18. 05. 2021

Temat: Co to jest średnia?

*

Po lekcji na teamsach.

*

 • średnia arytmetyczna – przypominamy wiadomości z poprzednich klas
 • strony 299 – 300, analizujemy przykłady, omawiamy i rozwiązujemy zadania
 • jutro – dalej zadania

*

Pozdrawiam 🙂

*

17. 05. 2021 – dla klasy 7 c

14. 05. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

13. 05. 2021

Temat: Odczytywanie danych statystycznych. [ 2 godzinny ]

*

Witam Was Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

*

Zaczynamy statystykę.

 • rozmawialiśmy – różne sprawy ogólne, sprawdziany, poprawy
 • zbieranie danych statystycznych i umieszczanie ich w różnego rodzaju tabelach, diagramach, słupkach, wykresach
 • przeanalizujcie – strony 288 – 297 w podręczniku

*

To wszystko, powtarzajcie, pozdrawiam 🙂

*

12. 05. 2021

Temat: Sprawdzian: ” Graniastosłupy „.

*

11. 05. 2021

Temat: Zadania i ćwiczenia utrwalające przed sprawdzianem.

*

Witam Was Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach:

 • forma sprawdzianu, ustalenia na temat przesyłania zadań
 • przykładowe zadania dotyczące zakresu sprawdzianu
 • ustalenie terminu kartkówki z zadań praktycznych z graniastosłupów , w szkole

*

W szkole czekam na osoby, z którymi jestem umówiona. Pozdrawiam 🙂 Powodzenia 🙂

*

10. 05. 2021 dla klasy 7 c

07. 05. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Powtórzenie przed sprawdzianem.

*

Lekcja na platformie – zagadnienia powtórzeniowe przed sprawdzianem.

*

 • zamiana jednostek objętości
 • teoria – graniastosłup – ściany, krawędzie, wierzchołki
 • pojemność prostopadłościanu – zadania praktyczne
 • obliczanie długości krawędzi w graniastosłupie
 • obliczanie pola graniastosłupa
 • zadania praktyczne ( zadania z lekcji ) – prostopadłościan

*

Na sprawdzianie wyłącznie zadania zamknięte. Zadania praktyczne z innych graniastosłupów niż prostopadłościan – w szkole , forma papierowa.

*

Powtarzajcie, sprawdzian nie będzie trudny. Pozdrawiam 🙂

*

06. 05. 2021

Temat: Zadania praktyczne i różne – objętość graniastosłupa.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

 • omówiliśmy – do pracy samodzielnej w domu – zadania: 5 / 281 oraz 8 / 282
 • oceny przewidywane 🙂
 • jeszcze filmik – przyda się do powtórzenia przed sprawdzianem
 • następna lekcja – na platformie, powtórzenie przed sprawdzianem

*

Pozdrawiam 🙂

*

05. 05. 2021

Temat: Zadania praktyczne – objętość graniastosłupa.

*

Witam Was Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • dzisiaj robiliśmy zadania praktyczne: 4 / 281; 7 / 282; zadania ze strony 285 – klasa 7c
 • praca domowa : zad. 25 / 286
 • obejrzyjcie filmik

*

Jutro omówimy zadanie na teamsach, pozdrawiam

*

04. 05. 2021

Temat: Objętość graniastosłupa – zadania tekstowe.

*

Witam Was !

*

Po lekcji na teamsach.

*

 • powtórzyliśmy teorię związaną z obliczaniem objętości graniastosłupa
 • omówiliśmy różne sprawy organizacyjne , związane z matematyką
 • zad. 2, 3 / 281

*

Dzisiaj to wszystko, pozdrawiam 🙂

*

29. 04. 2021

Temat: Objętość graniastosłupa.

*

Witam Was Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • omówiliśmy zadania z pracy domowej, szczególnie zadanie 8 / 277
 • zadania praktyczne – prostopadłościan
 • ustaliliśmy szczegóły i terminy dotyczące sprawdzianu z matematyki w dniu 12 maja oraz sprawdzenia zeszytów i prac domowych z okresu II semestru
 • omówiliśmy – w jaki sposób obliczamy objętość dowolnego graniastosłupa

Przykład z podręcznika, również strona 280

Omówiliśmy zadanie 1 / 281

W jaki sposób obliczamy objętość – działania praktyczne

a)

obliczamy pole kwadratu to podstawa graniastosłupa, i mnożymy przez wysokość

V = 9

b)

obliczamy pole trójkąta, to podstawa, o przyprostokątnych 6 i 5, to nasza podstawa i wysokość na nią opuszczona – i mnożymy przez wysokość graniastosłupa

V = 105

c)

obliczamy pole podstawy graniastosłupa

to dwa trójkąty o przyprostokątnych odpowiednio 8 i 1 oraz 7 i 4

po obliczeniu pól obu trójkątów – dodajemy ich pola – to pole podstawy graniastosłupa i mnożymy przez wysokość

V = 108

28. 04. 2021

Temat: Objętość prostopadłościanu – zadania praktyczne.

*

Witam Was Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Bardzo ważne zadania – egzaminacyjne. Praktyczne wykorzystanie poznanych wiadomości – objętość, woda wlewana do basenu, woda wylewana z akwarium itp.

 • zadanie 7 / 277
 • zad. 10 a / 277
 • zad. 8 / 277 – wytłumaczyliśmy – to praca domowa
 • zad. 10 b / 277 – praca domowa
 • i jeszcze filmik

*

Dzisiaj to wszystko, pozdrawiam 🙂

*

27. 04. 2021

Temat: Utrwalenie poznanych wiadomości o bryłach.

*

Witam Was!

*

Na dzisiejszej lekcji powtarzaliśmy wiadomości dotyczące prostopadłościanu, obliczania objętości.

Powtarzaliśmy zamianę jednostek objętości – praca domowa!

To bardzo ważne!

Jeszcze filmik, tu trochę trudniej, wykorzystanie notacji

Pozdrawiam, do jutra 🙂

*

26. 04. 2021 dla klasy 7 c

23. 04. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości.

*

Witam Was Dzieci!

*

Lekcja na platformie.

Objętość prostopadłościanu omawiana już w klasach młodszych.

Łatwo zapamiętać – objętość to iloczyn pola podstawy i wysokości bryły.

V = Pp * H

*

Wzory [ 274 ]

Teraz łatwiej 🙂

Powtarzamy jednostki objętości, już właściwie po raz kolejny [ 274 – 275 ]

Powtarzamy dalej

Dalej zamiany

Jednostki używane praktycznie

Zadanie 6 / 277

Spróbujcie zrobić sami, sprawdźcie z moimi rozwiązaniami

 • 20
 • 0,5
 • 600
 • 3
 • 20
 • 0,06

I łatwiejsze – zadanie 4 / 277 – to praca domowa

*

Obejrzyjcie, może będzie jeszcze łatwiej

Zad. 2 a / 276

 • tak, jak zawsze – zamiana jednostek, musimy mieć jednakowe miana
 • 10 cm = 1 dm
 • V = 1 x 2 x 3 = 6 dm sześciennych

*

Praca domowa – dokończcie zadanie 2 / 276

*

I jeszcze na koniec – objętość, troszkę trudniejsze zadania

*

Omawiamy i sprawdzamy wszystko we wtorek na teamsach, pamiętajcie o notatkach.

Pozdrawiam serdecznie 🙂

*

22. 04. 2021

Temat: Zadania tekstowe – pole graniastosłupa.

*

Witam Was!

Lekcja na platformie.

Spróbujcie sami rozwiązać, sprawdźcie z moim rozwiązaniem 🙂

Zad. 9 / 273

O = 24

Siedmiokąt, a więc 24 : 7 = 24/7 = a

Pole  boczne = 7 x pole ściany bocznej

P = 24/7 x 10

Pole boczne = 7 x 24/7 x 10  [ skracamy 7 ]

P = 240

Zad. 10 / 273

Kolumna to graniastosłup prawidłowy sześciokątny o długości krawędzi podstawy 50 cm = 0,5 m

Ściany tej kolumny są prostokątami o wymiarach 4 m x 0,5 m

Pole jednej ściany = 4 x 0,5 = 2 m2

Jedna kolumna ma 6 ścian:

6 x 2 m2 = 12 m2  pole powierzchni 1 kolumny

 a 8 kolumn ma powierzchnię:

8 x 12 m2 = 96 m2

Ile potrzeba farby, jeżeli 1 litr starczy na pomalowanie 10 m2 ?

96 : 10 = 9,6 litra

Zad. 6 b / 272

Suma długości krawędzi sześcianu = 216 cm

Sześcian ma : 12 krawędzi [ 3 po 4 krawędzie}

a = 216 : 12 = 18 cm

Sześcian ma 6 ścian, które są kwadratami o P = a2

P = 6 x a2

P = 6 x 18 x 18

P = 1944 cm2

*

Praca domowa – rozwiążcie w zeszycie:

 • zad. 6 – a / 272
 • zad. 8 / 272

*

I małe powtórzenie, obejrzyjcie

To wszystko, pozdrawiam 🙂

*

21. 04. 2021

Temat: Pole powierzchni graniastosłupa.

