18.05.2021r.

Temat: Zjednoczenie Polski.

notatka:

1. Przyczyny dążeń do zjednoczenia Polski:

a. niewielkie księstwa nie mogły sprostać zagrożeniom zewnętrznym

b. ksiażęta dzielnicowi nie mogli zapewnić spokoju wewnętrznego

c. ideę zjednoczenia wspierał Kościół – m.in. arcybiskup Jakub Świnka

2. Pierwsze próby przywrócenia jedności:

a. w pierwszej połowie XIII w. część dzielnic połączył Henryk II Pobożny

a. w 1241 r. poległ w bitwie z Mongołami pod Legnicą

b. w drugiej połowie XIII w. działał władca Wielkopolski – Przemysł II

– przejął władzę na Pomorzu Gdańskim

– w 1295 r. arcybiskup Jakub Świnka koronował go w Gnieźnie

– w 1296 r. Przemysł II został zamordowany w Rogoźnie

3. Walka o władzę w Polsce po śmierci Przemysła II

a. książę brzesko-kujawski Władysław Łokietek

– opanował m.in. Wielkopolskę i Pomrze Gdańskie

– został zmuszony do ucieczki przez Wacława II

b. król czeski Wacław II

– opanował Małopolskę

– odebrał Łokietkowi Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie

– w 1300 r. koronował się w Gnieźnie na króla Polski

– w jego imieniu władzę sprawowali starostowie

– Wacław II zmarł w 1305 r., a jego następca (Wacław III) w 1306 r.

4. Koronacja Władysława I Łokietka

a. po powrocie do Polski Władysław Łokietek zajął:

– Małopolskę

– ziemię sieradzko-łęczycką

– Kujawy

– Pomorze Gdańskie

b. utrata Pomorza Gdańskiego przez Władysława Łokietka 1309r.

– Pomorze Gdańskie zostało zaatakowane przez Brandenburczyków

1320 – koronacja na króla

Zad. Dom. Opisz konflikt Polski z Krzyżakami  o Pomorze ( podr. Str. 201)

13.05.2021r.

Temat: Wojna z Mongołami.

Obejrzyj filmik i napisz w zeszycie:

 1. Jak nazywał się kronikarz opisujący walki pod Legnicą?
 2. Jak zginął Henryk Pobożny?
 3. Jakie momenty bitwy były najważniejsze i spowodowały zwycięstwo Mongołów? https://www.youtube.com/watch?v=k8SjiMfh0xk

11.05.2021r.

Temat: Rozbicie dzielnicowe.

prezentacja z zadaniem

https://docs.google.com/presentation/d/1LW96Icm6SFPXT_zPwBSeck88GM6_GYtxkMHUxrnxwNo/edit?usp=sharing

06.05.2021r.

Temat: Polska pierwszych Piastów – powtórzenie wiadomości.

Sprawdzian obejmuje strony w podręczniku 159 – 188 – Dział VI.

Ucząc się zwróć szczególna uwagę na:

1. Mapki – jak zmieniał się obszar Polski, gdzie były poszczególne plemiona ( Polanie, Wislanie itp.), zaznaczyć podboje Chrobrego, główne grody w Polsce np. Gniezno, Poznań.

2. Rozpoznawanie po ilustracjach poznanych postaci, np. władcy.

3. Przyczyny i skutki: chrztu Polski, zjazdu w Gnieźnie, testamentu Krzywoustego.

4. Znam po kolei władców Polski, kto z nich miał koronę.

5. Osiągnięcia poszczególnych władców.

6.Pierwsze państwa słowiański i wierzenia Słowian

7. Ważne pojęcia – danina, kurhany, plemię, drużyna, wojowie, Dagome iudeks, insygnia koronacyjne, zasada senioratu, gród.

8. Stolice Polski – Gniezno, Kraków i Płock ( za jakich władców).

9. Chronologia wydarzeń – znam podstawowe daty – 966, 1000, 1025, 1109, 1138, 972, 997, 1076,1018

10. Pierwsi kronikarze – Gall Anonim, Thietmar, Wincenty Kadłubek

Przykładowe zadania wykonaj w zeszycie.

1.Napisz, który władca Polski rządził w czasie, gdy nastąpiło każde z podanych wydarzeń.

