20th May

Topic: Animals – zagadki.

Witajcie!

W nawiązaniu do Waszego dzisiejszego życzenia, lekcję tę poświęcimy zwierzakom i miejscom w których występują W poniższym pliku znajdziecie zdania, które trzeba dokończyć nazwą zwierzęcia lub miejsca.

Pod tematem nie musicie przepisywać całych zdań. Proszę podać numer zdania i nazwę zwierzęcia lub miejsca. Jeśli jakiegoś nie będziecie znali, uzupełnimy to wspólnie w poniedziałek. Ale nie poddawajcie się i próbujcie:))

Notatka ma wyglądać następująco:

Across:

2. shark

6. sea

8……

Miłej pracy!!

13th May

Topic: Does she like me? – ćwiczenia z zaimkami.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Dziś chciałbym abyście utrwalili użycie zaimków w formie dopełnienia. Proszę wejść na podane linki i wykonać zamieszczone tam przykłady a następnie sprawdzić się. Później proszę otworzyć plik i wydrukować lub przepisać pod tematem przykłady i je uzupełnić.

 • https://agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/object-3
 • https://agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/object-4

Proszę nie odsyłać mi zdań z załączonego pliku. Sprawdzimy je w poniedziałek w SZKOLE :)))))

Miłej pracy!!

12th May

Topic: Dug’s sports hero – czytanie.

Witajcie!

Dziś czas na kolejne przygody naszych bohaterów: Duga i Kit.

Na początek omówimy obrazki i wysłuchamy nagrania.

Pod tematem proszę zapisać:

autograph – autograf,

hold – trzymać,

champion – mistrz,

whose – czy, czyja, czyje,

Następnie przeczytamy historyjkę i wykonamy ustnie ćwiczenie 3 ze strony 112.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 70, zadania: 1,2.

Do usłyszenia!!

10th May

Topic: I love eating ice cream! – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś zajmiemy się dwiema rzeczami. Najpierw zobaczymy jak zachowują się czasowniki, które stawiamy po słówkach: like/don’t like/love/hate. Następnie zajmiemy się zaimkami.

Zapiszcie:

Jeśli w zdaniu użyjemy dwóch czasowników obok siebie a pierwszy z nich to: like/love/hate/don’t like to stawiając kolejny czasownik należy do niego dodać końcówkę: -ing. Np.:

I love going to school.

She hates doing her homework.

They don’t like reading books.

Następnie wykonamy ćwiczenia 6 i 7 ze strony 111.

Na drugiej części lekcji zajmiemy się zaimkami w formie dopełnienia.

Proszę przepisać:

I – me

you – you

he – him,

she – her,

it – it,

we – us,

you – you,

they – them.

Zaimki te w zdaniu zastępują rzeczowniki w funkcji dopełnienia (rzeczowniki dotyczące czasownika – orzeczenia). Brzmi strasznie i skomplikowanie ale zerknijcie na przykłady i przepiszcie je:

Tom is my friend. I like him.

I can’t find my umbrella. Where is it?

You don’t like sports. We love them.

Wykonamy ćwiczenie 9 ze strony 111.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 69, zadania: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!

6th May

Topic: Sports equipment – ćwiczenia.

Witajcie!

Mała zmiana planów. Kolejna lekcja miała dotyczyć zaimków oraz formy czasowników, które stawiamy po m.in.: „like/love/hate”, jednak pomyślałem, że temat ten powinien zostać omówiony na Teams.

Dlatego dziś, chciałbym Wam zaproponować temat pokrewny poprzednim, a mianowicie temat o sporcie.

Zerknijcie do podręcznika na stronę 128. Zanim zaczniecie wykonywać ćwiczenia, proszę przepisać pod tematem:

bat – rakietka do tenisa stołowego/ kij do baseballa/ nietoperz.

goggles – okulary (pływackie),

helmet – kask,

net – siatka,

racket – rakieta (do tenisa ziemnego),

stick – kij (np. do hokeja).

Na początek zapoznajcie się z dyscyplinami sportowymi z ćwiczenia 2 a następnie ołówkami uzupełnijcie 5 tekstów, które wypowiadane są przez dzieciaki z obrazków.

Następnie przepiszcie pod słówkami tabelkę z ćwiczenia 4 i w miejsce znaków zapytania wypiszcie nazwy przedmiotów, które są potrzebne do uprawiania danego sportu.

Na poniedziałkowej lekcji sprawdzimy uzupełnione przez Was teksty i tabelkę.

Dziś bez pracy domowej:)

Miłej pracy!!

5th May

Topic: Let’s go summer camp! – słuchanie.

Witajcie!

Dziś z naszymi bohaterami spróbujemy wybrać właściwy obóz wakacyjny. Zerkniemy na stronę 110 i wysłuchamy rozmowy między Lian, Alex i Jen.

Pod tematem proszę zapisać:

horse – riding – jazda konna,

rock climbing – wspinaczka górska,

get wet – zmoknąć,

other – inne,

for example – na przykład,

camp – obóz,

Następnie przeczytamy dialog i wykonamy ustnie ćwiczenie 2.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 68 zadanie 5.

Do usłyszenia!!

29th April

Topic: I never do karate – ćwiczenia.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Dziś będziemy kontynuować naukę i użycie słówek związanych ze sportem.

Na początek zerknijcie do Waszych podręczników na stronę 109.

W ćwiczeniu 3 proszę ołówkiem napisać nazwy sportów, które kryją się pod podanymi literkami.

Następnie zerknijcie na ćwiczenie 6. Na podstawie obrazków uzupełnijcie również ołówkiem luki w zdaniach wykorzystując słówka podane nad obrazkami plus jedno z następujących słówek: do/play/go.

Na koniec pod tematem chciałbym abyście przepisali 7 zdań, które znajdziecie w ćwiczeniu 7 na tej samej stronie. Waszym zadaniem jest dokończyć podane zdania nazwą jakiegoś sportu plus jednym z trzech następujących słówek: play/go/do. Niech te zdania będą prawdziwe dla Was. Na przykład:

I never play golf.

Dziś bez pracy domowej, jednak proszę uzupełnić notatki w Waszych zeszytach!

Miłej majówki!!!

28th April

Topic: I like that! – Sports.

Witajcie!

Dziś zaczynamy ostatni unit. Zawiera on słówka związane ze sportem, pogodą oraz zdrowiem.

Zaczniemy od strony 108 i opisu zdjęć. Następnie wykonamy ćwiczenia, które mają na celu zapamiętanie słownictwa związanego ze sportem.

Pod tematem zapiszcie:

cycling – kolarstwo,

ice-skating – jazda na łyżwach,

roller skating – jazda na rolkach,

sailing – żeglarstwo,

skateboarding – jazda na deskorolce,

do karate – uprawiać karate,

go swimming – iść popływać.

Wykonamy następujące ćwiczenia: 2,3,4,5 ze strony 109.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 68, zadania: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!!

26th April

Topic: Pets in the UK – czytanie.

Dziś przeczytamy tekst o zwierzętach w Wielkiej Brytanii. Na początek wysłuchamy go:

Po przeczytaniu odpowiemy na pytania ze strony 107 w ćwiczeniu 3.

Pod tematem proszę wypisać nowe słówka:

unusual – niezwykły,

choose – wybierać,

scary – przerażający,

space – przestrzeń,

amazing – niesamowity,

pygmy hedgehog – jeż karłowaty,

axolotl – aksolotl, ambystoma meksykańska.

Na koniec lekcji wykonamy jeszcze jedno ćwiczenie słuchowe, ćwiczenie 6 ze strony 107:

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 67 – cała.

22nd April

Topic: Present Simple – utrwalenie wiadomości.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Zakończyliśmy unit 7. Chciałbym abyście wykonali poniższe ćwiczenia online.

Natomiast ćwiczenia znajdujące się w pliku, proszę pobrać, wykonać i przepisać do zeszytu. Oczywiście możecie ćwiczenie to wydrukować i wkleić. Proszę mi tym razem nie odsyłać wykonanych zdań. Sprawdzimy je w poniedziałek.

 • https://www.helloangielski.pl/rozmowki/cwiczenie-present-simple-zdania-oznajmujace-pytajace-i-przeczace/
 • http://znamangielski.com/files/present-simple-zdania-twierdzace-1.htm

Miłej pracy!!

21st April

Topic: Utrwalenie wiadomości – unit 7.

Witajcie!

Dziś powtórzymy unit 7. Zakres materiału znajdziecie w pracy domowej pod datą 19th April. Lekcja będzie wyglądała podobnie jak lekcje powtórzeniowe z unitów 3-6. Pierwsza część lekcji będzie dla aktywnych. Podczas drugiej części, każdy z Was otrzyma ode mnie jedno lub dwa pytania.

Do usłyszenia!!

19th April

Topic: Revision 7 – powtórzenie.

Witajcie!

Dziś kończymy unit 7. Powtórzymy słownictwo, zwroty oraz gramatykę – czas Present Simple. Zapiszcie pod tematem:

 1. Słownictwo: nazwy zwierząt, zwroty związane z kupowaniem biletu, czytanie cen wyrażonych w funtach, przymiotniki opisujące zwierzęta.
 2. Czas Present Simple – zdania twierdzące, przeczące i pytające.

