Wypowiedzenia współrzędnie złożone – utrwalamy wiadomości. 24.05.2021

Drodzy Uczniowie! Dziś – po raz kolejny lekcja zdalna i ….nauka o języku – do lektury („Za niebieskimi drzwiami) wrócimy na lekcjach „na żywo”- w szkole.

W dniu dzisiejszym przypomnicie sobie wiadomości o wypowiedzeniach współrzędnie złożonych…

Oto plansza ( z Internetu), której proszę uważnie się przyjrzeć. Poniżej zamieszczam kartę pracy – wiadomości i ćwiczenia. Proszę ją pobrać.

Zdanie złożone współrzędnie a zdania złożone podrzędnie

Domowy świat Łukasza Borskiego ( „Za niebieskimi drzwiami”). 21.05.2021

Za niebieskimi drzwiami (powieść) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Dziś rozważania na temat Łukasza Borskiego – naszego bohatera.. 🙂

Otwórzcie poniższy załącznik, zapoznajcie się z notatkami, pomyślcie, zapiszcie wszystko w zeszytach…

Miłego weekendu : )

O wierszu Czesława Miłosza „Ojciec objaśnia”. 14.05.2021

Drodzy Uczniowie! Dziś pracujecie z epodręcznikiem…

Proszę wejść na stronę epodręczników:

https://epodreczniki.pl/a/ojciec-objasnia/D1CpeFJ3d

Na tejże stronie wykonujecie polecenie 1, 3, zaś z polecenia 4 odpowiadacie pisemnie – w zeszycie na poniższe 3 pytania:

 • Kto opisuje Europę w wierszu Czesława Miłosza?
 • Do kogo zwraca się osoba mówiąca w wierszu?
 • W jaki sposób wypowiada się podmiot mówiący? Podajcie odpowiednie przykłady.
 • Zadania sprawdzimy w poniedziałek na lekcji, do zobaczenia!

„Radość pisania” W. Szymborskiej – interpretacja i analiza. Pracujemy z epodręcznikiem. 13.05.2021

Dziś pracujemy bardzo aktywnie – wykonujemy zadania związane z utworem „Radość pisania”. Do zobaczenia na M. teams !

Oto link do lekcji: https://epodreczniki.pl/a/radosc-pisania/DjUQlT3xC

Interpretujemy i analizujemy wiersze polskich noblistów. 12.05.2021

Dziś będziemy interpretować wiersze Szymborskiej i Miłosza: Kałuża i Furtka. Do zobaczenia na M. teams. !

Czesław Miłosz – laureat literackiej Nagrody Nobla. 11.05.2021

Dziś poznamy Czesława Miłosza – kolejnego polskiego poetę, pisarza, który otrzymał literackiego Nobla.

Poznajemy Wisławę Szymborską – polską poetkę nagrodzoną literacką Nagrodą Nobla. 10.05.2021

Uczniowie! Rozpoczynamy cykl lekcji dotyczący polskich Noblistów, a własciwie – Laureatów Nagrody Nobla, którą otrzymali nasi poeci.

Na początek – Wisława Szymborska.. Obejrzyjmy film o Wspaniałej Poetce.

Waszym zadaniem jest pisemne zredagowanie odpowiedzi na pytania:

 1. Kiedy i gdzie urodziła się Szymborska?
 2. Ile lat miała kiedy napisała pierwszy wiersz?
 3. Jakie szkoły, ( studia) ukończyła Szymborska?
 4. W jakim mieście spędziła niemal całe życie?
 5. Kiedy, gdzie i z czyich rąk Poetka otrzymała literacką Nagrodę Nobla?
 6. Czy Poetka napisała dużo wierszy ?

Bez słowników ani rusz…07.05.2021

To prawda – wszyscy, chyba, zgodzicie się z wypowiedzeniem z tematu lekcji ; )

A zatem zapoznajcie się z poniższymi wiadomościami…

Dziedzina wiedzy, która zajmuje się opisem słowników, to leksykografia.

Słownik natomiast to zbiór wyrazów lub wyrażeń, najczęściej ułożonych alfabetycznie, pomagający użytkownikom polszczyzny rozstrzygnąć wątpliwości językowe lub ułatwiający im uzupełnienie wiedzy na temat języka.

Na początku trzeba odróżnić słowniki jednojęzyczne (które zawierają informacje na temat słów występujących w konkretnym języku) od słowników dwujęzycznych, których istotą jest gromadzenie wyrazów używanych w jakimś języku obcym i tłumaczenie ich znaczeń w języku rodzimym (np. słownik angielsko‑polski) lub podawanie obcych odpowiedników wyrazów rodzimych (np. słownik polsko‑angielski).

Wśród słowników jednojęzycznych można wyróżnić: słowniki ogólne i słowniki specjalistyczne.

Te pierwsze gromadzą słowa występujące w danym języku i podają ich znaczenia, ilustrują je przykładami wypowiedzi, w których dany wyraz został użyty, a także objaśniają właściwości gramatyczne odnotowanych słów.

Wyrazy ułożone alfabetycznie, ale według liter końcowych, a nie początkowych, są rejestrowane przez słowniki a tergo. Powstają one zwykle jako indeksy do słowników ogólnych języka polskiego.

Ze względu na liczbę haseł słowniki ogólne można podzielić na:

 • wielkie – ich autorzy i redaktorzy dążą do zarejestrowania całości słownictwa;
 • średnie – notujące słownictwo ogólne, a także niektóre wyrazy należące do innych odmian języka;
 • małe (podręczne) – uwzględniające tylko słowa najpotrzebniejsze, czyli najczęściej używane w języku.

Słowniki specjalistyczne to takie, w których słowa dobierane są pod określonym kątem.

Oto najważniejsze słowniki specjalistyczne: frazeologiczne, synonimów, wyrazów obcych, antonimów, homonimów i inne…

Hasła, czyli wyrazy i wyrażenia, które są przedmiotem opisu w słowniku, porządkuje się najczęściej alfabetycznie, ale czasami wprowadza się układ tematyczny, czyli rzeczowy. Wyjaśnienia umieszczane przy haśle noszą nazwę artykułu hasłowego, na który w słownikach ogólnych mogą składać się: definicja lub definicje (w przypadku wyrazów mających więcej niż jedno znaczenie), kwalifikatory, wyjaśnienia gramatyczne (np. końcówki lub zakończenia rzeczowników w trudniejszych przypadkach gramatycznych lub formy odmiany czasownika w konkretnych osobach), ujęty w nawias sposób wymowy, komentarze stylistyczne, a także przykłady użycia objaśnianego wyrazu w autentycznych tekstach, np. w prasie czy literaturze. Czasami zamieszcza się też informacje o pochodzeniu wyrazu, a także wymienia się związki frazeologiczne, w których on występuje.

Definicja wyrazu to opis jego znaczenia. Kwalifikator natomiast to informacja określająca zakres użycia danego wyrazu, np. potoczny, pogardliwy, techniczny, gwarowy, zdrobniały. Kwalifikatory wskazują zatem na to, w jakiej sytuacji i w jakim celu używa się danego słowa. Oto przykład artykułu hasłowego z Uniwersalnego słownika języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza.