• bitwa pod Cedynią –

• przyłączenie do Polski Milska, Łużyc i Grodów Czerwieńskich –

• obrona Głogowa przed niemieckim najazdem –

2. Podkreśl linijkę, w której znajdują się wydarzenia z dziejów Polski uporządkowane w kolejności chronologicznej.

 A. koronacja Bolesława Chrobrego, podział Polski na dzielnice, przejęcie władzy przez Bezpryma

B. przejęcie władzy przez Bezpryma, podział Polski na dzielnice, koronacja Bolesława Chrobrego

 C. podział Polski na dzielnice, przejęcie władzy przez Bezpryma, koronacja Bolesława Chrobrego

 D. koronacja Bolesława Chrobrego, przejęcie władzy przez Bezpryma, podział Polski

3.Wyjaśnij, dlaczego Bolesław Krzywousty przydzielił swoim synom poszczególne dzielnice Polski.

4 Dopisz do podanych opisów nazwę odpowiedniej grupy społecznej w państwie pierwszych Piastów.

………………………………………. – byli najliczniejszą grupą społeczną w państwie pierwszych Piastów.

 …………………………………. – Ich głównym zajęciem była uprawa roli i hodowla bydła.

………………………………….– zamieszkiwali podgrodzia, gdzie znajdowały się ich warsztaty. Wytwarzali między innymi naczynia, broń i ubrania.

04.05.2021r.

Temat: Społeczeństwo za pierwszych Piastów. Lekcja na Teams.

notatka:

Większość Polski za Piastów porośnięta była puszczą. Ludzie zamowali się rola i hodowlą. Orano ziemię radłem. Ścinano zboże sierpem a młócono cepem.

Książe mieszkał w grodach , które powstawały w miejscach trudno dostępnych np. Gniezno.

W podgrodziu mieszkali – rzemieślnicy, wojowie  i kupcy. W Grodzie – książe .

Obowiązki mieszkańców państwa:

 • Posługi – czyli konkretne usługi np. naprawa mostu
 • Daniny – opłaty
 • Przestrzeganie prawa
 • Goszczenie władcy
 • Osady służebne dostarczały dane towary dla księcia np. Świniary, Koniary, Jadowniki

Drużyna książęca to wojsko , czyli wojowie . Z niej powstanie rycerstwo a potem szlachta.

29.04.2021r.

Temat: Rządy Krzywoustego – urwalamy wiadomości.

Zobacz filmik

https://www.youtube.com/watch?v=OZdvpWZFBLM

Wykonaj zadania:

https://wordwall.net/pl/resource/1770101/historia/rz%c4%85dy-boles%c5%82awa-krzywoustego

https://wordwall.net/pl/resource/14637432/historia/jak-dobrze-znasz-boles%c5%82awa-krzywoustego-

Pamiętaj, aby się nauczyć do odpowiedzi .

Miłej Majówki 🙂

27.04.2021r.

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. Lekcja na Teams.

notatka:

Po Bolesławie Śmiałym władze w Polsce przejął jego brat Władysław Herman. Płock uczynił stolica państwa. Za życia podzielił państwo pomiędzy swoich synów :

 • Zbigniewa – Wielkopolska, Kujawy
 • Bolesław Krzywousty – Małopolska i Śląsk

Po jego śmierci bracia pokłócili się o władzę . Zbigniew został wypędzony i poprosił cesarza Niemiec o pomoc. Rozpoczęła się wojna z Niemcami w 1109r. Największe bitwy:

 • Głogów – obrona przechodzi do historii ( Krzywousty wygrał, ale zgodził się na powrót brata, którego nakazał oślepić , po czym zmarł).

Rządy Bolesława Krzywoustego:

 1. Podbój Pomorza Gdańskiego w 1116 roku,
 2. Uzależnienie Pomorza Zachodniego
 3. Testament Krzywoustego w 1138r. – podzielił Polskę pomiędzy 4 swoich synów, aby nie walczyli o władzę oraz ustanowił zasadę senioratu .

 zad. Dom.

Opisz dokładnie postanowienia testamentu Krzywoustego.

22.04.2021r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości z tematu : Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

Jako utrwalenie wiadomości z ostatniej lekcji zobaczcie sobie ten filmik .https://www.youtube.com/watch?v=dSCLHnwOEoc

A teraz wykonanie ćwiczenia znajdujące się pod linkami.

