19th May

Topic: Are you busy next Thursday? – planowanie spotkania.

Witajcie!

Dziś nauczymy się fraz, których używamy do planowania spotkań. Do tego posłuży nam dialog ze strony 114 z Waszych podręczników.

Na początek wysłuchamy nagrania:

Pod tematem proszę zapisać:

are you busy next Sunday? – czy jesteś zajęty w niedzielę?

would you like to come…? – czy chciałbyś pójść….?

that sounds great! – brzmi super!

I’d love to come – z chęcią pójdę,

let’s meet outside – spotkajmy się na zewnątrz,

where shall we meet? – gdzie powinniśmy się spotkać?

Następnie przeczytamy dialog i wykonamy ćwiczenie 4 ze strony 114.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 71, zadania: 1,2.

Do usłyszenia!!

17th May

Topic: Zadawanie pytań – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś powtórzymy wiadomości dotyczące tworzenia pytań. Pod tematem proszę zapisać:

Jeśli tworzymy pytanie w którym są czasowniki: „to be”, have got”, „can” wówczas w celu stworzenia pytania przestawiamy je z podmiotem:

She is my mum – Is she my mum?

I have got a sister – Have I got a sister?

They can swim – Can they swim?

Jeśli w zdaniu występują inne czasowniki, to w czasie teraźniejszym używamy operatorów „do” i „does” a w czasie przeszłym „did”:

My friend sings songs – Does my friend sing songs?

They broke a window – Did they break a window?

W celu utrwalenie tworzenia pytań, wykonamy ćwiczenia 3,4,5 ze strony 113.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 70, zadania: 1,2,3.

Do usłyszenia!!

13th May

Topic: We aren’t going to do our homework – ćwiczenia z konstrukcją „to be going to”.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Na początek proszę wejść w podane linki i wykonać online ćwiczenia na konstrukcję „to be going to”. Następnie proszę pobrać plik i wykonać zamieszczone w nim zdania w zeszycie. Możecie je przepisać lub wydrukować. W luki proszę wpisać konstrukcję „to be going to” w odpowiedniej formie.

 • https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_09_012e?cc=pl&selLanguage=pl
 • https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-going-to/exercises

W pliku znajduje się 10 zdań. Pierwsze pięć to zdania twierdzące, kolejne to zdania przeczące. Proszę nie odsyłać mi zdań z pliku. Sprawdzimy je w poniedziałek.

Miłej pracy!!

12th May

Topic: The fancy dress party – słuchanie.

Witajcie!

Dziś czas na kolejne przygody naszych komiksowych bohaterów.

Na początek wysłuchamy nagrania ze strony 112.

Pod tematem proszę zapisać:

famous – sławny,

fancy dress party – bal przebierańców,

excited about – podekscytowany czymś,

free – wolony,

bring – przynieść, przyprowadzić,

guest – gość.

Następnie przeczytamy historyjkę i wykonamy ustnie ćwiczenie 2.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 69, zadanie 4.

Do usłyszenia!!

10th May

Topic: I’m going to have a party – konstrukcja „to be going to”.

Witajcie!

Dziś poznamy wyrażenie, które będziemy używać do wyrażania naszych planów.

Zapiszcie w zeszytach:

Konstrukcja „to be going to” oznacza „mieć zamiar”. Używamy jej do wyrażania naszych planów i zamierzeń.

Możemy jej użyć z każdą osobą, należy tylko pamiętać o właściwej formie czasownika „to be”. Przepiszcie poniższe przykłady:

Mark is going to swim. – Mark ma zamiar popływać.

I am going to do my homework – Mam zamiar zrobić moją pracę domową.

They are going to make a cake. – Oni mają zamiar zrobić ciasto.

Zwróćcie uwagę, że w całej tej konstrukcji zmienia się tylko „to be” a forma „going to” zostaje bez zmian. Po tej konstrukcji stawiamy zawsze czasownik w bezokoliczniku.

Tworząc pytanie przestawiamy „to be” z podmiotem. Tworząc przeczenie zaprzeczamy „to be”:

My sister is going to play a game.

Is my sister going to play a game? Yes, she is/No she, isn’t.

My sister isn’t going to play a game.

Z podręcznika wykonamy ćwiczenia: 6 i 7 ze strony 111.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 69, ćwiczenia: 1,2,3.

Do usłyszenia!!

6th May

Topic: A short history of flying – czytanie.

Witajcie!

Mała zmiana planów. Na dzisiejszej lekcji powinniśmy nauczyć się użycia konstrukcji ” to be going to”, jednak uważam, że lepiej przełożyć ten temat na poniedziałkowe Teams.

W zamian, zaproponuję Wam, myślę, że ciekawą lekcję o lataniu.

Zerknijcie na stronę 128 w Waszych podręcznikach. Zanim zaczniemy, pod tematem przepiszcie następujące słówka:

biplane – dwupłatowiec (samolot z podwójnymi skrzydłami)

engine – silnik,

glider – szybowiec,

kite – latawiec,

wing – skrzydło,

triangle – shape – trójkątnego kształtu,

Następnie zerknijcie na ćwiczenie 2 i zapoznajcie się z tekstem mówiącym o rozwoju lotnictwa.

Po przeczytaniu, ołówkiem proszę wykonać zadanie 5 w podręczniku – zdecydujcie czy zdania są prawdziwe czy nie.

Na koniec spróbujcie, również ołówkiem w książce połączyć daty z ćwiczenia 4 z wydarzeniami.

Oba ćwiczenia sprawdzimy na poniedziałkowej lekcji.

Dziś bez pracy domowej:)

Miłej pracy!!

5th May

Topic: We’re going to have a barbecue – słuchanie.

Witajcie!

Dziś wysłuchamy kolejnych przygód naszych bohaterów. Zerkniemy do podręcznika na stronę 110. Amy wyprawia swoje urodziny i zaprasza przyjaciół….

Pod tematem zapiszcie:

to be going to – mieć zamiar,

that’s a pity – jaka szkoda,

busy – zajęty (obowiązkami),

I can’t wait! – nie mogę się doczekać!

arrive – przybyć, przyjechać.

Po przeczytaniu spróbujemy odgadnąć kto przyszedł do Amy. Wykonamy ćwiczenie 4.

Na koniec ustnie podsumujemy tekst, wykonując ćwiczenie 2.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 68, ćwiczenie 5.

Do usłyszenia!!

29th April

Topic: What date is today? – ćwiczenia.

Witajcie!

Na poprzedniej lekcji omówiliśmy zasady tworzenia liczebników porządkowych, które służą nam między innymi do podawania dat. Tę lekcję chciałbym poświęcić na wyćwiczenie tej umiejętności.

Zerknijcie na stronę 109 w Waszych podręcznikach. W ćwiczeniu 8 znajdziecie 6 dat. Proszę je pod tematem przepisać tak jak zostały napisane w książce a następnie napisać je słownie tak jak zostało to zrobione w przykładzie:

3rd October – the third of October

Kiedy skończycie, wysłuchajcie ćwiczenia 5 z tej samej strony. Usłyszycie opis trzech wydarzeń. Wybierzcie jedno wydarzenie i na podstawie nagrania, odpowiedzcie na trzy pytania zamieszczone w tym ćwiczeniu. Poniżej znajdziecie tłumaczenie pytań:

 1. Jakie to było wydarzenie?
 2. Co ta osoba zrobiła w trakcie tego wydarzenia?
 3. Czy tej osobie podobało się to wydarzenie czy nie?

Odpowiedzi należy zapisać w zeszycie pod datami.

Dziś bez pracy domowej – proszę jednak sprawdzić kompletność notatek.

Miłej majówki!!

28th April

Topic: Having fun – słownictwo.

Witajcie!

Dziś zaczniemy ostatni unit. Poznacie słówka dotyczące różnych imprez oraz nauczycie się tworzyć liczebniki porządkowe.

Na początek spróbujemy dopasować plakaty do nazw imprez – podręcznik strona 108. Pod tematem zapiszcie:

barbecue – gril,

birthday party – impreza urodzinowa,

fancy dress party – bal przebierańców,

sleepover – piżama party,

talent competition – konkurs talentów.

Wykonamy ćwiczenie 3 i 4.

Następnie zajmiemy się liczebnikami porządkowymi. Proszę zapisać:

1 – one – jeden // 1st – first – pierwszy

2 – two – dwa //2nd – second – drugi

3 – three – trzy// 3rd – third – trzeci

4 – four – cztery//4th – fourth – czwarty

5 – five – pięć//5th – fifth – piąty

6 – six – sześć//6th – sixth – szósty

7 – seven- siedem//7th -seventh – siódmy

8 – eight – osiem// 8th – eighth – ósmy

9 – nine – dziewięć// 9th – ninth – dziewiąty

10 – ten – dziesięć//10 th – tenth – dziesiąty

11 – eleven – jedenaście// 11th eleventh – jedenasty

12 – twelve – dwanaście//12th – twelfth – dwunasty

……

20 – twenty – dwadzieścia //20th – twentieth – dwudziesty

30 – thirty – trzydzieści//30th – thirtieth – trzydziesty

41 – forty – one – czterdzieści jeden//41st – forty – first – czterdziesty pierwszy.

Na koniec zerkniemy na ramkę z datami i nauczymy się je czytać.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 68, zadania: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!!

26th April

Topic: Night Owl – powtórzenie materiału – unit 7.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji zostaniecie zapytani z materiału, który zadałem na poprzedniej lekcji. Podobnie jak to miało miejsce ostatnio, w pierwszej części lekcji zadam pytania do wszystkich chętnych a w drugiej, każdy z Was otrzyma pytanie ode mnie.

Dziś bez pracy domowej:)

Do usłyszenia!!

