II półrocze 2021

Tematy prac domowych z religii
w drugim półroczu 2021 r.

 • (miłość) – wykonaj prezentację multimedialną (3 strony) lub rysunek (1 strona), w którym przedstawisz czym się charakteryzuje prawdziwa i szlachetna miłość
 • (ćw.) – wykonaj ćwiczenie nr 2 ze strony 43 z zeszytu ćwiczeń i prześlij zdjęcie
 • (Droga) – wykonaj rysunek, na którym przedstawisz Drogę Krzyżową Pana Jezusa
 • (Maryja) – wykonaj prezentację multimedialną (1 strona) lub rysunek (1 strona), w którym przedstawisz najpiękniejszy (wg Ciebie) wizerunek Maryi i umieść hasło: TOTUS TUUS (cały Twój, Maryjo). Jest to hasło św. Jana Pawła II
 • (NSZZ)  – wykonaj ćwiczenie nr 2 (krzyżówka) ze strony 58 z zeszytu ćwiczeń i prześlij zdjęcie

Prace proszę przesłać na mobi dziennik a prezentacje, gdy mają duży rozmiar wysłać przez Taemsy. Tytuły prac w nawiasach są oznaczeniami Waszych ocen w mobi dzienniku.

Katecheza 59 (kamerka)

klasa 6B data: 20.05.2021 (lekcja wysłana)
klasa 6A data: 20.05..2021
klasa 6C data: 21.05.2021

Temat: Jestem apostołem na wzór św. Maksymiliana Kolbego.

Piosenka: Dwie korony
wprowadzi nas w nastrój tej katechezy.

Dwie korony

Treść filmu

Życie ojca Kolbe

 • sen małego Rajmunda o dwóch koronach
 • studia w Rzymie i Rycerstwo Niepokalanej
 • powstanie Niepokalanowa w 1927
 • drukarnia i RYCERZ NIEPOKALANEJ
 • wyjazd na misje do Japonii
 • historia śmieci ojca Kolbego – ofiarował życie za Franciszka Gajowniczka

Katecheza 64

klasa 6A data: 13.05.2021

Temat: Święty Jan Paweł II.

9 czerwca 1991r. papież Jan Paweł II,
konferencja prasowa programu Ziarno TVP

Papież Jan Paweł II odpowiada na pytania dzieci. Zachęcam do wysłuchania.

Katecheza 25

klasa 6B data: 13.05.2021

Temat: Na nowo odkrywam Kościół i sakramenty – katecheza powtórkowa.

Tajemnica Kościoła polega na tym, że Bóg przez sprawowane w Kościele sakramenty przychodzi do człowieka z darem świętości – oczyszcza, uzdrawia i wprowadza nas w swoją rodzinę. Dlatego słowo Boże i życie sakramentalne stanowią istotę Kościoła jako wielkiej tajemnicy, którą Bóg przekazał człowiekowi.

W ramach powtórzenia do każdego z siedmiu sakramentów dołączymy słowa-klucze, które wyrażają Boży zamysł dotyczący każdego z sakramentów:

 • chrzest św. (pierwszy, brama, grzech pierworodny i inne grzechy, dzieci Boże),
 • bierzmowanie (dojrzałość, dary Ducha Świętego, mężne wyznawanie wiary),
 • Najświętszy Sakrament (prawdziwe Ciało i Krew Jezusa, przeistoczenie, pokarm, adoracja, procesja),
 • pokuta (spowiedź, rozgrzeszenie, wyzwolenie z grzechów, czyste serce, radość),
 • namaszczenie chorych (odpuszczenie grzechów, ulga w cierpieniu, wsparcie duchowe, pomoc w przejściu do nowego życia),
 • kapłaństwo (Msze św., spowiedź, kazanie, katecheza w szkole),
 • małżeństwo (mężczyzna i kobieta, umowa, dzieci, miłość).

Katecheza 61

klasa 6A data: 12.05.2021
klasa 6C data: 12.05.2021

Temat: Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty

Nie zmienimy całego świata, ale możemy zmieniać samych siebie, a dzięki temu świat będzie lepszy.

Tak mawiała św. Matka Teresa z Kalkuty. Przez ponad 40 lat pracowała wśród ubogich i umierających w Indiach. Założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości, które od 70 lat troszczy się o chorych i umierających na całym świecie. To zgromadzanie działa również w Polsce i z Polski dziewczęta wstępujące w szeregi Misjonarek Miłości pracują w różnych miejscach świata. Siostry porozumiewają się na co dzień językiem angielskim.

Przytoczę historię, która może zrobi też wrażenie na Tobie.

Pewnego dnia, gdy w sierocińcu zabrakło jedzenia dla dzieci, sama poszła żebrać do bogatych domów. Zapukała do jednego z nich. Otworzył jej właściciel. Kiedy wyciągnęła rękę, prosząc o pomoc, dostała od niego po twarzy. Matka przemilczała ten fakt i wyciągając drugą rękę, powiedziała:
„To było dla mnie,
a teraz daj coś dla dzieci”.
Człowiek ten poruszony jej postawą zmienił się, naprawił błąd i odtąd wspierał dzieci datkami.

Jak ważna jest nasza postawa wobec drugiego człowieka niech uświadomi nam ten króciutki filmik. Dobro (chociażby najmniejsze jak to malutkie domino) uczynione drugiemu człowiekowi może zmienić życie tego człowieka. A to maleńkie dobro może nam pomóc w dotarciu do nieba. Matka Teresa tam już jest!

Katecheza 58

klasa 6A data: 5.04.2021
klasa 6B i 6C data: 6.04.2021

Temat: Poznaję Boga przez naukę jak św. Edyta Stein.

Katecheza 57 (kamerka)

klasa 6A data: 6.05..2021
klasa 6C data: 7.05.2021
klasa 6B data: 12.05.2021

Temat: Wyznaję wiarę w Pana Jezusa, jak bł. Jose Sanchez del Rio.

Piosenka: Viva Cristo Rey!
wprowadzi nas w nastrój tej katechezy.

Viva Cristo Rey!
św. Jose del Rio
“Nigdy nie będzie mi tak łatwo wejść do nieba”

Józek czyli 14-letni męczennik meksykański

Dla Kościoła w Meksyku to wydarzenie jest powodem do radości pośród wielu przygnębiających epizodów, jak mordy na księżach, stałe akty przemocy związane z przestępczością zorganizowaną, brak perspektyw dla ludzi młodych, dramat przymusowej migracji…

Historia José Sáncheza, męczennika, pochodzącego z Sahuayo, w stanie Michoacan, jest szokująca ze względu na cierpienia fizyczne, jakie musiał znosić po tym, jak został uwięziony i podddany torturom: przecięto mu skórę na piętach i zmuszono go, by doszedł do miejsca, w którym został pobity, pchnięty nożem i w końcu zamordowany. Ale w jego przypadku można także mówić o wielkim świadectwie wiary. A wiązało się to z jego uczestnictwem w zbrojnej walce Cristeros, która doprowadziła go do męczeństwa.

