Słupno, 11.02.2021 r.

Temat: Wychowanie do życia w rodzinie – tematyka zajęć.

Nazwa zajęć, na które będziecie uczęszczać może jest dla niektórych trochę trudna, niezrozumiała. Spróbujemy ją „rozszyfrować”. W skład tej nazwy wchodzą trzy terminy (wyrazy). Warto się zastanowić nad ich znaczeniem.

WYCHOWANIE ŻYCIE RODZINA

szkoła oddychanie mama, tata

rodzina przyjaźń siostra, brat

przyszłość praca babcia, dziadek

świadomość rozmnażanie pieniądze

maniery zdrowie szkoła

opieka zabawa wczasy

uczucia rozmowy miłość

koledzy zwierzęta sprzątanie

pomoc rośliny święta

rady odpoczywanie ogródek, dom

pouczanie jedzenie radość

Wychowanie do życia w rodzinie ma pomóc młodym ludziom żyć w rodzinie obecnej i przygotować do założenia szczęśliwej rodziny w przyszłości.

Pozdrawiam.

Słupno, 24.02. 2021 r. kl. VI c 25.02.2021 r.

Temat: Sztuka rozmowy – poznać siebie i rozumieć innych.

Rozmowa pomiędzy rówieśnikami to czasami nie lada wyzwanie. Najpierw muszę poznać siebie (swoje emocje, uczucia, dokonywać samooceny i samokontroli). Wiedzieć, że należy być tolerancyjnym wobec pomysłów koleżanek i kolegów z klasy. Umieć dawać i otrzymywać pozytywne informacje o sobie, budować zaufanie do swojej osoby. Przeanalizuj siebie i niektórych swoich kolegów czy koleżanki z klasy, jak się zachowują w różnych społecznych sytuacjach, jakie przejawiają cechy charakteru, a jakie ty przejawiasz?

CECHY POZYTYWNE pracowitość, zaradność, życzliwość, szczerość, prawdomówność, uczynność, odwaga, zrozumienie innych, humor

CECHY NEGATYWNE zazdrość, zachłanność, chciwość, kłótliwość, złość, brak higieny

BĄDŹ ZAWSZE SOBĄ !

Pozdrawiam.

Słupno, 03.03.2021 r. kl. VI b, 04.03.2021 r. kl. VI c

Temat: Powtórka z dojrzewania.

W przyrodzie każda roślina musi mieć glebę oraz deszcz i słońce. Wówczas dojrzewa i rozwija się.

Podobnie jest z człowiekiem – rodzi się w konkretnej rodzinie, która jest jak ziemia, każdy ma swoją jedyną rodzinę, nie ma drugiej takiej samej. Każdy z Was, aby dorósł potrzebuje opieki i miłości, a żeby rozkwitł potrzebuje czasu, aż stanie się dojrzałym człowiekiem.

Człowiek niedojrzały to taka osoba, która wymaga jeszcze troski i opieki, jak nierozwinięty kwiat, który jeszcze samodzielnie nie potrafi żyć. Należy się nim opiekować i pomagać w rozwoju. Ważne jest również wspieranie w podejmowaniu właściwych decyzji.

NIEDOJRZAŁOŚĆ TO: niepełna samodzielność, pochopne podejmowanie decyzji, życie w świecie fantazji, często brak odpowiedzialności za to co się mówi lub robi, czasem drwiny wobec osób płci przeciwnej i jej problemów.

DOJRZAŁOŚĆ TO: samodzielność, odpowiedzialność za to co się robi i mówi, umiejętność współczucia, przepraszania, wybaczania, przyznania się do winy, porozumiewania się, umiejętność słuchania drugiego człowieka, poznanie znaczenia przyjaźni i miłości.

Każdy człowiek w pewnym okresie swojego życia zaczyna się zmieniać, wchodzi w okres dojrzewania, a staje się to na ogół między 11 a 16 rokiem życia. Należy tu zaznaczyć, że każdy dojrzewa własnym rytmem , a zmiany jakie zachodzą w młodym człowieku, przebiegają na trzech płaszczyznach: dojrzałość biologiczna, dojrzałość psychiczna, dojrzałość społeczna – ale o tym na następnych zajęciach.