22nd April

Topic: Revision 7 – powtórzenie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Dziś kończymy unit 7. Oznacza to dwie rzeczy: teraz powtórzymy materiał z tego unitu a w poniedziałek będziecie odpowiadać z niego. Będzie to wyglądać tak samo jak powtórzenie z unitów 3-6.

Pod tematem proszę zapisać zakres materiału:

 1. Słownictwo: nazwy środków transportu, zwroty opisujące przemieszczanie się, nazwy przedmiotów zabieranych na wyjazdy, czynności wykonywane w wakacje.
 2. Zwroty używane w rozmowie przy kupowaniu biletu oraz przy pisaniu kartki z wakacji.
 3. Czas Past Simple – zdania przeczące i pytające.

Na początek powtórzymy słownictwo. Zerknijcie do podręcznika na stronę 104. Ołówkiem proszę wykonać dwa pierwsze ćwiczenia. Po sprawdzeniu z kluczem – pod lekcją – proszę odpowiedzi wymazać. W pierwszym należy wykreślić słówko, które nie pasuje do pozostałych a w ćwiczeniu 2 wybrać jedno właściwe.

Teraz czas na gramatykę – ćwiczenia 3 i 4. Ćwiczenie 3 proszę wykonać w zeszycie. Waszym zadaniem jest napisać co Amy i Elena zrobiły i czego nie zrobiły w weekend. Użyjcie czasu Past Simple podobnie jak w przykładzie.

Z ćwiczenia 4 wybierzcie 3 punkty. Z podanych wyrazów należy ułożyć pytania i w zależności od znaczka napisać krótką odpowiedź. Skorzystajcie z przykładu.

Na koniec spróbujcie uzupełnić dialog w ćwiczeniu 7 zwrotami z podpunktów a – d. Wykonajcie to ćwiczenie ołówkiem. Pod lekcją znajdziecie klucz.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 66 – cała. Na końcu ćwiczeń możecie sprawdzić jak Wam poszło.

Na poniedziałek proszę powtórzyć: słówka str.94 (zad.1), str. 95 (zad. 2, 4 – ramka, 5), str.96 (historyjka), 97 (zad.8), 98 (historyjka), 99 (zad.6), 100 (zad.2), 101 (tekst). 102 (zad.5). Gramatyka – czas Past Simple – zdania przeczące i pytające.

Klucz:

zad. 1

 1. boat,
 2. skateboard
 3. beach
 4. suitcase
 5. bike

zad.2

 1. leaves,
 2. stay
 3. take
 4. go
 5. arrive
 6. takes

zad. 7

 1. b
 2. d
 3. c
 4. a

Miłej pracy!!

21st April

Topic: A postcard – kartka z wakacji.

Witajcie!

Dziś spróbujemy nauczyć się pisać kartkę z wakacji. Na początku wysłuchamy nagrania i wykonamy ćwiczenia: 1,2,4 ze strony 102 z Waszych podręczników.

Następnie zapoznamy się z przykładową kartką z wakacji. Wyszukamy uniwersalnych zwrotów, których możemy używać przy pisaniu kartki oraz charakterystycznych słów – ćwiczenie 5 strona 102.

Pod tematem proszę zapisać:

We’re having a lovely time in… – miło spędzamy czas w…

There are lots of … – znajduje się tu dużo….

Yesterday we went to… – wczoraj poszliśmy do…

We’re staying in… – przebywamy w …./zatrzymaliśmy się w….

See you soon! – do zobaczenia wkrótce!

Dear…. – Drogi/Droga….

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 65, ćwiczenia: 4 i 6.

Do usłyszenia!!

19th April

Topic: Antarctic adventure – czytanie.

Witajcie!

Dziś najpierw wysłuchamy a następnie przeczytamy tekst o 16 latku, który został najmłodszym zdobywcą bieguna południowego. Tekst znajdziecie w swoich podręcznikach na stronie 101.

Po przeczytaniu tekstu wykonamy ćwiczenia: 3,4,5.

W ramach notatki, proszę przepisać następujące słówka do zeszytu:

arrive – przybyć,

explorer – odkrywca,

expedition – wyprawa,

the South Pole – biegun południowy,

journey – podróż,

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 64, ćwiczenia:2,3,4.

Do usłyszenia!

15th April

Topic: What time does it arrive? – kupowanie biletu.

Witajcie!

Dziś chciałbym nauczyć Was jakich zwrotów użyć aby kupić bilet do kina, na mecz czy na pociąg. W tym celu skorzystamy z dialogu ze strony 100 w Waszych podręcznikach.

Wysłuchajcie nagrania a następnie przeczytajcie dialog:

Pod tematem zapiszcie:

I’d like a ticket to London, please. – poproszę bilet do Londynu.

Can I have a ticket to…? – czy mogę dostać bilet do…

Here you are – oto proszę.

How much is it? – ile to kosztuje?

It’s ten pounds – 10 funtów,

What time does the train leave? – o której wyjeżdża pociąg?

What time does the train arrive? – o której przyjeżdża pociąg?

Następnie chciałbym abyście wykonali ołówkiem ćwiczenie 3 – uzupełnili dialog zwrotami z ramki z ćwiczenia 2 a następnie wysłuchali nagrania i sprawdzili się.

Na koniec spójrzcie na ramkę „LOOK” i zobaczcie jak czytamy ceny wyrażone w funtach (waluta Wielkiej Brytanii).

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 63, zadania:1,2,3.

Miłej pracy!!

14th April

Topic: Did you have a good time? – tworzenie pytań w czasie Past Simple.

Witajcie!

Dziś powiemy sobie o sposobie tworzenia pytań w czasie Past Simple. Pod tematem proszę zapisać:

Aby utworzyć pytanie w czasie Past Simple stawiamy operator „did” przed podmiotem (osobą). Należy pamiętać, że czasownik należy wpisać w formie bezokolicznika (bez żadnych końcówek, w pierwszej formie).

Zerknijcie i przepiszcie te przykłady:

He went to the shop – on poszedł do sklepu.

Did he go to the shop? Czy on poszedł do sklepu?

Odpowiedź: Yes, he did lub No, he didn’t.

His mum had a dream. – Jego mama miała sen.

Did his mum have a dream? Czy jego mama miała sen?

Odpowiedź: Yes, she did. No, she didn’t.

W celu wyćwiczenia tworzenia pytań wykonamy ćwiczenia z Waszego podręcznika ze strony 99, zadania: 3,5,7.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 62, zadania: 1,2,3.

Do usłyszenia!

12th April

Topic: Roman holiday – słuchanie.

Witajcie!

Dziś czas na kolejne przygody naszych komiksowych bohaterów.

Zerkniemy na stronę 98 i wysłuchamy ich przygód.

Po wysłuchaniu, przeczytamy go.

Pod tematem proszę przepisać nowe słówka:

go sightseeing – zwiedzać,

take photos – robić zdjęcia,

souvenirs – pamiątki,

roman – rzymski,

backpack – plecak,

guidebook – przewodnik książkowy,

sleeping bag – śpiwór,

suitcase – walizka,

tent – namiot,

torch – latarka.

Po przeczytaniu, wykonamy ćwiczenie 2 ze strony 98.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 61, zad. 4 i 5 oraz strona 62 zadanie 4.

Do usłyszenia!

8th April

Topic: She didn’t stay at home – tworzenie zdań przeczących.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Dziś zajmiemy się zdaniami przeczącymi w czasie Past Simple.

Proszę zapisać pod tematem:

Do tworzenia zdań przeczących w czasie Past Simple służy operator „didn’t”. Jest to jedyny operator w czasie przeszłym więc będziemy go używali ze wszystkimi osobami:) Przykłady:

I cooked dinner yesterday. – ugotowałem wczoraj obiad.

I didn’t cook dinner yesterday. – Nie ugotowałem wczoraj obiadu.

My mum and dad met their friends last week. – Moja mama i tata spotkali swoich przyjaciół w zeszłym tygodniu.

My mum and dad didn’t meet their friends last week. – Moja mama i tata nie spotkali swoich przyjaciół w zeszłym tygodniu.

Zwróćcie uwagę, że gdy zaprzeczamy zdanie operatorem „didin’t” czasownik piszemy w bezokoliczniku (bez końcówek, w podstawowej formie).

Z podręcznika proszę wykonać ćwiczenie 6 ze strony 97 (wykonajcie je ołówkiem, sprawdźcie i wymażcie – klucz znajdziecie pod lekcją).

Ćwiczenie 7 z tej samej strony proszę wykonać w zeszycie. Waszym zadaniem jest utworzyć zdania przeczące gdy jest „krzyżyk” oraz twierdzące gdy jest „ptaszek”. Oczywiście oba rodzaje zdań muszą być w czasie Past Simple.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 61, zadania: 1,2,3.

Miłej pracy!!

Klucz:

zad. 6:

2. didn’t sleep,

3. didn’t wear,

4. didn’t eat,

5. didn’t go.

7th April

Topic: Elena didn’t sleep well – słuchanie.

Witajcie!

Dziś poznamy kolejne przygody naszych bohaterów: Eleny i Amy.

W tym celu wysłuchamy dialogu:

Pod tematem proszę wypisać następujące frazy:

go away for the weekend – wyjechać na weekend,

torch – latarka,

get cold – robić się zimno,

bring – przynosić,

Następnie wykonamy ćwiczenie 2 oraz przeczytamy dialog.

Na koniec wykonamy ćwiczenie 4. Oto nagranie:

Dziś bez pisemnej pracy domowej:)

Do usłyszenia!!

31st March

Topic: Easter is coming – ćwiczenia świąteczne.

Witajcie!