Schemat1 Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 4.0.
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 4.0

Większość wyrazów w języku polskim to słowa wieloznaczne. Mają zwykle znaczenie podstawowe (najbardziej rozpowszechnione, najczęstsze) i znaczenia poboczne, w tym znaczenia specjalistyczne (np. charakterystyczne dla konkretnych dziedzin nauki) i metaforyczne. Sposób prezentacji poszczególnych znaczeń wyjaśnijmy na przykładzie hasła miska w Uniwersalnym słowniku języka polskiego, w którym wyróżnia się cztery znaczenia tego wyrazu: dwa używane w polszczyźnie ogólnej, a także dwa poboczne: termin techniczny oraz wyraz charakterystyczny dla polszczyzny potocznej.

miska 1. «niskie, szerokie naczynie, zwykle w kształcie spłaszczonej półkuli» (…) 2. «Zawartość tego naczynia» (…) 3. pot. «coś, co kształtem przypomina to naczynie» (…) 4. tech. «część urządzenia będąca zbiornikiem na coś»

W słownikach odróżnia się na ogół wyrazy wieloznaczne (polisemy) od homonimów. Homonimy są najczęściej osobnymi hasłami, np. bez jako przyimek i bez jako rzeczownik ‘krzew o przyjemnie pachnących kwiatach’.

muł I

 1. «zwierzę pochodzące ze skrzyżowania klaczy konia z ogierem osła»
 2. obraźl. «osoba powolna, mało rozgarnięta lub uparta»

• muli, mułowy • mulątko • mulica

muł II «grząski osad tworzący się na dnie lub na brzegach wód»
• mułowy

muł promienicowy «muł zbierający się na dnie morskim, składający się ze szkielecików promienic»

(Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski)

Natomiast polisem jest jednym hasłem, w którym wyróżnia się poszczególne znaczenia, np.

heretyk 1. ’ktoś, kto głosi poglądy sprzeczne z dogmatami swojej religii’; 2. ‘ktoś, kto głosi poglądy bardzo śmiałe i sprzeczne z ogólnie przyjętymi’

(Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1, s. 505).

Polisemem jest też zaprezentowany wyżej wyraz miska.

Do domu: ćw. 1, 2, 3, 4, 5 s. 9,10; 1 i 2 s. 43 – zeszyt ćwiczeń – do wykonania na najbliższy wtorek ( 11 maja)

*Wykorzystano – wiadomości z epodręczniki.pl

Sprawdzamy się – rozbiór logiczny zdania pojedynczego. 06.05.2021.

Drodzy Uczniowie! Dziś kartkówka, widzimy się na M. teams.

Interpunkcja w zdaniu pojedynczym. 29.04.2021.

Dziś o interpunkcji w zdaniu pojedynczym. Poniżej zamieszczam „przypominajkę” – zasady – do zapamiętania: )

Analiza zdania pojedynczego – ćwiczenia. 27. / 28 .04.2021

Dziś – na M. teams – ćwiczymy analizę zdania.

Z lekcji środowej dołączam kartę pracy 🙂

Zgodnie z umową ( po lekcji) dołączam „przypominajkę” analizy zdania pojedynczego wraz z pracą domową.

Do zobaczenia!

Nasze związki …ze związkami wyrazowymi. Ćwiczenia utrwalające. 26.04.2021

Wracamy dziś do gramatyki, do związków wyrazowych, przypomnijcie sobie teorię, ćwiczenia utrwalające na lekcji M. teams… Oto karta pracy, z której będziemy korzystać 😉

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2021 - internetowy kalendarz Kalbi

Jak opisać superbohatera? 23.04.2021

Pamiętajcie, iż dziś …

Tymczasem poproszę Was o pracę w zeszycie ćwiczeń.

Dekoracja kartonowa BATMAN komiks / Dekoracje na imprezę superbohaterów

Znajdziecie tu temat: Opisać bohatera – s. 68 – 71.

Waszym zadaniem będzie rozwiązać zad. 1, 2, 3, 4, 5 . Na wykonanie zadania macie czas do wtorku – odczytamy je na lekcji.

Sprawdzamy się – „Bajki robotów” S. Lema. 22.04.2021

Spotykamy się o g. 9.00 na M. teams – tu rozwiązujemy test dotyczący opowiadań Lema.

Do zobaczenia !

Zdrowie i uroda - - Światowy Dzień Ziemi
Pamiętajcie 🙂

Literatura fantastycznonaukowa i fantasy – pracujemy w zeszytach ćwiczeń. 21.04.2021

L. na M. teams

Uczniowie! Przygotujcie zeszyty ćwiczeń porównany fantasy i science fiction 😉

Podsumowanie wiadomości o lekturze – „Bajki robotów” S. Lema. 20.04.2021

Lekcja realizowana na M. teams.

Przypominam, iż w najbliższy czwartek na lekcji piszemy test… Co należy przypomnieć:

 • treść opowiadań Lema ( omówionych na lekcjach),
 • cechy bohaterów i ich wzajemne relacje, a także niebezpieczeństwo związane z pragnieniami ( marzenia o wojnach, wygranie odwiecznej rywalizacji z konkurentem – wynalazcą,
 • cechy świata przedstawionego w opowiadaniach,
 • pojęcia: literatura science fiction, neologizm i archaizm.

Czy Bajki robotów to opowieści tylko dla dzieci? Rozmawiamy o gatunku opowiadań Stanisława Lema. 19.04.2021

„Bajki robotów” to tytuł, który sugeruje, iż zawiera teksty, które powstały z myślą o dziecięcym czytelniku.. To jednak nie takie proste… : )

Czy są to faktycznie bajki pozmawiamy na l. M. teams…

Uwzględnimy też cechy literatury fantastycznonaukowej ( Wasz podręcznik)

Notatka do lekcji:

Po naszej lekcji „na żywo” przypominam – kolejny raz – o zasadach redagowania poprawnego planu wydarzeń 🙂

Pamiętajcie, iż plan wydarzeń redagujemy: w formie równoznaczników zdań albo w formie zdań ( tak czy inaczej punkty mają być zwięzłe ( krótkie), ale jednocześnie rzeczowe.

Plan wydarzeń jest też: albo szczegółowy ( z podpunktami), albo ramowy – punkty.

„Bajki robotów” Stanisława Lema na deskach teatru. 16.04.2021

Kochani, w ramach ( prawie ) weekendu 🙂 zapraszam Was do teatru.. 😉 … zgodnie z obietnicą ..:)

Obejrzyjcie, proszę Spektakl Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku, pokazany na żywo w ramach iTeatru. Opowieść o robotach, obiektach kinetycznych, maszynach oraz chmurach nicości i cukrowej wacie. A wszystko to w oparciu o wyobraźnię Stanisława Lema, który stworzył niezwykłą mapę podróży Klapaucjusza i Trurla. ( iteatr TVP)

Wystarczy, iż klikniecie w poniższy link. Miłego oglądania 😉

https://iteatr.tvp.pl/38225415/bajki-robotow

Interpretujemy opowiadanie „Wielkie lanie” Stanisława Lema. 15.04.2021

L. zrealizowana na M. teams.

Praca domowa: zredaguj szczegółowy plan wydarzeń do tekstu Lema ( min. 8 – 10 punktów z podpunktami). Napisz plan używając równoważników zdań. Zadanie domowe sprawdzimy na poniedziałkowej lekcji:)

„Wielkie lanie” Stanisława Lema – poznajemy treść opowiadania. 14.04.2021

Bajki Robotów - Wielkie Lanie - TEST | sameQuizy

L. realizowana na M. teams.

Analiza opowiadania „Jak ocalał świat”. 13.04.2021

Lekcję raalizujemy na M. teams.

Proszę – w miarę możliwości – wydrukować poniższą kartę pracy.

Notatka – przesłanie utworu:

  „Jak ocalał świat” to kolejne opowiadanie Stanisława Lema, w którym pod dość żartobliwie przedstawioną historią dwóch – rywalizujących ze sobą konstruktorów –  ukazane zostało poważne przesłanie…

 Autor przestrzega przed nieodpowiedzialnymi pracami i doświadczeniami, nieumiejętnym wykorzystywaniem osiągnięć nauki. Nawet najlepsze wynalazki człowieka, mogą w końcu obrócić się przeciwko niemu samemu, zostać źle wykorzystane. To, co z założenia miało być dobre i pożyteczne, może przynieść wiele cierpienia i bólu, ponieważ człowiek nie zawsze jest w stanie przewidzieć konsekwencje swoich decyzji.

Konkurowanie Trurla i Klapaucjusza, zazdrość, zawiść, niezdrowa rywalizacja wynalazców, lekceważenie zagrożeń niemalże przyczyniły się do zagłady Wszechświata.

