Praca zdalna – 14.05.2021r. klasa7a

Proszę zapisać temat: Was gibt es zum Mittag?

Wykonaj notatkę w zeszycie na podstawie informacji w pliku „es gibt” na zespole na Teamsach.

Dokończ ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń ze str. 72 – uzupełnij tekst przeczeniami.

Praca zdalna – 13.05.2021r. klasa 7c

Wysłuchaj nagrania do ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 79. Uzupełnij tabelę, a w zeszycie zapisz trzy zdania co je i pije na śniadanie pani Miller, pan Miller i Jessica.

Praca zdalna – 12.05.2021r. klasa 7b

Wykonaj 3 polecenia do kart pracy: 1. połącz obrazek ze słówkiem, 2. Uzupełnij zdania w ramce i zapisz je w zeszycie, 3. Przyporządkuj F, M, A do zdań w ostatnim poleceniu.

Praca zdalna – 10.05.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 11.05.2021r. klasa7c

Proszę zapisać temat: Was gibt es zum Mittag?

Wykonaj notatkę w zeszycie na podstawie informacji w pliku „es gibt” na zespole na Teamsach.

Dokończ ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń ze str. 72 – uzupełnij tekst przeczeniami.

Praca zdalna – 10.05.2021r. klasa7a

Wykonaj 3 polecenia do kart pracy: 1. połącz obrazek ze słówkiem, 2. Uzupełnij zdania w ramce i zapisz je w zeszycie, 3. Przyporządkuj F, M, A do zdań w ostatnim poleceniu.

Praca zdalna – 07.05.2021r. klasa7a

W zeszytach proszę zapisać temat jak w podręczniku na str. 62 – Fruehstueck und Mittagessen.

Pod tematem zapisz odmianę czasowników: essen – jeść i trinken – pić

Ich esse/ du isst / er/sie/es isst/ wir essen / ihr esst / sie/Sie essen

Ich trinke / du trinkst / er/sie/es trinkt / wir trinken / ihr trinkt / sie/Sie trinken – odmiany i znaczenia czasowników naucz się na pamięć.

Wykonaj zad. 1 oraz 2 z podręcznika str. 62 zgodnie z poleceniem. Odpowiedź z zad. 1 zapisz w zeszycie.

Wykonaj ćw. 1, 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń ze str. 72. ćwiczenie 4 bez uzupełniania tekstu, uzupełnij tylko rodzajniki określone. Pracuj ze słownikiem.

Die Hausaufgabe: ćw. 2/ str. 72 zeszyt ćwiczeń

Praca zdalna – 06.05.2021r. klasa7c

Wykonaj 3 polecenia do kart pracy: 1. połącz obrazek ze słówkiem, 2. Uzupełnij zdania w ramce i zapisz je w zeszycie, 3. Przyporządkuj F, M, A do zdań w ostatnim poleceniu.

Praca zdalna – 04.05.2021r. klasa7c, 05.05.2021r. klasa7b

W zeszytach proszę zapisać temat jak w podręczniku na str. 62 – Fruehstueck und Mittagessen.

Pod tematem zapisz odmianę czasowników: essen – jeść i trinken – pić

Ich esse/ du isst / er/sie/es isst/ wir essen / ihr esst / sie/Sie essen

Ich trinke / du trinkst / er/sie/es trinkt / wir trinken / ihr trinkt / sie/Sie trinken – odmiany i znaczenia czasowników naucz się na pamięć.

Wykonaj zad. 1 oraz 2 z podręcznika str. 62 zgodnie z poleceniem. Odpowiedź z zad. 1 zapisz w zeszycie.

Wykonaj ćw. 1, 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń ze str. 72. cwiczenie 4 bez uzupełniania tekstu, uzupełnij tylko rodzajniki określone. Pracuj ze słownikiem.

Praca zdalna – 28.04.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 29.04.2021r. klasa7c

Proszę zapisać temat: Ćwiczenia w słuchaniu.

Zadanie do lekcji: podręcznik, str. 60 – 61, zad 2 oraz 3. Wysłuchaj nagrań 47 i 48. Gabi robi zakupy dla swoich znajomych. Co i dla kogo kupi? Was kauft Gabi? Fur (z umlautem) wen? Zapisz zdania, które rozpoczynają się pod niebieską tabelą w ćw. 2. Wykonaj ćw. 3 zgodnie z poleceniem. 8 odpowiedzi zapisz w zeszycie. Nowy czasownik kosten – kosztować, was kostet …? – ile kosztuje …?

Nagrania znajdziesz na stronie: www.docwiczenia.pl, kod: K7S9X2

Praca zdalna – 26.04.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 27.04.2021r. klasa7c,

Proszę zapisać temat: Was kaufst du ein?

Na dzisiejszej lekcji poznasz nazwy podstawowych art. spożywczych i ch opakowania.Zapisz pod tematem odmianę czasownika kaufen – kupować: ich kaufe / du kaufst / er/sie/es kauft / wir kaufen / ihr kauft / sie/Sie kaufen

Wykonaj ćw. 1 z podręcznika za str. 60 – zgodnie z poleceniem. Przeczytaj zdanie pod obrazkami.

Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń. Utrwal słówka.

Die Hausaufgabe: „Mein Einkaufszettel” – sporządź w zeszycie listę zakupów. Zaplanuj zakup 8 art. spoż. w różnorodnych opakowaniach.

Praca zdalna – 26.04.2021r. klasa7a

Proszę zapisać temat: Die Lebensmittel – artykuły spożywcze.

Pracuj ze słownikiem. (może być internetowy lub książkowy) Pod tematem wypisz z karty pracy rodzaje art. spoż. i przyporządkuj każdej grupie konkretne artykuły, np.: Milchprodukte (produkty mleczne: Sahne – śmietana, das Jogurt – , …

Praca zdalna – 23.04.2021r. klasa7a

Proszę zapisać temat: Was kaufst du ein?

Na dzisiejszej lekcji poznasz nazwy podstawowych art. spożywczych i ch opakowania.Zapisz pod tematem odmianę czasownika kaufen – kupować: ich kaufe / du kaufst / er/sie/es kauft / wir kaufen / ihr kauft / sie/Sie kaufen

Wykonaj ćw. 1 z podręcznika za str. 60 – zgodnie z poleceniem. Przeczytaj zdanie pod obrazkami.

Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń. Utrwal słówka.

Die Hausaufgabe: „Mein Einkaufszettel” – sporządź w zeszycie listę zakupów. Zaplanuj zakup 8 art. spoż. w różnorodnych opakowaniach.

Praca zdalna – 21.04.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 22.04.2021r. klasa7c,

Proszę zapisać temat: Die Lebensmittel – artykuły spożywcze.

Pracuj ze słownikiem. (może być internetowy lub książkowy) Pod tematem wypisz z karty pracy rodzaje art. spoż. i przyporządkuj każdej grupie konkretne artykuły, np.: Milchprodukte (produkty mleczne: Sahne – śmietana, das Jogurt – , …

Praca zdalna – 19.04.2021r. klasa7a

Proszę zapisać temat: Powtórzenie wiadomości i wykonać poniższe ćwiczenia zgodnie z poleceniem. W wykonaniu ćw. 6 i 7 pomogą ci informacje w podręczniku na str. 52.

W następnym ćwiczeniu pamiętaj o odmianie czasownika modalnego.

Sprawdź zadania na Mobidzienniku.

Sprawdź zadania na Mobidzienniku.

Praca zdalna – 19.04.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 20.04.2021r. klasa7c

Proszę zapisać temat: Chris und seine Hobbys – ćwiczenia leksykalne.

 1. Zapoznaj się z filmem (www.docwiczenia.pl, kod: K7ULBS) i wykonaj zadania do filmu poniżej.

http://pracazdalna.spslupno.pl/wp-content/uploads/2021/04/chris-und-seine-hobbys-karta-pracy-do-filmu.pdf

Praca zdalna – 16.04.2021r. klasa7a

Proszę zapisać temat: Chris und seine Hobbys – ćwiczenia leksykalne.

