2 / 129, oczywiście podręcznik 🙂

*

Powtarzajcie, w poniedziałek utrwalamy , pozdrawiam Was serdecznie 😉

*

01. 03. 2021

Temat: Powtórzenie poznanych wiadomości – wiązania i elektroujemność.

*

Po lekcji na teamsach.

*

Powtarzaliśmy poznane wiadomości o wiązaniach chemicznych.

Cała lekcja jest do odtworzenia na teamsach, proszę o notatkę w zeszycie.

Do obejrzenia – powtórnie filmiki!

*

Utrwalajcie i uczcie się. Pozdrawiam

*

Lekcja 24.

24. 02. 2021

Temat: Wiązanie jonowe.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Lekcja na platformie.

Spróbuję najważniejsze rzeczy Wam przedstawić, ale proszę również zajrzeć do podręcznika.

 • wiązanie jonowe – różnica elektroujemności – między pierwiastkami tworzącymi wiązanie – co najmniej 1,7
 • to na ogół wiązanie między atomami grupy 1 lub 2 oraz atomami grupy 15 – 17
 • elektron ( grupa 1 ) lub elektrony – zostają oderwane oderwane; te atomy nie mają elektronów walencyjnych, stają się jonami dodatnimi czyli kationami
 • atomy – grupy 15 – 17, zabrały elektrony, oderwały je, dołączyły do siebie, mają nadmiar elektronów , stają się jonami ujemnymi czyli anionami

*

 • kation ” tyludodatni ” – ile oddał elektronów
 • anion ” tyluujemny ” – ile dołączył elektronów
 • Przeczytaj z podręcznika strony : 121 – 123
 • Dzieci – tłumaczenie na teamsach, przeczytajcie jeszcze raz ostatnie trzy lekcje, pamiętajcie o notatkach

*

pozdrawiam Was , trzymajcie się zdrowo

*

Lekcja 23.

22. 02. 2021

Temat: Wiązanie kowalencyjne – ćwiczenia utrwalające.

*

Po lekcji na teamsach.

Proszę – czytajcie, analizujcie – rysujcie wiązania. Podręcznik to uzupełnienie lekcji, ale też zaglądajcie do niego.

 • elektroujemność – zdolność pierwiastka do przyciągania elektronów – duża wartość, lub oddawania – mała wartość
*
 • wiązanie kowalencyjne – ” klasyczne” – różnica elektroujemności = 0, występuje między takimi samymi atomami w cząsteczce tlenu, wodoru, azotu itp
 • wiązanie kowalencyjne spolaryzowane – różnica elektroujemności do wartości 1,7 – para elektronowa,( elektrony różnych pierwiastków tworzą wiązanie ) jest przesunięta w stronę pierwiastka o większej elektroujemności; to wiązanie w cząsteczce wody, dwutlenku węgla
 • przesunięcie elektronów w kierunku atomu o wyższej elektroujemności powoduje powstanie bieguna ujemnego, są tutaj nadmiarowe elektrony, jest ich więcej niż dodatnich protonów,
 • przy atomie, od którego przesunęły się elektrony powstaje biegun dodatni – protony dodatnie przecież pozostały, brak jest ujemnych elektronów

*

 • spróbuj rozrysować cząsteczkę dwutlenku węgla
 • na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

Lekcja 22.

17. 02. 2021

Temat: Wiązanie kowalencyjne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Zaczynamy omawiać wiązania.

dzisiaj pierwszy rodzaj wiązań – wiązanie kowalencyjne.

Wiązanie tworzy się między atomami, a właściwie między elektronami walencyjnymi pierwiastków. Mogą to być atomy tego pierwiastka, no . w czasteczkach gazów, tlenu, wodoru , jak równiez między atomami różnych pierwiastków.

*

Wasze zadanie na ten tydzień

 • przeczytać, przeanalizować z podręcznika strony 110 – 118 ( do drugiego filmiku ) oraz strony 119 – 120 ( do drugiego filmiku )
 • obejrzyjcie filmik

*

I jeszcze jeden

*

Na dzisiaj to wszystko, czytajcie, oglądajcie – na teamsach wszystko wyjaśniam ! Pozdrawiam serdecznie

*

Lekcja 21.