„Jak ocalał świat?” według Stanisława Lema... 12.04.2021

Drodzy Uczniowie! Dziś zapoznamy się z kolejnym opowiadaniem Stanisława Lema ; )

Lekcję realizujemy na M. Teams. Poniżej zamieszczam plik z treścią opowiadań.

Poznajemy Bajki robotów Stanisława Lema. 08/09. 04 2021

Lekcja realizowana na M. teams i na pracazdalna.pl

Uczniowie! Zapoznajcie się z prezentacją przygotowana do lekcji. Opowiadania z „Bajek robotów” Stanisława Lema będziemy omawiać przez kolejne lekcje w przyszłym tygodniu. Na pewno wszystkie Wam się spodobają…. : )

Poetycki apel do ludzkości w utworze Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”. 07.04.2021

Zajęcia realizowane na M. teams – wysłuchamy, odczytamy, zinterpretujemy wiersz Tadeusza Różewicza… Poniżej udostępniam recytację w wykonaniu W. Nurkowskiego.

W redakcji primaaprilisowej gazetki… 29.03.2021

Drodzy Uczniowie! Robi się świątecznie, wielkanocnie…

Dziś o Prima aprilisie, który wypada tuż przez Wielkanocą… Lekcję realizujemy na M. teams

Jak zredagować recenzję? 26.03.2021

Zgodnie z umową, zamieszczam informacje o redagowaniu recenzji..

Zapoznajcie się dokładnie z prezentacją..

Miłego i zdrowego weekendu ; ) !

Atramentowe serce (2008) - Filmweb

„Atramentowe serce” oglądamy ekranizację powieści Cornelii Funke. 25.03.2021

Uczniowie! zgodnie z umowa zamieszczam link do filmu ( cda)

https://www.cda.pl/video/20795382

Waszym zadaniem jest obejrzeć ekranizację książki 🙂

Wizyta w Atramentowym Świecie. 24 /25.03.2021

Uczniowie! Pozostajemy w krainie fantazji….

Na początek zapoznajemy się z fragmentem powieści „Atramentowa krew” ( podręcznik, s. – 350 – 355).

Sprawdzamy nasza wiedzę o Atramentowym Świecie. Przepiszcie zdania do zeszytu – poprawne podkreślcie – błędne poprawcie.

 1. Fenoglio pochodzi z rzeczywistego świata.
 2. Twórcę Atramentowego Świata zwano Czarnym Księciem.
 3. Atramentowy Świat został stworzony za pomocą słów i wyobraźni.
 4. Fenoglio pisze wyłącznie wtedy, gdy potrzebuje pieniędzy.
 5. Fnoglio pisze to, co zamawiają u niego mieszkańcy Atramentowego Świata.
 6. Fenoglio jest dumny z tego, co stworzył.
 7. Bohaterowie Atramentowego Świata wykonują tylko to, co wymyślił ich twórca.
 8. Fenoglio nie ma wpływu na losy bohaterów, ponieważ ich historie nie są do końca napisane.

„Z malutkiego ziarenka wyrósł kwiat, i to bardzo piękny” – o „Córce Czarownic” Doroty Terakowskiej. 23.03.2021

L. realizujemy na M. teams… Waszym zadaniem domowym będzie zrobić zadanie 2 b ze s.315. Owocnej pracy !

Omówienie i poprawa sprawdzianu – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 22.03.2021

Lekcja zrealizowana na M. teams. Zgodnie z umową, zamieszczam przykład poprawnie zredagowanego ZAPROSZENIA.

Poznajemy fragment Córki Czarownic” Doroty Terakowskiej. 19.03.2021

Uczniowie! Poznacie dziś fragment innej powieści fantasy… tym razem autorstwa polskiej pisarki… A oto kilka słów o niej samej…

Dorota Terakowska  urodziła się 30 sierpnia 1938 w Krakowie

Dorota Terakowska - Posts | Facebook

 W latach 1965-1968 była pracownikiem naukowym w Pracowni Socjologii Kultury przy Pałacu pod Baranami. pełniła funkcje redaktora i publicystki „Gazety Krakowskiej”, przez wiele lat była też związana z „Przekrojem” oraz „Zeszytami Prasoznawczymi” .  Była współzałożycielem i

współpracowniczką „Czasu Krakowskiego”,  a także wiceprezesem Spółdzielni Dziennikarzy Przekrój. Należała do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich , Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych .

Od wydania Gumy do żucia (1986) poświęciła się niemal wyłącznie literaturze. Była autorką książek dla dzieci i młodzieży, chętnie czytaną także przez dorosłych.

Córka czarownic (Dorota Terakowska) książka w księgarni TaniaKsiazka.pl

Otrzymała trzy nagrody polskiej sekcji IBBY – Światowej Rady Książek dla Młodzieży za powieści: Córka czarownic (1992), Samotność bogów (1998)

i Tam gdzie spadają Anioły (1999) oraz nagrody: Dziecięcy bestseller 1995 za książkę Lustro Pana Grymsa, Najlepsza Książka Wiosna ´98 za Samotność bogów.   W 1998 roku została nominowana do Paszportu Polityki. Książki Ono i Władca Lewawu zostały wpisane na listę lektur szkolnych.

Zmarła 4 stycznia 2004 roku.

Waszym piątkowym zadaniem będzie przeczytać ( dokładnie) fragment powieści znajdujący się Waszym podręczniku na s. 310 – 314. Znajomość treści fragmentu będzie niezbędna do omówienia lekcji w poniedziałek.

Poniżej małe wprowadzenie do treści powieści…

Książka „Córka Czarownic” przedstawia losy dziewczynki o imieniu Luelle. Na początku poznajemy ją jako dziecko, które wychowuje starsza kobieta. Mała bohaterka nic o sobie nie wie, nie zna swojej przyszłości. Żyje w lesie ze swoją opiekunką. Co jakiś czas dziewczynka trafia pod opiekę do innej kobiety (czytelnik wie, iż są nimi Czarownice). Każda z nich ma inne umiejętności i magiczne zdolności. Luelle musi uczyć się od nich tego, co kiedyś może jej się przydać w życiu. Każdego dnia czyta mądre księgi i słucha opowieści Czarownic. Wraz z upływem czasu odkrywa, że wiedza, którą zdobywała, będzie jej potrzebna. .. Uczy się rozumieć świat przyrody, czytać w myślach a nawet poznaje gwiazdy.

Z każdym dniem dowiaduje się o sobie samej więcej i odkrywa własną tożsamość. Okazuje się, że ma bardzo ważne zadanie, ponieważ musi ocalić swój lud… Dawno temu na kraj najechali i przejęli we władanie okrutni barbarzyńcy – Najeźdźcy.

    Luelle musi zasiąść na tronie i wypełnić przeznaczenie. Dlatego też uczyła się wiele lat, zdobywała wiedzę i zmieniała opiekunki. W końcu była gotowa do odkrycia…

Spojrzeć inaczej… „Hobbit, albo tam i z powrotem” 18.03.2021

Uczniowie! jesteśmy po omówieniu powieści Tolkiena… Ale mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę – oto „Hobbit, albo tam i z powrotem”

Otwórzcie podręczniki na s. 326… Zajęcia realizujemy na M. teams..

Do zobaczenia…

Sprawdzian wiadomości – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 17.03.2021

Sprawdzian piszemy na M. teams – zodnie z planem – o godz. 12.00

Do zobaczenia kilka minut przed..

Oto nasze projekty… LEKSYKON TOLKIENOWSKICH BOHATERÓW na podstawie powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 15.16. 03.2021

Uczniowie! na dzisiejszej lekcji M. teams…chwalicie się Waszymi projektami! Już nie mogę się doczekać ; ) Do zobaczenia o 12.45.

Pamiętajcie o rozprawkach !

