Słupno, 28.10.2020 r.

Temat: Sztuka rozmowy – poznać siebie i rozumieć innych.

Rozmowa pomiędzy rówieśnikami to czasami nie lada wyzwanie. Najpierw muszę poznać siebie (swoje emocje, uczucia, dokonywać samooceny i samokontroli). Wiedzieć, że należy być tolerancyjnym wobec pomysłów koleżanek i kolegów z klasy. Umieć dawać i otrzymywać pozytywne informacje o sobie, budować zaufanie do swojej osoby. Przeanalizuj siebie i niektórych swoich kolegów czy koleżanki z klasy, jak się zachowują w różnych społecznych sytuacjach, jakie przejawiają cechy charakteru, a jakie ty przejawiasz?

CECHY POZYTYWNE pracowitość, zaradność, życzliwość, szczerość, prawdomówność, uczynność, odwaga, zrozumienie innych, humor

CECHY NEGATYWNE zazdrość, zachłanność, chciwość, kłótliwość, złość, brak higieny

BĄDŹ SOBĄ ZAWSZE !

Słupno, 04.11.2020 r.

Temat: Powtórka z dojrzewania.

W przyrodzie każda roślina musi mieć glebę oraz deszcz i słońce. Wówczas dojrzewa i rozwija się.

Podobnie jest z człowiekiem – rodzi się w konkretnej rodzinie, która jest jak ziemia, każdy ma swoją jedyną rodzinę, nie ma drugiej takiej samej. Każdy z Was, aby dorósł potrzebuje opieki i miłości, a żeby rozkwitł potrzebuje czasu, aż stanie się dojrzałym człowiekiem.

Człowiek niedojrzały to taka osoba, która wymaga jeszcze troski i opieki, jak nierozwinięty kwiat, który jeszcze samodzielnie nie potrafi żyć. Należy się nim opiekować i pomagać w rozwoju. Ważne jest również wspieranie w podejmowaniu właściwych decyzji.

NIEDOJRZAŁOŚĆ TO: niepełna samodzielność, pochopne podejmowanie decyzji, życie w świecie fantazji, często brak odpowiedzialności za to co się mówi lub robi, czasem drwiny wobec osób płci przeciwnej i jej problemów.

DOJRZAŁOŚĆ TO: samodzielność, odpowiedzialność za to co się robi i mówi, umiejętność współczucia, przepraszania, wybaczania, przyznania się do winy, porozumiewania się, umiejętność słuchania drugiego człowieka, poznanie znaczenia przyjaźni i miłości.

Każdy człowiek w pewnym okresie swojego życia zaczyna się zmieniać, wchodzi w okres dojrzewania, a staje się to na ogół między 11 a 16 rokiem życia. Należy tu zaznaczyć, że każdy dojrzewa własnym rytmem , a zmiany jakie zachodzą w młodym człowieku, przebiegają na trzech płaszczyznach: dojrzałość biologiczna, dojrzałość psychiczna, dojrzałość społeczna – ale o tym na następnych zajęciach.

Pozdrawiam Jolanta Czubak

Słupno, 18.11.2020 r.

Temat: Wśród kolegów i koleżanek.

Dzisiejsze zajęcia mają na celu uświadomienie sobie, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu różnorodne grupy, do których należymy. Pośród naszych kolegów i koleżanek uczymy się sztuki życia. Czasem ich dobra rada, życzliwy uśmiech, czy nawet sama obecność stanowią dla nas cenną pomoc. Czasem jednak w ich obecności jakby trudniej podejmować nam własne decyzje.

Czasami nasi koledzy próbują stosować wobec nas pewne naciski (presję), abyśmy się do nich dostosowali. W każdej sytuacji musimy pamiętać, że mamy prawo, a nawet obowiązek, zawsze postępować zgodnie z własnym rozeznaniem dobra i zła, choć niejednokrotnie jest to bardzo trudne. Z naszą obecnością w grupie rówieśniczej, związane są zarówno pewne korzyści, jak i zagrożenia.

ZAPAMIĘTAJ!

Każdy, z kim spędzasz czas, ma na ciebie wpływ.

Gdy propozycje kolegów nie są zgodne z twoimi przekonaniami, masz prawo, a nawet obowiązek odmówić.

Jeśli twoi koledzy kierują się zasadami podobnymi do twoich, łatwiej pokonać presję środowiska.

Pozdrawiam.

Słupno, 25.11.2020 r.

Temat: Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.

Co to znaczy komunikacja ? porozumiewanie się między sobą członków rodziny (mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek), tj. rozmowa. Szkołą życiową są różnice zdań między dziećmi a rodzicami, między rodzeństwem. Istnieje wiele czynników ułatwiających i utrudniających kontakt w ogóle, w tym także z rodzicami. Nie należy zapomnieć, że osoby i ich zachowanie oddziałują na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Drobne nieodpowiednie zachowanie może wpływać na powstawanie konfliktów.