Zdanie “Nigdy nie będzie mi tak łatwo wejść do nieba”, które José wypowiedział pod adresem swojej matki, chcąc przekonać ją, by pozwoliła mu uczestniczyć w walce Cristeros, a które kończyło się zwrotem “nie mogę stracić tej okazji”, z pewnością jest godne zapamiętania i może stanowić bodziec dla współczesnej młodzieży. “Niech żyje Chrystus Król! Niech żyje Dziewica z Guadalupe!” – to były jego ostatnie słowa. 

Inspektor salezjanów z Meksyku-Guadalajary, ks. Hugo Orozco, przypomina swoim współbraciom: “Ponieważ wierzymy w świętość młodzieżową, kanonizacja José Sáncheza del Río nie może ujść naszej uwadze. Życie i męczeństwo Joselito stwarzają nam okazję do zastanowienia się na wpływem rodziny, nad jej wychowaniem do wiary, nad jej świętym synem, który był owocem panującej w tej rodzinie atmosfery. Zaangażowanie matki, ojca, braci i sióstr w  obronę wiary wyraziło się na różne sposoby. Jest on świętym spontanicznym, radosnym, dyspozycyjnym i kreatywnym”.

José Sánchez del Río urodził się w Sahuayo w dniu 28 marca 1913 roku. Poniósł śmierć męczeńską w dniu 10 lutego 1928 r. W dniu 20 listopada 2005 r. był beatyfikowany. W niedzielę “Joselito” będzie kanonizawany wraz innymi 6 błogosławionymi. 

„Cisza” na trąbce

„Cisza”

Katecheza 56

klasa 6A data: 28.04.2021
klasa 6B i 6C data: 29.04.2021

Temat: Bóg jest dla mnie najważniejszy jak dla bł. Karoliny Kózkówny.

Dom rodzinny i środowisko, w którym żyła.

Karolina Kózka urodziła się 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wał-Ruda. Jej rodzice, Jan i Maria, mieli jedenaścioro dzieci, ona była czwarta z kolei. Ochrzczona została w kościele parafialnym w Radłowie. Życie Karoliny było zwyczajne i proste, ale przepojone miłością Boga. Często powtarzała: „Aby nas Jezus kochał i abyśmy Jezusa kochali”. Kózkowie mieszkali w drewnianym domu z jedną izbą mieszkalną. Codzienne życie wypełniała im ciężka praca. Dzieci wstawały rano o godz. 5.00, po odmówieniu pacierza wspólnie z rodzicami zasiadały do śniadania, po czym wszyscy rozchodzili się do swoich zajęć – szkoły i gospodarstwa. Po południu odmawiali anioł Pański i jedli razem obiad. Każdy posiłek zaczynali od modlitwy. Potem znowu praca i codzienne obowiązki. Cała rodzina codziennie wspólnie odmawiała różaniec. Pomimo iż kościół był oddalony od ich domu 7 km, to codziennie ktoś z rodziny był obecny na Mszy Świętej. W wolnych chwilach śpiewali pieśni religijne i patriotyczne. W domu błogosławionej w niedziele i święta zbierali się ludzie na wspólną modlitwę i czytanie prasy katolickiej. Ich dom nazwano nawet Betlejemką. Karolina pomagała rodzicom i sąsiadom, głównie w pracach polowych, służyła rodzeństwu, między innymi szyjąc ubrania. Rodzeństwo wspomina, że nigdy nie wyrządziła im przykrości, a kiedy któreś z nich zachorowało opiekowała się nim troskliwie. Była dziewczyną pogodną, wesołą, opanowaną i poważną. Ksiądz proboszcz nigdy nie słyszał o niej złego słowa.

Katecheza 47 (kamerka)

klasa 6B data: 28.04.2021
klasa 6A data: 29.04.2021
klasa 6C data: 14.05.2021

Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce.

Piosenka: Ojczyzno ma
wprowadzi nas w nastrój tej katechezy.

Po II wojnie światowej
rozpoczął się w Polsce
bardzo trudny okres dla Kościoła:

 • szpiegowano duchownych i montowano podsłuchy,
 • likwidowano zakony oraz szkoły i ośrodki wychowawcze prowadzone przez Kościół,
 • w 1950 r. przyjęto ustawę o przejęciu przez państwo dóbr kościelnych,
 • do 1953 r. usunięto 9 biskupów z ich diecezji, niektórych aresztowano, zabito blisko stu księży diecezjalnych i zakonnych, około tysiąca kapłanów osadzono w więzieniach,
 • 9 lutego ukazał się dekret państwowy o obsadzaniu stanowisk kościelnych (biskupów, proboszczów i wikariuszy).

1953 uwięzienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prymas Stefan Wyszyński

1966 obchody Tysiąclecia Chrztu Polski

1978 wybór Kardynała Karola Wojtyły na papieża

1980 powstanie Związku Zawodowego „Solidarność”

2002 ostatnia pielgrzymka św. Jana Pawła II do Polski

Ostatnie pożegnanie

Warto zobaczyć pierwsze 5 minut tego filmu.

Katecheza 55

klasa 6A data: 21.04.2021
klasa 6B i 6C data: 22.04.2021

Temat: Kształtuję serca według wskazań św. Józefa Sebastiana Pelczara.
św. Józef Sebastian Pelczar

Katecheza 45 (kamerka)

klasa 6B data: 21.04.2021
klasa 6A data: 22.04.2021
klasa 6C data: 23.04.2021

Temat: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Piosenka: Polskie kwiaty
wprowadzi nas w nastrój tęsknoty za Ojczyzną.

Wiersz – Kto Ty jesteś

Polak mały
Babcia Józia – Polak mały

Nasz hymn narodowy
Czy znamy go w całości?

Hymn

Ojczyzna naszą Matką – św. Jan Paweł II

Ojczyzna naszą Matką

Pokój Tobie, Polsko –
Ojczyzno Moja!

św. Jan Paweł II

Być patriotą w dzisiejszych czasach to:

 • znać historię własnego kraju, jego tradycje i wartości narodowe,
 • troszczyć się o swój rozwój intelektualny i duchowy,
 • troszczyć się o miłość w rodzinie,
 • wykonywać dobrze swój zawód,
 • aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym i społecznym.

