20. 05. 2021

Temat: Powtórzenie przed sprawdzianem.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Lekcja na platformie.

 • omówiliśmy powtórzenie w szkole, powtarzajcie według podanych punktów
 • powtórzyliśmy zamianę jednostek objętości – ważne!
 • zadanie 8 / 229 – o to zadanie prosiłam w szkole, jutro sprawdzimy
 • może jeszcze filmiki, powtarzajcie

Jeszcze jeden

*

Pozdrawiam 🙂

14. 05. 2021

Temat: Zadania tekstowe – obliczanie pola graniastosłupa.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj lekcja na platformie.

 • sprawdzian przeniosłam na inny termin, widoczny w kalendarzu
 • dzisiaj zadania dotyczące obliczania pola graniastosłupów
 • jedno zadanie – omówimy je w szkole w poniedziałek – zad. 9 / 225

*

Pozdrawiam 🙂

*

13. 05. 2021

Temat: Obliczanie pola powierzchni graniastosłupa.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

 • omówiliśmy zadania – powtórzyliśmy wiadomości o graniastosłupach
 • omówiliśmy prace domową
 • zad. 7 b, c / 225
 • obejrzyjcie jeszcze raz filmiki – będzie łatwiej

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam 🙂

*

11. 05. 2021

Temat: Graniastosłupy proste – pole powierzchni.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • zaczęliśmy od powtórzenia – pole prostopadłościanu – zad. 1 / 105, zeszyt ćwiczeń; przypominam – filmik był na wcześniejszej lekcji
 • pole graniastosłupa prostego

Dwie jednakowe podstawy i pole boczne, na które składają się pola prostokątów

 • małe powtórzenie, dla tych, którzy nie pamiętają, jak liczymy pole prostokąta
 • zad. 5 / 107 , mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście
 • jeszcze filmik – graniastosłup prawidłowy – trochę wyprzedza nasz materiał, i graniastosłup prosty

I jeszcze jeden, pewne zadania na lekcji w czwartek, obejrzyjcie 🙂

*

Juz na pewno łatwiej.

 • praca domowa , zad. 7 a / 225 , podręcznik

*

To wszystko, pozdrawiam 🙂 do czwartku

*

10. 05. 2021

Temat: Graniastosłupy proste.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Pamiętajcie o notatce, rysunkach

 • graniastosłupy proste, jakie bryły zaliczamy do graniastosłupów

*

 • krawędzie, wierzchołki, ściany graniastosłupów
 • nazewnictwo graniastosłupów
 • co nazywamy wysokością graniastosłupa

*

 • ćwiczenie A , podręcznik, strona223
 • zeszyt ćwiczeń , zad. 2 . 106
 • praca domowa, zad. 1 / 106

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam 🙂

*

07. 05. 2021

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu – zadania.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • oceny przewidywane – pamiętajcie – według umowy poprawiacie oceny po powrocie do szkoły
 • zad. 2 / 105 z zeszytu ćwiczeń
 • zrobiliśmy kilka przykładów – pozostałe do domu. pamiętajcie o poprzedniej lekcji – wszystko tłumaczyłam , i jeszcze filmik

*

Pozdrawiam, do poniedziałku 🙂

*

06. 05. 2021

Temat: Prostopadłościany i sześciany – pole powierzchni.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Lekcja na platformie.

 • powtarzamy z lekcji poprzedniej

*

Pole powierzchni – to pola wszystkich ścian prostopadłościanu lub sześcianu.

*

Obejrzyjcie filmik

*

Prostopadłościan – po dwie jednakowe ściany

a)

4 x 7 = 28

4 x 2 = 8

7 x 2 = 14

P = 2 x ( 28 + 8 + 14 ) = 2 x 50 = 100 metrów kwadratowych

c)

to sześcian , a więc 6 ścian, które są kwadratami

11 x 11 = 121

P = 6 x 121 = 726 decymetrów kwadratowych

*

Praca domowa – pozostałe przykłady z tego zadania.

*

To wszystko, jutro lekcja na teamsach. Pozdrawiam 🙂

*

04. 05. 2021

Temat: Prostopadłościany i sześciany – siatki.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

*

 • poznaliśmy , a właściwie przypomnieliśmy sobie prostopadłościan i sześcian
 • obejrzyjcie filmik, notatka – to ważne

*

 • na lekcji omawialiśmy siatkę prostopadłościanu oraz sześcianu, obejrzyjcie filmik, pamiętajcie o notatce

*

 • podręcznik, zad.3, 5 / 220

*

Dzisiaj to wszystko, kolejna lekcja na platformie.

Pozdrawiam 🙂

*

29. 04. 2021

Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych – ćwiczenia i zadania.

*

Dzień dobry Dzieci!

Lekcja na platformie.

Na ostatniej lekcji:

 • rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy bryły przestrzenne
 • zaliczaliśmy je do jednej z trzech grup
 • określaliśmy liczbę ścian, krawędzi i wierzchołków – graniastosłupa i ostrosłupa

Dzisiaj dalej różne zadania.

Zadanie 3 / 104 – spróbujcie sami, potem sprawdźcie

I – A

II [ wąski walec ] – C

III [ na dole ] – B

Zadanie 3 / 216 – spróbujcie sami, potem sprawdźcie

 1. stożek
 2. sześcian
 3. walec
 4. ostrosłup o podstawie kwadratu
 5. prostopadłościan
 6. kula

Zadanie 8 / 217 – spróbujcie sami, potem sprawdźcie

a)

promień = 7,5 cm, średnica = 2 razy dłuższa, = 15 cm

kula nie zmieści się w pudełku, ponieważ 15 cm > 14 cm, ten wymiar za mały

b)

tutaj również bierzemy pod uwagę najmniejszy wymiar, średnica = 13,4 cm.

*

Dzisiaj to wszystko, dzisiaj bez pracy domowej, do wtorku.

Pozdrawiam 🙂

*

27. 04. 2021

Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Zaczynamy nowy dział – notatki w zeszycie gładkim 🙂

Podział figur przestrzennych na trzy grupy:

 • graniastosłupy
 • ostrosłupy
 • bryły obrotowe: walec, stożek , kula

*

zadanie 1 / 215

 • nazywaliśmy figury przestrzenne – bryły, zaliczaliśmy do jednej z trzech grup

*

 • zadanie 2 / 103 – ściany , krawędzie, wierzchołki
 • praca domowa : zad. 1 / 103

*

I jeszcze małe utrwalenie, obejrzyjcie filmik

*

Następna lekcja na platformie, pozdrawiam 🙂

*

26. 04. 2021

Temat: Rozwiązywanie równań – utrwalenie.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Utrwalaliśmy rozwiązywanie równań – zaliczanie działu.

