09.11.2020r.

Katecheza

Temat: Pismo Święte jest Słowem Boga.

1. ZAPAMIĘTA!!!

Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Świetego, w których Bóg daje nam wskazania, jak mamy żyć, aby osiągnąć niebo.

Zobacz obraz źródłowy
Pismo Święte

2. Zapraszam do obejrzenia filmu:

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,biblia-najpiekniejsza-ksiega-swiata,34410741

3. Wykonaj zadanie1,2,3 strona 34-35 – zeszyt ćwiczeń.

Miłej pracy:)

13.11.2020r.

Katecheza

Temat: W jaki sposób słuchamy i odpowiadamy Panu Bogu na Jego słowo?

Drogie dzieci, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy:

Zobacz obraz źródłowy

Pan Bóg przemawia do nas na różne sposoby. W szczególny sposób przemawia w liturgii słowa podczas Mszy Świętej (podręcznik strona 58-59).

Zobacz obraz źródłowy

Zapamiętajcie!!!

Lektor – osoba o dobrej dykcji, czytająca wcześniej przygotowany tekst; podczas Mszy Świętej czyta I i II czytanie z Pisma Świętego.

Kantor – śpiewak, psalmista. Podczas Mszy Świętej śpiewa psalm.

Lekcjonarz – księga liturgiczna używana w Kościele katolickim. Zawiera czytania biblijne na poszczególne dni roku liturgicznego.

Ambonka – miejsca, z którego czytane są czytania podczas Mszy Świętej.

W czytaniach mszalnych słuchamy słów, które pochodzą od Boga, zaś psalmem responsoryjnym udzielamy Mu odpowiedzi na Jego słowo.

Czytanie I – pochodzi ze Starego Testamentu.

Czytanie II – pochodzi z Nowego Testamentu.

Psalmy – to słowa natchnione przez Boga. Śpiewając je lub recytując, modlimy się do Boga.

Praca domowa – termin wykonania 16.11.2020r.

Zeszyt ćwiczeń – zadanie 1, 3,4 strony 36,37,38.

Miłego dnia Aniołeczki:)

16.11.2020r.

Katecheza

Temat: Co oznacza ,,Alleluja” i dlaczego jest śpiewane w Liturgii słowa?

Co oznacza słowo ,,Alleluja”? Alleluja – oznacza ,,chwalmy Pana”, ,,radujmy się Jego miłością”.

Kiedy śpiewamy Alleluja? Alleluja śpiewamy podczas liturgii słowa. Tym śpiewem wyrażamy radość, że za chwilę w Ewangelii, przemówił do nas Pan Jezus. Na znak szacunku przyjmujemy postawę stojącą.

Przeczytajcie fragment Ewangelii: I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; (Mk16,15.19-20)

Zeszyt ćwiczeń zadanie 1,2 str. 39-40. NIC NIE PRZESYŁACIE. Miłej nauki Aniołeczki:)

20.11.2020r.

Katecheza

Temat: Homilia wyjaśnieniem słowa Bożego.

Dzień dobry dzieci:)

Pomódlmy się razem:

Zobacz obraz źródłowy

Słowa Boga zawarte w Piśmie Świętym są niekiedy bardzo trudne do zrozumienia zarówno dla dzieci , jak i dla dorosłych. Nie mamy pewności, czy nasze rozumienie tych słów jest właściwe. Potrzebujemy więc odpowiedniego wyjaśnienia. Nawet uczniowie Jezusa nie zawsze rozumieli słowo Boże (Podręcznik strona 63).

1. Przeczytajcie fragment Pisma Świętego – podręcznik strona 63.

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Uczniowie z Emaus24 25 Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 27 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 28 Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. 29 Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. 30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 31 Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 32 I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

Wieczerza w Emaus

2. Uczniowie potrzebowali wyjaśnienia wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie, jak i tekstów słowa Bożego.