Katecheza 53

klasa 6A data: 14.04.2021
klasa 6B i 6C data: 15.04.2021

Temat: Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego.
Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego

Katecheza 42 (kamerka)

klasa 6B data: 14.04.2021
klasa 6A data: 15.04.2021
klasa 6C data: 16.04.2021

Temat: Maryja w dziejach narodu polskiego.

Piosenka: Czarna Madonna
w wykonaniu Małej Armii Janosika z 12.09.2020 na Jasnej Górze.

Czarna Madonna

Śluby Króla Jana Kazimierza we Lwowie
1.04.1656

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.

Śluby Jasnogórskie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
26.08.1956

(Tekst został napisany przez kard. Stefana Wyszyńskiego, a śluby zostały złożone na Jasnej Górze przez naród polski 26 sierpnia 1956.)

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo

Gdy upływa trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy Maryjo znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zawierzenie Maryi dokonane przez św. Jana Pawła II
TOTUS TUUS

św. Jan Paweł II

Katecheza 52

klasa 6A data: 7.04.2021
klasa 6B i 6C data: 8.04.2021

Temat: Staję w obronie krzywdzonych jak św. Stanisław.
Staję w obronie krzywdzonych jak św. Stanisław

Katecheza 49 (kamerka)

klasa 6A data: 8.04.2021
klasa 6C data: 9.04.2021
klasa 6B data: 5.05.2021

Temat: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?”.

Piosenka: Jezus zwyciężył
naszą modlitwą na rozpoczęcie katechezy.

Wielki Czwartek – Ciemnica (ołtarz wystawienia)

Wielki Piątek – Grób Pański

Czy Bogu można powiedzieć – NIE?
Takie pytanie stawiał Polakom Papież Jan Paweł II
w czerwcu 1979 r. w Krakowie.

Katecheza 51

klasa 6A data: 31.03.2021
klasa 6B data: 31.03.2021 (kamerka)
klasa 6C data: 31.03.2021

Temat: Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa.

Piosenka: Rozpięty na ramionach
naszą modlitwą na rozpoczęcie katechezy.

Męczeństwo św. Szczepana

Miejsce męki Pana Jezusa.

Katecheza 46

klasa 6A data: 24.03.2021
klasa 6B i 6C data: 25.03.2021

Temat: Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś.
Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś

Katecheza 48 (kamerka)

klasa 6B data: 24.03.2021
klasa 6A data: 25.03.2021
klasa 6C data: 26.03.2021

Temat: Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze.

Piosenka: Stary krzyż
naszą modlitwą na rozpoczęcie katechezy.

Na krawędzi piekła – świadectwo Emila

Niektóre obrzędy błogosławieństw
związane z obchodem roku liturgicznego:

 • 6 stycznia (Trzech Króli) – błogosławieństwo kredy i kadzidła,
 • 2 lutego (Matki Bożej Gromnicznej) – błogosławieństwo gromnic,
 • 3 lutego (św. Błażeja) – błogosławieństwo jabłek,
 • 5 lutego (św. Agaty) – błogosławieństwo wody i chleba,
 • 25 lipca (św. Krzysztofa) – błogosławieństwo kierowców i pojazdów,
 • 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP) – błogosławieństwo ziół i kwiatów,
 • 8 września (Narodzenie NMP) – błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion,
 • 26 grudnia (św. Szczepana) – błogosławieństwo owsa.

Katecheza 40

klasa 6A data: 17.03.2021
klasa 6B i 6C data: 18.03.2021

Temat: Życie wiary u początków narodu polskiego.

Katecheza 39 (kamerka)

klasa 6B data: 17.03.2021
klasa 6A data: 18.03.2021
klasa 6C data: 19.03.2021

Temat: Święty Wojciech – gorliwy apostoł.

Piosenka: Mój Mistrzu
naszą modlitwą na rozpoczęcie katechezy.

Stara Jerozolima – Izrael

Życiorys św. Wojciecha

 • 956 – narodziny Wojciecha,
 • 972 – Wojciech został wysłany do Magdeburga,
 • 981 – w Pradze przyjmuje święcenia kapłańskie,
 • 983 – zostaje biskupem Pragi,
 • 988 – św. Wojciech opuszcza Pragę,
 • 993 – powrót do Pragi,
 • 996 – późną jesienią udaje się do Polski,
 • wiosna 997 – urządzenie wyprawy misyjnej do Prus,
 • 23 kwietnia 997 – śmierć męczeńska św. Wojciecha w wieku 41 lat,
 • przed 999 – ogłoszenie Wojciecha świętym,
 • 20 października 999 – przeniesienie ciała Świętego do katedry gnieźnieńskiej,
 • marzec 1000 – Otto III odbywa pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie.
św. Wojciech

Katecheza 41

klasa 6A data: 10.03.2021
klasa 6B i 6C data: 11.03.2021

Temat: Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary.
Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary

Katecheza 38 (kamerka)

klasa 6B data: 10.03.2021
klasa 6A data: 11.03.2021
klasa 6C data: 12.03.2021

Temat: Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła.

Rysuję krzyż

Rysuję krzyż z kropelką krwi
i z jedną dużą łzą.
Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi
dla mnie otwarte są.

Za ten krzyż i Twoje łzy,
za przelane krople krwi, Jezu dziękuję Ci!
Za otwarte nieba drzwi,
drogę, którą szedłeś Ty, Jezu dziękuję Ci.

Papież Franciszek w Iraku

Warto obejrzeć zwiastun Telewizji Watykańskiej i chociaż pierwszą minutę nagrania (jaką rejestrację ma auto z papieżem na pokładzie?) Od 8:50 jest śpiewany fragment Księgi Rodzaju o wyjściu Abrahama z Ur Chaldejskiego do Ziemi Obiecanej. Warto posłuchać do 11:00 minuty nagrania.

Papież Franciszek w Ur Chaldejskim

Uzdrowienie na lekcji religii

Jeśli możecie to obejrzyjcie od początku do 6 minuty i 20 sekundy a potem od 9 minuty i 20 sekundy do 14 minuty. Piękne świadectwo o wierze i Bożej mocy Jezusa.