*

Pozdrawiam 🙂

*

23. 04. 2021

Temat: Rozwiązywanie równań – zadania z geometrii.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Geometria w zadaniach.

 • Układaliśmy równania do zadań i rozwiązywaliśmy je.
 • Zad. 5 / 203
 • praca domowa : zad. 15 / 207

*

I w ramach utrwalenia – filmik

*

To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam 🙂

*

22. 04. 2021

Temat: Zadania różne – rozwiązywanie równań.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Lekcja na platformie. wykonajcie proszę zadania, pamiętajcie o notatkach.

Zaczniemy od filmiku

I jeszcze jeden – równania w geometrii – omówimy na lekcji, teraz popatrzcie.

*

Spróbujcie zrobić zadania samodzielnie, sprawdźcie z moimi rozwiązaniami 🙂

Zad. 12 / 207

Asia x  [ciasteczek]

Tomek 2x

Zostało 7

razem 25

Ile ciasteczek zjadła Asia?

układamy równanie

x + 2x + 7 = 25 / -7

x + 2x + 7 – 7 = 25 – 7

x + 2x = 18

3x = 18 / : 3

x = 6

Zad. 10 / 206

banknoty po 50 zł    x

banknoty po 100 zł  x

razem 12 000 zł

Ile dostał banknotów?

50 x + 100 x = 12 000

150 x = 12 000 / : 150

x = 80

pan Kowalski dostał 80 banknotów po 50 zł oraz 80 banknotów po 100 zł, razem 160 banknotów.

*

Praca domowa

 • zad. 9 / 206
 • zad. 11 / 206

*

Wszystko sprawdzimy w piątek na teamsach, pozdrawiam 🙂

*

20. 04. 2021

Temat: Obliczenia praktyczne – rozwiązywanie równań.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Układamy równania do zadań.

 • rozmawialiśmy o równaniach i pracy domowej
 • zad. 1 a, 6 / 205
 • praca domowa – zad. 1 – b, c ; 3, 4 / 205

*

Ćwiczcie rozwiązywanie równań oraz układanie równań do zadań.

Pozdrawiam 🙂

*

19. 04. 2021

Temat: Zadania tekstowe – rozwiazywanie równań.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

po lekcji na teamsach.

Sprawdziliśmy prace domową.

Uczyliśmy się zapisywania równań do zadań tekstowych.

Zadania 1, 2 / 101 – zeszyt ćwiczeń

Zadanie 2 / 205 – podręcznik

*

15. 04. 2021

Temat: Rozwiązywanie równań – ćwiczenia .

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Trochę trudniejsze równania.

Zad. 2 / 202

a)

 • 97 = 2x – 5
 • zamieniamy stronami, niewiadoma powinna być po lewej stronie równania
 • 2x – 5 = 97
 • do obu stron dodajemy 5
 • 2x – 5 + 5 = 97 + 5
 • 2x = 102
 • dzielimy obie strony przez liczbę stojącą przy niewiadomej czyli przez 2
 • 2x = 102 / : 2
 • x = 51

b)

 • 43 = 7 + 9x
 • zamieniamy stronami
 • 7 + 9x = 43
 • od obu stron odejmujemy 7
 • 7 – 7 + 9x = 43 – 7
 • 9x = 36
 • dzielimy obie strony przez liczbę stojącą przy niewiadomej
 • 9x = 36 / : 9
 • x = 4

I jeszcze filmik, małe powtórzenie

Jeszcze jeden 🙂

*

To wszystko, pozdrawiam 🙂

*

13. 04. 2021

Temat: Rozwiązywanie równań.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

Zaczynamy rozwiązywać równania.

Zeszyt ćwiczeń strona 99.

 • Robiliśmy przykłady z każdego z zadań. Pozostałe przykłady to praca domowa.

*

Pozdrawiam 🙂

*

12. 04. 2021

Temat: Liczba spełniająca równanie.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • sprawdziliśmy prace domową
 • określiliśmy – co to znaczy, że liczba spełnia równanie

*

 • zad. 1 / 198 – ustnie
 • zad. 2 a / 198
 • zad. 3 / 198
 • praca domowa – dokończ, zad. 2 – b, c / 198

*

Dzisiaj to wszystko, do jutra – pozdrawiam

*

09. 04. 2021

Temat: Zapisywanie równań – ćwiczenia.

*

Dzień dobry Dzieci!

Ćwiczymy dalej 🙂

Zaczniemy od filmiku

*

Kilka zadań z podręcznika

Zadanie 3 / 195

Czytajcie uważnie treść zadania, zapisujemy równanie do zadania, nie rozwiązujemy

 • b)
 • x – 5,4 = – 4,5
 • c)
 • 2,5x = 100
 • e)
 • 2x + 5 = 10

Zadanie 4 / 195

 • b)
 • 7x + 2 * 18 = 85
 • d)
 • 2 * 60 + 2x = 300
 • e)
 • 3x + x = 348

*

Praca domowa

 • dokończcie zadania 3, 4 / 195
 • zad. 5 / 196 [ 10% to 0,1 ; 50% to 0,5 ]

*

To wszystko, w poniedziałek na teamsach tłumaczymy dalej

Pozdrawiam Was, „)

*

08. 04. 2021

Temat: Zapisywanie równań.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj uczyliśmy się zapisywać równania do danego działania lub zadania.

Robiliśmy zadania z zeszytu ćwiczeń

 • zad. 1, 3 / 96
 • zad. 5 / 97
 • zaczęliśmy zadanie 4 / 97
 • praca domowa – zad. 2 / 96

*

Na dzisiaj to wszystko, jutro lekcja na platformie.

Pozdrawiam Was 🙂

*

30. 03. 2021

Temat: Zadania i ćwiczenia utrwalające – wyrażenia algebraiczne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj różne zadania i ćwiczenia utrwalające – wyrażenia algebraiczne.

Zaliczanie działu.

*

Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych:)

*

29. 03. 2021

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych – ćwiczenia.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj dalej ćwiczenia, wyrażenia algebraiczne.

 • zeszyt ćwiczeń – wybrane przykłady z zadań 8, 11, 12 / 94 – 95
 • pozostałe przykłady z tych zadań to praca domowa

*

Pozdrawiam, do jutra 🙂

*

26. 03. 2021

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach. Dzisiaj robiliśmy zadania z zeszytu ćwiczeń.