3. My także potrzebujemy wyjaśnienia trudnych słów zawartych w Piśmie Świętym.

4. W czasie Mszy Świętej biskupi, kapłani, diakoni, umocnieni Duchem Świętym tłumacza nam to wszystko głosząc homilię.

4. Zeszyt ćwiczeń:

Zadanie 1,2,3 strona 42- 43.

NIC NIE PRZESYŁACIE – SPRAWDZIMY NA LEKCJI.

Miłego dnia Aniołeczki:)

11.23.2020r.

Katecheza

Temat: Wierzymy w Boga i w to wszystko co On nam objawił.

Zapraszam do modlitwy:

1. Co to znaczy wierzyć?

Wierzyć, to być przekonanym o czyjejś prawdomówności, zaufać komuś, przyjąć że to, co ktoś do nas mówi, jest prawdą, to zdać się na czyjąś wolę.

2. Komu wierzymy?

Wierzymy ludziom, których znamy. Jednak zdarza się, że mogą nas zawieść. Pan Jezus nigdy nas nie zawiedzie. On spełnia swoje obietnice. Tylko Jemu możemy zaufać.

3. W liturgii słowa, po wysłuchaniu czytań i homilii, jest czas na wyznanie wiary czyli ,,Credo”.

Zobacz obraz źródłowy

4. Zeszyt ćwiczeń wykonaj zadania 2,3,4 strony 44-46.

5. Naucz się na pamięć wyznania wiary – Credo – podręcznik strona 67. Termin odpowiedzi 07.12.2020r.

Miłego dnia:)

27.11.2020r.

Katecheza

Temat: W Modlitwie wiernych prosimy pana Boga o pomoc.

Zapraszam do modlitwy.

MAGNES - Zdrowaś Maryjo 11x9cm Dewocjonalia Sklep Internetowy - Chrzest & Komunia

Podczas każdej Mszy Świętej mamy możliwość przedstawiać Bogu nasze prośby. Czynimy to w czasie modlitwy wiernych, nazywanej też modlitwą powszechną.

Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 47. Wykonajcie zadanie 1.
Dla chętnych zadanie 2 strona 48.

Nic nie przesyłacie!!!

Miłego dnia:)

30.11.2020r.

Katecheza

Temat: Adwent – czas oczekiwania na Pana Jezusa.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

klasy młodsze – Adwentowa katecheza by … – Geniallyview.genial.ly › interactive-content-klasy-mlodsze-adw…

6 dni temu — Discover more about klasy młodsze – Adwentowa katecheza ✌️ – Personalized. … ADWENToweGenially Logo. Want to make creations as …

Miłego dnia:)

02.12.2020r.

Katecheza

Temat: Obrzędy wstępne – katecheza podsumowująca.

Akt wiary - YouTube

Drogie dzieci, dzisiejsza katecheza jest lekcją powtórzeniową. Zachęcam Was do wykonania zadań 1,2,3 strona 49 – 50 z zeszytu ćwiczeń.

NIC NIE PRZESYŁACIE !!!

Miłego dnia Aniołeczki:)

07.12.2020r.

Katecheza

Temat: Poznajemy zwyczaje Bożonarodzeniowe.

MAGNES - Zdrowaś Maryjo 11x9cm Dewocjonalia Sklep Internetowy - Chrzest & Komunia


Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe by Dorota … – Genial.lyview.genial.ly › presentation-tradycje-i-zwyczaje-bozon..

26 lis 2020 — Discover more about Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe ✌️ – Presentation.

Miłego dnia:)

09.12.2020r.

Katecheza

Temat: Śpiewamy kolędy.

Zapraszam do modlitwy.

Akt żalu - YouTube
 1. Co to jest kolęda?
ZWYCZAJE I TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE - ppt video online pobierz

Zaśpiewajmy kolędę:)

Dzisiaj w Betlejem

Utwór: Agnieszka Włodarczyk

Tekst

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina:
Że Panna Czysta, że Panna Czysta
Porodziła syna!