*

Po lekcji na teamsach.

 • powtórzyliśmy wszystkie wiadomości o graniastosłupach: nazewnictwo, siatki, krawędzie, wierzchołki, sumę długości krawędzi, różne obliczenia
 • powtórzyliśmy wzory – obliczanie pola graniastosłupa
 • zad. 7 / 272 – niektóre podpunkty – reszta to praca domowa

*

Pozdrawiam, 🙂

*

20. 04. 2021

Temat: Utrwalenie znanych wiadomości o graniastosłupach.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj różne tempo i różne wiadomości w każdej z klas. Spróbujemy osiągnąć jeden poziom.

 • omówienie, sprawdzenie – siatki, liczba ścian, liczba wierzchołków, liczba krawędzi graniastosłupa
 • przypomnienie wzoru – obliczanie pola powierzchni graniastosłupa [ strona 270, na dole ]
 • [zad. 7 a / 272 ]

To zadanie tylko dla klas, w których omawialiśmy pole.

 • Pole powierzchni graniastosłupa – filmik jeszcze raz do obejrzenia, z poprzedniej lekcji

*

To wszystko, pozdrawiam 🙂

*

19. 04. 2021 dla klasy 7 c

16. 04. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Rysowanie graniastosłupów, nazewnictwo i siatki graniastosłupów, suma długości krawędzi.

*

Witam Was Dzieci!

*

Zaczniemy od powtórzenia. Obejrzyjcie filmik

*

 • rysowanie graniastosłupów

*

Spróbujcie narysować w zeszycie [ strona 266 ]

*

 • Suma długości krawędzi graniastosłupa – dodajemy
 • zad. 6 / 267
 • a)
 • 8 * 5 + 4 * 6 = 40 + 24 = 64
 • c)
 • 2 * 6 * 3 + 6 * 6 = 36 + 36 = 72
 • przykłady b oraz d to praca domowa

*

 • zad. 8 / 268
 • a)
 • w podstawie romb, długość krawędzi , boku, 10 cm
 • w podstawie 4 krawędzie i dwie podstawy:
 • 2 * 4 * 10 = 80
 • obliczamy sumę długości krawędzi bocznych
 • 240 – 80 = 160
 • są 4 krawędzie boczne czyli długość jednej krawędzi
 • 160 : 4 = 40 cm
 • przykłady b oraz c to praca domowa

*

 • siatka graniastosłupa – przypomnienie – siatka prostopadłościanu i sześcianu

*

 • siatki – utrwalamy [ strona 270 ]

I kolejne

I kilka ćwiczeń

 • zad. 2 / 271
 • A) prawidłowy trójkątny
 • B) prawidłowy pięciokątny
 • C) prawidłowy ośmiokątny
 • D) czworokątny
 • E) czworokątny

*

Praca domowa , w zeszycie opis

 • zad. 1 / 271
 • zad. 4 / 272

*

Jeszcze jeden filmik. Trochę o siatkach. to na bieżąco. I wprowadzenie w pola , to następna lekcja.

*

To wszystko, we wtorek na teamsach sprawdzimy. Pozdrawiam 🙂

*

15. 04. 2021

Temat: Przykłady graniastosłupów.

*

Witam Was Dzieci!

*

Zaczynamy nowy dział – graniastosłupy.

Notatki od tej pory w zeszytach gładkich.

Zaczniemy od filmiku

*

 • Kilka punktów, przypominających w większości wiadomości z klas młodszych { teoria, rysunki – podręcznik strony 264 – 265 ]
 • Tu wszystko proste 🙂
 • Ściany graniastosłupów są figurami płaskimi.
 • To też wiadomości z klas młodszych, na pewno wszystko wam się przypomina.
 • Nazwa graniastosłupa – od figury w podstawie.
 • Pamiętacie figurę foremną? Długości jej boków są równe i kąty mają jednakowe miary. Stąd graniastosłupy prawidłowe.
 • I jeszcze graniastosłupy proste i pochyłe. To nowe wiadomości, zwróćcie na to uwagę.

*

*

Tyle teorii, pamiętajcie o notatkach i rysunkach.

 • Kilka zadań. Zaczniemy od zad. 2 / 267
 • spróbujcie zrobić je sami, sprawdźcie na platformie 🙂
 • a) 21 krawędzi, 9 ścian, 14 wierzchołków
 • b) 60 krawędzi, 22 ściany, 40 wierzchołków
 • c) 300 krawędzi, 102 ściany, 200 wierzchołków
 • d) 3 n krawędzi, n + 2 ścian, 2 n wierzchołków

*

Praca domowa : Zad. 1 / 266 oraz zad. 7 / 268

*

Następna lekcja – na platformie. Pozdrawiam 🙂

*

14. 04. 2021

Temat: Pierwiastki – podsumowanie, zaliczenie.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Podsumowaliśmy działania na pierwiastkach.

Jutro geometria, przygotujcie zeszyty – gładkie.

Pozdrawiam 🙂

*

13. 04. 2021

Temat: Szacowanie pierwiastków. Zadania tekstowe – pierwiastki.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

 • Pozbywamy się niewymierności z mianownika. Mnożymy licznik i mianownik ułamka przez pierwiastek, który jest w mianowniku.

Podręcznik, strona 251, oraz zadanie 25.

Zad. 25 b / 251

Praca domowa – pozostałe przykłady z tego zadania

I jeszcze filmik

 • Szacowanie pierwiastków.

Podręcznik strona 249

 • Zad. 9 a, h / 249

Praca domowa zad. 9 b, c, e / 249

I jeszcze jeden filmik – tutaj niedostępny, możecie odtworzyć go z youtube

https://youtu.be/pgPLx_qMrzA
 • zadania tekstowe, obliczamy obwody i pola figur, stosując poznane działania na pierwiastkach
 • zad. 56 / 262

*

I jeszcze jedno powtórzenie, obejrzyjcie

*

Skończyliśmy pierwiastki, mam nadzieję, że nie są już dla Was zagadką:)

Pozdrawiam, do jutra

*

12. 04. 2021 dla klasy 7 c

09. 04. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Ćwiczenia i zadania utrwalające działania na pierwiastkach.

*

Witam Was Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie, tak naprawdę utrwalająca juz poznane działania.

Zaczniemy od powtórzenia.

*

I jeszcze filmik

I jeszcze jeden

Spróbujcie zrobić kilka przykładów z zadania 13 / 255

*

Podobne zadania robiliśmy na teamsach.

Podobnie – spróbujcie zrobić niektóre przykłady z

zadania 10 : a, c, e, g / 254

*

Jeszcze jeden filmik, powtórzenie działań

*

I jeszcze jeden, utrwalamy dzielenie, trochę inny sposób

I jeszcze zadanie 16 / 255

 • a)
 • pole prostokąta, czyli P = a * b
 • b)
 • pole trójkąta P = 1/2 a * h
 • c)
 • pole trapezu P = 1/2 ( a + b ) * h
 • na pewno potraficie wykonać działania na pierwiastkach

*

Utrwalajcie działania, we wtorek na teamsach sprawdzimy zadania.

Pozdrawiam serdecznie 🙂

*

08. 04. 2021

Temat: Wyłączanie i włączanie czynnika przed znak pierwiastka.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Robiliśmy niektóre przykłady z zadań z podręcznika:

 • 2 / 253
 • 7 / 254
 • 8 / 254
 • 9 / 254
 • 13 / 255

*

Praca domowa : dokończcie zad. 8, 9 / 254

Pozdrawiam serdecznie, jutro lekcja na platformie

*

Dzisiaj dalej ćwiczymy wyłączanie czynnika przed pierwiastek. Po lekcjach i obejrzeniu filmików już nie powinniście mieć problemów.

07. 04. 2021

Temat: Działania na pierwiastkach – ćwiczenia.

*

Witam Was Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj dalej działania na pierwiastkach.

Kilka filmików w ramach powtórzenia.

*

Oglądamy dalej

 • i dalej

*

*

I dzisiejsza lekcja. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie problemów 🙂

*

Już ostatni, oglądajcie, powtarzajcie

*

Robiliśmy zadania z podręcznika:

 • 1 / 253
 • 3 / 253
 • powtarzaliśmy – 5 / 253
 • 6 / 253

*

To wszystko, do jutra na teamsach. Pozdrawiam wszystkich 🙂

*

31. 03. 2021

Temat: Działania na pierwiastkach.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj omawialiśmy iloczyn i iloraz potęg, który możemy zamienić na potęgę iloczynu i ilorazu.

[ teoria i przykłady strona 252 ]

*

I przykłady

*

Robiliśmy przykłady z zadań 3, 4, 5 / 253

*

Dzisiaj to wszystko, bez pracy domowej.

Pozdrawiam serdecznie, Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych 🙂

*

30. 03. 2021

Temat: Obliczanie pierwiastków i zapisywanie ich w prostszej postaci.

*

Witam Was Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj jeszcze ćwiczymy zapisywanie pierwiastków w prostszej postaci. Nawiązujemy tutaj do działań na wyrażeniach algebraicznych – zapisywanie iloczynu w postaci sumy. Z tym wszyscy sobie doskonale radziliście – wróćcie więc do swoich notatek.