15. 02. 2021

Temat: Pisanie wzorów i nazw związków chemicznych – ćwiczenia.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj ćwiczenia :

 • nazewnictwo związków chemicznych,
 • określanie liczby atomów lub cząsteczek,
 • określanie liczby atomów pierwiastków w cząsteczce,
 • pisanie wzorów sumarycznych związków chemicznych na podstawie wartościowości
 • zadania 1 – 6 / 136
 • jeszcze raz filmiki z pistacji, cały czas ćwiczymy

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

Lekcja 20.

10. 02. 2021

Temat: Wartościowość. Ustalanie wzorów i nazw związków chemicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Dość trudna do tłumaczenia podczas nauki zdalnej.

Obejrzyjcie filmiki, przeanalizujcie treści z podręcznika, w poniedziałek na teamsach pełne tłumaczenie.

*

 • Podręcznik – strony 130 – 136, głównie przykłady – to na końcu lekcji
 • wartościowość – to zdolność danego pierwiastka do utworzenia wiązania
 • obejrzyjcie filmiki

Jeszcze jeden

*

Trochę gorszy

*

Wzory sumaryczne – pokazują ile i jakich atomów buduje cząsteczkę oraz wzory strukturalne – pokazują jej budowę

*

 • Ustalanie czyli pisanie wzorów na podstawie wartościowości. Wszystko zawsze z układem okresowym.
 • obejrzyjcie filmiki

Jeszcze jeden

*

Też chyba trochę gorszy ?

*

 • przypominam o podręczniku*
 • do usłyszenia
 • *

Lekcja 19.

08. 02. 2021

Temat: Sprawdzian: ” Atom i cząsteczka”.

*

Lekcja 18.

03. 02. 2021

Temat: Odczytywanie symboli i wzorów chemicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Nowa lekcja, właściwie utrwalenie już znanych wiadomości oraz małe powtórzenie przed sprawdzianem.

*

Atom co coś pojedynczego, oznaczamy go symbolem.

 • h atom wodoru
 • 3 H trzy atomy wodoru
 • H2, gdzie 2 w prawym dolnym rogu – to już cząsteczka wodoru
 • obejrzyjcie filmik

*

W podręczniku – strona 112 oraz 132.

*

Kol

Nie ten filmik , sorki

*

Może ten

*

Jeszcze jeden

*

I jeszcze zadania z podręcznika. mam nadzieję, że je zrobiliście

*zad. 3 / 108:

 • N2 = 2 x 14 u = 28 u ; to krzem Si
 • 2 x 28 u = 56 u ; to żelazo Fe
 • 28 u : 4 = 7 u ; to lit Li

*zad. 4 / 108

 • 54 u : 2 = 27 u ; to Al , glin
 • 48 u : 3 = 16 u ; to O , tlen
 • wzór Al2O3

*zad. 5 / 108

 • EO2 = 64 u , 2xO = 2 x 16 u = 32 u ; 64 u – 32 u = 12 u , to węgiel C
 • CO2
 • K2EO4 = 174 u , 2 x K = 2 x 39 u = 78 u , 4 x O = 4 x 16 u = 64 u , 174 u – 78 u – 48 u = 32 u , to jest siarka S
 • K2SO4
 • H2E2O7 = 178 u , 2 x H = 2 x1 u = 2, 7 x O = 7 x 16 u = 112 u , 178 u – 2 u – 112 u = 64 u ; 64 u : 2 = 32 u , to siarka S
 • H2S2O7

*

To na dzisiaj wszystko, pozdrawiam

*

Lekcja 17.

01. 02. 2021

Temat: Powtórzenie wiadomości o atomach i cząsteczkach.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

po lekcji na teamsach.

Za tydzień spraw dzian.

Dzisiaj powtórzenie. Robiliśmy zadania z podręcznika ze strony 105 oraz 108.

I według tych punktów proszę przygotujcie się.

Pozdrawiam

Lekcja 16.