Dziś jest nasza ostatnia lekcja przed Wielkanocą. Dlatego chciałbym Wam zaproponować świąteczne ćwiczenia. Zerknijcie do poniższych plików:

Pod tematem proszę przepisać słówka świąteczne z pierwszego pliku.

Dziś bez pracy domowej:)

Happy Easter!!

29th March

Topic: Means of transport – słownictwo.

Witajcie!

Dziś zaczynamy unit 7.

 1. Zerkniemy do Waszych podręczników na stronę 94. Omówimy obrazki, które się tu znajdują.
 2. Następnie wprowadzimy słówka związane z transportem. Pod tematem proszę zapisać:

tram – tramwaj,

underground/subway – metro,

by car – samochodem

by plane – samolotem

on foot – pieszo

arrive – przyjeżdżać,

get off – wysiadać,

get on – wsiadać,

leave – opuszczać, odjechać

take – brać

3. Następnie wysłuchamy nagrania i wykonamy ćwiczenia: 6 i 7 ze strony 95.

4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 60 – cała:(

Do usłyszenia!!

25th March

Topic: I had a dream – zdania twierdzące w czasie Past Simple.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Chciałbym abyście dziś poćwiczyli tworzenie zdań twierdzących w czasie Past Simple. (Przypomnę – jeśli czasownik jest regularny, dodajemy do niego końcówkę: -ed, -d, lub -ied. Jeśli jest nieregularny używamy jego drugiej formy np.: eat – ate).

Wykonajcie zdania znajdujące się pod tymi linkami i sprawdźcie je:

 • http://e-angielski.net/past-simple2/
 • http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-twierdzace.htm

Zdania, które znajdziecie w tym pliku proszę wydrukować lub przepisać i odesłać do mnie do niedzieli:

Miłej pracy!!

24th March

Topic: Utrwalenie wiadomości – unit 6.

Witajcie!

Dziś ostatnia lekcja powtórzeniowa. Tym razem unit 6. Lekcja będzie wyglądała podobnie do poprzednich. Po jej zakończeniu otrzymacie oceny.

Praca domowa: brak:))

Do usłyszenia!!

22nd March

Topic: Utrwalenie materiału – unit 5.

Witajcie!

Dziś powtarzamy słownictwo i gramatykę z unit 5. Lekcja będzie wyglądał podobnie jak poprzednie. Pierwsza część będzie zawierać pytania do wszystkich. W drugiej, każdy z Was zostanie zapytany z zadanego materiału.

Praca domowa: w środę powtórzymy ostatni unit – unit 6. W związku z tym proszę szczególnie zwrócić uwagę na: słówka: str.80 (zad. 1), str.81 (zad.2), str.82 ( historyjka), str.84 (historyjka), str. 86 (dialog), str.87 (zad.5). Gramatyka: czas Past Simple – zdania twierdzące plus znajomość czasu przeszłego następujących czasowników nieregularnych: come, drink, eat, feel, go, have, make, meet, take.

Do usłyszenia!!

18th March

Topic: Where were you yesterday? ćwiczenia z czasownikiem „to be” – Past Simple.

Witajcie!

Tę lekcję wykonajcie samodzielnie.

W poniedziałek (22 marca) będziemy powtarzać unit 5. W tym dziale, oprócz słówek i zwrotów będziemy powtarzać czasownik „to be” w czasie Past Simple. Dlatego chciałbym abyście wykonali online ćwiczenia, które znajdziecie pod poniższymi linkami. Wykonajcie te ćwiczenia online i sprawdźcie się (przycisk „check”). Znajdziecie tu zdania twierdzące, przeczące i pytające:

 • https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms
 • https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-negative-forms
 • https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-affirmative-negative-questions-write

Następnie proszę pobrać poniższy plik, uzupełnić przykłady i przesłać do mnie przez mobi dziennik do niedzieli (21 marca) włącznie:

Praca domowa: w poniedziałek (22 marca) powtarzamy unit 5. Zakres materiału – spójrz na pracę domową przy poprzedniej lekcji.

Miłej pracy!!

17th March

Topic: My car is faster than yours – powtórzenie – unit 4.

Witajcie!

Dziś będziemy powtarzać słownictwo, zwroty oraz gramatykę z unitu 4. Podobnie jak w poniedziałek, przed Wami dwie części lekcji. Pierwsza część to pytania dla aktywnych, druga to pytania ode mnie. Po tej lekcji otrzymacie oceny.

Praca domowa na poniedziałek (22 marca): proszę powtórzyć unit 5 a w szczególności: słówka z podręcznika str.66 (zad.1), str.67 (zad.2,6), str.68 (historyjka obrazkowa), str. 70 (komiks), str.72 (dialog), str.73 (zad.1), str. 74 (zad.3). Gramatyka: czasownik „to be” w czasie Past Simple.

Do usłyszenia!

15th March

Topic: Technology – powtórzenie materiału z unitu 3.

Witajcie!

Dziś zaczniemy powtarzanie unitów, które zrealizowaliśmy w trakcie nauczania zdalnego. Na początek unit 3.

Lekcja będzie składała się z 2 części. W części pierwszej będę zadawał pytania do wszystkich. Osoby, które znają odpowiedź podnoszą rękę. Wskazana osoba odpowiada. Każda dobra odpowiedź to punkt.

W drugiej części lekcji każdy z Was otrzyma przynajmniej jedno pytanie bezpośrednio skierowane do siebie. Odpowiedź poprawna to punkt, jej brak – to brak punktu.

Każdy z Was zakończy lekcję z 2 lub 3 punktami.

Praca domowa: w środę powtórzymy unit 4 a w szczególności: słówka z podręcznika – str.52 (zad 1), str. 53 (zad.2) str. 54 (historyjka obrazkowa), str.55 (zad.6), str. 56 (komiks), str.57 (zad.3), str.59 (6 tekstów). Gramatyka – stopniowanie przymiotników.

Do usłyszenia!

11th March

Topic: Revision 6 – powtórzenie wiadomości.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Dziś chciałbym abyście utrwalili materiał poznany w unit 6.

Pod tematem proszę zapisać:

 • słownictwo: zawody, prace wykonywane w domu.
 • czas Past Simple – zdania twierdzące.
 • tworzenie pytań o pozwolenie i dawanie odpowiedzi.
 1. Zacznijmy od ćwiczeń związanych ze słownictwem. Otwórzcie podręczniki na stronie 90. Ćwiczenia od 1 do 3 proszę wykonać ołówkiem. W ćw. 1 proszę wpisać odpowiedni zawód na końcu zdania. W ćw. 2 proszę połączyć czasowniki od 1-8 z frazami od a do h. Z kolei w ćwiczeniu 3 należy wstawić podany czasownik w odpowiednie miejsce.
 2. Następnie proszę zerknąć na zad. 8. Proszę uzupełnić dialogi a następnie przepisać je do zeszytu. Po wykonaniu tego ćwiczenia proszę wykonać zdjęcie i przesłać mi je na mobi dziennik do niedzieli do godz.15.00.
 3. Na koniec spójrzcie na stronę 91 i ćwiczenie12. Wysłuchajcie nagrania i zaznaczcie właściwą odpowiedź.

4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 56, cała:). Na końcu ćwiczeń znajdziecie klucz do tych zadań. Sprawdźcie się!

5. Praca domowa: Na poniedziałek proszę powtórzyć unit 3: słówka podręcznik str. 38 (zad.1), str.39 (zad.2,4), str.40 (słówka z tekstu), str.42 (słówka z tekstu), str.44 (zad.2), str.45 (zad. 3). Gramatyka: czas Present Continuous.

10th March

Topic: A great day out – słuchanie.

Witajcie!

Dziś mamy ostatnią lekcję z działu 6. Później powtórzenie i od nowego tygodnia zaczniemy powtarzać unity od 3 do 6. Ale o tym na kolejnej lekcji.

 1. Na początek wykonamy ćwiczenie 2 i 3 ze strony 88 w Waszych podręcznikach.

2. Następnie zajmiemy się tekstem z ćwiczenia 4. Przeczytamy go wspólnie a następnie zadam Wam kilka pytań do niego. POd tematem zapiszcie nowe słownictwo:

last – zeszły,

first – najpierw,

take selfie – zrobić selfie,

then – później,

after that – następnie,

arrive – przybyć,

3. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 55, zadania: 1,2. Do wykonania dwóch pierwszych potrzebne jest Wam nagranie:

Do usłyszenia!

4th March

Topic: Pocket money – czytanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dzisiejsza lekcja „kręci” się wokół pieniędzy. Dokładnie rzecz ujmując: kieszonkowych pieniędzy.
 2. Zapoznajcie się z tekstem ze strony 87, ćwiczenie 4 w Waszych podręcznikach. Znajdziecie w nim wypowiedzi trójki osób. Po przeczytaniu tekstu, proszę ołówkiem wykonać ćwiczenie 3 – stwierdzić czy zdania są prawdziwe czy nie.
 3. Następnie proszę przepisać słówka i zwroty oraz dopisać czas przeszły do podanych przeze mnie czasowników nieregularnych – znajdziecie je w przeczytanym tekście:

pocket money – kieszonkowe (pieniądze od rodziców otrzymywane regularnie)

do the shopping – robić zakupy,

empty the bin – wynosić śmieci,

look after your brother/sister – opiekować się bratem/siostrą,

make your bed – zrobić łóżko,

tidy your room – posprzątać swój pokój,

walk the dog – wyprowadzić psa na spacer,

wash the car – umyć samochód,

wash the dishes – pozmywać naczynia,

buy –

do –

get –

give –

go –

make –

put –

4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 54 ćwiczenia: 1,2,3.

Miłej pracy!!

3rd March

Topic: Can I borrow your trainers? – słuchanie.

Witajcie!