Robiliśmy zadania:

 • 16 c, e / 250
 • 22 a, c / 250
 • pozostałe przykłady z tych zadań to praca domowa
 • i jeszcze zaokrąglanie – zawsze według tych samych zasad, przypomnieliśmy je sobie na lekcji
 • ważne jest zapamiętanie pierwiastków kwadratowych z liczb 2 oraz 3
 • kilka przykładów z zadania 12 : b, e / 249 , pozostałe to praca domowa

*

Pozdrawiam, do jutra 🙂

*

29. 03. 2021 dla klasy 7 c

26. 03. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Obliczanie pierwiastków i zapisywanie ich w prostszej postaci.

*

Witam Was!

*

Dzisiaj lekcja na platformie. Pewne rzeczy podam Wam już rozwiązane, pozostałe przykłady z danych zadań to praca domowa na wtorek.

Obliczajcie, ćwiczcie – traktujcie pierwiastki jako pewnego rodzaju łamigłówki.

Jeszcze przykłady z podręcznika

Pamiętajcie o notatce w zeszycie, wzory, przykłady. 🙂

Zaczynamy zadania, w podręczniku to strony 249 – 250.

Pierwiastek do potęgi drugiej – wynik to liczba pod pierwiastkiem, podobnie sześcienny do potęgi trzeciej.

b) = 13

c) = 15

f) = 7

g) = 9

Tutaj podobnie, pamiętajcie o potęgowaniu nie tylko pierwiastka, ale również liczby, która stoi koło pierwiastka

a) = 4 x 3 = 12

b) = 4 x 2 = 8

c) = 3 x 7 = 21

g) = 0,01 x 10 = 0,1

= – 6 x 15 = ( – 90 )

Jeszcze filmiki

Jeszcze kilka przykładów

W tych przykładach postępujemy podobnie , jak w jednakowymi jednomianami – to macie opanowane. Można w jednakowy sposób podkreślać jednomiany podobne – i robimy na nich obliczenia.

*

To wszystko, nie powinniście mieć trudności z obliczeniami.

Dla chętnych, te przykłady pojawiły się w ” przekopiowanych ” przykładach

Może dacie radę, musimy pozbyć się pierwiastka, a więc zmniejszyć wykładnik potęgi, odjąć odpowiednio 2 lub 3.

*

Jeszcze raz – przypominam o notatce w zeszycie.

Pozdrawiam , do wtorku 🙂

*

25. 03. 2021

Temat: Pierwiastki – zapisywanie w prostszej postaci.

*

Witam Was !

*

Po lekcji na teamsach.

Pamiętajcie o notatce w zeszycie.

Trochę więcej obliczeń związanych z pierwiastkami.

Robiliśmy niektóre przykłady z różnych zadań z podręcznika:

 • 5, 6, 7 / 248
 • 13, 14 / 249
 • praca domowa – dokończcie proszę pozostałe przykłady z tych zadań

*

Jeszcze kilka filmików, małe powtórzenie

24. 03. 2021

Temat: Pierwiastek kwadratowy i pierwiastek sześcienny.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Zaczynamy pierwiastki i pierwiastkowanie.

Pierwiastkowanie to działanie odwrotne do potęgowania.

Pierwiastek kwadratowy

Jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam liczbę podpierwiastkową?

Pierwiastek sześcienny

I odpowiednio, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej da nam liczbę podpierwiastkową

Zadania 1, 2 / 248

 • Tylko to, proszę o notatkę i utrwalenie wiadomości z lekcji.
 • Zad. 32, 33 / 261 – podręcznik

I w ramach powtórzenia – filmiki

Dalej oglądacie

Jeszcze sześcienny

Pozdrawiam, do jutra 🙂

*

23. 03. 2021

Temat: Zadania i ćwiczenia utrwalające – notacja wykładnicza.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj – działania i przekształcenia związane z notacją wykładniczą, i również z potęgami.

Ćwiczenia dostępne w pliku – w każdym z zespołów , jako whiteboard.

Ćwiczcie, pozdrawiam 🙂

*

22. 03. 2021 dla klasy 7 c

19. 03. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Zadania tekstowe – notacja wykładnicza.

*

Witam Was!

*

Lekcja na platformie. Wymaga od Was większego zainteresowania i zaangażowania.

Zaczniemy od powtórzenia – obejrzyjcie filmik

*

To lekcja wczorajsza.

Teraz potęga o wykładniku ujemnym.

*

Zamiana jednostek, dzisiaj o tym mówiliśmy. Obejrzyjcie proszę

*

Dzisiaj spróbujemy rozwiązać zadania tekstowe, stosując notację wykładniczą.

Zad. 6 / 243

Spróbujcie zrobić sami, sprawdźcie odpowiedzi

 • a)
 • 1 m = 1000 mm, a więc 10 do potęgi 3
 • 10 -4 m = 10 -1 mmm
 • b)
 • 10 -4 m razy 10 do potęgi 3
 • 10 -1 m
 • c)
 • powiększony milion razy czyli 10 do potęgi 6
 • 10 do potęgi 2 m
 • d)
 • 3,3 razy 10 -8 m

Zad. 8 / 243

 • a)
 • dodajemy
 • 3, 4 + 1, 9 = 5, 3
 • dopisujemy potęgę 10 do potęgi 6
 • b)
 • o ile więcej, a więc odejmujemy liczby
 • 3, 4 – 1, 9 = 1, 5
 • dopisujemy potęgę 10 do potęgi 6

*

Praca domowa : zad. 5 oraz 7 / 243

*

Na zakończenie jeszcze jeden filmik

*

To wszystko, lekcja na kilka dni, we wtorek spotykamy się na teamsach.

Pozdrawiam Was 🙂

*

18. 03. 2021

Temat: Notacja wykładnicza cd.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Sprawdziliśmy prace domową , nikt z Was nie zgłasza problemów. Mam nadzieję, że rozumiecie zapisywanie liczb w notacji wykładniczej.

Dzisiaj omawialiśmy zapisywanie małych i bardzo małych liczb w notacji.

Po raz pierwszy wykładnik potęgi nie jest liczba naturalną. To już liczba ujemna.

Zadania z podręcznika – przykłady:

 • zad. 3 c, d / 242
 • zad. 4 d / 242
 • zad. 1 / 242

Praca domowa –

 • dokończcie zad. 3 oraz 4 / 242
 • zad. 2 / 242

*

Dzisiaj to wszystko, kolejna lekcja na platformie, pozdrawiam

*

17. 03. 2021

Temat: Notacja wykładnicza.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Nowy temat – notacja. Duże liczby przedstawione w krótkiej postaci.

 • Liczba w notacji musi być równa lub większa od 1 , ale mniejsza od 10. I oczywiście potęga liczby 10.
 • omawialiśmy przykłady z podręcznika, str. 237 – 238
 • zad. 4 / 239
 • zad. 5 d / 239
 • zad. 6 c / 239
 • praca domowa – dokończcie zad. 5 oraz 6 / 239
 • Próbujcie sami !

*

Do jutra, pozdrawiam

*

16. 03. 2021

Temat: Obliczenia związane z potęgami.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

W dalszym ciągu ćwiczymy obliczenia związane z potęgami.

Sprawdzaliśmy prace domową, robiliśmy przykłady z zadania 13 / 235.

Praca domowa – to w dalszym ciągu utrwalanie, tak, aby sprawnie robić obliczenia zwiazane z potęgami.

Pozdrawiam Was, do jutra 🙂

*

15. 03. 2021 dla klasy 7 c

12. 03. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Działania na potęgach – ćwiczenia utrwalające.

*

Witam Was!

*

Lekcja na platformie.

Zaczniemy od filmików podsumowujących działania na potęgach. Dużo przykładów robiliśmy na lekcjach – obejrzycie mimo wszystko.

Jeżeli jeszcze ktoś z Was nie zawsze wie , jak zamieniać , obliczać potęgi – cofnijcie sie do poprzednich filmików.

Zaczynamy 🙂

Oglądajcie dalej

Kolejne działania 🙂

*

Spróbujcie zrobić zadanie 2 / 234

 • pierwsza liczba – wykładniki mnożymy, druga – wykładniki dodajemy
 • większa oczywiście pierwsza z liczb, 8 do potęgi 7 razy
 • druga liczba
 • 14 = 2 razy 7, otrzymamy 2 do potęgi 7 oraz 7 do potęgi 7
 • oczywiście 2 do potęgi 7 redukują się
 • pozostaje 7 do potęgi 7
 • druga liczba : wykładniki odejmujemy, otrzymamy 7 do potęgi 8 i ta liczba jest większa 7 razy ( obliczamy dzieląc )
 • zadania 7 oraz 9 / 235
 • spróbujcie sami – sprawdźcie się, wszystkie zamiany były na lekcjach, filmiki również są przydatne
 • pamiętajcie :
 • 4 = 2 razy 2
 • 8 = 2 do potęgi 3
 • 9 = 3 do potęgi 2
 • 32 = 2 do potęgi 5
 • 125 = 5 do potęgi 3
 • 15 = 3 razy 5;
 • 21 = 3 razy 7
 • 10 = 2 razy 5
 • 6 = 2 razy 3

*

 • dla chętnych – oczywiście z wytłumaczeniem, możecie odesłać – zadanie 10 oraz 11 / 235

To wszystko, do następnych zajęć na teamsach, pozdrawiam

*

11. 03. 2021

Temat: Działania na potęgach.