 1. Zapoznaj się z filmem (www.docwiczenia.pl, kod: K7ULBS) i wykonaj zadania do filmu poniżej.

http://pracazdalna.spslupno.pl/wp-content/uploads/2021/04/chris-und-seine-hobbys-karta-pracy-do-filmu.pdf

Praca zdalna – 14.04.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 15.04.2021r. klasa7c

Proszę zapisać temat: Powtórzenie wiadomości i wykonać poniższe ćwiczenia zgodnie z poleceniem. W wykonaniu ćw. 6 i 7 pomogą ci informacje w podręczniku na str. 52.

W następnym ćwiczeniu pamiętaj o odmianie czasownika modalnego.

Praca zdalna – 09.04.2021r. klasa7a

Proszę zapisać w zeszycie temat: Utrwalenie wiadomości.

Wykonaj ćwiczenia:

 1. Wysłuchaj nagrania do ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 63 i odpowiedz krótko na pytania.
 2. Zapoznaj się z tekstem w ćw. 3 na str. 63 i zaznacz richtig/falsch. ( w przypadku informacji nieprawdziwej popraw błąd).

Praca zdalna – 07.04.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 08.04.2021r. klasa7c

Proszę zapisać w zeszycie temat: Utrwalenie wiadomości.

Wykonaj ćwiczenia:

 1. Wysłuchaj nagrania do ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 63 i odpowiedz krótko na pytania.
 2. Zapoznaj się z tekstem w ćw. 3 na str. 63 i zaznacz richtig/falsch. ( w przypadku informacji nieprawdziwej popraw bład).

Praca zdalna – 29.03.2021r. klasa7a

Proszę w zeszycie zapisać temat: Das Telefongespraech – ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego.

 1. Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 z podręcznika ze str. 54 – całość zgodnie z poleceniem!
 2. Sprawdź w zakładce „zadania” na Mobidzienniku, polecenie pracy na ocenę.
 3. W folderze „pliki” w zespole „7a niemiecki” sprawdź z dodanym załącznikiem, czy poprawnie wykonałeś zadania z poprzedniej lekcji. Popraw ewentualne błędy.

Praca zdalna – 29.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 30.03.2021r. klasa7c

Thema: Ostern in Deutschland. – Wielkanoc w Niemczech.

 1. Zapoznaj się z filmem poniżej. Na podstawie informacji w filmie wymień trzy zwyczaje wielkanocne (zapisz je w zeszycie); zapisz jak nazywają się po niemiecku: zwyczaje świąteczne, pisanka, zajączek wielkanocny oraz jak brzmią życzenia z okazji Świat Wielkiej Nocy.
 2. Wykonaj ćwiczenie Wordwall

Praca zdalna – 26.03.2021r. klasa7a

Thema: Czasowniki modalne. 

 • dürfen – mieć pozwolenie, 
 • sollen – mieć powinność, 
 • können – móc, umieć, potrafić, 
 • müssen – musieć 
 • mögen – lubić, pragnąć 
 • wollen – chcieć 

Olaf spielt sehr gut Schach. – Olaf gra bardzo dobrze w szachy. 

Olaf kann sehr gut Schach spielen. – Olaf potrafi bardzo dobrze grać w szachy. 

Wir gehen täglich in die Schule. – Chodzimy codziennie do szkoły. 

Wir müssen täglich in die Schule gehen. – Musimy codziennie chodzić do szkoły. 

 1. Zapisz w zeszycie odmianę czasowników modalnych können i müssen – podręcznik, str. 55 – zad. 5
 2. Wykonaj ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 60 i ćw. 5 na str. 61.

Praca zdalna – 24.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 25.03.2021r. klasa7c

Proszę w zeszycie zapisać temat: Das Telefongespraech – ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego.

 1. Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 z podręcznika ze str. 54 – całość zgodnie z poleceniem!
 2. Sprawdź w zakładce „zadania” na Mobidzienniku, polecenie pracy na ocenę.
 3. W folderze „pliki” w zespole „7b niemiecki” i ” 7c niemiecki” sprawdź z dodanym załącznikiem, czy poprawnie wykonałeś zadania z poprzedniej lekcji. Popraw ewentualne błędy.

Praca zdalna – 22.03.2021r. klasa7a

Temat: Utrwalenie wiadomości – Wohin gehst du?

 1. Wykonaj ćwiczenia utrwalające: w pierwszym ćwiczeniu uzupełnij przyimek z rodzajnikiem, w drugim uzupełnij zdanie.

Praca zdalna – 22.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 23.03.2021r. klasa7c

Thema: Czasowniki modalne. 

 • dürfen – mieć pozwolenie, 
 • sollen – mieć powinność, 
 • können – móc, umieć, potrafić, 
 • müssen – musieć 
 • mögen – lubić, pragnąć 
 • wollen – chcieć 

Olaf spielt sehr gut Schach. – Olaf gra bardzo dobrze w szachy. 

Olaf kann sehr gut Schach spielen. – Olaf potrafi bardzo dobrze grać w szachy. 

Wir gehen täglich in die Schule. – Chodzimy codziennie do szkoły. 

Wir müssen täglich in die Schule gehen. – Musimy codziennie chodzić do szkoły. 

 1. Zapisz w zeszycie odmianę czasowników modalnych können i müssen – podręcznik, str. 55 – zad. 5
 2. Wykonaj ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 60 i ćw. 5 na str. 61.

Praca zdalna – 19.03.2021r. klasa7a

Temat: Wohin gehst du gern?

 1. Pytanie wohin? należy zawsze łączyć z biernikiem (patrz tabela nr 2 w podręczniku na str. 43
 2. Odpowiedzi na pytanie wohin? wymagają użycia przyimków: auf, in, zu lub nach
 3. Wykonaj zad. 1 i 2 z podręcznika na str. 52 oraz z zeszytu ćwiczeń str. 58 – ćw. 1, 2, 3 i 4 oraz ćw. 5 str. 59

Praca zdalna – 17.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 18.03.2021r. klasa7c

Temat: Utrwalenie wiadomości – Wohin gehst du?

 1. Wykonaj ćwiczenia utrwalające: w pierwszym ćwiczeniu uzupełnij przyimek z rodzajnikiem, w drugim uzupełnij zdanie.

Praca zdalna – 15.03.2021r. klasa7a

Thema: Utrwalenie wiadomości – Mein Alltag.

 1. Zapoznaj się z filmem ” Tagesablauf – przebieg dnia” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5UJ2i9kFneI
 2. Odpowiedz na pytania do filmu: 1. Was macht sie um 5 Uhr?, 2. Um wie viel Uhr geht sie in die Schule?, 3. Um wie viel Uhr hat sie Pause?, 4. Was macht sie um Viertel nach 12?, 5. Was macht sie zu Hause?, 6. Um wieviel Uhr isst sie zu Abend?
 3. Odpowiedzi wraz z pytaniami zapisz w zeszycie.
 4. Wykonaj ćwiczenia5 i 6z zeszytu ćwiczeń ze str. 57.

Praca zdalna – 15.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 16.03.2021r. klasa7c

Temat: Wohin gehst du gern?

 1. Pytanie wohin? należy zawsze łączyć z biernikiem (patrz tabela nr 2 w podręczniku na str. 43
 2. Odpowiedzi na pytanie wohin? wymagają użycia przyimków: auf, in, zu lub nach
 3. Wykonaj zad. 1 i 2 z podręcznika na str. 52 oraz z zeszytu ćwiczeń str. 58 – ćw. 1, 2, 3 i 4 oraz ćw. 5 str. 59

Praca zdalna – 12.03.2021r. klasa7a

Temat: Ćwiczenia gramatyczne – czasowniki rozdzielnie złożone.

Ćwiczenia do dzisiejszej lekcji będą realizowane na pomocą usługi Microsoft Teams. Ćwiczenia znajdziesz w zakładce Zadania na Teamsach.

Praca zdalna – 10.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 11.03.2021r. klasa7c

Thema: Utrwalenie wiadomości – Mein Alltag.