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi!
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają-
Cuda, cuda ogłaszają!

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje;
I Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi…

I trzej królowie, i trzej królowie
Od wschodu przybyli;
I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli.


Dzisiaj w Betlejem – YouTubewww.youtube.com › watch2:56
Studio Accantus, kolędy polskie – Dzisiaj w Betlejem Autorzy muzyki i słów nieznani Animacja: Jon Jon …6 gru 2015 · Przesłany przez: Jon Jon

Najstarsza zachowana polska kolęda,

2. Co to jest pastorałka?

pastorałka – ludowa pieśń polska o wesołym, lekkim charakterze i tematyce związanej z Bożym Narodzeniem; też: widowisko sceniczne o takiej tematyce; utwór poetycki o tematyce pasterskiej.

Wysłuchajcie pastorałki:)


Czerwone Gitary – (Jest taki dzień) Dzień jeden w … – YouTubewww.youtube.com › watch2:31
Czerowne Gitary – Dzień jeden w roku (Jest taki dzień) pochodzi z wyjątkowego, świąteczny albumu …17 gru 2018 · Przesłany przez: Polskie Nagrania

Miłego dnia:)

14.12.2020r.

Katecheza

Temat: Jak świętować Boże Narodzenie?

 1. Zaśpiewajmy kolędę:)

MAŁE ANIOŁKI – PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

YouTube · Małe Aniołki

Boże Narodzenie w Biblii i tradycji. Sprawdź, co wiesz! - Wiadomości

2. Zapraszam do obejrzenia filmu.


EduKredka – TRADYCJE ŚWIĄTECZNE/Bajka … – YouTubewww.youtube.com › watch11:08
Film edukacyjny przedstawia polskie zwyczaje oraz opisuje symbole Świąt Bożego Narodzenia Opisuje …4 dni temu · Przesłany przez: EduKredka

Coraz bliżej Święta… Wydawnictwo Szkolne PWN

3. Wykonaj pracę plastyczną o tematyce świątecznej. Poproś rodzica o zrobienie zdjęcia i prześlij do mnie na mobidziennik.

Miłego dnia:)

16.12.2020r.

Katecheza

Temat: Nasza troska o bliźnich.

Zapraszam do modlitwy:)

Pin on Religia
 1. Jakie dary możemy ofiarować Panu Bogu? Mogą to być: – modlitwa – nasz wysiłek – codzienne obowiązki – znoszone cierpienie – udział we Mszy Świętej.
 2. Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego: Łk, 21, 1-4 – BIBLIJNI.plwww.biblijni.pl › Łk,21,1-4

Łk211-4 Wdowi grosz 1 Podniósłszy oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. 2 Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa …

Aaa, to o to chodzi – (Łk 21,1-4) | DeNews
Wdowi grosz

3. Uboga wdowa ofiarowała wszystko, co miała, z potrzeby serca. Zrobiła to kierując się prawdziwą i szczerą miłością do Boga – podręcznik strona 78.

Podczas Mszy Świętej można złożyć dobrowolną ofiarę pieniężną, co nazywane jest popularnie – tacą.

4. Zachęcam do wykonania zadania 1 i 2 strona 51-52 zeszyt ćwiczeń.

NIC NIE PRZESYŁAMY!!!

Miłego dnia Aniołeczki:)

21.12.2020r.

Katecheza

Temat: Hej kolęda, kolęda!

Zaśpiewajmy kolędę:)

Zespół Dziecięcy Fasolki – Cicha noc – YouTubewww.youtube.com › watch3:13Album: Fasolkowe KolędyArtysta: Zespół Dziecięcy FasolkiTytuł: Cicha … Kolędy Artysta: Zespół Dziecięcy …15 gru 2017 · Przesłany przez: BajeczkiPioseneczki

Na dzisiejszej katechezie powtórzymy i utrwalimy wiadomości dotyczące Świąt Bożego Narodzenia.