Zaczniemy od zadań na słownictwo. Wykonamy ustnie pierwsze trzy ćwiczenia z Waszego podręcznika ze strony 104.

Następnie zajmiemy się gramatyką. Wykonamy ćwiczenia 4 i 5. Jedno z nich proszę wybrać i wykonać pisemnie w zeszycie.

Na koniec ćwiczenie 12 ze strony 105. Wysłuchamy nagrania i połączymy osoby ze zwierzakami.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 66 – cała. Po wykonaniu możecie sprawdzić swoje odpowiedzi ze stroną 94.

Na środę proszę powtórzyć słówka i zwroty z unit 7, a szczególnie: str.94 (zad.1), str.95 (zad.2), str.96 (historyjka obrazkowa), str.97 (zad.9), str.98 (komiks), str.100 (dialog), str.101 (tekst i ćwiczenie 4). Gramatyka: czas Present Simple.

Do usłyszenia!!

15th April

Topic: What do dogs like? – ćwiczenia słuchowe.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

Celem dzisiejszej lekcji jest zrozumienie wypowiedzi ustnych na temat zwierząt. W tym celu posłużę się dwoma nagraniami oraz jednym ćwiczeniem na czytanie.

 1. Zerknijcie na stronę 102 w podręcznikach. Wysłuchajcie nagrania audycji radiowej i pod tematem wypiszcie wszystkie zwierzaki, jakie pojawiają się w nagraniu. Pod lekcją znajdziecie klucz dzięki któremu możecie się sprawdzić.

2. Następnie proszę wysłuchać nagrania raz jeszcze i ołówkami w podręczniku odpowiedzieć na pytania z ćwiczenia 3. Pod lekcją znajdziecie klucz.

3. Drugim ćwiczeniem słuchowym jest wypowiedź George’a, który mówi o swoim nowym zwierzątku. Zerknijcie na ćwiczenie 4 i ołówkiem zakreślcie właściwy wyraz. Odpowiedzi również znajdziecie pod lekcją. Wymażcie po sprawdzeniu.

4. Na koniec chciałbym abyście przeczytali tekst z ćwiczenia 6. Zdecydujcie o czym jest tekst a następnie zaznaczcie odpowiedź „a” lub „b”. Klucz również zamieszczam pod lekcją.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 65, zadanie 4.

Klucze:

Zwierzaki: hamster, rabbit, gold fish, snake, dog, tortoise, iguana.

Zad.3 1 c, 2 b, 3a.

Zad.4 1.clever, 2.the garden, 3. red and green, 4. water, 5. one rabbit.

Zad 6. b.

Miłej pracy!!

14th April

Topic: Amazing animals – czytanie.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję poświęcimy doskonaleniu umiejętności czytania. W tym celu najpierw wysłuchamy a następnie przeczytamy tekst o niezwykłych zwierzętach z Waszego podręcznika ze strony 101.

Pod tematem proszę zapisać nowe słownictwo:

cute – uroczy,

dangerous – niebezpieczny,

fast – szybki,

slow – wolny,

strong – silny,

ugly – brzydki

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 64, zadania: 2,4.

Do usłyszenia!

12th April

Topic: One ticket, please – słuchanie.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji nauczymy się kupować bilet.

W tym celu skorzystamy z podręcznika, ze strony 100, gdzie znajdziemy dialog związany z kupowaniem biletu do zoo.

Po wysłuchaniu, przeczytamy dialog.

Pod tematem proszę o przepisanie zwrotów:

Can I help you? – w czym mogę pomóc?

Can I have one ticket to the zoo? – czy mogę dostać jeden bilet do zoo?

That’s two pounds – to kosztuje dwa funty

Here you are – oto proszę,

Here’s your ticket – oto twój bilet,

guide – przewodnik,

I could eat – mógłbym zjeść.

Następnie wykonamy ćwiczenie 3 ze strony 100.

Praca domowa: ułożę dialog, którego celem jest zakup trzech biletów do muzeum. Pomocne słownictwo znajdziecie w podręczniku, zadanie 5. Dialog proszę wykonać pisemnie w zeszycie.

Oraz zeszyt ćwiczeń strona 63, zadania: 1,4.

Do usłyszenia!!

8th April

Topic: Czas Present Simple – ćwiczenia utrwalające.

Witajcie!

Zgodnie z obietnicą zamieszczam linki do ćwiczeń, które chciałbym abyście wykonali online. Po skończeniu proszę sprawdzić swoje odpowiedzi.

 • https://www.ang.pl/cwiczenia/874/present-simple-budowa
 • https://www.ang.pl/cwiczenia/878/present-simple-budowa
 • https://www.e-ang.pl/test,40,Present-Simple-pytania.html
 • http://e-angielski.net/ps3/

Dwa pierwsze linki są do ćwiczeń na zdania twierdzące, kolejne na pytania i przeczenia.

Dziś bez pracy domowej:)

Miłej pracy!!

7th April

Topic: Do you like pizza? – tworzenie pytań w czasie Present Simple.

Witajcie!

Na dzisiejszych zajęciach opowiem Wam jak będziemy tworzyć pytania w czasie Present Simple.

Pod tematem proszę zapisać:

Aby utworzyć pytania w czasie Present Simple należy użyć operatorów: „Do” lub „Does”. Operator w pytaniu stawiamy przed podmiotem (osobą).

Zerknijcie na przykłady i przepiszcie je:

I like ice cream.

Do I like ice cream? Yes, I do/No, I don’t.

My mum goes for a walk.

Does my mum go for a walk? Yes, she doea/No, she doesn’t.

Mike and Tom play football.

Do Mike and Tom play football? Yes, they do/ No, they don’t.

Jeśli tworzymy pytania szczegółowe to operator stawiamy za słówkiem pytającym:

Where does she live?

Myślę, że zauważyliście, że operatora „does” użyjemy z 3 osobą l. poj. Operatora „Do” do pozostałych osób.

Zwróćcie uwagę, że gdy używamy „does”, czasownik nie ma już końcówki -s/-es/-ies.

Wykonamy ćwiczenia:4,7,9 z podręcznika ze strony 99.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 62 – cała:(

Do usłyszenia!!

31st March

Topic: Easter is coming – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś mamy ostatnią lekcję przed Wielkanocą. Dlatego chciałbym zaproponować Wam ćwiczenia związane z tym świętem.

Zerknijcie na te pliki:

Pod tematem proszę przepisać słówka związane z Wielkanocą, które znajdziecie w pierwszym pliku.

Dziś bez pracy domowej:))

Happy Easter!!!

29th March

Topic: Superdug’s interview – słuchanie.

Witajcie!

Dziś wysłuchamy i przeczytamy kolejne przygody Super Psa i jego przyjaciółki.

Pod tematem proszę zapisać następujące słówka:

interview – wywiad,

win – wygrywać,

foreign languages – języki obce,

Pod słówkami proszę wykonać pisemnie ćwiczenie 3 ze strony 98. Wcześniej wykonamy te ćwiczenie wspólnie.

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 61 zadania: 5 i 6.

Do usłyszenia!

25th March

Topic: My friends don’t go to school on Saturdays. – zdania przeczące – ćwiczenia.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

W odniesieniu do dzisiejszych zajęć, na tej lekcji będziemy kontynuować ćwiczenia polegające na tworzeniu zdań przeczących w czasie Present Simple.

Proszę wejść na następujące strony i wykonać zamieszczone tam zdania a następnie sprawdźcie się:

 • https://www.ang.pl/cwiczenia/873/present-simple-przeczenia
 • https://www.e-ang.pl/test,89,Present-simple-przeczenia-don-t-doesn-t-I.html

Mam nadzieję, że poszło Wam sprawnie!

Tu znajdziecie plik z 8 zdaniami. Możecie je wydrukować lub przepisać pod tematem do zeszytu. Zmieńcie je w zdania przeczące i prześlijcie mi do niedzieli.

Miłej pracy!!

24th March

Topic: My mum doesn’t like milk – przeczenia w czasie Present Simple.

Witajcie!

 1. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się tworzeniem zdań przeczących w znanym Wam czasie – Present Simple.
 2. Pod tematem proszę zapisać:

Aby utworzyć zdanie przeczące używamy operatorów: „don’t” lub „doesn’t”, które możemy przetłumaczyć jak polskie „nie”.

„Don’t” używamy z osobami: I, you, we, they

„doesn’t” używamy z osobami: she, he, it.

Zerknijcie na te przykłady:

I go to school every day. – zdanie twierdzące

I don’t go to school every day. – zdanie przeczące.

She goes to school every day. – zdanie twierdzące.

She doesn’t go to school every day. – zdanie przeczące.

Zwrócicie uwagę, że gdy zaprzeczamy zdania w których są osoby: I, you, we, they wystarczy wstawić słówko „don’t” między osobą a czasownikiem.

Jeśli zaprzeczamy trzecią osobę (she/he/it), to między osobę a czasownik stawiamy „doesn’t”. I teraz uwaga!!! Po wstawieniu operatora „doesn’t” czasownik, który piszemy po nim nie ma już końcówki -s lub -es (jest ona już w operatorze „doesn’t”).

3. W celu wyćwiczenia tego tematu, wykonamy ustnie ćwiczenie 7 z podręcznika ze strony 97.

4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 61, zadania: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!!

22nd March

Topic: I don’t like cats – słuchanie.