 1. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się zwrotów wyrażających prośby o pozwolenie oraz reagowanie na nie.
 2. Do realizacji tego celu posłuży nam dialog ze strony 86 w Waszych podręcznikach.
 3. Wysłuchamy dialogu:

4. Proszę zapisać notatkę:

forget – zapominać,

borrow – pożyczyć od kogoś,

lend – pożyczyć komuś,

leave – left – zostawiać, opuszczać,

Can I borrow.. ? – czy mogę pożyczyć…

Yes, you can/ No, you can’t – tak możesz/Nie nie możesz,

Is it OK if I use your phone? – Czy będzie OK jeśli pożyczę Twój telefon?

Yes, that’s fine – w porządku,

No, sorry, it isn’t – nie, przykro mi.

5. W celu wyćwiczenia tych fraz, wykonamy ćwiczenie 4 ze strony 86.

6. Jeśli starczy nam czasu wykonamy ćwiczenie 5.

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 53, ćwiczenia: 1,2,3.

Do usłyszenia!!

1st March

Topic: Past Simple – czasowniki nieregularne.

Witajcie!

 1. Na poprzedniej lekcji przy nowych słówkach, podałem Wam czasowniki oraz ich formę w czasie Past Simple.
 2. Proszę zapisać pod tematem:

W języku angielskim niektóre czasowniki są nieregularne. Oznacza to, że nie mają one reguły tworzenia czasu przeszłego. Trzeba nauczyć się ich formy przeszłej. Przykład: „go” – chodzić, iść w czasie przeszłym brzmi: „went” – poszedłem, poszli, poszliśmy itp. Do takich czasowników nie dodajemy końcówki: -ed, -d lub -ied. Podobnie jak czasowniki regularne, mają tylko jedną formę w czasie Past Simple (wyjątek: czasownik „to be”, który ma dwie formy: „was/were”).

3. W celu wyćwiczenia form przeszłych od niektórych czasowników nieregularnych wykonamy ćwiczenia: 5,6,7 ze strony 85.

4. Tu znajdziecie najbardziej popularne czasowniki nieregularne:

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 55, ćwiczenie 3.

Do usłyszenia!!

25th February

Topic: Pizza delivery dog – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś poznamy kolejne przygody naszych bohaterów z komiksu. Pojawią się również czasowniki nieregularne (na poprzedniej lekcji mówiliśmy o czasownikach regularnych).
 2. Zerknijcie na stronę 84 w Waszych podręcznikach. Wysłuchajcie nagrania i spróbujcie samodzielnie przeczytać tekst.

3. Następnie pod tematem zapiszcie nowe słówka. Przy czasownikach podałem ich czas przeszły. Przepiszcie oba słówka i ich tłumaczenie:

first – najpierw,

make – made – zrobić

take – took – brać,

have – had – mieć,

go – went – iść, jechać,

drink – drank – pić,

meet – met – spotykać,

outside – na zewnątrz,

eat – ate – jeść,

feel – felt – czuć się,

come – came – przychodzić,

never mind – nieważne,

delivery – dostawa,

a piece – kawałek.

4. Pod notatką, pisemnie proszę uzupełnić poniższe zdania na podstawie historyjki:

This morning Al was at…………. . Al took first pizza to ………. . The police wanted a pizza and…………….. . When Al took last pizza to the vet’s, he met a ……. . Al is the best friend in the………

5. Praca domowa: słówka z dzisiejszej lekcji:)

Miłej pracy!!

24th February

Topic: Past Simple – czasowniki regularne.

Witajcie!

 1. Dziś zajmiemy się czasownikami regularnymi w czasie Past Simple.
 2. Pod tematem zapiszcie notatkę:

Czas Past Simple używamy do wyrażania czynności, które odbyły się w przeszłości i nie mają związku z teraźniejszością – skończyły się.

Aby utworzyć czasownik w tym czasie należy dodać do niego końcówkę: -ed : play – played. Jeśli czasownik już kończy się na -e, wówczas dodajemy tylko -d : move – moved. Jeśli czasownik kończy się na -y a przed nią jest spółgłoska to zamiast – y dodajemy – ied : tidy – tidied.

A teraz bardzo ważna rzecz: gdy dodamy końcówkę do czasownika to dla wszystkich osób brzmi on tak samo!!!! Zobaczcie:

I played golf,

You played golf,

She/he/it played golf

We/you/they played golf.

3. W celu utrwalenia wykonamy ćwiczenia: 6, 7, 8 ze strony 83 z Waszych podręczników.

4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 51, ćwiczenia: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!!

22nd February

Topic: She asked me to babysit – słuchanie.

Witajcie!

 1. Dziś kontynuujemy naszą znajomość z czasem Past Simple. Na poprzednich lekcjach poznaliście czasownik „to be”. Przypomnę miał on dwie formy: „was i were” uzależnione od osoby.
 2. Na tej lekcji pojawią się czasowniki regularne ale ich omawianie nastąpi na środowej lekcji.
 3. Dziś zajmiemy się przygodą Amy, która została poproszona o zajęciem się swoim młodszym kuzynem. Dialog znajduje się na stronie 82 w Waszych podręcznikach.
 4. Wysłuchamy nagrania:

5. Zapiszcie pod tematem:

babysitter – opiekunka do dziecka,

babysit – opiekować się dzieckiem,

what a mess! – Ale bałagan!

clean – umyć, wyczyścić,

arrive – przyjechać, przybyć

guess – zgadywać.

6. Wykonamy ustnie ćwiczenie 2 ze strony 82.

7. Wysłuchamy zakończenia historyjki:

8. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 50, ćwiczenie 4.

Do usłyszenia!

18th February

Topic: Just the job – zawody.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś zaczynamy unit 6.
 2. Zajmiemy się nazwami zawodów. Zerknijcie na stronę 81 w Waszych podręcznikach na ćwiczenie 2. W tabelce znajdziecie nazwy najpopularniejszych zawodów. Wysłuchajcie ich wymowy:

3. Teraz, pod tematem zapiszcie nazwy tych trudniejszych:

chef – szef kuchni,

nurse – pielęgniarka,

office worker – pracownik biurowy,

vet – weterynarz.

4. Korzystając ze słówek z ramki, wpiszcie nazwy zawodów w luki w ćwiczeniu 3. Możecie wykonać to ołówkiem. Na końcu lekcji znajdziecie klucz. Po sprawdzeniu wymażcie Wasze odpowiedzi.

5. Zerknijcie na ćwiczenie 4. Proszę wybrać 5 miejsc i napisać do każdego z nich zdanie z informacją kto tam pracuje. Proszę zerknąć na przykład jeśli macie wątpliwości jak je wykonać. Pamiętajcie, że zdania pisane są w 3 osobie liczby pojedynczej – musi być końcówka: -s, -es, lub -ies przy czasowniku:)

6. Na koniec wysłuchajcie Eda z ćwiczenia 6, który opowiada o swojej sąsiadce. Ołówkami uzupełnijcie informacje o niej.

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 50, ćwiczenia: 1,2,3.

Klucz do zadania 3:

 1. nurse,
 2. shop assistant,
 3. builder
 4. vet,
 5. bus driver,
 6. farmer,
 7. office worker.

Miłej pracy!!

17th February

Topic: A journey around the UK. – lekcja kulturowa.

Witajcie!

Dziś lekcja trochę inna niż zwykle. Opowiemy i poczytamy o Wielkiej Brytanii.

 1. Zaczniemy od Waszej wiedzy na temat tego kraju.
 2. Następnie wysłuchamy nagrania o 8 ciekawych miejscach zaznaczonych na mapie na stronie 78 w Waszych podręcznikach.

3. Pod tematem zapiszcie nowe słownictwo:

decide – decydować,

capital – stolica,

bagpipes – dudy,

band – zespół muzyczny,

shipbuilding – budowa statków,

play – sztuka teatralna,

circle – koło,

mystery – tajemnica,

4. Jeśli zdążymy wysłuchamy rozmowy Anny, Marka i Jessici z ćwiczenia 3 ze strony 79.

5. Praca domowa: wybierzcie cztery pytania z ćwiczenia 2 ze strony 79 i odpowiedzcie na nie.

Do usłyszenia!

15th February

Topic: Revision 5 – powtórzenie – unit 5.

Witajcie!

Jak domyślacie się z tematu dzisiejszej lekcji, dziś powtórzymy zagadnienia i słówka z unitu 5. Zapiszcie:

 1. Słownictwo – unit 5 – miejsca w mieście, przyimki miejsca, zwroty opisujące drogę do celu.
 2. Czasownik „to be” w czasie Past Simple.
 3. Opis miejscowości z użyciem przymiotników dawniej i dziś.

Następnie spróbujemy sprawdzić Waszą wiedzę na temat słówek, wykonując ćwiczenia: 1,2,3 ze strony 76 w Waszych podręcznikach.

Kolejną rzeczą jest czasownik ” to be” – wykonamy ćwiczenia 4 i 5.

Na koniec słuchanie: zadanie 12 ze strony 77.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 48.

11th February

Topic: My town – słuchanie i pisanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dzisiaj zajmiemy się opisem miasta. Jednak nie będzie to zwykły opis miejsc, które możemy w nim zobaczyć. Będzie to połączenie przeszłości z teraźniejszością.
 2. Zaczniemy od wysłuchania nagrania do ćwiczenia 2 ze strony 74 w Waszych podręcznikach. Spróbujcie na podstawie nagrania stwierdzić czy zdania są prawdziwe czy nie. Możecie zapisać odpowiedzi w książkach a po sprawdzeniu wymażcie (klucz podaję pod lekcją).

