11.05.2021r.

kl. IV a – ma sprawdzian

kl. IVb – Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdynii.

https://docs.google.com/presentation/d/1WNNO-NIR1JqzpH6YsKLn5fIgfvuNsgLYZvY4bpGEDpU/edit?usp=sharing

04.05.2021r.

Temat: Józef Piłsudski i odzyskanie niepodległości. Lekcja na Teams.

notatka:

W 1914r. wybuchła I wojna światowa. Nasi zaborcy Niemy – dawne Prusy, Rosja i Austro – Węgry walczyły we wrogich obozach. Polacy zobaczyli szansę na wolność.

Józef Piłsudski , który urodził się w okolicach Wilna założył wojsko polskie zwane Legionami i walczył u boku Niemiec i Austro  – Węgier przeciwko Rosji. Potem zerwał sojusz i trafił do więzienia. Gdy wojna się kończy w 1918r. w listopadzie , wraca do Polski obejmuje władzę 11 listopada 1918r.. Otrzymuje tytuł  Naczelnika Państwa. Odrodzona Polska to II Rzeczpospolita.

Tu jest nagranie do lekcji – pochodzi z ubiegłego roku i mojej pracy zdalnej, ale jest to ten sam temat, więc możecie wykorzystać, bo dziś miałam problemy techniczne. Pozdrawiam

https://drive.google.com/file/d/14Kj3iSRTclBaLR-2dBKhjB-4lvVzyl7Q/view?usp=sharing

Jeszcze trzy lata trwały walki Polaków o ukształtowanie się granic Polski. Najkrwawsze miały miejsce w 1920r. i była to wojna z Rosją Sowiecką.

W Walkach o Lwów wsławili się Orlęta Lwowskie – harcerze.

27.04.2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 3. Lekcja na Teams.

notatka:

Sprawdzian 11. V. 2021r.

Ogólne zagadnienia na sprawdzian:

1. Znam dokonania poznanych postaci z działu III – Jan Zamoyski, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski, Maria Skłodowska – Curie, Wojciech Bartosz, Augustyn Kordecki.

2. Potrafię określić wiek, w którym żyły poszczególne postacie.

3. Znam daty : 1772, 1793, 1795 ( daty rozbiorów), 1794 – powstanie Kościuszkowskie, obrona Częstochowy, 1683, 1903, 1911, 1791

4. Pojęcia: walka partyzancka, potop szwedzki, kanclerz, hetman, husaria, oświecenie, obiady czwartkowe, kosynierzy, emigracja, branka,

5. Znam przyczyny i skutki wieku wojen ( XVII), skutki powstania styczniowe, powstania kościuszkowskiego.

6. Potrafię wymienić polskich noblistów.

7. Wymieniam wrogów Polski w XVII wieku, rozbiorców Polski.

20.04.2021r.

Temat: Maria Skłodowska – Curie. Lekcja na Teams.

Notatka do lekcji jest w prezentacji, która jest poniżej.

https://docs.google.com/presentation/d/1nnvcsOEQPGg8-6c7Gayljc1J2v6zeG15vm-yvgsIymw/edit?usp=sharing

13.04.2021r.

Temat: Powstanie Styczniowe i Romuald Traugutt. Lekcja na Teams.

Polacy po starcie państwa wielokrotnie chwytali za broń walcząc z zaborcami. Przykładem jest powstanie styczniowe , które miało miejsce w latach 1863 /1864.

1. Przyczyny powstania:

 • Brak państwa,
 • Zaborcy utrudniali mówienie po polsku,
 • Zakazywali czytać niektóre książki polskie oraz uczyć się języka polskiego w szkole
 • Branka – pobór do wojska rosyjskiego polskich mężczyzn

2. Przebieg walk:

 • Polacy nie mieli dobrego uzbrojenia, bo nie mieli swojego państwa,
 • Stosowali walkę partyzancką
 • Ważnym dowódcą był Romuald Traugutt

3. Skutki powstania:

 • Polacy przegrali i wielu z nich zginęło , albo zostali wywiezieni daleko do Rosji  – na Syberię ( gdzie było bardzo zimno),
 • Aresztowania,
 • Skazanie na śmierć np. Traugutta,
 • Zabieranie Polakom majątków

30.03.2021r.