 • sprawdziliśmy pracę domową, wyjaśniając zadania
 • niektóre przykłady z zadań: 1, 2, 4 / 93
 • pozostałe przykłady z tych zadań – to praca domowa
 • zadanie 3 / 93
 • zaczęliśmy zad. 6 / 94 – nie kończycie tego zadania

*

To wszystko, do poniedziałku, pozdrawiam 🙂

25. 03. 2021

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych – zadania tekstowe.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

 • Ważne wzory str. 186 – prosiłam o zapoznanie się z nimi!

obliczamy, podstawiając zamiast x

 • x = 100 , wówczas liczba punktów = 60 + ( 100 – 120 ) * 1,8 = 24
 • x = 120 , wówczas liczba punktów = 60 + ( 120 – 120 ) * 1,8 = 60
 • x = 130.5 , wówczas liczba punktów = 60 + ( 130,5 – 120 ) * 1,8 = 78,9

*

Małe powtórzenie, obejrzyjcie filmiki

Oglądajcie dalej

Jeszcze jeden

*

Praca domowa – spróbujcie zrobić zadania 7 oraz 8 / 187, podręcznik.

*

Omówimy wszystko na teamsach, pozdrawiam 🙂

*

23. 03. 2021

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj obliczanie wartości wyrażeń – zamiast litery – podstawiamy wartość liczbową.

 • zad. 1, 3 / 186 – podręcznik
 • zad. 4 / 92 – zeszyt ćwiczeń
 • zad. 3 , dla x = 1 , / 92 – zeszyt ćwiczeń

Praca domowa – przeanalizuj, spróbuj zapisać wyrazenia i obliczyć:

 • zad. 4, 5 / 186 – podręcznik

*

Kolejna lekcja na platformie, pozdrawiam 🙂

*

22. 03. 2021

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych – ćwiczenia utrwalające.

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj kolejna lekcja – utrwalanie zapisywania wyrażeń algebraicznych.

Robiliśmy zadania z podręcznika:

 • 2 / 179, przykłady wybrane
 • 4, 5, 6 / 180
 • 9, 11 / 181

Praca domowa : zad. 8, 10 / 181 oraz zad. 15 / 182

*

Jutro lekcja na teamsach, pozdrawiam

*

19. 03. 2021

Temat: Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj ćwiczenia w odczytywaniu i zapisywaniu wyrażeń algebraicznych.

Zeszyt ćwiczeń : cała strona 87 ora zad. 13 / 89

Na dzisiaj to wszystko, pamiętajcie o zaliczaniu liczb całkowitych i ułamków w poniedziałek i wtorek.

Pozdrawiam 🙂

*

18. 03. 2021

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Wprowadzamy wyrażenia algebraiczne.

To wyrażenia, w których występują nie tylko cyfry, ale również liczby.

 • Małe przypomnienie – zwykłe zapisywanie – spróbujcie obliczyć , jeżeli można – zad. 1 / 179 , podręcznik
 • obejrzyjcie proszę filmik

*

To na dzisiaj wszystko, jutro na lekcji zaczynamy pracę z wyrażeniami algebraicznymi.

Pozdrawiam Was, do jutra 🙂

*

16. 03. 2021

Temat: Zadania tekstowe – liczby dodatnie i ujemne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach

Dzisiaj działania wykorzystujące kolejność wykonywania działań – zad. 6 / 174

Zadania różne – omawialiśmy, rozwiązywaliśmy – strona 175:

 • zad. 1 – graficzne przedstawienie liczb ujemnych
 • zad. 7 – średnia arytmetyczna
 • zad. 3 – oś liczbowa
 • zad. 4 – szacowanie wyników

*

Dzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

12. 03. 2021

Temat: Kolejność wykonywania działań – liczby ujemne.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Kolejność wykonywania działań – zawsze tak samo:

 • nawiasy,
 • potęgowanie,
 • mnożenie, dzielenie – lub odwrotnie – to, co pierwsze od lewej strony,
 • dodawanie, odejmowanie – lub odwrotnie – to, co pierwsze od lewej strony

*

Zadania z zeszytu ćwiczeń

 • sprawdzenie krzyżówki
 • zad. 7 / 85
 • zad. 13 / 86

*

11. 03. 2021

Temat: Działania na liczbach dodatnich i ujemnych – ćwiczenia.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

*

Przypomnimy sobie potęgowanie

*

Kolejność wykonywania działań – taka sama, jak w przypadku liczb naturalnych.

Łatwa krzyżówka – zad. 8 / 85 z zeszytu ćwiczeń

To wszystko, pozdrawiam

*

09. 03. 2021

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb – ćwiczenia utrwalające.

*

Po lekcji na teamsach.

Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:

 • 2, 4, 5 / 84
 • 9 / 86
 • praca domowa – zad. 4 / 174 , podręcznik

*

Na dzisiaj to wszystko, następna lekcja na platformie, pozdrawiam

*

08. 03. 2021

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj mnożenie i dzielenie liczb, również tych, które ” mają minusy”.

Jeżeli mnożymy przez siebie liczby o znakach przeciwnych, czyli ujemną i dodatnią – to wynik jest ujemny. Podobnie jest z dzieleniem.

 • Jeżeli mnożymy – lub dzielimy_ liczby o tym samym znaku, tzn. dwie liczby dodatnie lub dwie liczby ujemne – to wynik jest dodatni.
 • R0biliśmy przykłady z zadania 1 / 173
 • Niektóre przykłady z zadania 3 / 174
 • Praca domowa zad. 3 : a, b, d, i, k / 174
 • obejrzyjcie filmik

*

Na dzisiaj to wszystko, do jutra

*

05. 03. 2021

Temat: Ćwiczenia utrwalające – dodawanie i odejmowanie liczb.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj ćwiczyliśmy – utrwalaliśmy działania na liczbach.

Myślę, że teraz już potraficie zrobić działania na liczbach.

Przypominam , że plik z lekcją jest na teamsach. To whiteboard.

Dzisiaj bez pracy domowej. Pozdrawiam was, do poniedziałku

*

02. 03. 2021 oraz 04. 03. 2021

Temat: Liczby wymierne – dodawanie i odejmowanie.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj liczby wymierne – a więc ułamki zwykłe, dziesiętne – również te, w których występuje minus.

