19th May

Topic: Summer job – ćwiczenia.

Witajcie!

Zgodnie z naszymi ustaleniami chciałbym abyście wykonali dwa ćwiczenia. Zerknijcie na stronę 104 w podręczniku. Na początek ćwiczenie 2. Wysłuchajcie nagrania a następnie uzupełnijcie ołówkiem w podręczniku brakujące informacje o Summer job.

Pod tą lekcją zamieszczam klucz.

Następnie proszę zajrzeć do ćwiczenia 3 z tej samej strony. Odpowiedzi możecie zaznaczać ołówkiem. Klucz do tego ćwiczenia znajdziecie również pod lekcją.

Powodzenia!!

Klucz:

zad. 2

1. an assistant,

2. sports,

3. 10,

4. 02385698024,

5. Collins.

zad. 3:

1b,2a,3b.

18th May – materiał egzaminacyjny.

Witajcie!

Dziś zachęcam Was do wykonania trzech ćwiczeń gramatycznych. Znajdziecie je w poniższym pliku. Po wykonaniu sprawdźcie się!

Miłej pracy!!

18th/19th May

Topic: Close to nature – słownictwo.

Witajcie!

Dziś zaczynamy ostatni dział – 9. Jest on związany z naturą. Na początku postaramy się przypomnieć słówka i zwroty związane z tym zagadnieniem.

Następnie spróbujemy opisać obrazki ze stron 106 i 107 z Waszych książek.

Pod tematem zapiszcie:

beach – plaża,

cliff – klif,

coast – wybrzeże,

desert – pustynia,

field – pole,

island – wyspa,

rainforest – las deszczowy,

rocks – skały,

waterfall – wodospad,

border – granica,

official language – oficjalny język,

population – populacja,

in a forest/a field/a lake/a mountain/the sea – w lesie….

on a beach/an island/the coast – na plaży….

by a lake/ a river/ the sea – nad jeziorem….

Spróbujemy wykonać ćwiczenia: 3,5,6 oraz 7 ze stron 106 i 107.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 100 – 101, zadania: 1,2,5,6.

Do usłyszenia!!

17th/18th May

Topic: Powtórzenie wiadomości – unit 8.

Witajcie!

Dziś żegnamy się z unitem 8. Przebieg lekcji będzie podobny do poprzednich lekcji powtórkowych. Pierwsza część to pytania dla chętnych, w czasie drugiej każdy z Was otrzyma pytanie ode mnie. Po tej lekcji nie będzie ocen.

Zagadnienia na jutrzejszą powtórkę znajdziecie pod lekcją z dnia 11th May.

Do usłyszenia!!

13th May

Topic: If you come, I will be happy – ćwiczenia.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Proszę wykonać ćwiczenia zamieszczone pod poniższymi linkami. Pierwszy link dotyczy czasu Future Simple (will/won’t +czasownik), drugi pierwszego trybu warunkowego. Następnie proszę wejść w plik i wykonać zamieszczone tam zdania. Możecie je wydrukować lub przepisać.

 • https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-will/exercises
 • https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1/exercises?02

Zdań z poniższego pliku proszę mi nie dosyłać. Sprawdzimy je na lekcji.

Miłej pracy!!

11th May – materiał egzaminacyjny.

Witajcie!

Dziś trochę gramatyki połączonej ze znajomością słownictwa. Dwa ćwiczenia egzaminacyjne. Pod nimi klucz. Powodzenia!!

11th May

Topic: Revision 8 – powtórzenie.

Witajcie!

Dziś kończymy przygodę z unitem 8. Pod tematem proszę zapisać następujące punkty:

 1. Słownictwo – nazwy zawodów, zwroty związane z pracą, zwroty związane ze szkołą i uczeniem się.
 2. Czas Future Simple.
 3. Pierwszy tryb warunkowy.
 4. Wyrażanie przypuszczeń.
 5. Wyrażenia przymiotnikowe z przyimkami (good at, keen on itp.).

W trakcie lekcji wykonamy ćwiczenia na słownictwo – strona 10, zadania: 1,2.

Następnie gramatyka: ćwiczenie 5 na czas Future Simple oraz 6 na pierwszy tryb warunkowy.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 96 – cała. Na końcu ćwiczeń znajdziecie odpowiedzi – sprawdźcie się!

Na następną lekcję proszę powtórzyć: słówka: ćw. 1, str.94, ćw.7 str.95, tekst str.97, ćw. 4 str.97, ćw. 2 str.98, ćw. 5 str.99, ćw. 3 str.101. Gramatyka; czas Future Simple, pierwszy tryb warunkowy.

Do usłyszenia!!

10th May

Topic: Sam is good at playing golf – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś lekcja gramatyczna. Dowiecie się w jakiej formie stawiamy czasownik po przyimkach.

Proszę zapisać następujące frazy:

good at – dobry w …

crazy about – szaleć na punkcie czegoś…

keen on – bardzo coś lubić,

bad at – zły w czymś,

afraid of – obawiać się czegoś,

fond of – lubić coś,

hopeless at – beznadziejny w czymś,

brilliant at – genialny w czymś,

interested in – zainteresowany czymś.

Jeśli po tych frazach stawiamy czasownik musi mieć on końcówkę -ing.

Przepiszcie poniższe przykłady:

I am brilliant at swimming. – jestem genialny w pływaniu.

My sister is afraid of diving – moja siostra boi się nurkowania.

They are keen on reading books. – oni bardzo lubią czytać książki.

Wykonamy ćwiczenia: 2,5 i 7 ze strony 101 z Waszego podręcznika.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 95, zadania: 1 i 3.

Do usłyszenia!!

6th May

Topic: I’ll definitely pass – prawdopodobieństwo.

Witajcie!

Dziś chciałbym abyście nauczyli się tworzyć zdania wyrażające prawdopodobieństwo wydarzenia się pewnych zdarzeń.

Do realizacji tematu posłuży nam dialog ze strony 100 z Waszych podręczników. Amy, Billy i Lee rozmawiają o teście, który właśnie napisali z historii. Wysłuchajcie dialogu:

Zwróćcie uwagę, że każdy z bohaterów mówi o swoim wyniku z testu używając fraz związanych z prawdopodobieństwem. Zapiszcie je pod tematem:

I probably won’t get any points – prawdopodobnie nie dostanę żadnych punktów,

I definitely won’t get… – ja definitywnie nie dostanę…

you’ll probably pass – ty prawdopodobnie zdasz,

I may/might get a ten – mogę dostać dziesięć (punktów).

Zwróćcie uwagę na fakt, że aby powiedzieć o czymś co może się wydarzyć często używamy czasu Future Simple (słówko „will”) lub czasownika modalnego „may” lub „might” – być może, możliwe.

Następnie proszę również pisemnie w zeszycie wykonać ćwiczenie 6 z tej samej strony (100) – wpisać wyrazy z nawiasu w odpowiedniej kolejności. Następnie wysłuchajcie nagrania i sprawdźcie się.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 94, zadania: 1 i 3.

Miłej pracy!!

4th May – materiał egzaminacyjny.

Witajcie!

Dziś chciałbym Wam zaproponować dwa ćwiczenia, które polegają na poprawnym uzupełnieniu tekstów. Zapoznajcie się z ćwiczeniami, pod spodem zamieszczam klucz. Miłej pracy!!

4th/5th May

Topic: An unusual school – słuchanie.

Witajcie!

Dziś poznamy nowe słówka związane z edukacją.

 1. Na początek porozmawiamy o zdjęciu, które znajduje się na stronie 99 w Waszym podręczniku.
 2. Następnie spróbujemy zrobić „burzę mózgów” aby przypomnieć sobie słownictwo związane ze szkołą.
 3. Pod tematem zapiszcie:

gymnasium – gym – sala gimnastyczna,

pupil – uczeń,

science lab – pracownia naukowa,

primary school – szkoła podstawowa,

secondary school – szkoła średnia,

field – boisko,

classmates – koledzy z klasy,

form tutor – wychowawca,

head teacher – dyrektor,

staff room – pokój nauczycielski,

playground – boisko szkolne/plac zabaw,

cloakroom – szatnia,

make notes – robić notatki.

4. Następnie wysłuchamy nagrania i wykonamy ćwiczenie 3 i 6.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 93, zadanie 1,2,3.

Do usłyszenia!!

29th April

Topic: First Conditional – pierwszy tryb warunkowy – ćwiczenia.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Na poprzedniej lekcji omawialiśmy pierwszy tryb warunkowy. Dziś chciałbym abyście wykonali ćwiczenie, które znajdziecie pod linkiem online – dziś tylko jedno aby Was nie zamęczyć;)).

Następnie otwórzcie plik ze zdaniami i również wykonajcie je, tym razem w zeszycie – możecie zdania wydrukować i wkleić albo przepisać pod tematem.

 • https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html

Dziś bez pracy domowej – proszę ten czas wykorzystać na sprawdzenie kompletności swoich notatek.

Miłej majówki!!

27th April – materiał egzaminacyjny.

Witajcie!

Dziś kontynuujemy ćwiczenie zadań egzaminacyjnych na czytanie. Zerknijcie do zamieszczonego pliku. Pod nim znajdziecie klucz aby się sprawdzić.

Miłej pracy!

27th/28th April

Topic: If I pass my exams, I’ll be happy – pierwszy tryb warunkowy.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się tworzyć zdania w pierwszym trybie warunkowym.

Proszę zapisać:

Pierwszego trybu warunkowego używamy, gdy chcemy powiedzieć, co wydarzy się w wyniku danej sytuacji w przyszłości jeśli zaistnieją pewne warunki. Charakterystycznym słówkiem zdań warunkowych jest słowo „if” – jeśli.

Zdania te tworzymy w następujący sposób:

If + osoba + czasownik w czasie Present Simple a w drugiej części zdania po przecinku stawiamy osobę + will/won’t + czasownik i resztę zdania.

If I do my homework, I will play football.

If he doesn’t pass his test, he won’t be happy.

Możemy przestawić kolejność tych zdań:

I will play football if I do my homework.

He won’t be happy if he doesn’t pass his test.

Wówczas nie wstawiamy przecinka między częściami zdania.

Proszę również zapisać te zwroty:

study/revise for a test – uczyć się/ powtarzać na test,

get the results of a test – otrzymać wyniki testu,

pass/fail a test – zdać/oblać test,

cheat in a test – ściągać na teście,

get a good/bad mark – dostać dobrą/złą ocenę.

Wysłuchamy dialogu ze strony 98

Następnie wykonamy ćwiczenia 6 i 7 ze strony 98.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 92, zadania: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!

26th/27th April

Topic: My first job – czytanie.

Witajcie!

Dziś dowiemy się jaką pracę wykonywały słynne gwiazdy filmowe zanim się takimi stały. Na początek wysłuchamy tekst, który następnie przeczytamy:

Wypiszcie pod tematem nowe słownictwo:

celebrities – celebryci,

look for a job – szukać pracy,

temporary job – praca tymczasowa,

a part – time job – praca na pół etatu,

a full – time job – praca na cały etat,

surprising jobs – zaskakujące prace,

dress up – przebierać się,

unemployed – bezrobotny,

upset – zmartwiony,

ordinary job – zwykła praca,

deliver – dostarczać,

summer job – praca na czas lata (wakacji),

get a job – dostać pracę,

have a job – mieć pracę,

lose a job – stracić pracę,

work as… – pracować jako…

Następnie wykonamy ćwiczenie 3 ze strony 97.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 91 zadania: 2,3,4.

Do usłyszenia!

22nd April

Topic: I am sure, you will pass your exams – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś chciałbym abyście poćwiczyli zdania z czasem Future Simple. Proszę skopiować poniższe linki i wykonać ćwiczenia online. Następnie proszę pobrać plik, wykonać ćwiczenie a następnie przepisać zdania do zeszytu lub wydrukować i wkleić. Proszę nie odsyłać tym razem tych zdań. Sprawdzimy je na kolejnej lekcji.