*

Witam was!

*

Po lekcji na teamsach.

Podsumowujemy poznane działania na potęgach – zaczniemy od filmików

Jeszcze jeden

*

To oczywiście podsumowanie poprzedniej lekcji, wszystko wykorzystaliśmy dzisiaj

*

 • omówiliśmy zadanie 1 / 234
 • robiliśmy niektóre przykłady z zadań : 4, 6 / 234
 • zad. 8 a, d / 235
 • praca domowa – dokończcie zadania, które zaczęliśmy na lekcji

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam , następna lekcja na platformie

*

10. 03. 2021

Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Teraz trochę inaczej – różne podstawy potęg, ale ten sam wykładnik.

 • potęga iloczynu = iloczynowi potęg
 • potęga ilorazu = ilorazowi potęg
 • zad. 1 – a, b, f, g / 232
 • zad. 2 c, d / 232
 • zad. 3 a, b, f / 232
 • praca domowa – dokończcie proszę zadania, które robiliśmy na lekcji. Nie powinniście mieć z nimi problemu

*

Pozdrawiam, do jutra na teamsach.

*

09. 03. 2021

Temat: Potęga potęgi – ćwiczenia.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj – w dalszym ciągu – ćwiczyliśmy potęgowanie potęgi, samo potęgowanie oraz iloczyn potęg o tych samych podstawach.

Ćwiczcie, próbujcie robić sami przykłady – to trzeba wszystko utrwalić.

Robiliśmy zadanie, po sprawdzeniu pracy domowej, 8/ 230 a oraz c. Praca domowa to przykład b z zadania 8 / 230

*

Do jutra, pozdrawiam

*

08. 03. 2021 dla klasy 7 c

05. 03. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Zadania i ćwiczenia utrwalające – potęgi.

*

Witam Was!

Dzisiaj lekcja na platformie.

Zaczniemy od filmiku

*

I jeszcze jeden

*

Tyle filmiki.

*

Przykłady z zadań 7 / 230 oraz sprawdź czy umiesz / 231

Pamiętajcie – plik z przykładami jest w teamsach. To whiteboard 17.

Proszę , przepiszcie wszystko. Ćwiczcie, ćwiczcie….. Pozdrawiam

*

04. 03. 2021

Temat: Potęgowanie potęgi.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj kolejne działanie – potęgowanie potęgi.

Zapamiętajcie – potęgując potęgę mnożymy wykładniki potęgi.

*

 • Cała lekcja na teamsach, w zakładce pliki, proszę – jak zawsze notatka i ćwiczcie, ćwiczcie …
 • Robiliśmy niektóre przykłady z zadań 1, 2, 3, 4 / 229
 • Pozostałe przykłady z tych zadań to praca domowa, na wtorek
 • Następna lekcja na platformie, pozdrawiam Was serdecznie

*

03. 03. 2021

Temat: Zadania i ćwiczenia utrwalające – iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.

*

Witam!

*

Po lekcji na teamsach.

*

 • Dzisiaj lekcja do ściągnięcia i przećwiczenia na teamsach, z whiteboardu.
 • robiliśmy niektóre przykłady z zadań: 6, 7, 8 / 227
 • praca domowa – pozostałe przykłady z zadań 6, 7, 8 / 227 oraz sprawdź, czy umiesz – strona 228

*

N adzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

02. 03. 2021

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.

*

Witam Was!

*

Po lekcji na teamsach.

Zaczynamy działania na potęgach.

 • Możemy mnożyć lub dzielić potęgi wówczas, gdy mają jednakowe podstawy.
 • Jeżeli nie mają, tak musimy pozamieniać liczby, aby uzyskać jednakowe podstawy.
 • Mnożąc potęgi – dodajemy ich wykładniki
 • Dzieląc potęgi – odejmujemy ich wykładniki
 • stosujemy – w działaniach – kolejność wykonywania działań

*

Robiliśmy niektóre przykłady z zadań z podręcznika – pozostałe przykłady to praca domowa

 • Zad. 1, 2, 5 / 226

*

I jeszcze małe powtórzenie – obejrzyjcie filmiki 🙂

I jeszcze jeden

*

Na dzisiaj to wszystko, do jutra na teamsach, pozdrawiam serdecznie

*

01. 03. 2021 dla klasy 7 c

26. 02. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym – obliczanie wartości wyrażeń.

*

Witam Was!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Zacznę od przypomnienia wiadomości z poprzedniej lekcji.

Obejrzyjcie proszę filmiki

Jeszcze jeden

*

Dzieci – zadanie 16 / 224

przedstawię już rozwiązania

 • a)
 • = 32 – ( -32 ) = 32 + 32 = 64
 • c)
 • = 1/9 * 27 = 3
 • e)
 • = 1/3 * 9 + 1/4 * 4 = 3 + 1 = 4
 • h)
 • = 1/8 : 1/36 – ( – 8 )
 • dzielenie przez ułamek to mnożenie przez jego odwrotność
 • = 1/8 * 36/1 + 8 = 4 i 4/8 + 8 = 12 i 1/2
 • k)
 • = 27 – 4 – 1 = 22
 • pozostałe przykłady z tego zadania wykonajcie jako pracę domową
 • również – proszę wykonajcie zadanie 17 / 224

*

Jeszcze zaczniemy zadanie 13 / 223

założenie to 10 potęga liczby 2 = 1024

 • a)
 • parzysta potęga, potęgujemy liczbę ujemną, a więc wynik dodatni
 • = 1024
 • b)
 • minus nie jest potęgowany
 • = ( – 1024 )
 • d)
 • – 0,5 to odwrotność liczby wyjściowej, a więc wynik to 1/…
 • = ( – 1/ 1024)
 • dwa ostatnie przykłady w tym zadaniu – to liczba powiększona dwa razy ( 10 potęga liczby 2 razy 2 ) oraz liczba zmniejszona dwa razy ( 10 potęga liczby 2 podzielona przez 2 )
 • a więc odpowiednio
 • = 2048
 • = 512
 • wykonajcie pozostałe przykłady z tego zadania
 • jako pracę domowa – wykonajcie jeszcze ” sprawdź czy umiesz ” / 225

*

Na dzisiaj to wszystko, oczywiście dodatkowo tłumaczenie na teamsach.

pozdrawiam Was serdecznie

*

25. 02. 2021

Temat Potęga o wykładniku naturalnym.

*

Dzień dobry!

*

Po lekcji na teamsach.

Podsumowanie wiadomości już poznanych w klasach młodszych.

 • wzory – potęga o wykładniku naturalnym – podręcznik strony 220 – 221
 • niektóre przykłady z zadań: 1, 3 / 221
 • zad. 2 / 221
 • niektóre przykłady zad. 4 / 222
 • małe utrwalenie, obejrzyjcie filmik

*

 • praca domowa – dokończ zad. 1, 3 / 221 ; zad. 6, 7 / 222
 • dla chętnych – zad. 10 / 222

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam ,

*

24. 02. 2021

Temat: Zadania i ćwiczenia utrwalające – rozwiązywanie zadań.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Podsumowujemy poznane schematy rozwiązywania równań oraz przekształcania wzorów.

*

23. 02. 2021

Temat: Przekształcanie wzorów – ćwiczenia utrwalające.

*

Dzień dobry!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Sprawdzenie pracy domowej, wyjaśnianie, tłumaczenie.

Zadania z podręcznika : 7 / 21 oraz 47, 48 / 218

*

Ćwiczcie jak najwięcej.

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

22. 02. 2021. dla klasy 7 c

19. 02. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Przekształcanie wzorów.

*

Witam Was!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Mały wstęp był na lekcji.

Wyznaczanie ze wzoru danej wielkości to po prostu rozwiązanie równania względem danej niewiadomej.

Wykonujemy wszystkie przekształcenia, które stosowaliśmy rozwiazując równanie.

Zad. 1 / 210

 • D = 3( e + f )
 • wyznaczamy f
 • zamieniamy równanie stronami, tak, aby f znalazło się po lewej stronie równania
 • 3( e + f ) = D
 • dzielimy obie strony przez 3 – pozbywamy się 3
 • e + f = D / 3
 • odejmujemy e lub przenosimy na druga stronę , zmieniając znak
 • f = D / 3 – e { D : 3 – e }

Zad. 2 / 210

 • R = a x / b
 • mamy wyznaczyć x
 • zamieniamy stronami równanie
 • a x / b = R
 • pozbywamy się mianownika, mnożymy obie strony przez b
 • otrzymujemy
 • a x = R b
 • dzielimy obie strony przez a – tak, jak przez liczbę stojącą przy niewiadomej
 • otrzymujemy
 • x = R b / a

*

 • przeanalizujcie przykłady z podręcznika, strony 208 – 209
 • praca domowa – na wtorek , dokończcie zad. 1, 2 / 210
 • i jeszcze filmik

*

To na dzisiaj wszystko, pozdrawiam, do wtorku

*

18. 02. 2021

Temat: Procenty w zadaniach tekstowych.