27. 01. 2021

Temat: Zależność między budową pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

 • Dzisiaj – PRACA Z PODRĘCZNIKIEM !
 • Dzisiaj lekcja na platformie. Wszystko, co macie dzisiaj poznać, już zostało wcześniej omówione.
 • Zacznijcie proszę od waszego podręcznika strona 100 – Przeczytaj – zrozumiesz!
 • Wszystko, co tam opisano – już omawialiśmy!
 • następnie tabela 10
 • przykłady strony 102 – 103.
 • zmiana aktywności w układzie – o tym tez już mówiliśmy – z tego również notatka
 • praca domowa – zad. 1, 2 / 105
 • na teamsach – wszystko jeszcze raz powtórzymy
 • do sprawdzianu – według powtórzenia na stronie 106 – 107 – teoria
 • do powtórzenia – do sprawdzianu – będziemy robić zadania ze strony 108; możecie powtórzyć na poniedziałek – będziemy omawiać !
 • i do obejrzenia – jako dzisiejsza lekcja – filmik

*

Czytajcie uważnie, róbcie notatki w zeszycie – na pewno dacie radę ! Do usłyszenia na teamsach!

*

Lekcja 15.

25. 01. 2021.

Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Lekcja na teamsach, tutaj jedynie podsumowanie.

Pamiętajcie o notatce:

 • każdy pierwiastek chemiczny ma swoje miejsce w układzie okresowym
 • pierwiastki ułożone są w układzie według wzrastającej liczby atomowej
 • w układzie okresowym możemy wyróżnić: okresy – jest ich 7 – to poziome wiersze, oraz grupy – jest ich 18 – to pionowe kolumny
 • okresy zaczynają się aktywnym metalem, kończą gazem szlachetnym, nieaktywnym
 • prawo okresowości – właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie ze wzrastającą liczbą atomową, powtarzają się okresowo
 • grupy główne : 1, 2 oraz od 13 do 18
 • grupy poboczne : od 3 do 12
 • nazwy grup głównych tworzymy od pierwszego pierwiastka w grupie – wypisz nazwy grup głównych
 • twórca układu okresowego – Dmitrij Mendelejew – notatka, kilka zdań
 • i w ramach powtórzenia – obejrzyjcie filmik, teraz już na pewno zapamiętacie

*

Na dzisiaj to wszystko, następna lekcja na platformie. Pozdrawiam Was serdecznie

*

Lekcja 14.

20. 01. 2021

Temat: Izotopy.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj lekcja na platformie zdalnej.

Troszkę więcej waszej pracy. Jednocześnie – dzisiaj z wiadomością na mobi o lekcji, wyślę Wam kartę pracy. To do ćwiczenia, nic mi nie odsyłacie. Sprawdzimy sobie w poniedziałek na teamsach.

W zeszycie oczywiście notatka.

*

Mówimy o izotopach danego pierwiastka. Mają one taką samą liczbę atomową, czyli tyle samo protonów ( i elektronów ), różnią się liczbą masową czyli liczbą neutronów.

*

Najbardziej charakterystyczne są izotopy wodoru.

 • H prot, 1 e, 1 p , 0 n
 • D deuter 1 e, 1 p, 1 n ( służył w czasie II wojny do produkcji tzw, ciężkiej wody )
 • T tryt, 1 e, 1 p, 2 n

*

Ważna rzecz – definicja jednostki masy atomowej – to 1 / 12 masy atomu izotopu węgla, gdzie dla węgla Z = 6, A = 12.

*

Obejrzyjcie krótki filmik

*

I jeszcze jedna rzecz, ważna. Średnia masa atomowa. Najpierw filmik

*

Na podstawie filmiku i podręcznika , str. 92, napiszcie w zeszycie definicje średniej masy atomowej.

 • Spróbujcie zrobić w zeszycie zadania 2, 3, 4 z podręcznika , strona 94
 • I oczywiście – najważniejsza dla nas informacja – Maria Skłodowska-Curie, w zeszycie chociaż kilka zdań – jakie badania prowadziła, co odkryła.

*

To wszystko, do usłyszenia na teamsach, pozdrawiam Was serdecznie.

*

Lekcja 13.

18. 01. 2021.

Temat: Budowa atomu – ćwiczenia utrwalające.

*

Dzień dobry w nowym roku!