 • http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-future-simple-test-1.html
 • https://www.e-ang.pl/test,43,Future-Simple-przeczenia.html
 • https://anglobook.pl/czas/future-simple/cwiczenia-future-simple/future-simple-test-no-3

W ostatnim linku należy ułożyć pytania.

Z kolei w poniższym pliku znajdziecie 12 przykładów, w których należy wpisać „will” lub konstrukcję „to be going to” plus podany czasownik.

Miłej pracy!!

20th April materiał egzaminacyjny.

Myślę, że już czas rozpocząć ćwiczenia egzaminacyjne na czytanie. Na początek jedno zadanie.

Mam nadzieję, że ćwiczenie to nie jest zbyt trudne. Spróbujcie!!

20th/21st April

Topic: She will work hard – czas Future Simple.

Witajcie!

Dziś poznamy pierwszy czas przyszły – Future Simple. Nie bez kozery w nazwie ma słówko simple – prosty, bo faktycznie taki jest:).

Pod tematem proszę zapisać:

Czasu Future Simple używamy gdy:

 • podejmujemy spontanicznie decyzję – I will call you tomorow.
 • oferując pomoc, prosząc o coś: Will you help me?
 • przy wyrażaniu swojego zdania w odniesieniu do przyszłości: I think/I hope/ I suppose/ I am afraid/ I believe they will not come.

Czas ten tworzymy stawiając słówko „will” po osobie a przed czasownikiem, który jest w bezokoliczniku.

Słówko „will” jest takie samo dla wszystkich osób. Przeczenie to: will not = won’t.

My friend will visit me tomorrow.

Will my friend visit me tomorrow? Yes, he will/ No, he won’t.

My friend won’t visit me tomorrow.

Zapoznamy się z tekstem o szkole w 2035 roku a następnie wykonamy ćwiczenie 4 i 5 ze strony 96 z Waszych podręczników.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 90, zadania: 2,3,4,5.

Do usłyszenia!!

19th April

Topic: Jobs – słownictwo.

Witajcie!

Dziś zaczynamy unit 8 – przedostatni. Jak domyślacie się po temacie, związany będzie z pracą. Pojawi się też czas Future Simple – jeden z łatwiejszych czasów:) oraz pierwszy tryb warunkowy (zdania ze słówkiem „if”).

Na początek zrobimy ankietę na temat zawodu jaki moglibyście wykonywać w przyszłości – zerkniemy do podręcznika na stronę 94.

Proszę zapisać pod tematem:

accountant – księgowy,

bike courier – kurier rowerowy,

electrician – elektryk,

gardener – ogrodnik,

hairdresser – fryzjer,

journalist – dziennikarz,

lawyer – prawnik,

soldier – żołnierz,

guide – przewodnik,

waiter/waitress – kelner/kelnerka,

work from 8 to 5 – pracować od 8 do 5,

get to work on time – przyjeżdżać do pracy punktualnie.

Następnie wykonamy ćwiczenia: 3,4,5 i 8 ze strony 95.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 88, zadanie 3 o raz strona 89 zadania: 4,5,7.

Do usłyszenia!!

15th April

Topic: Where can you buy a town? – czytanie.

Witajcie!

Mam nadzieję, że temat dzisiejszej lekcji trochę Was zaintrygował. Brzmi on: Gdzie możesz kupić miasto?

Na stronie 92 znajdziecie tekst dotyczący zakupów online a w szczególności na portalu eBay. W tekście znajdziecie cztery rzeczy, które zostały sprzedane na tym portalu: miasteczko, czyjeś życie, czoło pewnej osoby i ogromny jacht.

Po przeczytaniu tekstu proszę pod tematem wykonać ćwiczenie 2 ze strony 93 – odpowiedzieć pisemnie na pytania związane z tekstem.

Aby ułatwić Wam zrozumienie czytanki pod spodem zamieszczam nowe słówka:

amazing – niesamowite,

habits – przyzwyczajenia,

websites – strony internetowe,

operate – działać,

owner – właściciel,

whole life – całe życie,

forehead – czoło,

advertising space – miejsce na reklamę,

lift – winda.

Na następnej lekcji sprawdzimy Wasze odpowiedzi!

Miłego czytania!!

13th April – materiał egzaminacyjny.

Dziś proponuję Wam trzy krótkie ćwiczenia egzaminacyjne nawiązujące do zagadnień z unitu 7 – zakupów. Pod plikiem znajdziecie klucz – sprawdźcie się!

Miłej pracy!

12th April

Topic: Revision 7 – powtórzenie.

Witajcie!

Dzisiejszym powtórzeniem (i wtorkowo (VII c) – środowym(VIIa/b)) kończymy unit 7. Pod tematem proszę zapisać najważniejsze zagadnienia:

 1. Słownictwo – typy sklepów, nazwy opakowań, rzeczy związane z pieniędzmi, zwroty używane przy kupowaniu ubrań.
 2. Stopniowanie przymiotników.
 3. Konstrukcja „going to” oraz czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości.

Na początek powtórzymy słownictwo. Zajrzymy do podręczników na stronę 90. Wykonamy ćwiczenia: 1,2i 4. Proszę wybrać jedno z nich i wykonać pisemnie w zeszycie.

Dalej zajmiemy się stopniowaniem przymiotników – ćwiczenie 5.

Na koniec konstrukcją „going to” oraz czasem Present Continuous – ćwiczenie 7.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 84 – na końcu ćwiczeń znajdziecie klucz – sprawdźcie się. Ponadto w środę będę Was pytał z tego unitu. Dokładny wykaz zagadnień znajdziecie pod lekcją z dnia 8th April.

8th April

Topic: I’m going to be taller than you – powtórzenie gramatyczne.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

W temacie zawarłem dwa aspekty gramatyczne, które chciałbym abyście dziś powtórzyli: stopniowanie przymiotników oraz porównanie „to be going to” z czasem Present Continuous w odniesieniu do przyszłości. Pod spodem znajdziecie linki do ćwiczeń online, które proszę wykonać i sprawdzić się. Załączony plik proszę wykonać w zeszycie i odesłać przez mobi dziennik do niedzieli. Możecie przykłady w nim zawarte przepisać do zeszytu lub wydrukować.

 • https://www.ang.pl/cwiczenia/835/stopniowanie-przymiotnikow
 • http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-przymiotniki-stopniowanie-test-4.html

W pierwszym linku proszę wpisać przymiotniki w stopniu wyższym, pod drugim linkiem w stopniu najwyższym. Dla chętnych jeszcze jeden link na przymiotniki z konstrukcją as….as (taki….jak – tu zawsze przymiotnik będzie w formie podstawowej).

 • http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-przymiotniki-as-as-test.html

Ćwiczenia z poniższego pliku proszę wykonać i odesłać do niedzieli:

Praca domowa: klasa VII a i b na środę (14 kwietnia)

klasa VII c na wtorek (13 kwietnia):

Proszę powtórzyć unit 7 a w szczególności: słówka z podręcznika str.82 (zad.2), str.83 (zad.5), str. 85 (zad.5 oraz słówka z tekstu), str.87 (zad. 3), str.88 (dialog i zad. 2). Gramatyka: stopniowanie przymiotników oraz „to be going to” i czas Present Continuous do wyrażania przyszłości.

Miłej pracy!!

31st March

Topic: Easter is coming – ćwiczenia świąteczne.

Witajcie!

Dziś nasza ostatnia lekcja przed Wielkanocą. Chciałbym Wam zaproponować wykonanie ćwiczeń świątecznych. zerknijcie na poniższe pliki:

Pod tematem zapiszcie słówka z pierwszego pliku.

Dziś bez pracy domowej:))

Happy Easter!!

30th March

Topic: Making arrangements – tworzenie notatek.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji spróbujemy nauczyć się tworzenia notatek w zależności od sytuacji (prośba, zaproszenie, umówione spotkanie).

W tym celu zerkniemy do Waszego podręcznika, na stronę 89. Na początku wykonamy ćwiczenie 1.

Następnie porównamy dwie informacje z ćwiczenia 2. Zwrócimy uwagę czym różnią się od siebie.

Kolejnym krokiem będzie przestudiowanie charakterystycznych zwrotów, których używamy do tworzenia notatek. Zapiszmy w zeszycie te najważniejsze:

I’m going into town – jadę do miasta,

Would you like to come? – czy chciałbyś przyjść?

Let’s meet in front of the cinema – spotkajmy się przed kinem,

Let me know – daj mi znać

I hope you can come – mam nadzieję, że będziesz mógł przyjść.

Na koniec wykonamy pisemnie w zeszytach ćwiczenie 5 ze strony 89.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 83, zadania: 1 i 3.

Do usłyszenia!!

30th Marchmateriał egzaminacyjny

Witajcie!

Dziś trzy zadania egzaminacyjne. Nie zabiorą Wam zbyt wiele czasu. Zerknijcie na poniższe pliki a następnie na klucz.

Powodzenia!!

29th March

Topic: Shopping for clothes – dialog.

Witajcie!

Dziś nauczymy się kilku zwrotów, które stają się przydatne przy kupowaniu różnych rzeczy.

Skorzystamy z dialogu, który znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 88. Najpierw wysłuchamy a następnie przeczytamy go.

Pod tematem proszę zapisać:

Can I help you? – w czym mogę pomóc?

on sale – na wyprzedaży

What size are you – jaki nosisz rozmiar?

changing room – przymierzalnia,

I’m looking for.. – szukam…

How much is it/are they? – ile to kosztuje?

Can I try it on/them on? – czy mogę to/je przymierzyc?

too big/small – za duże/za małe

size – rozmiar,

I’ll take them – biorę je

Następnie wykonamy ćwiczenia: 3 i 4 z tej samej strony. W ćwiczeniu 4 powiemy sobie o użyciu słówek „one” i „ones”, które zastępują rzeczownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 82, zadania: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!!

25th March

Topic: Does money make people happy? – ćwiczenia.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Myślę, że temat jest intrygujący. A jakie jest Wasze zdanie na temat pieniędzy?

 1. Zacznijmy od quizu. Zerknijcie na stronę 87 w Waszych podręcznikach. Usłyszycie wypowiedzi Grega. Zaznaczcie ołówkami jego odpowiedzi do 5 pytań zamieszczonych na górze strony. Na dole zamieszczam klucz. Sprawdźcie się i wymażcie.
 1. W poprzednim zadaniu pojawiło się kilka słówek związanych z pieniędzmi. Przepiszcie poniższe pod tematem:

get – dostać,

earn – zarobić,

save – oszczędzać,

spend – wydawać,

borrow – pożyczać od kogoś,

lend – pożyczać komuś,

change – reszta, rozmieniać,

piggy bank – skarbonka,

pocket money – kieszonkowe,

price – cena,

purse – portmonetka,

wallet – portfel,

sales – wyprzedaż

3. Aby zapamiętać powyższe słówka, wykonajcie ołówkiem ćwiczenie 3 z tej samej strony. Na dole znajdziecie klucz. Wymażcie po sprawdzeniu.

4. Na koniec ćwiczenie 6. Wysłuchajcie audycji radiowej, w której Penny mówi o swoim stosunku do pieniędzy. Ołówkiem, zdecydujcie czy zdania są prawdziwe czy nie. Klucz znajdziecie pod lekcją.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 81, zadania: 1, 2.

Klucze:

zad.1:

1 b, 2b, 3b, 4a, 5a.

zad. 3:

2. change, 3. pocket money, 4. sales, 5. piggy bank.

zad.6

 1. T, 2. F, 3. F, 4. F, 5. T, 6.T

Miłej pracy!!

23rd Marchmariał egzaminacyjny

Witajcie!

Dziś bardzo ciekawe ćwiczenie. Najpierw należy zapoznać się z pierwszym tekstem a następnie, na jego podstawie uzupełnić podany tekst drugi.

Powodzenia!!

23rd March

Topic: Are you coming with us? – Going to vs Present Continuous – porównanie.

Witajcie!

Dziś lekcja gramatyczna. Porównamy konstrukcję „be going to” z użyciem czasu Present Continuous.