*

Małe przypomnienie, to będzie nam potrzebne

 • zadania z zeszytu ćwiczeń , strony 81 – 83, przykłady, które opuściliśmy: podręcznik zad. 3 / 170 oraz zad. 8 / 171
 • ćwiczcie samodzielnie, jak najwięcej, to są rzeczy trudne, trzeba to po prostu wyćwiczyć!

*

Możecie sprawdzić, czy dobrze zrobiliście, nie przepisywać!!

*

Pozostałe samodzielnie 🙂

Pozdrawiam serdecznie, do kolejnej lekcji na teamsach

*

01. 03. 2021

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych – ćwiczenia.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

dzisiaj ćwiczyliśmy działania na liczbach całkowitych.

 • zadania z zeszytu ćwiczeń : 9, 10, 11, 12, 13, 14 / 82 – 83
 • praca domowa : zad. 15, 16 / 83

*

To wszystko, do jutra na teamsach

*

26. 02. 2021

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj nowe rzeczy, ale nieźle sobie radziliście.

 • podczas zajęć z podręcznika zad. 2 a – m / 170
 • praca domowa z zeszytu ćwiczeń : zad. 1 / 80 oraz 3 a, b, c, e / 81

*

W ramach utrwalenia obejrzyjcie filmiki

*

*

To na dzisiaj wszystko, pozdrawiam Was serdecznie

*

25. 02. 2021

Temat: Zadania tekstowe i ćwiczenia utrwalające – porównywanie liczb.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Jak zawsze w zeszycie proszę o notatkę, szczególnie to, co piszę na platformie.

Małe przypomnienie – obejrzyjcie filmiki

Jeszcze jeden

Teraz łatwiej.

*

Zaczniemy od zadań tekstowych.

Podręcznik, zad. 3 / 166

 • a) odległość możemy obliczyć dwoma sposobami – odległość zawsze ma wartość dodatnią
 • obie wartości poniżej zera, odejmujemy je
 • od wartości większej odejmujemy wartość mniejszą – ten sposób dokładnie omawiając działania na liczbach całkowitych
 • stosujemy wartość bezwzględną
 • [ – 245 ] – [ – 28] = 245 – 28 = 217
 • b)
 • obie wartości poniżej zera – odejmujemy je
 • [ – 523 ] – [ – 9 ] = 523 – 9 = 514
 • c)
 • wartości po obu stronach zera – dodajemy je
 • [ – 14] + [ 17 ] = 14 + 17 = 31
 • d)
 • wartości po obu stronach zera – dodajemy je
 • [ 368 ] + [ – 523 ] = 368 + 523 = 891

*

W zeszycie proszę o zrobienie

 • zadania 4 / 166 , z podręcznika
 • zeszyt ćwiczeń : 8 / 77 ; 16 oraz 18 / 79

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was serdecznie, do piątku

*

23. 02. 2021

Temat: Porównywanie liczb – liczby przeciwne, wartość bezwzględna.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • Dzisiaj powtarzaliśmy porównywanie liczb, liczby dalej lub mniej oddalone od zera. Im liczba bardziej oddalona od zera w lewo – tym jest mniejsza.
 • Zad. 6 / 77
 • Liczby przeciwne – to liczby równo oddalone od zera, znajdują się po obu stronach zera
 • Liczba przeciwna do danej liczby – zmiana znaku na przeciwny do danej liczby
 • zad. 13 / 78 , zeszyt ćwiczeń
 • Wartość bezwzględna liczby jest zawsze liczbą dodatnią
 • zad. 15 / 79
 • Liczba wymierna – jako iloraz liczb całkowitych
 • zad. 9 / 78
 • praca domowa , zeszyt ćwiczeń: zad. 5 oraz 7 / 77 ; 12 / 78 ; 14 / 79

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was serdecznie

*

22. 02. 2021

Temat: Porównywanie liczb – oś liczbowa.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj zaczęliśmy nowy dział – Liczby dodatnie i liczby ujemne.

 • liczby naturalne: 1, 2, 3, 4, …
 • liczby całkowite : …- 5, – 4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, ..
 • liczby ujemne: – 8, – 20 itd
 • 0 nie jest ani liczbą dodatnią ani liczbą ujemną
 • liczby wymierne : to liczby całkowite oraz liczby dziesiętne ( 7,2 ) oraz ( – 7,2 ), ułamki zwykłe 2/5, oraz ( – 2/5 ).
 • oś liczbowa – podręcznik strona 164
 • zadania z zeszytu ćwiczeń, strona 76
 • i jeszcze filmik, obejrzyjcie proszę

Jeszcze jeden

*

Praca domowa , zeszyt ćwiczeń, zad. 4 / 76

Ćwiczcie, oglądajcie filmiki, pozdrawiam serdecznie

*

19. 02. 2021

Temat: Zadania i ćwiczenia utrwalające – procenty.

*

Dzien dobry !

*

Po lekcji na teamsach.

Sprawdzaliśmy i tłumaczyliśmy prace domową., z zeszytu ćwiczeń.

Robiliśmy zadania z podręcznika ze strony 160 oraz powtórzeniowe ze strony 161.

*

Na tym kończymy procenty.

*

Pozdrawiam, do poniedziałku.

*

18. 02. 2021.

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Temat dodatkowy, stąd gwiazdka.

 • Podręcznik, strona 160, można przeanalizować przykłady .
 • zad. 2 / 75 – zeszyt ćwiczeń
 • 50% to 1/2, a więc aby obliczyć liczbę mnożymy 45 x 2 = 90
 • 25% = 1/4 , czyli 110 x 4 = 440 ( 110 : 1/4 = 110 x 4 )
 • 10% = 1/10, czyli 4,2 x 10 = 42 ( 42 : 1/10 = 42 x 10 )
 • 20% = 1/5 , czyli 14 x 5 = 70
 • 1% = 1 / 100, czyli 8 x 100 = 800
 • 200% = 2 , czyli 160 : 2 = 80

*

Jeszcze filmik

*

Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie.

Praca domowa : pozostałe zadania z zeszytu ćwiczeń, strona 75.

*

Pozdrawiam, do jutra na teamsach.

*

16. 02. 2021

Temat: Obniżki i podwyżki – zadania tekstowe.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj omawialiśmy zadania z podręcznika:

 • zad. 3, 4, 7 / 158
 • praca domowa zad. 5, 6 / 158

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was serdecznie

*

15. 02. 2021

Temat: Obniżki i podwyżki.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Obliczaliśmy o jaką kwotę obniżono cenę towaru, znaliśmy o jaki procent obniżono tę cenę.

