II półrocze 2021

Tematy prac domowych z religii
w drugim półroczu 2021 r.

 • (Maryja) – wykonaj prezentację multimedialną (3 strony) lub rysunek (1 strona), w którym przedstawisz najsłynniejsze miejsca w Polsce lub na świecie, gdzie ludzie modlą się do Maryi
 • (ćw.) – wykonaj ćwiczenie nr 2 ze strony 64 z zeszytu ćwiczeń i prześlij zdjęcie (trzeba wpisać właściwe numery stacji Drogi Krzyżowej)
 • (sms) – wykonaj ćwiczenie nr 3 ze strony 66 z zeszytu ćwiczeń i prześlij zdjęcie (krótki sms, w którym zachęcisz kogoś do udziału w rekolekcjach)
 • (ora) – wykonaj prezentację multimedialną (1 strona) lub rysunek (1 strona), na którym umieścisz hasło św. Benedykta: ORA ET LABORA (módl się i pracuj) i dodasz jakąś ilustrację

Prace proszę przesłać na mobi dziennik a prezentacje, gdy mają duży rozmiar wysłać przez Taemsy. Tytuły prac w nawiasach są oznaczeniami Waszych ocen w mobi dzienniku.

Katecheza 63

klasa 7A i 7C data: 19.05.2021

Temat: Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary.
Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary

Katecheza 62 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 14.05.2021

Temat: Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze.

Piosenka: Stary krzyż
naszą modlitwą na rozpoczęcie katechezy.

Na krawędzi piekła – świadectwo Emila

Niektóre obrzędy błogosławieństw
związane z obchodem roku liturgicznego:

 • 6 stycznia (Trzech Króli) – błogosławieństwo kredy i kadzidła,
 • 2 lutego (Matki Bożej Gromnicznej) – błogosławieństwo gromnic,
 • 3 lutego (św. Błażeja) – błogosławieństwo jabłek,
 • 5 lutego (św. Agaty) – błogosławieństwo wody i chleba,
 • 25 lipca (św. Krzysztofa) – błogosławieństwo kierowców i pojazdów,
 • 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP) – błogosławieństwo ziół i kwiatów,
 • 8 września (Narodzenie NMP) – błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion,
 • 26 grudnia (św. Szczepana) – błogosławieństwo owsa.

Katecheza 61

klasa 7A i 7C data: 12.05.2021
klasa 7B data: 13.05.2021

Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce.

Piosenka: Ojczyzno ma
wprowadzi nas w nastrój tej katechezy.

https://www.youtube.com/watch?v=Z2N9dS4CFbE

Po II wojnie światowej
rozpoczął się w Polsce
bardzo trudny okres dla Kościoła:

 • szpiegowano duchownych i montowano podsłuchy,
 • likwidowano zakony oraz szkoły i ośrodki wychowawcze prowadzone przez Kościół,
 • w 1950 r. przyjęto ustawę o przejęciu przez państwo dóbr kościelnych,
 • do 1953 r. usunięto 9 biskupów z ich diecezji, niektórych aresztowano, zabito blisko stu księży diecezjalnych i zakonnych, około tysiąca kapłanów osadzono w więzieniach,
 • 9 lutego ukazał się dekret państwowy o obsadzaniu stanowisk kościelnych (biskupów, proboszczów i wikariuszy).

1953 uwięzienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prymas Stefan Wyszyński

1966 obchody Tysiąclecia Chrztu Polski

1978 wybór Kardynała Karola Wojtyły na papieża

Katecheza 60 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 7.05.2021

Temat: Wyznaję wiarę w Pana Jezusa, jak bł. Jose Sanchez del Rio.

Piosenka: Viva Cristo Rey!
wprowadzi nas w nastrój tej katechezy.

Viva Cristo Rey!
św. Jose del Rio
“Nigdy nie będzie mi tak łatwo wejść do nieba”

Józek czyli 14-letni męczennik meksykański

Dla Kościoła w Meksyku to wydarzenie jest powodem do radości pośród wielu przygnębiających epizodów, jak mordy na księżach, stałe akty przemocy związane z przestępczością zorganizowaną, brak perspektyw dla ludzi młodych, dramat przymusowej migracji…

Historia José Sáncheza, męczennika, pochodzącego z Sahuayo, w stanie Michoacan, jest szokująca ze względu na cierpienia fizyczne, jakie musiał znosić po tym, jak został uwięziony i podddany torturom: przecięto mu skórę na piętach i zmuszono go, by doszedł do miejsca, w którym został pobity, pchnięty nożem i w końcu zamordowany. Ale w jego przypadku można także mówić o wielkim świadectwie wiary. A wiązało się to z jego uczestnictwem w zbrojnej walce Cristeros, która doprowadziła go do męczeństwa.

Zdanie “Nigdy nie będzie mi tak łatwo wejść do nieba”, które José wypowiedział pod adresem swojej matki, chcąc przekonać ją, by pozwoliła mu uczestniczyć w walce Cristeros, a które kończyło się zwrotem “nie mogę stracić tej okazji”, z pewnością jest godne zapamiętania i może stanowić bodziec dla współczesnej młodzieży. “Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Dziewica z Guadalupe!” – to były jego ostatnie słowa. 

Inspektor salezjanów z Meksyku-Guadalajary, ks. Hugo Orozco, przypomina swoim współbraciom: “Ponieważ wierzymy w świętość młodzieżową, kanonizacja José Sáncheza del Río nie może ujść naszej uwadze. Życie i męczeństwo Joselito stwarzają nam okazję do zastanowienia się na wpływem rodziny, nad jej wychowaniem do wiary, nad jej świętym synem, który był owocem panującej w tej rodzinie atmosfery. Zaangażowanie matki, ojca, braci i sióstr w  obronę wiary wyraziło się na różne sposoby. Jest on świętym spontanicznym, radosnym, dyspozycyjnym i kreatywnym”.

José Sánchez del Río urodził się w Sahuayo w dniu 28 marca 1913 roku. Poniósł śmierć męczeńską w dniu 10 lutego 1928 r. W dniu 20 listopada 2005 r. był beatyfikowany. W niedzielę “Joselito” będzie kanonizawany wraz innymi 6 błogosławionymi. 

„Cisza” na trąbce

„Cisza”

Katecheza 59

klasa 7A i 7C data: 5.05..2021
klasa 7B data: 6.05.2021

Temat: Poznaję Boga przez naukę jak św. Edyta Stein.