Zachowania pożądane:

– przychylna postawa,

– rozmawiających,

– wysłuchanie drugiej strony,

– logiczne argumenty,

– spokojny głos,

– słuchanie drugiej osoby.

Zachowania niepożądane:

– podniesiony głos,

– przekrzykiwanie drugiej strony,

– przerywanie wypowiedzi,

– obrażanie się,

– tupanie.

Życzę szczerych i miłych rozmów w rodzinie !

Pozdrawiam.

Słupno, 02.12.2020 r.

Temat: Co się dzieje z moim ciałem?

Dojrzewanie to okres gwałtownych zmian w budowie i funkcjonowaniu organizmu dziewczynki i chłopca. (omawialiśmy te zagadnienia w kl. IV na lekcjach przyrody) Zmienia się ich wygląd, dojrzewają narządy rozrodcze i następuje intensywny rozwój psychiczny.

Małe dzieci mają takie same proporcje ciała. Różnice w wyglądzie pojawiają się z wiekiem i zachodzą w ciągu kilku lat.

Ten etap życia nazywamy dojrzewaniem. W tym czasie następuje między innymi szybki wzrost długości i ciężaru ciała oraz zmiany jego kształtu na charakterystyczny dla kobiet i mężczyzn. Wynika to ze zmian w obrębie narządów rozrodczych, zwłaszcza jąder (narząd rozrodczy męski) i jajników (narząd rozrodczy kobiety). Dziewczęta zwykle zaczynają dojrzewać w wieku dziesięciu lat, natomiast dojrzewanie chłopców rozpoczyna się około dwunastego roku życia. (o zmianach w wyglądzie zewnętrznym porozmawiamy na najbliższej lekcji on-line)

Pozdrawiam.

Słupno, 09.12.2020 r.

Temat: Co wpływa na dobrą atmosferę w rodzinne?

Współodpowiedzialnym za dobrą atmosferę w rodzinie jest każdy członek rodziny.

Czynniki mające wpływ na dobrą atmosferę w rodzinie:

– poczucie bezpieczeństwa,

– okazywanie uczuć, czułość,

– cierpliwość,

– porządek w mieszkaniu,

– radość,

– sytość,

– wspólne spędzanie czasu (wspólne spożywanie posiłków, wspólne świętowanie, wakacje, spacery),

– przebaczanie,

– zaufanie,

– dobre warunki materialne.

Co utrudnia szczęśliwe życie rodzinne?

– brak jednego z rodziców (niekonieczne śmierć czy odejście, ale również długa praca poza domem),

– stan zdrowia poszczególnych członków rodziny,

– ilość obowiązków, możliwość sprostania im,

– rodzaj pracy, zmianowość,

– sposób spędzania czasu, izolowanie się,

– sposób rozwiązywania konfliktów, brak kompromisów, ustępstw.

Aby być szczęśliwym w rodzinie nie wystarczy tylko zaspokojenie potrzeb materialnych i biologicznych. Dla normalnego rozwoju człowieka konieczna jest atmosfera bezpieczeństwa, czułości, cierpliwości, radości, akceptacji, miłości, zrozumienia i zaufania.

Pozdrawiam.

Słupno, 16.12.2020 r.

Temat: Magiczne Święta Bożego Narodzenia.

„GWIAZDKA MOICH MARZEŃ”

W jaki sposób chcielibyście przeżyć zbliżające się Święta Bożego Narodzenia?

Dlaczego spotkanie w gronie rodzinnym w tym dniu jest tak ważne?

Co ze zwyczajów świątecznych chcielibyście przekazać swoim bliskim w przyszłości?

Pozdrawiam.

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

Słupno, 20.01.2021 r.

Temat: Powtórka z dojrzewania.

Dojrzewanie – stan wyjątkowy !!!

Dojrzewanie jest okresem w życiu, kiedy dziecko wchodzi w dorosłość: chłopiec staje się mężczyzną, a dziewczynka przeistacza się w kobietę. Dojrzewanie nazywamy też pokwitaniem.

W okresie dojrzewania dojrzewa nie tylko ciało, lecz także psychika. Zmieniają się poglądy i zainteresowania. Młodemu człowiekowi coraz więcej wolno, ale jednocześnie zaczyna czuć się za siebie odpowiedzialny. Dlatego o dojrzewaniu mówimy jako o procesie trwającym wiele lat. To nie jest tak, że pewnego dnia rozbrzmiewa dzwonek obwieszczający moment nadejścia dorosłości, ani tak, że nagle mówisz sobie: „Hop! Od dzisiaj jestem dorosły!”

Dojrzewanie u każdego przebiega inaczej i w różnym tempie. Ale na końcu tego procesu zawsze znajduje się dorosły człowiek.Stawanie się dorosłym może być bardzo ciekawym i pięknym, ale czasami również bardzo trudnym okresem w życiu.

Pozdrawiam.

Słupno, 27.01.2021r.

Temat: Podsumowanie pracy na zajęciach Wdżwr w I semestrze.

Dziękuję za zajęcia, do spotkania za rok w VII klasie.

Pozdrawiam.

Kategorie: 6A