12-05-2021
Temat:
Opis prostopadłościanu.

 1. Materiał do pracy samodzielnej
 2. Zapoznaj się z poniższym materiałem:

3. Materiał zadaniowy:
ćwiczenia 3- 8 strony 122-123 (zeszyt ćwizeń)
zadanie 8 strona 227(podręcznik)

05-05-2021
Temat:
Pola i obwody prostokątów – zastosowania.

 1. Materiał do pracy samodzielnej
 2. Rozwiąż zadania z numerami 11, 12, 13, 14, 15. Rozwiązania zapisz w zeszycie.

29-04-2021 Lekcja on-line na Teams

28-04-2021
Temat
: Zależności pomiędzy jednostkami pola.

 1. Zapoznaj się z poniższym materiałem:

2. Rozwiąż zadania:
– podręcznik: zadania 1, 2, 3 strona 219
– zeszyt ćwiczeń: strony 119 – 120.

22-04-2021
Temat:
Pole prostokąta i kwadratu.

 1. Materiał do pracy samodzielnej
 2. Zapoznaj się z poniższym materiałem:

3. Zadania:

07-04-2021
Temat:
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.

 1. Materiał do pracy samodzielnej
 2. Proszę o wykonanie dodawania i odejmowania działań znajdujących się w załączniku. Działania zapiszcie w zeszytach – pamiętaj o estetycznym zapisie

31-03-2021
Temat:
Odejmowanie ułamków dziesiętnych.

 1. Materiał do pracy samodzielnej
 2. Zapoznaj się z poniższym materiałem

3. Część zadaniowa:
– w dniu dzisiejszym części zadaniowej nie będzie 🙂

24-03-2021
Temat
: Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.

 1. Materiał do pracy samodzielnej
 2. Zapoznaj się z poniższym materiałem:

3. Część zadaniowa:
Podręcznik – zadanie 7 strona 200
Zeszyt ćwiczeń – ćwiczenie 6 str 11 i ćwiczenie 7 strona 112
Proszę odesłać zdjęcie rozwiązań z zeszytu ćwiczeń.

18, 19 – 22 marca 2021

Lekcje on-line na Teams-ach.

17-03-2021
Temat:
Porównywanie ułamków dziesiętnych.

 1. Materiał do pracy samodzielnej
 2. Zapoznaj się z poniższym materiałem:
https://pistacja.tv/film/mat00138-porownywanie-i-porzadkowanie-liczb-dziesietnych-latwiejsze-zadania?playlist=249

2. Na podstawie powyższych wiadomości rozwiąż zadania 1,2 strona 195 (podręcznik)

15-03-2021
Temat:
Zapisywanie jednostek długości i masy za pomocą ułamków dziesiętnych.

Lekcja on-line na Teams-ach.

12-03-2021
Temat:
Jednostki dwumianowane – ćwiczenia utrwalające.

 1. Materiał do pracy samodzielnej.
 2. Pod tematem lekcji zapisz rozwiązania do poniższych zadań:

10-03-2021
Temat:
Zapisywanie jednostek dwumianowanych – ćwiczenia utrwalające.

 1. Materiał do pracy samodzielnej
 2. Doskonalimy wiadomości zdobyte podczas ostatniej lekcji on-line.
 3. Część zadaniowa: zadanie 3, 4, 5 strona 188
  zeszyt ćwiczeń: ćw. 4, 5, 6 strona 103

08-03-2021
Temat:
Zapisywanie jednostek dwumianowanych.

Zapisywanie jednostek dwumianowanych.

4,5-03-2021
Temat:
Zapisywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.

Lekcja on-line na Teams-ach.

3-03-2021
Temat:
Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000.

 1. Materiał do pracy samodzielnej.
 2. Zapoznaj się z poniższym materiałem:

3. Proszę o zapoznanie się tematem i przykładami ze stron 182 i 183. Wykorzystując powyższą wiedzę wykonaj ćwiczenia ze strony 98 (zeszyt ćwiczeń)

1-03-2021
Temat:
Ułamki zwykłe – podsumowanie.
1. Lekcja on-line na Teams-ach.

25,26 -02-2021
Temat:
Ułamki zwykłe – ćwiczenia utrwalające.