Boże Narodzenie by jollas1 on Geniallyview.genial.ly › presentation-boze-narodzenie

Puzzle religijne na Boże Narodzenie - UpominkiReligijne.pl

13 gru 2020 — Discover more about Boże Narodzenie ✌️ – Presentation


Zespół Dziecięcy Fasolki – Lulajże Jezuniu – YouTubewww.youtube.com › watch3:02
Album: Fasolkowe KolędyArtysta: Zespół Dziecięcy FasolkiTytuł: Lulajże JezuniuData wydania: … Kolędy …15 gru 2017 · Przesłany przez: BajeczkiPioseneczki

Legia.net - Legia Warszawa - Wesołych świąt Bożego Narodzenia

15.03.2021r.

Katecheza

Temat: Wielki Tydzień.

Plakat religijny - Któryś za nas cierpiał rany (12) - Sklep U Archanioła

Zachęcam do obejrzenia prezentacji:

Wielki Tydzień by annabizonsprajsko on Geniallyview.genial.ly › guide-wielki-tydzien

25 mar 2020 — Discover more about Wielki Tydzień ✌️ – Guide. … Wielki Tydzień. Dzisiaj dowiesz się co się działo za czasów. Pana Jezusa dzień po dniu.

Miłego dnia:)

17.03.2021r.

Katecheza

Temat: Działalność misyjna Kościoła.

Aniele Boży Stróżu mój - modlitwa - YouTube

1.Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Jestem misjonarzem Jezusa by on Geniallyview.genial.ly › presentation-jestem-misjonarzem-jezusa

29 maj 2020 — Discover more about Jestem misjonarzem Jezusa ✌️ – Presentation.Brakujące: bądź ‎każdego ‎dnia

2. Wykonaj zadanie 2 i 3 strona 86 – 87 zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłaj!!!!

3. Wysłuchaj piosenki:

Misjonarzem bądź – YouTubewww.youtube.com › watch1:55Piosenki z płyty CEF Press ” Bóg chce cię słyszeć”Prawa autorskie nalezą do CEF Polska.Tekst:Misjonarzem …9 kwi 2020 · Przesłany przez: CEF POLSKA

Nasi misjonarze - Kościół - Chciałem głosić Ewangelię tam, gdzie jest najbardziej potrzebna... Rozmowa z o. Romanem Janowskim - misjonarzem z A
Misjonarz na Post: misjonarze potrzebują naszej modlitwy

Miłego dnia:)

22.03.2021r.

Katecheza

Temat: Czego potrzebuje apostoł Pana Jezusa? W łączności z Panem Jezusem.

 1. Wysłuchajcie fragmentu Pisma Świętego:

J, 15, 1-11 – BIBLIJNI.plwww.biblijni.pl › J,15,1-11

5 Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto …

Pan Jezus krzewem winnym

2. Zapamiętajcie!!!

Jako apostołowie Pana Jezusa mamy strzec w sobie Boże życie, umacniać je, rozwijać i pogłębiać. Mamy być stale w kontakcie z naszym Mistrzem. W utrzymaniu tej lączności pomagają nam:

 • częsta modlitwa
 • Pismo Święte
 • sakrament pokuty i pojednania
 • Komunia Święta
 • niedzielna Eucharystia
 • adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

3. Na dzisiejszej katechezie wykonaliśmy zadanie 1, 2 strona 88 – 89 zeszyt ćwiczeń.

Miłego dnia:)

24.03.2021r.

Katecheza

Temat: Niedziela Palmowa.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

Niedziela Palmowa – klasy młodsze by on Geniallyview.genial.ly › interactive-image-niedziela-palmowa-k...

30 mar 2020 — … more about Niedziela Palmowa – klasy młodsze ✌️ – Interactive Image. … We use our own cookies and those of third parties to allow for a …

Niedziela Palmowa – 14 IV 2019 - Klasztor Karmelitów Bosych w Zawoi

ZADANIA DLA CHĘTNYCH !!!!