Chrzest Polski
 • Mieszko I przyjął chrzest 14 kwietnia 966 r.
 • Mieszko poślubił Dobrawę, córkę władcy Czech
 • w Poznaniu utworzono biskupstwo na czele którego stanął biskup Jordan
 • państwo polskie zrównało się z innymi chrześcijańskimi krajami europejskimi

Katecheza 54

klasa 6A data: 3.03.2021
klasa 6B i 6C data: 4.03.2021

Temat: Pomagam ludziom jak św. Brat Albert.
Św. Brat Albert

Katecheza 37 (kamerka)

klasa 6B data: 3.03.2021
klasa 6A data: 4.03.2021
klasa 6C data: 5.03.2021

Temat: Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła.
Nocą Ogród Oliwny

Nocą Ogród Oliwny

1.Nocą ogród oliwny
Śpią twardo wszyscy uczniowie
Czuwa w bólu ogromnym
I cierpi za nas Bóg-Człowiek

Ref. Ojcze, jeśli możliwe
Oddal ode mnie ten kielich
Ojcze, jeżeli trzeba
Chcę Twoją wolę wypełniać  x2

2.Nocą klęczę przed Tobą
Ucichły auta, tramwaje
Wszystko w życiu zawodzi
Jedynie Ty pozostajesz

Ref. Ojcze, jeśli możliwe
Oddal ode mnie ten kielich
Ojcze, jeżeli trzeba
Chcę Twoją wolę wypełniać  x2

3.
Nocą patrzę przez okno
Na skrawek nieba chmurnego
Tyle w życiu cierpienia
Lecz nie śmiem pytać:
Dlaczego ?

Ref. Ojcze, jeśli możliwe
Oddal ode mnie ten kielich
Ojcze, jeżeli trzeba
Chcę Twoją wolę wypełniać  x2

Rekolekcje w Internecie specjalnie dla Was!
22-24 marca 2021 r.
www.katechezadwazero.pl

Irlandia
 • Św. Patryk głosił wiarę w Chrystusa w Irlandii.
 • Urodził się w 387 w Szkocji a zmarł 17 marca 461 r.
 • Nawrócił króla i jego rodzinę.
Niemcy
 • Św. Bonifacy głosił wiarę w Chrystusa na terenie Niemiec.
 • W krótkim czasie ochrzcił kilka tysięcy germańskich pogan.
 • Pomagali mu benedyktyni z Anglii.
 • Został napadnięty i zamordowany z 52 Towarzyszami.
Węgry
 • W 974 r. Gejza, jako pierwszy książę węgierski przyjął chrzest.
 • Syn Gejzy, Stefan, jako król Węgier zbudował silną strukturę Kościoła w tym kraju.
 • Budował kościoły i klasztory oraz sam z żoną Gizelą i synem Emerykiem prowadzili święte życie.
Francja
 • Chrystianizacji Francji dokonał władca tych ziem – Chlodwig.
 • Chlodwig nawrócił się pod wpływem biskupa Remigiusza i żony Klotyldy, która była katoliczką.
 • Wygrana bitwa z Alemanami była dla niego bodźcem do nawrócenia.
Cyryl i Metody
 • Św. Cyryl i Metody byli braćmi i zakonnikami. Żyli w IX wieku.
 • Głosili Ewangelię na Wielkich Morawach.
 • Przetłumaczyli księgi święte na języki słowiańskie. W ten sposób rozwinęli piśmiennictwo tych ludów.

Katecheza 36

klasa 6A data: 24.02.2021
klasa 6B i 6C data: 25.02.2021

Temat: Rozpoznaję swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła.

Czy żyję w Kościele czy poza nim?

Grupy w parafii, do których mógłbym należeć:

 • ministranci
 • asysta procesyjna
 • Koła Żywego Różańca
 • schola
 • redakcja gazetki parafialnej.

Każdy ma swoje miejsce w Kościele!

Katecheza 44 (kamerka)

klasa 6B data: 24.02.2021
klasa 6A data: 25.02.2021
klasa 6C data: 26.02.2021

Temat: Jak dziś żyć wiarą? Wielki Post czasem pokuty.

90. rocznica objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku

Prosił mnie papież Franciszek, gdy powiedziałem mu, że jadę do Płocka: Módl się tam za mnie i powiedz, żeby tam się za mnie modlono, bo ja głęboko wierzę w Boże miłosierdzie.

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski
Powiedz ludziom

Powiedz ludziom

1 Pewnej nocy łzy z oczu mych
otarł dłonią swą Jezus
I powiedział mi:,, Nie martw się,
Jam przy boku  jest Twym

Potem spojrzał na grzeszny
świat pogrążony w ciemności
I zwracając się do mnie
pełen smutku tak rzekł:

Ref:
Powiedz ludziom, że kocham ich,
Że się o nich wciąż troszczę.
Jeśli zeszli już z moich dróg,
Powiedz, że szukam ich.

2 Gdy na wzgórzu Golgoty
za nich życie oddałem.
To umarłem za wszystkich
aby każdy mógł żyć.

Nie zapomnę tej chwili,
gdy mnie spotkał mój Jezus.
Wtedy byłem jak ślepy
on przywrócił mi wzrok.

Kilka informacji dotyczących Wielkiego Postu:
 • Wielki Post stanowi duchowe przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy,
 • Okres Wielkiego Postu trwa 40 dni,
 • Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową,
 • W trakcie Wielkiego Postu chrześcijanie rezygnują z zabaw, głośnego słuchania muzyki, czynią dzieła miłosierdzia i biorą udział w rekolekcjach,
 • W czasie Wielkiego Postu odprawiana jest Droga Krzyżowa i nabożeństwo Gorzkich Żali,
 • W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły czyli nie jemy mięsa i spożywamy jeden posiłek do syta a dwa pozostałe w wersji ograniczonej,
 • Dobre uczynki Wielkiego Postu to: modlitwa, post i jałmużna.

Gorzkie Żale

Gorzkie Żale część I

Droga Krzyżowa

Katecheza 35

klasa 6A data: 17.02.2021
klasa 6B i 6C data: 18.02.2021

Temat: Pogłębiam moją wiarę we wspólnocie parafialnej

Umacnianie więzi z Panem Bogiem:

 • Msze św.
 • rekolekcje adwentowe i wielkopostne
 • przygotowanie do Komunii Świętej, bierzmowania
 • nabożeństwa.

Grupy w parafii:

 • ministranci
 • asysta procesyjna
 • Koła Żywego Różańca
 • schola
 • redakcja gazetki parafialnej.

Troska o sprawy materialne Kościoła:

 • pomoc ofiarom kataklizmów (24.01.2021 r. – ofiary do puszek na Chorwację)
 • świece Caritas i baranki wielkanocne
 • ofiary na tacę na rzecz utrzymania kościoła parafialnego.