*

Dzień dobry!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj procenty, układanie równań do zadań , w których występują procenty.

 • robiliśmy zadania 2, 3, 5 / 206
 • możecie ćwiczyć zadania, układanie równań – pozostałe zadania z tej strony

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam.

*

17. 02. 2021

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – zadania różne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj robiliśmy zadania ze strony 200.

Osoby zgłaszające się robiły zadania bardzo dobrze. Mam nadzieje, że coraz więcej z Was potrafi układać równania do zadań i je rozwiązywać.

*

Jutro ostatni typ zadań – zadania z procentami.

Prosiłam o obejrzenie filmiku

*

Prosiłam również o przeanalizowanie przykładu ze strony 204.

Jutro będziemy rozwiązywać zadania ze strony 206.

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam.

*

16. 02. 2021

Temat: Zadania tekstowe – zadania różne – monety, liczby.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Tłumaczyliśmy, omawialiśmy i wyjaśnialiśmy zadania z pracy domowej. Zadania dotyczące wieku ludzi – to schemat, mam nadzieję, że coraz więcej z Was potrafi już zrobić zadania.

Dzisiaj kolejne rodzaje zadań – obliczanie liczby monet, czy liczby osób znając kolejne części / ułamki osób uczestniczących w danym ” spotkaniu „.

*

Zwróćcie uwagę na zadania:

 • 12 / 199
 • zadania ze strony 200

*

Proszę – ćwiczcie – jutro będziemy dalej tłumaczyć , każde zrobione przez Was zadanie to Wasz sukces.

*

I jeszcze filmik

*

To na dzisiaj wszystko, pozdrawiam

*

15. 02. 2021 dla klasy 7 c

12. 02. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Zadania tekstowe – obliczanie wieku ludzi.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Kolejny typ zadań. Wymaga uważnego czytania treści zadania i konsekwentnego zapisywania danych. Oczywiście możecie robić zadania innym, wybranym przez Was sposobem.

*

Rozwiązując zadania – zapisujemy dane w tabelce

Zad. 20 / 20

wiek córki to x – i tak zapisujemy dane i równanie

obecnie za 20 lat

Matka 7x 7x + 20

Córka x x + 20

za 20 lat Mama będzie 2 razy starsza od córki = 2 ( x + 20 )

układamy równanie

7x + 20 = 2 ( x + 20 )

7x + 20 = 2x + 40

zamieniamy stronami, porzadkujemy

7x – 2 x = 40 – 20

5x = 20

obie strony dzielimy przez 5

x = 4

Mama ma : 7 razy 4 , a więc 28 lat

Zad. 21 / 200

x – wiek Grzesia obecnie

x – 3 wiek G. trzy lata temu

x + 3 wiek G. za trzy lata

za 3 lata Grześ będzie trzy razy starszy niż 3 lata temu

3 ( x – 3 )

piszemy równanie

x + 3 = 3 ( x – 3 )

x + 3 = 3x – 9

x – 3x = ( – 9 ) – 3

– 2x = ( – 12 )

obie strony dzielimy przez ( – 2 )

x = 6

Obejrzyjcie jeszcze filmik

*

Sami wszystko przećwiczcie, to ważne!

*

Tym razem praca domowa

 • zad. 22 / 200 – dla chętnych
 • zad. 23 / 201 – dla wszystkich
 • zad. 25 / 216 – dla wszystkich

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

11. 02. 2021

Temat: Zadania tekstowe – zadania geometryczne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

dzisiaj inny rodzaj zadań – geometria. Na ogół nie sprawiała Wam problemów:

 • zad. 27 / 202
 • pozostałe do ćwiczenia
 • zad. 32 oraz 33 / 216
 • pozostałe do ćwiczenia
 • filmik w ramach powtórzenia

*

Na dzisiaj to wszystko, ćwiczcie – również rozwiązywanie równań. Pozdrawiam

*

10. 02 . 2021

Temat: Zadania tekstowe – obliczenia pieniężne.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj uczymy się układania równań do zadań tekstowych.

*

 • dzisiaj na lekcji robiliśmy zadania 1, 3, 6, 8 / 197 – 198
 • praca domowa – do ćwiczenia zadania, które opuściliśmy
 • jeszcze dla utrwalenia filmik

*

I jeszcze dla niektórych z Was – powtórzenie – rozwiązywanie równań

*

Na dzisiaj to wszystko, do następnej lekcji, pozdrawiam

*

09. 02. 2021

Temat: Rozwiązywanie równań – utrwalenie wiadomości.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj utrwalaliśmy rozwiązywanie równań – sprawdzaliśmy pracę domową.

Proszę ćwiczcie, oglądajcie filmiki, sprawdzajcie notatki z lekcji.

Dodatkowo – równania z podręcznika ze stron 214 – 215 i każde dostepne.

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam.

*

08. 02. 2021 dla klasy 7 c

05. 02. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Ćwiczenia utrwalające – rozwiązywanie równań.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie naukazdalna.pl

W dalszym ciągu rozwiązywanie równań.

Proszę – ciągle filmiki, nie będę ich po raz kolejny dołączać.

 • w ramach ćwiczeń – zad. 5 / 194. To umiecie już zrobić.

*

Spróbuję pokazać, jak zrobić równania innego typu

*

zadania 12 / 195

 • d).
 • 2x + 3 / 5 = 2 – x / 3 + x
 • tak, jak przy dodawaniu ułamków, wspólny mianownik dla 3 i 5 to 15
 • wszystko razy 15
 • 15 * 2x + 3 / 5 = 15 * 2 – x / 3 + 15 * x
 • skracamy: 15 i 5 przez 5 , 15 i 3 przez 3
 • otrzymamy
 • 3 * ( 2 x + 3 ) = 5 * ( 2 – x ) + 15 * x
 • wyrażenie algebraiczne – tu jeszcze nic nowego
 • 6x + 9 = 10 – 5x + 15x
 • przenosimy na lewą stronę niewiadome, a na prawą wiadome – liczby, zmieniając znak na przeciwny
 • otrzymamy
 • 6x + 5x – 15x = 10 – 9
 • obliczamy
 • – 4x = 1
 • obie strony dzielimy przez ( – 4 )
 • otrzymamy
 • x = ( – 1/4 )
 • ćwiczcie – jak najwięcej przykładów z tego zadania, jeżeli ktoś umie, nie musi oczywiście robić

*

zad. 13 / 195

 • f).
 • ( x – 3 )( 4x + 2 ) = 4x 2 + 3
 • 4x 2 to cztery x kwadrat
 • mnożymy sumy
 • 4x 2 + 2x -12x – 6 = 4x 2 + 3
 • przenosimy na odpowiednie strony, zmieniając znaki na przeciwne
 • 4x 2 + 2x – 12x – 4x 2 = 3 + 9
 • 4x 2 redukuje się
 • otrzymamy
 • – 10x = 9
 • obie strony dzielimy przez ( -10 )
 • x = ( – 0,9 )
 • ćwiczcie – jak najwięcej przykładów z tego zadania, jeżeli ktoś umie, nie musi oczywiście robić

*

Pamiętajcie o ustnej formie zaliczenia tego działu, zgłaszajcie się !

*

To na dzisiaj wszystko, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia

*

04. 02. 2021

Temat: Zadania utrwalające – rozwiązywanie równań.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Wykorzystujemy poznane wyrażenia algebraiczne do przekształcania równań.

Robiliśmy przykłady z podręcznika:

 • zad. 3 / 194
 • zad. 10 / 195

*

Pozostałe przykłady z tych zadań to praca domowa – na wtorek!

Jutro lub w poniedziałek lekcja na platformie naukazdalna.pl

*

Pozdrawiam serdecznie

*

03.02.2021

Temat: Rozwiązywanie równań.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj poznawaliście różne sposoby rozwiązywania równań, równań różnego rodzaju.

*

Robiliśmy ćwiczenie – rozwiązywaliśmy równania ze strony 192.

*

Praca domowa:

 • przeanalizujcie przykłady ze stron 192 – 193.
 • zad. 1 a, b, c, d, e / 193
 • zad. 2 a, b, c, d / 193
 • jeszcze w ramach powtórzenia filmik

*

I jeszcze dalej

*

Oglądamy dalej

*

Teraz równania z ułamkami

*

Proszę oglądajcie, róbcie równocześnie, sprawdzajcie się

To na dzisiaj wszystko, do jutra

*.

02. 02. 2021

Temat: Liczby spełniające równanie.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj dużo osób ma problemy z wydajnością internetu, systemu.. Nawet mobidziennik źle pracuje.

Stąd wszystko opisuję.

Lekcja dzisiaj to kolejne rzeczy związane z równaniami.