Rozprawiamy się z rozprawką… Raz jeszcze. 12.02.2021

Drodzy Uczniowie! Zgodnie z „życzeniem” dzisiejszą lekcję poświęcimy rozprawce

W poniższej prezentacji znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania, resztę omówimy w poniedziałek na M. teams o g. 12.45.. Do zobaczenia !

Podsumowanie wiadomości o lekturze – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 11.03.2021

Dziś podsumowujemy nasza wielką przygodę z Hobbitem i krasnoludami. Przypomnimy najważniejsze momenty powieści, przygotujemy się do sprawdzianu ( piszemy go na M teasms we wtorek, 16 marca)…

Poniżej znajdziecie zagadnienia…

Pamiętajcie o naszych ustaleniach:

 • do piątku, do. g. 16.00 przesyłacie na mobidziennik charakterystyki Bilba Bagginsa ( jako postaci dynamicznej)
 • w poniedziałek prezentujecie przygotowane LEKSYKONY TOLKIENOWSKICH BOHATERÓW

Do  piątku – 19 marca 2021 roku  zredaguję rozprawkę

Czy warto przeżyć w życiu choćby jedną prawdziwą przygodę? W wypracowaniu odwołaj się do powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” i innej lektury obowiązkowej ( np. „W pustyni i w puszczy”, „Felix, Net….”,  „Opowieści z Narnii…”, „Tajemniczy ogród”, „Ania z Zielonego…”. Napisz wypracowanie tak, byś dowiódł / dowiodła, iż dobrze znasz treść lektur. Twoja praca musi liczyć co najmniej 200 słów.

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” jako powieść fantasy. 10.03.2021

Zajęcia realizowane na M teams.

Na podstawie rozważań z poprzednich lekcji i bieżących wniosków : określanie czasu i miejsca akcji, wiedzy o narracji i narratorze, motywów, charakterystycznych cech fabuły, postaci, udowodnimy, iż „Hobbit..” jest powieścią fantasy.

Za niebieskimi drzwiami okładka filmowa

……………………………………………………………………………………………………………

Za niebieskimi drzwiami M. Szczygielskiego TO NASZA KOLEJNA LEKTURA… OMAWIAMY JĄ W MAJU ( po długim weekendzie) 2021 ROKU

…………………………………………………………………………………………………………………………….

„Ale ty, mam nadzieję, wszystko zrozumiałeś”. Narrator i narracja w powieści Tolkiena. 08 / 09.03.2021

Kochani, dzisiejsza lekcję zrealizowaliśmy na M. teams. Poniżej znajdziecie notatkę dotycząca naszych rozważań – podsumowanie. Proszę przepisać / wydrukować i wkleić ją do zeszytu.

Dzisiejsze zajęcia – dotyczące narratora i narracji „Hobbita..” omówimy na m. teams o godz. 12.45… Do zobaczenia!

Przypomnienie wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich. 05.03.2021

Kochani, zanim omówimy typ narratora i rodzaj narracji w „Hobbicie..” przypomnimy sobie informacje o rodzajach i gatunkach literackich.

Na początek… o rozpoznawaniu utworów należących do poszczególnych rodzajów…

Epika | Język polski

Zróbcie notatki do dzisiejszego tematu ; )

Miłego weekendu !

Bilbo Baggins jako bohater dynamiczny – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 04.03.2021

Byle do przerwy...: BILBO BAGGINS - OPIS

Do dzisiejszej lekcji zrealizowanej na M. teams – dołączam materiał, który pomoże Wam zredagować charakterystykę Bilba Bagginsa,

uwzględniającą, iż jest to bohater dynamiczny.

„W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit” – przygotowujemy się do charakterystyki tytułowego bohatera powieści Tolkiena. 03.03.2021

Na dzisiejszych zajęciach – M. teams – zaczniemy gromadzić cytaty, słownictwo, przykłady, itp., czyli to wszystko, co pomoże nam zredagować charakterystykę Bilba Bagginsa.

Poniżej zamieszczam „przypominajkę” dotyczącą redagowania tej formy wypowiedzi.

Przygotowujemy LEKSYKON TOLKIENOWSKICH BOHATERÓW na podstawie powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem”cz. III. 02.03.2021

Kochani, to kolejna lekcja dotycząca naszych bohaterów… Zajmiemy się goblinami i wilkami. Postać Gandalfa jest już dla Was przygotowana – można skorzystać ; )

Przygotowujemy LEKSYKON TOLKIENOWSKICH BOHATERÓW na podstawie powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem”cz. II . 01.03.2021

Uczniowie kontynuujemy pracę nad naszym leksykonem… Przygotujcie informacje o Smaugu. Ponownie, opracujcie je posiłkując się pytaniami:

Smaug (rozdział 12)

• Kim były smoki?

• W jakich warunkach żył Smaug?

• Jak wyglądał?

• Co było dla niego najważniejsze?

• Jakie miał szczególne właściwości?

• Jakimi cechami się odznaczał?

• Co było jego słabością?

Na wtorkowych zajęciach M teams będziemy pracować w grupach – w pokojach.Do zobaczenia!

Przygotowujemy LEKSYKON TOLKIENOWSKICH BOHATERÓW na podstawie powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” cz. I . 26.02.2021

Recenzja :: Hobbit albo tam i z powrotem :: Książki fantastyczne :: Game Exe

Uwaga! pod tematem lekcji zapiszcie – jako punkt 1. – poniższe informacje, które zaznaczyłam niebieskim kolorem.

Drodzy Uczniowie!

Wiecie już, iż nasza powieść jest przepełniona galerią przedziwnych postaci. Niektóre z nich są charakterystyczne dla świata baśniowego
różnych kultur, np. czarodziej, smok, mówiące zwierzęta; inne są związane z określonym kręgiem kulturowym, np. elfy czy trolle spotykane najczęściej w baśniach skandynawskich; jeszcze inne, np. hobbity, są wytworem wyobraźni samego Tolkiena. Trzeba jednak przyznać, że wszystkie postaci stworzone przez twórcę Hobbita mają pewne rysy indywidualne, niespotykane w innych utworach z kręgu fantastyki baśniowej. W baśniach często występują krasnoludki, czyli domowe lub leśne skrzaty. Natomiast krasnoludy Tolkiena są zupełnie odmiennymi postaciami, przedstawianymi jako wojownicze plemię trudniące się zazwyczaj kowalstwem…

Waszym zadaniem będzie przygotownie leksykonu Tolkienowskich bohaterów. Nie przygotujemy całego od razu, ale dziś zaczniemy…

Będziemy brać pod uwagę występujące w powieści postaci:
• indywidualne: – Gandalf
– Gollum
– Beorn
– Smaug
• zbiorowe – hobbici
– krasnoludy
– elfy (leśne i z doliny Rivendell)
– trolle
– gobliny
– wargowie (wilki), orły, pająki
.

Na razie nie wysyłacie do mnie tych informacji.. Omówimy lekcję na zajęciach M. teams.

Od Pagórka do Samotnej Góry – porządkujemy wydarzenia – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. 24.02.2012

Uczniowie! Naszym pierwszym zadaniem związanym z treścią lektury jest… chronologiczne uporządkowanie wydarzeń. Będziemy pracować w pokojach ( w grupach), tam też zmierzycie się z tym zadaniem – przygotujecie plan ramowy.

Po Waszej pracy w grupach zamieszczam – prawidłowy- plan

Poniżej zamieszczam plan, w którym „ktoś” pomieszał kolejność…

Jak powstawał „Hobbit, czyli tam i z powrotem”, czyli o genezie powieści Tolkiena. 23.02.2021

10 ważnych cytatów J. R. R. Tolkiena
J. R. R. Tolkien – twórca Bilba Bagginsa

Uczniowie! Rozpoczynamy wielką przygodę! W raz z Bilbem Baginsem odbędziemy wędrówkę po skarb... Zanim go jednak odnajdziemy, dowiemy się najpierw: co skłoniło Tolkiena do napisania takiej powieści, skąd czerpał inspiracje, kto był pierwszym krytykiem przygód Bilba i jego towarzyszy…

W poniższej karcie pracy znajdziecie informacje o pisarzu, jego życiu i genezie powieści – na jej podstawie musicie przygotować notatkę.