 1. Zapoznaj się z filmem ” Tagesablauf – przebieg dnia” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5UJ2i9kFneI
 2. Odpowiedz na pytania do filmu: 1. Was macht sie um 5 Uhr?, 2. Um wie viel Uhr geht sie in die Schule?, 3. Um wie viel Uhr hat sie Pause?, 4. Was macht sie um Viertel nach 12?, 5. Was macht sie zu Hause?, 6. Um wieviel Uhr isst sie zu Abend?
 3. Odpowiedzi wraz z pytaniami zapisz w zeszycie.
 4. Wykonaj ćwiczenia5 i 6z zeszytu ćwiczeń ze str. 57.

Praca zdalna – 08.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 09.03.2021r. klasa7c

Temat: Ćwiczenia gramatyczne – czasowniki rozdzielnie złożone.

Ćwiczenia do dzisiejszej lekcji będą realizowane na pomocą usługi Microsoft Teams. Ćwiczenia znajdziesz w zakładce Zadania na Teamsach.

Praca zdalna – 08.03.2021r. klasa7a

Thema: Mein Alltag – mój dzień.

Wykonaj zad. 1 ze str. 50 i 2 z 51 w podręczniku. oraz zad 2 i 3 z ćwiczeń, str. 56.

Kolejność wykonywania zadań:

Zad. 1 z podręcznika – wykonaj zgodnie z poleceniem, następnie zapisz w zeszycie słówka wraz z tłumaczeniem: muede, manchmal, ein bisschen, fast immer, dann, dannach, oder, meistens.

Zwróć uwagę na czasowniki rozdzielnie złożone (str. 57 w podręczniku, pkt 1), następnie wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.

Wykonaj zad. 2 zgodnie z poleceniem.

Praca zdalna – 05.03.2021r. klasa7ab

Temat: Wie spaet ist es? – która jest godzina?

Wykonaj zad. 3, str. 48, 4 i 5, str. 49 z podręcznika, ćw. 4 – sr. 54 oraz 5, 6, 7 i 8 – str. 55 z zeszytu ćwiczeń.

Zapamiętaj zwroty i słówka: Wie spaet ist es?, Wie viel Uhr ist es?, wann?, um, zwroty ze słowniczka – podręcznik, str. 49

Praca zdalna – 03.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 04.03.2021r. klasa7c,

Thema: Mein Alltag – mój dzień.

Wykonaj zad. 1 ze str. 50 i 2 z 51 w podręczniku. oraz zad 2 i 3 z ćwiczeń, str. 56.

Kolejność wykonywania zadań:

Zad. 1 z podręcznika – wykonaj zgodnie z poleceniem, następnie zapisz w zeszycie słówka wraz z tłumaczeniem: muede, manchmal, ein bisschen, fast immer, dann, dannach, oder, meistens.

Zwróć uwagę na czasowniki rozdzielnie złożone (str. 57 w podręczniku, pkt 1), następnie wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.

Wykonaj zad. 2 zgodnie z poleceniem.

Praca zdalna – 01.03.2021r. klasa7b, Praca zdalna – 02.03.2021r. klasa7c,

Temat: Wie spaet ist es? – która jest godzina?

Wykonaj zad. 3, str. 48, 4 i 5, str. 49 z podręcznika, ćw. 4 – sr. 54 oraz 5, 6, 7 i 8 – str. 55 z zeszytu ćwiczeń.

Zapamiętaj zwroty i słówka: Wie spaet ist es?, Wie viel Uhr ist es?, wann?, um, zwroty ze słowniczka – podręcznik, str. 49

Praca zdalna – 01.03.2021r. klasa7a

Proszę zapisać temat: Godziny i pory dnia.

Podręcznik, str. 48 – zad. 1 – zapisz w zeszycie, co uzupełniłaś, -łeś w punktach A- I, oraz słówka: Das Schaltjahr, die Unterrichtsstunde; zda 2 – wysłuchaj i powtarzaj pory dnia i godziny. Pór dnia naucz się na pamięć.

Zeszyt ćwiczeń, str. 54, zad 1, 2, 3 – uzupełnij i utrwal słówka.

Praca zdalna – 26.02.2021r. klasa7a

Wykonaj zadanie (Aufgabe) 1 i 2 do tekstów z poprzedniej lekcji. Zapisz teksty o Karli, Kristin i Borysie w trzeciej os. l. pojedynczej. Zwróć uwagę na formy zaimków osobowych i dzierżawczych oraz formy czasowników.

Praca zdalna – 25.02.2021r. klasa7c

Proszę zapisać temat: Godziny i pory dnia.

Podręcznik, str. 48 – zad. 1 – zapisz w zeszycie, co uzupełniłaś, -łeś w punktach A- I, oraz słówka: Das Schaltjahr, die Unterrichtsstunde; zda 2 – wysłuchaj i powtarzaj pory dnia i godziny. Pór dnia naucz się na pamięć.

Zeszyt ćwiczeń, str. 54, zad 1, 2, 3 – uzupełnij i utrwal słówka.

Praca zdalna – 24.02.2021r. klasa7b

Proszę zapisać temat: Godziny i pory dnia.

Podręcznik, str. 48 – zad. 1 – zapisz w zeszycie, co uzupełniłaś, -łeś w punktach A- I, oraz słówka: Das Schaltjahr, die Unterrichtsstunde; zda 2 – wysłuchaj i powtarzaj pory dnia i godziny. Pór dnia naucz się na pamięć.

Zeszyt ćwiczeń, str. 54, zad 1, 2, 3 – uzupełnij i utrwal słówka.

Praca zdalna – 23.02.2021r. klasa7c

Wykonaj zadanie (Aufgabe) 1 i 2 do tekstów z poprzedniej lekcji. Zapisz teksty o Karli, Kristin i Borysie w trzeciej os. l. pojedynczej. Zwróć uwagę na formy zaimków osobowych i dzierżawczych oraz formy czasowników.

Praca zdalna – 22.02.2021r. klasa7b

Wykonaj zadanie (Aufgabe) 1 i 2 do tekstów z poprzedniej lekcji. Zapisz teksty o Karli, Kristin i Borysie w trzeciej os. l. pojedynczej. Zwróć uwagę na formy zaimków osobowych i dzierżawczych oraz formy czasowników.

Praca zdalna – 22.02.2021r. klasa7a

Zapoznaj się z trzema wypowiedziami dzieci na temat ich Hobby. w zeszycie zapisz pod dzisiejszą datą podkreślone na zielono słówka wraz z tłumaczeniem.

Praca zdalna – 19.02.2021r. klasa 7a

Wykonaj ćw. 4 z podręcznia ze str. 41.

Wykonaj ćw. 2 z zeszytu ćwiczeń ze str. 51 (zapisz dialog Thema: Meine Katze) Odeślij dialog przez Mobidziennik. Osoby nieobecne na zajęciach na Teamsach powinny odesłać pracę do godz. 14.30

Praca zdalna – 17.02.2021r. klasa7b, 18.02.2021r. klasa 7c

Zapoznaj się z trzema wypowiedziami dzieci na temat ich Hobby. w zeszycie zapisz pod dzisiejszą datą podkreślone na zielono słówka wraz z tłumaczeniem.

Praca zdalna – 16.02.2021r. klasa 7c

Wykonaj ćw. 4 z podręcznia ze str. 41.

Wykonaj ćw. 2 z zeszytu ćwiczeń ze str. 51 (zapisz dialog Thema: Meine Katze) Odeślij dialog przez Mobidziennik. Osoby nieobecne na zajęciach na Teamsach powinny odesłać pracę do godz. 14.30

Praca zdalna – 15.02.2021r. klasa 7b

Wykonaj ćw. 4 z podręcznia ze str. 41.

Wykonaj ćw. 2 z zeszytu ćwiczeń ze str. 51 (zapisz dialog Thema: Meine Katze) Odeślij dialog przez Mobidziennik. Osoby nieobecne na zajęciach na Teamsach powinny odesłać pracę do godz. 14.30

Praca zdalna – 15.02.2021r. klasa 7a

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika: str. 41 – zad. 5, str. 42 – zad 2 (opis wujka odeślij przez zadania na Mobidzienniku). Zeszyt ćwiczeń, str. 46 – zad od 1 do 4 (Zdjęcie odeślij przez zadania na Mobidzienniku) Są to prace na ocenę.