 1. Lekcja on-line na Teams-ach.

24-02-2021
Temat:
Działania na ułamkach zwykłych.

 1. Materiał do pracy samodzielnej. Proszę o rozwiązanie zadań o numerach: 3, 4, 5 ze strony 177 z podręcznika
 2. Zapoznaj się z poniższym materiałem:

22-02-2021
Temat
: Odejmowanie ułamków zwykłych.

Materiał do pracy samodzielnej: zeszyt ćwiczeń strona 95 (dokończ) i strona 96

19-02-2021
Temat:
Odejmowanie ułamków zwykłych.

Materiały do lekcji zostaną przekazane podczas lekcji on-line.

18-02-2021
Temat:
Dodawanie ułamków zwykłych.

Materiały do lekcji zostaną przekazane podczas lekcji on-line.

17-02-2021
Temat:
Dodawanie ułamków zwykłych

 1. Materiały do pracy samodzielnej.
 2. Proszę zapoznać się z poniższym filmem:

3. Wykorzystując wiedzę z powyższych filmów oraz analizując przykłady wprowadzające rozwiąż poniższe ćwiczenie:
ćwiczenia strona 93

15-02-2021
Temat:
Ułamek jako wynik dzielenia.

Materiały do lekcji zostaną przekazane podczas lekcji on-line.

11-02-2021
Temat:
Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.
Materiały do lekcji zostaną przekazane podczas lekcji on-line.

10-02-2021
Temat:
Ułamki niewłaściwe.

 1. Materiały do pracy samodzielnej:
 2. Proszę zapoznać się z poniższymi filmami:

Część zadaniowa:
– zeszyt ćwiczeń strona 78
– podręcznik: ćwiczenie F strona 168, zadanie 3 strona 169

05-02-2021
Temat:
Rozszerzanie i skracanie ułamków.
Materiały do lekcji zostaną przekazane podczas lekcji on-line.

04-02-2021
Temat:
Rozszerzanie i skracanie ułamków.
Materiały do lekcji zostaną przekazane podczas lekcji on-line.

03-02-2021
Temat:
Porównywanie ułamków zwykłych – praca samodzielna.

 1. W ramach przypomnienia proszę z uwagę zapoznać się z poniższymi filmami:

3. Część zadaniowa:
ćwiczenia strona 83
– podręcznik: zad. 7 strona 162 i zad. 11 strona 163

5,8-01-2021
Temat:
Porównywanie ułamków zwykłych.

Materiały do lekcji przekazano podczas lekcji on-line.

4-01-20211
Temat:
Ułamki na osi liczbowej.

Materiały do lekcji przekazano podczas lekcji on-line.

27-01-2021
Temat:
Ułamki na osi liczbowej.

 1. Materiały do pracy samodzielnej:
  – zapoznaj się z poniższym filmem:

2. Ćwiczenie 1, 2 strona 80 (zeszyt ćwiczeń)
Zadanie 1,2 strona 158 (podręcznik)
Zadanie:

25-01-2021
Temat:
Zapisywanie liczb mieszanych.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Podczas lekcji doskonalimy zapisywanie liczb mieszanych.
 3. Zadania: 4,5,6,7strona 157

21-01-2021
Temat:
Ułamek jako część całości.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams-ach.
 2. Podczas lekcji będę omawiał treści związane z tematem oraz rozwiążemy zadania:
  – 3, 4, 6, 7 strona 154 (podręcznik)
  – praca domową zadam podczas lekcji on-line

20-01-2021
Temat:
Ułamek jako część całości.

Materiały do pracy samodzielnej:

1.Zapisz powyższy temat w zeszycie
2. Zapoznaj się z filmem:

3. Zapiszemy teraz notatkę w zeszycie:
Budowa ułamka:

Przykłady ułamków:

4. Część zadaniowa:

 • zadanie 2 str 153 (podręcznik)
 • ćwiczenia str 73 i 74

18-01-2021
Temat:
Działania pisemne – rozwiązywanie zadań tekstowych.

Lekcja na klasowych Teams-ach.

18-12-2020
Temat:
Dzielenie pisemne – rozwiązywanie zadań.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach.
 2. Podczas lekcji rozwiążemy zadania: 2-6 strona 106.