Wracamy do zdalnej szkoły. Na teamsach przypomnimy sobie ostatnia lekcję, i oczywiście wytłumaczymy kolejne ćwiczenia.

W zeszycie , tak jak zawsze, notatka. 🙂

*

 1. Rozmieszczenie elektronów w atomie

Każda z powłok ma ściśle określoną możliwość upakowania na niej elektronów. Mamy 7 powłok, to jednocześnie okresy, w układzie okresowym to wiersze, poziomo.

K 2 e

L 8 e

M 18 e / lub 8 e

N 32 e / lub 18 e

O 18 e / 32 e

P 18 e

Q ( pozostałe )

2. Uproszczony model budowy atomu

Pokazuje rozmieszczenie elektronów na powłokach

3. Powłoka walencyjna i elektrony walencyjne

Jest to powłoka najbardziej oddalona od jadra atomowego. Elektrony, które na niej się znajdują to elektrony walencyjne. I to one biorą udział w tworzeniu wiązań z innymi atomami czyli biorą bezpośredni udział w tworzeniu wiązań chemicznych.

4. Budowa atomu

(z lekcji poprzedniej ) – protony i neutrony – wchodzą w skład jądra atomowego – to wspólna nazwa nukleony. Wokół jądra krążą – na powłokach – elektrony.

5. Liczba atomowa i liczba masowa – to również poprzednia lekcja.

7. Na lekcji pracujemy według strony 90 z podręcznika.

Ćwiczenia, których nie wykonamy to praca domowa.

*

Lekcja 12.

21. 12. 2020

Temat: Budowa atomu – nukleony i elektrony.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na teamsach. Platforma uzupełnia Waszą wiedzę. Będziemy rozmawiać o budowie atomu.

Poznacie:

 • z jakich cząstek elementarnych zbudowany jest atom,
 • co to jest rdzeń atomowy
 • powłoki elektronowe i elektrony walencyjne
 • co to jest liczba atomowa
 • co to jest liczba masowa

*

Proszę obejrzyjcie filmik

*

Wszystko wyjaśnimy podczas zajęć na teamsach. Pozdrawiam

*

Lekcja 11.

16. 12. 2020

Temat: Masa atomowa i masa cząsteczkowa.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie. Proszę wykonajcie notatkę według punktów i ćwiczenia.

*

Otwórzcie układ okresowy pierwiastków na końcu książki. Taki, gdzie podział na metale i niemetale.

Pod symbolem pierwiastka jest podana jego masa atomowa. Liczba, która jest ułamkiem musi być zaokrąglona do liczby naturalnej, według wszystkich zasad zaokrąglania.

Masę atomowa podajemy w jednostkach u.

Podam kilka przykładów:

 • m at C = 12 u
 • m at O = 16 u
 • m at H = 1 u

Te trzy masy musicie znać na pamięć !

 • m at Mg = 24 u
 • m at Al = 27 u
 • m at Ci = 35,5 u – to jedyna masa atomowa, która jest wyrażona ułamkiem !!

*

Masa cząsteczkowa to masa cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego, wyrażona w atomowych jednostkach masy u.

Obliczamy ja dodając masy atomowe wszystkich atomów pierwiastków tworzących daną cząsteczkę.

 • masa cząsteczki azotu : 2 x 14 u = 28 u
 • masa cząsteczki amoniaku NH3 = 1 x 14 u + 3 x 1 u = 17 u
 • masa tlenku potasu K2O = 2 x 39 u + 1 x 16 u = 94 u

*

Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. w razie czego filmik, obejrzyjcie proszę

*

I jeszcze zadania ze strony 83 z podręcznika

 • zad. 4 / 83

Masa cząsteczkowa związku = 106 u

W cząsteczce jest jeden atom C o masie atomowej 12 u oraz trzy atomy O każdy o masie 16 u.

łącznie : 1 x 12 u + 3 x 16 u = 60 u

Odejmujemy znane masy od masy cząsteczkowej:

106 u – 60 u = 46 u

Ponieważ w cząsteczce są dwa atomy nieznanego pierwiastka to dzielimy na dwa 46 u : 2 = 23 u

Ten pierwiastek musimy odszukać w układzie, jest to sód.