Praca zdalna – 12.02.2021r. klasa 7a

Kontrola zadań.

praca domowa: Odeślij odpowiedzi na pytania dotyczące rodzeństwa.

Osoby nieobecne na zajęciach na Teamsach proszę o wykonanie ćwiczenia 3 z podręcznika str. 40.

Praca zdalna – 11.02.2021r. klasa 7c

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika: str. 41 – zad. 5, str. 42 – zad 2 (opis wujka odeślij przez zadania na Mobidzienniku). Zeszyt ćwiczeń, str. 46 – zad od 1 do 4 (Zdjęcie odeślij przez zadania na Mobidzienniku) Są to prace na ocenę.

Praca zdalna – 10.02.2021r. klasa 7b

Wykonaj w zeszycie zadania z podręcznika: str. 41 – zad. 5, str. 42 – zad 2 (opis wujka odeślij przez zadania na Mobidzienniku). Zeszyt ćwiczeń, str 46 – zad od 1 do 4 (Zdjęcie odeślij przez zadania na Mobidzienniku)

Praca zdalna – 09.02.2021r. klasa 7c

Kontrola zadań.

Praca zdalna – 08.02.2021r. klasa 7b

Kontrola zadań.

Praca zdalna – 08.02.2021r. klasa 7a

Zapisz w zeszycie temat: Hast du ein Haustier?

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 z podręcznika/str. 40 (ćw. 2 – zapisz dialog z Danielem). Wykonaj również ćw. 1, 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń/str. 44.

Praca zdalna – 05.02.2021r. klasa 7a

Temat: Biernik rzeczownika – der Akkusativ.

podręcznik, str. 43 – tabela nr 2

zeszyt ćwiczeń, str. 41- ćw. 5, ćw. 2 – str. 48

Praca zdalna – 04.02.2021r. klasa 7c

Zapisz w zeszycie temat: Hast du ein Haustier?

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 z podręcznika/str. 40 (ćw. 2 – zapisz dialog z Danielem). Wykonaj również ćw. 1, 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń/str. 44.

Praca zdalna – 03.02.2021r. klasa 7b

Zapisz w zeszycie temat: Hast du ein Haustier?

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 z podręcznika/str. 40 (ćw. 2 – zapisz dialog z Danielem). Wykonaj również ćw. 1, 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń/str. 44.

Praca zdalna – 02.02.2021r. klasa 7c

Temat: Biernik rzeczownika – der Akkusativ.

podręcznik, str. 43 – tabela nr 2

zeszyt ćwiczeń, str. 41- ćw. 5, ćw. 2 – str. 48

Praca zdalna – 01.02.2021r. klasa 7b

Temat: Biernik rzeczownika – der Akkusativ.

podręcznik, str. 43 – tabela nr 2

zeszyt ćwiczeń, str. 41- ćw. 5, ćw. 2 – str. 48

Praca zdalna – 01.02.2021r. klasa 7a

Proszę zapisać temat: Odmiana czasowników nieregularnych.

 1. Zapoznaj się z odmianą czasowników: essen – jeść, sprechen – mówić, lesen – czytać, fahren – jechać w podręczniku na str. 43 (tabela 1) Na podstawie tej tabeli uzupełnij ćwiczenia 4 i 5 w zeszycie ćwiczeń, str. 42 i 43. Na kolorowo zapisz formę w 2 i 3 osobie l. pojedynczej. Czasowniki haben i sein odmienialiśmy w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z tekstem w ćw. 2 w podręczniku na str. 38.
 3. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 3 z podręcznika ze str. 39. Do każdego punktu zapisz informację o Natalie.
 4. Wykonaj ćw. 6, 7 i 8 z zeszytu ćwiczeń ze str. 43.

Praca zdalna – 29.01.2021r. klasa 7a

 1. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 z zeszytu ćw. , str. 42
 2. Wykonaj ćw. 2 z podręcznika, str. 38 oraz zad 4 str. 39
 3. Opisz 4 osoby z dalszej rodziny, przedstaw ich imię, wiek, charakter i wygląd zewnętrzny.

Praca zdalna – 27.01.2021r. klasa 7b

Proszę zapisać temat: Odmiana czasowników nieregularnych.

 1. Zapoznaj się z odmianą czasowników: essen – jeść, sprechen – mówić, lesen – czytać, fahren – jechać w podręczniku na str. 43 (tabela 1) Na podstawie tej tabeli uzupełnij ćwiczenia 4 i 5 w zeszycie ćwiczeń, str. 42 i 43. Na kolorowo zapisz formę w 2 i 3 osobie l. pojedynczej. Czasowniki haben i sein odmienialiśmy w zeszycie.
 2. Zapoznaj się z tekstem w ćw. 2 w podręczniku na str. 38.
 3. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 3 z podręcznika ze str. 39. Do każdego punktu zapisz informację o Natalie.
 4. Wykonaj ćw. 6, 7 i 8 z zeszytu ćwiczeń ze str. 43.

Praca zdalna – 26.01.2021r. klasa 7c

 1. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 z zeszytu ćw. , str. 42
 2. Wykonaj ćw. 2 z podręcznika, str. 38 oraz zad 4 str. 39
 3. Opisz 4 osoby z dalszej rodziny, przedstaw ich imię, wiek, charakter i wygląd zewnętrzny.
 4. Sprawdź zad. na Teamsach!!!

Praca zdalna – 25.01.2021r. klasa 7b

 1. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 z zeszytu ćw. , str. 42
 2. Wykonaj ćw. 2 z podręcznika, str. 38 oraz zad 4 str. 39
 3. Opisz 4 osoby z dalszej rodziny, przedstaw ich imię, wiek, charakter i wygląd zewnętrzny.
 4. Sprawdź zad. na Teamsach!!!

Praca zdalna – 25.01.2021r. klasa 7a

Do piątkowego tematu proszę dopisać:

 1. wykonaj ćwiczenie 8 z zeszytu ćwiczeń, str. 41. Przymiotniki w fioletowej ramce przepisz do zeszytu wraz ze znaczenie i naucz się ich.
 2. wykonaj ćwiczenie 6 z zeszytu ćwiczeń, str. 41.
 3. Zapisz temat z dzisiejszą datą: Zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej. Zapisz zaimki wraz ze znaczeniem:

mein, meine – mój moja

dein, deine – twój, twoja

sein, seine – jego

ihr, ihre – jej

Przetłumacz na j. niemiecki zwroty:

 1. twój brat i twoja siostra –
 2. jego babcia i jego dziadek –
 3. mój przyjaciel i moja przyjaciółka –
 4. jej tata i jej mama –
 5. jego książka –
 6. jej zeszyt –
 7. twój długopis –
 8. jej ołówek –
 9. jego rodzina –
 10. moja linijka –

Praca zdalna – 22.01.2021r. klasa 7a (lekcja zrealizowana za pomocą usługi Microsoft Teams)

Temat: Meine Familie ist okay.