17-12-2020
Temat:
Dzielenie pisemne – dzielenie przez liczby jednocyfrowe.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach.
 2. Materiał pomocniczy:

3. Podczas lekcji rozwiążemy zadania:
– zadanie 1 strona 106 (podręcznik)

16-12-2020
Temat:
Mnożenie pisemne – zadania tekstowe.

 1. W dniu dzisiejszym przekazuję materiały do pracy samodzielnej.
 2. Proszę rozwiązać zadania:
  – z zeszytu ćwiczeń: ćwiczenie 1,2,3 strona 46
  – z podręcznika zadanie 3 strona 104
 3. W formie ćwiczeń dodatkowych zachęcam do wykonania poniższych wyzwań:

10-12-2020
Temat:
Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe i liczby z zerami na końcu.

 1. Zapraszam na dodatkową lekcję on-line na klasowych Teams -ach.
 1. Podczas lekcji rozwiążemy zadania:
  ćwiczenie 2 strona 42
  – zadania 1, 2 strona 101
  – praca domowa – ćwiczenia strona 43

9-12-2020
Temat:
Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.

 1. Zapraszam na dodatkową lekcję on-line o godzinie 8:30 na klasowych Teams -ach.
 2. Wprowadzenie:

3. Wykonaj działania z zadania:
– ćwiczenie 1 strona 42 (zeszyt ćwiczeń)
– zadanie 1 strona 100 (podręcznik)

7-12-2020
Temat:
Odejmowanie pisemne w zadaniach tekstowych.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Podczas lekcji rozwiążemy zadania:
  – zadanie 2, 3, 5, strona 96, 97 i 98
  – praca domowa: zadanie 4 i 6 strona 97

04-12-2020
Temat:
Odejmowanie pisemne.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 9:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Wprowadzenie do tematu lekcji:

3. Podczas lekcji rozwiążemy zadania:
– zadanie 1 strona 96
– praca domowa: zeszyt ćwiczeń strona: 41

03-12-2020
Temat:
Dodawanie pisemne -część 2.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 9:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Podczas lekcji rozwiążemy zadania:
  – zadanie 1 (i, j, k, l) strona 91
  – zadania 4, 7, 8 strona 92
  – zadani 9, 10 strona 93
 3. Materiał wprowadzający do kolejnej lekcji:

02-12-2020
Temat
: Dodawanie pisemne.

 1. W dniu dzisiejszym przekazuję materiały do pracy samodzielnej.
 2. Materiał pomocniczy do dzisiejszej lekcji:

3. Zadania do pracy samodzielnej:
– zadanie 1 (e, f, g, h, i, j) strona 91 (podręcznik)
-zadanie 2 (a, b) strona 91 (podręcznik)
– zadanie 5 strona 92 (podręcznik)

27-11-2020
Temat:
Powtórzenie wiadomości z działu systemy zapisywania liczb.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 11:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Podczas lekcji podsumujemy wiadomości z działu „systemy zapisywania liczb” – rozwiążemy zadania „Przed klasówką” strona 87.

26-11-2020
Temat:
Kalendarz i czas – rozwiązywanie zadań.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 9:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Zadania, które rozwiążemy na lekcji:
  – zadanie 1, 4, 5 strona 85
  – zadanie 6, 7, 9 strona 86

25-11-2020
Temat:
Godziny na zegarach.

 1. W dniu dzisiejszym przekazuję materiały do pracy samodzielnej.
 2. Podstawowe zależności (proszę zanotować w zeszycie pod tematem lekcji):

3. Proszę o samodzielne rozwiązanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń ze stron: 38 i 39. Ćwiczenia zawierają powtórzenie wiadomości z klasy 3.

4. Materiał pomocniczy:

23-11-2020
Temat:
Z kalendarzem za pan brat.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 11:00. Poniższe zadania zostaną omówione.

2. Kalendarz:

3. Podczas lekcji rozwiążemy zadania:
– zadania 1, 4, 5 strona 82
– zadanie 7 strona 83
Praca domowa: ćwiczenia strona 37

20-11-2020
Temat:
System rzymski – zapisywanie i odczytywanie liczb.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 11:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Ćwiczenia wprowadzające:

3. Część zadaniowa:

 • zadanie 2, 3 strona 79
 • ćwiczenia 3, 4 strona 36

19-11-2020
Temat:
System rzymski.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 9:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Wprowadzenie:

3. Zapisujemy w zeszycie:


4. Część zadaniowa:
– zadanie 1 strona 78
– zadanie 2 strona 79

18-11-2020
Temat:
Zamiana jednostek masy – ćwiczenia utrwalające.