Do realizacji tego celu posłuży nam dialog ze strony 86.Oto nagrania:

Na podstawie powyższych dialogów omówimy użycie obu konstrukcji. Pod tematem zapiszcie:

Konstrukcji „be going to” używamy gdy mówimy o naszych intencjach i planach. Np.:

I am going to visit my grandparents. – Mam zamiar odwiedzić moich dziadków.

Zdanie powyższe oznacza, że planuję odwiedzić swoich dziadków. Oni o tym jeszcze nie wiedzą. Co więcej moje plany wcale nie muszą się spełnić.

Teraz to samo zdanie w czasie Present Continuous:

I am visiting my grandparents. – Odwiedzę moich dziadków.

Używając czasu Present Continuous w odniesieniu do wydarzeń które dopiero będą miały miejsce podkreślamy ich bardzo duże prawdopodobieństwo. W tym przypadku dziadkowie o tym wiedzą – zostało to z nimi uzgodnione.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 80, zadania: 1,2,4.

Do usłyszenia!!

22nd March

Topic: Who invented the shopping centre? – czytanie.

Witajcie!

Na początku zrobimy krótką ankietę.

Zerkniemy na ćw. 1 ze strony 85 i odpowiemy na zamieszczone tu pytanie.

Następnie wysłuchamy nagranie, które poświęcone jest historii pierwszych centrów handlowych. Tu znajdziecie nagranie:

Na podstawie usłyszanego tekstu, wykonamy ćwiczenie 4.

Pod tematem proszę zapisać:

car park – parking,

department store – centrum handlowe, dom handlowy

escalator – ruchome schody,

food court – część restauracyjna w centrum handlowym,

shopper – osoba robiąca zakupy,

trolley – wózek na zakupy.

Pisemnie proszę wykonać również ćwiczenie 6 (str.85).

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 79, zadania: 1, 3.

Do usłyszenia!!

18th March

Topic: My phone is trendier than your phone – stopniowanie przymiotników.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś zajmiemy się stopniowaniem przymiotników oraz użyciem ich w zdaniach.
 2. Temat nie powinien być nowy dla Was, ponieważ pojawił się w klasie V.
 3. Jeśli ktoś uważa, że należy sobie tę wiedzę odświeżyć, to krótkie przypomnienie zasad:

4. Otwórzcie teraz swoje książki na stronie 84. Zerknijcie na ćwiczenie 3 – tabelkę. Znajdziecie w niej stopniowanie przymiotników krótkich, długich oraz dwóch nieregularnych: „good i bad.” Pod nią spójrzcie na dwa zdania. Jedno z nich przedstawia porównanie (słuchawek – headphones). Zwróćcie uwagę, że porównując dwie rzeczy, osoby używamy stopnia wyższego i słówka „than” – „niż”.

Drugie zdanie wprowadza konstrukcję „as…..as” – „takie jak” lub przeczenie „not as….as” – „nie takie jak”. Tu przymiotnik jest w stopniu podstawowym.

5. W celu przećwiczenia stopniowania przymiotników wykonajcie ołówkiem ćwiczenie 6 ze strony 84. Pod lekcją podaję Wam klucz. Sprawdźcie się i wymażcie.

6. Pod tematem natomiast proszę wykonać pisemnie ćwiczenie 7. Waszym zadaniem jest przepisać zdania używając konstrukcji : „not as…as” oraz podanego przymiotnika. W zeszycie proszę zapisać tylko zdania, które tworzycie.

Klucz do zadania 6:

2. biggest,

3. more uncomfortable,

4. worse

5. most annoying,

6. happier,

7. cheaper.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 78, zadania: 1,3,4.

Miłej pracy!!

17th March

Topic: Exam skills revision – powtórzenie.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy materiał z units 5 i 6 w postaci zadań egzaminacyjnych. Skorzystamy z ćwiczeń w Waszym podręczniku ze strony 80 i 81. Wykonamy ćwiczenia: 1,2,4,5,6. O ile zdążymy:) Poniżej odsłuchacie nagrania do ćwiczenia 2:

Zgodnie z obietnicą dziś bez pracy domowej:)

Do usłyszenia!

16th March

Topic: Materiał egzaminacyjny.

Witajcie!

Na dziś zaplanowałem dla Was dwa ćwiczenia. Pierwsze z nich dotyczy uzupełniania chmurek dialogowych a drugie dobierania właściwych zdań w luki tekstu.

Miłej pracy!

16th March

Topic: Shopping around – słownictwo.

Witajcie!

Dla osób, które miały już dość powtarzania wreszcie normalna lekcja:)

 1. Dziś zaczynamy unit 7, który poświęcony jest zakupom.
 2. Zaczniemy od słownictwa. Skorzystamy z Waszych podręczników ze stron 82-83.
 3. Pod tematem przepiszcie następujące słówka:

bakery – piekarnia,

butcher’s – sklep mięsny,

florist’s – kwiaciarnia,

greengrocer’s – warzywniak,

newsagent’s – kiosk z gazetami,

pharmacy – apteka,

a bag of apples – torba jabłek,

a bar of – tabliczka….

a bunch of flowers – bukiet kwiatów,

a can of cola – puszka coli,

a jar of jam – słoik dźemu,

a loaf of bread – bochenek chleba,

a packet of crisps – paczka chipsów,

4. Wykonamy ćwiczenia: 3, 6 oraz 7 ze strony 83. Tu znajdziecie nagranie do ćwiczenia 6:

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń: strona 76 – 77, ćwiczenia: 1,2,3,4,6.

Do usłyszenia!!

15th March

Topic: What’s the matter? – powtórzenie materiału – unit 6.

Witajcie!

Dziś powtarzamy unit 6. Zagadnienia znajdziecie pod lekcją z 9th March.

Jest to ostatnia lekcja powtórzeniowa. Na kolejnej zaczniemy realizować zagadnienia z unitu 7.

Dziś bez pracy domowej.

Do usłyszenia!!

11th March

Topic: Utrwalenie materiału – czasy Past Simple vs Past Continuous.

Witajcie!

Tę lekcję wykonajcie samodzielnie.

Unit 6 jest ostatnim, który obecnie powtarzamy. W tym dziale znajdziecie porównanie dwóch czasów przeszłych. W związku z tym ta lekcja będzie polegała na wykonaniu ćwiczeń online w których zadaniem będzie wpisanie czasownika w jednym ze wspomnianych czasów. Na koniec znajdziecie plik z ćwiczeniami do odesłania mi. Jeśli ktoś z Was nie pamięta informacji o czasach Past Simple i Past Continuous, zachęcam do odszukania lekcji pod datą 9th February. Tam znajdziecie tłumaczenie i przykłady użycia.

 • https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-continuous/simple-continuous-1
 • https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-continuous/past-simple-past-continuous-write
 • https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-past-continuous-exercise-1.html

Ten plik proszę pobrać i przepisać do zeszytu lub wydrukować, uzupełnić, zrobić zdjęcie i przesłać do mnie do niedzieli, godz. 15.00.

Praca domowa: Praca domowa: unit 6, a w szczególności: słówka: str.69 (zad. 2,3), str.71 (zad.4), str.73 (zad. 2), str.74 (zad. 4), str.75 (zad.2). Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz czasy Past Simple i Past Continuous.

9th Marchmateriał egzaminacyjny.

Dziś proponuję Wam trzy ćwiczenia.. Pierwsze z nich jest łatwe – moim zdaniem najłatwiejsza część egzaminu, dwa pozostałe wymagają pomyślenia. Wiem jednak, że dacie radę:)

Miłej pracy!!

9th March

Topic: Powtórzenie materiału – unit 5.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy materiał z unitu 5. Podobnie jak na poprzednim powtórzeniu, najpierw będę pytał osoby chętne, następnie każdy z Was otrzyma pytanie bezpośrednie. Po tej lekcji otrzymacie oceny. Zakres obowiązującego materiału znajdziecie pod tematem z dnia 4th March.

Praca domowa: unit 6, a w szczególności: słówka: str.69 (zad. 2,3), str.71 (zad.4), str.73 (zad. 2), str.74 (zad. 4), str.75 (zad.2). Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz czasy Past Simple i Past Continuous.

Do usłyszenia!

4th March

Topic: Utrwalenie wiadomości – przysłówki.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Unit 5, który zostanie przez nas powtórzony w przyszłym tygodniu, zawiera temat poświęcony przysłówkom.
 2. W celu odświeżenia wiadomości, zachęcam Was do zerknięcia na stronę 58 w Waszych podręcznikach – ćwiczenie 4. Osobom mającym problem z otwarciem podręczników na wspomnianej stronie :), krótkie przypomnienie:

Przysłówki tworzymy od przymiotników dodając końcówkę -ly. Spójrzcie:

slow – slowly,

noisy – noisily

Jest kilka przysłówków, które są nieregularne – nie przyjmują końcówki -ly. Np.:

hard – hard

fast – fast

right – right,

wrong – wrong,

early – early,

late – late

oraz: good – well.

Tu znajdziecie bardziej szczegółowe przykłady i wyjątki:

 • https://www.ang.pl/gramatyka/word-formation/zasady-slowotworstwa/adj-adv

Wejdźcie w te linki i wykonajcie ćwiczenia online, sprawdzając się. Tych ćwiczeń proszę nie odsyłać:

 • https://www.ang.pl/cwiczenia/912/przyslowki
 • https://www.ang.pl/cwiczenia/2540/przyslowki

Te zdania proszę wykonać w zeszycie i przesłać do mnie do niedzieli, godz.15.00.

Praca domowa: Na kolejnej lekcji powtórzymy materiał z działu 5: słówka strona 56 (zad.2), 57 (zad.6), 58 (zad.2), 59 (zad.2), 61 (zad.2)62 (zad.4) plus gramatyka: tworzenie przysłówków oraz czasowniki modalne (can, must, mustn’t, have to)

Miłej pracy!

2nd March – materiał egzaminacyjny

Witajcie!

Na dziś mam dla Was dwa ćwiczenia. Jedno to dialog, który należy uzupełnić odpowiednią frazą, drugie to krótki tekst do którego należy uzupełnić odpowiedzi.

Miłej pracy!!

2nd March

Topic: Lekcja powtórzeniowa – unit 4.

Witajcie!

Zgodnie z zapowiedzią, dziś powtórzymy sobie materiał z unitu 4.

Zgodnie z informacją zamieszczoną pod wczorajszą lekcją, obowiązują Was słówka związane z elektronicznymi gadżetami oraz gramatyka ze strony 48 i 51.

Praca domowa: do powtórzenia unit 5: słówka ze stron: 56 (ćwiczenie 2), 57 (ćwiczenie 6), 59 (ćwiczenie 5 – uzupełniona tabelka), strona 63 (ćwiczenie 3). Gramatyka – tworzenie przysłówków: strona 58 (ćwiczenie 4 – tabelka).

Do usłyszenia!

1st March

Topic: Lekcja powtórzeniowa – unit 3.

Witajcie!

Dziś kończymy powtarzanie działu 3.

Przede wszystkim proszę powtórzyć strona 33:

zwroty z ćwiczenia 1 i 4, słówka z tekstu o młodych zwierzętach,

strona 35:

zwroty z ćwiczenia 2, słówka z tekstu Teens Today,

strona 36:

słówka z dialogu oraz zwroty z ćwiczenia3.

Praca domowa: powtórka z unitu 4: słówka ze strony 45 (ćwiczenia2,3,5), 47 i 48. Gramatyka: czasowniki + czasownik w bezokoliczniku lub czasownik+czasowonik+ing (strona 48, ćwiczenie 4 – tabelka), gramatyka: użycie słówek: who/that/which/where (strona 51 tabelka w ćwiczeniu 2).

Do usłyszenia!

25th February

Topic: Past Simple – ćwiczenia utrwalające.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś chciałbym abyście poćwiczyli uzupełnienia zdań w czasie Past Simple. Będą to zarówno zdania twierdzące, przeczące jak i pytające zawierające czasowniki regularne i nieregularne. Część ćwiczeń, tych online, proszę wykonać online i sprawdzić wciskając przycisk „check” lub „sprawdź”. Natomiast ćwiczenia w pliku proszę mi odesłać na mobidziennik do niedzieli do sprawdzenia.
 2. https://www.ang.pl/cwiczenia/791/past-simple-budowa
 3. https://www.ang.pl/cwiczenia/793/past-simple-budowa
 4. https://www.ang.pl/cwiczenia/1744/past-simple-budowa
 5. Ten plik proszę otworzyć i przepisać do zeszytu – 14 zdań – bez zdania przykładowego. Wykonać zdjęcie i przesłać do mnie:

Miłej pracy!!