 1. Zadania z podręcznika: Seite 36-37, Aufgaben 1, 2, 4, 5
 2. Zadania z zeszytu ćwiczeń: Seite 40-41, Aufgaben: 1, 2, 3, 7

Praca zdalna – 21.01.2021r. klasa 7c

Do poniedziałkowego tematu proszę dopisać:

 1. wykonaj ćwiczenie 8 z zeszytu ćwiczeń, str. 41. Przymiotniki w fioletowej ramce przepisz do zeszytu wraz ze znaczenie i naucz się ich.
 2. wykonaj ćwiczenie 6 z zeszytu ćwiczeń, str. 41.
 3. Zapisz temat z dzisiejszą datą: Zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej. Zapisz zaimki wraz ze znaczeniem:

mein, meine – mój moja

dein, deine – twój, twoja

sein, seine – jego

ihr, ihre – jej

Przetłumacz na j. niemiecki zwroty:

 1. twój brat i twoja siostra –
 2. jego babcia i jego dziadek –
 3. mój przyjaciel i moja przyjaciółka –
 4. jej tata i jej mama –
 5. jego książka –
 6. jej zeszyt –
 7. twój długopis –
 8. jej ołówek –
 9. jego rodzina –
 10. moja linijka –

Praca zdalna – 20.01.2021r. klasa 7b

Do poniedziałkowego tematu proszę dopisać:

 1. wykonaj ćwiczenie 8 z zeszytu ćwiczeń, str. 41. Przymiotniki w fioletowej ramce przepisz do zeszytu wraz ze znaczenie i naucz się ich.
 2. wykonaj ćwiczenie 6 z zeszytu ćwiczeń, str. 41.
 3. Zapisz temat z dzisiejszą datą: Zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej. Zapisz zaimki wraz ze znaczeniem:

mein, meine – mój moja

dein, deine – twój, twoja

sein, seine – jego

ihr, ihre – jej

Przetłumacz na j. niemiecki zwroty:

 1. twój brat i twoja siostra –
 2. jego babcia i jego dziadek –
 3. mój przyjaciel i moja przyjaciółka –
 4. jej tata i jej mama –
 5. jego książka –
 6. jej zeszyt –
 7. twój długopis –
 8. jej ołówek –
 9. jego rodzina –
 10. moja linijka –

Praca zdalna – 19.01.2021r. klasa 7c (lekcja zrealizowana za pomocą usługi Microsoft Teams)

Temat: Meine Familie ist okay.

 1. Zadania z podręcznika: Seite 36-37, Aufgaben 1, 2, 4, 5
 2. Zadania z zeszytu ćwiczeń: Seite 40-41, Aufgaben: 1, 2, 3, 7

Praca zdalna – 18.01.2021r. klasa 7b (lekcja zrealizowana za pomocą usługi Microsoft Teams)

Temat: Meine Familie ist okay.

 1. Zadania z podręcznika: Seite 36-37, Aufgaben 1, 2, 4, 5
 2. Zadania z zeszytu ćwiczeń: Seite 4041, Aufgaben: 1, 2, 3, 7

Praca zdalna – 18.01.2021r. klasa 7a

W zeszycie proszę zapisać temat: Ćwiczenia leksykalne – utrwalenie słownictwa.

Poniżej znajdziecie dwa ćwiczenia do dzisiejszych zajęć. (drugie pod linkiem) Proszę o wykonanie zadań.

Proszę w zeszycie zanotować rozwiązania z obu ćwiczeń wraz ze znaczeniem.

https://wordwall.net/pl/print/6249912/niemieckim/mein-hobby

Praca zdalna – 22.12.2020r. – klasa 7c

Ocena pracy semestralnej.

Praca zdalna – 21.12.2020r. – klasa 7a i 7b

Ocena pracy semestralnej.

Praca zdalna – 17.12.2020r. – klasa 7c

Temat: Das mache ich gern.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, str. 49, zad: 1, 2 i 3.

Praca zdalna – 16.12.2020r. – klasa 7b

i 15.12.- 7c

W zeszycie proszę zapisać temat: Ćwiczenia leksykalne – utrwalenie słownictwa.

Poniżej znajdziecie dwa ćwiczenia do dzisiejszych zajęć. (drugie pod linkiem) Proszę o wykonanie zadań.

Proszę w zeszycie zanotować rozwiązania z obu ćwiczeń wraz ze znaczeniem.

https://wordwall.net/pl/print/6249912/niemieckim/mein-hobby

Praca zdalna – 11.12.2020r. – klasa 7a

Temat: Odmiana czasowników nieregularnych.

Pod tematem proszę przepisać odmianę czasowników: tanzen, lesen, essen, fahren – podr. str. 35. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: ćw. 4, 5, 7 – str. 38-39

Praca zdalna – 10.12.2020r. – klasa 7c

Temat: Ćwiczenia leksykalne.

Zad.1 – w zeszycie pod tematem proszę odpowiedzieć na pytania z ćw. 4 z podr. str. 35. Wykonaj w zeszycie asocjogram o swoich zainteresowaniach. Wzoruj się na asocjogramach o Annie w ćw. 1 str. 34.

Praca zdalna – 09.12.2020r. – klasa 7b

Temat: Ćwiczenia leksykalne.

Zad.1 – w zeszycie pod tematem proszę odpowiedzieć na pytania z ćw. 4 z podr. str. 35. Wykonaj w zeszycie asocjogram o swoich zainteresowaniach. Wzoruj się na asocjogramach o Annie w ćw. 1 str. 34.

Praca zdalna – 08.12.2020r. – klasa 7c

Temat: Was machst du gern? – Temat zrealizowano za pomocą usługi Microsoft Teams

1. Wyjaśnij zwroty z podr. str. 34, zad 1, wykonaj ćw. 3 i 6 – zeszyt ćw. str. 38 -39

Praca zdalna – 07.12.2020r. – klasa 7a

Tema: Ćwiczenia leksykalne.

Zad.1 – w zeszycie pod tematem proszę odpowiedzieć na pytania z ćw. 4 z podr. str. 35. Wykonaj w zeszycie asocjogram o swoich zainteresowaniach. Wzoruj się na asocjogramach o Annie w ćw. 1 str. 34.

Praca zdalna – 07.12.2020r. – klasa 7b

Temat: Was machst du gern? – Temat zrealizowano za pomocą usługi Microsoft Teams

1. Wyjaśnij zwroty z podr. str. 34, zad 1, wykonaj ćw. 3 i 6 – zeszyt ćw. str. 38 -39

Praca zdalna – 04.12.2020r. – klasa 7a

Temat:Was machst du gern? – Temat zrealizowanu za pomocą usługi Microsoft Teams

1. Wyjaśnij zwroty z podr. str. 34, zad 1, wykonaj ćw. 3 i 6 – zeszyt ćw. str. 38 -39

Praca zdalna – 03.12.2020r. – klasa 7c

Temat: Utrwalenie wiadomości – meine Schule.

 1. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 24, zad. 1 i odpowiedz na pytania Magdy. W odpowiedzi uwzględnij trzy wybrane przedmioty, poinformuj o swoich ocenach z nich oraz wyraź o niech opinię.
 2. Wykonaj ćw. 2 w zeszycie ćwiczeń, str.22 oraz ćw. 1, 2, 3 i 4 na str. 24
 3. Wykonaj ćw. 3 str. 30 oraz ćw. 1, 2, 3, 4 i 5str. 31

Praca zdalna – 02.12.2020r. – klasa 7b

Temat: Utrwalenie wiadomości – meine Schule.

 1. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 24, zad. 1 i odpowiedz na pytania Magdy. W odpowiedzi uwzględnij trzy wybrane przedmioty, poinformuj o swoich ocenach z nich oraz wyraź o niech opinię.
 2. Wykonaj ćw. 2 w zeszycie ćwiczeń, str.22 oraz ćw. 1, 2, 3 i 4 na str. 24
 3. Wykonaj ćw. 3 str. 30 oraz ćw. 1, 2, 3, 4 i 5str. 31
 4. Sprawdź zadania na Teams – Prace

Praca zdalna -01.12.2020r. – klasa 7c

Wykonaj ćwiczenia 1,2,4 i5 z zeszytu ćwiczeń, str. 32 oraz ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 33.

Praca zdalna – 30.11.2020r. – klasa 7a

W zeszytach proszę zapisać temat: Meine Schule – ćwiczenia komunikacyjne.

Wykonaj zadania:

 1. podręcznik – Buch – Seite 24, Aufgabe 1, Arbeitsbuch – Seite 24, Aufgabe1,2,3,4 und Seite 25, Aufgabe 5

Praca zdalna -30.11.2020r. – klasa 7b

Wykonaj ćwiczenia 1,2,4 i5 z zeszytu ćwiczeń, str. 32 oraz ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 33.

Temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams.