3. Zerknijcie na tabelkę z przymiotnikami w ćwiczeniu 3. Pod tematem połączcie je w pary w taki sposób aby tworzyły przeciwieństwa. Np.: big-small.

4. Teraz główna część lekcji. Przeczytajcie tekst z ćwiczenia 5. Na jego podstawie chciałbym abyście w zeszytach dokończyli zdanie: Kerry’s favourite place in town is…..

Oto trudniejsze słówka:

village – wieś,

Isle – wyspa,

in the past – w przeszłości,

there was – tam był,

there were – tam były,

different – różny,

very busy – bardzo ruchliwy,

5. Praca domowa: chciałbym abyście wybrali dowolne miasto lub wieś i napisali krótki opis tego miejsca z uwzględnieniem tego jak wyglądało ono kiedyś a jak dziś. Wzorujcie się na przeczytanym tekście. Nie musi być to długie opowiadanie. Najważniejsze żeby było samodzielne:).

Tę pracę domową proszę mi odesłać na mobidziennik do niedzieli, do godziny 15.00.

Owocnej pracy!!

Klucz:

 1. True,
 2. False,
 3. True,
 4. True,
 5. False,
 6. True.

10th February

Topic: Places in town – słownictwo.

Witajcie!

Dziś poszerzymy nasze słownictwo związane z miejscami w mieście. Do tego posłuży nam tekst o Hollywood ze strony 73 w Waszym podręczniku.

 1. Pod tematem proszę przepisać zwroty:

police station – posterunek policji,

post office – poczta,

shopping centre – centrum handlowe,

sports centre – centrum sportowe,

swimming pool – basen,

train station – stacja kolejowa,

petrol station – stacja benzynowa,

theatre – teatr,

town hall – ratusz.

2. Następnie zapoznamy się z tekstem o historii Hollywood:

3. Wykonamy ćwiczenie 4 ze strony 73.

4. Nauczymy się pisać i czytać daty. Proszę zapisać w zeszytach:

1800 – eighteen hundred,

1852 – eighteen fifty-two

2001 – two thousand and one,

2021 – twenty twenty one.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 46, zadania: 1,2,3,5.

Do usłyszenia!

8th February

Topic: Is it far? – wskazywanie drogi.

Witajcie!

 1. Zaczniemy dzisiejszą lekcję od opisania obrazka ze strony 72 w Waszych podręcznikach.
 2. Wysłuchamy dialogu:

3. Spróbujemy znaleźć w dialogu zwroty, których możemy użyć pytając o drogę i udzielając informacji.

4. Przepiszcie poniższe zwroty:

Excuse me. Where’s the museum? – przepraszam, gdzie jest muzeum?

I’m looking for a library – szukam biblioteki,

How can I get to the cinema? – jak mogę dostać się do kina?

Is it far? – czy jest to daleko?

It’s on/in Green Street – znajduje się na ulicy Zielonej,

go straight on – idź prosto,

go past cinema – przejdź obok kina,

turn left/right – skręć w lewo/prawo.

it’s on the left/right – znajduje się na lewo/prawo.

5. Następnie wykonamy ćwiczenia: 4 i 5 ze strony 72. Tu znajdziecie nagrania:

6. Praca domowa: ćwiczenia: 1,2,3 ze strony 45 z zeszytu ćwiczeń.

Do usłyszenia!

4th February

Topic: Were you at park? – ćwiczenia z czasownikiem „to be”.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś zajmiemy się czasownikiem „to be” w czasie Past Simple (przypomnę, że czasownik ten ma w tym czasie dwie formy: was i were) w pytaniach.
 2. Mam nadzieję, że pamiętacie jak powstają pytania z tym czasownikiem:). Oczywiście poprzez inwersję, czyli przestawieniem go z podmiotem (często jest to osoba). Na przykład: My mum was at the cinema. Pytanie: Was my mum at the cinema?
 3. Zerknijcie do Waszych podręczników na stronę 71. Zacznijmy od tabelki. Po lewej stronie znajdziecie pytania a po stronie prawej krótkie odpowiedzi.
 4. W celu przećwiczenia tworzenia pytań, proszę w zeszytach wykonać ćwiczenie 3 ze strony 71. Należy ustawić wyrazy w odpowiedniej kolejności.
 5. Następnie zerknijcie na ćwiczenie 5. Proszę ołówkiem uzupełnić dialog a następnie wysłuchać nagrania i sprawdzić się. Na końcu wymażcie Wasze wpisy.

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 44, ćwiczenia: 2,3 i 5.

Miłej pracy!!

3rd February

Topic: The muffins – słuchanie.

Witajcie!

Dziś wracamy do naszych bohaterów z kreskówki.

 1. Na początek omówimy obrazki z historyjki ze strony 70 z Waszych podręczników.
 2. Wysłuchamy nagrania:

3. Na jego podstawie poproszę Was o wykonanie pisemnie ćwiczenia 1 ze strony 70.

4. Na koniec ustnie zrobimy ćwiczenie 2.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 43, zadania: 4 i 5.

Do usłyszenia!

1st February

Topic: I was at the cinema – czasownik „to be” w czasie Past Simple.

Witajcie!

 1. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się czasownikiem „to be” w czasie Past Simple. Liczę, że pamiętacie odmianę tego czasownika w czasie Present Simple (przypomnę: am, is, are).
 2. Będziemy tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające.
 3. Zapiszcie w zeszytach odmianę tego czasownika przez osoby:

I was (ja byłem)

you were (ty byłeś)

she/he/it was (ona/on/ono była, był, było)

we were (my byliśmy)

you were (wy byliście)

they were (oni byli)

They were at school yesterday. Obi byli w szkole wczoraj.

Were they at school yesterday? Yes, they were/No, they weren’t – Czy byli oni w szkole wczoraj? Tak, byli/Nie, nie byli.

They weren’t at school yesterday – Oni nie byli w szkole wczoraj.

4. Wykonamy ćwiczenia: 6,7,8 ze strony 69 z podręcznika.

5. W czasie Past Simple często podajemy informację kiedy dana czynność miała miejsce. Są to słówka: yesterday – wczoraj, last week – zeszły tydzień, two days ago – dwa dni temu.

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 43, ćwiczenia: 1,2,3.

28th January

Topic: We are worried about you! – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję wykonajcie samodzielnie.

 1. Dzisiejsza lekcja wprowadza nas w czas Past Simple – czas przeszły dokonany.
 2. Na razie nie będziemy szczegółowo omawiać tego czasu. Dziś pojawi się tylko jeden czasownik w tym czasie – czasownik „to be” – „być”.
 3. Do wprowadzenia tego czasu posłuży nam historyjka ze strony 68 w Waszych podręcznikach.
 4. Zerknijcie na nią. Pewnie od razu zauważycie śmieszną scenę – Lucas jadący na małym rowerku. Wysłuchajcie nagrania i spróbujcie znaleźć powód tej sytuacji.

5. Na końcu lekcji podam Wam odpowiedź. Teraz proszę zapisać nowe słownictwo:

was/were – był/byłem/byłeś itp. (formy czasownika „to be” w czasie przeszłym).

ill – chory,

yesterday – wczoraj,

that was awesome! – to było świetne!

amazing – niesamowity,

wait a minute – chwileczkę,

sorry, I’m late – przepraszam za spóźnienie,

a flat tyre – pęknięta opona,

never mind – nieważne,

6. Spróbujcie teraz przeczytać tekst samodzielnie a następnie ołówkiem stwierdzić w ćwiczeniu 2 na stronie 68 czy podane zdania są prawdziwe czy nie.

7. Lucas był umówiony z przyjaciółmi przed kinem. Chciał dotrzeć tam na swoim rowerze jednak miał przebitą oponę. Nie było żadnego autobusu więc pożyczył rower młodszej siostry.

8. Na końcu nagrania Lucas mówi” Oh no”. Czy wiecie dlaczego? Zerknijcie na ćwiczenie 4. Znajdziecie tu trzy propozycje. Wybierzcie jedną a następnie wysłuchajcie nagrania i sprawdźcie się.

9. Praca domowa: nauczyć się nowych słówek.

10 Klucz: odpowiedź „C”.

Miłej pracy!

27th January

Topic: Around town – słownictwo.

Witajcie!

Dziś poznamy słownictwo związane z miastem. Pojawią się miejsca w mieście oraz przyimki miejsca.

 1. Zacznijmy od strony 66. Spróbujemy opisać obrazek.
 2. Następnie zapoznamy się z nowym słownictwem. Przepiszcie pod tematem:

library – biblioteka,

stadium – stadion,

theatre – teatr,

post office – poczta,

railway station – stacja kolejowa,

petrol station – stacja benzynowa,

behind – za,

between – pomiędzy,

in front of – z przodu,

next to – obok,

opposite – naprzeciw.

3. Następnie wykonamy ćwiczenia: 4,5,6 ze strony 67.

4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 42, zadania: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!

25th January

Topic: Revision 4 – powtórzenie działu 4.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie materiał z działu 4.

 1. Pod tematem proszę przepisać następujące zagadnienia:
 • słówka związane z cechami geograficznymi oraz podstawowe przymiotniki,
 • stopniowanie przymiotników,
 • wyrażanie opinii oraz pytanie o nie innych. 2. Następnie zajmiemy się ćwiczeniami, które utrwalą materiał zawarty w powyższych podpunktach.

3. Wykonamy ustnie ćwiczenia: 1 i 2 ze strony 62.

4. W zeszytach proszę wykonać ćwiczenie 3, strona 62.

5. Kolejne ćwiczenie: 4 i 7 wykonamy ustnie.

6. Jako pracę domową poproszę Was o wykonanie pisemnie ćwiczenia 10 ze strony 63.

Do usłyszenia!