PS Proszę pamiętać o następnej lekcji na Teams – powtarzamy kolejne strony z unit 3 (info – praca domowa z lekcji 23rd February).

23rd Februarymateriał egzaminacyjny

Witajcie!

Dziś proponuję Wam dwa ćwiczenia na uzupełnianie. Spróbujcie!

Powodzenia!!

23rd February

Topic: Lekcja powtórzeniowa – zwierzęta.

Witajcie!

Dzisiaj będziemy powtarzać słownictwo i frazy z podręcznika ze stron: 30,31,32 oraz czasownik „to be” w czasie Past Simple. Oto link do zadań, jeśli ktoś chciałby poćwiczyć „was/were”:

 • http://www.focus.olsztyn.pl/past-simple-exercises.html#.YDPrj-hKhPY

Każdy z Was zostanie poproszony o odpowiedź na 2-3 pytania.

Praca domowa: słownictwo i zwroty ze stron: 33, 35, 36 oraz czas Past Simple czasowników regularnych – zdania twierdzące, przeczące i pytające.

Do usłyszenia!

22nd February

Topic: My heart beats for beets! – czytanie.

Witajcie!

Jest to ostatni temat przed dłuższą powtórką. Od następnej lekcji zaczniemy powtarzać słownictwo, zwroty oraz gramatykę, które to wystąpiły w unitach: 3-6.

 1. Dziś zajmiemy się polską kuchnią, tą na co dzień i od święta.
 2. Zajrzymy na stronę 78 i zapoznamy się z dwoma tekstami.
 3. Pod tematem proszę przepisać:

beetroots – buraki

habits – zwyczaje,

noodles – makaron,

pearl barley – kasza jęczmienna,

raw – surowy (warzywo)

Polish cuisine – kuchnia polska,

recipes – przepisy,

depends on – zależeć od,

poultry – drób,

dumplings – pierogi,

poppyseed – mak,

unexpected – nieoczekiwany.

4. Po wysłuchaniu nagrania wykonamy ćwiczenie 6 ze strony 79.

5. Praca domowa: słówka i zwroty ze stron: 30, 31, 32 oraz czasownik „to be” w czasie Past Simple. Uwaga!! Wasze odpowiedzi będą oceniane!!

Do usłyszenia!!

18th February

Topic: Revision 6 – powtórzenie materiału.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Łatwo się domyślacie, że dziś kończymy unit 6 i powtarzamy materiał w nim zawarty. Proszę zapisać pod tematem:
 • słownictwo unit 6: części ciała, przekąski, czynności związane z problemami sennymi, symptomy chorobowe, choroby.
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • czasy: Past Simple i Past Continuous,
 • czasowniki frazowe (phrasal verbs).

2. Zacznijmy od powtórzenia słownictwa. Otwórzcie Wasze podręczniki na stronie 76. Pierwsze trzy ćwiczenia proszę wykonać ołówkiem w podręczniku i nie wymazywać. Sprawdzimy je na kolejnej lekcji.

3. Zadanie 4 sprawdza umiejętność użycia: some/any/much/many/a lot of. Te ćwiczenie proszę również wykonać ołówkiem.

4. Z kolei ćwiczenie 5 polegające na wpisaniu czasownika z nawiasu w czasie Past Simple lub Past Continuous proszę wykonać pisemnie przepisując całe zdania. To ćwiczenie również sprawdzimy na Teams.

5. Sporo jest ćwiczeń do wykonania, dlatego nie zadaję Wam zadań z zeszytu ćwiczeń:)

Miłej pracy!!

16th Februarymateriał egzaminacyjny.

Witajcie!

Dziś chciałbym Wam zaproponować zadanie na czytanie. W pliku znajdują się cztery teksty. Proszę się z nimi zapoznać i wybrać właściwą odpowiedź. W kolejnym pliku znajdziecie klucz. Powodzenia!

16th February

Topic: Phrasal verbs – czasowniki złożone.

Witajcie!

 1. Dziś zajmiemy się specyficzną i mało lubianą przez uczniów kategorią czasowników – czasownikami złożonymi (phrasal verbs).
 2. Na początek kilka słów o tym czym są czasowniki złożone. Jak sama nazwa wskazuje są to czasowniki, które składają się przynajmniej z dwóch wyrazów – czasownika i przyimka. Z pewnością spotkaliście się już z nimi przy różnych sytuacjach ale nie zdawaliście sobie sprawy, że tak się nazywają. Na przykład: look for – szukać. „LOOK” to czasownik, „for” to przyimek. Osobno oznaczają coś innego, razem, niestety też coś innego.
 3. Na dzisiejszej lekcji poznamy kilka z wielu jakie istnieją. Zapiszcie ich znaczenie:

go off – zepsuć się (np. jedzenie),

pick up – złapać (chorobę),

fall out – pokłucić się,

find out – dowiedzieć się

give up – przestać coś robić, zrezygnować,

check out – sprawdzić,

get on with – dobrze się z kimś rozumieć,

hang out – spędzać z kimś czas,

look after – opiekować się,

take up – zacząć uprawiać sport,

top up – doładować telefon.

Chciałbym abyście wybrali dowolnych 5 czasowników z powyższej listy i napisali z nimi zdania w zeszycie.

4. Niestety najlepszą metodą opanowania ich jest nauczenie się na pamięć i wykorzystywanie w mowie i ćwiczeniach.

5. Dlatego zrobimy ćwiczenia ze strony 75 z Waszych podręczników.

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 71, ćwiczenia:1,2,3.

Do usłyszenia!

15th February

Topic: What’s the matter? – słuchanie.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji poznacie zwroty i wyrażenia, które służą informowaniu o tym jak się czujemy oraz pytaniu o czyjeś samopoczucie.

 1. Do realizacji tego celu wykorzystamy dialog z Waszego podręcznika ze strony 74.

2. Chciałbym abyście znaleźli w dialogu zwroty, które możemy użyć do zapytania o czyjeś samopoczucie oraz zwroty, które opisują je. Teraz wysłuchamy drugiej części nagrania. Jaki był problem Billego?

3. Zapiszcie pod tematem:

What’s the matter? – co się dzieje?

What’s wrong? – co jest nie tak?

How are you feeling? – jak się czujesz?

I feel sick/ill – czuję się chory,

My leg/back hurts – boli mnie noga/plecy.

have some water – napij się wody,

you should lie down/stay in bed – powinieneś położyć się/zostać w łóżku,

make an appointment with the doctor – umówić się na wizytę u lekarza.

take an aspirin/a tablet/some medicine – wziąć aspirynę, tabletkę, jakieś lekarstwo.

4. Następnie spróbujemy uzupełnić dialog w ćwiczeniu 5 oraz wykonać ćwiczenie 6.

Dla dociekliwych: w dialogu pierwszym jest błąd. Znajdziecie go? Kto poda mi go pierwszy na lekcji ma 5!

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 70, ćwiczenia: 1,2,3.

Do usłyszenia!!

11th February

Topic: Symptoms and illnesses – słownictwo.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Na dzisiejszej lekcji poznacie słownictwo związane z symptomami oraz z różnymi dolegliwościami.
 2. Do realizacji tego celu posłużą nam nagrania do ćwiczeń ze strony 73 w Waszych podręcznikach.
 3. Zacznijmy od obrazka z ćwiczenia 1, który przedstawia drużynę Bridgeton United. Spróbujcie przeczytać tekst z chmurki i odpowiedzieć na pytanie: Why is tommorow a big day for them? (Dlaczego jutrzejszy dzień jest dla tej drużyny ważnym?)
 4. Odpowiedź: Because they are playing in the cup final.
 5. Teraz czas na nowe frazy. Przepiszcie pod tematem:

feel sick/ill – czuć się chorym,

have a headache – mieć ból głowy,

have a stomachache – mieć ból brzucha,

have a sore throat – mieć ból gardła,

have a high temperature – mieć wysoką temperaturę,

have a cough – mieć kaszel,

cough – kaszleć/kaszel,

sneeze – kichać, mieć katar,

hay fewer – katar sienny,

the flu – grypa,

a cold – przeziębienie,

a food allergy – uczulenie pokarmowe.

Słówko „ache”, które powtarza się oznacza „ból”. Podobnie jak słówko „pain”.

6. Zerknijcie teraz na ćwiczenie 3. Ołówkami, korzystając ze zwrotów powyżej napiszcie na co każdy z zawodników drużyny Bridgeton United cierpi.

7. Ołówkami również proszę wykonać w książce zadanie 5.

8. Na koniec proszę wysłuchać nagrania do ćwiczenia 6. Ponownie w zeszytach proszę odpowiedzieć na pytania zawarte w tym ćwiczeniu. Na końcu lekcji podaję klucz, sprawdźcie się!

9. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 69, zadania:1,2,3. Do zadania 3 wysłuchajcie poniższego nagrania:

10. Klucz:

 1. He had the flu.
 2. He had hay fever.
 3. He had a food allergy.
 4. He took the wrong train.
 5. He got a headache.

9th Februarymateriał egzaminacyjny.

Witajcie!

W załączniku znajdziecie ćwiczenie egzaminacyjne, które sprawdza rozumienie krótkich tekstów. W kolejnym załączniku znajdziecie klucz do tego ćwiczenia.

Miłej pracy!!

9th February

Topic: Accidents – Past Simple vs Past Continuous – porównanie.

Witajcie!

Celem dzisiejszej lekcji jest pokazanie Wam różnic między dwoma czasami przeszłymi.

 1. Do zrealizowania tego celu posłużą nam dwa teksty, które znajdziecie w Waszych podręcznikach na stronie 72.
 2. Pod tematem proszę zapisać:

Past Simple – czas przeszły dokonany. Zdania twierdzące tworzymy za pomocą II formy czasownika – jeśli jest regularny dodajemy: -d, -ed, -ied. Jeśli jest nieregularny wstawiamy II formę z tabelki. W pytaniach pojawia się operator „did” a w przeczeniach „didn’t”.

Pamiętajcie, że użycie operatora powoduje powrót czasownika do formy pierwszej – podstawowej. Np.:

My sister broke her arm.

My sister didn’t break her arm.

Did my sister break her arm? Yes, she did/No she didn’t.

Past Continuous – czas przeszły niedokonany. Zdania twierdzące tworzymy za pomocą: was/were + czasownik z końcówką -ing. W przeczeniach używamy wasn’t/weren’t, a w zdaniach pytających przestawiamy was/were z osobą. Np.:

Tom was painting the wall.

Tom wasn’t painting the wall.

Was he painting the wall? Yes, he was/No he wasn’t.

3. W opowiadaniach często w jednym zdaniu używamy obu czasów. Szczególnie wtedy, gdy chcemy pokazać, że jedna czynność trwała kiedy wydarzyła się inna. Ta trwająca „dłużej” będzie w czasie Past Continuous a ta która się podczas trwającej wydarzyła w Past Simple. Np.:

When they were playing football, the police came. (Gdy oni grali w piłkę, przyjechała policja). Granie w piłkę było czynnością dłuższą i w czasie jej trwania policja przyjechała.

4. W ramach ćwiczeń wykonamy zadania 5 i 6 z podręcznika.

5. W celu wyćwiczenia użycia tych czasów, w Internecie znajdziecie wiele zadań. Np. zerknijcie pod ten link:

perfect-english-grammar.com/past-simple-past-continuous-exercise-1.html

6. Praca domowa; zeszyt ćwiczeń, strona 68, zadania: 3,4,5.

Do usłyszenia!

8th February

Topic: Sleep problems – czytanie.

Witajcie!

Na początku spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania znajdujące się na stronie 71 w Waszych podręcznikach w ćwiczeniu 1. Jak wynika z tematu, zajmiemy się dziś kwestią snu.