Temat: Legiony Polskie i hymn narodowy. Lekcja na Teams.

Po III rozbiorze Polski wielu Polaków wyjechało za granicę ( wyemigrowali), aby dalej walczyć o Polskę. Udali się głównie do Francji, która walczyła z Austrią.

W 1797r. za sprawą gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego powstało we Włoszech wojsko polskie zwane  -Legionami Polskimi. Legioniści walczyli u boku Francji przeciwko Austrii.

Były one szkołą patriotyzmu. Pod ich wpływem Józef Wybicki napisał „ Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która stała się hymnem Polski od 1927r.

Kiedy Francja wygrała wojnę, Napoleon Bonaparte nie potrzebował już Legionów dlatego rozwiązano Legiony, a część z nich wysłana daleko na Karaiby.

Zad. Dom.

Napisz w zeszycie jakie postacie pojawiają się w hymnie Polski, z jakimi wydarzeniami są one związane?

23.03.2021r.

Temat: Tadeusz Kościuszko i powstanie narodowe. Lekcja na teams.

notatka:

W XVIII wieku doszło do upadku państwa polskiego. Rosja Prusy i Austria dokonały w 1777r. I rozbioru. Próbę ratowania Polski podjęto podczas sejmu i uchwalono Konstytucję 3 Maja w 1791r. , która miała zreformować Polskę. Jednak w 1793r doszło do II rozbioru.

W 1794r. wybuchło powstanie przeciwko zaborcom i królowi, na jego czele stanął Tadeusz Kościuszko.

Największe bitwy to Racławice i Maciejowice. W powstaniu wsławili się chłopi , którzy walczyli kosami, więc nazywamy ich kosynierami.

Klęska powstańców koczy się III rozbiorem Polski w 1795r. i likwidacją Polski na 123 lata.

Panorama Racławicka – obraz we Wrocławiu, upamiętniający bitwę pod Racławicami.

16.03.2021r.

Temat: Utrwalamy wiadmości – ćwiczenia z kartą pracy.

Moi Kochani!

Na teams w zakładce: zadania , przesłałam Wam kartę pracy.

Proszę ją wykonać i przesłać podczas dzisiejszej lekcji historii.

09.03.2021r.

Temat:Czasy stanisławowskie.Lekcja na Teams.

notatka:

Ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski. Był człowiekiem wykształconym i cenił rozwój nauki i ją wspierał. Za jego rządów miało miejsce:

1. Rozwój oświecenia –czas w XVIII wieku, gdzie powstawały nowe szkoły, rozwijała się nauka

2. Założono pierwszy teatr, Szkołę Rycerską w Warszawie

3. Król zapraszał na obiady ludzi kultury były to tzw. „ obiady czwartkowe”

4. Powstało ministerstwo szkolnictwa Komisja Edukacji Narodowej w 1773r.

5. Zbudowano letnią rezydencją króla Łazienki w Warszawie

02.03.2021r.

Temat: Wiek XVII – stulecie wojen cz. 2.

Dokańczamy temat. Notatka już była wcześniej podana.

Zrób sobie ćwiczenia do lekcji

https://quizizz.com/join/quiz/5e7a5f55fb0df7001b21f2ca/start?referrer=57b16bd01dd1c2bc7506ef06

23.02.2021r.

Temat: Wiek XVII – stulecie wojen. Lekcja na Teams.

notatka

XVII wiek to okres wielu wojen jakie prowadziła Polska z Rosją, Szwecją, Turcją.

1. Wojny ze Szwecją – ich przyczyną była walka o Inflanty ( mapka str.82). Toczyły się za panowania królów z dynastii Wazów, która pochodziła ze Szwecji. Najważniejsza jej część to tak zwany „ potop szwedzki „ 1655 – 1660r.. Wsławił się w nim Stefan Czarniecki.