*

Praca domowa , z podręcznika , wykonajcie ją w zeszycie

 • zad. 1, 2 / 83
 • zad. 3, 5 / 83

*

Lekcja 10.

14. 12. 2020.

Temat: Atomy i cząsteczki – składniki materii.

*

Dzisiaj lekcja na teamsach.

Spróbujemy dzisiaj poukładać sobie nowe pojęcia.

*

 • dyfuzja – samorzutne rozprzestrzenianie się jednej substancji w drugiej, najszybciej zachodzi w gazach, najwolniej w ciałach stałych
 • czy czujemy zapach wody toaletowej albo perfum, gdy jakaś osoba wejdzie do pomieszczenia, w którym jesteśmy? czy od razu czujemy zapach?
 • John Dalton(1803) – teoria atomistyczno-cząsteczkowa budowy materii !! Ważne / założenia teorii również jako notatka
 • Czy atomy są duże?
 • Masy atomów wyrażamy w atomowych jednostkach masy u
 • 1 u = 1/12 masy atomu węgla
 • 1 u = 0,166 x 10 do potęgi -23 g
 • 1 g = 6,02 x 10 do potęgi 23 u
 • atom to „coś” pojedynczego
 • cząsteczka to połączenie co najmniej dwóch atomów; mogą to być atomy tego samego pierwiastka , wtedy mówimy o cząsteczkach gazów ( tlen, wodór, azot, chlor) lub atomy różnych pierwiastków – wtedy są to cząsteczki związków chemicznych

*

I jeszcze filmik

*

Wszystko omówimy na lekcji, pozdrawiam

*

Lekcja 9.

09. 12. 2020

Temat: Tlenki – wzory, reakcje otrzymywania. Omówienie wyników testu.

*

Dzisiaj lekcja powtórzeniowa, do poprzedniego działu. Dzisiaj poznajecie wartościowość. Na filmikach to znak rzymski pisany nad symbolem pierwiastka.

Właśnie – symbole pierwiastków – zaliczaliście, proszę sobie przypomnieć.

Na początek – wzory związków chemicznych

Tlenki to połączenia chemiczne ( związki chemiczne) tlenu z innymi pierwiastkami. Dobrze znanymi Wam tlenkami są tlenek wodoru ( woda) i dwutlenek węgla :

H2O– tlenek wodoru , monotlenek diwodoru , woda

CO2 – tlenek węgla (IV) , ditlenek monowęgla, dwutlenek węgla

Wodorki to związki chemiczne wodoru z innymi pierwiastkami; znacie np. : siarkowodór ( H2S) , amoniak ( NH3)

We wzorach tlenków, czy wodorków , tlen jest na drugim miejscu we wzorze. Na pierwszym pierwiastek główny. Tlen, w związkach ma wartościowość II – drugą; wodór I – pierwszą. Wartościowość to zdolność utworzenia wiązania, zdolność „złapania” innego pierwiastka. Wartościowość II – to po prostu dwie rączki, które ma tlen, łapie dwa atomy.

*

Jeszcze jeden filmik, informacyjnie

*

Te filmiki potraktujcie informacyjnie, szczególnie ten drugi!

Nie uczcie się wartościowości. Symbole perfekt, na poniedziałek na teamsach proszę o otwarty układ okresowy pierwiastków.

Notatka krótka, wzory tlenków, jak je tworzymy, proste reakcje, te , które były zapisywane słownie – z filmiku z pistacji – proszę zapisać symbolami.

*

Zaczynamy nowy dział, i o pewnych rzeczach musicie mieć pojęcie.

*

To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam , dużo siły i zdrówka!

*

Lekcja 8.

07. 12. 2020

Temat: Test – Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

*

Lekcja 7.