Katecheza 34 (kamerka)

klasa 6B data: 17.02.2021
klasa 6A data: 18.02.2021
klasa 6C data: 19.02.2021

Temat: Z Jezusem zmieniam świat na lepszy
Organizacje religijne w Polsce
Inicjatywy duszpasterskie w Polsce
 • nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafiach
 • Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
 • Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę

Tytuły prasy katolickiej

 • Gość Niedzielny
 • Niedziela
 • Nasz Dziennik

Portale katolickie

 • gosc.pl
 • opoka.pl
 • wiara.pl
 • adonai.pl
 • katolik.pl
 • apostol.pl

Programy katolickie

 • Ziarno
 • Między niebem i ziemią
 • Podróże do miejsc świętych
 • Wierzę, wątpię, szukam

Wydawnictwa katolickie w Polsce

 • Gaudium
 • Wydawnictwo św. Wojciech
 • Pallottinum

Muzycy i zespoły religijne

 • Tomek Kamiński
 • Magda Anioł
 • Arka Noego
 • Guadalupe
GUADALUPE – Allabare

Patroni Polski

 • św. Wojciech
 • św. Stanisław, biskup i męczennik
 • Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski
 • św. Stanisław Kostka
 • św. Andrzej Bobola

Katecheza 33

klasa 6A data: 10.02.2021
klasa 6B i 6C data: 11.02.2021

Temat: W trosce o swoje życie wieczne wypełniam przykazania kościelne
Pięć przykazań kościelnych
Święta nakazane:
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia);
 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
 • Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia);
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia);
 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Katecheza 32 (kamerka)

klasa 6B data: 10.02.2021
klasa 6A data: 11.02.2021
klasa 6C data: 12.02.2021

Temat: Jezus uczy mnie kochać

Podczas przechodzenia przez drzwi wejściowe mezuza powinna być dotykana z pobożnością. Podczas wchodzenia i wychodzenia z domu wypowiadana jest modlitwa „Niech Bóg chroni moje wyjścia i powroty, teraz i w przyszłości”. Praktykowane bywa także składanie pocałunku na tej dłoni, którą dotknęło się mezuzy. Pocałunek może być także składany na własnych palcach przed dotknięciem nimi mezuzy. Gest ten ma wyrażać „miłość i szacunek w stosunku do Boga oraz Jego przykazań i przypominać o zawartych w nich zaleceniach”.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. 4 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym1. 5 Będziesz miłował2 Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak3. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach4.

Hymn o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian św. Pawła Apostoła

Miłość prawdziwa

Miłość prawdziwa

R: Miłość prawdziwa,
    Miłość jest cierpliwa.

1. Chętna do usług,
    nie zna zawiści,
    nie chce poklasku,
    nie chce korzyści.
Pychą i gniewem
się nie unosi..
Wszystkiemu wierna
miłość prawdziwa.

2. Z krzywdy się smuci,
    cieszy z dobrego.
    Miłość nie umie,
    pamiętać złego.
Zawsze jest ufna,
wszystko przetrzyma.
Miłość prawdziwa,
miłość jedyna.

Świadectwo wiary Idy Nowakowskiej

Świadectwo wiary Idy Nowakowskiej
Cechy prawdziwej miłości:
Makowa miłość
 • cierpliwa,
 • łaskawa,
 • nie zazdrości,
 • nie szuka swego,
 • nie pamięta złego,
 • wszystko znosi,
 • wszystkiemu wierzy,
 • wszystko przetrzyma.

Katecheza 31

klasa 6A data: 3.02.2021
klasa 6B i 6C data: 4.02.2021

Temat: Niedziela jest dla mnie dniem świętym

Każda niedziela jest „małą” Wielkanocą, bo przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

zmartwychwstanie Jezusa
Pierwsze przykazanie kościelne brzmi następująco:

W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Katecheza 30 (kamerka)

klasa 6B data: 3.02.2021
klasa 6A data: 4.02.2021
klasa 6C data: 5.02.2021

Temat: Trwam w modlitwie z Jezusem we wspólnocie Kościoła

Pan Jezus modlił się często i dawał nam przykład modlitwy jako rozmowy z Bogiem.

Modlitwa w Ogrójcu
Apostołów nauczył Pan Jezus najpiękniejszej modlitwy: „Ojcze nasz”.
Ufna modlitwa dziecka

Katecheza 29

klasa 6A data: 27.01.2021
klasa 6B i 6C data: 28.01.2021

Temat: Wolontariusze Jezusa
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Uczony w prawie (znawca żydowskiego prawa religijnego), udając niewiedzę, spytał Jezusa, co należy czynić, by osiągnąć życie wieczne. Jezus odesłał go do kanonów Prawa, którym się zajmował. Tam zostało napisane, że warunkiem szczęścia wiecznego jest miłość Boga i bliźniego jak siebie samego. Uczony, chcąc się usprawiedliwić, że pyta o sprawy jasno określone, zażądał wyjaśnienia, kogo można uznać za bliźniego.

Miłosierny Samarytanin

Jezus odpowiedział mu przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie.
Pewien człowiek wędrował z Jerozolimy do Jerycha. W drodze został napadnięty przez zbójców i pobity. Porzucili go potem przy drodze ledwo żywego. Przechodził tamtędy kapłan i nie udzielił mu pomocy. Przechodził lewita i także się nie zatrzymał. Pomocy nieszczęśnikowi udzielił dopiero Samarytanin. Wzruszył się jego losem, opatrzył rany, a potem wsadził na swego osiołka i zawiózł do gospody. Zapłacił gospodarzowi, nakazując opiekę nad rannym. Zapewnił, że zwróci dodatkowe koszty. On to okazał się bliźnim, ponieważ kierował się miłosierdziem.

Znaczenie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

Żydowskie prawo rytualne zabraniało kapłanowi dotykać zmarłego, plamić rąk krwią. Obydwaj ściśle przestrzegają rytualnych zakazów religijnych, ale zapominają o najważniejszym nakazie – miłosierdzia i miłości bliźniego. Chcą dobrze służyć Bogu, jednak czynią to w sposób mechaniczny, zgodnie z literą Prawa, nie rozróżniając wagi spraw. Dobro bliźniego powinno się okazać ważniejsze.
Samarytanie byli ludźmi, którymi Żydzi pogardzali, uważali ich za gorszych, pozbawionych praw. Tenże Samarytanin jako jedyny udowadnia, że zasługuje na miano bliźniego. Jego czyn jest piękny nie tylko dlatego, że zaopiekował się człowiekiem, ale że wzruszył się jego losem, udzielił mu wsparcia duchowego, pomógł przeżywać ciężkie chwile.
To właśnie jest miłosierdzie – pochylenie się nad każdym ludzkim nieszczęściem i nędzą. Nauka wynikająca z przypowieści jest aktualna.