 1. Wysłuchamy tekstu o problemie Karla i próby rozwiązania go przez Polly.

2. Wykonamy do tego tekstu ćwiczenie 3.

3. Pod tematem proszę przepisać następujące zwroty:

feel tired/sleepy – czuć się zmęczonym/śpiącym,

fall asleep – zasnąć,

get ready for bed – przygotować się do snu,

go to bed/sleep – iść do łóżka,

get up early/late – wstawać wcześnie/póżno

sleep well/badly – spać dobrze/źle,

have a dream – mieć sen,

4. Na koniec poproszę was o wykonanie quizu – ćwiczenie 5.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 67.

Do usłyszenia!

4th February

Topic: What’s in your lunch? – rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś zajmiemy się rzeczownikami oraz słówkami, które opisują ich ilość. W języku polskim nie zastanawiamy się, czy rzeczownik o którym chcemy powiedzieć ile go mamy jest policzalny czy nie. Na przykład: Wypiłem dużo wody czy Zjadłem dużo bananów. Do określenia ilości tych rzeczowników użyłem tego samego słowa: „dużo” mimo, że jeden z nich jest policzalny (banany) a drugi nie (woda).
 2. Niestety w języku angielskim nie jest to takie oczywiste. W wielu przypadkach możemy nie zastanawiać się jaki rzeczownik opisujemy ale czasami musimy być czujni.
 3. Zaczniemy od dialogu ze strony 70 w Waszych podręcznikach. Billy i Amy jedzą lunch. Na początku przepiszcie nowe zwroty i słówka:

I’m starving – umieram z głodu,

help yourself – częstuj się,

snacks – przekąski,

nuts – orzeszki,

healthy food – zdrowe jedzenie

Wysłuchajcie dialogu i spróbujcie go przeczytać.

4. W ćwiczeniu 1 znajdziecie listę przekąsek. Pewnie większość jest Wam znana. Wysłuchajcie ich wymowy:

5. W dialogu przed rzeczownikami pojawiają się wyrazy określające ich ilość. Oczywiście nie dokładną ilość lecz orientacyjną np.: wiele, trochę.

6. Teraz ważna rzecz. W ćwiczeniu 4 znajdziecie tabelkę, która podzielona jest na dwie części: countable – policzalne rzeczowniki oraz uncountable – niepoliczalne. Na pomarańczowo zaznaczone są wyrazy określające ilość. Zwróćcie uwagę, że wiele słówek przed rzeczownikami są takie same: some, a lot of, not any. Ale też są różnice: not many/not much/ how much/how many. Należy zapamiętać te wyrazy. Przepiszcie tę tabelkę przy czym zamiast słówek countable/uncountable użyjcie słów polskich: policzalne/niepoliczalne.

Znaczenie słówek:

some – trochę,

a lot of – wiele,

too many/too much – za dużo,

not many/not much – niezbyt wiele,

not any – żadnych,

how many/how much – ile?

7. Na koniec spróbujcie ołówkiem wykonać ćwiczenie 6. Wykreślcie niewłaściwe słówko. Na końcu lekcji podaję klucz. Sprawdźcie się i wymażcie.

8. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 66 – cała. Wiem, że dacie radę:)

Miłej pracy!

Klucz:

ćwiczenie 6:

 1. many
 2. some
 3. any
 4. many
 5. much
 6. some

2nd FebruaryMateriał egzaminacyjny.

Witajcie!

Pomyślałem sobie, że dla odmiany zaproponuję Wam dziś coś innego. Jesteście świeżo po napisaniu maila. Dobrze wiecie, że będzie on częścią Waszego egzaminu. Dlatego spróbujcie zmierzyć się z takim poleceniem:

Jeśli chcecie abym sprawdził Waszą pracę, prześlijcie mi ją na dziennik.

Pozdrawiam!

2nd/3rd February

Topic: She twisted her knee – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś kontynuujemy naszą poprzednią lekcję. Wykonamy ćwiczenia słuchowe, które dołączyłem do lekcji z 1 lutego.

W zeszytach proszę wykonać ćwiczenie 5 ze strony 69.

Do usłyszenia!

1st February

Topic: Take care – słownictwo.

Witajcie!

Dziś zaczynamy unit 6, który poświęcony jest ciału, dbaniem o nie oraz wypadkom oraz chorobom.

 1. Na początek zajmiemy się ciekawostkami na temat naszego ciała. Są naprawdę niesamowite:)).
 2. Zerkniemy na stronę 68 i wysłuchamy nagrania:

4. Pod tematem proszę przepisać nowe słówka i zwroty:

ankle – kostka,

elbow – łokieć,

eyebrow – brew,

lips – usta,

hurt – zranić się,

twist an ankle – zwichnąć kostkę,

break a leg – złamać nogę,

cut a finger – rozciąć palec,

keep fit – utrzymywać formę,

5. Następnie wykonamy ćwiczenia 6 i 7. Oto nagranie do nich:

6. Mam nadzieję, że damy radę zerknąć na zadania 9 i 10:

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strony 64 i 65, ćwiczenia: 1,3,4, 5, 7.

Do usłyszenia!

28th January

Topic: Houses around the world – czytanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę przeprowadzić samodzielnie.

 1. Dziś lekcja kulturowa, poświęcona różnym rodzajom domów.
 2. Zerknijcie na stronę 66 w Waszych podręcznikach. Znajdziecie tu tekst o trzech typach domów, które możemy spotkać w różnych częściach świata.
 3. Proszę przeczytać tekst, następnie przepisać poniższą notatkę ze słówek oraz pod nią podać przykłady domów, odpowiadając na następujące pytania:
 • Which house is good when the weather is cold?
 • Which house is good when the weather is hot?
 • Which house is safe from animals?
 • Which hoiuse is good for rainy and stormy weather?

Słówka:

brick houses – domy z cegły,

reason – powód,

underground houses – domy podziemne,

snow houses – domy ze śniegu,

fifteen degrees – 15 stopni,

stilt houses – domy na palach,

ground – ziemia, grunt,

sea level – poziom morza,

rise – wzrastać,

miners – górnicy,

mouse /mice – mysz/myszy (wiem, że znacie ten rzeczownik, jest on jednak nieregularny i zwracam uwagę na jego liczbę mnogą:)).

Miłej pracy!!

26th January – Materiał egzaminacyjny.

Witajcie!

Na dziś proponuję Wam dwa zadania. Pierwsze przyjemne, drugie trudniejsze. Przykład 6.4 jest trudny, więc jeśli Wam nie wyjdzie, nie martwcie się.

Powodzenia!

26th January

Topic: Revision 5 – powtórzenie.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy materiał z unit 5 – spróbujemy:).

 1. Zacznijmy od notatki:
 • słownictwo z unit 5: dom – jego części i wyposażenie, przyimki miejsca, przymiotniki opisujące dom, miejsca w mieście.
 • czasowniki modalne: must, can, have to, should.
 • tworzenie przysłówków.
 • pytanie o radę, dawanie rad.
 • zwroty używane w mailach opisujących miasta.

2. Zaczniemy od ćwiczeń sprawdzających znajomość słownictwa: ćwiczenia – 1,2,3 ze strony 64 w podręcznikach.

3. Spróbujemy powtórzyć wiedzę o przysłówkach – ćwiczenie 4. To ćwiczenie wykonacie pisemnie w zeszycie.

4. Ćwiczenie 5 sprawdzi Waszą wiedzę o czasownikach modalnych.

Do usłyszenia!

25th/26th January

Topic: A personal email – pisanie.

Witajcie!

 1. Na dzisiejszych zajęciach spróbujemy poznać zwroty potrzebne i użyteczne do napisania maila o miejscu w którym się mieszka.
 2. Zerkniemy na stronę 63 na ćwiczenie 3 i spróbujemy przetłumaczyć znajdujące się tam frazy. Trudniejsze podaję poniżej, proszę je przepisać: We’re all fine here – u nas wszystko w porządku,

the town is called – miasto nazywa się,

it seems nice – wydaje się być ładne/miłe,

it’s in a quiet street – znajduje się na cichej ulicy,

it’s time to finish – czas kończyć,

take care! – uważaj na siebie!

3. Zapoznamy się z przykładowym mailem.

4. Praca domowa: ćwiczenie 5 z podręcznika ze strony 63 – pisemnie w zeszycie.

Do usłyszenia!

21st January

Topic: I moved in this morning – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Na dzisiejszych zajęciach zapoznamy się z dialogiem między Krystal i Amy a Billem, który przyjeżdża do nowego miasta i prosi o radę co warto tu zobaczyć.

Poza nowymi zwrotami, poznacie kolejny czasownik modalny – „should”, który oznacza „powinno się”.

 1. Zajrzyjcie na stronę 62 w Waszych podręcznikach. Na początek posłuchajcie dialogu. Zwróćcie uwagę w jaki sposób Amy i Krystal sugerują Billemu miejsca, które powinien odwiedzić.

2. Oczywiście używają czasownika „should”. Przykłady: I think you should go….. – myślę, że powinieneś pójść…. albo: You shouldn’t go to the canal. – nie powinieneś pójść nad kanał.

Jak pewnie zauważyliście zaprzeczeniem „should” jest „shouldn’t”.

3. Zapiszcie pod tematem:

should – powinno się, czasownik modalny używany do dawania rad i sugestii.

should not = shouldn’t – nie powinno się.

Czasownik ten nie zmienia swojej formy, to znaczy dla wszystkich osób brzmi tak samo, podobnie jak to było z „must” i „can”. Pytania robi przez przestawienie. Zapiszcie te przykłady:

You should watch this film. It’s amazing!

You shouldn’t watch this film. It’s boring!

Should I watch this film? Yes, you should lub No, you shouldn’t.

4. Zerknijcie na szarą tabelkę z przykładowymi użyciem tego czasownika. Spróbujcie przetłumaczyć te frazy (ustnie). Na podstawie tych zwrotów wykonajcie w podręcznikach ćwiczenie 4 ze strony 62. Następnie sprawdźcie je z nagraniem i wymażcie.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 58, ćwiczenia: 1,2,3. W zadaniu 3 należy ułożyć zdania w odpowiedniej kolejności aby powstał spójny tekst.

Miłej pracy!

19th January

Materiał egzaminacyjny

Witajcie!

Dziś chciałbym Wam zaproponować trzy zadania egzaminacyjne. Klucz do nich znajdziecie pod spodem.

Miłej pracy!

19th January

Topic: Talking about my town – ćwiczenia.

Witajcie!

 1. Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z mocnymi i słabymi stronami miasteczka Keswick.
 2. Proszę o zrobienie notatki z następujących słówek:

castle – zamek,

church – kościół,

estate – posiadłość,

post office – poczta,

petrol station – stacja benzynowa,

town hall – ratusz,

tourist information centre – informacja turystyczna,

railway station – stacja kolejowa,

leaflet – ulotka,

3. Na podstawie nagrania spróbujemy uzupełnić tekst w ćwiczeniu 4 ze strony 61:

4. W ćwiczeniu 6, na podstawie nagrania uzupełnimy wypowiedzi czwórki osób:

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 57, ćwiczenia:1,2. Ponadto proszę wybrać dowolne miasto lub wieś i wypisać od myślników po trzy zalety i wady wybranego miejsca.

Do usłyszenia!

18th January

Topic: It’s not fair – czasowniki modalne: can/have to/must.

Witajcie po feriach!

 1. Dziś zajmiemy się czasownikami modalnymi.
 2. Zaczniemy jednak od dialogu ze strony 60 w Waszych podręcznikach.

3. Nowe słownictwo, które proszę przepisać pod tematem:

My mum is really strict with me – moja mama jest naprawdę stanowcza wobec mnie,

come home straight – wracać prosto do domu,

make-up: makijaż,

4. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu – ćwiczenie 1 strona 60.