Katecheza 58

klasa 7A i 7C data: 28.04.2021
klasa 7B data: 29.04.2021

Temat: Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego.
Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego

Katecheza 41 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 23.04.2021

Temat: Dziedzictwo św. Tomasza.

Życiorys św. Tomasza z Akwinu.

Piosenka o św. Tomaszu z Akwinu

Akwinata

Czy istnieje sprzeczność między wiarą i nauką?

Na zakończenie modlitwa:

Katecheza 57

klasa 7A i 7C data: 21.04.2021
klasa 7B data: 22.04.2021

Temat: Bóg, Honor, Ojczyzna – jestem patriotą.

Piosenka: Polskie kwiaty
wprowadzi nas w nastrój tęsknoty za Ojczyzną.

Wiersz – Kto Ty jesteś

Polak mały
Babcia Józia – Polak mały

Nasz hymn narodowy
Czy znamy go w całości?

Hymn

Ojczyzna naszą Matką – św. Jan Paweł II

Ojczyzna naszą Matką

Pokój Tobie, Polsko –
Ojczyzno Moja!

św. Jan Paweł II

Być patriotą w dzisiejszych czasach to:

 • znać historię własnego kraju, jego tradycje i wartości narodowe,
 • troszczyć się o swój rozwój intelektualny i duchowy,
 • troszczyć się o miłość w rodzinie,
 • wykonywać dobrze swój zawód,
 • aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym i społecznym.

Katecheza 40 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 16.04.2021

Temat: Franciszkańska idea ubóstwa.
Św. Franciszek z Asyżu

Św. Franciszek z Asyżu

 • Urodził się w roku 1181 lub 1182
 • Jego rodzinne miasto to Asyż
 • W młodości był rycerzem
 • Dla Chrystusa oddał swemu ojcu cały majątek (nawet ubranie)
 • Sam żył w ubóstwie i pomagał biednym
 • Kochał całe stworzenie. Św. Jan Paweł II ogłosił go patronem ekologów
 • Jest dla nas wzorem działalności misyjnej (ewangelizacyjnej).

Fioretti – Św. Franciszek

Katecheza 56

klasa 7A i 7C data: 14.04.2021
klasa 7B data: 15.04.2021

Temat: Maryja w dziejach narodu polskiego.

Piosenka: Czarna Madonna
w wykonaniu Małej Armii Janosika z 12.09.2020 na Jasnej Górze.

Czarna Madonna

Śluby Króla Jana Kazimierza we Lwowie
1.04.1656

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.

Śluby Jasnogórskie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
26.08.1956

(Tekst został napisany przez kard. Stefana Wyszyńskiego, a śluby zostały złożone na Jasnej Górze przez naród polski 26 sierpnia 1956.)

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo

Gdy upływa trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy Maryjo znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zawierzenie Maryi dokonane przez św. Jana Pawła II
TOTUS TUUS

św. Jan Paweł II

Katecheza 39 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 9.04.2021

Temat: Reforma średniowiecznego Kościoła.

Piosenka: Jezus zwyciężył
naszą modlitwą na rozpoczęcie katechezy.

Wielki Czwartek – Ciemnica (ołtarz wystawienia)

Wielki Piątek – Grób Pański

Papież Grzegorz VII przeprowadził reformę Kościoła
w latach 1074 – 1075 (reforma gregoriańska).

 • symonia – kupowanie godności i urzędów kościelnych za pieniądze,
 • inwestytura – przyjmowanie godności kościelnych od władzy świeckiej,
 • żonatym kapłanom zabroniono sprawowania sakramentów.

Święto Miłosierdzia Bożego – 11 kwietnia 2021 r.

Katecheza 55

klasa 7A i 7C data: 7.04.2021
klasa 7B data: 8.04.2021

Temat: Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty.

Nie zmienimy całego świata, ale możemy zmieniać samych siebie, a dzięki temu świat będzie lepszy.

Tak mawiała św. Matka Teresa z Kalkuty. Przez ponad 40 lat pracowała wśród ubogich i umierających w Indiach. Założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości, które od 70 lat troszczy się o chorych i umierających na całym świecie. To zgromadzanie działa również w Polsce i z Polski dziewczęta wstępujące w szeregi Misjonarek Miłości pracują w różnych miejscach świata. Siostry porozumiewają się na co dzień językiem angielskim.

Przytoczę historię, która może zrobi też wrażenie na Tobie.

Pewnego dnia, gdy w sierocińcu zabrakło jedzenia dla dzieci, sama poszła żebrać do bogatych domów. Zapukała do jednego z nich. Otworzył jej właściciel. Kiedy wyciągnęła rękę, prosząc o pomoc, dostała od niego po twarzy. Matka przemilczała ten fakt i wyciągając drugą rękę, powiedziała:
„To było dla mnie,
a teraz daj coś dla dzieci”.
Człowiek ten poruszony jej postawą zmienił się, naprawił błąd i odtąd wspierał dzieci datkami.

Jak ważna jest nasza postawa wobec drugiego człowieka niech uświadomi nam ten króciutki filmik. Dobro (chociażby najmniejsze jak to malutkie domino) uczynione drugiemu człowiekowi może zmienić życie tego człowieka. A to maleńkie dobro może nam pomóc w dotarciu do nieba. Matka Teresa tam już jest!

Katecheza 42

klasa 7A i 7C data: 31.03.2021

Temat: Inkwizycja prawda i mity.

Katecheza 53 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 26.03.2021

Temat: Triduum paschalne centrum roku liturgicznego.

Piosenka: Stary krzyż
naszą modlitwą na rozpoczęcie katechezy.

Na krawędzi piekła – świadectwo Emila

Wielki Czwartek:

 • Msza Święta Wieczerzy Pańskiej,
 • obrzęd umycia nóg,
 • ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa,
 • adoracja Jezusa w „ciemnicy”.

Wielki Piątek:

 • przeżywamy Mękę i Śmierć Jezusa,
 • opis Męki Pańskiej wg św. Jana,
 • rozbudowana modlitwa wiernych,
 • adoracja Krzyża,
 • Komunia Święta,
 • przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota:

 • w ciągu dnia święcenie pokarmów,
 • wieczorem przeżywamy Wigilię Paschalną,
 • poświęcenie ognia i zapalenie paschału,
 • śpiewane jest orędzie wielkanocne,
 • liturgia słowa (3-7 czytań ze Starego Testamentu),
 • śpiew litanii do Wszystkich Świętych i odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego,
 • liturgia eucharystyczna.