02. 12. 2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o składnikach powietrza i rodzajach przemian , jakim ulegają.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj małe powtórzenie, zwróćcie uwagę powtarzając wiadomości na sprawdzian, na zagadnienia, które przedstawiam poniżej:

 • skład powietrza
 • obliczanie ilości poszczególnych składników powietrza, które znajdują się w określonym pomieszczeniu
 • co to jest powietrze
 • właściwości poznanych gazów: tlenu, wodoru, dwutlenku węgla
 • otrzymywanie poznanych gazów – z lekcji, filmików
 • reakcje charakterystyczne dla poznanych gazów – identyfikacja tych gazów
 • zastosowanie oraz wykorzystanie poznanych gazów
 • typy reakcji chemicznych, zapis słowny
 • reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne ( termiczne )
 • ozon , obejrzyjcie filmik
 • gazy szlachetne, podstawowe wiadomości, filmik
 • pojęcia: spalanie, palność, higroskopijność, korozja
 • skutki zanieczyszczeń powietrza

W razie pytań, wątpliwości – pytajcie, piszcie.

*

Sprawdzian jako plik ukaże się rano w poniedziałek na teamsach. Nie otwieracie, nie klikacie – czyli nic z nim nie robicie. Dopiero, gdy wyraźnie sobie powiemy podczas lekcji !

*

Pozdrawiam, dużo siły i zdrówka 🙂

*

Lekcja 6.

30. 11. 2020

Temat: Rodzaje reakcji chemicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj rozmawialiśmy o skutkach zanieczyszczeń. Świat wokół nas jest dla nas bardzo ważny.

*

Dzisiejszy temat to rodzaje reakcji chemicznych.

Trzy typy reakcji:

 • syntezy
 • analizy
 • wymiany

*

Obejrzyjcie proszę filmik, podczas lekcji przykłady.

*

Proszę o zapamiętanie podstawowych pojęć.

Dalsze ustalenia po lekcji. 🙂

Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza - ppt pobierz
Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza

I jeszcze jedna grafika

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią.": marca 2013

Lekcja 5.

25. 11. 2020

Temat: Zanieczyszczenia powietrza.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj szczególnie nam bliskie. Musimy przecież zwracać uwagę na nasze środowisko.

Kilka filmików, proszę obejrzyjcie,

*

Proszę o notatkę w zeszycie 🙂

I.Przyczyny zanieczyszczeń powietrza:

a.naturalne : np.wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne, pożary

b.antropogeniczne ( wynikające z działalności człowieka ): np. wynikające z produkcji paliw, farb lakierów, nawozów; spalania ( fabryki i gospodarstwa domowe); katastrof w zakładach przemysłowych i transporcie.

II. Skutki zanieczyszczeń :

a. efekt cieplarniany

b. dziura ozonowa

c. kwaśne opady

d. smog

e. obumieranie fauny i flory

f. choroby dróg oddechowych, mutacje , nowotwory, choroby genetyczne.

*

Obejrzyjcie proszę film:

III. Rodzaje zanieczyszczeń powietrza :

 • stałe
 • ciekłe
 • gazowe

*

Praca domowa

 • ( tutaj w ramach dalszej części notatki ) proszę wymienić stałe , ciekłe i gazowe zanieczyszczenia powietrza.
 • proszę dokładnie, ale krótko, wyjaśnić pojęcia: dziura ozonowa, kwaśny deszcz, efekt cieplarniany ( wystarczą treści z podręcznika )

*

Do usłyszenia na teamsach, dalej będziemy rozmawiać o zanieczyszczeniach powietrza, a właściwie jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom.

Pozdrawiam Was serdecznie, dużo zdrówka

*

Lekcja 4.

23. 11 .2020

Temat: Wodór – jego właściwości i zastosowanie.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na teamsach, lekcja na platformie pomoże Wam utrwalić wiadomości dotyczące wodoru.

Zaczniemy od filmików. Obejrzyjcie proszę. Pamiętajcie , że każdy filmik możecie obejrzeć kilka razy 🙂

I proszę oglądajcie dalej 🙂

I trochę więcej treści

*

I jeszcze trochę historii

Wodór po raz pierwszy otrzymano sztucznie na początku XVI wieku w reakcji metalu z kwasem. W latach 1766–81 Henry Cavendish  stwierdził, że wodór jest oddzielną substancją chemiczną, po spaleniu której powstaje woda. Właściwość ta zadecydowała o nazwie tego pierwiastka chemicznego, bowiem w języku greckim υδρογόνο (ydrogóno) oznacza „tworzący wodę

Proszę, wykonajcie w zeszycie notatkę, wykorzystując obejrzane materiały, krótkie informacje oraz podręcznik.