Witajcie!

Dziś posłuchamy dialogu między Alexem, który chciałby psa, a jego rodzicami. Ponadto zapoznamy się ze zdaniami przeczącymi w czasie Present Simple.

 1. Do tego posłuży nam Wasz podręcznik, strona 96.
 2. Na początek wysłuchamy dialogu a następnie przeczytamy go:

3. Pod tematem, proszę wypisać słówka:

want – chcieć,

I don’t mind – nie mam nic przeciw,

take a dog for a walk – brać psa na spacer,

a puppy – szczeniak,

I’m allergic – jestem alergikiem,

4. Po zapoznaniu się z dialogiem, wykonamy ćwiczenie 2 ze strony 96.

5. Na koniec wysłuchamy zakończenia historyjki:

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 60, zadanie 5.

Do usłyszenia!

18th March

Topic: Animals – słownictwo.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś zaczynamy unit 7, który poświęcony jest zwierzętom oraz tworzeniu

pytań i przeczeń w czasie Present Simple.

2. Zacznijmy os słówek. Otwórzcie Wasz podręcznik na stronie 94. Połączcie ołówkiem nazwy zwierząt z obrazkami. Jaki obrazek został bez podpisu?

Oczywiście nr 2 – wieloryb. W języku angielski brzmi on: whale.

3. Teraz zerknijcie na stronę 95. Wysłuchajcie wymowy zwierzątek z ramki, ćwiczenie 2:

4. W kolejnym ćwiczeniu proszę ołówkiem uzupełnić brakujące litery. Oczywiście możecie zerkać na poprzednie ćwiczenie.

5. Pod tematem proszę przepisać następujące zdania i podać przykład zwierzaka, który pasuje do każdego z nich zgodnie z przykładem:

I can fly – a bird

I can swim –

I’m very tall –

I can’t jump –

I’ve got big teeth –

I’ve got arms and legs –

I’m very small –

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 60, ćwiczenia: 1,2,3,4.

17th March

Topic: I get up early – powtórzenie unit 6.

Witajcie!

Dzisiejsza lekcja jest ostatnią z serii powtórzeń. Dziś przypomnimy sobie słówka, zwroty oraz czas Present Simple. Zasady oceniania zostają takie same. Lekcja będzie składała się z dwóch części. Po moim pytaniu, każdy z Was otrzyma ocenę.

Dziś bez pracy domowej:)

Do usłyszenia!

15th March

Topic: I can’t fly – ćwiczenia utrwalające – unit 5.

Witajcie!

Dziś powtarzamy słownictwo i gramatykę z unit 5. Zasady obowiązują takie same jak w przypadku dwóch wcześniejszych unitów. Z dzisiejszej odpowiedzi nie będą wystawiane oceny. Po kolejnym powtórzeniu (unit 6) otrzymacie ocenę wspólną z unit 5 i 6.

Praca domowa: powtórzenie unit 6: słownictwo: str.80 (zad.1), str.81 (zad 2), str.84 (historyjka obrazkowa), str.85 (zad.7 oraz przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never), str.87 (zad.5 oraz tekst). Gramatyka: podawanie godzin, czas Present Simple – zdania twierdzące.

Do usłyszenia!

11th March

Topic: What can she do? – czasownik modalny „can” – ćwiczenia.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

W poniedziałek będziemy powtarzać unit 5, w którym poznaliśmy czasownik modalny „can” – móc, umieć, potrafić.

Chciałbym Wam zaproponować wykonanie kilku ćwiczeń online, które utrwalą Waszą wiedzę o tym słówku. Przypomnę, że jest to jeden z łatwiejszych czasowników. Przede wszystkim nie zmienia form niezależnie od osoby. PO drugie, pytania tworzy, podobnie jak „have got” przez przestawienie z osoba. Zaprzecza się „sam w sobie” – can’t. Skopiujcie te linki i wykonajcie ćwiczenia online. Następnie sprawdźcie się.

 • http://e-angielski.net/can1/
 • https://szlifujangielski.pl/ucz-sie/cwiczenia/026-can-cant/

Ćwiczenie, które znajdziecie pod linkiem poniżej proszę wykonać w zeszycie – utworzyć 10 zdań zgodnie z poleceniem, następnie zrobić zdjęcie i przesłać do mnie przez mobidziennik do niedzieli do godz.15.00:

 • http://www.focus.olsztyn.pl/angielski-czasownik-modalny-can-%C4%87wiczenia.html#.YEj9DZ1KhPY

Praca domowa: na kolejną lekcję (poniedziałek, 15 marca) proszę powtórzyć unit 5: słówka: str.66 (zad.1), str.67 (zad.2), str.68 (zad.3), str.69 (zad.9), str.72 (zad. 2), str.73 (zad.3 – tekst). Gramatyka: czasownik modalny „can”.

Miłej pracy!!

10th March

Topic: All about me – powtórzenie wiadomości – unit 4.

Witajcie!

Zgodnie z tematem, dziś zajmiemy się powtórzeniem widomości, słówek i gramatyki z unitu 4. Pod poprzednią lekcją znajdziecie listę stron z których proszę być przygotowanym. Lekcja będzie wyglądała podobnie do poprzedniej – będzie podzielona na dwie części. Po tej lekcji, każdy z Was otrzyma ocenę.

Praca domowa: na kolejną lekcję (poniedziałek, 15 marca) proszę powtórzyć unit 5: słówka: str.66 (zad.1), str.67 (zad.2), str.68 (zad.3), str.69 (zad.9), str.72 (zad. 2), str.73 (zad.3 – tekst). Gramatyka: czasownik modalny „can”.

Do usłyszenia!!

8th March

Topic: In the house – powtórzenie wiadomości – unit 3.

Witajcie!

Na tej lekcji zajmiemy się powtarzaniem słownictwa z unit 3 oraz zwrotów: There is/There are.

Lekcja zostanie podzielona na dwie części:

W trakcie pierwszej będę zadawał pytania związane ze słówkami (podaję słówko po polsku, Wy podajecie angielskie tłumaczenie) do wszystkich. Osoby chętne podnoszą rękę i odpowiadają zdobywając punkt. W tej części będzie można otrzymać maksymalnie dwa punkty.

W drugiej części każdy z Was otrzyma jedno pytanie ode mnie i w zależności od udzielonej odpowiedzi otrzyma punkt lub nie.

Każdy z Was zakończy lekcję otrzymawszy maksymalnie trzy punkty (dwa za pierwszą część, jeden za drugą).

Praca domowa: w środę powtórzymy unit 4. Dlatego proszę się nauczyć: słówek z str. 53 (zad.2), str. 54 (słówka z historyjki),str.55 (zad.7), str.58 (zad. 2), str.59 (zad.1). Gramatyka: czasownik „have got”, tworzenie liczby mnogiej.

Owocnej pracy!!

4th March

Topic: Utrwalenie wiadomości – unit 3.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Jak domyślacie się z tematu lekcji, na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie niektóre zagadnienia z unitu 3.
 2. Skopiujcie link, który znajdziecie pod spodem i wykonajcie ćwiczenia online. Pod nimi jest przycisk „Sprawdź”, który naciśnijcie po wykonaniu ćwiczeń. Tych ćwiczeń proszę mi nie odsyłać.

3. Na koniec załączam dla Was plik z ćwiczeniami. Możecie je wydrukować i uzupełnić lub przepisać do zeszytów. Proszę wykonać pierwsze cztery ćwiczenia (bez piątego). Polecenia są po angielsku więc tłumaczę: w ćwiczeniu 1 wstaw there is/ there are. Ćw. 2 zaprzecz zdania z ćw. 1. Ćw 3. utwórz pytania ze zdań z ćw. 1 i napisz krótkie odpowiedzi. Ćw. 4 wybierz właściwą frazę. Na Waszą pracę czekam do niedzieli, godz.15.00.

4. Praca domowa: na poniedziałek proszę nauczyć się słówek ze strony 39 (ćwiczenie 2), strony 41 (ćwiczenie9), strona 44 (ćwiczenie 2), strona 45 (ćwiczenie 1 oraz słówka z tekstu – ćwiczenie3). Plus gramatyka: użycie zwrotów there is/there are.

Powodzenia!!

3rd March

Topic: Come to Poland! – ćwiczenia.

Witajcie!

 1. Dziś lekcja kulturowa o Polsce.
 2. Zerkniemy do podręcznika na stronę 92 i na początek wykonamy ćwiczenie 1.
 3. Następnie wysłuchamy nagrania w celu wykonania ćwiczenia 2 i 3.

4. Na koniec zapoznamy się z tekstem z ćwiczenia 4. Pod tematem proszę przepisać nowe słownictwo:

anthem – hymn,

for example – na przykład,

kind – rodzaj,

language – język,

native – ojczysty,

change – zmieniać,

cycle paths – ścieżki rowerowe.

5. Praca domowa: na poniedziałek (8 marca) proszę powtórzyć z unit 3: słówka – strona 39 (zadanie2), strona 41 (zadanie 9), strona 44 (ćwiczenie 2 – zwroty), strona 45 (zadanie 1). Gramatyka: zwroty: there is/isn’t oraz there are/aren’t. Użycie „a/an”.

Do usłyszenia!!

1st March

Topic: Revision 6 – powtórzenie.