Dobrej zabawy!

https://wordwall.net/pl/resource/1654716/historia/kryzys-i-odbudowa-pa%c5%84stwa-polskiego

https://wordwall.net/pl/resource/1599483/historia/kryzys-i-odbudowa-pa%c5%84stwa-polskiego-w-xi-w

https://wordwall.net/pl/resource/13530419/historia/upadek-i-odbudowa-pa%c5%84stwa-polskiego

20.04.2021r.

Temat: Kryzys państwa polskiego. Lekcja na Teams.

https://docs.google.com/presentation/d/1nnvcsOEQPGg8-6c7Gayljc1J2v6zeG15vm-yvgsIymw/edit?usp=sharing

notatka do lekcji:

1. Rządy Mieszka II 1025 – 1034

 • Koronacja w 1025r.
 • Wojna z Niemcami i Rusią Kijowską – utrata Grodów Czerwieńskich i Łużyc i Milska
 • W międzyczasie krótko rządził jego przyrodni brat Bezprym, który odesłał insygnia koronacyjne do Niemiec

2. Rządy Kazimierza Odnowiciela 1034 – 1058

 • Wojna domowa ( powrót wielu Polaków do pogaństwa)
 • Najazd księcia czeskiego Brzetysława w 1038r. , zabrali ciało biskupa Wojciecha, złupili Gniezno
 • Przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa
 • Poślubił księżniczkę z Rusi Kijowskiej
 • Odbudował zniszczoną Polskę

3. Rządy Bolesława Śmiałego 1058 – 1079

 • Koronacja w 1076r
 • Przywrócił arcybiskupstwo w Gnieźnie
 • Odzyskał Grody Czerwieńskie
 • Konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem

15. 04. 2021.

Temat: Panowanie Bolesława Chrobrego.

Obejrzyj filmik do tematu. Zrób notatkę i pracę domową.

https://www.youtube.com/watch?v=kr34CYsdUCs

Notatka:

Panowanie Bolesława Chrobrego ( Szczodry, Odważny ) 992 – 1025 :

1. Misja biskupa Wojciecha do Prusów w 997r.  :

A) przyczyna – aby nawracać Prusów na wiarę chrześcijańską

B) konsekwencją  – była śmierć biskupa a następnie zjazd w Gnieźnie

2. Zjazd w Gnieźnie w 1000r. – przyjechał cesarz Otton III do Gniezna do grobu św. Wojciecha. Po zjeździe :

 • Powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie,
 • Powstały biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i Wroclawiu
 • Przyjaźń między Polska a Niemcami,
 • Wymiana podarunkami

3. 1025r.  – koronacja Bolesława Chrobrego na I króla Polski

Zad. Dom.

 Na podstawie filmiku , podręcznika str. 172 opisz podboje Bolesława Chrobrego

13.04.2021r.

Temat: Mieszko I i początki Polski.

1. Rządy Mieszka I rządził ok.960 – 992r. – był pierwszym historycznym władcą Polski z rodu Piastów, był synem Siemomysła. Pochodził z plemienia Polan.Największe dokonania :

 • Ślub z Dobrawą księżniczką czeską,
 • Chrzest Polski w 966r.
 • Pokonanie margrabiego Hodona pod Cedynia w 972r.

2. Chrzest Polski :

a) przyczyny – najazdy innych państw pod pretekstem nawracania Polaków na wiarę chrześcijańską, dążenie do wzmocnienia Polski i władcy

b) skutki – przyjazd do Polski wykształconych duchownych, rozwój sztuki sakralnej, powstanie pierwszego biskupstwa w Poznaniu w 968 r ( biskup Jordan), zawarcie sojuszu z Czechami

zad.dom.

Co to było Dagome iudex? Kim był Gall Anonim i z czego zasłynął

08.04.2021r.

Temat: Początki państwa polskiego w źródłach.

Kochani, dziś chcę, abyście na podstawie filmu dokumentalnego

https://www.youtube.com/watch?v=-PHjsA5vGC8

odpowiedzieli w zeszycie na poniższe pytania. Sprawdzę odpowiedzi na lekcji.

1. Podaj źródła , z których czerpiemy wiedzę o początkach panowania dynastii Piastów w Polsce?

2. Podaj nazwy legend o początkach państwa polskiego ?

3. Jakie plemiona mieszkały w X w. na terenie Polski?

4. Jak nazywał się najstarszy gród , z którego pochodzili Polanie?

5. Dlaczego jest trudno poznać dokładnie historię pierwszych Piastów?

30.03.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości cz.2.

25.03.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – odpowiedź na Teams.

23.03.2021r.