 1. Kto po raz pierwszy otrzymał wodór ?
 2. Wymień właściwości wodoru.
 3. Związki, jakie tworzy wodór
 4. Zastosowanie wodoru
 5. Co to jest mieszanina piorunująca ?
 6. Wykonaj w zeszycie zadanie 2 / 65 z podręcznika

*

Wątpliwości zawsze możemy wyjaśnić na teamsach.

Pozdrawiam 🙂

*

Lekcja 3.

18. 11. 2020.

Temat: Dwutlenek węgla i jego właściwości.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiejsza lekcja przybliży Wam właściwości, reakcję charakterystyczną oraz reakcje – przemiany, związane z dwutlenkiem węgla.

*

Druga część lekcji – to powtórzenie zajęć z poniedziałku, z lekcji 2. To obejrzyjcie po przerwie, nie oglądajcie wszystkiego od razu.

*

Lekcję odtwarzacie dowolnie – liczbowo i czasowo.

Najważniejsze!!!

Nigdy, sami, bez opieki osób dorosłych – nie przeprowadzacie żadnych doświadczeń chemicznych !!1 Pamiętacie nasze BHP. To jak podczas lekcji. Sami nic nie działacie.

Po obejrzeniu filmów oraz przy pomocy podręcznika – proszę o wykonanie notatki w zeszycie według punktów:

 • właściwości dwutlenku węgla
 • reakcja charakterystyczna dla dwutlenku węgla
 • otrzymywanie dwutlenku węgla
 • znaczenie dwutlenku węgla
 • wykorzystanie dwutlenku węgla
 • co to jest suchy lód ?
 • na czym polega obieg węgla w przyrodzie

*

Zaczynamy 🙂

Właściwości przedstawione w trochę inny sposób, a jednocześnie udowodnienie, że w każdych warunkach możemy otrzymać dwutlenek węgla.

Trochę śmieszne…

*

To teraz reakcja charakterystyczna. Oglądajcie 🙂

Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Chemia jest nauką doświadczalne – wtedy wszystko jest jasne 🙂

*

Teraz trochę śmieszniej. Oglądajcie, tutaj pracują inne zmysły, więcej zapamiętacie.

Już teraz każdy z Was na pewno wie dużo o dwutlenku węgla.

Wiemy, gdzie występuje dwutlenek węgla, skąd pochodzi ( procesy spalania i oddychania), jaką pełni rolę w środowisku( fotosynteza) i jakie stanowi zagrożenia ( gaz cieplarniany). Bardzo ważnym pojęciem ,związanym z CO2 jest tzw. obieg węgla w przyrodzie – biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy zachodzące na Ziemi, w wyniku których następuje ciągła wymiana węgla jako pierwiastka znajdującego się w atmosferze, w wodzie, organizmach żywych, ich szczątkach oraz w skorupie ziemskiej.

*

Kilka filmików, które pomogą Wam w powtórzeniu wiadomości o reakcjach z tlenem. Szczególną uwagę zwróćcie na typy reakcji chemicznych. Tu pojawia się ustalanie współczynników reakcji chemicznej.

*

Zaczynamy drugą część lekcji 🙂

Jeszcze jeden – reakcje z tlenem

*

I jeszcze jeden filmik. Uczymy się zapisywać równania reakcji chemiczne. To tylko informacyjnie, porozmawiamy w poniedziałek.

Proszę, obejrzyjcie :

*

Opracujcie lekcję do poniedziałku, będziemy pracować dalej.

Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia 🙂

Elżbieta Kolczyńska

*

Lekcja 2.

16. 11.2020

Temat: Tlen – otrzymywanie, reakcja charakterystyczna, reakcje z tlenem.

Witam Was Dzieci!

Dawno się nie widzieliśmy i nie rozmawialiśmy. Dzisiaj lekcja na teamsach i na platformie pracy zdalnej. Oglądajcie powolutku, na teamsach porozmawiamy 🙂

Kto odkrył tlen ?? CIEKAWOSTKI

Pierwszym odkrywcą tlenu najprawdopodobniej był żyjący w XVI wieku na dworze Zygmunta III Wazy alchemik Michał Sędziwój. 