Witajcie!

Dziś zakończymy unit 6. Chciałbym Wam przypomnieć, że od kolejnej lekcji zaczniemy powtarzać materiał z unit 3.

 1. Na początek, pod tematem zapiszcie notatkę z zagadnień, o których rozmawialiśmy w dziale 6:
 • słownictwo związane z codziennymi czynnościami, dni tygodnia.
 • czas Present Simple – zdania twierdzące,
 • przysłówki częstotliwości,
 • podawanie godzin.

2. Na początek wykonamy trzy pierwsze ćwiczenia związane ze słownictwem ze strony 90.

3. Następnie powtórzymy informacje o czasie Present Simple i wykonamy ćwiczenia 5 i 6.

4. Praca domowa: proszę przeczytać tekst ze strony 91 zatytułowany: „My holidays” i wykonać ołówkiem ćwiczenie12. Przy zdaniach proszę wpisać na podstawie tekstu czy zdanie jest prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

Do usłyszenia!!

25th February

Topic: My weekend – słuchanie i pisanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Na dzisiejszej lekcji pojawią się ćwiczenia, które rozwijają umiejętność słuchania oraz pisania.
 2. Zacznijmy od ćwiczenia 2 ze strony 88 w Waszych podręcznikach. Wysłuchajcie nagrania. Podpiszcie obrazki właściwym imieniem:

Pod lekcją znajdziecie klucz. Po sprawdzeniu wymażcie Wasze odpowiedzi.

3. Teraz ćwiczenie 3. Posłuchajcie Bena, który mówi o swoim weekendzie. Na podstawie nagrania uzupełnijcie zdania podanymi słówkami ołówkiem w książce. Odpowiedzi znajdziecie pod lekcją:

4. Na koniec chciałbym abyście przeczytali opis weekendu Lian w ćwiczeniu 5 strona 88. Który dzień jest jej ulubionym? Sobota czy niedziela?

5. Praca domowa: w zeszytach proszę krótko opisać swój typowy weekend. Skorzystajcie z opisu Lian. W poniedziałek kilka osób przeczyta swoją pracę na lekcji.

Miłej pracy!!

Klucz:

zad.2

1. Anna,

2.Brian,

4. Ben.

zad.3

2. room,

3.bed,

4. always,

5. guitar.

zad. 5

Saturday.

24th February

Topic: Months – miesiące.

Witajcie!

 1. Dziś poznamy dziewczynę, która uwielbia podróżowanie.
 2. Wysłuchamy i przeczytamy tekst o niej z Waszego podręcznika ze strony 87.

3. Do tekstu wykonamy ćwiczenia: 2 i 3. Ćwiczenie 3 proszę wykonać w zeszycie pod notatką ze słówkami:

different – różny,

visit – odwiedzać,

own – własny,

traveler – podróżnik,

teenagers – nastolatkowie.

4. Na koniec proszę wypisać miesiące w zeszycie z tłumaczeniem z ćwiczenia 5. W

5. Wysłuchajcie piosenki Matta o miesiącach:

6. Pamiętacie kurczaki? :)))

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 54, zadania: 1,3.

Do usłyszenia!!

22nd February

Topic: The film starts at four o’clock – podawanie godzin.

Witajcie!

 1. Dziś na podstawie krótkiego dialogu z Waszego podręcznika ze strony 86 nauczymy się podawania godzin.
 2. Zerknijcie na stronę 86. Wysłuchajcie dialogu:

3. Zapiszcie pod tematem:

What’s the time?/What time is it? – która godzina.

Jeśli godzina jest pełna mówimy:

2.00 – it’s two o’clock,

6.00 – it’s six o’clock,

Jeśli godzina jest połówkowa:

1.30 – it’s half past one,

4.30 – it’s half past four,

Jeśli minuty po pełnej godzinie nie przekroczyły 30 to:

7.10 – it’s ten past seven,

8.26 – it’s twenty – six past eight,

Jeśli minuty przekroczyły 30 minut to:

9.45 – it’s fifteen to ten lub it’s quarter to ten,

11.54 – it’s six to twelve.

4. W ramach ćwiczeń wykonamy ćwiczenia 4 i 5.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 53, zadania: 1,3,4,5.

Do usłyszenia!

18th February

Topic: We always go to the gym – przysłówki częstotliwości.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Pozostajemy w tematyce czasu Present Simple. Dziś poznamy pięć przysłówków częstotliwości oraz dni tygodnia. Zerknijcie na tabelkę na stronie 85. W przykładowych zdaniach pokazane jest użycie przysłówków.
 2. Przysłówki częstotliwości są cechą charakterystyczną czasu Present Simple. Używamy ich w zdaniach aby powiedzieć jak często coś wykonujemy.
 3. Zapiszcie pod tematem:

always – zawsze,

usually – zazwyczaj,

often – często,

sometimes – czasami,

never – nigdy.

Ważne jest umiejscowienie przysłówka w zdaniu. Zapiszcie dalej następujące przykłady:

She often goes to the cinema.

My friends never do their homework.

Tom and Mary are always late for school.

Przysłówek częstotliwości stawiamy po podmiocie (często jest to osoba) a przed czasownikiem. Wyjątkiem są zdania w których czasownikiem jest „to be”. Wówczas przysłówek stawiany jest po tym czasowniku.

4. Pod notatką proszę wykonać pisemnie ćwiczenie 6 ze strony 85. Waszym zadaniem jest napisać zdania z podanych fraz wpisując przysłówek z nawiasu w odpowiednim miejscu oraz stawiając czasownik w odpowiedniej formie ( z końcówką -s/-es/-ies lub bez niej). To zadanie proszę mi przesłać na mobidziennik do niedzieli godz.15.00.

5. Na koniec dni tygodnia. Nie ma tu nic trudnego. Proszę pamiętać, że piszemy je z wielkich liter a jeśli mówimy, że coś wydarzyło się „w” poniedziałek, wtorek czy sobotę używamy przyimka „on. Np.: On Monday, On Saturday.

6. Piosenka na utrwalenie dni tygodnia. Spróbujcie ją zaśpiewać!!

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 52, ćwiczenia: 1,2,3,4.

Miłej pracy!!

17th February

Topic: Dug’s busy week. – słuchanie.

Witajcie!

Na dzisiejszej lekcji poznamy kolejne przygody naszych bohaterów. Tym razem zobaczymy jakie obowiązki ma Dug w trakcie tygodnia.

 1. Zapoznamy się z historyjką ze strony 84 a następnie wysłuchamy jej.

2. Proszę zapisać następujące słówka:

mess – bałagan,

tidy – porządkować,

busy – zajęty,

hang out with – spędzać czas z…

free day – dzień wolny.

3. Pod słówkami proszę uzupełnić zdania o Dugu na podstawie historyjki według przykładu:

On Mondays he goes to the superhero gym.

On Tuesday he…

On Wednesday he….

On Thursday he…

On Friday he….

On Saturday he….

4. Na koniec wykonamy ćwiczenie 4 ze strony 84.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 51, ćwiczenie 5.

Do usłyszenia!

15th February

Topic: She listens to music – czas Present Simple.

Witajcie!

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zabierzemy się za czas Present Simple.

 1. Tym razem zaczniemy od notatki.. Zapiszcie:

Czas Present Simple jest czasem teraźniejszym, którego używamy do czynności, które dzieją się regularnie. Np.: I go to school (chodzę do szkoły).

Aby utworzyć zdania twierdzące w tym czasie należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy: W 3 osobie l.poj. do czasownika dodajemy: -s, -es, lub -ies.

Piszcie dalej:

My mum reads books. (Moja mama czyta książki).

Her dad watches TV. (Jej tata ogląda TV).

His sister flies to London.(Jego siostra lata do Londynu).

Literki –es dodajemy do czasownika (tylko gdy jest w 3 os.l.poj) gdy ten kończy się na : -s, -h, -x, -o. Np.: go – goes, wash – washes, mix – mixes.

Literki -ies dodajemy do czasownika (tylko w 3 osobie l.poj). gdy ten kończy się na -y a przed tą literką jest spółgłoska: fly – flies, carry – carries.

Do innych czasowników w 3 osobie l.poj. dodajemy tylko -s.

Dla innych osób: I, you, we, they czasowniki nie przyjmują żadnych końcówek. Zerknijcie na te przykłady:

I like ice cream,

You like ice cream,

She/he/it likes ice cream,

We/you/they like ice cream.

Proste, prawda? :))

Uwaga na wyjątek: czasownik have w 3 os. l.poj. brzmi: has.

I have got a dog. Ale She has got a dog.

2. W celu wyćwiczenia tego czasu wykonamy ćwiczenia: 6, 7, 8 ze strony 83 z Waszego podręcznika.

3. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 51, ćwiczenia: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!

11th February

Topic: I listen to classical music – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Na dzisiejszej lekcji zaczniemy pierwszy czas gramatyczny – Present Simple. Na początku pojawi się on w dialogu. Omówimy go szczegółowo na Teams.
 2. Zerknijcie na stronę 82 w Waszych podręcznikach. Lucas przeprowadza ankietę wśród znajomych o ich codziennych czynnościach. Wysłuchajcie nagrania:

3. W zeszytach proszę przepisać następujące zwroty:

school survey – szkolna ankieta,

important – ważny,

in the morning/in the afternoon/in the evening – rano/ po południu/wieczorem,

seriously? – poważnie?

me too – ja też,

4. Następnie z ćwiczenia 2 proszę wypisać czynności i obok nich napisać kto je wykonuje: Jen, Alex czy oboje (jak w przykładzie).