Pamiętajcie, że dziś na M. teams piszemy kartkówkę ze znajomości treści lektury. Do zobaczenia ” na żywo”.

Dopełnia treść zdania. Przypomnienie wiadomości o dopełnieniu. 22.02.2021

Szóstoklasiści! W dniu dzisiejszym wrócimy do dopełnienia, jego rodzajów i sposobów wyrażania. W poniższej prezentacji przedstawiłam najważniejsze wiadomości – jak zawsze – zróbcie notatkę. Ostatni slajd to małe ćwiczenie podsumowujące i utrwalające wiadomości o tej części zdania.

Praca domowa ( na wtorek) – zad. 1, 2, 3 s. 95 – zeszyt ćwiczeń.

Pamiętajcie, iż we wtorek zaczynamy omawiać „Hobbita…” – ( M. teams – kartkówka ze znajomości treści tej lektury (OBOWIĄZKOWEJ).

Okolicznik i jego rodzaje – przypomnienie wiadomości. 19.02.2021

Dziś wszystkie okoliczności wskazują na ..okoliczniki ; ) … Niezbędne informacje znajdziecie w prezentacji… Zróbcie notatki, zapamiętajcie, odróbcie zdania domowe !

Tu czeka na Was lekcja – w prezentacji ; )

Miłego weekendu !

O przydawce i sposobach jej wyrażania. 18.02.2021

Drodzy Uczniowie! To tak naprawdę przypomnienie wiadomości o przydawce… Lekcję realizujemy na M teams. Poniżej prezentacja – do lekcji on-line.

Do dzieła! ; )

Orzeczenie i jego rodzaje. 17.02.2021

Drodzy Uczniowie! Lekcję realizujemy na M. tams. Do zajęć dołączam prezentację. Pamiętajcie o wykonaniu żad. 5 ze s. 256

Sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności – zdanie pojedyncze i złożone. Równoważnik zdania. 16.02.2021

Dziś piszemy test – spotykamy się, oczywiście, na M. teams – tam tez piszemy kartkówkę.

Do zobaczenia!

Podmiot i jego rodzaje w zdaniu. 15.02.2021.

Szósta Klaso ! 🙂 Wracamy do… podmiotu i jego rodzajów…
Poniżej zamieszczam prezentację … Ćwiczenia do domu na wtorek – zeszyt ćwiczeń s. 75 – ćw. 1, 2, 3 i s. 76 – ćw. 4, s.77 – ćw. 5.

Równoważnik zdania i zdanie – ćwiczenia utrwalające. 12.02.2021.

Wracamy dziś do ćwiczeń dotyczących równoważników zdań i zdań… Poniżej zamieszczam kartę pracy. Waszym zadaniem jest wykonać wszystkie ćwiczenia.

Do poniedziałku, do g. 10.00 odsyłacie do mnie zad. 3, 4, 5.

We wtorek na M. test – kartkówka – zd. pojedyncze i złożone, równoważnik zdania ( 2 ostatnie lekcje).

Owocnej pacy 🙂

Budowa zdania pojedynczego – utrwalamy wiadomości. 11.02.2021.

Dziś utrwalamy wczorajszą wiedzę w ćwiczeniach – s. 72 – 74. do zobaczenia na M. teams !

Pamiętajcie, że

Znalezione obrazy dla zapytania: tłusty czwartek

Wypowiedz się o wypowiedzeniu w związku. 10.02.2021

W dniu dzisiejszym rozpoczniemy cykl lekcji dotyczących nauki o języku

Zaczniemy od przypomnienia wiadomości o wypowiedzeniach i podstawowych częściach zdania.. Spotykamy się na lekcji M.teams, do której dołączam prezentację i kartę pracy – to dzisiejsza praca domowa do zrobienia na czwartek.

Rycerski tatuś – sprawdzamy się na podstawie fragmentu książki Małgorzaty Musierowicz. 09.02.2021.

Znalezione obrazy dla zapytania: pulpecja musierowicz

Dziś na lekcji m. teams rozwiążemy test zamieszony w podręczniku na s. 220 – 223. Sprawdzimy tym samym nasze kompetencje czytelnicze, a także wiadomości i umiejętności z ostatnich lekcji.

Do zobaczenia ; )

Jak czytać powieść „Hobbit, czyli tam i z powrotem”? 08.02.2021

Szóstoklasiści… Dziś w ramach lekcji języka polskiego spotykacie się z „Hobbitem…” Po prostu czytacie kolejny rozdział książki : )

Poniżej zamieszczam kilka porad, wskazówek na co zwrócić uwagę czytając powieść Tolkiena….Weźcie te uwagi ” do serca” i czytajcie, pamiętając, iż to lektura obowiązkowa. Jeżeli któraś z grup nie ukończyła czwartkowej pracy – sprawozdania, może dziś znajdziecie czas… : )

Życzenia, dedykacja, ogłoszenie… Przypomnienie wiadomości.05.20.2021

Znalezione obrazy dla zapytania: życzenia

Dziś przypomnimy wiadomości o krótkich formach użytkowych… Rzecz więc o życzeniach, dedykacji i ogłoszeniu.

Zapoznajcie się z prezentacją i samodzielnie przygotujcie … życzenia dla koleżanek i kolegów z klasy VI b z okazji…walentynek. Kartkę z życzeniami możesz przygotować w zeszycie, na kartce A4 lub w dowolnej aplikacji… Kartki „wręczycie” sobie na lekcji we czwartek – 11 lutego…

Owocnej i miłej pracy !

Pamiętajcie o czytaniu lektury – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Sprawdzamy się – Polowanie i Koncert Wojskiego na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.04.02.2021

Dziś piszemy test na m. teams. Do zobaczenia !

Jak poprawnie zredagować sprawozdanie? 03.02.2021

Dziś lekcja pisania….SPRAWOZDANIA... Udostępniam dodatek w postaci prezentacji. O samym sprawozdaniu porozmawiamy ” na żywo”, będzie też nad nim pracować w grupach !…

Niezwykłe losy zwykłych słów, czyli pisownia partykuły nie z różnymi częściami mowy. 02.02.2021

NIE – Tygodnik NIE

Dziś o partykule NIE..

Lekcja zrealizowana na M. teams… 🙂

Przesyłam Wam mini prezentację – przydatną do notatki i …zapamiętania wiadomości. Dodatkowo zamieszczam link do ćwiczeń – możecie tu rozwiązywać kolejne zadania i sprawdzać ich poprawność…

https://epodreczniki.pl/a/nikt-nie-lubi-nieuchwytnych-kolekcjonerow-z-niebezpiecznego-krolestwa-czyli-pisownia-z-nie/DIveJq1uf

Oto karta pracy – odsyłacie ją przez mobidziennik do czwartku, do g.18.00

Utrwalamy wiadomości – Polowanie i Koncert Wojskiego (Pan Tadeusz Adama Mickiewicza). 01.02.2021

Drodzy Szóstoklasiści / Szóstoklasistki ! Dziś lekcja poświęcona utrwaleniu wiadomości dot. poznanych fragmentów „Pana Tadeusza”. Przypomnijcie sobie oba teksty, wróćcie do wiadomości – prezentacji o Adamie Mickiewiczu i tych, poświęconych Polowaniu i Koncertowi Wojskiego

We czwartek na m. teams napiszemy test sprawdzający wiadomości ( około 20 minutowy). Żaby ułatwić przygotowanie – powtórzenie, zamieszam kartę pracy – dziś to cz. 2.