Temat: Zanim powstała Polska – lekcja na Teams.

notatka:

1. Pradzieje Polski.

Najstarsze ślady człowieka na ziemiach polskich pochodzą z 800 tys. Lat temu. Przykładem osady warownej jest Biskupin .

Słowianie to plemię od którego pochodzą Polacy. Zajmowali się głównie rolnictwem, rybołówstwem.

2. Wierzenia Słowian:

Perun – bóg nieba

Swaróg = bóg ognia, słońca

Świętowid – bóg wojny

3. Pierwsze państwa słowiańskie:

 • Państwo Wielkomorawskie ( dzisiejsze Czechy), tu chrzescijaństwo rozwinęło dwóch misjonarzy Cyryl i Metody 830r.
 • Ruś Kijowska
 • Serbia i Chorwacja

4. Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich: Polanie, Wiślanie, Ślężanie, Pomorzanie, Lędzianie

18.03.2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości.

notatka:

Przypominam , że 25 .03.2021r. od godz. 13.00 pytam na teams z działu V. Pytać będę do 13.45. Jeśli kogoś nie zdążę zapytać to dopytam we wtorek 30.03.2021r.

Z tego działu najważniejsze zagadnienia to:

1. Znajomość stanów społecznych i zajęć, praw i obowiązków , np. Chłopi – uprawiali pola, mieszkali na wsi, musieli składać daninę.

2. Znam ważne pojęcia, które są w podręczniku wytłuszczonym drukiem np. wasal, lenno, system feudalny, paź, giermek, wójt, lokacja, cech rzemieślniczy , skryptorium itp.

3. Potrafisz podać cechy gotyku i stylu romańskiego, podać przykładowe zabytki.

4. Rola duchownych, znajomość zakonów i czym się one zajmowały ?

5.Wygląd miasta w średniowieczu.

16.03.2021r.

Temat: sztuka w średniowieczu – lekcja na Teams.

notatka:

Sztuka miała związek z chrześcijaństwem. Rzeźby, budowle, obrazy nawiązywały do religii.

Artyści tworzyli na chwałę Boga.

1. Architektura:

a) styl romański –  budowle ciężkie z kamienia, małe okna, mało ozdób, styl obronny, łuki romańskie np. Kościół w Tumie

b) styl gotycki – wysokie wieże, budowle z cegły, Wysokie okna ozdobione witrażami, rozety, przypory np. katedra Notre Dame

2. Rzeźba:

 • Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim
 • Drzwi Gnieźnieńskie

3. Miniatury

4. Biblia pauperum ( dla ubogich, obrazkowa).

11.03.2021r.

Temat: Kościół w średniowieczu – ćwiczenia.

Wykonaj kahoota, nie przejmuj się jeśli czegoś nie wiesz. On ma Cie również nauczyć nowych rzeczy np. zawody w średniowieczu.

Powodzenia! Oczywiście nie jest na ocenę https://kahoot.it/challenge/09581503?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1615452417393

09.03.2021r.

Temat: KOściół w średniowieczu. Lekcja na teams.

notatka:

Duchowieństwo – grupa społeczna najlepiej wykształcona, do niej mógł należeć każdy kto miał powołanie. Byli to księża i zakonnicy ( mnisi). Duchowni byli często urzędnikami , doradcami władców. Mieli własne sądy.

Zakony – wspólnoty religijne, które żyły według określonych zasad, czyli reguł. Mieszkali w klasztorach.

Najstarszym zakonem byli zakon Św. Benedykta, który powstał w VI wieku. Ich główna zasada „

Módl się i pracuj”. Przepisywali księgi.

Cystersi – prowadzili szkoły, leczyli ludzi

Zakony żebracze:

a) franciszkanie – pomagali biednym, utrzymywali się z pomocy od ludzi i sami pracowali, uprawiali ziemię

b) dominikanie

Duchowni prowadzili szkoły , zakładali uniwersytety, odgrywali ważną rolę w rozwijaniu i tworzeniu kultury.

04.03.2021r.

Temat: Wieś w średniowieczu – dokończenie lekcji.

https://drive.google.com/file/d/1VCUM0wMQJ1OizM-S96tLfSlCRrcbTyn9/view?usp=sharing

Poćwicz sobie!

https://quizizz.com/join/quiz/5c6fa7d3fe8ff4001ebff257/start?studentShare=true

02.03.2021r.