Proszę o dokładną notatkę do zeszytu – wszystko do zapamiętania.

 • każdą liczbę spełniającą dane równanie nazywamy rozwiązaniem równania
 • zad. 1 a / 190
 • 2x – 1 = 7 podstawiamy zamiast x kolejne liczby,
 • 2 * 1 – 1 = 7, 2 – 1 = 7 , to nie jest prawdziwe
 • 2 * 4 – 1 = 7 , 8 – 1 = 7 – a więc 4 jest rozwiązaniem równania, spełnia równanie
 • strona 189 na dole , tutaj tylko wnioski !
 • 1. jedno rozwiązanie
 • 2. równanie kwadratowe – tu równanie ma dwa rozwiązania
 • 3. tego typu równanie – trzy rozwiązania
 • 4. równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań , otrzymujemy rozwiązanie 0 = 0 , takie równanie nazywamy równaniem tożsamościowym
 • 5. równanie nie ma żadnego rozwiązania, żadna liczba nie spełnia tego równania, otrzymujemy rozwiązanie np. 0 = 1 , takie równanie nazywamy równaniem sprzecznym

*

ćwiczenie B strona 190 , otrzymujemy kolejno rozwiązania

 • x = 2
 • x = -2
 • x = 2 lub x = -2
 • x = -2
 • tak więc drugie i czwarte równanie mają ten sam zbiór rozwiązań, to samo rozwiązanie; takie równania nazywamy równaniami równoważnymi

*

zadanie 10 a / 191

 • odpowiednio: x = 5 oraz x = – 5 , są to więc równania równoważne

*

Dla utrwalenia filmik

*

Jeszcze jeden, tutaj trochę inne nazewnictwo, równania oznaczone i nieoznaczone, oczywiście to ten sam rodzaj równań

*

I jeszcze praca domowa, oczywiście podręcznik, proszę o jej wykonanie

 • zad. 1 b, c / 190
 • zad. 10 b, c, d / 191

*

To dzisiaj wszystko, pozdrawiam Was i do jutra

*

01. 02. 2021 dla klasy 7 c

29. 01. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Do czego służą równania?

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie .

Zaczynamy nowy dział, tutaj dużo będziemy rozmawiać na teamsach, rozwiązywać równania, zapisywać równania do zadań, aby wszystko lepiej i łatwiej obliczyć.

*

W podręczniku to temat na stronach 186 – 188.

Przeczytajcie proszę przykłady ze strony 186.

*

Teraz filmik

*

Czytajcie uważnie zadanie i zapisujcie – jako niewiadomą x to , co w zadaniu jest tą niewiadomą.

Spróbujcie zrobić sami, potem tylko sprawdźcie moje odpowiedzi!

Pamiętajcie, że 100% to 1, 30% to 0,3

*

Zad. 1 / 187

 • x + 12 = 41
 • 2x = 27
 • y/2 = 35
 • 2 + 8 = 21
 • t – 16 = 47

*

Zad. 3 / 187

 • 4 a + 17 = 49
 • 14 b = 49
 • 1/2 ( 16 + 2 c ) 10 = 120
 • 1/2 * 2 d * 12 = 96

*

Zad. 5 / 187

 • x + 2 x + 1 = 19
 • x + x + 5 = 27
 • 3 x = 2 ( x + 2 )
 • 2 x – 5 = x + 10

*

Zad. 7 / 188

 • x + 0,7 x = 34
 • 0,93 x – 300 = 2500
 • x – 12 = 0,6 x

*

Mam nadzieję, że większość z Was już wie, jak zapisywać proste wyrażenia i zadania za pomocą równań. Opanowane wyrażenia algebraiczne, a każdy z Was wie, w jakim stopniu opanował materiał, i napisał sprawdzian, pomogą Wam w zrozumieniu rego działu.

*

Praca domowa -:

 • zad. 2 / 187
 • zad. 4 / 187 – trudniejsze !
 • zad. 6 / 188
 • sprawdź czy umiesz / 188 – nie tylko literki jako odpowiedź!!

Praca domowa na wtorek – nic mi nie odsyłacie, porozmawiamy na teamsach!

Pozdrawiam

*

28. 01. 2021

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu.

*

27. 01. 2021

Temat: Sprawdzian: ” Wyrażenia algebraiczne” .

*

26. 01. 2021.

Temat: Zadania utrwalające – wyrażenia algebraiczne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na teamsach.

Robiliśmy zadania powtórzeniowe przed sprawdzianem. Zadania z podręcznika ze stron 180 – 185.

Jutro piszecie sprawdzian, przypominam – nie otwieracie sprawdzianu wcześniej, dopiero gdy zaczniemy lekcję.

*

Dzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

25. 01. 2021 dla klasy 7 c

22. 01. 2021 dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Powtórzenie przed sprawdzianem.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Przypomnimy sobie zagadnienia związane z wyrażeniami algebraicznymi.

Na co zwrócić szczególna uwagę:

 • zapisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych – zadań tekstowych, np. 7 / 157; 14, 15 / 158; nie będzie zadań związanych z obliczaniem lat – ile młodszy itp.
 • obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych – 3, 4 / 160
 • co to jest jednomian, rozróżnianie, jednomiany podobne – sprawdź, czy umiesz str. 164
 • redukcja wyrazów podobnych czyli czyli zapisz w prostszej postaci – zad. 6 / 166; 8 / 167
 • dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych – 1, 4, 10 / 169-170
 • mnożenie sumy przez jednomian i sumy przez sumę – proste przykłady – 2 / 172; 2 / 175

*

Proste przykłady, praca przygotowana na 20 minut, piszcie przez 30 minut, 14 zadań , zadania zamknięte – zawsze 4 odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna.

Piszecie na teamsach.

*

To wszystko na dzisiaj.

Jeżeli macie jakieś pytania – porozmawiamy we wtorek na teamsach lub piszcie wcześniej na mobidzienniku.

*

Pozdrawiam Was serdecznie, miłego odpoczywania 🙂

*

21. 01. 2021

Temat: Mnożenie sum algebraicznych – ćwiczenia utrwalające.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach. Małe powtórzenie.

Sprawdzaliśmy pracę domową, zadanie 2 / 175.

Przykłady z zadania 3 / 175

Zadanie 5 / 175, tutaj nowe wzory, dodatkowo, rozszerzenie wiadomości.

Zadanie 6 / 176

*

Przeanalizujcie w domu zada. 10 / 176 oraz sprawdź czy umiesz / 177

*

Może w ramach powtórzenia – filmik

*

Na dzisiaj to wszystko, jutro lekcja na platformie zdalnej – dla 7 a oraz 7 b, w poniedziałek dla 7 c.

*

Pozdrawiam, powtarzajcie na sprawdzian 🙂

*

20. 01. 2021.

Temat: Mnożenie sum algebraicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Małe przypomnienie, również dla tych, którzy nie uczestniczyli w lekcji.

Zaczniemy od przypomnienia , utrwalenia poprzedniej lekcji. Obejrzyjcie

*

i oglądajcie dalej

*

I jeszcze małe powtórzenie

*

Dzisiaj na lekcji robiliśmy przykłady a, b z zadania 2 / 175 oraz zad. 3 a / 175

Jako prace domową zróbcie kilka przykładów z zad. 2 / 175

*

To wszystko, do jutra, pozdrawiam

*

19. 01. 2021.

Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne – ćwiczenia utrwalające.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj lekcja na teamsach, tutaj jedynie więc podsumowanie.

*

Zadania z podręcznika, strony 172 – 173

 • niektóre przykłady zad. 4
 • zad. 6 b
 • zad. 8 a, b
 • zad. 9 a, b
 • jeżeli jakiegoś zadania nie zrobiliśmy na lekcji – to wasza praca domowa.
 • miłego dnia, saneczkowego – pozdrawiam

*

To lekcja głównie dla 7 c – ale oczywiście pozostali moi uczniowie również mogą powtórzyć !

18. 01. 2021.

Temat: Mnożenie jednomianów – ćwiczenia utrwalające.

*

Dzien dobry w nowym roku!

Wracamy do szkoły zdalnej. Za oknami piękna zima, lepiej będzie nam się pracowało.

*

Małe powtórzenie. Oczywiście zadania w zeszycie, w kratkę.

 1. Średnia arytmetyczna – to nie jest nowe pojęcie, podręcznik zad. 6 a, b / 173
 2. Zapisz w najprostszej postaci

zad. 8 a / 173

( kwadrat czyli druga potęga pisana jako x2 )

2x(x – 5) – 3(x2 – 2x) + (x – 2)x=

= 2×2 – 10x – 3×2 +6x + x2 – 2x =

( podkreślamy w jednakowy sposób jednomiany podobne )= otrzymujemy

( x2 zredukował się , wynik 0 ) = ( – 6x)

*

podobnie wykonaj zad. 8 b / 173

( wynik a2 + b2 + c2 )

Lekcję wtorkową na teamsach zaczniemy od sprawdź czy umiesz ze strony 174.

*

To na dzisiaj wszystko, pozdrawiam was, do usłyszenia.