Wielkanoc:

 • procesja rezurekcyjna.

Katecheza 38

klasa 7A i 7C data: 24.03.2021
klasa 7B data: 25.03.2021

Temat: Schizma wschodnia.
Schizma wschodnia

Katecheza 37 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 19.03.2021

Temat: Święty Benedykt i jego Reguła.

Piosenka: Mój Mistrzu
naszą modlitwą na rozpoczęcie katechezy.

Stara Jerozolima – Izrael

Zycie świętego Benedykta i jego Reguła.

Obejrzymy pierwsze pięć minut filmu.

Praca domowa:
wykonaj rysunek, w którym umieścisz słowa św. Benedykta: Módl się i pracuj! albo wersję po łacinie: Ora et labora! Pracę prześlij na mobi dziennik.

Katecheza 36

klasa 7A i 7C data: 17.03.2021
klasa 7B data: 18.03.2021

Temat: Rozwój Kościoła w średniowieczu.
Rozwój Kościoła w średniowieczu

Katecheza 52 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 12.03.2021

Temat: Rekolekcje wielkopostne.
Rysuję krzyż

Rysuję krzyż z kropelką krwi
i z jedną dużą łzą.
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi
dla mnie otwarte są.

Za ten krzyż i Twoje łzy,
za przelane krople krwi, Jezu dziękuję Ci!
Za otwarte nieba drzwi,
drogę, którą szedłeś Ty, Jezu dziękuję Ci.

Papież Franciszek w Iraku

Warto obejrzeć zwiastun Telewizji Watykańskiej i chociaż pierwszą minutę nagrania (jaką rejestrację ma auto z papieżem na pokładzie?) Od 8:50 jest śpiewany fragment Księgi Rodzaju o wyjściu Abrahama z Ur Chaldejskiego do Ziemi Obiecanej. Warto posłuchać do 11:00 minuty nagrania.

Papież Franciszek w Ur Chaldejskim

Uzdrowienie na lekcji religii

Jeśli możecie to obejrzyjcie od początku do 6 minuty i 20 sekundy a potem od 9 minuty i 20 sekundy do 14 minuty. Piękne świadectwo o wierze i Bożej mocy Jezusa.

Katecheza 35

klasa 7A i 7C data: 10.03.2021
klasa 7B data: 11.03.2021

Temat: Wyznanie wiary Kościoła.
Wyznania wiary judaizmu, chrześcijaństwa i islamu

Katecheza 32 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 5.03.2021

Temat: Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła.
Nocą Ogród Oliwny

Nocą Ogród Oliwny

1.Nocą ogród oliwny
Śpią twardo wszyscy uczniowie
Czuwa w bólu ogromnym
I cierpi za nas Bóg-Człowiek

Ref. Ojcze, jeśli możliwe
Oddal ode mnie ten kielich
Ojcze, jeżeli trzeba
Chcę Twoją wolę wypełniać  x2

2.Nocą klęczę przed Tobą
Ucichły auta, tramwaje
Wszystko w życiu zawodzi
Jedynie Ty pozostajesz

Ref. Ojcze, jeśli możliwe
Oddal ode mnie ten kielich
Ojcze, jeżeli trzeba
Chcę Twoją wolę wypełniać  x2

3.
Nocą patrzę przez okno
Na skrawek nieba chmurnego
Tyle w życiu cierpienia
Lecz nie śmiem pytać:
Dlaczego ?

Ref. Ojcze, jeśli możliwe
Oddal ode mnie ten kielich
Ojcze, jeżeli trzeba
Chcę Twoją wolę wypełniać  x2

Rekolekcje w Internecie specjalnie dla Was!
22-24 marca 2021 r.
www.katechezadwazero.pl

Święci Apostołowie Piotr i Paweł

Św. Piotr i Paweł

Święty Piotr

 • wcześniejsze imię Szymon,
 • rybak znad Jeziora Galilejskiego,
 • brat św. Andrzeja,
 • mieszkał w Kafarnaum,
 • Piotr po grecku znaczy Skała,
 • zaparł się Jezusa, ale żałował,
 • Jerozolima – Antiochia – Rzym,
 • napisał 2 listy (Nowy Testament),
 • śmierć męczeńska w Rzymie za czasów Nerona (ukrzyżowanie).

Święty Paweł

 • wcześniejsze imię Szaweł,
 • pochodził z rodziny żydowskiej, wykształcony,
 • posiadał obywatelstwo rzymskie,
 • uczeń żydowskiego nauczyciela Gamaliela,
 • przeżył nawrócenie podczas podróży do Damaszku,
 • przyjął chrzest od Ananiasza,
 • Apostoł Narodów,
 • Sobór Jerozolimski (49 r.),
 • 3 podróże misyjne,
 • napisał 13 listów (Nowy Testament),
 • śmierć męczeńska w Rzymie (ścięcie mieczem).

3 podróże misyjne św. Pawła i droga do Rzymu

3 PODRÓŻE MISYJNE PAWŁA

Katecheza 34

klasa 7A i 7C data: 3.03.2021
klasa 7B data: 4.03.2021

Temat: Trudności w głoszeniu Ewangelii.

Judaizm

Żydzi nie przyjęli Jezusa jako Mesjasza. Faryzeusze, Saduceusze, Esseńczycy i Zeloci mieli odrębne zasady chociaż wszyscy należeli do społeczności żydowskiej.

Kulty pogańskie

Wiara starożytnych Greków i Rzymian znacznie różniła się od chrześcijaństwa. Politeizm – wiara w wielu bogów. Świątynia była traktowana jako mieszkanie bóstwa. Etyka pogańska kierowała się zasadą egoizmu i nie znano pojęcia miłosierdzia.

Błędy w wierze chrześcijańskiej

Od samego początku pojawiały się wśród chrześcijan herezje, które pomniejszały osobę Jezusa, traktują Go jako proroka. Zdarzały się zmiany i zafałszowania w tekstach biblijnych.

Katecheza 51 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 26.02.2021

Temat: Wielki Post czasem pokuty

90. rocznica objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku

Prosił mnie papież Franciszek, gdy powiedziałem mu, że jadę do Płocka: Módl się tam za mnie i powiedz, żeby tam się za mnie modlono, bo ja głęboko wierzę w Boże miłosierdzie.