Na lekcji robiliśmy zadania 2 / 73 oraz 4 / 74

Praca domowa : zad. 1, 3 / 73 – można obliczenia wykonać w zeszycie. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

12. 02. 2021

Temat: Obliczenia procentowe – zadania tekstowe.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj bardzo dużą część lekcji zajęła nam praca domowa.

Robiliśmy zadania 9, 10 / 72 z zeszytu ćwiczeń.

Pozostałe zadania z tej strony – to praca domowa.

Do ćwiczenia , nieobowiązkowo – zadania z podręcznika:

 • 7, 8 / 155
 • 9 – 13 / 156

*

Na dzisiaj to wszystko, Pozdrawiam

*

11. 02. 2021

Temat: Obliczenia procentowe.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Proszę – to wszystko powtórzenie – ćwiczcie, czyli wykonajcie zadania ze stron 70 – 71. Tyle, ile dacie radę. Jutro na lekcji – wszystko sprawdzimy i wyjaśnimy.

*

Przypominam – filmik, który zawsze możecie obejrzeć, na jednej z poprzednich lekcji.

Nic mi nie odsyłacie, pozdrawiam.

*

09. 02. 2021

Temat: Diagramy procentowe.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • Dzisiaj poznawaliście diagramy procentowe: słupkowe, prostokątne i kołowe.
 • Odczytywaliśmy dane z diagramu, ustalaliśmy rozwiązanie zadań.
 • zadania ze stron 151 – 153 z podręcznika
 • zeszyt ćwiczeń zad. 1, 2 strona 68
 • praca domowa zad. 4, 5 / 69 zeszyt ćwiczeń

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam

*

08. 02. 2021

Temat: Jaki to procent – obliczenia za pomocą kalkulatora.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

dzisiaj wykorzystywaliśmy kalkulator do naszych obliczeń. Robiliśmy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, strona 67.

Proszę pamiętać o pracy domowej, wykonanej samodzielnie.

*

Pozdrawiam, do jutra.

*

05. 02. 2021

Temat: Jaki to procent – ćwiczenia i zadania utrwalające.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na reamsach.

Dzisiaj ćwiczenia utrwalające poprzednią lekcję.

Radzicie sobie dobrze, więc ćwiczenia są samą przyjemnością.

*

 • sprawdziliśmy pracę domową
 • ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – strona 66, pozostałe to praca domowa
 • podręcznik , zad. 5, 6, 7, 8 / 146

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam, do usłyszenia

*

04. 02. 2021

Temat: Jaki to procent?

*

Dzien dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Procenty, z którymi doskonale sobie radzicie.

Zaczniemy od filmiku

*

zeszyt ćwiczeń strona 65

 • zad. 1 . jaki procent kwiaty żółte – liczymy , ile jest żółtych i dzielimy przez liczbę wszystkich kwiatów – i albo mnożymy przez 100% albo zamieniamy na procent; podobnie kwiaty czerwone
 • zad. 2 – liczymy wszystkie ptaki, liczymy poszczególne gatunki, dzielimy dany rodzaj przez liczbę wszystkich ptaków i zamieniamy na procent

*

praca domowa

 • podręcznik, zadania w zeszycie, zad. 1, 2 / 145
 • zeszyt ćwiczeń strona 65

*

To wszystko na dzisiaj, do jutra na teamsach, pozdrawiam Was

*

02. 02. 2021

Temat: Procenty i ułamki – ćwiczenia utrwalające.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj robiliśmy zadania z podręcznika, niektóre ustnie:

 • 1 / 140
 • 5 / 141, zapisywaliśmy zamianę
 • 7 / 141
 • 8 / 142
 • 12 a, b, e / 143
 • 13 a, b / 143
 • 11 / 142

*

praca domowa, również z podręcznika, wykonajcie w zeszycie:

 • 12 c, d , f / 142
 • 13 c, d / 142

*

To wszystko na dzisiaj, następna lekcja na platformie, pozdrawiam

*

01. 02. 2021

Temat: Procenty i ułamki.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj powtarzaliśmy wiadomości z klas młodszych.

Robiliśmy zadania z zeszytu ćwiczeń, strony 63 – 64.

*

Obejrzyjcie jeszcze filmiki

*

I jeszcze jeden

*

To na dzisiaj wszystko, do usłyszenia

*

29. 01. 2021

Temat: Sprawdzian: ” Pola figur. „

*

28. 01. 2021

Temat: Zadania utrwalające przed sprawdzianem.

*

Dzien dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Mam nadzieje, że już jesteście przygotowani do sprawdzianu. To jutro, pamiętajcie o kamerkach i o tym, że nie otwieracie wcześniej sprawdzianu.:)

*

Pamiętacie – liczyliśmy pola wielokątów złożonych. Może filmik, który pomoże Wam utrwalić poznane wiadomości.

*

Proszę, zastanówcie się nad zadaniami ze strony135. My na lekcjach robiliśmy niektóre z tych zadań.

*

To na dzisiaj wszystko. Powodzenia!

*

26. 01. 2021

Temat: Powtórzenie przed sprawdzianem.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Powtarzaliśmy, robiliśmy różne zadania.

I tak , jak mówiłam. Zagadnienia do powtórzenia:

 • obliczanie obwodów poznanych wielokątów
 • obliczanie nieznanego boku, prostokąta i kwadratu – gdy znamy obwód i jeden z boków albo , gdy znamy pole i bok
 • obliczanie pola kwadratu, prostokąta, trójkąta, równoległoboku, rombu, trapezu
 • obliczanie wysokości, długości podstawy, długości przekątnej – dla poznanych wielokątów
 • i podsumowując – pola wielokątów złożonych – podział wielokąta na pola takich figur, których pola potrafimy obliczyć

*

Pamiętajcie o zadaniach, które robiliśmy na lekcji, zadania ” Przed klasówką”.

*

To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam.

*

25. 01. 2021.

Temat: Czworokąty – pola wielokątów złożonych.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

 • Dzisiaj pola wielokątów złożonych. To figury nietypowe. Zawsze dzielimy naszą figurę na takie wielokąty, których pola potrafimy obliczyć.
 • zadania z zeszytu ćwiczeń -zad. 6 / 62.
 • Można poćwiczyć, nie wszystko robiliśmy na lekcji – z podręcznika zad. 4, 5 / 134.

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam.

*

22. 01. 2021

Temat: Pole trapezu – ćwiczenia utrwalające.

*

Dzien dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach. Ostatni czworokąt, który poznajemy trapez, jedna para boków równoległych, którą nazywamy podstawami trapezu.