Praca zdalna – 27.11.2020r. – klasa 7a

Wykonaj ćwiczenia 1,2,4 i5 z zeszytu ćwiczeń, str. 32 oraz ćw. 1, 2, 3 i 4 ze str. 33.

Temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams.

Praca zdalna – 26.11.2020r. – klasa 7c

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, str. 28 – ćw. 1,3,4 oraz str. 29 – ćw. 5, 6, 7 i 8. Proszę sprawdzić w zadaniach na Teamsach, kto powinien odesłać do mnie wykonane ćwiczenia z dzisiejszych zajęć.

Praca zdalna – 25.11.2020r. – klasa 7b

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, str. 28 – ćw. 1,3,4 oraz str. 29 – ćw. 5, 6, 7 i 8. Proszę sprawdzić w zadaniach na Teamsach, kto powinien odesłać do mnie wykonane ćwiczenia z dzisiejszych zajęć.

Praca zdalna – 24.11.2020r. – klasa 7c

 1. Zapisz w zeszycie temat zajęć i notatkę pod tematem: 

 Temat: Przypadki – rzeczowniki w mianowniku. 

Mianownik – der Nominativ – odpowiada na pytania: wer? – kto?, was? – co? Np.: 

Was ist das? – Das ist mein Kuli?  albo: Wer ist das? – Das ist mein Freund. 

Rzeczowniki  w j. niemieckim mogą występować z rodzajnikami: 

A) – nieokreślonymi, 

B) – określonymi, 

C) – przeczeniem, 

D) – liczebnikiem, 

E) – zaimkiem dzierżawczym 

r. męski: A – ein  B – der  C – kein  D – acht  E – mein 

r. żeński: A – eine B – die C – keine D – acht E – meine

r. nijaki: A – ein  B – das  C – kein  D – acht  E – mein 

Plural: A – ——  B – die  C – keine  D – acht  E – meine 

A) Rodzajnika nieokreślonego używamy w sytuacji, gdy coś w wypowiedzi pierwszy raz nazywamy lub wyliczamy, 

Was ist das? 

Das ist ein Kuli.  (r. m.)

Das ist eine Schultasche. (r. ż)

Das ist ein Heft. (r. n.)

Das sind Bleistifte.  (PL)

B) Rodzajnika określonego używamy, gdy przedstawioną wcześniej rzecz opisujemy, 

Der Kuli ist blau. 

Die Schultasche ist neu. 

Das Heft ist dick. 

Die Bleistifte sind grau. 

C) Przeczenia kein/keine służą do zaprzeczenia rzeczownika, 

Ist das ein Kuli? – Nein, das ist kein Kuli. (czy to jest długopis? – Nie, to nie jest długopis.) 

Ist das eine Schultasche? – Nein, das ist keine Schultasche. (…? Nie, to nie jest torba) 

Ist das ein Heft? – Nein, das ist kein Heft. (…? Nie, to nie jest zeszyt.) 

Sind das Bleistifte? – Nein, das sind keine Bleistifte. (…? Nie to nie są ołówki) 

Słówko nein – oznacza „nie”, kein/keine – to przeczenia 

D) Liczebników używamy do określenia ilości, 

Hier sind acht Kulis. 

E) Zaimki dzierżawcze służą do określenia przynależności (coś jest moje, twoje, jego, itd..) 

Das ist mein Kuli. 

Das ist meine Schultasche. 

Das ist mein Heft. 

Das sind meine Bleistifte.  

 1.  Pracuj z podręcznikiem: str. 28, zad. 2, str. 29 wysłuchaj i zapisz odpowiedzi w zeszycie: zad5 i 6 

Praca zdalna – 23.11.2020r. – klasa 7a

Zapoznaj się z obrazkiem, wykonaj polecenie 1. – wpisz numer słowa do obrazka. Proszę w zeszycie pod tematem: Die Schulsachen – ćwiczenia leksykalne., zapisać rozwiązania np.: b – 2, w – 7, itd.

Praca domowa: naucz się słówek z podręcznika ze str. 26 w l. poj. wraz z rodzajnikiem oraz w l. mnogiej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Schulsachen-724x1024.jpg

Praca zdalna – 23.11.2020r. – klasa 7b

 1. Zapisz w zeszycie temat zajęć i notatkę pod tematem: 

 Temat: Przypadki – rzeczowniki w mianowniku. 

Mianownik – der Nominativ – odpowiada na pytania: wer? – kto?, was? – co? Np.: 

Was ist das? – Das ist mein Kuli?  albo: Wer ist das? – Das ist mein Freund. 

Rzeczowniki  w j. niemieckim mogą występować z rodzajnikami: 

A) – nieokreślonymi, 

B) – określonymi, 

C) – przeczeniem, 

D) – liczebnikiem, 

E) – zaimkiem dzierżawczym 

r. męski: A – ein  B – der  C – kein  D – acht  E – mein 

r. żeński: A – eine B – die C – keine D – acht E – meine

r. nijaki: A – ein  B – das  C – kein  D – acht  E – mein 

Plural: A – ——  B – die  C – keine  D – acht  E – meine 

A) Rodzajnika nieokreślonego używamy w sytuacji, gdy coś w wypowiedzi pierwszy raz nazywamy lub wyliczamy, 

Was ist das? 

Das ist ein Kuli.  (r. m.)

Das ist eine Schultasche. (r. ż)

Das ist ein Heft. (r. n.)

Das sind Bleistifte.  (PL)

B) Rodzajnika określonego używamy, gdy przedstawioną wcześniej rzecz opisujemy, 

Der Kuli ist blau. 

Die Schultasche ist neu. 

Das Heft ist dick. 

Die Bleistifte sind grau. 

C) Przeczenia kein/keine służą do zaprzeczenia rzeczownika, 

Ist das ein Kuli? – Nein, das ist kein Kuli. (czy to jest długopis? – Nie, to nie jest długopis.) 

Ist das eine Schultasche? – Nein, das ist keine Schultasche. (…? Nie, to nie jest torba) 

Ist das ein Heft? – Nein, das ist kein Heft. (…? Nie, to nie jest zeszyt.) 

Sind das Bleistifte? – Nein, das sind keine Bleistifte. (…? Nie to nie są ołówki) 

Słówko nein – oznacza „nie”, kein/keine – to przeczenia 

D) Liczebników używamy do określenia ilości, 

Hier sind acht Kulis. 

E) Zaimki dzierżawcze służą do określenia przynależności (coś jest moje, twoje, jego, itd..) 

Das ist mein Kuli. 

Das ist meine Schultasche. 

Das ist mein Heft. 

Das sind meine Bleistifte.  

 1.  Pracuj z podręcznikiem: str. 28, zad. 2, str. 29 wysłuchaj i zapisz odpowiedzi w zeszycie: zad5 i 6 

Praca zdalna – 20.11.2020r. – klasa 7a

Temat: Rodzajniki i przeczenia – ćwiczenia gramatyczne.

Temat zrealizowany za pomocą usługi Microsoft Teams.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, str. 28 -29, zad 1-8

Praca zdalna – 19.11.2020r. – klasa 7c

Zapoznaj się z obrazkiem, wykonaj polecenie 1. – wpisz numer słowa do obrazka. Proszę w zeszycie pod tematem: Die Schulsachen – ćwiczenia leksykalne., zapisać rozwiązania np.: b – 2, w – 7, itd.

Praca domowa: naucz się słówek z podręcznika ze str. 26 w l. poj. wraz z rodzajnikiem oraz w l. mnogiej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Schulsachen-724x1024.jpg

Praca zdalna – 18.11.2020r. – klasa 7b

Zapoznaj się z obrazkiem, wykonaj polecenie 1. – wpisz numer słowa do obrazka. Proszę w zeszycie pod tematem: Die Schulsachen – ćwiczenia leksykalne., zapisać rozwiązania np.: b – 2, w – 7, itd.

Praca domowa: naucz się słówek z podręcznika ze str. 26 w l. poj. wraz z rodzajnikiem oraz w l. mnogiej.

Praca zdalna – 17.11.2020r. – klasa 7c

W zeszycie zapisz: 

1. temat: Rzeczowniki w liczbie mnogiej. 