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski
Powiedz ludziom

Powiedz ludziom

1 Pewnej nocy łzy z oczu mych
otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi:,, Nie martw się,
Jam przy boku  jest Twym

Potem spojrzał na grzeszny
świat pogrążony w ciemności
I zwracając się do mnie
pełen smutku tak rzekł:

Ref:
Powiedz ludziom, że kocham ich,
Że się o nich wciąż troszczę.
Jeśli zeszli już z moich dróg,
Powiedz, że szukam ich.

2 Gdy na wzgórzu Golgoty
za nich życie oddałem.
To umarłem za wszystkich
aby każdy mógł żyć.

Nie zapomnę tej chwili,
gdy mnie spotkał mój Jezus.
Wtedy byłem jak ślepy
on przywrócił mi wzrok.

Kilka informacji dotyczących Wielkiego Postu:
 • Wielki Post stanowi duchowe przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy,
 • Okres Wielkiego Postu trwa 40 dni,
 • Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową,
 • W trakcie Wielkiego Postu chrześcijanie rezygnują z zabaw, głośnego słuchania muzyki, czynią dzieła miłosierdzia i biorą udział w rekolekcjach,
 • W czasie Wielkiego Postu odprawiana jest Droga Krzyżowa i nabożeństwo Gorzkich Żali,
 • W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły czyli nie jemy mięsa i spożywamy jeden posiłek do syta a dwa pozostałe w wersji ograniczonej,
 • Dobre uczynki Wielkiego Postu to: modlitwa, post i jałmużna.

Gorzkie Żale

https://www.youtube.com/watch?v=zeewQp51oXg
Gorzkie Żale część I

Droga Krzyżowa

Katecheza 33

klasa 7A i 7C data: 24.02.2021
klasa 7B data: 25.02.2021

Temat: Prześladowania chrześcijan

Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa:

 • chrześcijanie nie uznawali boskiej władzy cesarzy i dlatego byli skazywani na tortury,
 • pierwszym męczennikiem Kościoła jest św. Szczepan, diakon z Jerozolimy,
 • najcięższe prześladowania chrześcijan miały miejsce za następujących cesarzy: Nerona, Domicjana, Decjusza i Dioklecjana,
 • męczennikami pierwszych wieków Kościoła są: św. Piotr i św. Paweł oraz biskup Smyrny (dziś: Izmir – Turcja) św. Polikarp.

Edykt Konstantyna Wielkiego z r. 313 wydany w Mediolanie kończy prześladowania chrześcijan.

Prześladowanie chrześcijan za czasów Nerona

Katecheza 31 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 19.02.2021

Temat: Powstanie Ewangelii
Kilka szczegółów dotyczących czterech Ewangelii.

Ewangelia według św. Mateusza:

 • św. Mateusz jest apostołem i celnikiem czyli pobierającym podatki od ludzi
 • czas powstania: 70-80 r.
 • napisana w j. hebrajskim lub aramejskim
 • Ewangelia skierowana jest do chrześcijan pochodzenia żydowskiego
 • głównym tematem Ewangelii jest Jezus jako Mesjasz

Ewangelia według św. Marka:

 • św. Marek jest uczniem św. Piotra
 • czas powstania: 65-75 r.
 • napisana w j. greckim
 • Ewangelia skierowana jest do chrześcijan nawróconych z pogaństwa
 • głównym tematem Ewangelii jest Jezus jako Zbawca każdego człowieka

Ewangelia według św. Łukasza:

 • św. Łukasz jest lekarzem
 • czas powstania: 70-80 r.
 • napisana w j. greckim
 • Ewangelia skierowana jest do chrześcijan pochodzenia pogańskiego
 • głównym tematem Ewangelii są początki chrześcijaństwa

Ewangelia według św. Jana:

 • św. Jan jest apostołem
 • czas powstania: 100 r.
 • napisana w j. aramejskim
 • Ewangelia skierowana jest do chrześcijan w Azji Mniejszej
 • głównym tematem Ewangelii są cuda Jezusa

Katecheza 30

klasa 7A i 7C data: 17.02.2021
klasa 7B data: 18.02.2021

Temat: Pierwsza wspólnota chrześcijańska
Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej oparte było na kilku filarach:
 • wspólna wiara w Jezusa Chrystusa,
 • wspólna Eucharystia,
 • wspólna modlitwa,
 • wspólne dobra materialne.

Elementy te opisują obraz życia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej zgodny z zamysłem Boga. Wspólnota ta jest wzorem życia dla całego Kościoła oraz poszczególnych wspólnot chrześcijańskich.

Początki chrześcijaństwa
Początki chrześcijaństwa

Katecheza 29 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 12.02.2021

Temat: Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty działa w życiu każdego wierzącego, ale o Jego pomoc trzeba się modlić.

Świadectwo wiary Idy Nowakowskiej
Zesłanie Ducha Świętego w Biblii

Dzieje Apostolskie podają, że: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.
Wiatr i ogień to symbol działania Trzeciej Osoby Bożej. Nad głowami Apostołów ukazały się języki ognia, który oświeca i rozgrzewa. Tak oświecające działanie ma łaska Ducha Świętego, dawcy bezcennych darów. Dzięki tym darom kształtujemy siebie na obraz i podobieństwo Boga. Wszystkie te skarby może otrzymać każdy z nas, jeżeli w swym sercu stworzy odpowiednią atmosferę i otworzy się na działanie Ducha Świętego.

Kiedy obchodzimy Zielone Świątki?

Data Zielonych Świątek zależy od Wielkanocy. Już od II wieku obchodziło się je w 49. dniu po Zmartwychwstaniu (gdy wliczymy Wielkanoc będzie to dzień 50. – stąd pochodzi nazwa Pięćdziesiątnicy) – a więc dzień między 10 maja a 14 czerwca.
Zesłanie Ducha Świętego to niewątpliwie prawdziwe zielone święta, ciepłe i pełne kwiatów. Kiedyś cała Polska tonęła w zieleni. Młodymi brzózkami, które niedawno wypuściły pierwsze listki strojono wnętrza i strzechy domów. A w chatach, we wszystkich zakątkach pełno było tataraku – w kątach i za obrazami. Jego zapach rozchodził się po wszystkich izbach. Wierzono, że tatarak ma magiczną moc odganianie wszelkiego zła. Zielone Świątki obchodzono również uroczyście i w miastach, gdzie swe mieszkania mieszczanie maili wszelką zielenią, zrywaną w lesie lub nad brzegami rzek.