5. Nasza historyjka kończy się zapowiedzią Jen, że powie co Alex naprawdę robi. Zerknijcie na ćwiczenie 4. Spróbujcie wybrać jedno z dwóch słówek, które oddzielone są ukośnikiem w zwrotach 1-3. Następnie sprawdźcie się z nagraniem i wymażcie odpowiedzi.

6. Praca domowa: nauka zwrotów z dzisiejszej lekcji.

Owocnej pracy!!

10th February

Topic: My day – codzienne czynności.

Witajcie!

Dziś zajmiemy się słownictwem związanym z codziennymi czynnościami, jednocześnie zaczynając unit 6.

 1. Na początku sprawdzę Waszą wiedzę z podstawowych zwrotów opisujących codzienne czynności.
 2. Następnie wykonamy ćwiczenie 1 ze strony 80 w Waszych podręcznikach.
 3. Poproszę Was o zrobienie notatki:

do homework – odrabiać pracę domową

wake up – budzić się,

get up – wstawać,

have a shower – brać prysznic,

have breakfast/lunch/dinner/supper – mieć śniadanie, lunch, obiad,kolację,

go to school – iść do szkoły,

brush teeth – szczotkować zęby,

hang out with friends – spotykać się z przyjaciółmi,

have lessons – mieć lekcje,

listen to music – słuchać muzyki,

read a book – czytać książkę,

tidy my room – sprzątać mój pokój,

watch TV – oglądać telwizję

4. Wykonamy ćwiczenia: 3,4,7 ze strony 81.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 50 – cała :).

Do usłyszenia!

8th February

Topic: Kids’ London – czytanie.

Witajcie!

 1. Dziś będziemy mieć lekcję kulturową o Londynie.
 2. Porozmawiamy o miejscach, z których słynie to miasto.
 3. Następnie usłyszymy i przeczytamy co stolica Wielkiej Brytanii może zaoferować dzieciom.
 4. Zapoznamy się z tekstem ze strony 78 w Waszych podręcznikach.

5. Proszę przepisać następujące słówka:

kids – dzieciaki,

puppet – kukiełka, pacynka,

scientist – naukowiec,

workshop – warsztat,

together – razem,

own – własny,

The Thames – Tamiza (rzeka przepływająca przez Londyn).

6. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 49, ćwiczenia:1 oraz Fun Spot (na dole strony). Dla chętnych: wykonanie książeczki o wybranym mieście z informacjami co warto zobaczyć.

Do usłyszenia!

4th February

Topic: Revision 5 – powtórzenie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Kończymy unit 5. Zapiszcie te podpunkty:
 • słownictwo: czasowniki oznaczające codzienne czynności,
 • czasownik modalny „can”,
 • tworzenie sugestii i reagowanie na nie,
 • pisanie krótkich tekstów o zajęciach pozalekcyjnych.

Te powyższe podpunkty stanowią podsumowanie Waszej wiedzy i umiejętności, które powinniście posiadać na zakończenie tego unitu:)

2. Zobaczymy w praktyce jak to wygląda.

3. Zaczniemy od słownictwa. Zerknijcie do podręcznika na stronę 76. Pierwsze dwa ćwiczenia sprawdzają Wasze słownictwo. Zadanie 1 proszę wykonać ustnie, natomiast zadanie 2 w zeszycie. Proszę przepisać całe frazy np.: make cupcakes.

4. Kolejne dwa ćwiczenia sprawdzają znajomość czasownika „can”. Ćwiczenie 3 proszę wykonać również w zeszycie. Waszym zadaniem jest napisać zdania i wstawić w nie słówko „can” jeśli jest „ptaszek” lub „can’t” jeśli jest „krzyżyk”. Części zdań łączymy słówkiem „and” lub „but”.

5. Na koniec proszę zerknąć na zadanie 9 ze strony 77. Przeczytajcie tekst a następnie ołówkiem odpowiedzcie na pytania do tego tekstu, które zawarte są w ćwiczeniu 10 na tej samej stronie.

6. W osobnej wiadomości poproszę wybrane osoby o odesłanie mi wskazanych ćwiczeń.

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 48, ćwiczenia: 4 i 5.

Miłej pracy!!

3rd February

Topic: After-school clubs – słuchanie.

Witajcie!

Dziś zajmiemy się dwoma umiejętnościami: słuchaniem i pisaniem. Głównym tematem są zajęcia pozaszkolne.

 1. Zaczniemy od ćwiczeń 1 i 3 ze strony 74 w Waszych podręcznikach. Oto nagranie potrzebne do ich wykonania:

2. Następnie omówimy ogłoszenie informujące o zajęciach pozalekcyjnych – ćwiczenie 5. Zwrócimy uwagę na sposób w jaki ogłoszenie takie możemy napisać.

3. Pisemnie, pod tematem wykonamy ćwiczenie 6 ze strony 74.

4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 47, zadania: 5 i 6.

Do usłyszenia!

1st February

Topic: Sign language – czytanie.

Witajcie!

 1. Dziś będziemy ćwiczyć czytanie.
 2. Tekst na którym będziemy pracować dotyczy języka migowego. Znajduje się na stronie 73. Oto nagranie:
 1. W celu zrozumienia go zapiszcie nowe słówka:

learn – uczyć się,

language – język,

different – różny,

sign – znak,

letters and words – litery i słowa,

important – ważny,

make friends – zaprzyjaźnić się.

language courses – kursy językowe.

4. Po przeczytaniu tekstu wykonamy ćwiczenie 3 ze strony 73.

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 46, ćwiczenia: 3 i 4.

Do usłyszenia!

28th January

Topic: Let’s do something fun! – tworzenie sugestii.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Chciałbym dzisiaj nauczyć Was w jaki sposób coś zaproponować i zareagować na propozycję.
 2. Do tego posłuży nam historyjka ze strony 72 w Waszych podręcznikach.
 3. Zerknijcie na nią a następnie wysłuchajcie nagrania:

4. Jak usłyszeliście w nagraniu, nasi bohaterowie chcą spędzić razem czas. Każde z nich proponuje inny sposób spędzenia czasu. Zwróćcie uwagę w jaki sposób to wyrażają. Oto przykłady, które proszę przepisać:

Let’s do somethig fun – zróbmy coś zabawnego,

We can go to the park – możemy pójść do parku,

Let’s go ice skating – chodźmy pojeżdzić na łyżwach.

5. Jak widzicie do wyrażenia propozycji możemy użyć zwrotu „let’s” plus czasownik w bezokoliczniku np.: let’s play – zagrajmy, let’s sing – zaśpiewajmy. Możemy użyć znanego nam czasownika „can” np.: We can go swimming – możemy iść popływać.

6. Jak w takim razie zareagować na propozycje? Przepiszcie następujące zwroty:

I agree – zgadzam sie,

Let’s do that! – zróbmy to!

Great idea! – wspaniały pomysł!

I’m not sure – nie jestem pewien,

It’s not a good idea – to nie jest dobry pomysł.

7. Następnie w zeszytach proszę wykonać ćwiczenie 3 ze strony 72. Wpiszcie w luki po jednym wyrazie.

8. Na koniec, ołówkami w podręczniku zareagujcie odpowiednio (możecie skorzystać z fraz z punktu 6) na podane propozycje. Zwróćcie uwagę na rodzaj buźki.

9. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń: strona 45, ćwiczenia: 1,4,5.

Miłej pracy!

27th January

Topic: Can you fix a radio? – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś wrócimy do czasownika modalnego „can”. Szczególnie do zdań pytających.

 1. Przypomnimy sobie informacje o tym czasowniku.
 2. Zapoznamy się z tabelką ze strony 71 w Waszych podręcznikach.
 3. Wykonamy ćwiczenia 4 i 5 – ustnie.
 4. Następnie poproszę Was o przygotowanie tabelki (jak w ćwiczeniu 7) i zrobimy małą ankietę klasową.
 5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 44, zadania:3.

Do usłyszenia!

25th January

Topic: Thank you, Superdug! – słuchanie.

Witajcie!

 1. Na dzisiejszej lekcji chciałbym utrwalić Waszą wiedzę na temat czasownika „can”. Do tego posłuży nam historyjka obrazkowa ze strony 70 w Waszych podręcznikach.
 2. Na początku omówimy obrazki komiksu.
 3. Następnie wysłuchamy nagrania:

4. W zeszytach proszę pod tematem zapisać nowe słówka:

a lovely day – cudowny dzień,

over there – tam,

5. Następnie przeczytamy historyjkę.

6. Na koniec wykonamy ćwiczenie 3 ze strony 70 ustnie a następnie poproszę Was o przepisanie zdań od 2 do 5 w zeszytach.

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 44, ćwiczenia: 1,2,5.

Do usłyszenia!

21st January

Topic: She can do it! – czasownik modalny „can”.

Witajcie!

 1. Dzisiejszą lekcję proszę wykonać samodzielnie.
 2. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał będzie dla Was przyjemny i łatwy:)
 3. Zajmiemy się jednym z najprostszych czasowników w języku angielskim – czasownikiem „can”.
 4. Pod tematem zapiszcie:

„Can” – móc, umieć, potrafić.