 1. W dniu dzisiejszym przekazuję materiały do pracy samodzielnej. Ćwiczenia utrwalają sposoby zamiany jednostek. Proszę zapisać temat w zeszycie oraz rozwiązania poniższych zadań.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji:

3. Zadania do pracy samodzielnej:
– zadanie 7, 8 strona 75
– zadanie 9 strona 76
– zeszyt ćwiczeń strona 35

4. Materiał pomocniczy:

16-11-2020
Temat:
Jednostki masy.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 10:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Poniżej znajduje się treść notatki, która proszę zapisać w zeszycie:

3. Część zadaniowa:
– zadanie 1, 2 strona 74
– zadanie 4strona 75
– ćwiczenia strona 34

4. Materiały pomocnicze:


13-11-2020
Temat:
Jednostki długości – rozwiązywanie zadań.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 11:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Podczas dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać zamiany jednostek długości w rozwiązywaniu zadań.
 3. Część zadaniowa:
  zadanie 6, 7, 8 strona 71 (zadania rozwiążemy podczas lekcji on-line)
  – zadanie 8, 12 , 13 strona 72
  (zadania rozwiążemy podczas lekcji on-line)
  ćwiczenia strona 33

12-11-2020
Temat:
Jednostki długości.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teams -ach o godzinie 9:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Poniżej znajduje się treść notatki, która proszę zapisać w zeszycie:

3. Podstawowe zależności pomiędzy jednostkami długości (również proszę zapisać w zeszycie):

4. Część zadaniowa:
– zadanie 1 strona 70
– zadanie 3, 4 strona 71
– ćwiczenia strona 32

9-11-2020
Temat:
Jednostki monetarne – rozwiązywanie zadań.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teamsa-ch o godzinie 10:00. Poniższe zadania zostaną omówione.
 2. Na dzisiejszej lekcji doskonalimy obliczenia pieniężne w zadaniach tekstowych. Wykorzystamy podstawową zależność: 1zł = 100gr.
 3. Podczas lekcji on-line rozwiążemy zadania:
  • zadania 6, 7, 8 strona 66 (podręcznik)
  • zadania 10,11 strona 67 (podręcznik)
 4. Zadania dodatkowe dla „chętnych”: zadanie 9, 11 strona 67 (podręcznik), ćwiczenie C strona 64 (podręcznik)

6-11-2020
Temat:
Jednostki monetarne.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teamsa-ch o godzinie 11:00. Wszystkie zadania zostaną omówione.

2. Część teoretyczna:

3. Część zadaniowa:

zadanie 1 strona 66
zadanie 4 strona 66

4. Zeszyt ćwiczeń strona 31

5-11-2020
Temat:
Rachunki pamięciowe na dużych liczbach – szacowanie wyników.

 1. Zapraszam na lekcję on-line na klasowych Teamsa-ch o godzinie 9:00. Wszystkie zadania zostaną omówione.
 2. Część zadaniowa (rachunki pamięciowe – powtórzenie):
  zadania 3, 5, 7 strona 62
  zadanie 8 strona 62

3. Część zadaniowa – porównywanie liczb (zadanie 12 strona 63)

4-11-2020
Temat:
Rachunki pamięciowe na dużych liczbach – ćwiczenia utrwalające.

 1. Zapoznaj się z poniższym materiałem filmowym:

2. Wykonaj ćwiczenia ze stron: 29 i 30 (zeszyt ćwiczeń)

3. Wykonajcie wyzwanie znajdujące się na stronie internetowej:

https://pistacja.tv/zadanie/plmat011-1-wyzwanie-dzialania-pamieciowe-na-duzych-liczbach?playlist=203

26-10-2020
Temat:
Rachunki pamięciowe na dużych liczbach.

Zapisz w zeszycie temat i rozwiązania poniższych zadań.

Kategorie: 4A