Modlitwa do Ducha Świętego

Katecheza 28

klasa 7A i 7C data: 10.02.2021
klasa 7B data: 11.02.2021

Temat: Wiara chrześcijańska i jej cechy
Charakterystyczne cechy naszej wiary to:
 • Boskie pochodzenie,
 • pewność,
 • wolność,
 • rozumność,
 • konieczność do zbawienia.

Bóg daje nam szczególną pomoc zwaną łaską, dzięki której jesteśmy w stanie uwierzyć Jego słowu.

Katecheza 27 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 5.02.2021

Temat: Maryja w życiu Jezusa i Kościoła
Maryja w Piśmie Świętym i Tradycji:
 • zwiastowanie,
 • nawiedzenie św. Elżbiety,
 • zaślubiny ze świętym Józefem,
 • narodziny Jezusa w Betlejem,
 • emigracja do Egiptu,
 • „ukryte” życie w Nazarecie,
 • towarzyszenie Jezusowi w czasie Jego publicznej działalności,
 • obecność przy męce i śmierci Jezusa,
 • towarzyszenie Apostołom w czasie Zesłania Ducha Świętego.

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Czarna Madonna

Katecheza 26

klasa 7A i 7C data: 3.02.2021
klasa 7B data: 4.02.2021

Temat: Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Przyczyny męki i śmierci Jezusa:
 • nauczanie Jezusa Chrystusa o swoim bóstwie,
 • zwracanie uwagi faryzeuszom na ich nieszczere postępowanie,
 • Jego cuda dokonywane w święty dla Żydów dzień szabatu doprowadziły do tego, że postanowiono Go skazać na śmierć.
ukrzyżowanie Jezusa

W każdej Mszy Świętej uobecnia się męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

Katecheza 25 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 29.01.2021

Temat: Nauczanie Jezusa Chrystusa
Osiem błogosławieństw
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

Błogosławieni

8 błogosławieństw stanowi streszczenie doskonałości chrześcijańskiej.
Są one wskazówkami jak należy działać i jaką postawę przyjąć,
aby wejść do Królestwa Bożego. Zostały wygłoszone przez Jezusa podczas Kazania na Górze i spisane przez św. Mateusza w jego Ewangelii (Mt 5, 3-11). Stąd nazywane są również błogosławieństwami ewangelicznymi.

Katecheza 24

klasa 7A i 7C data: 27.01.2021
klasa 7B data: 28.01.2021

Temat: Jezus Chrystus prawdziwym Bogiem
Zmartwychwstanie Pańskie | Niedziela.pl

Jezus Chrystus
ZMARTWYCHWSTAŁ
Tylko Bóg ma władzę nad śmiercią.
To najwyraźniej dowodzi, że Jezus jest Bogiem.

Tytuły wskazujące na bóstwo Jezusa Chrystusa
 • Pan – Adonaj (j. hebrajski) i Kyrios (j. grecki) To jedno z imion Boga w Biblii. Pan to określenie zmartwychwstałego Chrystusa. Jego władza objawia się w bezkresnej miłości do człowieka.
 • Chrystus (j. grecki) i Mesjasz (j. hebrajski) „namaszczony”
  Mesjasz – Jezus ofiaruje zbawienie, wyzwolenie z grzechu, stając się sługą i miłując ludzi aż do ofiary z siebie samego.
Chrystus Pantokrator
STAMBUŁTurcja

Przedstawienie Chrystusa
jako Pantokratora
oznacza, że jest władcą wszystkiego.

Katecheza 23 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 22.01.2021

Temat: Jezus postacią historyczną

JEZUS jest postacią historyczną. Urodził się w Betlejem w Judei za panowania Heroda Wielkiego, działał głównie w Galilei, za rządów Tyberiusz. Został ukrzyżowany i umarł w Jerozolimie. Historyczności Jezusa dowodzą źródła chrześcijańskie, a wśród nich przede wszystkim Ewangelie i inne pisma Nowego Testamentu, oraz źródła pozachrześcijańskie – żydowskie i rzymskie.

Święta Rodzina
Świadectwa pisarzy żydowskich
 • Talmud – zbiór norm prawnych i przepisów religijnych. Talmud nieprzychylnie mówi o Jezusie, oskarżając Go o to, że odwodził ludzi od judaizmu. Słowa te, mimo wrogości, potwierdzają to, że Jezus jest postacią historyczną.
 • Dawne dzieje Izraela autorstwa Józefa Flawiusza – w dziele Flawiusza można przeczytać takie słowa: „W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę„.
Świadectwa pisarzy rzymskich
 • Tacyt – historyk rzymski, który w swoich Rocznikach wspomina Jezusa: „Twórca tej nazwy, Chrystus, za rządów Tyberiusza został przez prokuratora Poncjusza Piłata skazany (na śmierć)”.
 • Swetoniusz – historyk rzymski, który pisał żywoty cesarzy, stwierdza w żywocie Klaudiusza: „Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli, podżegani przez Chrestosa”.
 • Pliniusz Młodszy w liście do cesarza Trajana pisze o chrześcijanach, że ich jedyną winą jest to iż „(…) mieli zwyczaj zbierać się w oznaczonym dniu przed świtem i wygłaszać hymn Chrystusowi jako Bogu”.
Warto wiedzieć, że także Koran – święta księga islamu – wielokrotnie wspomina Jezusa.

Dzięki tym źródłom nikt dzisiaj
nie może podważać tego, że
Jezus jest postacią historyczną.

Katecheza 22

klasa 7A i 7C data: 20.01.2021
klasa 7B data: 21.01.2021

Temat: Ziemska ojczyzna Jezusa
Plansze Katechetyczne Mały Katechizm
Regiony Ziemi Świętej

Wędrując z północy na południe, przechodzi się przez trzy regiony, różniące się zdecydowanie krajobrazem: Galileę, Samarię i Judeę.