21st January

Topic: My best friend – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś ćwiczenia związane ze słuchaniem i czytaniem.
 2. Zerknijcie na stronę 60 w Waszych podręcznikach. Na początek spójrzcie na trzy obrazki w ćwiczeniu 1. Potraficie nazwać przedstawione na nich zwierzęta?
 3. Wysłuchajcie programu radiowego a następnie wskażcie obrazek o którym jest mowa:

4. Wysłuchajcie raz jeszcze tego nagrania i na jego podstawie wybierzcie właściwy wyraz z ćwiczenia 3 a następnie przepiszcie te zdania do zeszytów.

5. Na koniec chciałbym abyście zerknęli na ćwiczenie 4. Znajdziecie tu opis przyjaciela Bena. Po przeczytaniu, chciałbym abyście odpowiedzieli ustnie na pytanie: What does Ben’s friend like? – Co lubi Bena przyjaciel? Na końcu lekcji podaję odpowiedź. Słówka:

similar – podobni,

different – różni

6. Jako pracę domową proszę wykonać ćwiczenia: 3 i 5 w zeszycie ćwiczeń ze strony 37.

Miłej pracy!

Klucz:

Ben’s friend likes swimming and mountains. He also likes biscuits.

20th January

Topic: World records – czytanie.

Witajcie!

 1. Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z 6 tekstami opisującymi różne rekordy.
 2. Na początek poproszę Was o zapoznanie się z tekstami i wybraniu jednej z trzech odpowiedzi ze strony 59 w Waszych książkach.
 3. Następnie wysłuchacie nagrania i sprawdzimy Wasze odpowiedzi.

4. Następnie spojrzymy na ramkę „Look” i omówimy przykłady znajdujące się w niej.

5. Na koniec poproszę Was o wykonanie ćwiczenia 3 w zeszytach.

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 36 zadania: 1,3,4.

Do usłyszenia!

18th January

Topic: What’s your favourite film? – wyrażanie opinii.

Witajcie po feriach!

 1. Na początek powtórzymy sobie wiadomości o stopniowaniu przymiotników.
 2. Następnie opiszemy obrazek ze strony 58 w Waszych podręcznikach.
 3. Wysłuchamy nagrania:

4. Następnie proszę zrobić notatkę z następujących fraz:

What’s your favourite film? – jaki jest Twój ulubiony film?

What abou you? – a ty? a jakie jest twoje zdanie?

What do you think about cartoons? – co myślisz o kreskówkach?

My favourite film is… – moim ulubionym filmem jest…

I think „Batman” is more exciting – myślę, że „Batman” jest bardziej ekscytujący,

In my opinion, they are a bit silly – uważam, że są trochę niemądrzy,

You are right – masz rację.

5. Następnie wykonamy ćwiczenia: 3 i 5.

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 35 – cała.

Do usłyszenia!

21st December

Topic: Christmas is coming – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś nasze ostatnie spotkanie przed Świętami. Skupimy się na słówkach i ćwiczeniach świątecznych.

 1. Na początek podstawowe słówka związane ze Świętami. Przepiszcie je do zeszytu:

Christmas Eve – wigilia,

Christmas Day – I dzień Świąt,

Boxing Day – II dzień Świąt,

decorations – ozdoby,

balls – bombki,

lights – lampki,

candles – świeczki,

reindeer – renifer,

carols – kolędy,

mistletoe – jemioła,

sleigh – sanie,

wisemen – mędrcy,

chains – łańcuchy.

2. Wykonamy następujące ćwiczenia:

3. No homework for Christmas:))

17th December

Topic: He’s the funniest! – ćwiczenia utrwalające stopniowanie przymiotników.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dzisiaj chciałbym poćwiczyć z Wami stopniowanie przymiotników.
 2. Skorzystamy z podręcznika ze strony 57. Przed wykonaniem ćwiczeń powtórzcie sobie zasady stopniowania z lekcji poniżej pod datą 14th December.
 3. Jeśli jesteście gotowi to zaczynamy!
 4. Na początek ćwiczenie 3 z tej samej strony – 57. W ramce znajduje się siedem przymiotników. Pod nią jest siedem obrazków. Waszym zadaniem w zeszycie jest napisanie sześciu zdań (jedno już jest zrobione) o zwierzątkach z obrazka. Wszystkie przymiotniki proszę użyć w stopniu najwyższym.
 5. Następnie ołówkiem wykonajcie w podręczniku ćwiczenie 5. Podany jest przymiotnik. W pierwszym zdaniu proszę użyć go w stopniu wyższym (bo porównujemy) a w drugim w stopniu najwyższym.
 6. Na koniec, również ołówkiem proszę wykonać ćwiczenie 6.
 7. W poniedziałek na Teams ćwiczenie 5 i 6 zostanie sprawdzone.
 8. Dziś bez pracy domowej:)

Miłej pracy!!

16th December

Topic: The Zoo – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję wykonamy na Teams.

 1. Dziś posłuchamy i przeczytamy o kolejnych przygodach naszych bohaterów – City Creatures.
 2. Zerkniemy na stronę 56 w Waszych podręcznikach.
 3. Opiszemy znajdujące się tu obrazki a następnie wysłuchamy dialogów:

4. Pod tematem przepiszcie nowe słownictwo:

hurry up – spieszyć się,

wait a minute – chwileczkę,

look at – spójrz na,

world – świat,

5. Wykonamy ćwiczenie 2 ze strony 56.

6. Praca domowa: ćwiczenia: 1,2,4 ze strony 34 w zeszytach ćwiczeń.

14th December

Topic: He is nicer than Mark – stopniowanie przymiotników.

Witajcie!

Tę lekcję wykonamy na Teams.

 1. dziś zajmiemy się tworzeniem stopnia wyższego i najwyższego przymiotników.
 2. Zerkniemy na stronę 55 w Waszych podręcznikach, na pomarańczową ramkę.
 3. W zeszytach zapiszemy:

Jeśli przymiotnik jest krótki – jedno lub dwu sylabowy, wówczas aby utworzyć stopień wyższy dodajemy do niego końcówkę -er a w stopniu najwyższym -est.

Na przykład: cold – colder – the coldest

big – bigger – the biggest

W tym przypadku zwróćcie uwagę, że należy podwoić ostatnią spółgłoskę.

Jeśli przymiotnik jest dwu lub więcej sylabowy, wówczas w stopniu wyższym stawiamy przed nim słówko „more” a w stopniu najwyższym słówko ” the most”.

expensive – more expensive – the most expensive

fantastic – more fantastic – the most fantastic.

Zwróćcie uwagę, że w stopniu najwyższym pojawia się słówko „the”.

Istnieją także przymiotniki nieregularne, które stopniuje się w zupełnie inny sposób:

good – better – the best,

bad – worse – the worst.

4. W celu utrwalenia tej wiedzy, wykonamy ćwiczenia: 7 i 8.

5. Jeśli porównujemy kogoś lub coś używamy do tego stopnia wyższego oraz słówka „than” oznaczającego „niż”.

Np.: English is more interesting than music. (Angielski jest ciekawszy niż muzyka).

6. W zeszytach wykonamy ćwiczenie 9 ze strony 55.

7. Praca domowa: ćwiczenia: 3,4,5 ze strony 33 w zeszycie ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

10th December

Topic: It’s more exciting – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś wysłuchamy kolejnej przygód naszych bohaterów: Eleny, Toma, Amy i Lucasa.
 2. Zerknijcie na stronę 54. Jak myślicie, gdzie znajdują się nasi przyjaciele? Tak jest to park linowy.
 3. Przed wysłuchaniem, zróbcie notatkę z nowych słówek:

go cycling – pojeździć na rowerze,

no way – wykluczone,

climb the wall – wspinać się po ścianie,

use – używać,

hold on!- poczekaj!

put – kłaść,

well done – dobra robota!

W tekście znajdują się również nowe przymiotniki ale o nich powiemy sobie w poniedziałek.

4. Wysłuchajcie dialogu:

5. Spróbujcie przeczytać go sami.

6. Teraz zerknijcie na ćwiczenie 2 z tej strony. Przeczytajcie zdania i określcie czy są one prawdziwe czy nie. Te które są fałszywe poprawcie w zeszycie. Pod lekcją podaję Wam odpowiedzi.

7. Co dalej będą robić nasi przyjaciele? Zerknijcie na ćwiczenie 4 i spróbujcie wybrać właściwą odpowiedź (a,b lub c). Teraz wysłuchajcie tego nagrania i sprawdźcie czy mieliście rację:)

8. Wasza praca domowa: ćwiczenie 2 ze strony 33 z zeszytów ćwiczeń.

Klucz do zadania2 i 4:

zdanie 2: Tom wants to climb.

zdanie 3 i 4 są OK.

Zadanie 4 – c.

Miłej pracy!!

9th December

Topic: Big world – słownictwo.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Dziś zaczynamy unit 4. Pojawią się w nim słówka związane z cechami geograficznymi oraz stopniowanie przymiotników.
 2. Zaczniemy od opisu obrazka ze strony 52 z Waszych podręczników.
 3. Pod tematem zapiszcie słówka:

beach – plaża,

city – miasto,

town – miasteczko,

forest – las,

river – rzeka,

sea – morze,

desert – pustynia,

island – wyspa,

lake – jezioro,

mountain – góra,

volcano – wulkan,

waterfall – wodospad.

4. W celu utrwalenia tych słówek wykonamy ćwiczenia 3 i 4 z Waszego podręcznika.

5. Wysłuchamy i wykonamy zadanie 5 ze strony 53.

6. Wasza praca domowa: zadania: 1,2,3,4 ze strony 32 z zeszytu ćwiczeń.

7th December

Topic: Revision 3 – powtórzenie.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Kończymy unit 3.
 2. Na początku powtórzymy słownictwo z unit 3. Wykonamy ćwiczenia od 1 do 4 z podręcznika ze strony 48.
 3. Następnie przypomnimy sobie czas Present Continuous.
 4. Na koniec wykonamy ćwiczenie słuchowe numer 13 ze strony 49.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 30, cała.:((

Do usłyszenia!!