 • Zadania z podręcznika :
 • 1 / 133;
 • 3 / 134
 • 6 / 134

*

To na dzisiaj wszystko. Powtarzajcie pola figur, niedługo sprawdzian.

Pozdrawiam Was serdecznie

*

21. 01. 2021

Temat: Pole trapezu.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie pracazdalna.pl

Nowy temat – pole trapezu. Dość trudny wzór na obliczenie pola

P = 1 / 2 ( a + b ) x h

gdzie P to pole

a , b to podstawy

h to wysokość, zawsze prostopadła do podstaw

wzory pochodne

H = 2 x P / a + b

Prosze, zróbcie w zeszycie notatkę, dodatkowo podręcznik strona 133.

*

Teraz filmik

I jeszcze jeden

*

Proszę, wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadania ze strony 61, bez kaktusa

Po podstawieniu otrzymujemy następujące wyniki:, oczywiście cm kwadratowe

Zad. 1 :

 • 3, 75
 • 3,25
 • 4,5

Zad. 2

 • 25,5
 • 20
 • 33

Zad. 3

 • 2
 • 4
 • 3
 • 1

To wszystko, do usłyszenia, pozdrawiam Was

*

19. 01. 2021

Temat: Pole trójkąta – zadania utrwalające.

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Utrwalamy więc tutaj wiadomości i zadania z lekcji.

*

Najpierw filmik

*

Jeszcze jeden filmik

*

Podczas lekcji robiliśmy zadania z podręcznika, zad. 5, 6 / 132.

*

To wszystko, następna lekcja na platformie, pozdrawiam Was

*

18. 01. 2021

Temat: Pole trójkąta.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na teamsach.

Nasza lekcja tylko powtórzeniowa.

Z podręcznika notatka – pole trójkąta , wzór i wzory pochodne., str. 131.

Zad. 2 / 132

z zeszytu ćwiczeń zad. 1 a / 59

*

To wszystko, pozdrawiam, do jutra.

*

22. 12. 2020

Temat: Pole równoległoboku i rombu – ćwiczenia utrwalające.

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj ćwiczyliśmy obliczanie pola równoległoboku i rombu. Wykonaliśmy zadania 1, 3, 4 / 130

*

Jeszcze filmik, małe powtórzenie

Jeszcze jeden

*

To wszystko na dzisiaj. Ostatnai lekcja przed feriami, a więc

Wesołych Świąt!

*

21. 12. 2020

Temat: Pole równoległoboku i rombu.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj lekcja na teamsach.

Tutaj małe przypomnienie.

Pole równoległoboku P = a x h

a = P : h

h = P : a

Pole rombu P = a x h

Drugi ważny wzór, obliczanie pola z przekątnych. W czworokącie, w którym przekątne są prostopadłe P = (e x f ) : 2

e = (2 x P ) : f ( tak obliczamy długość przekątnej )

Wzory oczywiście do zapamiętania.

W zeszycie ćwiczeń zadania, rysowanie wysokości. Przypominam, że wysokość poprowadzona z danego wierzchołka zawsze prostopadle do boku leżącego naprzeciw tego wierzchołka.

*

Wykonajcie ćwiczenia ze strony 58.

*

17. 12. 2020

Temat: Pole prostokąta – zadania utrwalające.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Poprzednie zajęcia na teamsach – obliczaliśmy, przypominaliśmy sobie – obliczanie obwodu, pola, boku – prostokata i kwadratu.

Dodatkowo – do poprzedniej lekcji dołączyłam filmiki, które na pewno ułatwią Wam wykonanie dzisiejszej lekcji.

*

Proszę , zróbcie w zeszycie , zadania z podręcznika, to zadania powtórzeniowe do naszej poprzedniej lekcji:

 • zad. 5 / 126
 • zad. 6 / 126
 • zad. 13 / 127
 • zad. 14 / 128

*

Na dzisiaj to wszystko, do jutra, pozdrawiam

*

15. 12. 2020

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj u wszystkich bardzo zła jakość połączeń internetowych. Nie denerwujcie się, jeżeli nie możecie dołączyć do zajęć. Zróbcie polecenia zapisane na platformie, wszystko będzie dobrze.

*

Powtarzaliśmy obliczanie obwodu i pola prostokąta i kwadratu. Znacie to klas młodszych. Oczywiście również brakującego boku, gdy znamy np. obwód i drugi bok.

Zamienialiśmy jednostki powierzchni ( pola ), to tez zamienialiśmy w młodszych klasach, na pewno dacie radę.

Do zeszytu notatka, wszystko co jest wytłuszczonym drukiem, wraz z rysunkami, ze stron 124 – 125, z podręcznika.

*

Robiliśmy zadania z zeszytu ćwiczeń, strony 55 – 56.

*

Dla tych, którzy chcą więcej sobie przypomnieć – filmiki

*

*

Obliczanie boku

*

I teraz przypomnienie , jednostki pola i obliczanie pola kwadratu i prostokąta

Jeszcze jeden

Już teraz na pewno wszystko łatwe

*

To wszystko, do jutra, pozdrawiam.

*

14. 12. 2020

Temat: Zadania tekstowe – prędkość, droga, czas.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj omawialiśmy zadania z zeszytu ćwiczeń, zamienialiśmy jednostki, obliczaliśmy drogę, czas i prędkość.

*

Zadanie 2, 4 i 5 / 52 – 53. / zeszyt ćwiczeń.

Powodzenia

*

10. 12. 2020

Temat: Prędkość, droga i czas – rozwiązywanie zadań.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie.

Omawialiśmy na ostatnich lekcjach prędkość, drogę i czas.

Mam nadzieję, że po naszych ćwiczeniach nie macie już problemów z obliczeniami.

W ramach sprawdzenia samych siebie – spróbujcie zrobić z zeszytu ćwiczeń kilka zadań :

 • 1 / 52
 • 3 / 53
 • 6 / 54
 • 7 / 54 , pamiętajcie, że 20 minut to 1/3 godziny (h)

*

Dzisiaj króciutko, nic mi nie odsyłajcie.

Jutro proszę normalnie dołączcie do lekcji, omówimy sobie wszystkie zadania. Nic mi nie odsyłajcie.

Osoby, które piszą poprawę – będą oczywiście pisać, reszta normalna lekcja. Jak w szkole 🙂

*

Pozdrawiam Was serdecznie, dużo zdrówka – jak zawsze

*

08. 12. 2020

Temat: Czas – obliczenia, zadania tekstowe.

*

Po lekcji na teamsach.

