kl. 6a, 6b – 24. 05.2021

Temat: Zmiany w Prawie o ruchu drogowym.

Hulajnogi elektryczne

Od 20 maja 2021 hulajnogą elektryczną mogą jeździć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (posiadacze karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T). Dzieci młodsze niż 10 lat mogą używać hulajnogi elektrycznej tylko w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Użytkownik hulajnogi elektrycznej ma korzystać z drogi dla rowerów lub pasa dla rowerów (z maksymalną prędkością 20 km/h). Jeśli nie ma drogi rowerowej, może też jechać chodnikiem, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych. Na chodniku ustępuje pierwszeństwa pieszym. Użytkownik hulajnogi elektrycznej, jeśli nie ma możliwości skorzystania z drogi dla rowerów, ma poruszać się jezdnią, jeśli dozwolona prędkość ruchu na niej nie przekracza 30 km/h (np. w strefie zamieszkania).

kl. 6 c – 11.05.2021

kl. 6a i 6 b – 10.05.2021

Temat: Rowerzysta na drodze.

Rowerowy Maj

kl. 6c – 04.05.2021

Temat: ABC ekologii.

kl. 6a, 6b – 19.04.2021

kl. 6c – 20.04.2021

Temat: Piramida zdrowego żywienia.

kl. 6a i 6 b – 12.04.2021

kl. 6c – 13.04.2021

Temat: Origami – skacząca żabka.

6a, 6b – 29.03.2021

6c – 30.03.2021

Temat: Wielkanocne danie – praca wytwórcza.

Proszę o wykonanie miniaturowej potrawy wielkanocnej z papieru. Pracę można wysłać po 6 kwietnia.

Potrawy wielkanocne. Menu na Wielkanoc, które posmakuje każdemu [Ciasta, sałatki, przystawki]
Wesołych Świąt Wielkanocnych! – Justyna Jakubowska

6a, 6b – 15.03.2021

6c – 16.03.2021

Temat: To umiem! – Podsumowanie, cz. 2.

Zagadnienia do sprawdzianiu:

 1. Symbole elementów elektronicznych (str. 54)
 2. Podział elementów elektronicznych (str. 55)
 3. W jakich gałęziach przemysłu wykorzystuje się roboty? (str. 60)
 4. Co to jest mechatronika? (str. 61)
 5. Gdzie mają zastosowanie urządzenia mechatroniczne? (str. 61)
 6. Co to są drony i jakie mają zastosowanie? (str. 62)
 7. Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas używania drona? (str. 62)
 8. Opisz przykłady współczesnych zagrożeń (str. 63)
 9. Przedstaw przykłady współczesnych osiągnięć, dzięki którym człowiekowi żyje się lepiej (własne pomysły)
 10. Co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym? (str. 55)

6a, 6b – 08.03.2021

6c – 09.03.2021

Temat: To umiem! – Podsumowanie.

6a, 6b – 01.03.2021

6c, 02.03.2021

Temat: Nowoczesny świat techniki, cz. 2.

6a, 6b – 22.02.2021

6c – 23.02.2021

Temat: Nowoczesny świat techniki.

Praca domowa: Zaprojektuj robota, który ułatwiłby Ci codzienne życie. Musi mieć co najmniej 4 funkcje (rysunek + opis).

Czas: tydzień

6a, 6b – 15.02.2021

6c – 16.02.2021

Temat: Elementy elektroniki.

kl. 6a, 6b – 08.02.2021

Temat: To umiem – podsumowanie.

Praca domowa: Proszę wykonać na zaliczenie poniższą kartę pracy:

kl. 6a, 6b – 25.01.2021

6c – 26.01.2021

Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych.

Na bieżącej lekcji zajmiemy się tematem wymiarowania rysunków technicznych. Proszę otworzyć podręcznik na str. 48.

kl. 6a, 6b – 18.01.2021

kl. 6c – 19.01.2021

Temat: Rzuty aksonometryczne.

https://www.youtube.com/watch?v=tOUiKGsG1rU&feature=emb_logo

kl. 6c – 22.12.2020

– życzy Justyna Jakubowska

kl. 6a, 6b – 21.12.2020

 Temat: Podsumowanie wiadomości z techniki z I semestru.

kl. 6c – 15.12.2020

Temat: Rzuty prostokątne, cz. 2.

Dziś Waszym zadaniem jest narysować rzuty prostokątne poniższej bryły. Pracę możecie wykonać na bloku milimetrowym lub w zeszycie pod tematem.

Poniżej znajdują się prawidłowo przedstawione rzuty prostokątne.

kl. 6c – 08.12.2020

kl. 6a, 6b – 14.12.2020

Temat: Rzuty prostokątne.

Rzuty prostokątne to rysunki sporządzane aby pokazać na płaszczyźnie dokładny kształt trójwymiarowego przedmiotu (pokazują przedmiot z kilku stron). Najczęściej wykonywane są one na trzech płaszczyznach, określanych jako rzutnie. Na pierwszej z nich przedstawia się rzut główny, czyli widok bryły z przodu. Druga rzutnia zawiera widok z góry, a trzecia – z boku.