Katecheza 28 (kamerka)

klasa 6B data: 27.01.2021
klasa 6A data: 28.01.2021
klasa 6C data: 29.01.2021

Temat: Bóg stawia wymagania i dodaje siły

Bóg stawia wymagania, abyśmy przez ich realizację kroczyli drogą do świętości.

Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju
(modlitwa św. Franciszka z Asyżu)

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju
Abym siał miłość tam, gdzie panuje krzywda
Wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz
Światło tam, gdzie panuje mrok
Radość tam, gdzie panuje smutek
Spraw abym mógł
Nie tyle szukać pociechy
Co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia
Co rozumieć
Nie tyle szukać miłości
Co kochać
Albowiem dając – otrzymujemy
Wybaczając – zyskujemy przebaczenie
A umierając – rodzimy się do wiecznego życia.

uczynki miłosierne

Mamy uczynić naszą młodość wrażliwą na potrzeby innych ludzi,
ponieważ „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych,
to Mnieście uczynili” – powiedział Pan.

Katecheza 27

klasa 6A data: 20.01.2021
klasa 6B i 6C data: 21.01.2021

Temat: Z Jezusem i we wspólnocie Kościoła zbliżam się do Ojca

Wspólnota jest drogą konieczną i niezbędną do zbawienia i uświęcenia człowieka.

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Iskra spadła na ulice - katowice.gosc.pl

Słowa te podkreślają wartość wspólnoty. Pan Jezus daje nam wyraźny znak, że przebywa we wspólnocie.

Katecheza 26 (kamerka)

klasa 6B data: 20.01.2021
klasa 6A data: 21.01.2021
klasa 6C data: 22.01.2021

Temat: Zostałem ochrzczony i nie wstydzę się Jezusa

Możesz mówić, że Bóg jest dobry, że jest miłością. Jeśli jednak ludzie zobaczą, że ty nie jesteś miłością i nie jesteś dobry, to nie będziesz wiarygodny. Twoje słowa będą puste i będziesz mógł gadać sobie do skończenia świata i nikt nie nawróci się, patrząc na ciebie.

Akcja: Nie wstydzę się Jezusa

Akcja Nie wstydzę się Jezusa ruszyła w 2011 roku. Głównym elementem tej inicjatywy było rozpowszechnianie breloków z cytatem z Ewangelii świętego Mateusza (10, 33): kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem.
W sumie rozdano ich aż 1 200 000!
Do akcji dołączyło wiele znanych osób, ale przede wszystkim ogromnym powodzeniem cieszyła się wśród „zwykłych” katolików.

Robert Lewandowski – nie wstydzi się Jezusa

I półrocze

UWAGA!!! W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021
katechezy zostały umieszczane w porządku chronologicznym. Zapraszam!

Katecheza 61 (okolicznościowa)

klasa 6B data: 12.11.2020

Temat: Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty

Nie zmienimy całego świata, ale możemy zmieniać samych siebie, a dzięki temu świat będzie lepszy.

Tak mawiała św. Matka Teresa z Kalkuty. Przez ponad 40 lat pracowała wśród ubogich i umierających w Indiach. Założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości, które od 70 lat troszczy się o chorych i umierających na całym świecie. To zgromadzanie działa również w Polsce i z Polski dziewczęta wstępujące w szeregi Misjonarek Miłości pracują w różnych miejscach świata. Siostry porozumiewają się na co dzień językiem angielskim.

Przytoczę historię, która może zrobi też wrażenie na Tobie.

Pewnego dnia, gdy w sierocińcu zabrakło jedzenia dla dzieci, sama poszła żebrać do bogatych domów. Zapukała do jednego z nich. Otworzył jej właściciel. Kiedy wyciągnęła rękę, prosząc o pomoc, dostała od niego po twarzy. Matka przemilczała ten fakt i wyciągając drugą rękę, powiedziała:
„To było dla mnie,
a teraz daj coś dla dzieci”.
Człowiek ten poruszony jej postawą zmienił się, naprawił błąd i odtąd wspierał dzieci datkami.

Jak ważna jest nasza postawa wobec drugiego człowieka niech uświadomi nam ten króciutki filmik. Dobro (chociażby najmniejsze jak to malutkie domino) uczynione drugiemu człowiekowi może zmienić życie tego człowieka. A to maleńkie dobro może nam pomóc w dotarciu do nieba. Matka Teresa tam już jest!

Katecheza 14 (kamerka)

klasa 6A data: 12.11.2020
klasa 6C data: 13.11.2020
klasa 6B data: 18.12.2020

Temat: Sakramenty źródłem życia Kościoła

Sakramenty często porównujemy z żywą wodą lub świeżym chłodnym powietrzem w upalny dzień. Gdy przyjmujemy sakramenty święte, nie tylko sami się uświęcamy, ale przyczyniamy się do wzrostu świętości całego Kościoła.

7 sakramentów świętych
W sakramentach świętych:
 • Bóg daje nam życie (chrzest, bierzmowanie),
 • przywraca nam życie (sakrament pokuty, namaszczenie chorych),
 • daje nam pełnię życia (Eucharystia),
 • obdarza nas szczęściem w życiu (małżeństwo, kapłaństwo).

Katecheza 16

klasa 6A i 6C data: 18.11.2020
klasa 6B data: 19.11.2020

Temat: Sakramenty źródłem wzrostu mojej wiary, nadziei  i miłości

Podczas chrztu św. otrzymujemy trzy cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość. Potem przez całe życie możemy te dary Boże rozwijać. Pomaga nam w tym przyjmowanie sakramentów świętych, które stają się „kanałami” przepływania łaski do nas.

 • Wiara jest cnotą, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, a co Kościół podaje nam do wierzenia.
 • Nadzieja jest cnotą, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego.
 • Miłość jest cnotą, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga.

Sakramenty –
to ustanowione przez Chrystusa widzialne znaki
niewidzialnej łaski Bożej.

Dla przykładu: w sakramencie chrztu widzialnym znakiem jest polanie wodą głowy dziecka natomiast niewidzialną łaską jest uwolnienie dziecka od grzechu pierworodnego i ofiarowanie mu trzech cnót boskich (wiary, nadziei i miłości).

I te dwa elementy: widzialny znak i niewidzialną łaskę Bożą można wskazać w każdym z siedmiu sakramentów świętych.