Tlen został odkryty ponownie przez Carla Sheele przed rokiem 1773, ale odkrycie nie zostało opublikowane do roku 1777. W tym czasie za odkrywcę tlenu od dwóch lat uznawany był Joseph Priestley, który otrzymał tlen ogrzewając tlenek rtęci(II) i zbierając wydzielający się gaz.

Łacińska nazwa tlenu oxygenium (z gr. oksy – kwaśny, gennao – rodzę), wprowadzona została przez Antoine Lavoisiera.

Polska nazwa „tlen” wywodzi się od słowa „tlić” i została nadana przez Jana Oczapowskiego. Wcześniejsza polska nazwa „kwasoród” była dosłownym tłumaczeniem łacińskiej, a wprowadził ją Jędrzej Śniadecki.

https://youtu.be/u73xWPH4FaQ

Tlen można otrzymać: * podczas termicznego rozkładu manganianu(VII) potasu, * rozkładu wody utlenionej (w obecności katalizatora)* lub podczas rozkładu wody pod działaniem prądu elektrycznego (elektrolizy wody). Przemysłowa metoda otrzymywania tlenu polega na destylacji ciekłego powietrza. zobacz – skopiuj link : https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-5-kwietnia-1883-r-karol-olszewski-i-zygmunt-wroblewski-skrop,nId,1709770

Reakcja charakterystyczna to sposób na 100% rozpoznanie substancji – tylko dana substancja zachowuje się podczas reakcji w ten sposób i dzięki takiej reakcji możemy identyfikować różne pierwiastki i związki chemiczne.

Dzisiaj poznamy reakcję charakterystyczna dla tlenu.

Obejrzyjcie:

podsumowanie: Reakcja charakterystyczna tlenu polega na rozpaleniu żarzącego się łuczywka pod jego wpływem.

Reakcja chemiczna to proces, w którym następuje przemiana substancji i powstają nowe o zupełnie innych własnościach fizycznych i chemicznych .

Obejrzeliście spalanie w tlenie. Omówimy niezrozumiałe dla Was rzeczy na teamsach.

Pierwiastki : magnez, siarka i węgiel łączą się z tlenem i powstają tlenki tych pierwiastków:

Magnez + tlen = tlenek magnezu

siarka + tlen = tlenek siarki (IV)

węgiel + tlen = tlenek węgla (IV)

Reakcja, w której 2 lub więcej pierwiastków łączą się ze sobą dając nowy związek chemiczny nazywana jest reakcją łączenia lub syntezy chemicznej; substancje, które biorą udział w reakcji ( reagują ) to substraty; substancje , które powstają to produkty; substraty i produkty nazywamy łącznie reagentami.

Reakcja syntezy , w której pierwiastki łączą się z tlenem to reakcja utleniania.

Reakcja utleniania , w której reagenty wydzielają światło i ciepło to reakcja spalania.

Reakcja, w której do otoczenia wydzielana jest energia ( ciepło) to reakcja egzoenergetyczna.

Reakcja, w której substraty wymagają energii(np. podgrzania ) aby zaczęły reagować to reakcja endoenergetyczna.

Reakcją odwrotną do reakcji syntezy jest reakcja analizy czyli rozkładu, np.:

tlenek rtęci = rtęć + tlen substrat to tlenek rtęci, produkty to tlen i rtęć.

Trzymajcie się ciepło, porozmawiamy na teamsach. Do usłyszenia.

Elżbieta Kolczyńska

*

Lekcja 1.

28. 10. 2020

Temat: Tlen – najważniejszy składnik powietrza.

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach. Dzisiaj omawialiśmy ten najwazniejszy dla człowieka gaz.

Proszę, aby osoby, które nie były na lekcji na teamsach zrobiły w zeszycie notatkę według podanych niżej punktów. Proszę do tego wykorzystać podręcznik i własną wiedzę.

 1. Właściwości fizyczne i chemiczne tlenu.
 2. Znaczenie tlenu w przyrodzie.
 3. Zastosowanie tlenu.

Powodzenia 🙂

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Kolczynska

Kategorie: 7A7B