 • Galilea to kraina łagodnych i zielonych wzgórz. To kraj dzieciństwa i młodości Jezusa, gdzie znajduje się miasteczko Nazaret. Tu, nad Jeziorem Genezaret, Pan Jezus rozpoczął publiczne nauczanie, powołał pierwszych uczniów, dokonał wspaniałych cudów uzdrowień i rozmnożenia chlebów.
 • Na południe, po przejściu urodzajnej doliny Ezdrelon, rozciągają się wzgórza Samarii, gęsto pokryte drzewami oliwnymi. Za czasów Jezusa region ten zamieszkiwali Samarytanie, naród wrogi Żydom, choć bliski im językiem i religią.
 • Na południu Ziemi Świętej znajduje się Judea, która była ostoją tożsamości narodowej i religijnej Narodu Wybranego. Jest to ziemia spalona słońcem i w większości pustynna, ze swoją prawdziwą perłą i dumą – Jerozolimą, nazwa ta oznacza „Miasto pokoju”. Ta właśnie ziemia wydała większość proroków i była widownią ostatniego etapu ziemskiej działalności Jezusa. Dzisiaj znajdują się w Jerozolimie najdroższe dla chrześcijan pamiątki: Kalwaria i Grób Chrystusa. Jerozolima jest z różnych względów droga i święta także dla wyznawców judaizmu i islamu.

I półrocze

UWAGA!!! W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021
katechezy zostały umieszczane w porządku chronologicznym. Zapraszam!

Katecheza 49 (okolicznościowa)

klasa 7B data: 12.11.2020

Temat: Adwent czasem oczekiwania

Adwent rozpoczyna się w niedzielę po Uroczystości Chrystusa Króla i trwa przez okres czterech niedziel. Adwent kończy się Wigilią Bożego Narodzenia.
W tym roku Adwent rozpocznie się w niedzielę 29 listopada (kolejne trzy niedziele to: 6, 13 i 20 grudnia). Dlatego na wieńcu adwentowym widzimy cztery świece.

W okresie adwentu często jesteśmy pochłonięci zakupami a w galeriach handlowych słyszymy już kolędy. W lepszym i głębszym przeżyciu tego czasu mogą nam pomóc: Matka Boża będąca w stanie błogosławionym i oczekująca narodzin Jezusa oraz św. Jan Chrzciciel nawołujący ludzi do nawrócenia, do „prostowania dróg” życia. W tym miejscu pragnę zachęcić Was do spowiedzi adwentowej.

Na zakończenie wysłuchajcie piosenki o przemianie swojego życia i prostowaniu dróg naszego życia dla Pana Jezusa. A nawet zachęcam do zaśpiewania sobie. Tekst piosenki poniżej.

Przybądź Panie

1. Przybądź Panie bo czekamy
Twego przyjścia wyglądamy,
bo źle nam żyć bez Ciebie!

Ref. Gotujmy drogę Panu.
Prostujemy ścieżki Jemu,
Przemieńmy swoje życie,
odwróćmy się od złego.


2. Noc minęła, dzień jest blisko,
w jasnym świetle czyńmy wszystko,
ze snu już powstać pora!
Ref. Gotujmy drogę…

3. Pan jest blisko, między nami,
w tłumie ludzi gdzieś wmieszany,
czy umiem Go zobaczyć?
Ref. Gotujmy drogę…

4. Pan jest blisko i też czeka,
czy przyjść może do człowieka,
czy kocham Go prawdziwie?
Ref. Gotujmy drogę…

Katecheza 12 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 13.11.2020

Temat: Niewola egipska
Geneza niewoli egipskiej:

Początki niewoli egipskiej, która trwała ponad czterysta lat, sięgają historii Józefa – prawnuka Abrahama. Józef został sprzedany przez braci do Egiptu. Z wyroków Bożych trafił na dwór faraona i po wytłumaczeniu snu o siedmiu latach tłustych i siedmiu latach chudych, stał się zarządcą dóbr materialnych w Egipcie. W czasie głodu ludzie z całego świata przyjeżdżali po zboże na dwór faraona. Przybyli tam również bracia Józefa i jego ojciec. Potem osiedlili się w krainie Goszen u ujścia Nilu do Morza Śródziemnego.

Powołanie Mojżesza

Nowi władcy Egiptu obawiali się licznego i potężnego ludu Hebrajczyków, żyjącego na ich terytorium. Postanowili go wyniszczyć przez uciążliwą pracę. Nakazali też zabijanie wszystkich nowo narodzonych chłopców. Jednym z nielicznych ocalonych był Mojżesz. Gdy chłopiec dorósł, Bóg skierował do niego ważne słowa: „Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu”.

Wyjście z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone

Mojżesz zrealizował żądanie Boga. Udał się najpierw na dwór faraona, prosząc o wolność dla swojego ludu. Kiedy spotkał się z odmową, Bóg zaczął nękać Egipcjan dziesięcioma plagami.

Plagi egipskie jako lista klęsk z odniesieniami do miejsc występowania w Biblii, w księdze nazywanej: Exodus, 2 Mojżeszowa, Księga Wyjścia (Wj):
 1. Woda Nilu zamieniła się w krew (Wj 7:20)
 2. Żaby (Wj 8:6)
 3. Komary (Wj 8:17)
 4. Muchy (Wj 8:24)
 5. Wyginięcie bydła egipskiego (Wj 9:6)
 6. Wrzody (Wj 9:10)
 7. Grad (Wj 9:23)
 8. Szarańcza (Wj 10:13)
 9. Ciemność (Wj 10:22)
 10. Śmierć pierworodnych (Wj 12:29)  

Katecheza 13

klasa 7A i 7C data: 18.11.2020
klasa 7B data: 19.11.2020

Temat: Przymierze na Synaju

Dekalog (dosłownie „dziesięć słów”) oznacza przykazania, które Pan Bóg przekazał Mojżeszowi na Górze Synaj. Przykazania są rozmieszczone na tablicach w proporcji: trzy do siedmiu. Pierwsze trzy przykazania dotyczą naszych relacji do Pana Boga a pozostałe siedem naszego odniesienia do ludzi.

Kamienne tablice z wyrytymi na nich „dziesięcioma słowami” przykazań były przechowywane w specjalnej skrzyni obitej złotem, nazywanej Arką Przymierza (fotografia powyżej). To był największy skarb Żydów. Do dzisiaj Arki Przymierza nie odnaleziono. Dlatego na ten temat powstało wiele filmów sensacyjnych.