Pozdrawiam.

Słupno, 10.03.2021 r. kl.VI b, 11.03.2021 r. kl.VI c

Temat: Wśród kolegów i koleżanek.

Dzisiejsze zajęcia mają na celu uświadomienie sobie, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu różnorodne grupy, do których należymy. Pośród naszych kolegów i koleżanek uczymy się sztuki życia. Czasem ich dobra rada, życzliwy uśmiech, czy nawet sama obecność stanowią dla nas cenną pomoc. Czasem jednak w ich obecności jakby trudniej podejmować nam własne decyzje.

Czasami nasi koledzy próbują stosować wobec nas pewne naciski (presję), abyśmy się do nich dostosowali. W każdej sytuacji musimy pamiętać, że mamy prawo, a nawet obowiązek, zawsze postępować zgodnie z własnym rozeznaniem dobra i zła, choć niejednokrotnie jest to bardzo trudne. Z naszą obecnością w grupie rówieśniczej, związane są zarówno pewne korzyści, jak i zagrożenia.

ZAPAMIĘTAJ!

Każdy, z kim spędzasz czas, ma na ciebie wpływ.

Gdy propozycje kolegów nie są zgodne z twoimi przekonaniami, masz prawo, a nawet obowiązek odmówić.

Jeśli twoi koledzy kierują się zasadami podobnymi do twoich, łatwiej pokonać presję środowiska.

Pozdrawiam.

Słupno, 17.03. 2021 r. kl. VI c 18.03.2021 r. kl. VI b

Temat: Gdy trudno się porozumieć, czyli o komunikacji w rodzinie.

Co to znaczy komunikacja ? porozumiewanie się między sobą członków rodziny (mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek), tj. rozmowa. Szkołą życiową są różnice zdań między dziećmi a rodzicami, między rodzeństwem. Istnieje wiele czynników ułatwiających i utrudniających kontakt w ogóle, w tym także z rodzicami. Nie należy zapomnieć, że osoby i ich zachowanie oddziałują na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Drobne nieodpowiednie zachowanie może wpływać na powstawanie konfliktów.

Zachowania pożądane: – przychylna postawa,- rozmawiających, – wysłuchanie drugiej strony,- logiczne argumenty,- spokojny głos,- słuchanie drugiej osoby.

Zachowania niepożądane:– podniesiony głos, – przekrzykiwanie drugiej strony,- przerywanie wypowiedzi,- obrażanie się,- tupanie.

Życzę szczerych i miłych rozmów w rodzinie !

Pozdrawiam.

Słupno, 25.03.2021 r.

Temat: Tradycje świąteczne w naszej kulturze.

„Wielka wartość tradycji polega na tym, że daje rodzinie poczucie tożsamości i przynależności do siebie.

Nie jesteśmy tylko członkami zabieganej grupy ludzi, ale stanowimy żyjącą i oddychającą rodzinę, która jest świadoma swojej niepowtarzalności”.

James Dobson

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzę spokoju i zdrowia.

Pozdrawiam.

Słupno, 08.04.2021 r. / 14.04.2021 r.

Temat: Co wpływa na dobrą atmosferę w rodzinie?

Współodpowiedzialnym za dobrą atmosferę w rodzinie jest każdy członek rodziny.

Czynniki mające wpływ na dobrą atmosferę w rodzinie:

– poczucie bezpieczeństwa,

– okazywanie uczuć, czułość,

– cierpliwość,

– porządek w mieszkaniu,

– radość,

– sytość,

– wspólne spędzanie czasu (wspólne spożywanie posiłków, wspólne świętowanie, wakacje, spacery),

– przebaczanie,

– zaufanie,

– dobre warunki materialne.

Co utrudnia szczęśliwe życie rodzinne?