*

Dzisiaj zbieramy wszystkie wiadomości dotyczące drogi, prędkości i czasu.

*

 1. Aby obliczyć drogę mnożymy prędkość przez czas.
 2. Aby obliczyć prędkość dzielimy drogę przez czas.
 3. Aby obliczyć czas dzielimy drogę przez prędkość.

*

To jest bardzo ważne – ZAPAMIĘTAJCIE!*

*

Obejrzyjcie filmik

*

Na lekcji robiliśmy zadania z podręcznika:

 • zad. 1 / 116
 • zad. 1 / 118
 • powtarzaliśmy zad. 1 / 111
 • zadanie na dodatkową ocenę – super zagadka / 115

*

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń strona 51

*

To wszystko. Pozdrawiam

*

07. 12. 2020

Temat: Droga i prędkość – zadania tekstowe.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj powtarzaliśmy poznane już wiadomości dotyczące obliczania drogi i prędkości.

Zadania z podręcznika:

 • 4, 5, 6 / 115

*

To wszystko, do jutra, pozdrawiam

*

04. 12. 2020

Temat: Sprawdzian – Test : ” Liczby na co dzień „.

03. 12. 2020

Temat: Prędkość – obliczenia, jednostki, zadania.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Dzisiaj lekcja na platformie. Bardzo proszę obejrzyjcie filmik,

*

Teraz już na pewno wszystko rozumiecie.

*

Jednostki prędkości : m/s ; m/min ; km/h ; km/s

Aby obliczyć prędkość – drogę dzielimy przez czas , w którym ta droga została pokonana.

Prędkość odnosi się zawsze do jednostkowego czasu: 1 s, 1 min, 1 h ( godziny ).

Podręcznik, zadanie 1 / 114

 • samolot: 2400 km : 4 h = 600 km/h
 • pieszy: 1,5 km : 0,5 h = 3 km/h
 • kombajn: 100 m : 5 min = 20 m/min
 • pies: 150 m : 12 s = 12,5 m/s

Zad. 3 / 114

Które zwierzę jest szybsze kangur czy zebra?

 • zebra: 3 km : 4 min = 0,75 km/min
 • kangur: 8 km : 10 min = 0,80 km/min
 • Odp. Szybszy jest kangur

*

Praca domowa:

Proszę spróbujcie wykonać zadania z zeszytu z zeszytu ćwiczeń ze strony 50.

Jeżeli będziecie mieli trudności – zostawcie to do lekcji w poniedziałek.

*

Przypominam – jutro sprawdzian. Nie otwieracie go, nie sprawdzacie, nie klikacie w niego – dopóki nie zaczniemy lekcji.

*

Pozdrawiam, dużo zdrówka

*

01. 12. 2020

Temat: Zadania tekstowe – droga.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Bardzo dobrze pracowaliście na zajęciach. Zadania robiliście bardzo sprawnie.

Na zajęciach robiliśmy zadania z podręcznika:

 • 1 / 111
 • 2, 3 / 112

Proszę również o odrobienie pracy domowej – sprawdzimy wszystko dopiero w poniedziałek:

 • podręcznik , zad. 4 oraz 6 / 112
 • zeszyt ćwiczeń – str. 49

Jeszcze mała powtórka

To na dzisiaj wszystko.

Pozdrawiam Was serdecznie

*

30. 11. 2020

Temat: Zadania utrwalające – Liczby na co dzień.

*

Dzień dobry Dzieci!

*

Po lekcji na teamsach.

Powtarzaliśmy zamianę jednostek masy i długości oraz zadania ze skali – przeliczanie skali na odległość w terenie, wyznaczanie skali mapy oraz obliczanie odległości rzeczywistej, gdy znamy skalę mapy i odległość między tymi punktami na mapie.

*

Powtarzajcie, w piątek sprawdzian.

Pozdrawiam

*

27. 11. 2020

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj powtórzenie według poniższych punktów. Proszę, przygotujcie – na lekcję w poniedziałek, te zagadnienia, które są dla Was do utrwalenia.

 • obliczenia związane z czasem i kalendarzem
 • znaki rzymskie – wieki
 • zamiana jednostek masy i długości – pamiętajcie, macie filmiki na platformie
 • zadania tekstowe – masa, zeszyt ćwiczeń zad. 7 / 35
 • skala- np. zad. 1, 2, 3, 5 / 79 oraz zad. 8 / 80
 • zaokrąglanie liczb , zeszyt ćwiczeń strony 39 – 41
 • odczytywanie diagramów i wykresów

*

Może krótkie przypomnienie, obejrzyjcie dwa filmiki 🙂

I jeszcze jeden :

*

To na dzisiaj wszystko, pozdrawiam Was serdecznie , do poniedziałku 🙂

*

26. 11. 2020

Temat: Odczytywanie danych przedstawionych na diagramach i wykresach – ćwiczenia.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj lekcja powtórzeniowa. Na ostatnich lekcjach bardzo dobrze odczytywaliście diagramy i wykresy, nie mieliście żadnych problemów.

*

 • Proszę o wykonanie zadań, które przesłałam Wam w zakładce zadania na mobidzienniku.
 • Proszę o odesłanie tych zadań w terminie, który podałam w zadaniach
 • To jest praca domowa, obowiązkowa

*

Pozdrawiam Was serdecznie, dużo zdrówka, do jutra

*

24. 11. 2020

Temat: Odczytywanie danych przedstawionych na wykresach.

*

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj robiliśmy zadania z zeszytu ćwiczeń:

 • 1 / 46
 • 2, 3 / 47

I jeszcze jedno:

 • praca domowa 4, 5 / 48 nic mi nie odsyłacie

Pozdrawiam, dużo zdrówka 🙂

*

23. 11. 2020

Temat: Odczytywanie informacji z tabel i diagramów.

*

Dzię dobry Dzieci!

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj ćwiczyliśmy odczytywanie informacji z diagramów, tabel.

Zrobiliśmy zadania z podręcznika: str. 93 – 98

 • ćwiczenie B
 • zad. 3
 • zad. 5
 • zad. 6
 • zad. 11 – zaczęliśmy

*

Praca domowa z zeszytu ćwiczeń:

 • zad. 1, 2 / 44
 • zad. 3 / 45

*

To na dzisiaj wszystko, pozdrawiam, do jutra 🙂

*

20. 11. 2020

Temat: Kalkulator.

*

Po lekcji na teamsach.

Dzieci, sprawdziliśmy zaokrąglanie liczb. Cieszę się, że zrobiliście wszystko dobrze. Jeżeli są zadania do sprawdzenia, wysyłajcie do mnie.