 1. Notatkę: Wszystkie rzeczowniki w l. mnogiej występują z rodzajnikiem die oraz zmieniają swoją formę poprzez końcówki, np..: 

Wszystkie rzeczowniki 

Liczba pojedyncza – liczba mnoga 

der Bleistift – die Bleistifte 

die Schere – die Scheren 

das Buch – die Bücher 

Końcówki liczby mnogiej: -e, -en, -n, -er, – s, lub brak końcówki 

Do rzeczowniki zakończone w l. poj. na:-el lub –er nie otrzymują końcówki w l. mnogiej. Np.. Der Kugelschreber – die Kugelschreiber 

Dodatkowo, niektóre rzeczowniki otrzymują umlaut nad samogłoskami : a, o, u. 

 1. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 26 –27, ćw. od 4 do 8 

Praca zdalna – 16.11.2020r. – klasa 7a

 1. Zapisz w zeszycie temat zajęć i notatkę pod tematem: 

 Temat: Przypadki – rzeczowniki w mianowniku. 

Mianownik – der Nominativ – odpowiada na pytania: wer? – kto?, was? – co? Np.: 

Was ist das? – Das ist mein Kuli?  albo: Wer ist das? – Das ist mein Freund. 

Rzeczowniki  w j. niemieckim mogą występować z rodzajnikami: 

A) – nieokreślonymi, 

B) – określonymi, 

C) – przeczeniem, 

D) – liczebnikiem, 

E) – zaimkiem dzierżawczym 

r. męski: A – ein  B – der  C – kein  D – acht  E – mein 

r. żeński: A – eine B – die C – keine D – acht E – meine

r. nijaki: A – ein  B – das  C – kein  D – acht  E – mein 

Plural: A – ——  B – die  C – keine  D – acht  E – meine 

A) Rodzajnika nieokreślonego używamy w sytuacji, gdy coś w wypowiedzi pierwszy raz nazywamy lub wyliczamy, 

Was ist das? 

Das ist ein Kuli.  (r. m.)

Das ist eine Schultasche. (r. ż)

Das ist ein Heft. (r. n.)

Das sind Bleistifte.  (PL)

B) Rodzajnika określonego używamy, gdy przedstawioną wcześniej rzecz opisujemy, 

Der Kuli ist blau. 

Die Schultasche ist neu. 

Das Heft ist dick. 

Die Bleistifte sind grau. 

C) Przeczenia kein/keine służą do zaprzeczenia rzeczownika, 

Ist das ein Kuli? – Nein, das ist kein Kuli. (czy to jest długopis? – Nie, to nie jest długopis.) 

Ist das eine Schultasche? – Nein, das ist keine Schultasche. (…? Nie, to nie jest torba) 

Ist das ein Heft? – Nein, das ist kein Heft. (…? Nie, to nie jest zeszyt.) 

Sind das Bleistifte? – Nein, das sind keine Bleistifte. (…? Nie to nie są ołówki) 

Słówko nein – oznacza „nie”, kein/keine – to przeczenia 

D) Liczebników używamy do określenia ilości, 

Hier sind acht Kulis. 

E) Zaimki dzierżawcze służą do określenia przynależności (coś jest moje, twoje, jego, itd..) 

Das ist mein Kuli. 

Das ist meine Schultasche. 

Das ist mein Heft. 

Das sind meine Bleistifte.  

 1.  Pracuj z podręcznikiem: str. 28, zad. 2, str. 29 wysłuchaj i zapisz odpowiedzi w zeszycie: zad5 i 6 

Praca zdalna – 16.11.2020r. – klasa 7b

 1. Zapisz w zeszycie temat: Rodzajnik określony rzeczowników. 

Materiały do zajęć: Podręcznik, str. 26, zad. 1, 2 i 3; zeszyt ćwiczeń str. 26, zad. 1, 2 i 3 

 1. Przepisz notatkę do zeszytu: Rzeczowniki w liczbie pojedynczej w j, niemieckim występują w rodzaju męskim, żeńskim lub nijakim oraz w l. mnogiej. 

Rodzaj męski charakteryzuje rodzajnik określony – der, rodzaj żeński – die, rodz. nijaki – das. 

 1. Wykonaj pod notatką tabelę. Wpisz do niej nazwy wszystkich  przyborów szkolnych na podstawie ćw. 1 z podręcznika ze strony 26. 
Męski (maskulinum) Żeński (femininum) Nijaki (neutrum) 
der Kuli die Schere das Heft 
… … …. 
 1. Wykonaj ćwiczenia z zeszycie ćwiczeń. 
 2. Praca domowa: naucz się słówek wraz z rodzajnikami.
 1. Wszystkie rzeczowniki w l. mnogiej występują z rodzajnikiem die oraz zmieniają swoją formę poprzez końcówki, np..: 

Wszystkie rzeczowniki 

Liczba pojedyncza – liczba mnoga 

der Bleistift – die Bleistifte 

die Schere – die Scheren 

das Buch – die Bücher 

Końcówki liczby mnogiej: -e, -en, -n, -er, – s, lub brak końcówki 

Rzeczowniki w r. męski i nijakim zakończone w l. poj. na:-el lub –er nie otrzymują końcówki w l. mnogiej. Np.. Der Kugelschreber – die Kugelschreiber , der Zirkel – die Zirkel

Dodatkowo, niektóre rzeczowniki otrzymują umlaut nad samogłoskami : a, o, u. 

 1. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 26 –27, ćw. od 4 do 8 

Praca zdalna – 13.11.2020r. – klasa 7a

W zeszycie proszę zapisać temat: Liczba mnoga rzeczowników – Plural

Pod tematem wykonaj notatkę:

Wszystkie rzeczowniki w l. mnogiej występują z rodzajnikiem die oraz zmieniają swoją formę poprzez końcówki, np..: 

Wszystkie rzeczowniki 

Liczba pojedyncza – liczba mnoga 

der Bleistift – die Bleistifte 

die Schere – die Scheren 

das Buch – die Bücher 

Końcówki liczby mnogiej: -e, -en, -n, -er, – s, lub brak końcówki 

Do rzeczowniki zakończone w l. poj. na:-el lub –er nie otrzymują końcówki w l. mnogiej. Np.. Der Kugelschreber – die Kugelschreiber 

Dodatkowo, niektóre rzeczowniki otrzymują umlaut nad samogłoskami : a, o, u. 

 1. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 26 –27, ćw. od 4 do 8 

Praca zdalna – 12.11.2020r. – klasa 7c

Jako temat proszę zapisać: Thema: In der Schule – ćwiczenia leksykalne.

Wykonaj zadanie na Teamsch. Jest to formularz Forms. Jest oznaczony jako test, ale są to zwykłe ćwiczenia ze słownictwa.

Powtórz i utrwal znaczenie przyborów szkolnych.

Praca zdalna – 10.11.2020r. – klasa 7c

 1. Zapisz w zeszycie temat: Rodzajnik określony rzeczowników. 

Materiały do zajęć: Podręcznik, str. 26, zad. 1, 2 i 3; zeszyt ćwiczeń str. 26, zad. 1, 2 i 3 

 1. Przepisz notatkę do zeszytu: Rzeczowniki w liczbie pojedynczej w j, niemieckim występują w rodzaju męskim, żeńskim lub nijakim oraz w l. mnogiej. 

Rodzaj męski charakteryzuje rodzajnik określony – der, rodzaj żeński – die, rodz. nijaki – das. 

 1. Wykonaj pod notatką tabelę. Wpisz do niej nazwy wszystkich  przyborów szkolnych na podstawie ćw. 1 z podręcznika ze strony 26. 
Męski (maskulinum) Żeński (femininum) Nijaki (neutrum) 
der Kuli die Schere das Heft 
… … …. 
 1. Wykonaj ćwiczenia z zeszycie ćwiczeń. 
 2. Praca domowa: naucz się słówek wraz z rodzajnikami.