Katecheza 17 (kamerka)

klasa 6A data: 19.11.2020
klasa 6C data: 20.11.2020
klasa 6B data: 25.12.2020

Temat: Chrzest święty początkiem drogi do Ojca
Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan:
 • św. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa w rzece Jordan tak samo jak tłumy ludzi, którzy do niego przychodzili,
 • objawia się Duch Święty w postaci gołębicy i słyszymy głos z nieba: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”,
 • chrzest w Jordanie jest chrztem nawrócenia czyli miał pomóc ludziom znaleźć drogę powrotu do Boga.
Chrzest święty małego dziecka:
 • wybór imienia dla dziecka,
 • znak krzyża czyniony przez księdza, rodziców i rodziców chrzestnych,
 • gest wyciągniętej dłoni kapłana i modlitwa (Kościół bierze dziecko pod swoją opiekę),
 • polanie głowy dziecka wodą i wypowiedzenie formuły chrztu: „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”,
 • namaszczenie krzyżmem (to specjalny olej używany do chrztu),
 • nałożenie białej szaty, która symbolizuje czystą duszę dziecka,
 • zapalenie świecy od paschału (znak przekazania życia Bożego dla dziecka ochrzczonego).

Sakrament chrztu świętego odpuszcza grzech pierworodny i wszystkie inne grzechy popełnione do dnia przyjęcia tego sakramentu.
W przeszłości wielu władców z tego powodu przyjmowało chrzest na łożu śmierci, aby potem pójść od razu do nieba.

Katecheza 18

klasa 6A i 6C data: 25.11.2020
klasa 6B data: 26.11.2020

Temat: W sakramencie bierzmowania Duch Święty udziela mocy do dawania świadectwa

Przez wielu ludzi młodych sakrament bierzmowania traktowany jest jako konieczny etap na drodze do zawarcia sakramentu małżeństwa. Mówią oni: „Przystępuję do bierzmowania, żeby potem mieć możliwość zawarcia ślubu kościelnego”. Czy tylko do tego ogranicza się rola sakramentu bierzmowania w naszym życiu?

W Dziejach Apostolskich św. Łukasz opisuje jak na Apostołów i Matkę Bożą zstępuje Duch Święty w postaci ognistych języków. Po tym wydarzeniu opuszczają oni Wieczernik, gdzie byli zgromadzeni i zaczynają z odwagą głosić historię Jezusa z Nazaretu i umieją to czynić w obcych sobie językach. Duch Święty udzielił im odwagi do głoszenia Ewangelii i czynili to rozumiejąc różne języki świata.

W sakramencie bierzmowania przez gest nałożenia rąk i namaszczenie krzyżmem młodzież otrzymuje siedem darów Ducha Świętego.

W sakramencie bierzmowania otrzymujemy specjalną moc Ducha Świętego do obrony i głoszenia wiary
słowami i czynami, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa i do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Katecheza 19 (kamerka)

klasa 6A data: 26.11.2020
klasa 6C data: 27.11.2020
klasa 6B data: 2.12.2020

Temat: Eucharystia jednoczy mnie z Chrystusem i ludźmi
Przebieg Mszy Świętej:
 • obrzędy wstępne (znak krzyża, „spowiadam się Bogu wszechmogącemu”, hymn „Chwała na wysokości”, kolekta),
 • Liturgia Słowa (czytania, psalm, śpiew: „Alleluja”, Ewangelia, kazanie, modlitwa wiernych, wyznanie wiary),
 • Liturgia Eucharystyczna (prefacja, śpiew: „Święty, święty”, przeistoczenie, modlitwa „Ojcze nasz”, Komunia Święta, dziękczynienie),
 • obrzędy zakończenia (modlitwa „po Komunii”, ogłoszenia, błogosławieństwo wiernych).
Kult Eucharystii w Kościele:
 • godne przyjmowanie Komunii św.,
 • Komunia św. zawożona chorym,
 • adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • procesje eucharystyczne w pierwsze niedziele miesiąca i w Uroczystość Bożego Ciała.
Cuda eucharystyczne: cud w Sokółce

W październiku 2008 roku w kościele pw. św. Antoniego w Sokółce podczas Mszy na ziemię upadła hostia. Zgodnie z procedurami umieszczono ją w naczyniu z wodą. Po kilku dniach odkryto, że w naczyniu pojawiła się czerwona substancja przypominająca krew.  

Wyniki badań wskazały, że jest to fragment mięśnia serca ludzkiego pobrany od osoby konającej ale jeszcze żywej. Rodzi to skojarzenie, że Msza św. jest urzeczywistnieniem śmierci Pana Jezusa na krzyżu.

Cud w sokółce

Katecheza 20

klasa 6A i 6C data: 2.12.2020
klasa 6B data: 3.12.2020

Temat: W sakramencie pokuty spotykam się z uzdrawiającą łaską Boga

Pan Jezus ustanowił sakrament spowiedzi zaraz po swoim zmartwychwstaniu. Ukazał się Apostołom i powiedział do nich:

„Weźmijcie Ducha Świętego!

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Dobremu i owocnemu przeżyciu spowiedzi świętej powinny towarzyszyć pewne etapy, które zawarte są w pięciu warunkach sakramentu pokuty.

 • rachunek sumienia,
 • żal za grzechy,
 • mocne postanowienie poprawy,
 • spowiedź szczera,
 • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W sakramencie spowiedzi Pan Jezus „zasłania się spowiednikiem”, ale to przed Nim wyznajemy grzechy i od Niego otrzymujemy wskazówki dotyczące naszego życia, które słyszymy z ust spowiednika.

Idą Święta Bożego Narodzenia a więc zachęcam
do skorzystania z sakramentu spowiedzi.

A teraz próba śpiewania kolęd!

Józefie stajenki nie szukaj
Józefie stajenki nie szukaj

Józefie stajenki nie szukaj
i do gospody nie pukaj
z Maryją do nas przyjdź!

Przynieście ze sobą Dziecinę,
jest miejsce w naszej rodzinie.
Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi.

Wśród nocnej ciszy
Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy 
Nam się objawił.

Katecheza 21 (kamerka)

klasa 6A data: 3.12.2020
klasa 6C data: 4.12.2020
klasa 6B data: 9.12.2020

Temat: W sakramencie namaszczenia chorych Chrystus umacnia mnie w cierpieniu
namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych może przyjąć każdy wierzący, którego zdrowie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie. Można go przyjmować wielokrotnie. Istotą tego obrzędu jest namaszczenie świętym olejem czoła i rąk chorego, czemu towarzyszą odpowiednie modlitwy.

Zbawienne skutki sakramentu namaszczenia chorych:
 • odpuszcza grzechy choremu,
 • u niektórych chorych powoduje cielesne uzdrowienie,
 • u tych, którzy odchodzą z tego świata, dodaje sił w walce z ciałem i w zmaganiach duchowych w tym ostatnim okresie życia.