5. Zapoznamy się z użyciem słówek:

can – móc, umieć, potrafić. Dla wszystkich osób forma jest taka sama. W pytaniach przestawiamy słówko „can” z osobą. W zdaniach przeczących zawsze „can’t”.

have to – musieć gdy mówimy, że jest potrzeba zrobienia czegoś, nakaz, prawo, zewnętrzne „przykazanie”, ogólna konieczność. W zdaniach twierdzących dwie formy: have to” lub „has to” zależy od osoby. W zdaniach pytających pojawia się operator „do” lub „does” i nie zmieniony czasownik „have to”. W przeczeniach operatory „don’t” i „doesn’t” plus czasownik „have to”

must – musieć, używane jest, jak my osobiście czujemy, że musimy coś zrobić, albo mówimy w konkretnej sytuacji, że według nas ktoś musi coś zrobić („mocno” tego wymagamy od tej osoby). Dla wszystkich osób brzmi tak samo. W pytaniach przestawiamy „must” z osobą. Uwaga!! zaprzeczeniem „must” jest „don’t/doesn’t have to” a nie „mustn’t”

„Mustn’t” oznacza nie wolno.

6. Na koniec wykonamy ćwiczenia 4 i 5 ze strony 60.

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń: cała strona 56.

Do usłyszenia!

22nd December

Materiał egzaminacyjny

Witajcie!

Dziś świątecznie. Zajrzyjcie do tych ćwiczeń. Zachęcam do wykonania aby wejść i poczuć świąteczny klimat:)

Merry Christmas!!

22nd December

Topic: Christmas activities – ćwiczenia.

Witajcie!
Tę ostatnią lekcję w tym roku kalendarzowym zgodnie z obietnicą poświęcam na zadania świąteczne. Chciałbym porozmawiać z wami również o Waszych rodzinnych tradycjach i o Waszych prezentowych oczekiwaniach.

Merry Christmas and a happy New Year 2021!!

21st December

Topic: Christmas is coming – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś odłożymy na bok podręczniki i ćwiczenia. Zajmiemy się tylko rzeczami związanymi ze Świętami.

 1. Na początek słówka, które proszę przepisać pod tematem:

Christmas Eve – wigilia,

Christmas Day – I dzień Świąt,

Boxing Day – II dzień Świąt,

reindeer – renifer,

mistletoe – jemioła,

carols – kolędy,

decorations – ozdoby,

lights – lampki,

balls – bombki,

chains – łańcuchy,

sleigh – sanie,

angels – anioły,

wisemen – mędrcy,

stockings – długie skarpety na prezenty.

2. Wykonamy następujące ćwiczenia:

3. No homework for Christmas:)

17th December

Topic: The girl in the picture – czytanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę przeprowadzić samodzielnie.

 1. Liczę, że większość z Was lubi opowiadania z dreszczykiem, gdzie pojawiają się postacie z nie tego świata, może duchy……
 2. Tekst, który chciałbym Wam dziś zaproponować jest niezły….wciąga….
 3. Wiem, że wielu z Was nie lubi czytać. Dla nich zamieszczam nagranie, które mogą odsłuchać. Zachęcam jednak do przeczytania:) – podręcznik strona 59, ćwiczenie 2.

5. Pod tematem zapiszcie nowe słówka. Pomogą Wam zrozumieć tekst:

dark/bright – ciemno/jasno,

narrow /wide – wąski/szeroki,

large/small – wielki/mały

tidy/messy – schludny/zabałaganiony,

mystery – tajemnica,

impatiently – niecierpliwie,

point to – wskazać na,

chimney – komin,

cosy/uncomfortable – przytulny/niewygodny,

old-fashioned/modern – staromodny/nowoczesny,

explain – wyjaśnić,

6. Jak myślicie, jak zakończyła się ta historia? Spróbujcie wybrać jedno z trzech zakończeń w ćwiczeniu 7 a następnie wysłuchajcie i sprawdźcie się:)

7. Poprawna odpowiedź: a.

8. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta historyjka. Dziś jak obiecałem bez pracy domowej. Chociaż miło by było gdybyście raz lub dwa przeczytali słówka, które przepisaliście do zeszytu. Zawsze coś w głowie zostanie…. 😉

Miłej pracy!!

15th December

Materiał egzaminacyjny

Witajcie!

Dziś dwa proste zadania egzaminacyjne. Zerknijcie i spróbujcie je wykonać. Następnie sprawdźcie Wasze odpowiedzi z kluczem:

Miłej pracy!!

15th December

Topic: Mark makes his bed quickly – prace domowe, przysłówki.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Dziś zajmiemy się czynnościami, które wykonujemy w domu.
 2. Drugą częścią lekcji będą przysłówki.
 3. Na początek zapoznamy się z tekstem z ćwiczenia 1 ze strony 58 z podręcznika.
 4. Następnie poproszę Was o znalezienie w nim czynności wykonywanych w domu.
 5. Pod tematem zapiszemy następujące frazy:

make your bed – zrobić twoje łóżko,

take the rubbish out – wynieść śmieci,

tidy your room – posprzątać twój pokój,

set/clear the table – nakryć/posprzątać stół

empty/load the dishwasher – opróżnić/załadować zmywarkę,

do the shopping – zrobić zakupy

do the cooking – gotować,

do the ironing – prasować,

wash/dry the dishes – zmyć/wytrzeć naczynia,

vacuum/sweep the floor – odkurzyć/zamieść podłogę.

6. Kolejną rzeczą, którą się zajmiemy to tworzenie przysłówków. Omówimy tabelkę w ćwiczeniu 4.

7. Pod słówkami zapiszemy:

Aby utworzyć przysłówek, do przymiotnika dodajemy końcówkę -ly. Na przykład:

slow – slowly

quick – quickly

noisy – noisily

Niektóre przymiotniki nie zmieniają swojej formy i są zarazem przysłówkami: hard, fast, right, wrong, early, late.

Wyjątek!!

Przysłówek od przymiotnika „good” brzmi „well”

8. W ramach ćwiczeń wykonamy zadania 5 i 6 z podręcznika.

9. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 54, zadania: 1,2,3,5,6.

14th December

Topic: Things in the house – słownictwo.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Dziś zaczynamy unit 5, przekraczamy połowę materiału przeznaczonego na klasę VII:)
 2. Lekcja ta wprowadza nam słownictwo związane z domem i jego wyposażeniem oraz przyimki miejsca (in, on, between itp.).
 3. Zaczniemy od przeczytania czterech tekstów o różnych pomieszczeniach z Waszego podręcznika ze strony 56. Pod tematem przepiszcie następujące słówka:

spacious – przestronny,

curtains – zasłony,

admire – podziwiać,

upside down – do góry nogami,

ceiling – sufit,

bedside table – stolik nocny,

oven – piekarnik,

rug – dywanik,

sink – zlew,

switch – przełącznik,

tap – kran,

4. Następnie wykonamy ćwiczenie 4 z podręcznika.

5. Zapoznamy się i przypomnimy sobie najczęstsze przyimki miejsca i wykonamy ćwiczenie 6 ze strony 57.

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strony 52-53, ćwiczenia: 1,3,4,5,7.

Do usłyszenia!!

10th December

Topic: She doesn’t mind going to school – ćwiczenia utrwalające.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Na Teams udało nam się powtórzyć słownictwo z unit 4. Została gramatyka.
 2. Zerknijcie na stronę 52 w Waszych podręcznikach. Zaczniemy od ćwiczenia 4. Znajdziecie tutaj tekst o córce jednego z najbardziej sławnych poetów angielskich. Waszym zadaniem jest uzupełnić go czasownikami w czasie Past Simple. Następnie, mając wiedzę z tego ćwiczenia proszę, również ołówkiem wykonać ćwiczenie 5. W miejsce znaków zapytania należy wpisać dane z ćwiczenia 4 a następnie wybrać jedno z dwóch słówek napisanych pochyłym drukiem. Na końcu lekcji dołączam klucz. Po sprawdzeniu wymażcie Wasze odpowiedzi.
 3. Teraz chciałbym przećwiczyć z Wami zdania z dwoma czasownikami. Mam nadzieję, że pamiętacie jakie formy może przyjmować drugi czasownik (albo „to” plus bezokolicznik albo końcówka – ing) – tabelka z czasownikami znajduje się w podręczniku na stronie 48. Zerknijcie na ten plik. W zeszytach przepiszcie te 9 zdań i dokończcie je zgodnie z obrazkiem. Kilkoro z Was poproszę o odesłanie mi tego ćwiczenia. Przykład 1: He wants to do his homework.

4. Na koniec jeszcze jedno zadanie. W poniższym pliku znajdziecie 15 zdań z brakującym wyrazem. Przeczytajcie je i uzupełnijcie. W zeszycie w punktach od 1 do 15 wypiszcie tylko brakujące wyrazy (who/which/that/where).

Klucze:

Miłej pracy!!

9th December

Topic: Revision 4 c.d.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać materiał z działu 4. Wykorzystamy następujące ćwiczenia:

Do usłyszenia!!

8th December

Materiał egzaminacyjny.

Witajcie!

Zerknijcie na te dwa ćwiczenia egzaminacyjne na uzupełnianie:

Tu znajdziecie klucz:

Powodzenia!!

8th December

Topic: Revision 4 – powtórzenie.

Witajcie!

Tę lekcję wykonamy na Teams.

 1. Zaczynamy powtórzenie unit 4.
 2. Na początku powtórzymy słownictwo, które poznaliśmy w tym dziale. Będą to ćwiczenia od 1-3 ze strony 52.
 3. Następnie przejdziemy do gramatyki – czasu Past Simple i słówek: who/which/that/where – ćwiczenia 4 i 5.
 4. Na koniec zrobimy dyktando:)).
 5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 48 – cała:((.
 6. Do usłyszenia!!

3rd December

Topic: This is a house where she lives – słówka: who/that/which/where.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się słówkami: who/that/which/where, które używamy w celu sprecyzowania przekazywanych informacji lub ich poszerzenia.
 2. Pod tematem napiszcie:

who/that – używamy w zdaniach, które odnoszą się do ludzi – np.: A teacher is a person who/that teaches children – nauczyciel jest osobą, która uczy dzieci.

W tym zdaniu za pomocą słówka who lub that precyzujemy naszą wypowiedź – zawieramy dodatkowe informacje.

which/that – używamy w zdaniach, które odnoszą się do rzeczy – np.: This is a cake which/that she baked – to jest ciasto, które ona upiekła.

Zwróćcie uwagę, że w języku polskim nie ma znaczenia czy odnosimy się do ludzi czy przedmiotów. Słówka: który/która/które możemy używać i do jednych i do drugich: Ona jest dziewczyną, która nosi dżinsy. To jest książka, która leżała na półce.

W języku angielskim musimy uważać czy odnosimy się do ludzi czy rzeczy (chyba, że będziemy używać słówka that, które możemy odnieść i do ludzi i do rzeczy).

where – używamy w zdaniach, które odnoszą się do miejsc, np.: This is the park where we met for the first time – to jest ten park gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy.

3. Przeczytajcie krótkie teksty pod trzema obrazkami z podręcznika, z ćwiczenia 1, ze strony 51. Zobaczcie jak użyte są słówka: who/that/which/where.

4. Następnie ołówkiem w książce wykonajcie ćwiczenie 3 ze strony 51. Połączcie dwa zdania za pomocą jednego z poznanych dziś słówek. Pamiętajcie, że ze zdania drugiego usuwamy podmiot. Na końcu lekcji znajdziecie klucz. Po sprawdzeniu wymażcie.

5. Na koniec, w zeszytach wykonajcie ćwiczenie 5 po wysłuchaniu nagrania. Zwróćcie uwagę, że należy wpisać brakujący wyraz w miejscu znaku zapytania oraz frazę na końcu zdania. Oto nagranie:

6. Praca domowa: zadania: 1,3 ze strony 47 w Waszych ćwiczeniach.

Klucz do zadania 3:

2. who/that

3. which/that

4. where

5. who/that

6. which/that

7. where

Miłej pracy!!