*

22. 12. 2020

Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.

Dzień dobry Dzieci!

*

Dziś lekcja na teamsach – tutaj jedynie krótkie przypomnienie.

*

Podręcznik strony 171 – 174. Robiliśmy różne przykłady ze strony 172.

*

Lekcja ostatnia przed feriami – a więc Dzieci Wesołych Świąt !

*

21. 12. 2020 – dla klasy 7 c

18. 12. 2020 – dla klasy 7 a i 7 b

Temat: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych – ćwiczenia utrwalające.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie. Na pewno sobie poradzicie. To zadania obejmujące zagadnienia, które tłumaczyliśmy na teamsach.

*

Małe przypomnienie, proszę obejrzyjcie filmiki

I jeszcze jeden

*

Proszę wykonajcie zadania z podręcznika:

 • zad. 2 / 169
 • zad. 6 / 170
 • zad. 10 / 170
 • sprawdź czy umiesz , oczywiście z działaniami / 171

*

To wszystko, do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie

*

17. 12. 2020

Temat: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj ćwiczyliśmy działania na sumach algebraicznych. Robiliśmy przykłady z podręcznika:

 • zad. 1 a, f, l / 169
 • zad. 4 d / 170

*

Pozostałe przykłady z tych zadań to praca domowa.

Pozdrawiam, do następnego słyszenia

*

16. 12. 2020

Temat: Sumy algebraiczne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj poznawaliście sumy algebraiczne.

Proszę zróbcie w zeszycie notatkę, pamiętajcie o przykładach i zadaniach, które robiliśmy podczas zajęć:

 • jednomiany, które dodajemy ( lub odejmujemy oczywiście ) to wyrazy sumy
 • suma algebraiczna to oczywiście wielomian
 • jednomiany podobne to takie, które mają „ten sam układ liter” czyli te same czynniki literowe
 • gdy dodajemy jednomiany podobne jedynie dodajemy ich współczynniki liczbowe
 • wykonując działania na jednomianach podobnych – upraszczamy sumę algebraiczną, a więc wykonujemy redukcję wyrazów podobnych

*

Podczas zajęć robiliśmy zadania:

 • zad. 1 b / 166
 • zad. 2 e / 166
 • zad. 5 c, d / 166
 • zad. 6 – wybrane przykłady / 166
 • zad. 8 c / 167

*

I małe przypomnienie

I jeszcze jeden

Ostatni

To powtórka

Inny

Niektóre informacje to może już klasa 8, ale wówczas te wiadomości potraktujcie informacyjnie.

*

Praca domowa :

 • dokończcie zad. 6 / 166
 • zad. 8 a, b / 167

*

Dzisiaj to wszystko, pozdrawiam, do jutra

*

15. 12. 2020

Temat: Jednomiany.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj omawialiśmy, ćwiczyliśmy – poznawaliśmy jednomiany.

Jednomian to podstawowe wyrażenie, może to być pojedyncza litera, pojedyncza liczba lub iloczyn liczb i liter.

Liczba występująca na początku uporządkowanego jednomianu to współczynnik liczbowy.

*

Podczas lekcji robiliśmy zadania z podręcznika:

 • 1 / 163
 • 4, 5 / 164

*

Przykłady, których z tych zadań nie zrobiliśmy w szkole podczas zajęć – to praca domowa.

Pamiętajcie również o punktach kratowych, z poprzedniej lekcji. Będziemy rozmawiać o nich na zajęciach.

*

Na dzisiaj to wszystko, do jutra na teamsach, pozdrawiam.

*

14. 12. 2020 – dla klasy 7 c

11. 12. 2020 – dla klas 7 a oraz 7 b

Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie. Na poprzedniej lekcji tłumaczyliśmy , w jaki sposób obliczamy wartość wyrażenia algebraicznego – podstawiamy w miejsce litery określona liczbę czyli jej zadaną wartość. Dalej wykonujemy działanie, które znacie z arytmetyki.

*

Wykonajcie w zeszycie zadanie 3 / 160

e) 2 x (-2)(-2) – 5(-2 + 1)=

2 x 4 – 5 x (-1)= 8 + 5 = 13 ( pamiętajcie o minusach)

a )42

b) 29

c) 78

d) 3

f) -3

*

Przeanalizujcie punkty kratowe – zad. 7 / 161 , często punkty kratowe na egzaminie !!

*

Zróbcie w zeszycie: sprawdź czy umiesz / 162

*

To wszystko na dzisiaj, do następnej lekcji, pozdrawiam

*

10. 12. 2020

Temat: Test – Figury geometryczne.

*

09. 12. 2020

Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj powtarzaliśmy odczytywanie i zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Robiliśmy z podręcznika nastepujące zadania:

 • 4 / 156
 • 5 / 156
 • 7 / 157

Myślę, że wszystko rozumiecie?

*

Praca domowa – do pytania we wtorek, nic mi nie odsyłacie

 • zad. 9 / 157
 • zad. 12, 15 / 158

*

Przypominam o jutrzejszym sprawdzianie! Nic nie otwieracie, czekacie na realny czas lekcji.

Kolejna lekcja na platformie, pamiętajcie o wykonaniu z niej notatki i pracy domowej.

*

To wszystko, pozdrawiam Was serdecznie

*

08. 12. 2020

Temat: Zadania i ćwiczenia utrwalające – Figury geometryczne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj powtarzaliśmy zadania związane z układem współrzędnych – obliczanie pola figury, utworzonej przez punkty o określonych współrzędnych, długość odcinka o końcach , które są określone przez punkty położone w układzie współrzędnych, miarę kątów , utworzonych przez wskazówki zegara ( zad. 6 / 148 ).

*

Małe powtórzenie, może będzie łatwiej

*

Zwróćcie uwagę na zadania w podrozdziale Zadania uzupełniające podręcznik str. 148 – 152 .

W czwartek Test – pamiętajcie o kamerkach i mikrofonach.

*

Pozdrawiam

*

04. 12. 2020 – dla klasy 7 a oraz 7 b

07. 12. 2020 – dla klasy 7 c

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj lekcja na platformie.

We wtorek sprawdzian, dzisiaj powtórzenie. Przygotujcie się według punktów, które przedstawiam poniżej – wszystko na pewno napiszecie perfekcyjnie :

 • wzajemne położenie prostych / odcinków
 • miara kątów z definicji – wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające, naprzemianległe
 • kąt pełny a zegar
 • warunek istnienia trójkąta
 • suma kątów w trójkącie,czworokącie i wielokącie foremnym
 • pole i obwód wielokąta
 • zamiana jednostek pola
 • układ współrzędnych – wyznaczanie współrzędnych punktu, obliczanie długości odcinka, obliczanie pola figury

*

Proszę – przygotujcie się do sprawdzianu według tych zagadnień. We wtorek – powtórzenie na teamsach – będziemy wszystko tłumaczyć.

*

Pamiętajcie – nie otwieracie wcześniej sprawdzianu, nie sprawdzacie, nie klikacie. Wcześniejsze wyświetlenie przez Was testu – spowoduje anulowanie pracy i ocenę niedostateczną. Zaczynacie pisać – po wyświetleniu zadań – w realnym czasie lekcji. Sprawdzian piszecie w formie testu, zawsze z jedną poprawna odpowiedzią. Proszę – przygotujcie sobie kartki do obliczeń – oczywiście sprawne kamerki i mikrofony.

*

Pozdrawiam serdecznie, dużo zdrówka , do usłyszenia.

*

03. 12. 2020

Temat: Zadania utrwalające – układ współrzędnych.

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj na lekcji robiliśmy następujące zadania z podręcznika:

 • 7 / 145
 • 10 a, b, c / 145

Proszę o wykonanie pracy domowej:

 • zad. 8 / 145
 • zad. 10 d / 145
 • sprawdź czy umiesz / 145 – obliczenia

*

Pozdrawiam Was serdecznie

*

02. 12. 2020

Temat: Układ współrzędnych – wiadomości podstawowe.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj pierwsze pojęcia związane z układem współrzędnych.

Proszę – małe przypomnienie lub dla innych utrwalenie. Obejrzyjcie filmik

*

I jeszcze jeden

*

Już teraz na pewno łatwiej 🙂

Proszę o wykonanie notatki w zeszycie, korzystając z podręcznika, według punktów:

 • rysunek układu str. 142 ( na górze )- z opisem
 • ćwiartki, ich rozmieszczenie str. 142 ( na dole )
 • rysunek i nazewnictwo osi – str. 144 ( na dole )
 • zad. 1 / 143

*

Dzieci, to wszystko, proszę , zróbcie wszystko w zeszycie.

Pozdrawiam serdecznie , do jutra

*

27. 11. 2020 – dla klas 7 a oraz 7 b

30. 11. 2020 – dla klasy 7

*

Temat : Pola wielokątów złożonych – rozwiązywanie zadań.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj lekcja na platformie. Pamiętacie ? – w czwartek obliczaliśmy pole wielokąta złożonego.

Bardzo proszę – wykonajcie w zeszycie zadanie 23 / 139 z podręcznika.