NIC NIE PRZESYŁACIE:)

Miłego dnia:)

29.03.2021r.

Katecheza

Temat: Poznajemy zwyczaje Wielkanocne.

Tradycyjny koszyczek wielkanocny! | Custom easter baskets, Baby easter basket, Good eats

Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Wielkanocny koszyczek by Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-wielkanocny-koszy..

6 kwi 2020 — Discover more about Wielkanocny koszyczek ✌️ – Presentation. … 8. Co powinno znaleźć się. w koszyczku wielkanocnymGenially Logo.

ZADANIE DO WYKONANIA !!!

 • kartka z bloku format A4
 • kredki lub mazaki.
 • Na górze kartki napisz WESOŁYCH ŚWIĄT.
 • Poniżej narysuj koszyczek wielkanocny a w nim: 3 jajka, baranka, chleb, sól, babeczkę, chrzan ,zielone gałązki. Pokoloruj je.
 • Poproś rodziców o zrobienie zdjęcia i przesłanie na mobidziennik. Otrzymasz ocenę. Termin nadsyłania prac 31.03.2021r.
 • Miłej pracy:)

31.03.2021r.

Katecheza

Temat: Wielki Tydzień.

Jasło - Parafia Matki Bożej Częstochowskiej - Wielki Tydzień
 1. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Wielki Tydzień – Wielkie Dni. Triduum Paschalne. by … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-wielki-tydzien-wiel…

4 kwi 2020 — Discover more about Wielki Tydzień – Wielkie Dni. Triduum Paschalne. ✌️ – Presentation.

2. Zachęcam do wykonania ćwiczeń. Nic nie przesyłacie:)

07.04.2021r.

Katecheza

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

220. Wielkanoc czy Święto Wiosny – Pod Niebem
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

1.Zapraszam do obejrzenia prezentacji.

Zmartwychwstanie i symbole wielkanocne by … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-zmartwychwstanie-i…

15 kwi 2020 — Zmartwychwstanie. Alleluja!Cieszymy się ze zmartwychwstania Chrystusa! Alleluja! Wielkanoc to najważniejsze święto. W tym dniu cieszymy …

2. Zachęcam do wykonania zadań 1,2,3 strona138-139 zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłacie.

Miłego dnia:)

12.04.2021r.

Katecheza

Temat: Sakrament pokuty i pojednania.

Facebook
spowiedź
Sakramenty święte - online presentation
Sakrament pokuty
 1. Wykonaj zadanie 1 strona 123 i zadanie 2 strona 124 – zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłaj:) Sprawdzimy na następnej lekcji.

2. Naucz się na pamięć formuły spowiedzi (różowy tekst), podręcznik strona 180 na 26.04.2021r.

Formuła pierwszej spowiedzi:

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kapłan: Na wieki wieków. Amen

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Kapłan: Amen

Dziecko(pierwsza spowiedź)

Przystępuję pierwszy raz do spowiedzi świętej,

Obraziłem (obraziłam) Pana Boga następującymi grzechami: (wymienia grzechy)

Dziecko(Kolejna spowiedź)

Jestem uczniem (uczennicą) klasy … Ostatni raz   u spowiedzi byłem (byłam) …. Grzechu nie zataiłem (zataiłam) i nie zapomniałem (zapomniałam). Pokutę zadana odprawiłem (odprawiłam). Obraziłem (obraziłam) Pana Boga następującymi grzechami: (wymienia grzechy)

Dziecko: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, poprawę obiecuję i proszę Cię Ojcze o rozgrzeszenie i pokutę

Kapłan: mówi naukę, uważnie słuchamy jego słów, gdy udziela rozgrzeszenia dziecko bije się w piersi i mówi 3 razy słowa:

Dziecko: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu

Kapłan: … I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Dziecko: Amen

Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry

Dziecko: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki

Kapłan: Pan odpuścił ci twoje grzechy idź w pokoju

Dziecko: Bóg zapłać

Następnie ksiądz puka, dając sygnał do odejścia od konfesjonału. Po zakończonej spowiedzi należy podejść przed ołtarz i podziękować Bogu za miłość i przebaczenie i odprawić zadaną pokutę.