Ważne bitwy: pod Kircholem 1605r. ( husaria), Obrona Jasnej Góry 1655r.

2. Wojny z Turcją :

Trwały z przerwami całe 100 lat , ale najważniejszym wydarzeniem była tak zwana „ odsiecz wiedeńska” z 1683r. kiedy to Polacy pod wodzą Jana III Sobieskiego poszli na pomoc Austrii , która walczyła z Turcją.

„ Przybyliśmy, zobaczyliśmy – Bóg zwyciężył”

3. Skutki wojen:

 • Śmierć wielu ludzi,
 • Zniszczenia pół, domów, zamków
 • Szwedzi rabowali to co się dało
 • Straty terytorialne
 • epidemie

16.02.2021r.

Temat: Jan Zamoyski i Złoty Wiek. Lekcja na Teams.

Notatka:

Złoty Wiek – okres XVIwieku, gdzie rządzili ostatni królowie z dynastii Jagiellonów, w którym rozwijała się kultura i gospodarka

Jan Zamoyski;

 • Hetman – dowódca wojsk
 • Kanclerz – zajmował się polityka zagraniczną
 • Dowodził w bitwie pod Pskowem przeciwko Rosji
 • Założył miasto Zamość
 • Był rektorem Akademii Krakowskiej, studiował wcześniej prawo
 • Był bardzo zamożny, posiadał ogromny majątek
 • Był mężem stanu, czyli ważnym politykiem

09.02.2021r.

Temat: Sprawdzian z działu 2.

02.02.2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 2.

Zagadnienia na sprawdzian:

1. Daty: 966, 1000, 1025, 1410, 1364, 1409 – 1411, 1385

2. Znam dokonania , osiągnięcia:

 • Mieszka I
 • Bolesława Chrobrego
 • Kazimierza Wielkiego,
 • Jagiełły
 • Zawiszy czarnego
 • Mikołaja Kopernika

3. Ważne pojęcia – rycerz, zamek, herb, krzyżacy, paź, giermek, unia, dynastia, żak, drużyna i wojowie 4. Przyczyny i skutki unii w Krewie, zjazdu w Gnieźnie i chrztu Polski

26.01.2021r.

Temat: Mikołaj Kopernik. Lekcja na Teams

notatka:

Mikołaj Kopernik:

 • Urodził się w Toruniu w 1473r.
 • Studiował w Akademii Krakowskiej, w Padwie, Bolonii
 • Skończył prawo, ekonomię, astronomię
 • Dowodził obroną zamku w Olsztynie w wojnie przeciwko krzyżakom,
 • Interesował się medycyną,
 • Największe osiągnięcie – „ Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię…” – udowodnił, że Ziemia obraca się wokół Słońca
 • Pochowany we Fromborku

19.01.2020r.

Lekcja na Teams Temat: Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.

Dokonania Zawiszy Czarnego z Garbowa herbu Sulima:

 1. Był słynnym rycerzem spod Grunwaldu w 1410r., gdzie walczyli Polacy z Krzyżakami,
 2. Zwyciężał w wielu turniejach
 3. Reprezentował Polskę podczas spotkań dyplomatycznych
 4. Nie zdradził współtowarzyszy , powiedzenie z nim związane „ polegaj jak na Zawiszy”

Bitwa pod Grunwaldem 15.07.1410r.

Wielkie zwycięstwo Polaków , którymi dowodził król Władysław Jagiełło nad krzyżakami, którymi dowodził Ulrich von Jungingen

15.12.2020r.

Temat: Jadwiga i Jagiełło – lekcja na teams.

notatka do zeszytu:

1.Po śmierci Kazimierza Wielkiego kończy się panowanie Piastów w Polsce.

2.Nowy ród pochodził z Węgier i byli to Andegawenowie:

– Ludwik i jego córka Jadwiga

– Jadwiga wychodzi za mąż za księcia Litwy – Jagiełłę

3. 1385r. unia w Krewie między Polską a Litwą

a) przyczyny – wspólny wróg – Krzyżacy

b) skutki – związek dwóch państw Polski i Litwy, początek rządów Jagiellonów w Polsce, wspólny władca

08.12.2020r.