Artyzm koncertu Wojskiego – „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. 29.01.2021

Dziś kontynuujemy pracę z koncertem Wojskiego… Oto karta pracy – wypełniacie do wtorku – wrócimy do niej na m. teams, dodatkowo graficzna karta pracy – można ją ydrukowć, uzupełnić i ..pokolorować.

Owocnej pracy !

Niezwykły koncert Wojskiego – „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. 28.01.2021

Dziś – na m. teams – zapoznajemy się z koncertem Wojskiego – podręcznik, s.205 – 206

Zbieramy informacje o rogu Wojskiego, koncercie, który nie tylko nas, ale i wszystkich słuchaczy wprawia w zachwyt….

Po omówieniu lekcji – praca domowa: do wyboru 2 zadania:

 1. Zredaguj zaproszenie na koncert Wojskiego, mistrza gry na rogu.
 2. Zredaguj ogłoszenie o poszukiwaniu mistrza ceremonii – gry na rogu.
 3. Wymień 4 argumenty świadczące o tym, iż Woski był mistrzem gry na rogu.
 4. Zredaguj opis przedmiotu – rogu Wojskiego. Dwie wybrane prace domowe przesyłacie przez mobidziennik do poniedziałku, do g.16.00

Uczestniczyłem /am w polowaniu na niedźwiedzia. 27.01.2021

Lekcję omówilśmy na M. teams..

Poniżej zamieszczam wstęp wypracowania… Waszym zadaniem jest dopisać rozwinięcie i zakończenie. Cała praca musi zwierać min. 200 słów. Wypracowanie przygotowujecie na czwartkowa lekcję „na żywo”.

Pamiętajcie o zasadach redagowaniu opisu przeżyć wewnętrznych

Uczestniczyłem /am w polowaniu na niedźwiedzia

    Nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w polowaniu! Pewnie dlatego nigdy go nie zapomnę! Chociaż nie tylko…. Nie zdawałem sobie sprawy, jakie emocje obudzi we mnie to wyście w las, jak bardzo będę się bał… Nawet dziś na samo wspomnienie …nogi mam jak z waty! Gdy ruszyła nagonka, poczułem skrzydła u ramion. Zdałem sobie sprawę, że po raz pierwszy zobaczę dzikie i niebezpieczne zwierzę.

Z niemałym zdziwieniem ujrzałem, jak Wojski klęka na ziemi, przykłada do niej ucho i zaczyna nasłuchiwać. Wokół zrobiła się cisza. Umilkli ludzie, a co dziwniejsze – psy przestały szczekać i ujadać.

Ciąg dalszy to Wasze zadanie !

Jak opisać przeżycia wewnętrzne? 26.01.2021.

Uczniowie! dzisiejszą lekcję omówiliśmy na M. teams. Dołączam maleńką prezentację… i grafikę

Pamiętajcie o poprawieniu i wysłaniu do końca dnia – poprawionych – planów wydarzeń.

Redagujemy szczegółowy plan wydarzeń na podstawie „Polowania” ( fragm. „Pana Tadeusza”) Adama Mickiewicza. 25.01.2021.

Klasa VI 11.05.2020 Temat: Polowanie na niedźwiedzia. Łatwe czy trudne zadanie?. https://www.youtube.com/watch?v=Snlk48_4uro 1

Uczniowie! Dziś wracamy do fragmentu „Pana Tadeusza”, czyli do /naszego/ polowania na niedźwiedzia. Waszym zadaniem będzie zredagowanie dwóch planów wydarzeń:

A. planu ramowego – napisanego w formie zdań czasie teraźniejszym,

B. planu szczegółowego ( z podpunktami) – w formie równoważników zdań.

Oba plany wydarzeń piszecie na wtorek – 26 stycznia 20201 r., zostaną odczytane na lekcji – będą stanowiły materiał do dalszej racy.

Owocnej pracy!

Jak zredagować opis sytuacji? 22.01.2021.

Uczniowie! dziś nauczymy się, jak zredagować opis sytuacji – ta umiejętność okaże się wkrótce niezbędna.. 🙂

Potrzebne informacje znajdziecie w prezentacji.

Miłego weekendu!

Poeta zanurzony w tradycji – Adam Mickiewicz. 21.01.2021.

Dziś rozpoczniemy cykl lekcji o Adamie Mickiewiczu … Na początek życie i twórczość Wieszcza… Do omówionych zajęć, dołączam prezentację. Do poniedziałku / wtorku Waszym zadaniem jest przyswoić podstawowe informacje zawarte w prezentacji i podręczniku.

Owocnej pracy.

Pracujemy nad spójnością tekstu w oparciu o artykuł „Pamieć o zmarłych”. 20.101.2021

Uczniowie! Lekcję – zagadnienia omówiliśmy na M. teams; dodatkowo – przesyłam niewielką prezentację – dopełnienie naszych zajęć. Owocnej pracy!

Czym jest tradycja? 19.01.2021

Kochani, dzisiejsza lekcja będzie zrealizowana – omówiona na M. teams... Tu wysyłam maleńką „ściągaweczkę” ( prezentację ) do lekcji „na żywo”. Miłego dnia !

Wykrzyknik i partykuła. 18.01.2021.

Zaczynamy pracę po feriach…. Dziś o wykrzykniku i partykule. Lekcję znajdziesz w poniższej prezentacji. Do dzieła!

O życzeniach – także tych Bożonarodzeniowych. 22.12.2020

Lekcja zrealizowana na M. teams.

Pieśń o Narodzeniu Pańskim Franciszka Karpińskiego, jako przykład jednej z najwspanialszych polskich kolęd. 21.12.2020

Kochani, to przedostatnia lekcja w tym roku kalendarzowym, a ponieważ jesteśmy już w klimacie świątecznym, to pozostaniemy w nim również na dzisiejszej lekcji… Dziś rzecz o kolędowaniu i kolędzie… Jednej.. 🙂

Oto znana Wam kolęda – „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”, którą napisał Franciszek Karpiński… Odsłuchajcie poniższego nagrania. Lekcję znajdziecie w prezentacji. Owocnej pracy 🙂


Do czego potrzebne są marzenia? Nasze rozważania w oparciu o „Anię z Zielonego Wzgórza”. 16.12.2020

Dziś – na lekcji M. teams – kończymy spotkanie z bohaterką Montgomery… Porozmawiamy o marzeniach, które są istotną częścią życia Ani. Na początek uzupełnijcie słoneczko ( dobrze je znacie ;)) skojarzeniami ze słowem „marzenia”.

Następnie zastanówcie się i uzupełnijcie czy i ewentualnie w jaki sposób spełniły się marzenia Ani?

Marzenia o :

 • własnym domu
 • sukience z bufiastymi rękawami
 • posiadaniu serdecznej przyjaciółki
 • osiągnięciu najlepszych wyników w nauce
 • posiadaniu innego koloru włosów
 • poczuciu o byciu kochaną

Wiesz już, że wiele z marzeń udało się spełnić… Czy warto więc spełniać marzenia? Odpowiedz na to pytanie, podając 3 – 4 argumenty. Odnieś się do omówionej powieści.

Najlepszym podsumowaniem naszych spotkań z książką będzie film – ekranizacja powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” – koniecznie go obejrzyjcie.

Lektura wypracowań domowych – Charakterystyka Anny Shirley. 15.12.2020

Zgodnie z ustaleniami, na M teams, przesyłam prezentacje, miłego dnia.