Praca zdalna – 09.11.2020r. – klasa 7a

 1. Zapisz w zeszycie temat: Rodzajnik określony rzeczowników. 

Materiały do zajęć: Podręcznik, str. 26, zad. 1, 2 i 3; zeszyt ćwiczeń str. 26, zad. 1, 2 i 3 

 1. Przepisz notatkę do zeszytu: Rzeczowniki w liczbie pojedynczej w j, niemieckim występują w rodzaju męskim, żeńskim lub nijakim oraz w l. mnogiej. 

Rodzaj męski charakteryzuje rodzajnik określony – der, rodzaj żeński – die, rodz. nijaki – das. 

 1. Wykonaj pod notatką tabelę. Wpisz do niej nazwy wszystkich  przyborów szkolnych na podstawie ćw. 1 z podręcznika ze strony 26. 
Męski (maskulinum) Żeński (femininum) Nijaki (neutrum) 
der Kuli die Schere das Heft 
… … …. 
 1. Wykonaj ćwiczenia z zeszycie ćwiczeń. 
 2. Praca domowa: naucz się słówek wraz z rodzajnikami.

Praca zdalna – 09.11.2020r. – klasa 7b

Wykonaj ćwiczenie 3 z podręcznika ze str. 25 oraz pisemnie w zeszycie ćwiczenie 4 – polecenie rozszerz o trzy wybrane przedmioty, np.

Ich mag. Bio. Ich finde Bio interessant. In Bio habe ich eine Sechs und zwei Vieren. (poinformuj: jakie 3 wybrane przedmioty lubisz, co o niech sądzisz i jakie masz z nich oceny)

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia: 6 i 7 ze str. 25.

Praca domowa: naucz się nowych słówek z lekcji.

Praca zdalna – 06.11.2020r. – klasa 7a

Wykonaj ćwiczenie 3 z podręcznika ze str. 25 oraz pisemnie w zeszycie ćwiczenie 4 – polecenie rozszerz o trzy wybrane przedmioty, np.

Ich mag. Bio. Ich finde Bio interessant. In Bio habe ich eine Sechs und zwei Vieren. (poinformuj: jakie 3 wybrane przedmioty lubisz, co o niech sądzisz i jakie masz z nich oceny)

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia: 6 i 7 ze str. 25.

Praca zdalna – 05.11.2020r. – klasa 7c

Wykonaj ćwiczenie 3 z podręcznika ze str. 25 oraz pisemnie w zeszycie ćwiczenie 4 – polecenie rozszerz o trzy wybrane przedmioty, np.

Ich mag. Bio. Ich finde Bio interessant. In Bio habe ich eine Sechs und zwei Vieren. (poinformuj: jakie 3 wybrane przedmioty lubisz, co o niech sądzisz i jakie masz z nich oceny)

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia: 6 i 7 ze str. 25.

Sprawdź zadania na Teamsch!!!

Miłej pracy – Viel SpaB

Nauczanie zdalne – 04.11.2020r. – klasa 7b

W zeszytach proszę wpisać temat: Was hast du In Deutsch? – oceny w szkole.

 1. Pod tematem zapisujemy: oceny nazywają się tak jak liczebniki, ale piszemy je wielką literą, np.:

Jedynka – die Eins

Dwójka – die Zwei, dwie dwójki – zwei Zweien

Trójka – die Drei, dwie trójki – zwei Dreien

czwórkaka – die Vier, dwie czwórki – zwei Vieren

piątka – die Fünf, trzy piątki  – drei Fünfen

szóstka – die Sechs, dwie szóstki zwei Sechsen

Odpowiedz pisemnie  na pytania w zeszycie, zapisz pytania i odpowiedzi, wykorzystaj odpowiedź z nawiasu:

 1. Was hast du In Mathe? (4, 6) – Ich ba in Mathe eine Vier und eine Sechs.
 2. Was hat Tina in Bio? (3, 3, 4) – Tina hat …..
 3. Was hat Olaf in Erdkunde? (2, 4, 3,1) – Olaf ….
 4. Was hast du in Englisch? (4, 4, 5, 6) – Ich ….
 5. Was hast du In Sport? (6, 6, 4) – …..

2.W podręczniku na str. 24 znajduje się odmiana dwóch nowych czasowników – mögen – lubić i finden – sądzić, uważać. Przepisz odmianę czasowników do zeszytu, naucz się jej na pamięć i w ćwiczeniach na str. 24 wykonaj ćwiczenia 1 i 2. Uwaga! Do wykonania ćwiczenia drugiego musisz zapoznać się z tekstem z podręcznika, wyszukaj w tekście tylko informacji niezbędnych do ćwiczenia. Tekst dokładnie przeanalizujemy podczas zajęć na Teamsach.

Nauczanie zdalne – 03.11.2020r. – klasa 7c

W zeszytach proszę wpisać temat: Was hast du In Deutsch? – oceny w szkole.

 1. Pod tematem zapisujemy: oceny nazywają się tak jak liczebniki, ale piszemy je wielką literą, np.:

Jedynka – die Eins

Dwójka – die Zwei, dwie dwójki – zwei Zweien

Trójka – die Drei, dwie trójki – zwei Dreien

czwórkaka – die Vier, dwie czwórki – zwei Vieren

piątka – die Fünf, trzy piątki  – drei Fünfen

szóstka – die Sechs, dwie szóstki zwei Sechsen

Odpowiedz pisemnie  na pytania w zeszycie, zapisz pytania i odpowiedzi, wykorzystaj odpowiedź z nawiasu:

 1. Was hast du In Mathe? (4, 6) – Ich ba in Mathe eine Vier und eine Sechs.
 2. Was hat Tina in Bio? (3, 3, 4) – Tina hat …..
 3. Was hat Olaf in Erdkunde? (2, 4, 3,1) – Olaf ….
 4. Was hast du in Englisch? (4, 4, 5, 6) – Ich ….
 5. Was hast du In Sport? (6, 6, 4) – …..

2.W podręczniku na str. 24 znajduje się odmiana dwóch nowych czasowników – mögen – lubić i finden – sądzić, uważać. Przepisz odmianę czasowników do zeszytu, naucz się jej na pamięć i w ćwiczeniach na str. 24 wykonaj ćwiczenia 1 i 2. Uwaga! Do wykonania ćwiczenia drugiego musisz zapoznać się z tekstem z podręcznika, wyszukaj w tekście tylko informacji niezbędnych do ćwiczenia. Tekst dokładnie przeanalizujemy podczas zajęć na Teamsach.

29.10.2020r. – klasa 7a

W zeszytach proszę wpisać: Nauczanie zdalne – 30.10.2020rtemat: Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne., a następnie wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania: 5 i 8 ze str. 23.

29.10.2020r. – klasa 7c

W zeszytach proszę wpisać: Nauczanie zdalne – 28.10.2020r., temat: Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne., a następnie wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania: 5 i 8 ze str. 23.

28.10.2020r. klasa 7b

W zeszytach proszę wpisać: Nauczanie zdalne – 28.10.2020r., temat: Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne., a następnie wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania: 5 i 8 ze str. 23.

klasa 7c – 27.10.2020r.

Guten Morgen!

Wie geht’s?

Proszę wykonać dzisiejsze zadania:

W zeszytach proszę wpisać: Nauczanie zdalne – 27.10.2020r., temat: Mein Stundenplan – mój plan lekcji., a następnie wykonać w zeszytach zadania:

Zadanie 1.

Wykonaj i uzupełnij tabelkę z twoim planem lekcji. Tabela powinna zawierać dni tygodnia i rzeczywisty rozkład zajeć.

*proszę nie uwzględniać edukacji dla bezpieczeństwa, godz. wychowawcza – Klassenlehrerstunde, wdżwr – Sexualkunde.

Zadanie 2.

Przepisz pytania i odpowiedz na nie opierając się na swoim planie lekcji:

1.       Wie viele Stunden hast du am Donnerstag?

2.       Was hast du am Dienstag?

3.       Was ist dein Lieblinsfach?

4.       Wann hast du dein Lieblinsfach?

5.       Wie viele Stunden Englisch hast du in der Woche?

*in der Woche – w tygodniu

Kategorie: 7A7B7C