Przeczenie tego czasownika tworzymy dodając słówko „not”. Mamy zatem: „cannot”. Częściej spotykaną formą jest „can’t”.

5. Czasownik ten należy do grupy czasowników modalnych co oznacza między innymi, że nie zmienia on swojej formy niezależnie od osoby.

6. Proszę zapisać jego odmianę:

I can (ja umiem)

you can (ty umiesz) we can (my umiemy)

she can (ona umie) you can (wy umiecie)

he can (on umie) they can (oni,one umieją)

it can (ono umie)

Jak widzicie mimo różnych osób, czasownik „can” zawsze jest taki sam.

Jeśli chcemy utworzyć pytanie z tym czasownikiem, wystarczy, że przestawimy go z osobą. Spójrzcie i zapiszcie:

My mum can cook .

Can my mum cook?

I odpowiadamy: Yes, she can. lub No, she can’t.

Aby zaprzeczyć: My mum can’t cook.

Proste, prawda?

7. W zeszycie proszę wykonać pisemnie ćwiczenie 7 ze strony 69 z podręcznika. Podążając po linii napiszcie czego nie potrafią nasi bohaterowie.

8. Na koniec zerknijcie na tabelkę „Look”. Dowiecie się z niej jak używać poprawnie czasownika „play” z dyscyplinami sportu oraz z instrumentami muzycznymi.

I tak mówiąc „grać w piłkę nożną” po polsku używamy przyimka „w”. Natomiast w języku angielskim od razu po słówku „play” stawiamy nazwę dyscypliny sportowej:

play football,

play chess,

play golf.

Jeśli chcemy powiedzieć, że „gramy na gitarze” to w języku polskim pojawia się przyimek „na”. Po angielsku go nie będzie, pojawi się natomiast słówko „the”. Spójrzcie:

play the guitar,

play the piano,

play the violin.

9. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 43, ćwiczenia: 1,2,3,6.

Miłej pracy!

20th January

Topic: I can fix it! – czytanie.

Witajcie!

 1. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się doskonaleniem czytania oraz poznaniem nowego słownictwa.
 2. Zaczniemy od opisu obrazków z historyjki ze strony 68 w Waszych podręcznikach.
 3. Następnie wysłuchamy i przeczytamy tekst.

4. Poproszę Was o przepisanie następujących słówek i zwrotów:

talented – utalentowany,

Oh no, not again! – o nie, znowu!

What’s wrong? – co jest nie tak?

yummy – smaczny,

let me see – pozwól mi zobaczyć.

5. W zeszytach wykonacie ćwiczenie 2 ze strony 68 z podręcznika.

6. Dziś bez pracy domowej z ćwiczeń:))

Do usłyszenia!

18th January

Topic: Things I can do – słownictwo.

Witajcie po feriach!

Dziś zaczynamy unit 5, który poświęcony jest czynnościom i czasownikowi „can”.

 1. Na początek opiszemy obrazki ze strony 66 z Waszych podręczników.
 2. Zapoznamy się z nowymi czasownikami.
 3. Spróbujemy zapamiętać je wykonując ćwiczenia 3,4,5 ze strony 67.
 1. Na koniec poproszę Was o wykonanie pisemnie w zeszytach ćwiczenia 7 ze strony 67.
 2. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 42, ćwiczenia: 1,2,3,4.

Do usłyszenia!

21st December

Topic: Christmas is coming – ćwiczenia.

Witajcie!

Dziś ostatnie nasze spotkanie przed Świętami. Porozmawiamy o tym jak każdy z nas je spędzi.

 1. Poproszę Was o wykonanie notatki:

Christmas Eve – wigilia,

Christmas Day – I dzień Świąt,

Boxing Day – II dzień Świąt,

decorations – ozdoby,

lights – lampki,

candles – świeczki,

angels – anioły,

carols – kolędy,

balls – bombki,

sleigh – sanie,

reindeer – renifer,

2. Następnie wykonamy ćwiczenia:

3. Oczywiście No homework for Christmas:))

17th December

Topic: Revision 4 – powtórzenie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dziś kończymy unit 4.
 2. Zaczniemy od słownictwa. zerknijcie na stronę 62 w Waszych podręcznikach. Wykonajcie zadania 1 i 3. Pierwsze ołówkiem w książce a trzecie pisemnie wypiszcie utworzone słówka pod tematem.
 3. Teraz ćwiczenie 4 sprawdzające czasownik „have got”. Wybierzcie trzy dowolne zdania (z wyjątkiem przykładu) i z podanych wyrazów utwórzcie w zeszycie pytania.
 4. Zerknijcie na kolejną stronę. Ćwiczenie 9 wykonajcie ołówkiem w podręczniku, sprawdzimy je wspólnie w poniedziałek.
 5. Wiem, że nie każdemu z Was jest po drodze z czytaniem:). Tym razem jednak nie macie wyjścia;). Zapoznajcie się z tekstem z ćwiczenia 10. Myślę, że nie jest zbyt trudny. Na jego podstawie wybierzcie właściwy wyraz w zdaniach w ćwiczeniu 11. Na końcu lekcji sprawdźcie Wasze odpowiedzi z moimi a następnie wymażcie swoje odpowiedzi.
 6. I na koniec coś do posłuchania. Która z postaci w ćwiczeniu 13 jest ulubionym bohaterem Nicky?

7. Dziś zgodnie z obietnicą bez pracy domowej:))

Klucze:

ćwiczenie 11:

 1. wavy 2. hair, 3. funny, 4. jenny’s, 5. blue, 6. Anne, 7. friendly.

ćwiczenie 13 – b.

Miłej pracy!!

16th December

Topic: My favourite cartoon character – pisanie.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się opisem postaci z wybranej kreskówki.
 2. Na podstawie nagrania wykonamy ćwiczenia 3 i 4 ze strony 60 z podręcznika.

3. Następnie zajmiemy się przykładowym opisem bohatera kreskówki. Ćwiczenie 6 ze strony 60 z podręcznika.

4. Spróbujemy stworzyć podobny opis wybierając postać z ćwiczenia 1 z tej samej strony.

5. Zadanie domowe: ćwiczenie 5 ze strony 37 w zeszycie ćwiczeń.

14th December

Topic: What kind of person are you? – przymiotniki opisujące osobowość.

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Dziś poznamy przymiotnik, które opisują naszą osobowość.
 2. Zacznijmy od notatki:

clever – mądry,

friendly – przyjacielski,

funny – zabawny,

helpful – pomocny,

nice – miły,

sporty – wysportowany,

3. W celu utrwalenia tych przymiotników wykonamy ustnie ćwiczenie 1 ze strony 59 w Waszych książkach.

4. Następnie każdy z Was spróbuje opisać siebie na podstawie wykonanego quizu (zad. 2 str.59).

5. Na koniec wysłuchamy dwójki przyjaciół i uzupełnimy ołówkiem tabelkę w ćwiczeniu 4 .

6. Praca domowa: ćwiczenia: 1,2,3 ze strony 36 w Waszych ćwiczeniach.

10th December

Topic: Sorry about that! – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się ja przepraszać i zareagować na przeprosiny w języku angielskim.
 2. Posłuży nam do tego celu historyjka ze strony 58 w Waszych podręcznikach.
 3. Otwórzcie podręczniki na wspomnianej stronie. Następnie wysłuchajcie dialogu naszych bohaterów:

5. Spróbujcie wyszukać w wysłuchanym tekście zwrotów, które służą do wyrażania przeprosin oraz zdań, które wyrażają reakcję na nie. Sprawdźcie z moimi a następnie przepiszcie je do zeszytu:

I’m sorry – przykro mi, przepraszam,

Sorry about that – przepraszam za to,

Sorry, my mistake – przepraszam, mój błąd,

Are you OK? – czy wszystko w porządku?

Reakcje:

It’s OK – wszystko w porządku,

That’s all right – nie ma sprawy,

No problem – żaden problem,

I’m fine – czuję się dobrze.

6. Na koniec zerknijcie na ćwiczenie 3 z tej strony. Znajdziecie tu trzy dialogi. Najpierw uzupełnijcie je ołówkiem, następnie wysłuchajcie i sprawdźcie Wasze odpowiedzi z nagraniem. Na końcu przepiszcie dwa wybrane dialogi do zeszytu:

7. Praca domowa: ćwiczenia – 1,2,3 ze strony 35 w Waszych zeszytach ćwiczeń.

Miłej pracy!!

9th December

Topic: Have you got a friend? – tworzenie pytań.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Znacie już czasowniki „have got”. Lekcję zaczniemy od powtórzenia informacji o nim.
 2. Zerkniemy na stronę 57 i omówimy tabelkę znajdującą się na górze strony.
 3. Wykonamy ćwiczenia: 4 i 6, które sprawdzają umiejętność tworzenia pytań z czasownikiem „have got”.
 4. W zeszycie proszę utworzyć pytania z fraz podanych w tym zadaniu zgodnie z przykładem:

Możecie wydrukować to zadanie lub przepisać pod tematem.