Miłego dnia:)

14.04.2021r.

Katecheza

Temat: Jaki jest pierwszy warunek sakramentu pokuty?

Mówię do J e z u s a Trudno jest zawsze kochać dawać i wybaczać - ppt pobierz
Rachunek sumienia dla dzieci przed pierwszą spowiedzią świętą - 25 szt

1.Zapraszam do obejrzenia prezentacji:


Sakrament pokuty i pojednania by odpiotra on Geniallyhttps://view.genial.ly › interactive-content-sakrament-p…

Discover more about Sakrament pokuty i pojednania ✌️ – Personalized. … Sakrament pokuty i pojednania. odpiotra. Created on 25/03/2020. Report.

2. Wykonaj zadania: 1,2,3 strona 125 – zeszyt ćwiczeń.

Nic nie przesyłacie!!!

Miłego dnia:)

19.04.2021r.

Katecheza

Temat: Jaki jest drugi warunek sakramentu pokuty?

Akt żalu - YouTube
 1. Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem spowiedzi. Jest konieczny, aby sakrament pokuty był przyjęty ważnie, tzn. aby łaska przebaczenia skutecznie dotknęła mojego serca. Bez żalu za grzechy spowiedź jest nieważna, choćbyśmy spowiadali się dokładnie i szczerze, i choćby kapłan wypowiedział nad nami słowa rozgrzeszenia.

Mówię do J e z u s a Trudno jest zawsze kochać dawać i wybaczać - ppt pobierz

Żal za grzechy jest tak ważny, że jeśli go nie ma (jawnie lub w utajony sposób), to sakrament pokuty jest nieważny.

Pan Bóg zawsze jest gotowy przebaczać i udzielać swojego miłosierdzia, jeśli człowiek uznaje swój grzech i żałuje za niego. Nie otrzymuje Bożego przebaczenia ten, kto je odrzuca przez brak żalu.

Żal za grzechy obejmuje wszystkie grzechy. Jeśli wykluczamy z żalu jakiś grzech, to spowiedź jest nieważna.

Powrót Syna Marnotrawnego

2. Na lekcji wykonaliśmy zadanie 1 strona 126 – zeszyt ćwiczeń.

3. Zapraszam do obejrzenia prezentacji:

Żal za grzechy drogą powrotu do Boga (kl. 3) by … – Geniallyhttps://view.genial.ly › presentation-zal-za-grzechy-dro…

Żal za grzechy drogą powrotu do Boga (kl3). Created on 21/04/2020. Report. No description …

Miłego dnia:)

21.04.2021r.

Katecheza

Temat: Jaki jest trzeci warunek sakramentu pokuty i pojednania?

Prezentacja programu PowerPoint
 1. Zapraszam do wysłuchania fragmentu Ewangelii:

J, 8, 1-11 – BIBLIJNI.plhttp://www.biblijni.pl › J,8,1-11

J, 8, 1-11 Kobieta cudzołożna 1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, …

Piąta Niedziela Wielkiego Postu, 13 III 2016 – komentarz do Ewangelii
Spotkanie Jezusa z grzeszną kobietą.

2. Jaki jest trzeci warunek sakramentu pokuty i pojednania?

Trzeci warunek sakramentu pokuty to: mocne postanowienie poprawy.

Mówię do J e z u s a Trudno jest zawsze kochać dawać i wybaczać - ppt pobierz

3. Wykonaj zdanie 3 strona 128 – zeszyt ćwiczeń.

NIC NIE PRZESYŁACIE !!!

Miłego dnia:)

Kategorie: 3a3b