2nd December

Topic: It all went wrong – słuchanie.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się układać czynności z przeszłości w odpowiedniej kolejności za pomocą charakterystycznych zwrotów.
 2. Zobaczymy to na przykładzie rozmowy Lee z Amy.
 3. Wysłuchamy dialogu:

5. Następnie porozmawiamy o problemach, które możemy mieć z komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi.

6. Wypiszemy słówka służące do układania wydarzeń z przeszłości:

At first/First/First of all – po pierwsze, najpierw, przede wszystkim,

then/next/after that/suddenly – wtedy, następnie, nagle,

An hour/a few days/two weeks later – godzinę, kilka dni, dwa dni później,

finally/in the end – ostatecznie/ w końcu.

what’s up? – o co chodzi?

give me a hand – pomóż mi,

do you fancy coming… – czy miałbyś ochotę przyjść…

7. Wykonamy ćwiczenie 4 z podręcznika ze strony 50 utrwalające nowe zwroty.

8. Praca domowa: zadania: 1,2,3 ze strony 46 w zeszycie ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

27 th October

Topic: Revision 2 – powtórzenie.

Witajcie!

 1. Pomimo, że sprawdzian z tego unitu został zawieszony, nie zwalnia to nas z przeprowadzenia powtórzenia:)
 2. Chciałbym dziś z Wami powtórzyć słownictwo, które mieliśmy w unit 2 oraz dwa czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous.
 3. Zacznijmy od słownictwa. Zerknijcie na stronę 26 w Waszych podręcznikach. W ćwiczeniu 1 należy zaznaczyć słówko, które nie pasuje do pozostałych. Ćwiczenie wykonajcie w książce ołówkiem.
 4. Myślę, że daliście sobie radę z tym ćwiczeniem. Kolejne jest trochę trudniejsze. Autor podał Wam pierwsze zdanie. Na jego podstawie musicie dokończyć drugie w taki sposób aby został zachowany sens pierwszego. Dla przykładu podam zdanie 1: I don’t think fashion is interesting. Na końcu lekcji załączam Wam klucz do tego ćwiczenia. Wykonajcie te zadanie pisemnie pod tematem.
 5. Przejdźmy do gramatyki – dwóch czasów teraźniejszych. W ćwiczeniu 5 należy uzupełnić zdania wpisując czasownik z nawiasu w Present Simple lub Continuous. Nie przepisujcie całych zdań tylko sam czasownik w odpowiednim czasie, np.: 1. are visiting. Klucz na dole.
 6. Na kolejnej stronie – 28 zerknijcie na ćwiczenie 1. Spróbujcie w zeszytach przetłumaczyć podane w języku polskim frazy.
 7. Na koniec ćwiczenie słuchowe – nr 2. Posłuchajcie nastolatków i zakreślcie właściwe odpowiedzi.

9. W zeszycie ćwiczeń proszę wykonać stronę 24 – ćwiczenia od 1 do 6.

10. Klucze:

Pracę domową sprawdzimy na Teams.

Pozdrawiam!!

Materiał egzaminacyjny – 27 th October

Zgodnie z informacją, którą przesłałem Wam na mobidziennik, raz w tygodniu będę publikował Wam materiały egzaminacyjne, które robilibyśmy na lekcjach dodatkowych. Na końcu ćwiczeń będę umieszczał klucz odpowiedzi w celu samokontroli.

Dziś przygotowałem Wam 3 ćwiczenia: dwa słuchowe i jedno na znajomość funkcji językowych.

Pobierzcie dwa pliki a następnie odsłuchajcie nagrań.

Klucz:

Pozdrowionka!!!

28 th October

Witajcie!

Topic: Animal magic – słownictwo.

Dzisiejszą lekcję przeprowadzimy w aplikacji Teams, więc teraz przedstawię Wam zarys lekcji.

 1. Temat dzisiejszy znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 30.
 2. Zrobimy notatkę z nazw zwierząt dzieląc je na cztery kategorie: pets, farm animals, wild animals oraz insects.
 3. Pobawimy się w zgadywanie nazw zwierząt za pomocą ilustracji.
 4. Poznacie części ciała zwierząt – ćwiczenie 5.
 5. Dowiecie się różnych ciekawostek o zwierzętach.

Tę lekcję klasy VII a i VII b będą miały dziś – 28 października. Klasa VII c w przyszłym tygodniu.

Do usłyszenia!

30th October

Topic: I wasn’t at home yesterday – Past Simple – „to be”.

 1. Dzisiaj zajmiemy się czasownikiem „to be” w czasie przeszłym (Past Simple).
 2. Czasownik ” to be” w czasie przeszłym ma dwie formy: was/were.
 3. Użycie tych form uzależnione jest od osoby (podmiotu) – dla: I, he, she, it użyjemy formy was – I/She/He/It was at school. Dla you/we/they użyjemy formy were – We/You/They were at school.
 4. Jeśli chcemy takie zdania zaprzeczyć użyjemy: wasn’t lub weren’t.
 5. Pytania tworzymy przez inwersję – przestawienie was/were z podmiotem: Was she at school? lun Were they at school?
 6. Krótkie odpowiedz: Yes, she was/No, she wasn’t lub Yes, they were/No, they weren’t.
 7. Na Teams będziemy korzystać z podręcznika ze strony 32. Będziemy słuchać dwóch nagrań: do ćwiczenia 1 i 6. Zamieszczam je poniżej i zachęcam do wysłuchania.

Klasy VII a i b lekcję tę odbędą w piątek (30.10.2020) klasa VII c we wtorek (03.11.2020)

Do usłyszenia!!

Materiał egzaminacyjny – 3rd November

Witajcie!

Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować trzy egzaminacyjne ćwiczenia słuchowe powiązane z tematem: choroby.

Pobierzcie ćwiczenia w tym miejscu:

Wysłuchajcie nagrań:

Sprawdźcie się tutaj:

Tutaj kilka słówek, które mogą być Wam nieznane:

avoid – unikać,

He is allergic to.. – on jest uczulony na..

spicy food – ostre jedzenie,

suspect – podejrzewać,

suffer from – cierpieć na..

invisibility – niewidzialność,

baldness – wypadanie włosów (łysienie)

cure – leczyć.

Pozdrowionka!!

3rd November

Topic: Those difficult teenage years – czytanie.

 1. Na początku zerkniemy na frazy z ćwiczenia 1 ze strony 33 i pogrupujemy je w dwie kategorie.
 2. Następnie przejdziemy do tekstu o dorastaniu niektórych zwierząt i wykonamy ustnie ćwiczenie 3.
 3. Tutaj tekst ten możecie odsłuchać i zwrócić uwagę na wymowę:
 1. Na koniec uzupełnimy zdania nowo poznanym słownictwem z ćwiczenia 4 .
 2. Lista nowych słówek – przepiszcie do zeszytów:

adventurous – lubiący przygody,

aggressive – agresywny,

forgetful – zapominalski,

impulsive – impulsywny,

lovable – uroczy,

adolescent – mastolatek,

explore – odkrywać,

abilities – zdolności,

male gangs – męskie gangi,

behave – zachowywać się,

behaviour – zachowanie,

otter – wydra,

advice – rada.

childhood – dzieciństwo,

adulthood – dorosłość.

Do zobaczenia!

4th November

Topic: I called Amy – Past Simple – czasowniki regularne.

1. Na początku wysłuchamy dialogu i zapoznamy się z nowymi słówkami. Przepiszcie je do zeszytu:

calm down – uspokój się,

take off – zdjąć,

leash – smycz,

hurry – pośpieszyć się,

look after – opiekować się,

2. Przejdziemy teraz do gramatyki – tworzenie czasu przeszłego – Past Simple – od czasowników regularnych. Mamy trzy możliwości: +ed, +d, +ied.

Końcówki -ed używamy do większości czasowników regularnych ( np.: help – helped). Końcówki -d używamy kiedy czasownik kończy się na -e (np.: move – moved). Natomiast końcówki -ied, kiedy czasownik kończy się na -y a przed nią stoi spółgłoska (study – studied).

3. Pytania tworzymy stawiając słówko „did” przed podmiotem. np.: She helped me. Pytanie: Did she help me? Pamiętamy przy tym, że czasownik nie ma już końcówki (-ed, -d, -ied).

4. Przeczenie – zaprzeczamy „did” – „didn’t” She didn’t help me.

Do usłyszenia!!

5th November

Topic: Ali wants a pet – słuchanie.

Witajcie!

Dzisiejsza lekcja nie odbędzie się przez Teams, proszę wykonać ją samodzielnie, krok po kroku.

1. Dzisiaj zajmiemy się doskonaleniem umiejętności, które polegają na wyszukiwaniu szczegółów w rozmowach oraz opisywaniu zwierząt.

2. Zapoznajcie się ze słówkami z ramki – ćwiczenie 2, która znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 35. Trudne słówka, które możecie napotkać to: empty cat’s litter tray – opróżniać kocią kuwetę, its – jego, jej – w odniesieniu do zwierząt.

3. Wysłuchajcie Ali, która rozmawia z koleżanką i w zeszytach wypiszcie frazy, które przeczytaliście w ćwiczeniu 2 w kolejności takiej jak pojawiają się w nagraniu.

4. Teraz wysłuchajcie pięciu dialogów. Na ich podstawie w ćwiczeniu 4 wybierzcie poprawne odpowiedzi. Pod nagraniem udostępniam Wam klucz z odpowiedziami. Wykonajcie to ćwiczenie ołówkiem a po sprawdzeniu wymażcie.

5. Na koniec wróćmy do ćwiczenia 1 z tej samej strony. Po wysłuchaniu nagrania i przeczytaniu tekstu odpowiedzcie w zeszytach na pytanie: Which of the pets is good for Ali? – Które ze zwierzątek jest odpowiednie dla Ali?

Słówka z tekstu proszę przepisać do zeszytu:

give allergies – powodować alergie,

protect – chronić,

cute – słodkie ( w znaczeniu miłe),

scratch the furniture – drapać po meblach,

bring – przynosić,

kitten – mały kotek,

grow up – dorosnąć,

6. Wasza praca domowa to ćwiczenie 1 ze strony 33 w zeszytach ćwiczeń.

Miłej pracy a później odpoczynku!!

10th November

Materiał egzaminacyjny.

Witajcie!

Na dziś przygotowałem Wam trzy ćwiczenia słuchowe. Zapoznajcie się z nimi a następnie wysłuchajcie nagrań.

Na dole zamieszczam klucz z odpowiedziami.

Owocnej pracy!!

10th November

Topic: I don’t know how it happened – przepraszanie.

Witajcie!

1. Ta lekcja zostanie przeprowadzona na Teams.

2. Zerknijcie na stronę 36. Na początku przypomnimy sobie co wydarzyło się poprzednim razem – prośba Krystal o opiekę nad psem.

3. Wysłuchamy nagrania:

4. Następnie zapoznamy się ze zwrotami, którymi używamy w celu przeproszenia kogoś oraz jak możemy na takie przeprosiny zareagować.

5. Przepiszcie poniższe zwroty:

I’m (really/very/so) sorry – tak mi przykro,

I didn’t realize – nie zdawałem sobie sprawy,

I apologise – przepraszam,

It’s (all) my fault – to wszystko moja wina,

I feel terrible – czuję się okropnie,

It was an accident – to był wypadek,

Reakcja na przeprosiny:

never mind – nieważne,

No problem – nie ma problemu,

I totally understand – całkowicie rozumiem,

these things happen – takie rzeczy się zdarzają,

it’s not your fault – to nie twoja wina,

how can/could you be so careless? – jak możesz być taki nieuważny?

you can’t be serious! – nie mówisz poważnie!

you promised to.. – obiecałeś ….

I’m really angry about this! – naprawdę jestem wkurzony z tego powodu,

I’ll never forgive you! – nigdy Ci tego nie zapomnę!

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 34, ćwiczenia: 1,2.

Do usłyszenia!!

13th November

Topic: Famous people – pisanie biografii.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję proszę wykonać samodzielnie według poniższej rozpiski.

1. Dziś zajmiemy się pisaniem – pisaniem biografii.

2. W Waszych podręcznikach na stronie 37 znajdziecie informacje biograficzne dwóch sławnych osób. Są to: Steve Irwin – ekspert od spraw zwierząt oraz Bear Grylls – prezenter TV, pisarz.