Ona jest naprawdę bardzo miłym stworzeniem – charakteryzujemy Annę Shirley. 14.12.2020

Drodzy Uczniowie, dziś zajmiemy się charakterystyką Ani.Przygotujemy materiał niezbędny do scharakteryzowania naszej głównej i tytułowej bohaterki. Jak zawsze – niezbędne informacje znajdziecie w prezentacji

Jak Ania Shirley popadała w kłopoty…11.12.2020

Dziś samodzielna praca będąca kontynuacją naszej wymiany zdań o tym, która przygoda Ani podobała Wam się najbardziej… Waszym zadaniem będzie zredagowanie opowiadania dotyczącego właśnie wybranej przygody…

Nadajcie wybranej przygodzie własne – oryginalne tytuły, np

„Starcie z panią Linde”; „Bliskie spotkanie z glinianą tabliczką” „Walerianowe ciasto”, „Magiczna farba do włosów”; „Gdyby kózka nie skakała…, nie spadłaby z dachu”
„Tragiczny spektakl z dziurawą łódką w roli głównej”

Na zredagowanie opowiadań macie czas do poniedziałku, do .12.00 – wysyłacie na mobidziennik

Porządkujemy historię Ani, czyli redagujemy szczegółowy plan wydarzeń przedstawionych w powieści L. M. Montgomery. 10.12.2020

To kolejne spotkanie z lekturą… Napisaliśmy już test sprawdzający znajomość lektury, czas więc na chronologiczne uporządkowanie wydarzeń. Lekcja omówiona na M. teams, jednak poniżej znajdziecie niezbędne materiały do pracy.Nasze wrażenia po lekturze powieści „Ania z Zielonego Wzgórza”. 09.12.2020

Uczniowie, dzisiejszą lekcję realizujemy na M. teams – „na żywo” – opowiecie mi o Waszych wrażeniach, o tym,czy książka się podobała, co Was w niej zafascynowało… Omówimy także elementy świata przedstawionego powieści. Do lekcji dołączam notatkę – tak, aby wszyscy zdążyli ją zredagować.

Do zobaczenia!Test sprawdzający wiadomości – „Potęga pamięci”.08. 12.2020

Drodzy Uczniowie, przypominam, iż test sprawdzający piszemy na Teams, tam też widzimy się o 10.55. Do zobaczenia.

Od środy, natomiast, wracamy na Naszej Ani z Zielonego Wzgórza.


Pierwsze spotkanie z autorką „Ani z Zielonego Wzgórza”. 07.12.2020

Drodzy Uczniowie! Przypominam, ze w piątek zamknęliśmy dział i dokonaliśmy podsumowania wiadomości i umiejętności ( jutro sprawdzian)

Dziś rozpoczynamy cykl spotkań z „Anią z Zielonego Wzgórza„. Na początek biografia Pisarki i geneza powieści. Potrzebne informacje do lekcji, znajdziecie w prezentacji.


Utrwalenie wiadomości – Potęga pamięci. 04.12.2020

Czas na utrwalenie wiadomości…. Waszym zadaniem będzie przypomnieć wiadomości i umiejętności związane z omówionymi utworami i zagadnieniami. Szczegółowe informacje znajdziecie w poniższym załączniku. Owocnej pracy!

Przypominam, iż sprawdzian piszemy we wtorek o g. 11.00 na M Teams ( spotykamy się 5 minut wcześniej).

W poniedziałek – 7 grudnia – rozpoczynamy przygodę z „Anią z Zielonego Wzgórza” – nie zapomnijcie o lekturze !

Poetyckie wspomnienia z dzieciństwa w wierszu Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny” 03.12.2020

Drodzy Uczniowie! Muszę tu zaznaczyć, że to bardzo ważny tekst – możecie spotkać się z nim na egzaminie ósmoklasisty!

Zapoznamy się dziś z biografią Juliusza Słowackiego – uznawanego za jednego z najlepszych twórców w dziejach literatury polskiej.  Obok Mickiewicza i Krasińskiego, Słowacki określany jest jako jeden z Wieszczów Narodowych – tak samo jak oni, tworzył w epoce romantyzmu…

Życie Twórcy i wiersz omówimy na M. teams, załącznikiem do lekcji jest prezentacja. Poniżej zamieszczam także link z recytacją utworu

Kronika a powieść historyczna. 01 / 02.12.2020.

Drodzy Uczniowie! Oto – już tylko – posumowanie naszych rozważań na M. Teams – proszę, byście notatkę przepisali do zeszytu ( bądź wydrukowali i wkleili).

Bohaterem i jednocześnie narratorem fragmentu powieści Grażyny Bąkiewicz jest syn księcia, a później pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego ( zwanego także Sławnym) – Bezprym.  

„Mówcie mi Bezprym” to powieść historyczna, która cechuje się następującymi wyznacznikami:

Dotyczy czasów znacznie wcześniejszych niż te, w których została napisana
-zawiera wydarzenia historyczne, jak również fikcyjne – zjazd gnieźnieński to prawdziwe wydarzenie;
-obok bohaterów fikcyjnych występują postaci historyczne – Bezprym książę Bolesław, Otton III
-oddany jest koloryt , realia epoki – poznajemy realia średniowiecza – zachowanie, obyczaje, itd.
-odtwarzana jest struktura społeczeństwa – np. cesarz – książę – rycerz, itd;
-przedstawia historię narodu w ważnym momencie dziejowym – tu zjazd gnieźnieński z 1000 roku.

Zjazd gnieźnieński na kartach kroniki i powieści – poznajemy zapiski Galla Anonima. 30.11. 2020

Na ostatniej lekcji poznaliśmy historię świętego Wojciecha, biskupa i przyjaciela Bolesława Chrobrego. Teraz kolej na samego księcia Bolesława…. Waszym zadaniem na dzisiejszą lekcję będzie ( tylko i aż) zapoznanie się (uważne przeczytanie ) z fragmentem Kroniki Polskiej ze s. 161 – 163, a następnie z tekstem „Mówcie mi Bezprym” – s. 163 – 172.

Oba teksty omówimy na lekcji M. teams, we wtorek. Miłej lektury!

Poznajemy legendę o świętym Wojciechu. 27.11.2020

Drodzy Uczniowie! Zapewne wszyscy z Was słyszeli o świętym Wojciechu… Przypomnimy sobie legendę – przeczytacie tekst ze s.157 – w podręczniku.

Po przeczytaniu legendy, odpowiedzcie pisemnie na pytania:

 1. W którym wieku miały miejsce opisywane zdarzenia? Kto wówczas władał polskim państwem?
 2. Kim był i jaki był cel podróży Wojciecha do Prus?
 3. Dlaczego ciało Wojciecha wywieziono spod Gdańska?
 4. Ile miano zapłacić za zwłoki i co niezwykłego wydarzyło się w czasie wykupu?

Teraz obejrzyjcie poniższe filmiki o św. Wojciechu – pogłębicie wiedzę o postaci. Pamiętajcie też w wcześniej zadanych wypracowaniach..!

Miłego weekendu!

Jak powstają legendy? Poznajemy opowieść Wandy Chotomskiej o Lechu, Czechu i Rusie…26.11.2020

Poland - This legend is certainly one of the oldest of all known Polish legends. It tells a story about three Slavic brot… | Poland history, Slavic, Slavic folklore

Uczniowie! Od Kochanowskiego przechodzimy do legend – im poświęcimy najbliższe lekcje… Pod tematem – w zeszycie – zapiszcie:

Legenda to opowieść zawierająca elementy historyczne ( fakty) i elementy fantastyczne . Legendy często związane są z historycznymi postaciami, miejscami lub zdarzeniami. Występują w nich cudowne, nieprawdopodobne zjawiska.

Przeczytajcie tekst – s.143 – 146 – z podręcznika, następnie zapiszcie:

W tekście Wandy Chotomskiej „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” narrator nie tylko przedstawia legendę, ale także objaśnia jak ona powstała, jak tworzona jest fikcja na podstawie przekazów kroniki..

Obejrzyjcie film – fragm. widowiska teatralnego i zastanówcie się, jakie różnice między tekstem a legendą ukazana w przedstawieniu.

https://vod.tvp.pl/video/w-krainie-basni,lech-czech-rus,36520712

Do domu zad. 4 s. 147 – wypracowanie redagujecie do poniedziałku – 30 listopada i wysyłacie do g. 18.00

Środki poetyckiego wyrazu we fraszkach Jana z Czarnolasu. 24.11.2020

To temat naszych dzisiejszych zajęć, będących jednocześnie podsumowaniem twórczości Jana Kochanowskiego ( fraszek). Na lekcji M. Teams wspólnie omówimy najważniejsze środki występujące w omawianych utworach. Do zobaczenia.