3 rd December

Topic: How do I use technology? – słuchanie i czytanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś zajmiemy się słówkami związanymi z technologiami. Do tego posłuży nam ćwiczenie słuchowe oraz tekst ze strony 46 w Waszych podręcznikach.
 2. Zerknijcie na tę stronę i ćwiczenie 1. Z wybranych słówek pod tematem wypiszcie te, których używacie najczęściej w domu.
 3. Wysłuchajcie wypowiedzi dwójki dzieci – Josha i Dani. Po wysłuchaniu wypiszcie 3 urządzenia, których te dzieci używają najczęściej. Na końcu lekcji podaję odpowiedzi. Sprawdźcie się.

5. Wysłuchajcie nagrania raz jeszcze i wykonajcie w książkach ćwiczenie 3. Ołówkiem napiszcie czy podane zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). Na końcu również podaję klucz.

6. Zerknijcie teraz na ćwiczenie 4. Przeczytajcie tekst o Jake’u i znajdźcie w tekście urządzenia, których używa. Sprawdźcie z moimi odpowiedziami:

a computer, a games console, a mobile phone,

7. Na koniec dwa słówka „too” oraz „also”. Pierwsze oznacza „także” i najczęściej używamy go na końcu zdania. „Also” oznacza również „także” ale używamy go zazwyczaj przed czasownikiem. Przepiszcie te dwa zdania:

My sister sends emails. She also chats online. (moja siostra wysyła emaile. Ona także rozmawia online).

I like Adele. I like Tina Turner too.

8. Wasz praca domowa: zadania: 4,5,6 ze strony 29 z zeszytu ćwiczeń.

Klucze:

ćw. 3 Josh: laptop, speakers, headphones. Dani: computer, tablet, mobile phone.

2. F, 3 F, 4. F, 5. T, 6. F.

Miłej pracy!!!

2nd December

Topic: I’m good at sport – czytanie.

Witajcie!

Tę lekcję wykonamy na Teams.

 1. Dziś przeczytamy tekst opowiadający o Zaku, który jest na obozie dla astronautów. Podręcznik strona 45.
 2. Na początek wysłuchamy tego tekstu:

4. Następnie, zadam Wam pytania do usłyszanego wywiadu.

5. Przejdziemy do wyrażeń, które pojawiły się w tekście, przepiszcie je do zeszytu:

excited about – podekscytowany czymś,

bad at – słaby w czymś,

interested in – zainteresowany czymś,

worried about – zmartwiony czymś,

good at – dobry w czymś,

scared of – przerażony czymś.

Musicie pamiętać, że jeśli po tych frazach postawimy czasownik to musi on mieć końcówkę -ing. Np.: I’m good at swimming.

6. Wykonamy ćwiczenie 5 z Waszego podręcznika.

7. Praca domowa: zadania: 2,3,4 ze strony 28 z zeszytu ćwiczeń.

28 th October

Topic: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – ćwiczenia.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję poprowadzimy na Teams, więc dziś przedstawię Wam zarys lekcji do którego w tym miejscu zawsze możecie wrócić. W Waszych podręcznikach temat znajduje się na stronie 27.

 1. Dziś zajmiemy się rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.
 2. Omówimy użycie następujących słówek: a/an/some/any.
 3. Wykonamy ćwiczenia, które pozwolą Wam utrwalić poznane słownictwo i używać je właściwie.
 4. Przed Teams spróbujcie zapoznać się z tabelką, która znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 27. Od niej zaczniemy nasze spotkanie.

Do usłyszenia!!

29th October

Hello!

Topic: The picnic – słuchanie.

Dzisiejszą lekcję będziemy mieć na Teams. Tutaj zamieszczam Wam nagranie historyjki oraz słówka, które należy przepisać pod tematem.

at the beach – na plaży

how much – ile ( z rzeczownikami niepoliczalnymi)

how many – ile ( z rzeczownikami policzalnymi)

packet – paczka (ciastek)

I can’t wait for our picnic – nie mogę się doczekać naszego pikniku

seagull – mewa.

Do usłyszenia!

4th November

Topic: She has got a bar of chocolate – ćwiczenia.

Witajcie!

Tę lekcję przeprowadzimy jutro na Teams. Tutaj znajdziecie notatkę, którą proszę przepisać pod tematem.

1. How many – używamy, gdy chcemy zapytać o ilość rzeczy, które możemy policzyć,np.: How many apples have you got?

2. How much – używamy, gdy chcemy zapytać o ilość rzeczy, których nie możemy policzyć, np.: How much water do you drink?

3. Słówka „a lot of” lub „lots of” – dużo, wiele, używamy zarówno przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi, np.: She’s got a lot of money.

He’s got a lot of cars.

4. Słówka pytającego „how many” możemy użyć z rzeczownikami niepoliczalnymi jeśli „zamkniemy” je w pojemnikach lub opakowaniach takich jak:

a bar – tabliczka

a bottle – -butelka,

a can – puszka,

a carton – karton,

a jar — słoik,

a packet – paczka.

How many bars of chocolate are there?

Do usłyszenia!!

5th November

Topic: Anything else? – zamawianie jedzenia.

Witajcie!

Dzisiejsza lekcja nie odbędzie sią na Teams. Proszę wykonać ją samodzielnie.

1. Dzisiaj zajmiemy się zamawianiem posiłków w kawiarni lub restauracji.

2. Zerknijcie na stronę 30 w podręczniku. Następnie wysłuchajcie dialogu:

3. Amy i Tom są w restauracji i zamawiają posiłek. Na podstawie wysłuchanego dialogu wypiszcie w zeszytach zwroty które padają z ust kelnerki (waitress) oraz te których używają Amy i Tom aby zamówić posiłek. Następnie sprawdźcie je z moimi:

Waitress: What would you like? – Co chcielibyście?

Anything else? – coś jeszcze?

Would you like anything to drink? – czy chcielibyście coś do picia?

Great, thanks – dobrze, dziękuję.

Tom and Amy: Can I have a Margherita pizza, please? – czy mogę dostać Margeritę?

Can I have some chips? – czy mogę dostać frytki?

Can I have a lemonade? – czy mogę dostać lemoniadę?

Wymowę niektórych zwrotów znajdziecie tutaj:

4. Na koniec ułóżcie frazy z ćwiczenia 3 w takiej kolejności aby otrzymać spójny dialog. Następnie sprawdźcie jego poprawność z nagraniem:

Ćwiczenie to możecie wykonać ołówkiem w książce. Po sprawdzeniu wymażcie.

5. W dołączonym pliku przesyłam Wam frazy. Ułóżcie je w zeszytach w logicznej kolejności aby utworzyć dialog. W poniedziałek go sprawdzimy.

6. Wasza praca domowa to ćwiczenia: 1,2,3 ze strony 17 w zeszycie ćwiczeń.

Powodzenia!!

9th November

Topic: The pancake – czytanie.

Tę lekcję będziemy mieć na Teams w poniedziałek.

1. Dziasiaj dowiecie się kilku ciekawych rzeczy o naleśnikach:)

2. Porozmawiamy o dodatkach, z którymi możemy jeść naleśniki – ćwiczenie 1 ze strony 31.

3. Wysłuchamy i przeczytamy tekst o Dniu Naleśnika.

4. Spróbujemy nadać tytuł każdemu akapitowi tekstu.

5. Zrobimy listę nowych słówek:

pancake – naleśnik,

all over the world – na całym świecie,

different – różny,

ingredients – składniki,

round – okrągły,

use – używać,

competitions – zawody,

throw – rzucać,

pan – patelnia.

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 18.

12th November

Topic: My favourite breakfast – słuchanie i czytanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

1. Dziś zajmiemy się posiłkami oraz tym co można w ich trakcie zjeść.

2. Zerknijcie na stronę 32 w Waszych podręcznikach.

3. Na początek ćwiczenie słuchowe. Zadanie 1. Na obrazkach widzicie 3 śniadania z trzech różnych krajów. Spróbujcie połączyć je z nazwą kraju ołówkiem. Następnie wysłuchajcie nagrania i sprawdźcie się.

4. Wysłuchajcie nagrania raz jeszcze. Na jego podstawie uzupełnijcie, również ołówkiem, ćwiczenie 2, które polega na wpisaniu składników śniadania w luki. Na końcu lekcji podaję Wam klucz z rozwiązaniem.

5. Przejdźmy teraz do ćwiczenia na czytanie. Zapoznajcie się z tekstem zamieszczonym w ćwiczeniu nr 4. Po przeczytaniu odpowiedzcie pisemnie pod tematem na pytanie: When and why does he have a big breakfast? (Kiedy i dlaczego ma on duże śniadanie?). Poprawną odpowiedź znajdziecie również na końcu lekcji.

6. Na koniec chciałbym abyście zerknęli na czerwoną ramkę, w której znajdziecie dwa słówka: „so” i „because”. Przeczytajcie dwa zdania i na ich podstawie spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: co oznaczają te słówka i kiedy je stosujemy?

Odpowiedź zapiszcie w zeszytach: So – więc, because – ponieważ. Słówka „so” używamy gdy chcemy powiedzieć o rezultacie czegoś: I play a lot of sport so I’m always hungry. (Uprawiam dużo sportu więc jestem zawsze głodny – jestem głodny jest rezultatem uprawiania sportu).