Temat: Wieś i miasto w średniowieczu – lekcja na Teams.

Notatka

Lokacja [łac.], termin oznaczający w XII–XIV w. założenie nowej wsi lub miasta, z reguły na prawie niemieckim.

Lokacja polegała na racjonalnym rozplanowaniu osady przez zasadźcę( sołtysa,wójta), otrzymywali dziedziczne prawo do ziemi wraz z prawem do jej sprzedaży, pod warunkiem wywiązywania się ze ściśle określonych powinności.

1. Wieś

Wieś otrzymywała autonomiczny sąd (ławę sądową) z przewodniczącym sołtysem. Chłopi uprawiali ziemię stosując dwupolówkę , a potem trójpolówkę ( dzielono ziemię na : oziminę, jare, ugór).Chłopi używali narzędzi:

Pług – do orania ( wcześniej radło)

Cepy – do młócenia

2. Miasta

W miastach władzę sprawował burmistrz stający na czele rady miasta. Sądami zajmowała się ława miejska.

Podział mieszczan na:

Patrycjat – najbogatsi ( kupcy)

Pospólstwo  – rzemieślnicy

Plebs – żebracy, najemni robotnicy

25.02.2021r.

Temat: Epoka rycerzy – ćwiczenia.

Moi Drodzy,

jako utrwalenie wiadomości z oststniego tematu zróbcie sobie te zadania.

Powodzenia!

https://wordwall.net/pl/resource/1014471/historia/epoka-rycerzy

I jeszcze to:)

https://wordwall.net/pl/resource/1055526/historia/epoka-rycerzy

23.02.2021r.

Temat: Epoka rycerzy – lekcja na Teams.

notatka

Rycerstwo – stan społeczny złożony z konnych wojowników istniejący w Europie w okresie średniowiecza. Warstwa ta wytworzyła swoisty styl życia, ceremoniał i etykę. W zamian za nadanie ziemskie przyjmowało obowiązek służby pod rozkazami władcy.

Bogatsi rycerze mieszkali na zamkach.

Rycerz według kodeksu rycerskiego powinien być: honorowy, dzielny, religijny, oddany państwu i królowi, bronić słabszych.

Zanim zostało się rycerzem trzeba było być : paziem, giermkiem a potem pasowanie na rycerza podczas którego otrzymywał : pas z mieczem, ostrogi.

Słynny rycerz – Zawisza Czarny, Król Artur, Zbyszko ze Spychowa

Zad. Dom.

Wklej lub narysuj wybrany zamek średniowieczny z Polski np. Ogrodzieniec, Będzin, Malbork itp. Oraz rycerza średniowiecznego .

18.02.2021r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości – kahoot.

Wykonaj kahoota do godz.19.00, jest on potwierdzeniem Twojej obecności na lekcji.

https://kahoot.it/challenge/0362854?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1613631198154

16. 02. 2021r.

Temat: System feudalny. Lekcja na Teams.

Notatka:

Senior – ten , który nadawał ziemię

Wasal – obdarowany ziemią

Lenno ( feudum) – nadawana ziemia

System feudalny – system zależności między wasalem a seniorem

Hołd lenny – ceremonia nadawania ziemi

Stany społeczne – grupy osób różniące się wykonywana pracą, przywilejami. Wyróżniamy:

Duchowieństwo , rycerstwo, mieszczan, chłopów

Zad. Dom.

Uzupełni tabelkę. Pracę odeślij najpóźniej w czwartek do godz. 10.00.

Nazwa stanu społecznegoGdzie mieszkaliIch codzienne zajęciaPrawaObowiązki
     
     
     
     

11.02.2021r.

Temat: Omówienie sprawdzianu.

https://drive.google.com/file/d/1Qs7rOSJ_g-tz_SnEwW8ZliBT2y8_ZrrS/view?usp=sharing

09.02.2021r.

Temat: Początek średniowiecza – praca klasowa.

04.02.2021r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające do sprawdzianu.

Wykonaj kahoota – będzie potwierdzeniem twojego uczestnictwa w dzisiejszej lekcji.

https://kahoot.it/challenge/02507462?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1612419748546

02.02.2021r.

Temat: Wczesne średniowiecze – powtórzenie wiadomości. lekcja na teams.