5. Następnie zajmiemy się zaimkami dzierżawczymi dla zaimków osobowych: it, we, you, they.

6. W zeszytach proszę zapisać: it – its (jego, jej) dla przedmiotów i zwierząt,

we – our (nasz,nasze,nasza…)

you – your (wasz,wasza, wasze…)

they – their (ich).

7. Wykonamy ćwiczenie 7 ze strony 57.

8. Praca domowa: zadania: 1,2,3,5 ze strony 34 z zeszytu ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

7th December

Topic: My favourite superhero! – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcje będziemy mieć na Teams.

 1. Na początku powtórzymy czasownik „have got” i sprawdzimy pracę domową.
 2. Następnie omówimy obrazki historyjki obrazkowej ze strony 56 w Waszych podręcznikach.
 3. Wysłuchamy nagrania:

5. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania do tekstu oraz przeczytamy go.

6. Na koniec zajmiemy się ćwiczeniem 3 z tej samej strony.

7. Wasza praca domowa: ćwiczenie 5 ze strony 33 z zeszytu ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

3rd December

Topic: She has got a sister – czasownik „have got”.

Witajcie!

Tę lekcję proszę przeprowadzić samodzielnie.

 1. Dziś głównym bohaterem lekcji będzie czasownik „have got”, który oznacza: „mieć, posiadać”.
 2. Jak każdy czasownik odmienia się przez osoby. Na szczęście w języku angielskim nie jest to tak skomplikowane jak w języku polskim:))
 3. W języku polskim czasownik ten ma aż 6 form (ja mam, ty masz itp….). W angielskim są tylko dwie: „have got” oraz „has got”. Zastanówcie się co decyduje o użyciu „have” lub „has”? Mam nadzieję, że za chwilę będzie to jasne.
 4. W zeszytach napiszcie odmianę tego czasownika:

I have got (ja mam)

you have got (ty masz)

he/she/it has got (on/ona/ono ma)

we have got (my mamy)

you have got (wy macie)

they have got (oni/one mają)

I jak, wiecie już? ………Oczywiście użycie w zdaniu „have” czy „has” uzależnione jest od osoby. Zerknijcie na te przykłady i również przepiszcie je:

I have got two sisters. (mam dwie siostry).

She has got a pencil. (ona ma ołówek).

Zamiast I/you/she/he czy innych zaimków możemy podać np.: imię: Tom has got a guitar. (Tom ma gitarę).

Jeśli zdanie chcemy zaprzeczyć, wystarczy postawić słówko „not” po „have” lub „has”.

I have not (haven’t) got two sisters.

She has not (hasn’t) got a pencil.

Oczywiście „have” i „has” możemy skrócić: I have got – I’ve got natomiast She has got – She’s got.

5. W ramach ćwiczeń wykonajcie ołówkiem w książce na stronie 55 ćwiczenie 6. Na dole podaję klucz, po sprawdzeniu proszę wymazać. Natomiast pisemnie w zeszycie proszę wykonać ćwiczenie 10 z tej samej strony. Należy uzupełnić podany opis słówkami, które znajdziecie nad postaciami Ike i Mike. Sprawdzimy je w poniedziałek.

6. Praca domowa: zadania 1,2 ze strony 33 w Waszych ćwiczeniach.

Klucz do ćwiczenia 6:

2. ‚s got,

3. ‚s got,

4. ‚ve got,

5. ‚ve got.

Miłej pracy!!

Proste, prawda?:))

2nd December

Topic: I haven’t got big feet! – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Na początek omówimy obrazki z historyjki ze strony 54 z Waszych książek.
 2. Wysłuchamy jej.

4. Zadam Wam pytania do usłyszanego tekstu a następnie przeczytamy go.

5. Wykonamy ćwiczenie 2 ze strony 54.

6. Przepiszcie następujące słówka i zwroty do zeszytu:

be careful – bądź ostrożny,

my fault – moja wina,

my head is fine – z moją głową wszystko ok,

hurry up – pośpieszmy się,

help me – pomóż mi.

7. Praca domowa: zadania: 3,4 ze strony 33 z zeszytu ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

28 th October

Topic: Super backpack – reading.

Witajcie!

Dzisiejszy temat będziemy omawiać na Teams, więc tutaj przedstawiam tylko zarys lekcji. W każdym momencie będziecie mogli tu wrócić aby odświeżyć sobie wiadomości.

Materiał do dzisiejszej lekcji znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 31.

 1. Zapoznajcie się ze słownictwem umieszczonym w ramce – ćwiczenie 1.
 2. Wysłuchajcie tekstu, który wspólnie przeczytamy:

3. Następnie wykonamy ćwiczenia: 3 i 4.

4. Wypiszemy nowe słownictwo pojawiające się w tekście.

AM : bez ćwiczeń 3 i 4.

Do usłyszenia!

29th October

Hello!

Topic: What are my favourite things? – słuchanie i czytanie.

Tę lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Opiszemy dzieci znajdujące się na obrazku w podręczniku na stronie 32 oraz wykonamy ćwiczenie słuchowe dotyczące tego zadania. Umieszczam je Wam poniżej:

2. Natępnie przeczytamy tekst o ulubionych rzeczach Alexa – ćwiczenie 5.

Do usłyszenia!!

4th November

Topic: Revision 2 – powtórzenie.

Lekcję tę przeprowadzimy na Teams. Oto jej główne założenia:

1. Powtórzymy słownictwo związane z ubraniami i ulubionymi przedmiotami.

2. Utrwalimy zaimki wskazujące: this, that, these, those.

3. Przypomnimy sobie pytania dotyczące danych osobowych.

4. Zapoznamy się z tekstem opisującym przyjaciela.

5. Poproszę Was o opis swojego/ swojej koleżanki/kolegi.

Do usłyszenia jutro!

5th November

Topic: In the house – słownictwo.

Witajcie!

Dzisiejszym tematem zaczynamy unit 3. Uwaga! Tej lekcji nie będziemy realizować na Teams. Proszę wykonać ją samodzielnie.

1. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się częściami domu oraz rzeczami, które się w nim znajdują.

2. Zapoznajcie się ze słownictwem znajdującym się na stronie 39 w Waszych książkach. Podzielone jest ono na dwie grupy:

parts of the house – części domu oraz

inside the house – wewnątrz domu (wnętrze domu).

Myślę, że większość słówek z ramki jest Wam znana. Przetłumaczę trudniejsze, Wy napiszcie je pod tematem:

floor – podłoga,

bath – wanna,

fridge – lodówka,

wardrobe – szafa.

3. Zerknijcie na ćwiczenie 3 na tej samej stronie. Zakreślcie ołówkiem nazwę pomieszczenia, które widzicie. Myślę, że ćwiczenie to nie jest trudne:)

4. W kolejnym ćwiczeniu proszę o podanie brakujących literek tak aby utworzyć poprawne wyrazy z grupy przedmiotów domowych. Następnie przeczytajcie zdania, które są pod uzupełnionym wyrazem i napiszcie przy nich ołówkiem T – jeśli zdanie jest zgodne z obrazkami ze strony 38, lub F – jeśli jest niezgodne.

5. Na koniec zerknijcie na obrazek w ćwiczeniu 8. Jest to tak zwany Crazy House. Waszym zadaniem jest wypisać w zeszytach nazwy przedmiotów, które znajdują się w trzech pomieszczeniach: in the bathroom, in the kitchen oraz in the bedroom.

6. Waszą pracą domową jest cała strona 24 w zeszytach ćwiczeń.

Pozdrawiam!!

9th November

Topic: There’s a phone on the sofa – słuchanie.

Tę lekcję przeprowadzimy na Teams w poniedziałek.

1. Omówimy obrazki widoczne w historyjce obrazkowej.

2. Wysłuchamy dialogów głównych bohaterów.

3. Odpowiemy na pytania z ćwiczenia 2 a następnie zrobimy klasową ankietę na temat: Where’s Alex’s phone?

4. Sporządzimy listę trudnych słówek:

wait – czekać,

sweets – słodycze,

yuck! – fuj!

hang on – chwileczkę,

there it is! – o, tam jest!

5. Praca domowa: nauka słownictwa.

12th November

Topic: There are some sweets under the sofa – słówko „there” oraz przyimki miejsca.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie według poniższych punktów:

 1. Na dzisiejszych zajęciach, zgodnie z tematem, chciałbym zająć się słówkiem „There” oraz przyimkami miejsca, które w większości pewnie są Wam znane – i dobrze:).
 2. Otwórzcie Wasze podręczniki na stronie 41. Zacznijmy od ramki, która znajduje się na samej górze. Widzicie tu trzy zdania. Każde z nich zaczyna się od naszego słówka – bohatera naszej lekcji – THERE.
 3. Słówko to łączymy zazwyczaj z czasownikiem „to be” jeśli chcemy powiedzieć, że coś się gdzieś znajduje. Załóżmy, że chcemy opisać swój pokój. W języku polskim powiemy takie zdanie: Moje łóżko jest obok szafy. W języku angielskim: There is my bed next to the wardrobe. Gdybyśmy opisywali przedmioty w liczbie mnogiej np.: Cztery krzesła są pod stołem, w języku angielskim powiedzielibyśmy: There are four chairs under the table.
 4. W pierwszym zdaniu opisałem łóżko – w liczbie pojedynczej – dlatego użyłem – There is, natomiast w drugim zdaniu opisałem krzesła – są cztery więc liczba mnoga – użyłem – There are. Myślę, że nie jest to trudne:). Pod tematem zapiszcie: There is + rzeczownik w l. pojedynczej. There are + rzeczownik w liczbie mnogiej. Zapiszcie jeszcze dwa przykłady: There is a computer on my desk. There are some posters on the walls.
 5. Spróbujcie w ramach utrwalenia wykonać zadanie 6 z Waszych książek w zeszycie. Na końcu lekcji podam Wam klucz aby je sprawdzić.
 6. W drugiej części lekcji zajmiemy się przyimkami miejsca. Są to przeważnie krótkie wyrazy mówiące co gdzie się znajduje (np.: w, na, pod, obok, nad itp.)
 7. W ćwiczeniu 9, w ramce podanych jest ich sześć. Przepiszcie je do zeszytów:

behind – za (czymś)

in – w,

in front of – z przodu,

next to – obok,

on – na,

under – pod.