– brak jednego z rodziców (niekonieczne śmierć czy odejście, ale również długa praca poza domem),

– stan zdrowia poszczególnych członków rodziny,

– ilość obowiązków, możliwość sprostania im,

– rodzaj pracy, zmianowość,

– sposób spędzania czasu, izolowanie się,

– sposób rozwiązywania konfliktów, brak kompromisów, ustępstw.

Aby być szczęśliwym w rodzinie nie wystarczy tylko zaspokojenie potrzeb materialnych i biologicznych. Dla normalnego rozwoju człowieka konieczna jest atmosfera bezpieczeństwa, czułości, cierpliwości, radości, akceptacji, miłości, zrozumienia i zaufania.

Pozdrawiam.

Słupno, 21.04.2021 r. / 28.04.2021 r.

Temat: Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.

Dojrzewanie to okres gwałtownych zmian w budowie i funkcjonowaniu organizmu dziewczynki i chłopca. (omawialiśmy te zagadnienia w kl. IV na lekcjach przyrody) Zmienia się ich wygląd, dojrzewają narządy rozrodcze i następuje intensywny rozwój psychiczny.

Małe dzieci mają takie same proporcje ciała. Różnice w wyglądzie pojawiają się z wiekiem i zachodzą w ciągu kilku lat. Ten etap życia nazywamy dojrzewaniem. W tym czasie następuje między innymi szybki wzrost długości i ciężaru ciała oraz zmiany jego kształtu na charakterystyczny dla kobiet i mężczyzn. Wynika to ze zmian w obrębie narządów rozrodczych, zwłaszcza jąder (narząd rozrodczy męski) i jajników (narząd rozrodczy kobiety). Dziewczęta zwykle zaczynają dojrzewać w wieku dziesięciu lat, natomiast dojrzewanie chłopców rozpoczyna się około dwunastego roku życia. (o zmianach w wyglądzie zewnętrznym porozmawiamy na najbliższej lekcji on-line)

Pozdrawiam.

Słupno, 06.05.2021 r.

Temat: Dojrzewanie to czas wielkich zmian.

Gwałtownym zmianom fizycznym towarzyszy równie intensywny rozwój psychiczny.

Dojrzewający młody człowiek przeżywa wszystko dużo silniej, miewa wahania nastroju, bywa rozdrażniony i wybuchowy. Zmieniają się potrzeby i oczekiwania, np. dorastająca dziewczynka pragnie się podobać, a dorastający chłopiec chce imponować rówieśnikom.

Uzyskanie pełnej dojrzałości psychicznej wiąże się przede wszystkim z umiejętnością samodzielnego podejmowania decyzji oraz brania za nie odpowiedzialności.

Pozdrawiam.

Słupno, 13.05.2021 r.

Temat: Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.

Współczesny świat oferuje bardzo wiele ze strony mass mediów, tj. telewizja, komputer – internet, portale społecznościowe, dostęp do sieci internetowej praktycznie w każdym miejscu, telefon komórkowy, który stał się nieodzownym wyposażeniem prawie każdego ucznia.

Nadmierne korzystanie z tych środków przekazu często powoduje uzależnienia a co się z tym wiąże życie staje się koszmarem.

Wielogodzinne oglądanie telewizji powoduje niemal całkowity zanik więzi rodzinnych, szkodzi zdrowiu oraz zanika chęć wyjścia z domu, rezygnacja z ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu czego konsekwencją jest ciągłe zmęczenie.

Jeszcze bardziej niebezpieczne jest uzależnienie od komputera i Internetu. Często można spotkać osoby, które całkowicie odcięły się od świata zewnętrznego, nie chcą chodzić do szkoły, jedynie kilkanaście godzin spędzają przed komputerem, a następnie kilka godzin śpią.

Bardzo niebezpieczne mogą stać się gry komputerowe, które często w swoim przekazie niosą agresję, przemoc. Zabawa w zabijanie, rozrywanie, deptanie przeciwników, słuchanie jęków ofiar i huku wybuchów nie może pozostać bez konsekwencji.

Pozdrawiam.

Kategorie: 6B6C