Ogólne zagadnienia na sprawdzian:

1.daty: 1453, 527,622,800, 843, 732, 962,1054,1077, 1122, 1096

2. Dokonania Justyniana Wielkiego,

3. Cechy islamu : 5 filarów

4. Państwo Franków i jego rozwój

5. Podział w Verdun

6. Przyczyny i skutki wypraw krzyżowych

7. Przyczyny konfliktu między cesarzem a papieżem

8. Pojęcia: Koran, islam, ramadan, arabeski, krucjaty, inwestytura, schizma,meczet, freski, mozaiki

28.01.2021r.

Temat: Wyprawy krzyżowe.

https://drive.google.com/file/d/11lObXGqH_XKaEYB1EEeSnpCy_0WULCUO/view?usp=sharing

Notatka

Wyprawy krzyżowe ( krucjaty) – wyprawy chrześcijańskie od XI do XIII wieku w celu odzyskania Ziemi Świętej z rąk muzułmanów. Nazwa pochodzi od krzyża na płaszczach rycerzy.

1. Przyczyny krucjat:

 • Turcy przejęli Ziemię Świętą, napadali na pielgrzymów
 • Bieda w Europie,
 • Zagrożenie ze strony muzułmanów

2. W 1095r. papież Urban II ogłasza krucjaty ( jest ich ).

3. Pierwsza wyprawa 1096r. kończy się odbiciem Ziemi Świętej i powstaniem Królestwa Jerozolimy.

4. Podczas wypraw powstają zakony rycerskie , które maja bronić pielgrzymów i pomagać im w dotarciu do Ziemi Świętej : Krzyżacy, Joannici, Templariusze.

Zad. Dom.

Wypisz skutki pozytywne i negatywne wypraw krzyżowych.

26.01.2021r.

Temat: Konflikt między cesarzem a papieżem. Lekcja na Teams.

notatka:

1. Podział chrześcijaństwa w 1054r. – schizma wschodnia. Nastąpił podział z powodów różnic między chrześcijanami na wschodzie i zachodzie Europy.

a) prawosławie – na czele stoi patriarcha

b) katolicy – na czele papież

2. Konflikt między papieżem Grzegorzem VII  a cesarzem Henrykiem IV.

a) przyczyna – rywalizacja o to kto z nich powinien mieć większą władzę, kto komu powinien podlegać

b) papież ekskomunikował cesarza , czyli wykluczył go z kościoła, Cesarz obawiając się straty władzy pojechał do Canossy w 1077 r. aby ukorzyć się przed papieżem,

c) ukorzenie nie załatwiło konfliktu

d) kompromis  – konkordat z 1122 w Wormacji – papież mianuje biskupów, ale ziemię nadaje kościołowi cesarz

21.01.2021r.

Temat: Nowe państwa w Europie.

https://drive.google.com/file/d/18tdoKzxo16Gnw-KEHpxdc2ns5QAgpHIO/view?usp=sharing

19.01.2021r.

lekcja na Teams Temat: Arabowie i islam.

Notatka

1. Arabowie mieszkali na półwyspie Arabskim . Najważniejszym miastem była Mekka.

2. Narodziny islamu – Mahomet ogłosił się prorokiem, który zaczął głosić nową religię – wiarę w Allacha. Rok jego wypędzenia z Mekki i ucieczka do Medyny uznajemy za rok narodzin islamu – 622r.

3. Zasady islamu:

Islam – poddanie się woli bożej

Pięć filarów , czyli najważniejszych zasad islamu -:

 • Modlitwa – 5 razy w ciągu dnia
 • Pielgrzymka do Mekki – przynajmniej raz w życiu,
 • Post – ramadan,
 • Jałmużna,
 • Wyznanie wiary

Oprócz tego ważny jest dżihad – święta wojna. Dzięki niej Arabowie podbili wiele terenów np. północną Afrykę.

4. Osiągnięcia Arabów:

 • Cyfry arabskie
 • Dobra stal,
 • Tłumaczenie filozofów greckich i rzymskich,
 • Rozwój alchemii i matematyki,
 • Szachy, arabeski

17.12.2020r.

Temat: Bizancjum w czasach świetności.

https://drive.google.com/file/d/1wlQS1Pur9mDXucvysISxlDMy3nXTzOBx/view?usp=sharing

notatka

1. Cesarstwo Wschodniorzymskie to inaczej Bizancjum. Powstało w 395r .  a upadło w 1453r.

2. Świetność Bizancjum – czasy panowania Justyniana I Wielkiego, czyli VI w.:

 • Podbił pół. Afrykę, Italię,
 • Zbudował Hagia Sophia
 • Powstały liczne akwedukty, cyrki, drogi
 • Kodeks prawny Justyniana
 • Rozwój nauki i sztuki
 • 9 liczne freski i mozaiki)
 • Miał władzę nieograniczoną

3. 1453r. – Turcy podbijają Konstantynopol.

