10-03-2021
Temat:
Baltie – c.d.

 1. Materiał do pracy samodzielnej.
 2. Podczas ostatniej lekcji poznaliśmy nowy program do nauki programowania. Kontynuujemy pracę z tym programem.
 3. Wykonaj ćwiczenia:
Przykład z dnia 3 marca

03-03-2021
Temat:
Baltie – wprowadzenie.

Lekcja na Ms Teams.

17,24 – 02-2021

Temat: Prezentacje multimedialne – prezentowanie efektów swojej pracy.

Lekcja na Ms Teams.

10-02-2021
Temat
: Prezentacje multimedialne – miasto europejskie.

Materiały przesłane poprzez mobidziennik.

Wszystkie lekcje, materiały ćwiczeniowe na bieżąco zamieszczane są na klasowych Teams-ach w zakładce „zadania. Podczas lekcji on-line pracujemy z udostępnionymi plikami ćwiczeniowymi.

25-11-2020
Temat:
Excel – zastosowanie formuł.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Podczas lekcji pracujemy ze szkolnym kontem Office, dzisiaj pracujemy z programem Excel.
 3. Kontynuujemy pracę nad plikiem „Kosztorys wycieczki”.

18-11-2020
Temat:
Ćwiczenia praktyczne w Ms Excel.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Podczas lekcji pracujemy ze szkolnym kontem Office, dzisiaj pracujemy z programem Excel.
 3. Ćwiczenie które opracowaliśmy podczas lekcji on-line. Praca będzie kontynuowana na następnej lekcji.
 4. Ćwiczenie klasowe:
  * oblicz koszty obiadów i koszty parków rozrywki

4-11-2020
Temat:
Zastosowanie zmiennych w programie Scratch.

 1. Podczas lekcji on-line wykonamy aplikację obliczającą miarę kątów w dowolnym trójkącie. Do wykonania projektu potrzebujemy:
  Programu= https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
  Umiejętność tworzenia zmiennych
  Własność: Suma miar kątów w dowolnym trójkącie wynosi 180 stopni.
  – D O B R E CH Ę C I D O P R A C Y 🙂

2. Prac nie trzeba przesyłać

Kategorie: 6C