Środki stylistyczne… Nie tylko we fraszkach. 23.11.2020

Drodzy Uczniowie! Zanim wskażemy i omówimy środki poetyckiego wyrazu występujące we fraszkach Jana Z Czarnolasu, najpierw krótkie przypomnienie tych najbardziej podstawowych. Proszę o zrobienie notatki i…. przyswojenie wiedzy….We wtorek widzimy się na M. Teams!

Interpretujemy fraszki Jana Kochanowskiego. 20.11.2020

Uczniowie! To dodatkowy materiał – poza tym, który dziś omówiliśmy na M. teams. Zgodnie z umową przysyłam prezentację, zwróćcie uwagi na ostatnie slajdy. Poniżej znajdziecie też linki do wysłuchania fraszek „Na lipę” i „Na dom w Czarnolesie”.

Owocnej pracy!

Ania z Zielonego Wzgórza – nasza następna lekturainformacje o dostępności powieści.

Kochani, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami – czytamy książkę – najpóźniej do 7 grudnia 2020 r.

Dla tych Uczniów, którzy nie mogą wypożyczyć książki podaję linkk ( pdf) http://sp11.siedlce.pl/biblioteka/lektury%20kl%204-6/Ania%20z%20Zielonego%20Wzgorza.pdf

i audiobook, tu znajdziecie kolejne rozdziały książki. Miłej lektury !

Obraz człowieka i ludzkiego życia we fraszkach Jana Kochanowskiego. 18.11.2020 r.

Drodzy Uczniowie. Na dzisiejszej lekcji – na M. Teams – omówimy fraszki Jana Kochanowskiego. Do zobaczenia !

Jan Kochanowski – mistrz słowa polskiego. 17.11.2020 r.

Drodzy Uczniowie! to temat naszej lekcji. Omówimy go dziś na lekcji M. Teams, go g. 11.00. Do tej lekcji, i kolejnych, dołączam prezentację i filmy edukacyjne o Janie z Czarnolasu.

Jak opowiadać o tym, co dla nas ważne? Poznajemy tekst „Bieg ku marzeniom”. 16.11.2020 r.

To temat naszej lekcji – zapiszcie go w zeszycie. Zauważyliście, że wciąż jesteśmy w kręgu opowiadania…

Na początek, przypomnę Wam, iż … ( poniższe definicje zapiszcie pod tematem).

Opowiadanie to krótki utwór prozatorski ( należący do epiki) przedstawiający zazwyczaj niewiele wydarzeń. Opowiada o nich narrator, który najczęściej przedstawia je w porządku chronologicznym.

Opowiadanie obyczajowe przedstawia codzienne życie, zwyczaje czy zasady obowiązujące w jakiejś społeczności, środowisku.

Teraz zapoznajcie się z tekstem „Bieg ku marzeniom” A. Hodgeson – s.94 – 95 ( podręcznik). Zastanówcie się i napiszcie odpowiedzi na pytania:

1. Kto jest narratorem opowiadania? 2. Z jakim typem narracji mamy do czynienia w tekście ? ( czy jest to narracja pierwszo- czy trzecioosobowa).

Następnie wykonajcie zad. 2a s. 96 – tabelka. Tu należy uprzednio przemyśleć emocje i działania naszej bohaterki, odnieść się do odpowiednich fragmentów opowiadania. Podpowiem, jak można wypełnić jej pierwszy element, a zatem, kolejno:

Kiedy?przed startem; Co przeżywa?ma wątpliwości, zastanawia się, czy wziąć udział w biegu; Dlaczego tak się czuje?długo przygotowywała się do biegu, jej stopa po kontuzji nie jest w pełni sprawna.

Życzę owocnej pracy, spotykamy się na lekcji M. teams, ( w czasie której wrócimy do piątkowej i obecnej lekcji ) we wtorek o g, 11.00, do zobaczenia.

Jak zredagować dobre opowiadanie? 13.11.2020 r.

Uczniowie! Dziś – raz jeszcze- o redagowaniu dobrego opowiadania…

W poniższej prezentacji znajdziecie wszystkie potrzebne informacje dotyczące tej formy wypowiedzi. Zwróćcie uwagę na zadania domowe. Owocnej pracy!

Pożegnanie z bohaterami powieści Rafała Kosika, czyli podsumowanie wiadomości o lekturze. 12.11.2020 r.

na lekcji M. Teams omówimy szczegóły podsumowania i sprawdzenia wiedzy o lekturze. Do zobaczenia.

Drodzy Uczniowie, to już pożegnanie z bohaterami powieści Rafała Kosika…

To niezwykli nastolatkowie… Charakteryzujemy bohaterów powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” 10. 11.2020 r.

Uczniowie, dziś przygotujemy się do redagowania charakterystyki postaci literackiej…. Pamiętajcie, że w prezentacji z poprzedniej lekcji zestawiłam wszystkie niezbędne informacje o tej – niezwykle istotnej – formie wypowiedzi…

Waszym zadaniem będzie napisanie wypracowania – charakterystyki Niki, Neta lub Felixa – na lekcji teams omówimy niezbędne zagadnienia.. . Pamiętajcie, iż Wasze wypracowanie musi zawierać co najmniej 200 słów. Gotowe wypracowania – jedną postać – wysyłacie do mnie do piątku, 13.11. 2020 r., do g. 15.00


Jak zredagować charakterystykę postaci? 09.11.2020

Drodzy Uczniowie! Dzisiejsza lekcja poświęcona będzie redagowaniu charakterystyki postaci. W prezentacji zamieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące tej formy wypowiedzi pisemnej. Waszym zadaniem w dniu dzisiejszym jest zapoznanie się z nią i zredagowanie odpowiedniej – czytelnej dla Was notatki.

Nowoczesne wynalazki i urządzenia w powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. 04.11.2020

 1. Na dzisiejszej lekcji rozwialiśmy o urządzeniach, wynalazkach, pojawiających się w powieści Rafała Kosika ( wypisaliśmy je sobie w zeszycie )..

Powiedzieliśmy, iż niektóre z nich mogą być naprawdę niebezpieczne.. Receptą na problemy współczesności i przyszłości może okazać się drugi człowiek i wartości takie jak: przyjaźń, lojalność, poczucie odpowiedzialności, solidarność, rodzina, uczciwość…
To tradycyjne wartości, które wcale nie przestały być aktualne!

Proszę przepisać poniższą notatkę – podsumowanie zajęć:

Aby uniknąć zagrożeń, jakie wiążą się z coraz szybszym rozwojem nowoczesnych technologii i zmianami zachodzącymi na świecie, możemy też:

 •   ostrożnie i z rozwagą korzystać z najnowszych osiągnięć techniki,
 • wykorzystywać je dla dobra ludzi, nigdy przeciwko nim!
 • starać się przewidywać wszystkie konsekwencje naszych działań
 • pamiętać, że zawsze powinniśmy być odpowiedzialni za to, co tworzymy

Praca domowa – dla Wszystkich – do poniedziałku – 9 listopada – opatentuję / stworzę dowolny wynalazek… Może to być udoskonalony przedmiot użytku codziennego lub coś zupełnie innowacyjnego. Nazwę swój wynalazek i opiszę jego działanie ( sposób użytkowania) w 4 – 8 zdaniach.

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – opis postaci. 27.10.2020

To nasz dzisiejszy temat lekcji. Podsumujemy lekcję – realizowaną wspólnie w szkole – na której opracowywaliście profile internetowe naszych bohaterów… 🙂

Oto one, przepisane i poprawione.. Zapoznajcie się z nimi – przepiszcie lub wydrukujcie i wklejcie w zeszycie. Powodzenia 🙂

Kategorie: 6B