Temat: Rycerze i zamki – lekcja na Teams.

notatka:

Rycerstwo – stan społeczny złożony z konnych wojowników istniejący w Europie w okresie średniowiecza. Warstwa ta wytworzyła swoisty styl życia, ceremoniał i etykę. W zamian za nadanie ziemskie przyjmowało obowiązek służby pod rozkazami władcy.

Bogatsi rycerze mieszkali na zamkach.

Rycerz według kodeksu rycerskiego powinien być: honorowy, dzielny, religijny, oddany państwu i królowi, bronić słabszych.

Zanim zostało się rycerzem trzeba było być : paziem, giermkiem a potem pasowanie na rycerza.

Słynny rycerz – Zawisza Czarny.

Zad. Dom.

Wklej lub narysuj wybrany zamek średniowieczny z Polski np. Ogrodzieniec, Będzin, Malbork itp. Oraz rycerza średniowiecznego .

01.12.2020r.

Temat: Kazimierz Wielki – lekcja na Teams.

notatka

1. Ostatnim władcą  z rodu Piastów był Kazimierz zwany „Wielkim”. Czy sobie na niego zasłużył?

2. Polska za Kazimierza Wielkiego:

 • Zakładał nowe wsie , miasta, liczne zamki ( „szlak Orlich Gniazd”)
 • Z nim związane jest powiedzenie „ zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”,
 • Rozwinął handel,
 • Powiększył terytorialnie obszar Polski
 • Prowadził pokojową politykę,
 • Założył Akademię Krakowską w 1364r.
 • Uczta u Wierzynka – jest dowodem na ogromne znaczenie Polski na arenie międzynarodowej

Zad. Dom.

Odpowiedz na trzy pierwsze pytania z podr. Str. 55 ( Sprawdź się)

10.11.2020r. – lekcja na Teams.

Temat: Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski.

notatka do lekcji

Synem Mieszka I był Bolesław Chrobry. Był on pierwszym królem Polski. Jego przydomek Chrobry oznacza dzielny, waleczny.

Najważniejsze wydarzenia za panowania Bolesława Chrobrego:

1. Misja biskupa Wojciecha w Prusach – 997r. został zabity przez pogańskich Prusów, apotem ogłoszono go świętym

2. Zjazd w Gnieźnie – 1000r. do Gniezna przyjechał cesarz niemiecki Otton III.

3. Skutki zjazdu:

 • Powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie i 3 nowe biskupstwa, przyjaźń z cesarzem

4. Wojny :

Bolesław Chrobry posiadał liczną armię zwaną drużyną, a jego żołnierze to wojowie.

Zwyciężył z Niemcami i Rusią, przyłączył do Polski np. Grody czerwieńskie

Zad. Dom.

Opisz kiedy i gdzie doszło do koronacji Bolesława Chrobrego i jakie były tego skutki ( następstwa).

27.10.2020r. – lekcja na Teams

Temat: Mieszko I i chrzest Polski.

Wpisz do zeszytu:

Legendy o początkach państwa polskiego:

O Lechu Czechu i Rusie – z niej dowiadujemy się o legendarnym założycielu Polski

O Złym księciu Popielu – jakoby go zjadły myszy

O Piaście – legendarny założyciel rodu Piastów

Teren dzisiejszej Polski zamieszkiwało kilka plemion. Każde z nich wierzyło w wielu bogów. Silnym plemieniem byli Polanie, zajmowali się uprawą pół. Stąd pochodzi nazwa Polska.

Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I, który ożenił się z Dobrawą i w 966r przyjął chrzest.

Skutki chrztu – wzrost znaczenia Polski, rozwój kultury.

Zad. Dom.

Na podstawie podręcznika str.40 wypisz przyczyny i skutki chrztu Polski.

dla chętnych – Zobacz filmik pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=u5zN21-ZEaQ

Kategorie: 4A4B