15.12.2020r.

Temat: Starożytny Rzym – sprawdzian na Teams.

10.12.2020r.

Temat: Starożytny Rzym – powtórzenie wiadomości.

Sprawdzian 15.12.2020r.

Główne zagadnienia na sprawdzian:

 1. Ustrój Rzymu – republika, cesarstwo, urzędnicy
 2. Główne pojęcia np. patrycjat, pospólstwo, plebs, konsul, dyktator, koloseum termy, akwedukty, imperium romanizacja, republika,prowincja
 3. Daty: 753r.p.n.e., 476, 313, 44 r.p.n.e., 146.r.p.n.e.,
 4. Dokonania Rzymian w budownictwie, podboje, literatura, sztuka, prawo
 5. Religia Rzymian.
 6. Początki chrześcijaństwa
 7. Przyczyny upadku Rzymu.
 8. Popatrz na ilustracje w podręczniku.

Kahoot do ćwiczeń

https://kahoot.it/challenge/0603485?challenge-id=4590493d-e28d-44e6-bf6d-e261309bac23_1607593743606

08.12.2020r.

Temat: Początki chrześcijaństwa – lekcja na teams.

notatka

Wejdź w link i na samym końcu masz podsumowanie.

Proszę zrobić ćwiczenie 1 i 2 . Wpisz to do zeszytu.

Dla chętnych – krzyżówka.

https://epodreczniki.pl/a/narodziny-chrzescijanstwa/DXdjx6LCb

03.12.2020r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Kliknij w poniższy link i zrób ćwiczenia , które dotyczą omówionego materiału – powodzenia!

https://quizizz.com/join?gc=25711556

01.12.2020r.

Temat: Osiągnięcia starożytnych Rzymian – lekcja na teams.

notatka

1. Osiągnięcia Rzymian w budownictwie:

 • Używali beton i cement
 • Akwedukty – wodociągi
 • Wielowarstwowe drogi „ wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
 • Koloseum – amfiteatr
 • Świątynie np. Panteon
 • Termy – łaźnie

2. Literatura – bardzo opierała się na dokonaniach Greków

Wergiliusz – autor  „ Eneidy”

Horacy – wiersze

3. prawo rzymskie –  wiele zasad z prawa rzymskiego stosujemy w prawie współczesnym np. „ prawo nie działa wstecz”

Kodeksy prawne – Kodeks XII Tablic  i Kodeks Justyniana

Zad. Dom. Mini projekt z podręcznika str. 95

17.11.2020r.

Temat: Życie w Wiecznym Mieście – lekcja na teams.

Notatka do lekcji:

1. Rzym – Wieczne Miasto.

 • Forum Romanum – rynek w Rzymie
 • Termy – łaźnie
 • Akwedukty – wodociągi
 • Bazyliki – sądy

2. Życie codzienne Rzymian:

 • Amfiteatry – tu odbywały się różne przedstawienia
 • Wille – domy bogatych patrycjuszy
 • Oglądanie walk gladiatorów

3. Religia Rzymian:

Wierzyli w wielu bogów.

Jowisz – najważniejszy bóg

Junona – opiekunka małżeństw

Wenus – bogini miłości

Mars – bóg wojny

Neptun – bóg mórz

Minerwa – bogini mądrości

12.11.2020r.

Temat: Imperium rzymskie.

https://drive.google.com/file/d/1RkvZKKRblnzxxQf-GQQehaVysJ-0sWVN/view?usp=sharing

notatka:

Imperium – wielkie państwo

Limes – nadgraniczne umocnienia

Barbarzyńca – tak Rzymianie nazywali mieszkańców ziem po za imperium rzymskim.

Romanizacja – przyjmowanie kultury rzymskiej, języka łacińskiego

Rzym jako państwo rozrósł się w wyniku wielu podbojów. Prowadził wojny z Kartaginą w III w.p.n.e. Zajął północna Afrykę, Zach. Europę, część Azji.