Proszę o rzetelne wykonanie tego zadania, będziemy w środę omawiać je na teamsach.

*

Przypominam Dzieci – we wtorek sprawdzian ” Procenty „, w formie testu. Przygotujcie kalkulatory, kartki do obliczeń, mikrofony i kamerki do kontaktu ze mną. 🙂

*

Pozdrawiam, życzę miłego weekendu 🙂

*

26. 11. 2020

Temat: Zadania tekstowe – pola wielokątów.

*

Dzień dobry Dzieci! Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj robiliśmy zadania z podręcznika:

 • zad. 20 b / 138
 • zad. 21 b / 139
 • zad. 23 figura VI / 139

*

Praca domowa – nic nie odsyłacie :

 • zad. 20 a, c / 138
 • zad. 21 a, c / 139

*

Na dzisiaj to wszystko. Do jutra, do zobaczenia

*

25. 11. 2020

Temat: Pola wielokątów.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj powtarzaliśmy, poznane w klasach młodszych, wzory na pola wielokątów: trójkąta, równoległoboku, rombu i trapezu.*

 • Robiliśmy zadania z podręcznika, niektóre przykłady robiliśmy na lekcji – pozostałe są zadane do domu
 • zadania 1, 7 / 136 ; 13 / 137 17 / 138

Do jutra, pozdrawiam

*

24. 11. 2020

Temat: Zadania tekstowe – pole prostokąta.

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj zadania tekstowe, kto nie był na lekcji, proszę, aby uzupełnił.

Zadania z podręcznika:

 • 8 / 131
 • 34 / 151
 • zadanie dla chętnych – 35 / 151, z wytłumaczeniem, termin dzisiaj godzina 15.00

*

To wszystko, do jutra, pozdrawiam Was serdecznie

*

20. 11. 2020 – dla klas 7 a oraz 7 b

23. 11. 2020 – dla klasy 7 c

Temat : Wielokąty foremne.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiejsza lekcja opisana na platformie pracy zdalnej. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, nie będzie rozumiał pojęć czy treści – pytajcie proszę na teamsach.

*

Proszę wykonajcie w zeszycie notatkę , według następujących punktów:

 1. definicja. – jaki wielokąt nazywamy foremnym, ( strona 124, ) mówiliśmy o tym wielokrotnie w klasie
 2. zwróćcie uwagę na nazewnictwo i rodzaje wielokątów, str. 124
 3. w jaki sposób wyznaczamy miarę kątów wewnętrznych wielokąta, podział na trójkąty równoramienne; miara kątów zależy od liczby trójkątów, wszystko opiera się na kącie pełnym !, strona 125
 4. przeanalizujcie zadania 2, 3 / 126 oraz sprawdź czy umiesz / 127
 5. w zrozumieniu pomoże Wam podręcznik oraz filmiki; obejrzyjcie :

*

Jeszcze jeden

I ostatni 🙂

*

Teraz o wiele łatwiej, prawda ?

Wykorzystajcie tę wiedzę również w życiu codziennym.

*

Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia lub usłyszenia.

Elżbieta Kolczyńska

*

19. 11. 2020

Temat: Pole prostokąta. Jednostki pola.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po kolejnej lekcji na teamsach. Dzisiaj powtarzaliśmy wzory na obliczenie pola prostokąta i kwadratu oraz zamianę jednostek pola.

Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście.

Proszę o zrobienie w zeszycie notatki , według następujących punktów:

 • wzory, zamiany jednostek – podręcznik strona 128 – 130
 • zadanie 1 b / 130
 • zadanie 3 / 130
 • zadanie 7 a / 131

Praca domowa składa się z dwóch części:

 • pierwsza – zadana przez mobi jako zadanie , będą dwa oddzielne zadania
 • druga :
 • zadanie 7 b / 132
 • zadanie 10 / 132

Jeszcze małe przypomnienie, to już pełne powtórzenie ..Obejrzyjcie :

To na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, że kolejna lekcja do odebrania na platformie pracazdalna. pl oraz o odebraniu wiadomości przez mobidziennik w dniu matematyki.

Pozdrawiam Was serdecznie, do kolejnej lekcji.

Elżbieta Kolczyńska

*

18. 11. 2020

Temat: Czworokąty – własności, definicje, suma kątów w czworokącie.

*

Lekcja na teamsach.

Dzieci! Bardzo proszę o wykonanie notatki w zeszycie według punktów. Jednocześnie wszystko pomoże Wam w uporządkowaniu i powtórzeniu wszystkich informacji i zadań , omawianych podczas lekcji.

 1. Definicje – trapez, podział, własności, strona 119.
 2. Katy w czworokątach – definicje – str. 119 – 120
 3. Ćwiczenie A omówienie, tego nie musicie pisać.
 4. Omawialiśmy:
  1. zad. 1 b, c / 121
  2. zad. 2 / 12
  3. zad. 4 c / 121
  4. zad. 5 b / 121
  5. zad.12 / 122

*

Jeszcze krótki filmik, powtórzenie własności czworokątów. Można obejrzeć 🙂

Praca domowa:

 • zad. 4 a , b / 121
 • zad. 5 a, c / 121
 • zad. 6 / 121
 • zad. 10 / 122

Dzieci – to wszystko, do usłyszenia jutro, pozdrawiam Was serdecznie

Elżbieta Kolczyńska

*

17. 11. 2020

Temat: Przystawanie trójkątów.

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach. Zawsze będę umieszczała informację o tym, co robiliśmy na lekcji, jakie notatki macie zrobić, zadania, prace domowe i zadania dla chętnych. Zadania dla chętnych odsyłacie w dniu umieszczenia na platformie do godziny 19.00 , oczywiście przez mobidziennik.

Zaczniemy od filmiku:

*

Myślę, że teraz już wszystko jasne 🙂

Bardzo proszę, oprócz zadań omawianych na lekcji , wykonajcie notatkę w zeszycie według punktów:

 • konstrukcja strona 114
 • definicja – własność, ramka strona 115
 • definicja – własność, ramka strona 116, góra
 • definicja – własność, ramka strona 116, dół
 • praca domowa zad. 3 / 146
 • zad. dla chętnych , zad. 4 – b / 117, do odesłania, do godz. 19.00, przez mobidziennik

Pozdrawiam serdecznie, do jutra 🙂

Elżbieta Kolczyńska

*

03. 11. 2020 – dla klas 7 a oraz 7 b

16. 11. 2020 – dla klasy 7 c

Temat: Trójkąty – rodzaje, własności, warunek istnienia, suma kątów wewnętrznych trójkąta.

Dla klas 7 a oraz 7 b – to lekcja na teamsach.

Powtarzaliśmy, omawialiśmy oraz rozwiązywaliśmy zadania.

Proszę o notatkę z najważniejszych definicji – podręcznik strony 110 – 112.

Proszę o wykonanie w zeszycie zadań z podręcznika:

 • 1 / 111
 • 5, 6 / 112
 • 11 / 113.
 • Praca domowa – sprawdź czy umiesz / 113.

*

Dla klasy 7 c oraz dla uczniów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach na teamsach kilka filmików , przypominających omawiane wiadomości. Proszę, obejrzyjcie 🙂

Obejrzyjcie, zróbcie zadania. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.

Elzbieta Kolczyńska

*

30. 10. 2020 – to temat dla klas 7 a oraz 7 b

03. 11 . 2020 – to dla klasy 7 c

Temat: Kąty – rodzaje, definicje, ćwiczenia.

Lekcja na teamsach.

Powtórzenie z klas młodszych.

 • rodzaje kątów, ich miary, oznaczenia
 • miara kątów z definicji – kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe
 • miary kątów w stopniach i minutach

Podręcznik: zadania

 • 1/ 107
 • 15 / 109
 • 10 / 108
 • praca domowa : zad. 4, 5, 6, 7 / 148

Pozdrawiam serdecznie Dzieci 🙂

Elżbieta Kolczyńska

*

29. 10. 2020

Temat: Proste i odcinki.

Lekcja na teamsach. Powtórzenie z klas młodszych.

 • prosta
 • półprosta
 • odcinek
 • wzajemne położenie prostych i odcinków
 • odległość punktu od prostej
 • odległość między prostymi równoległymi
 • punkty współliniowe

Teoria do powtórzenia oraz wykonania notatki w podręczniku na stronach 100 – 103.

Przeanalizuj konstrukcje na stronie 103.

Zadania z podręcznika 9 , 11 / 102

*

28. 10. 2020

Temat: O ile procent mniej, o ile procent więcej. Punkty procentowe.

Witam !

Lekcja na teamsach.

Rozwiązywaliśmy, tłumaczyliśmy zadania z podręcznika Zad. 1, 3 / 85

*

 • Praca domowa zad. 39 / 97 oraz zad. 42 / 98

Pozdrawiam

*

27. 10. 2020

Temat: Obliczenia procentowe – zadania tekstowe.

Lekcja na teamsach. Omawialiśmy zadania i rozwiazywaliśmy.

Podręcznik zad. 2, 3, 5, 6 / 92-93

Pozdrawiam

Kategorie: 7A7B7C