Przymierze na Synaju
 • Strony Przymierza – Bóg Jahwe i Izraelici (Żydzi)
 • Czas (kiedy?) – trzy miesiące po wyjściu z Egiptu
 • Miejsce (gdzie?) – Góra Synaj w Egipcie
 • Sposób (jak?) – Bóg obiecał, że będzie troszczył się o cały naród izraelski, będzie go chronił i bronił, a w zamian Izraelici będą strzec Jego nakazów.

Katecheza 14 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 20.11.2020

Temat: Powrót do Ziemi Obiecanej

Izraelici wyszli z niewoli egipskiej ok. 1250-1230 r. pod wodzą Mojżesza z miejscowości Ramses. Następnie przeszli obok dwóch jezior: Timsa i Gorzkie. Kolejny etap ich trasy przebiegał obok zatoki Sueskiej, która łączy się z Morzem Czerwonym, i tak dotarli do Góry Synaj, gdzie Bóg zawarł przymierze z Izraelitami. Po zawarciu przymierza Izraelici szli wzdłuż zatoki Akaba. Po długiej wędrówce dotarli w okolice Morza Martwego oraz Góry Nebo, gdzie umarł Mojżesz. Pierwszym miastem, które zdobyli Izraelici w Ziemi Obiecanej, było Jerycho. Naród Izraelski wszedł do Ziemi Obiecanej pod wodzą Jozuego ok. 1220-1200 r.

Katecheza 15

klasa 7A i 7C data: 25.11.2020
klasa 7B data: 26.11.2020

Temat: Sędziowie i królowie Izraela

Po zdobyciu Jerycha Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej. Królem narodu wybranego od zawsze był Bóg, ale w pierwszym okresie po przybyciu do Kanaanu władzę w kraju sprawowali w Jego imieniu tak zwani sędziowie. Najbardziej znani z nich to Gedeon, Samson i Samuel.

Sędziowie Starego Testamentu sprawowali władzę w Izraelu przez blisko 170 lat (1200 – 1030 r. p.n.e.). Byli to mężowie powoływani przez Boga, obdarzeni Jego Duchem i mądrością, którzy przypominali ludowi o konieczności zachowywania Bożych przykazań.

Za czasów Samuela (ostatniego z sędziów) Izraelici przedstawili Bogu swoje żądanie: „ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów”. I tak rozpoczęła się epoka królów w Izraelu.

Epoka królów Izraela
 • SAUL (1030 – 1010) namaszczony jako pierwszy przez Samuela na króla Izraela. Walczył z Filistynami w obronie Ziemi Obiecanej.
 • DAWID (1010 – 970) czasy panowania Dawida śmiało można określić mianem „złotego wieku” w historii Izraela, którego terytorium wówczas bardzo się rozszerzyło.
 • SALOMON (970 – 931) zasłynął z niespotykanej mądrości. W Jerozolimie wybudował wspaniałą świątynię (967 r. p.n.e.).

Świątynia Salomona (widok makiety)

Katecheza 16 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 27.11.2020

Temat: Prorocy wysłannikami Boga

PROROK to człowiek wezwany przez Boga, przemawiający w Jego imieniu i z Jego polecenia.

Zadania proroków Starego Testamentu:
 • przypominać ludziom treść Prawa Bożego,
 • wzywać do pokuty i nawrócenia,
 • w czasie niewoli nieść nadzieję na rychły powrót do Ojczyzny.
W Starym Testamencie wyróżniamy czterech proroków większych:
 • Izajasz,
 • Jeremiasz,
 • Ezechiel,
 • Daniel,
oraz 12 proroków mniejszych:
 • Ozeasz, Joel, Amos,
 • Nahum, Habakuk, Sofoniasz,
 • Abdiasz, Jonasz, Micheasz,
 • Aggeusz, Zachariasz i Malachiasz.

Katecheza 17

klasa 7A i 7C data: 2.12.2020
klasa 7B data: 3.12.2020

Temat: Wygnanie babilońskie

Żydzi opuszczają Jerozolimę (w oddali widać mury miasta).

Przyczyny wygnania babilońskiego:
 • rozpad Królestwa Izraela (931 r. p.n.e.) na dwie części: Izrael (na północy) i Judea (na południu),
 • oddawanie czci bożkom: Baalowi i Asztarte, której nawet składano ofiary z ludzi,
 • zdobycie Jerozolimy (587 r. p.n.e.) przez Babilończyków po dwuletnim oblężeniu miasta, spalenie świątyni i uprowadzenie ludzi.
Nawrócenie na wygnaniu

Naród wybrany zaczął rozumieć, że wygnanie babilońskie jest konsekwencją odejścia od Prawa Bożego, zawartego przede wszystkim w Dekalogu. Na wygnaniu działali prorocy Ezechiel i Daniel, którzy wzywali Izraelitów do nawrócenia i do powrotu do Prawa Bożego.

Powrót do Ojczyzny

Niewola babilońska, która w istocie była deportacją kilku tysięcy osób z elity żydowskiej, skończyła się w roku (538 r. p.n.e.). Wolność ofiarował Żydom Cyrus II Wielki – król Persji. Dla Izraelitów niewola babilońska była przede wszystkim przeżyciem religijnym, które przypominało im o Bożej sprawiedliwości i o Dekalogu.

A teraz będzie próba śpiewania kolęd!

Józefie stajenki nie szukaj
Józefie stajenki nie szukaj

Józefie stajenki nie szukaj
i do gospody nie pukaj
z Maryją do nas przyjdź!

Przynieście ze sobą Dziecinę
jest miejsce w naszej rodzinie.
Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.

Wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił.

Katecheza 18 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 4.12.2020

Temat: Mądrość Starego Testamentu
Księgi mądrościowe Starego Testamentu zwane dydaktycznymi:
 • Księga Hioba,
 • Księga Psalmów,
 • Księga Przysłów,
 • Księga Koheleta,
 • Pieśń nad Pieśniami.
Historia Hioba:
 • dostatnie i szczęśliwe życie Hioba,
 • działanie szatana, który przyczynia się do nieszczęść zesłanych na Hioba,
 • choroba trądu i złorzeczenia żony oraz przyjaciół,
 • Bóg błogosławi Hiobowi za jego wierność i wytrwałość.

Ważną księgą mądrościową jest Księga Koheleta ukazująca kruchość ludzkiego życia i dóbr materialnych.