Katecheza 22

klasa 6A i 6C data: 9.12.2020
klasa 6B data: 10.12.2020

Temat: Sakrament święceń kapłańskich udziałem w misji i mocy Chrystusa

Pan Jezus powoływał swoich uczniów spośród prostych ludzi. Pierwszymi Jego uczniami byli rybacy znad Jeziora Galilejskiego. Po cudownym połowie ryb Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Nie bój się odtąd ludzi będziesz łowił”. To łowienie ludzi miało dokonać się dzięki głoszeniu słowa Bożego i cudom, które czynili uczniowie w imię Jezusa.

Katolicki kapłan, który sprawuje sakramenty, nie działa własną mocą, ani na podstawie swojej osobistej świętości,
lecz mocą władzy udzielonej przez miejscowego biskupa,
który czyni to w imieniu Pana Jezusa.
Zadania księdza katolickiego:
 • głoszenie Ewangelii,
 • sprawowanie kultu Bożego (zwłaszcza odprawianie Mszy Świętej),
 • bycie pasterzem dla wiernych.

A teraz próba śpiewania kolęd!

Lulajże Jezuniu
Lulajże Jezuniu

1.Lulajże Jezuniu, moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
2.Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu…
3.Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.
Lulajże, Jezuniu…
4.Lulajże, różyczko najozdobniejsza,
Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże, Jezuniu…

Pójdźmy wszyscy
Pójdźmy wszyscy

1.Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję Matkę Jego.
2.Witaj, Jezu ukochany,
Od patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.
3.Witaj Dzieciąteczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej Nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.
4.Witaj Jezu nam zjawiony,
witaj dwakroć narodzony.
Raz z Ojca przed wieków wiekiem
a teraz z Matki człowiekiem.

Katecheza 23 (kamerka)

klasa 6A data: 10.12.2020
klasa 6C data: 11.12.2020
klasa 6B data:16.12.2020

Temat: Sakrament małżeństwa żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła
Istota sakramentu małżeństwa:
 1. jest to swego rodzaju umowa,
 2. między jednym mężczyzną i jedną kobietą,
 3. aby na świat przyszło potomstwo (chociaż nie wszyscy mogą mieć dzieci),
 4. i aby wzrastała wzajemna miłość małżonków do siebie i do Boga.
Ciekawostki:
 • poligamia (jeden mąż ma kilka żon),
 • poliandria (jedna żona ma kilku mężów).
Zanzibar poligamia
Zanzibar
poliandria
Największa trudność, aby dochować wierności złożonej przysiędze w kościele:
 • kiedy w małżeństwie jest zgoda, to zaślubionym jest łatwiej trwać w złożonej przysiędze,
 • trudności w życiu małżeńskim odsłaniają wartość ofiary jaką jest w stanie złożyć żona za męża i mąż za żonę,
 • przysięga małżeńska nie podaje żadnego warunku (poza śmiercią), kiedy małżonkom wolno poślubić kogoś innego po raz kolejny.

Małżeństwo sakramentalne to poleganie bardziej na Bożej pomocy w wierności i oddaniu współmałżonkowi, niż na zapasach własnej miłości.

Katecheza 24

klasa 6A i 6C data: 16.12.2020
klasa 6B data: 17.12.2020

Temat: Przez życie sakramentalne uwielbiam Boga

Podsumowując katechezy o sakramentach warto pamiętać, że:

 • sakramenty umożliwiają nam spotkanie z samym Jezusem i dlatego nie wolno nam rezygnować z ich przyjmowania,
 • życie jest długą wędrówką w stronę nieba i sakramenty pomagają nam pokonać zniechęcenie i znużenie, które często się pojawiają,
 • przez świadectwo naszego życia sakramentalnego możemy innych przyprowadzić do Jezusa.

A teraz próba śpiewania kolęd!

Cicha noc
Cicha noc

1.Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.
2.Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud.
3.Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego Majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
Chwała na wysokości,
A pokój na ziemi!

2. Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości…
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości….
4. Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości…

Katecheza 25 (kamerka)

klasa 6A data: 17.12.2020
klasa 6C data: 18.12.2020

Temat: Na nowo odkrywam Kościół i sakramenty – katecheza powtórkowa.

Tajemnica Kościoła polega na tym, że Bóg przez sprawowane w Kościele sakramenty przychodzi do człowieka z darem świętości – oczyszcza, uzdrawia i wprowadza nas w swoją rodzinę. Dlatego słowo Boże i życie sakramentalne stanowią istotę Kościoła jako wielkiej tajemnicy, którą Bóg przekazał człowiekowi.

W ramach powtórzenia do każdego z siedmiu sakramentów dołączymy słowa-klucze, które wyrażają Boży zamysł dotyczący każdego z sakramentów:

 • chrzest św. (pierwszy, brama, grzech pierworodny i inne grzechy, dzieci Boże),
 • bierzmowanie (dojrzałość, dary Ducha Świętego, mężne wyznawanie wiary),
 • Najświętszy Sakrament (prawdziwe Ciało i Krew Jezusa, przeistoczenie, pokarm, adoracja, procesja),
 • pokuta (spowiedź, rozgrzeszenie, wyzwolenie z grzechów, czyste serce, radość),
 • namaszczenie chorych (odpuszczenie grzechów, ulga w cierpieniu, wsparcie duchowe, pomoc w przejściu do nowego życia),
 • kapłaństwo (Msze św., spowiedź, kazanie, katecheza w szkole),
 • małżeństwo (mężczyzna i kobieta, umowa, dzieci, miłość).

Historia kolędy „Cicha noc”

24 grudnia 1818 roku wierni obecni na pasterce w austriackim Oberndorfie pod Salzburgiem mogli jako pierwsi na świecie poznać kolędę, która potem stała się najsłynniejszą tego typu pieśnią na świecie.

Jej słowa pochodzą z wiersza, który jest oryginalnym tekstem pieśni, napisanym w 1816 roku przez wikarego parafii w Oberndorfie, ks. Josepha Mohra. Dwa lata później zepsuły się kościelne organy i ksiądz wręczył słowa wiersza organiście Franzowi Gruberowi prosząc o skomponowanie do nich melodii na dwa głosy solowe, chór oraz gitarę. Po napisaniu muzyki w ciągu jednego dnia, wierni mogli usłyszeć tę przepiękną kolędę po raz pierwszy w trakcie pasterki. Polska wersja kolędy znana jest dopiero od 1930 roku – stworzył ją Piotr Maszyński – kompozytor, dyrygent oraz pedagog.

Stille Nacht

Kategorie: 6A6B6C