8. Ołówkiem, w książkach wykonajcie zadanie 10. Na podstawie zdjęć ze strony 40 wybierzcie właściwy przyimek. Następnie sprawdźcie z zamieszczonym poniżej kluczem i wymażcie.

9. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, zadania 1,2,4,5 ze strony 25. W wiadomości przesłanej do niektórych z Was, poproszę o wykonanie zdjęcia i odesłanie mi zrobionych ćwiczeń.

Klucze:

Do ćwiczenia 6 z podręcznika:

2. There are,

3. There is,

4. There are,

5. There are,

6. There is.

Ćwiczenie 10:

2. in front of,

3. in,

4. next to,

5. under.

Powodzenia!!

16th November

Topic: Dug and Coco – słuchanie.

Witajcie,

Tę lekcję poprowadzimy na Teams. Zachęcam do zapoznania się z planem lekcji:

1. Dzisiaj zapoznamy się z kolejną przygodą naszego bohatera – Duga.

2. Omówimy obrazki znajdujące się na stronie 42.

3. Wysłuchamy nagrania:

4. Następnie, w zeszycie zapiszemy nowe słownictwo:

bad people – źli ludzie,

naughty – niegrzeczny,

silly boy – niemądry chłopiec,

5. Wykonamy ćwiczenie 3 ze strony 42.

6. Dziś bez pracy domowej w ćwiczeniach:)

Do usłyszenia!!

18th November

Topic: There isn’t a blue car – ćwiczenia

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję przeprowadzimy na Teams. Oto plan lekcji:

 1. Przypomnimy sobie zastosowanie zwrotów: there is oraz there are.
 2. Nauczymy się tworzenia pytań oraz przeczeń ze wspomnianymi zwrotami.
 3. Wykonamy ćwiczenia 4,5,7 z podręcznika ze strony 43.
 4. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 26, ćwiczenia: 1, 2, 3, 5.

Do usłyszenia!!

19th November

Topic: Where’s the bathroom? – słuchanie.

Witajcie!

Tę lekcję proszę wykonać samodzielnie na podstawie poniższych punktów.

 1. Celem lekcji jest nabycie umiejętności zapytania o coś i wyjaśnienia gdzie to się znajduje. Do osiągnięcia tego celu posłuży nam historyjka obrazkowa.
 2. Otwórzcie podręczniki na stronie 44. Zerknijcie na trzy obrazki. Przedstawiają naszych bohaterów. Pamiętacie jak mają na imię? Oczywiście Jen i Lucas.
 3. Wysłuchajcie nagrania i odpowiedzcie na pytanie: Whose house is it? ( Czyj jest to dom?)

4. Oczywiście Lucasa:)

5. Lucas jako kulturalny gospodarz proponuje Jen gościnę. Poszukajcie w tekście zwrotów, które możemy użyć chcąc kogoś ugościć.

6. Jeśli już znaleźliście sprawdźcie Wasze zdania z moimi:

Please, come in – proszę wejdź

Would you like a sandwich? – czy chciałbyś kanapkę?

7. Jak możemy zareagować na te frazy?

Thank you – dziękuję,

yes, please/ no, thank you.

Jako gość możemy również o coś zapytać, np.: Where is a bathroom? – gdzie jest łazienka?. Przykładowa odpowiedź: It’s upstairs/downstairs – jest na górze/dole.

8. Zwroty z punktów 6 i 7 przepiszcie pod tematem. Następnie, proszę wykonać ćwiczenie 3 ze strony 44. Waszym zadaniem jest połączyć pytania ponumerowane 1-3 z odpowiedziami a-c. Ćwiczenie to wykonajcie ołówkiem. Sprawdzimy to w poniedziałek.

9. Na koniec zerknijcie na zadanie 5. Tym razem poproszę o wykonanie tego ćwiczenia pisemnie. Waszym zadaniem jest napisanie pytania z fraz podanych przy literce A oraz odpowiedzi podanej przy literce B. Np.:

2. Would you like a cupcake? – No, thank you.

Podobnie proszę zrobić przykład 3 i 4.

10. Jako pracę domową wykonajcie ćwiczenia: 1,2,3 ze strony 27 z zeszytu ćwiczeń.

Miłej pracy!!

23rd November

Topic: Skateboarder’s dream – czytanie.

Hello!

Dzisiejszą lekcję przeprowadzimy na Teams. Oto krótki scenariusz:

 1. Zapoznamy się ze słownictwem z ćwiczenia 1 ze strony 45 w Waszych podręcznikach.
 2. Wysłuchacie nagrania tekstu z ćwiczenia 3 oraz opiszemy obrazek znajdujący się obok. Poniżej nagranie:

3. Wykonamy ćwiczenie 4 z tej samej strony.

4. Pod tematem proszę zapisać nowe słownictwo:

skateboard – jeździć na desce,

carpet – dywan,

plant – roślina,

cushion – poduszka ozdobna,

pillow – poduszka do spania,

poster – plakat,

wall – ściana,

train – trenować ale także: pociąg,

competitions – zawody sportowe,

inside – wewnątrz.

5. Praca domowa: zadanie 5 ze strony 45 z podręcznika – pisemnie w zeszycie oraz zadania: 1,2 ze strony 28 w zeszycie ćwiczeń.

Do usłyszenia!!

25th November

Topic: My bedroom – opis pokoju.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję będziemy mieć na Teams.

 1. Opiszemy obrazki ze strony 46 w Waszych podręczniakach.
 2. Wykonamy ćwiczenie słuchowe – 2 ze strony 46:

3. Zapoznamy się z opisem pokoju zrobionym przez Lucasa.

4. Wasza praca domowa: opis dowolnego pokoju w Waszym domu.

Do usłyszenia!

26th November

Topic: Revision 3 – powtórzenie.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję proszę wykonać samodzielnie.

 1. Dzisiaj kończymy unit 3.
 2. Pod tematem chciałbym abyście wykonali pisemnie ćwiczenie 1 ze strony 48 w podręczniku. Wypiszcie jedno pod drugim słówka z tabelki a po myślniku napiszcie nazwę pomieszczenia w którym daną rzecz macie u siebie w domu. Np.: a bath – bathroom.
 3. Kolejne dwa ćwiczenia proszę wykonać ołówkiem w podręczniku a po sprawdzeniu z kluczem odpowiedzi, który zamieszczam pod lekcją, wymażcie. Ćwiczenie 2 polega na odgadnięciu wyrazu o którym jest mowa w podanych zdaniach a ćwiczenie 3 na uzupełnieniu zdań właściwym przyimkiem miejsca (in, on, under itp.) zgodnie z obrazkiem.
 4. Kolejną rzeczą, którą chciałbym z Wami powtórzyć to konstrukcja There is oraz There are. Zerknijcie na poniższy plik:

5. Chciałbym abyście wybrali jedno z dwóch zadań zamieszczonych w powyższym pliku i wykonali je pisemnie w zeszycie. W osobnej informacji wysłanej przez mobi dziennik poproszę kilka osób o przesłanie mi zdjęcia wykonanego ćwiczenia.

6. Na koniec poproszę Was o wykonanie ćwiczenia 14 ze strony 49 w podręcznikach. Wysłuchajcie nagrania i połączcie osoby, które opisują pokoje z odpowiednim obrazkiem. Poniżej sprawdźcie się z kluczem. Następnie wymażcie Wasze odpowiedzi.

7. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona 30, cała:((. Możecie sprawdzić Wasze odpowiedzi na stronie 94 w ćwiczeniach:))

Miłej pracy!!

Klucze:

ćwiczenie 2: carpet, TV, plants, armchair.

ćwiczenie 3: in, next to, in front of, behind, under.

ćwiczenie 14: 1a, 2b, 3c.

30th November

Topic: About me – słownictwo.

Witajcie!

Dzisiejszą lekcję przeprowadzimy na Teams. Oto jej scenariusz:

 1. Dziś zaczynamy unit 4. Poświęcony jest częściom ludzkiego ciała oraz słówkami opisującymi człowieka.
 2. Zaczniemy od opisu czterech obrazków ze strony 52 w Waszych podręcznikach.
 3. Użyjemy słówek z ramki ze strony 53.
 4. Wykonamy ćwiczenie słuchowe z tej samej strony:

5. Praca domowa: zeszyt ćwiczeń, strona 32, cała.

Do usłyszenia!!

Kategorie: 4B