3. Zapoznajcie się z tekstem na stronie 37 a następnie odpowiedzcie w zeszycie na cztery pytania z ćwiczenia 2. Oto lista trudniejszych zwrotów z tekstu:

he was born – urodził się…

own – posiadać,

marry – poślubić,

honeymoon – miesiąc miodowy,

record – nagrywać,

journey – podróż,

adventures – przygody,

Na końcu lekcji podaję Wam odpowiedzi.

4. Zanim przejdziemy do drugiego naszego bohatera zerknijcie na ramkę zatytułowaną „Writing – a biography”. Znajdziecie tutaj pomocne zwroty, które możemy wykorzystać opisując jakąś osobę. Ramka podzielona jest na cztery części: – dlaczego dana osoba jest sławna, – informacje o dzieciństwie i rodzinie, – wczesna kariera oraz późniejsze życie.

5. Teraz Bear Grylls. Myślę, że większość z Was słyszała o nim lub oglądała filmy dokumentalne z jego udziałem. Tym razem informacje o nim nie są spisane za pomocą jednolitego tekstu ale w punktach. Ponadto czasowniki podane są w bezokolicznikach. Weźcie proszę ołówki i w luki wpiszcie czasowniki z nawiasów w czasie Past Simple. Po sprawdzeniu z kluczem na końcu lekcji, wymażcie Wasze odpowiedzi. W przedostatniej linijce znajdziecie zwrot: He was appointed – został mianowany.

6. Jako pracę domową proszę wybrać dowolną sławną osobę, którą podziwiacie lub lubicie i napiszcie w zeszytach notkę biograficzną w postaci zdań (tak jak tekst o Steve’ie Irwinie a nie jak o Bear Gryllsie). Wykorzystajcie zwroty z ramki i wzorujcie się na tekście o Irwinie.

Kilku z Was poproszę o przesłanie mi zdjęcia z Waszym opowiadaniem.

Miłej pracy!!

Klucz:

zadanie 2:

1. He was Australian.

2. His wife’s name was Terri.

3. His TV show was titled The Crocodile Hunter.

4. He was 44.

zadanie 5:

1. lived,

2. studied,

3. climbed,

4. was,

5. married,

6. started.

17th November

Materiał egzaminacyjny

Witajcie!

Powoli kończymy egzaminacyjne zadania słuchowe. Dziś kolejne trzy plus jedno nie na słuchanie:).

Sprawdźcie się z kluczem:

Miłej pracy!!

17th November

Topic: Revision 3 – powtórzenie.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Powtórzymy słówka z unit 3 – zadania: 1,2,3 z podręcznika ze strony 38.
 2. Przypomnimy sobie czasownik to be w czasie Past Simple oraz zasady tworzenia czasu Past Simple czasowników regularnych.
 3. Przećwiczymy zwroty dotyczące przepraszania.
 4. Zadanie 5 ze strony 38 wykonacie pisemnie w zeszytach.
 5. Waszą pracą domową będzie strona 36 w ćwiczeniach.

6. Ten plik będzie niektórym potrzebny:)

Do usłyszenia!!

18th November

Topic: Where the white – tailed eagle rules – ćwiczenia.

Witajcie,

lekcja to odbędzie się na Teams.

 1. Dzisiejszy temat poświęcony jest zwierzętom, które żyją w Polsce oraz legendzie mówiącej o tym jak orzeł stał się symbolem Polski.
 2. Wysłuchamy nazw zwierząt:

3. Opisu ulubionej książki pewnego chłopca:

4. Kilku informacji i ciekawostek o orle:

5. A na koniec legendy o tym jak orzeł stał się symbolem Polski:

6. Słówka, które proszę przepisać do zeszytu:

endangered animals – zagrożone zwierzęta,

feed – karmić,

belong – należeć,

weigh – ważyć,

nest – gniazdo,

coat of arms – herb,

design – projekt, projektować,

beak – dziób,

talon – szpon, pazur,

settle – osiedlać się,

forefather – przodek.

Do usłyszenia!!

19th November

Topic: New technology – słownictwo.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję proszę wykonać samodzielnie według poniższych punktów.

 1. Dziś zaczynamy unit 4, który skupia się na słownictwie związanym z urządzeniami elektronicznymi oraz czasownikami nieregularnymi w czasie Past Simple.
 2. Mówiąc o czasownikach nieregularnych nie mogę nie poruszyć kwestii tabelki, którą macie na stronie 135 w Waszych podręcznikach. Proszę sobie powtarzać te czasowniki, ponieważ po powrocie do szkoły umówimy się na ich zaliczanie:).
 3. Zacznijmy. Zerknijcie na stronę 44. Na początek lista nowych słówek, które pojawią się w dzisiejszych ćwiczeniach. Proszę zapisać je w zeszytach:

plug in/into – podłączać,

charge – ładować,

look for – szukać,

electric gloves – elektroniczne rękawiczki,

digital – cyfrowy,

e-reader – elektroniczny czytnik książek,

instant message – natychmiastowa wiadomość,

computer freak – maniak komputerowy,

memory – pamięć.

4. Wracając do strony 44. Zapoznajcie się z tekstem zamieszczonym na tej stronie. Preston Jones opowiada o swojej kolekcji pen drive’ów.

5. Po przeczytaniu, zerknijcie na kolejną stronę, na ćwiczenie 4. Spróbujcie ustnie odpowiedzieć na dwa pytania. Tłumaczę je: O których rzeczach z obrazków A – D ze strony 44 wspomina Preston? Które z tych przedmiotów wydają Ci się zabawne?

6. Preston mówi o D,A,B.

7. Wracamy do ćwiczenia 2 ze strony 45. Wysłuchajcie wymowy gadżetów elektronicznych:

8. Teraz robimy skok do ćwiczenia 7. Ołówkami proszę zaznaczyć właściwy wyraz. Na końcu lekcji podaję Wam odpowiedzi. Po sprawdzeniu proszę te ćwiczenie wymazać.

9. Na koniec zapraszam Was do małego quizu. Pokaże on Wam, czy jesteście maniakami komputerowymi czy też nie:))Ponownie weźcie ołówki i w ćwiczeniu 8, na pytania od 1-7 odpowiedzcie Yes lub No. Jeśli macie przynajmniej 5 pozytywnych odpowiedzi to zdecydowanie jesteście:).

10.Waszą pracą domową jest strona 40 w zeszytach ćwiczeń. Ćwiczenia 1,2,3.

Klucz do ćwiczenia 7:

2. memory,

3. joystick,

4. battery,

5. keyboard.

Miłej pracy!!

24th November

Topic: Where’s my phone? czasowniki nieregularne.

Hello!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Sprawdzimy pracę domową.
 2. Wysłuchamy dialogu ze strony 46 w Waszych podręcznikach.
 3. Spróbujemy porozmawiać o sytuacjach, które sprzyjają zgubieniu telefonu.
 4. Wysłuchamy drugiej części dialogu.
 5. Wykonamy ustnie ćwiczenie 4 ze strony 46.
 6. W zeszytach poproszę Was o zrobienie ćwiczenia 5.
 7. Tu możecie przesłuchać nagrania:

7. Przepiszcie nowe słownictwo:

shut up – zamknij się,

It cost a fortune – kosztował majątek,

I forgot to top up my phone – zapomniałem naładować swój telefon,

pocket – kieszeń,

8. Praca domowa: ćwiczenia: 1,3,4,5 ze strony 42 w zeszytach ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

24th November

Materiał egzaminacyjny

Witajcie!

Dzisiaj zadania na uzupełnianie luk. Zerknijcie na te dwa ćwiczenia:

KLucz:

Odpowiedź 5.1: Can/Could you repeat, please?

Miłej pracy!!

25th November

Topic: A diary – czytanie.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Dziś przeczytamy dwa pamiętniki: Tima z 1984 roku oraz Tiny z 2017 roku.
 2. Uzupełnimy te teksty brakującymi frazami z ćwiczenia 2 ze strony 47.
 3. Sprawdzimy te ćwiczenie z nagraniem:

4. Wykonamy ćwiczenie 5 ze strony 47.

5. Porozmawiamy o sposobach komunikacji między ludźmi z wykorzystaniem najnowszych technologii.

6. Proszę o przepisanie nowych słówek:

diary – pamiętnik,

later – później,

keep in touch – być w kontakcie,

hang up – rozłączyć się,

I’m glad – jestem zadowolony,

record – nagrać,

switch on/off – włączać/wyłączać,

check out – sprawdzać,

look for – szukać.

7. Praca domowa: ćwiczenia – 1,2 ze strony 43 w zeszycie ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

26th November

Topic: She enjoys trying new apps – ćwiczenia.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś zajmiemy się gramatyką. Konkretnie zachowaniem się czasowników, które w zdaniach pojawiają się po wcześniejszym czasowniku. Brzmi ciekawie, prawda?:)
 2. Na początek odwołam się do Waszej wiedzy z początku roku szkolnego. Rozmawialiśmy wówczas o takich czasownikach jak: like, love, hate, don’t mind. Powiedzieliśmy wtedy, że chcąc postawić po nich kolejny czasownik dokładamy do niego końcówkę -ing i chcę podkreślić tutaj, że nie ma to nic wspólnego z czasem Present Continuous.
 3. Zerknijcie na te przykłady:

Ona lubi oglądać Tv. W tym zdaniu występują dwa czasowniki: lubić i oglądać. W języku polskim ten drugi czasownik (oglądać) jest w bezokoliczniku. Po angielsku ten drugi czasownik będzie miał końcówkę -ing. Zatem: She likes watching TV.

Moi rodzice nienawidzą chodzić do kina – My parents hate going to the cinama.

4. Zerknijcie teraz do podręcznika na stronę 48. W zadaniu 4 znajdziecie tabelkę a w niej dwie grupy czasowników. Przy drugiej kropce są to:

can’t stand (nie móc wytrzymać), don’t/doesn’t mind (nie mieć nic przeciw), enjoy, finish, hate, keep, like, love, prefer, stop.

Jeśli po tych czasownikach chcemy postawić kolejny to musi mieć on końcówkę -ing. Np.: My sister doesn’t mind doing her homework.

Przy pierwszej kropce są natomiast: agree, decide, forget, learn, remember, need, try, want, would like. Te czasowniki zachowują się w zdaniu inaczej. Jeśli użyjemy ich a następnie postawimy kolejny czasownik to wówczas musimy rozdzielić je słówkiem „to”. Np.: Ja chcę pójść do szkoły – I want to go to school.

5. Proszę z punktu czwartego zrobić notatkę w zeszycie z podanymi przykładami.

6. Ćwiczenia 5 i 6 z podręcznika ze strony 48 proszę wykonać ołówkiem w książce. Te pierwsze sprawdzimy na Teams. Drugie sprawdźcie z nagraniem:

7. Praca domowa: ćwiczenia: 2,3,4 ze strony 44 w zeszycie ćwiczeń.

Owocnej pracy!!

1st December

Topic: My favourite website – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Na początku porozmawiamy o Waszych ulubionych i najczęściej odwiedzanych stronach internetowych.
 2. Następnie wykonamy ćwiczenia 2 i 3 ze strony 49 z podręcznika.
 3. Wysłuchamy wywiadu radiowego o Youtube. Na jego podstawie uzupełnimy tekst z ćwiczenia 4.

4. Na koniec wysłuchamy drugiej części programu radiowego i wykonamy ćwiczenie 5.

5. Pod tematem zapiszcie nowe zwroty i słówka:

search the web – przeszukiwać internet,

share files – dzielić się plikami,

upload files – zamieszczać pliki,

view – ogłądać.

6. Praca domowa: ćwiczenia 1,2,3 ze strony 45 z zeszytu ćwiczeń. Tu znajdziecie nagranie:

Miłej pracy!!

1st December

Materiał egzaminacyjny

Witajcie!

Dziś kolejne dwa zadania na reakcję językową. Zerknijcie na ten plik:

Tu znajdziecie klucze:

Miłej pracy!!

Kategorie: 7A7B7C