*

Kalkulator. Proszę , przeczytajcie krótkie wyjaśnienie obsługi kalkulatora, to treści w podręczniku na stronie 87 – 88.

*

Robiliśmy zadanie 1 / 42 z zeszytu ćwiczeń, chyba nie było z nim problemu 🙂

*

Praca domowa to zad. 3 / 42 oraz 4 / 43.

Tym razem nic mi nie odsyłajcie !

*

Obejrzyjcie proszę jeden filmik, przypomnicie sobie wykonywanie działań na kalkulatorze

*

To na dzisiaj wszystko.

Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia 🙂

*

19. 11 .2020

Temat : Zaokrąglanie liczb – c.d.

*

Dzień dobry Dzieci!

Dzisiaj lekcja na platformie pracazdalna.pl

 • W ramach powtórzenia zadanie 9 / 40 z zeszytu ćwiczeń.

*

Teraz nowa lekcja.

*

Proszę – obejrzyjcie filmiki, przeczytajcie wskazówki i wykonajcie zadaną pracę.

Zaczniemy od filmików. Oglądajcie 🙂

*

*

W zeszycie , pod tematem, obie tabelki ze strony 84 z podręcznika, zaokrąglanie do jedności oraz do części dziesiątych.

*

Teraz zeszyt ćwiczeń, strona 41

Pamiętajcie:

 • zaokrąglanie do jedności – patrzymy na części dziesiąte, czyli na pierwsze miejsce po przecinku – gdy jest 0, 1, 2. 3, 4 – cyfra jedności nie zmienia się; gdy 5, 6, 7, 8, 9 – cyfra jedności jest większa o 1
 • zaokrąglenie do części dziesiątych – patrzymy na części setne, czyli na drugie miejsce po przecinku – gdy gdy jest 0, 1, 2. 3, 4 – części dziesiątych nie zmienia się; gdy 5, 6, 7, 8, 9 – cyfra części dziesiątych jest większa o 1
 • zaokrąglenie do części setnych – patrzymy na części tysięczne, czyli na trzecie miejsce po przecinku – gdy jest 0, 1, 2. 3, 4 – cyfra części setnych nie zmienia się; gdy 5, 6, 7, 8, 9 – cyfra części jest większa o 1
 • zaokrąglenie do części tysięcznych – patrzymy na czwarte miejsce po przecinku – gdy jest 0, 1, 2. 3, 4 – cyfra części tysięcznych nie zmienia się; gdy 5, 6, 7, 8, 9 – cyfra części jest większa o 1

Spróbujcie zrobić jak najwięcej przykładów ze strony 41. Powodzenia

Do usłyszenia na teamsach.

Pozdrawiam

Elżbieta Kolczyńska

*

17. 11. 2020

Temat: Zaokrąglanie liczb.

Dzień dobry Dzieci!

Lekcja po teamsach. Według umowy wysyłam Wam różne wiadomości.

Dla osób, które chcą powtórzyć lub nie uczestniczyły w lekcji krótkie powtórzenie.

Teraz już chyba prościej 🙂

Proszę, w ramach notatki w zeszycie tabelki z podręcznika strony 83-84 :

 • zaokrąglanie do dziesiątek
 • zaokrąglanie do setek
 • zaokrąglanie do tysięcy

Na lekcji robiliśmy przykłady z zeszytu ćwiczeń. W ramach pracy domowej proszę o dokończenie zadań:

 • 1, 2, 3, 4 / 39
 • 6, 7, 9, 10 / 40

To wszystko Dzieci, do usłyszenia w piątek. Pamiętajcie o lekcji w czwartek.

Pozdrawiam Was Serdecznie 🙂

*

16. 11. 2020

Temat: Skala na mapach i planach.

Dzień dobry Dzieci!

Lekcja na teamsach, skala. Może powiecie, że trudne 🙂 Ale damy radę.

*

Możemy zacząć od filmiku

*

Temat na stronie 78 w podręczniku.

 • Zapisz zamianę i wyjaśnienie, w jaki sposób przeliczamy skalę, ramka strona 78.
 • zadania 1, 2, 5 / 79
 • zadanie 8 / 80
 • praca domowa zeszyt ćwiczeń – 2, 3 / 38

Możecie obejrzeć w wolnej chwili – omówimy to na powtórzeniu – dwa filmiki 🙂

I jeszcze jeden 🙂

*

Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Kolczyńska

*

03. 11. 2020

Temat: Kalendarz i czas.

Po lekcji na teamsach.

Ćwiczyliśmy zamianę czasu – zarówno godziny i minuty, jak i dni, tygodnie, miesiące.

 • Podręcznik – temat na stronie 70.
 • zadanie 2 / 71 – podręcznik
 • zadanie 9 / 71
 • zadanie 13 / 71
 • praca domowa – zeszyt ćwiczeń zadanie 1, 2, / 33

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Kolczyńska

*

30. 10. 2020

Temat: Zadania tekstowe – jednostki masy i długości.

Po lekcji na teamsach.

Dzisiaj ćwiczyliśmy w dalszym ciągu zamianę jednostek.

Proszę o wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń:

 • 7 / 35
 • 11, 12 / 36

Pozdrawiam i do zobaczenia Dzieci 🙂

*

29. 10. 2020

Temat: Zamian jednostek masy i długości – ćwiczenia.

Dzień dobry Dzieci!

Po lekcjach na teamsach.

Spójrzcie do podręcznika, przypominaliśmy i utrwalaliśmy zamianę jednostek masy i długości.

Może kilka filmików, moze to ułatwi Wam pracę.

Jeszcze jeden

Teraz przypomnienie masy

I ostatni :

Proszę wykonajcie z zeszytu ćwiczeń zadania:

 • 1, 2, 3 / 34
 • 6 / 35
 • 9, 10 / 36

Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie

*

27. 10. 2020

Temat: Jednostki masy i jednostki długości.

Witam Dzieci!

Na lekcji na teamsach przypomnimy sobie zamianę jednostek masy i długości. Lekcja odbędzie się w czwartek, według Waszego planu lekcji. Proszę, przypomnijcie sobie zamianę jednostek długości – czyli km, m, dm, cm i mm. Jak również jednostki masy : t, kg, dag i g. Na lekcję przygotujcie zeszyty w kratkę, zeszyty ćwiczeń.

Pozdrawiam Was gorąco . Do zobaczenia

Elżbieta Kolczyńska

Kategorie: 6A