W trójmiarze rzutnie te wyglądają następująco:


Płaszczyzny te nazywamy:

I – rzutnia pionowa zwana główną,

II – rzutnia pozioma.

III – rzutnia boczna.

Rzut prostokątny powstaje w następujący sposób:

a) przedmiot ustawiamy równolegle do rzutni, tak aby znalazł się pomiędzy obserwatorem a rzutnią,

b) patrzymy na przedmiot prostopadle do płaszczyzny rzutni,

c) z każdego widocznego punktu prowadzimy linię prostopadłą do rzutni,

d) punkty przecięcia tych linii z rzutnią łączymy odpowiednimi odcinkami otrzymując rzut prostokątny tego przedmiotu na daną rzutnię

Najlepiej tworzenie rzutów prostokątnych obrazuje poniższa animacja:

Proszę wykonać poniższe zadanie (w zeszycie lub na bloku milimetrowym). Znajduje się ono w podręczniku na str. 42.

kl. 6c – 01.12.2020

kl. 6a, 6b – 07.12.2020

Temat: Rodzaje rysunków technicznych.

Dokumentacja techniczna – w skład dokumentacji technicznej wchodzą opisy techniczne, obliczenia konstrukcyjne, rysunki oraz kosztorysy. Służą one porozumiewaniu się ludzi związanych z techniką.

Dokumentacja techniczna jest znormalizowana, czyli na wszystkie jej elementy opracowano normy, które są jednakowe na całym świecie.

Na następna lekcję proszę przygotować: linijkę, ekierkę, ołówek, kredki i gumkę. Będziemy pracowali w zeszytach, ale jeśli ktoś ma w domu blok milimetrowy, też może go użyć.

Gdyby ktoś nie miał bloku milimetrowego, a chciałby na nim pracować, może wydrukować sobie stronę lub dwie z zamieszczonych poniżej szablonów:

6c – 24.11.2020

 Technika w najbliższym otoczeniu – sprawdzian wiadomości.

kl. 6c – 17.11.2020

kl. 6a, 6b-23.11.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem – Technika w najbliższym otoczeniu.

Zagadnienia do sprawdzianu:

 1. Wyjaśnij, czym charakteryzuje się funkcjonalne osiedle (str. 6);
 2. Czym zajmują się: architekt, geodeta, cieśla, dekarz, elektryk i hydraulik? (str.9);
 3. Na podstawie ilustracji przedstawiającej elementy konstrukcyjne budynku, wybierz właściwe wyrazy (str. 12, ćw. 4);
 4. Jak powinno być dostosowane biurko i lampka dla ucznia? (str. 15);
 5. Co to są renowacja i konserwacja? (str. 17);
 6. Wymień 5 rodzajów instalacji domowych (str. 20);
 7. Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych? (str. 22);
 8. Wymień urządzenia AGD, które służą do: utrzymania higieny osobistej, przygotowywania posiłków, konserwacji ubrań, sprzątania i przechowywania żywności (po 3 przykłady – str. 28);
 9. Jak działa pralka? (ćw. 7 ze str. 34);
 10. Wymień 5 nowoczesnych urządzeń technicznych i napisz, do czego nam służą (str. 37).

kl. 6c – 10.11.2020

kl. 6a, 6b-16.11.2020

Temat: To umiem! Podsumowanie.

zad. 1 Otwórzcie podręcznik na str. 38. Dziś zajmiemy się powtórzeniem materiału z rozdziału „Technika w najbliższym otoczeniu”. Wykonujemy polecenie 1, 2 i 3.

6 c – 03.11.2020

6a, 6b – 09.11.2020

Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień.

zad. 1 Zastanówcie się, w jakich sytuacjach są Wam potrzebne urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazu?

zad. 2 Wykonujemy ćw. 1 ze str. 36 (podręcznik). Nie trzeba zapisywać odpowiedzi.

zad. 3 W zeszycie zapisujemy rozwiązanie do ćw. 2 z tej samej strony. Dobieramy funkcje przycisków pilota do odpowiednich numerów.

odpowiedzi: 1-B, 2-C, 3-G, 4-H, 5-F, 6-I, 7-A, 8-E, 9-D.

zad. 4 Zapoznaj się z treścią infografiki ze str. 37.

6a, 6b -26.10.2020

6c – 27.10.2020

Temat: Instalacje i opłaty domowe. Domowe urządzenia elektryczne. Powtórzenie.

Poniżej znajdują się 2 karty pracy, dotyczące tematów, które już omawialiśmy (Instalacje i opłaty domowe oraz Domowe urządzenia elektryczne). Bardzo proszę zapisać w zeszycie rozwiązania zadań. Niektóre rzeczy należy przerysować (krzyżówkę, schemat, symbole). Wiem, że świetnie sobie poradzicie. W razie trudności zajrzyjcie do podręcznika lub skontaktujcie się ze mną. Za tydzień poproszę wybrane osoby o przesłanie mi zdjęć swoich prac.

Kategorie: 6A6B6C