Tak rozległe państwo było trudne do zarządzania. Zostało podzielone na prowincje, ale po za granicami byli niebezpieczni barbarzyńcy. Dlatego budowano limes. W 395 r. cesarz Teodozjusz podzielił Cesarstwo na dwie części: Zachodniorzymskie ( stolica w Rzymie) i Wschodniorzymskie ( stolica w Konstantynopolu).

Po wielokrotnych najazdach barbarzyńskich w 476r. Rzym ostatecznie został podbity. Przestało istnieć Cesarstwo Zachodniorzymskie. Kończy się epoka starożytna.

10.11.2020r.. lekcja na teams – pytanie na ocenę.

05.11.2020r. Temat: Starożytna Grecja – powtórzenie wiadomości.

W wiadomościach na mobidzienniku dostaniesz do zrobienia kartę pracy.

Poćwicz, we wtorek 10.11.2020 r.- pytam https://drive.google.com/file/d/11MH6iwNYMLkiR9WgP2oGDBVVDSLILWkP/view?usp=sharing

03.11.2020r. – lekcja na Teams.

Temat: Ustrój starożytnego Rzymu.

notatka do lekcji:

 1. Początki Rzymu.

Według legendy Rzym założyli bracia Romulus i Remus w 753 r.p.n.e. Miała ich wykarmić wilczyca. Nazwa Rzym pochodzi od imienia Romulus.

Rzym leży na płw. Apenińskim nad morzem Tyrreńskim, nad rzeką Tyber.

2. Ustrój Rzymu.

Początkowo rządzili królowie, więc była to monarchia. Od 509 r.p.n.e. wprowadzono republikę ( res publica – rzecz wspólna). Oznaczało to, że obywatele sprawują władzę.

3, Organy władzy:

a) senat – 300 byłych, ważnych urzędników ( najważniejsza rola)

b) zgromadzenie ludowe – mężczyźni

c) urzędnicy:

konsulowie – dowodzili wojskiem

trybun ludowy – bronił interesów biednych

cenzor – sporządzał listę senatorów

pretor – dbał o porządek w mieście

kwestor – zbierał pieniądze

dyktator – władza nieograniczona na czas 6 miesięcy

4. Podział społeczeństwa rzymskiego:

a) patrycjusze – najbogatsi, mieli prawa obywatelski

b) plebejusze – wolni, biedniejsi obywatele

zad. dom.

Naucz się mitu o założeniu Rzymu, narysuj lub wklej wilczycę kapitolińską.

29.10.2020r. – lekcja na Teams

Temat: Imperium Aleksandra Macedońskiego.

Notatka do lekcji.

1. Macedonia

Na północy od Grecji powstało państwo o nazwie Macedonia . W IV w.p.n.e. za króla Filipa II urosło w siłę i podporządkowało sobie polis greckie. Król Filip II planował podbój Persji, ale zrobił to dopiero jego syn Aleksander Macedoński zwany Wielki.

2. Wojna z Macedonii z Persją.

Główne bitwy:

Issos 333p.n.e.

Gaugamala – 331p.n.e

Ogromne państwo Aleksandra sięgało Az po rzekę Indus na wschodzie. Jednak po jego śmierci rozpadło się na kilka części.

3. Skutki podbojów Aleksandra:

 – hellenizacja  – przyjmowanie kultury greckiej przez podbite obszary,

 – zakładanie nowych miast np. Aleksandrii

– rozwój sztuki i kultury

27.10.2020r. – lekcja na teams

Temat: Igrzyska olimpijskie i filozofia grecka.

Zagadnienia z podręcznika str. 64 – 66

Notatka do zeszytu.

Filozofia – nauka o mądrości

Słynni filozofowie:

Sokrates – dociekał jak powinien żyć człowiek, czym jest dobro a czym zło.

Hipokrates –twórca podstaw współczesnej medycyny.

Arystoteles – dał podstawy biologii, fizyki

Platon – uważał, że świat składa się z idei.

Igrzyska olimpijskie

Ku czci boga Zeusa w Olimpii co 4 lata. Czas oczekiwania na igrzyska nazywano olimpiadą. Pierwsze  odbyły się w 776r.p.n.e.

 • Występowali tylko mężczyźni,
 • Występowano nago,
 • Początkowo pięciobój: bieg, rzut dyskiem, rzut oszczepem, sok w dal, zapasy
 • Nagrodą był wieniec z drzewa oliwnego.

Zad. Dom. Wypisz po 4 różnice i podobieństwa między igrzyskami współczesnymi i starożytnymi

Kategorie: 5