8_CHEMIA

Witam chemików z klas 8-ych. Jak mówiłam na Teamsach, będą tu zamieszczane najważniejsze, czasem dodatkowe materiały, których nie zdążymy omówić na MT. 12 maja 2021r. Temat : Właściwości i zastosowanie estrów . przypominamy sobie , jakie związki chemiczne nazywamy estrami? ( lekcja poniżej) dlaczego estry są tak ważną grupą związków Więcej…

8_EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

13 maja 2021r. Temat : I pomoc – użądlenia, ukąszenia , ugryzienia. Okres wiosny i zbliżających się wakacji to czas, w którym jestesmy narażeni na różne niebezpieczne dla zdrowia i życia sytuacje: alergie wywoływane przez pyłki i smog, ugryzienia i użądlenia przez owady oraz ( w niektórych rejonach) węże lub Więcej…

8_RELIGIA

27.10.2020r. Katecheza Temat: Bóg objawia człowiekowi swoje zamiary. Każda Msza święta składa się z dwóch głównych części, które nazywamy: Liturgią Słowa i Liturgią Eucharystyczną.  W czasie każdej Mszy Świętej jest taki moment, w którym słuchamy słowa – wtedy Bóg mówi do każdego, kto przychodzi na Mszę świętą. Moment ten nazywa się Liturgią słowa. Po Więcej…

8_MATEMATYKA

28-04-2021Temat: Przekształcenia algebraiczne. Klasa 8b – lekcja on-line na Teams-ach.Klasa 8b – praca samodzielna (załącznik poniżej) 23-04-2021Temat: Wyłączanie i włączanie czynnika po znak pierwiastka. Klasa 8a – Lekcja on-line na klasowych Teams-ach. Klasa 8b – arkusz egzaminacyjny nr 6 PowtórkoMat 22-04-2021Temat: Prawa działań na potęgach i pierwiastkach – zadania optymalizujące. Więcej…

8_HISTORIA

24.05.2021r. Temat: Jak pomarańczowa alternatywa walczyła z komunizmem? Przed egzaminem lekcja z pewnym humorem o realiach życia w PRL. https://drive.google.com/file/d/1Ltk4RtvUWZTHaQ9gplXQXVTliejUaOz8/view?usp=sharing 12.05.2021r. Temat: Stan wojenny w Polsce. Notatka:  Stan wojenny w Polsce 1. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce a. skupienie  władzy przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego –  od roku 1968 był ministrem obrony narodowej – Więcej…

8B_ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

———————————————————————————————- 21.05.2021 Temat: Wzmacniamy relacje społeczne z klasą i w klasie – reintegracja uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. 14.05.2021 Temat: Tryb i procedury egzaminacyjne. https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl//Page/Artykul/Artykul.aspx?id=1882&nazwa=Opis%20rekrutacji%20zasadniczej 11.03.2021 Temat: Niepodległa. Miejsce spotkań. Moi Drodzy, jeśli jesteście zainteresowani rękodziełem i śpiewem tradycyjnym, możecie zajrzeć do ogrodu „Niepodległa. Miejsce spotkań” gdzie odbywają się Więcej…

8A_ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

Słupno, 16.11.2020 r. (lekcja on-line) Temat: Emocje – jak nad nimi panować ? Słupno,23.11.2020 r. (lekcja on-line) Temat: Proponowane zmiany MEN w egzaminie ósmoklasisty – omówienie. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego: zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do Więcej…

8_JĘZYK POLSKI

24.05.21 Temat: Między poezją a malarstwem. Analizujemy obrazy i związane z nimi utwory poetyckie. Obejrzyj obrazy ze str. 306. Wybierz jeden i zapisz pytanie, które chciałbyś/łabyś zadać na jego temat lub swoją refleksję z nim związaną. Przeczytaj wiersze ze str.307. Zastanów się, jakie są wrażenia podmiotu lirycznego i jakie refleksje Więcej…

8_NIEMIECKI

12.05.2021r – 8a dziewczęta, 13.05.2021r. – 8a chłopcy, 14.05.2021r. – 8b Thema: Zu wenig Taschengeld. Wysłuchaj nagrania do zad. 1 w podręczniku na str. 126. Uzupełnij ustnie zdania. Wykonaj pisemnie zad. 2 zapisz nowe słówka i zwroty: das Taschengeld, der Job, die Arbeit, arbeiten, jobben, Geld bekommen von, Geld verdienen Więcej…

8_INFORMATYKA

23-03-2021Temat: Edytor tekstowy. Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach. 16-03-2021Temat: Edytor tekstowy. Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach. 2,9-03-2021Temat: Lekcje on-line na Teams-ach. 16-02-2021Temat: Zamieszczanie obrazów na stronie internetowej. Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach. 9-02-2021Temat: Struktura strony internetowej w języku HTML Materiały do lekcji udostępniłem na Teams-ach. 2-02-2021Temat: Wprowadzenie Więcej…