„I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem.
A oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem!
Z niczego nie ma pożytku pod słońcem”.

W Księdze Psalmów znajdziemy wiele pięknych modlitw, z których najbardziej znana o Bogu jako dobrym pasterzu.

Psalm 23

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Katecheza 19

klasa 7A i 7C data: 9.12.2020
klasa 7B data: 10.12.2020

Temat: Księga pieśni nad pieśniami
Tytuł tej księgi wskazuje, że nie ma pieśni piękniejszej niż ta księga:
 • rodzaj literacki (jest to zbiór sześciu pieśni o charakterze lirycznym),
 • autor (autorstwo tej księgi przypisywane jest królowi Salomonowi),
 • czas powstania (VI wiek przed Chrystusem),
 • bohaterowie (Oblubienica i Oblubieniec, chór),
 • tematyka (opis wzajemnej miłości kobiety i mężczyzny).

Tradycja zawsze widziała
w Pieśni nad pieśniami opis miłości
Boga do człowieka
i człowieka do Boga.

A teraz będzie próba śpiewania kolęd!

Lulajże Jezuniu
Lulajże Jezuniu

1.Lulajże Jezuniu, moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
2.Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu…
3.Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
 Lulajże, maluchny świata kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu…
4.Lulajże, różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu…

Pójdźmy wszyscy
Pójdźmy wszyscy

1.Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję Matkę Jego.
2.Witaj, Jezu ukochany,
Od patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.
3.Witaj Dzieciąteczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej Nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.
4.Witaj Jezu nam zjawiony,
witaj dwakroć narodzony.
Raz z Ojca przed wieków wiekiem
a teraz z Matki człowiekiem.

Katecheza 20 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 11.12.2020

Temat: Wierność Machabeuszy
Kolejne prześladowanie Narodu wybranego

W 168 roku przed Chrystusem Syryjczycy, pod wodzą króla Antiocha, najechali na Jerozolimę i niemal całkowicie ją zburzyli. Zabronili też wyznawania religii żydowskiej – judaizmu. Świątynię jerozolimską poświęcono Zeusowi. Wielu Żydów zamordowano, bo nie chcieli złamać Prawa Bożego.

Historia matki i jej siedmiu synów

Pismo Święte opisuje historię matki i jej siedmiu synów, którzy na jej oczach byli zabijani. Matka, choć serce pękało jej z bólu, dodawała synom odwagi, aby nie wyparli się wiary przodków. Wierzyła ona głęboko, że Bóg powróci do życia jej synów i że spotka się z nimi po drugiej stronie życia.

Powstanie Machabejskie

W 167 roku przeciwko prześladowcom wybuchło powstanie, na którego czele stanął najpierw kapłan Matatiasz, a po jego śmierci przywódcą powstania został jego syn Juda, zwany Machabeuszem. Potem przywództwo powstania obejmowali jego bracia: Jonatan i Szymon.

Zakończenie powstania

Po licznych bitwach bohaterstwo Machabeuszy i 10 tysięcy ich żołnierzy przyniosło wyzwolenie Izraelitom w 142 roku przed Chrystusem. Wtedy uroczyście powrócili oni do Prawa Bożego i odbudowali świątynię jerozolimską. Powstanie trwało 25 lat.

Katecheza 21

klasa 7A i 7C data: 16.12.2020
klasa 7B data: 17.12.2020

Temat: Zapowiedzi mesjańskie
1. Protoewangelia z Księgi Rodzaju zapowiada przyjście Mesjasza:

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę”. (Rdz 3,15)

2. Zapowiedzi prorockie:
 • prorok Izajasz zapowiada: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. (Iz 7,14)
 • prorok Micheasz mówi wprost, że Mesjasz narodzi się w Betlejem: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. (Mi 5,1)

A teraz będzie próba śpiewania kolęd!

Cicha noc
Cicha noc

1.Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.
2.Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud.
3.Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego Majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi!

2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości…
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości….
4. Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości….

Katecheza 22 (kamerka)

klasa 7A, 7B i 7C data: 18.12.2020

Temat: Boże Narodzenie w rodzinie

Zbawiciel świata narodził się w ubogiej stajni,
aby udowodnić, że przyszedł do wszystkich ludzi,
bez względu na ich zamożność czy pochodzenie.

Ojciec Święty Benedykt XVI tak komentuje to wydarzenie:
„Znakiem Boga jest prostota. Znakiem Boga jest dziecko. Znakiem Boga jest to, że On dla nas staje się mały. To jest sposób Jego panowania. On nie przychodzi z zewnętrzną mocą i przepychem. Przychodzi jako dziecko – bezbronne i potrzebujące naszej pomocy”.

Wieczerza Wigilijna w rodzinie

W Wigilię Uroczystości Bożego Narodzenia każda polska rodzina gromadzi się na uroczystej wieczerzy. Wówczas czytamy Pismo Święte, mówiące o narodzeniu Jezusa Chrystusa, śpiewamy kolędy i łamiemy opłatek, składając sobie życzenia. Zgodnie z wielowiekową polską tradycją w czasie wieczerzy wigilijnej spożywa się kilka postnych potraw. Po wieczerzy wiele rodzin bierze udział we Mszy Świętej nazywanej pasterką – na cześć pasterzy, którzy pierwsi przybyli do stajenki i oddali pokłon narodzonemu Zbawicielowi.

Historia kolędy „Cicha noc”

24 grudnia 1818 roku wierni obecni na pasterce w austriackim Oberndorfie pod Salzburgiem mogli jako pierwsi na świecie poznać kolędę, która potem stała się najsłynniejszą tego typu pieśnią na świecie.

Jej słowa pochodzą z wiersza, który jest oryginalnym tekstem pieśni, napisanym w 1816 roku przez wikarego parafii w Oberndorfie, ks. Josepha Mohra. Dwa lata później zepsuły się kościelne organy i ksiądz wręczył słowa wiersza organiście Franzowi Gruberowi prosząc o skomponowanie do nich melodii na dwa głosy solowe, chór oraz gitarę. Po napisaniu muzyki w ciągu jednego dnia, wierni mogli usłyszeć tę przepiękną kolędę po raz pierwszy w trakcie pasterki. Polska wersja kolędy znana jest dopiero od 1930 roku – stworzył ją Piotr Maszyński – kompozytor, dyrygent oraz pedagog.

Stille Nacht
Kategorie: 7A7B7C