„Because” – używamy gdy podajemy powód czegoś: I’m always hungry because I play a lot of sport. (powodem mojego głodu jest uprawianie dużej ilości sportu)

7. W zeszytach wykonajcie ćwiczenie 5, przepisując całe zdania. Na końcu podaję klucz do tego ćwiczenia.

8. W zeszytach ćwiczeń proszę wykonać ćwiczenie 1 i 4 ze strony 19. W osobnej informacji przez mobi dziennik poproszę kilka osób o odesłanie mi zdjęcia wykoanej pracy domowej.

Klucze:

zadanie 1: Italy – 3, Japan – 1, Turkey – 2,

zadanie 2:

1 – rice

2 – cereal,

3 – jam,

4 – cheese,

5 – biscuit,

6 – milk.

zadanie 4: On Saturday Adam has a big breakfast because he plays a lot of sport.

zadanie 5: 1. because, 2. so, 3. so, 4. because, 5. so.

Miłej pracy!!

16th November

Topic: Revision 2 – powtórzenie.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję poprowadzimy na Teams. Zachęcam do zapoznania się ze scenariuszem tej lekcji.

1. Kończymy unit 2 więc czas na powtórzenie:)

2. Wspólnie wykonamy ćwiczenia powtórzeniowe z Waszego podręcznika.

3. Zerkniemy na stronę 34 w książkach.

4. Zaczniemy od powtórzenia słownictwa: ćwiczenia: 1,2,3.

5. Następnie powtórzymy zagadnienia gramatyczne: some,any, how much/how many oraz rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

6. Wykonamy ćwiczenia 10 i 11 na czytanie.

7. Waszą pracą domową będzie strona 20 z zeszytu ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

18th November

Topic: Technology for all – słownictwo.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Dziś zaczynamy unit 3, który poświęcony jest zagadnieniom technologicznym (wynalazki, przedmioty elektroniczne itp.) oraz czasowi Present Continuous.
 2. Omówimy obrazki ze strony 38 w Waszych podręcznikach.
 3. Zapoznamy się ze słownictwem z ćwiczenia 2 i 4 ze strony 39. Zamieszczam Wam wymowę tych słówek i zwrotów:

4. Wysłuchamy nagrania z ćwiczenia 3, str.39.

5. Wykonamy quiz z ćwiczenia 6 str.39.

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 24.

Do usłyszenia!

19th November

Topic: I’m taking a photo – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie zgodnie z poniższymi punktami.

 1. Dzisiejsza historyjka jest wprowadzeniem do nowego czasu gramatycznego: Present Continuous.
 2. Zerknijcie na stronę 40 w Waszych podręcznikach.
 3. Popatrzcie na obrazki. Gdzie znajdują się nasi bohaterowie? Oczywiście w szkole!
 4. Wysłuchajcie nagrania:

5. Zwróćcie uwagę, że niektóre czasowniki są poprzedzone czasownikiem „to be” w odpowiedniej formie (am, is lub are) i mają końcówkę -ing. O tym powiemy sobie w poniedziałek.

6. Pod tematem przepiszcie następujące słówka:

famous – sławny,

over there – tam,

waitress – kelnerka,

ask for – prosić,

take an order – przyjmować zamówienie,

look at – spójrz na,

wait a minute – chwileczkę,

go on! – no dalej!

surprise – niespodzianka.

7. Czy zwróciliście uwagę, że nasza historyjka kończy się słowami Toma: „That’s a surprise!”. Jak myślicie dlaczego?

8. Spójrzcie na ćwiczenie 4. Znajdziecie tu dwie możliwe odpowiedzi. Wybierzcie odpowiedź a lub b i sprawdźcie się wysłuchując nagrania:

9. Ciekawe czy mieliście rację:)?

10. Na koniec wracamy do ćwiczenia 2. Weźcie ołówki i przy każdym ze zdań postawcie literkę: F – jeśli zdanie jest nieprawdziwe lub T jeśli jest zgodne z tekstem. Sprawdzimy to w poniedziałek.

11. Na koniec praca domowa: dziś nauka samych słówek bez pracy pisemnej:)

Miłej pracy i weekendu!!

23rd November

Topic: Tom is taking a photo – czas Present Continuous – wprowadzenie.

Hello!

Tę lekcję przeprowadzimy na Teams.

 1. Dziś poznacie czas Present Continuous – czas teraźniejszy trwający.
 2. Na początek dowiecie się kiedy go używamy i jak stosujemy.
 3. Wykonamy ćwiczenia z podręcznika ze strony 41: 6,7,8.
 4. Zerknijcie na ten filmik:

5. Pod tematem zapiszcie notatkę:

Czas Present Continuous tworzymy stawiając po podmiocie (może to być osoba np.: I/You/They, zwierzę, przedmiot) czasownik „to be” w odpowiedniej formie, więc albo: am/is/are oraz czasownik główny z końcówką: -ing. Np.: Tom is eating his breakfast.

Jeśli chcemy zaprzeczyć zdanie i powiedzieć, że Tom nie je śniadania, zaprzeczamy czasownik „to be” – Tom isn’t eating his breakfast.

Jeśli chcemy zadać pytanie, wystarczy przestawić czasownik „to be” z podmiotem: Is Tom eatong his breakfast? Krótkie odpowiedzi: Yes, he is lub No, he isn’t.

Czasu tego używamy gdy chcemy powiedzieć, że coś dzieje się w tej chwili, wydarzy się niedługo i jest zaplanowane oraz gdy jesteśmy na coś poirytowani.

6. Wasza praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 25 – cała:(

Do usłyszenia!!

25th November

Topic: The lorry – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Dziś zajmiemy się dalszymi losami naszych bohaterów: Rocco, Carla i Big Al.
 2. Omówimy obrazki i postaramy się na nich znaleźć przedmioty związane z technologią.
 3. Wysłuchamy historyjki:

4. Zapiszemy nowe słówka:

noise – hałas,

rubbish lorry – śmieciarka,

quick – szybko,

call – dzwonić,

answer – odbierać, odpowiadać,

idea – pomysł,

dream – śnić, sen,

what’s the matter? – co się dzieje?

5. Wykonamy ćwiczenie podsumowujące historyjkę.

6. Praca domowa: ćwiczenie 4 ze strony 26.

Do usłyszenia!!

26th November

Topic: Are you coming? – tworzenie pytań.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś nadal zostajemy w kręgu czasu Present Continuous. Tym razem zajmiemy się tworzeniem pytań. Od razu powiem, że nie ma się czego bać:)).
 2. Zerknijcie na te zdania twierdzące:

His friends are eating sandwiches.

Their dog is running very fast.

Jeśli chcemy zapytać kogoś czy jego przyjaciele jedzą kanapki albo czy ich pies biega szybko, wszystko co musimy zrobić to dokonać inwersji – czyli zamienić miejscami podmiot ( czyli wyraz, który wykonuje czynność) z czasownikiem posiłkowym „to be” (am/is/are). zatem mamy:

Are his friends eating sandwiches?

Is their dog running very fast?

Proste, prawda?

Jeśli chcemy krótko odpowiedzieć na te pytania wówczas będziemy mieć do pierwszego: Yes, they are lub No, they aren’t a do drugiego: Yes, it is lub No, it isn‚t.

Zapiszcie przykłady tych dwóch zdań w zeszycie pod tematem.

3. Jeśli chcecie zadać bardziej szczegółowe pytanie, np.: dlaczego jego przyjaciele jedzą kanapki, wówczas słówkiem od którego zaczniecie tworzenie pytania będzie słówko pytające: WHY. Czyli: Why are his friends eating sandwiches?

4. Chciałbym abyście wyćwiczyli tworzenie pytań. Poproszę Was o wykonanie pisemnie w zeszytach ćwiczenia 3 ze strony 43 w podręczniku. Uzupełnijcie pytania od numeru 2 do 6 odpowiednimi słówkami wzorując się na przykładzie 1. Na końcu lekcji podaję Wam brakujące wyrazy, sprawdźcie się.

5. Na koniec słówka używane do opisywania samopoczucia. Połączcie ołówkiem buźki z ćwiczenia 5 ze słówkami z ramki. Następnie wysłuchajcie nagrania do ćwiczenia 6 i napiszcie jak czują się te osoby od numeru 2 do 5. Możecie ćwiczenie to wykonać ołówkiem w książce. Po każdym zdaniu usłyszycie specjalny dźwięk zastępujący brakujące słówko. Następnie usłyszycie tekst ponownie z poprawną odpowiedzią.

6. Praca domowa: ćwiczenia:1,2,3 ze strony 26 w Waszych ćwiczeniach.

Miłej pracy:))

Klucz:

ćwiczenie 3:

2. Are, running,

3. Is, texting,

4. Is, answering,

5. is, doing,

6. is, driving.

30th November

Topic: Can I speak to Amy? – słuchanie.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Wysłuchamy rozmowy telefonicznej między Amy i Eleną ze strony 44:

2. Odpowiemy na pytania znajdujące się pod dialogiem.

3. Zerkniemy na podstawowe zwroty używane w rozmowie telefonicznej:

Hello, it’s Elena here – cześć, tu Elena,

Can I speak to… – czy mogę mówić z ….

Just one moment/ just a minute/ hang on – chwileczkę,

I’m afraid he’s/she’s out – obawiam się, że go/jej nie ma,

Bye/see you soon/see you later – do zobaczenia/ wkrótce/później.

4. Odegramy podobny dialog z ćwiczenia 3 ze strony 44.

5. Poproszę Was o napisanie przykładowej rozmowy telefonicznej z wykorzystaniem zwrotów z ćwiczenia 4.

6. Praca domowa: ćwiczenia:1,2,3,4 ze strony 27 w zeszycie ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

Kategorie: 5